Gå til hovedindhold

Erhverv

Afskaf ågerrenter

Onsdag, 27. juli 2005 - 0:00
BT skriver i dag om butikkernes ågerrenter. Det har fået forbrugerminister Lars Barfoed til at kigge på lovgivningen. Han vil dog ikke være med til at sætte et loft for butikkernes høje renter. - Det er helt urimeligt når en virksomhed som Merlin i dag tilbyder Kviklån til forbrugerne med en rente på 52,6 %, siger Line Barfod og forsætter: - Det er glædeligt, at forbrugerministeren og Dansk Folkeparti nu ser ud til at ville kigge på den her sag. Det er dog meget beklageligt, hvis Ministeren på forhånd afviser at sætte et loft for den tilladte rente. Der må være grænser or, hvor meget butikkerne kan udnytte, at deres udlånsbetingelser er helt uigennemskuelige.Læs mere

Forslag om støtte til omstilling til Lolland-Falster

Fredag, 24. juni 2005 - 0:00
Forslag til folketingsbeslutning Fremsat af Per Clausen, Enhedslisten Folketinget opfordrer regeringen til at etablere en ordning med overgangsstøtte til Lolland-Falster, der kan sikre omstilling af sukkerproduktionen til en alsidig, bæredygtig landbrugsproduktion med tilhørende forarbejdningsindustrier, herunder højværdiafgrøder, genopretning af frugtproduktion og videre udvikling af industriproduktion relateret til vedvarende energi. Bemærkninger til forslaget Støtte til sukkerproduktion i EU står for at skulle afvikles. Den danske produktion af roesukker vil ikke længere vær økonomisk rentabel.Læs mere

Sukkerregioner skal tilbydes udvikling

Fredag, 24. juni 2005 - 0:00
- EU-kommissionens foreslåede sukker-reform, der fjerner en stor del af sukkerstøtten og sænker sukkerprisen, giver nye muligheder, hvis vi griber det rigtigt an. Hvis ikke bliver der problemer i de sukkerproducerende regioner i Danmark og med folkesundheden, udtaler Per Clausen, fødevareordfører for Enhedslisten. - EU-kommissionen vil nedsætte den kunstigt høje pris på sukker med 39% og kompensere landmændene for 60% af de penge de derved mister. Situationen for landmændene er den, at de ikke bare kan producere noget andet, fordi de har købt jord til kunstigt opskruede priser som er forårsaget af sukkerstøtten.Læs mere

Enhedslisten til Microsoft: Frigiv kildekoden

Onsdag, 15. juni 2005 - 0:00
Torsdag holder MF for Enhedslisten og formand for Folketingets politisk-økonomiske udvalg, Frank Aaen, møde med direktør for Microsoft i Danmark, Jørgen Bardenfleth. Mødet er et resultat af et åbent samråd i Folketinget 11. maj, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen skulle svare på spørgsmål om sammensætningen af det af regeringen nedsatte Globaliseringsråd. Enhedslisten kritiserede rådets sammensætning for at være et udtryk for vanetænkning og for totalt at mangle globalt udsyn. Enhedslisten påpegede bl.a. det problematiske i, at Microsoft er ene om at repræsentere IT-branchen i Globaliseringsrådet. I stedet efterlyste Enhedslisten tilstedeværelse af repræsentanter for open source-bevægelsen.Læs mere

Tobaksindustrien vildleder

Tirsdag, 14. juni 2005 - 0:00
– Vi tror dem ikke over en dørtærskel. Den danske tobaksindustri tilsætter stoffer, der øger afhængigheden, selvom om de påstår det modsatte, siger Frank Aaen. Den danske tobaksindustri har ellers i stort indrykkede dagbladsannoncer hævdet, at de ikke tilsætter tobakken stoffer, som skaber yderligere vanedannelse, men Frank Aaen giver ikke meget for denne forsikring: - Vi ved, at House of Prince putter sukker i cigaretterne, og vi ved, at sukker skaber ethanal, der forøger nikotins vanedannende virkning, når det afbrændes. Vi ved også, at House of Prince tilsætter f.eks. kakao og lakrid, som udvider luftvejene, så der indhaleres mere røg.Læs mere

Effektiv stopper for nye Bilka-sager

Mandag, 6. juni 2005 - 0:00
En ny Gallup undersøgelse viser markant opbakning til Connnie Hedegaards synspunkter i Bilka sagen i Horsens. - Det er meget positivt, at befolkningen mener, at der skal gælde samme regler for alle og at befolkningen ikke ønsker, at der skal gives frit spil for de store butikskæder til at ødelægge vores butiksstruktur fuldstændigt, udtaler Per Clausen, miljøpolitisk ordfører for Enhedslisten. - Bilka-sagen understreger behovet for at stramme reglerne op. Derfor fremlægger Enhedslisten et forslag om en lovpakke, som forbedrer de mindre, lokale butikkers konkurrencemulighed i forhold tl store lavprisbutikker og butikscentre.Læs mere

Globaliseringsrådet: anti-iværksætteri og uambitiøs vanetænkning

Tirsdag, 10. maj 2005 - 0:00
- Det er deprimerende forudsigeligt hvilke anbefalinger, der vil komme fra Globaliseringsrådet og Fremtidens Vækst. Det er der jo ikke noget at sige til, når flere af de tunge medlemmer i de tre råd er gengangere, og når deres sekretariater over en kam har deres baggrund i de samme ministerier, siger Enhedslistens Frank Aaen, der onsdag har kaldt statsminister Anders Fogh Rasmussen i samråd i Folketingets Politisk-økonomiske udvalg. Her vil han blive bedt om redegøre for på hvilke områder Globaliseringsrådet vil stå for nytænkning. - Jeg vil bl.a. spørge hvorfor der ikke er inviteret repræsntanter fra IT-virksomheder der arbejder med Open Source, mens Microsoft er repræsenteret i både Globaliseringsrådet og Fremtidens Vækst.Læs mere

Helge Sander reklamerer igen

Tirsdag, 3. maj 2005 - 0:00
Videnskabsminister Helge Sander (V) kan åbenbart ikke lade være – han må bare stille op, når firmaer skal lancere deres produkter. På trods af at Sander allerede tidligere har fået både næse og reprimande af Statsminister Anders Fogh Rasmussen, fortsætter Sander sin nebengeschäft som fotomodel. Ministeren har tidligere reklameret for IT firmaerne Hewlett-Packard, KMD og SAP (en international IT koncern), og nu er han altså på plakaten igen. En reklameavis fra kommunikationsfirmaet Tilsted Communication bringer et billede i fuld figur af en tilfreds videnskabsminister, der ifølge teksten meer, at kommunikationsselskabet har haft en finger med i spillet, da ministeren blev valgt til Folketinget for Aalborg-kredsen.Læs mere

Rottefirmaer skal stoppes

Torsdag, 28. april 2005 - 0:00
- Der må sættes en effektiv stopper for de rottefirmaer, som gennem svindel og korruption sætter vores liv og helbred på spil, når de tilsyneladende bekæmper rotter, siger Per Clausen, fødevarepolitisk ordfører for Enhedslisten. Per Clausen refererer til dagens presseomtale af aftenens TV-program - Operation X - på TV2 og kræver et hurtigt indgreb over for branchen. - Jeg har derfor spurgt forbrugerministeren, om han øjeblikkelig vil tage initiativ til at få stoppet de omtalte firmaers mulighed for at deltage i rottebekæmpelsen. Om han vil få disse firmaer anmeldt til politiet, og om hanvil gennemføre en grundig udredning af forholdene inden for branchen.Læs mere

Fordel arbejdet – fordel tiden – bekæmp stress og arbejdsløshed

Lørdag, 23. april 2005 - 0:00
Udtalelse fra Enhedslistens årsmøde, 22.-24. april 2005 For Fogh-regeringen og for de øvrige folketingspartier er spørgsmålet om den enkeltes behov for arbejde helt underordnet markedets profitspil. Enhedslisten nægter at krybe af sted ad dette nyliberalistiske, samfundsskadelige spor. Enhedslisten ønsker tværtimod at være inspirator og om muligt primus motor i bekæmpelsen af arbejdsløshed og stress. Selve Enhedslistens eksistensberettigelse er netop at udgøre et alternativ både i og udenfor folketinget. Vi har et alternativt langsigtet politisk perspektiv for løsning af arbejdsløsheds problemet: Fordeling af alt arbejde med fuld løn og igangsættelse af forskellige former for samfundsnyttig offentlig, bæredygtig produktion, uddannelse og forskning.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]