Gå til hovedindhold

Bolig

Åbent samråd om salg af almene boliger

Lørdag, 31. maj 2003 - 0:00
Enhedslistens boligordfører Keld Albrechtsen vil nu kræve et åbent samråd i Folketingets boligudvalg om økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens rapport om salg af almene boliger. - Efter Enhedslistens opfattelse er det klart dokumenteret - bl.a. i en afhandling fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut - at ejendomsretten til de almene boliger ligger hos de almene boligorganisationer, og at regeringens planer således er ekspropriation. Ministerens rapport er et politisk bestillingsarbejde. Det er besynderligt at en borgerlig regering kan få sig selv til at fuske med den paragraf i rundloven - § 73 - som omhandler selve grundlaget for det kapitalistiske samfund, nemlig ejendomsretten, siger Keld Albrechtsen.Læs mere

Nægter uvildig undersøgelse af boligsalg

Onsdag, 28. maj 2003 - 0:00
I et svar til Keld Albrechtsen, boligordfører for Enhedslisten, skriver Bendt Bendtsen, at – Et eventuelt lovforslag, der giver de almene lejere ret til at overtage deres bolig, vil blive udformet, så det ikke indebærer ekspropriation. Justitsministeriet vil på regeringens vegne vurdere de ekspropriationsretlige elementer i et eventuelt lovforslag. Jeg finder derfor ikke behov for at tage initiativ til yderligere undersøgelser. Keld Albrechtsen udtaler: – Vi ved, at regeringen nu er ved at lægge allersidste hånd på rapporten om salg af almene boliger. Det er et stykke politisk bestilingsarbejde, hvor ministeren har sat embedsmændene til at skrive sig udenom de juridiske problemer ved ekspropriation af de almene lejeboliger.Læs mere

Alarmerende tal om faldende boligbyggeri

Tirsdag, 13. maj 2003 - 0:00
– De nye tal fra Økonomi- og erhvervsministeriet er meget, meget alarmerende, siger Keld Albrechtsen, boligordfører for Enhedslisten. – De viser, at boligbyggeriet for 1. kvartal 2003 er under 1/3 sammenlignet med samme kvartal året før. Der bliver nu bygget så få almene boliger, at alarmklokkerne må ringe i de ansvarlige ministerier. 2002 blev et specielt år – tallene er kunstigt oppustede, fordi kommunerne skubbede 2001-projekterne, og de fremskød projekter for 2003. Økonomi- og erhvervsministeren har derfor uhindret kunnet messe sine fine prognoser og love guld og grønne skove overfor d mange tusinde boligsøgende.Læs mere

Forbedringer til beboere i det almene byggeri

Tirsdag, 25. februar 2003 - 0:00
- Bendt Bendtsen er dybt arrogant, når han i dag i Politiken afviser Boligselskabernes Landsforenings (BL) ønske om forhandlinger. I stedet for at true med at sælge almene boliger, burde regeringen optage forhandlinger med BL om forbedringer for beboerne. - Selvom økonomiminister Bendt Bendtsen i første omgang måtte erkende, at hans planer om at sælge almene boliger er i strid med Grundloven, fortsætter regeringen sine hemmelige forberedelser. Nu skal der åbenbart findes en juridisk smutvej. Risikoen for, at regeringen vil fifle med Grundloven, er nu meget stor, siger Keld Albrechtsen, boligodfører for Enhedslisten.Læs mere

Varm luft fra Dansk Folkeparti

Mandag, 27. januar 2003 - 0:00
– Dansk Folkepartis siger nu ja til at sælge de almene bolige. Dermed træder partiets sande natur som borgerligt højreparti klart frem,” udtaler Keld Albrechtsen, Enhedslisten, og fortsætter: – Bedre bliver det ikke af, at partiets ordfører søndag i Jyllands-Posten forsøger at fremstå som kritisk og selvstændig ved at kræve, at beboerne i en almen bolig ikke skal tvinges til at købe sin bolig. Det er et billigt krav, for det har regeringspartierne altid ment. – At Venstre og Konservative er indstillet på at sælge de almene boliger kan ikke overraske. De har altid varetaget de bedst stilldes interesser.Læs mere

Thor P skal give redegørelse

Tirsdag, 7. januar 2003 - 0:00
Enhedslistens landbrugsordfører Keld Albrechtsen vil i morgen i Folke-tingets fødevareudvalg forsøge at samle flertal for at pålægge finansminister Thor Pedersen at afgive en skriftlig redegørelse om bopælspligten inden Folketingets debat om sagen tirsdag den 21. januar. Keld Albrechtsen har tidligere opfordret ministeren til at give Folketinget en samlet redegørelse, men det blev afvist af ministeren. Derfor har Keld Albrechtsen nu udarbejdet et forslag til en beretning, altså et pålæg til ministeren om at gøre det. - Det var uklogt af ministeren at afvise mit ønske om en skriftlig reegørelse og siden er der kommet yderligere en række betænkelige oplysnin-ger i sagen, herunder bl.Læs mere

Enhedslisten fremsætter alternativ til regeringens boligpakke

Onsdag, 13. november 2002 - 0:00
I går behandlede Folketinget regeringens egne boliglove samt lovene fra boligforliget mellem S, V, K , DF, RV og KRF. Der er andre muligheder. Enhedslisten gør op med den udbredte vanetænkning, den sociale slagside og det manglende mod, der kendetegner de ”gamle” partier. ”Først vil vi bede regeringen skabe lovgrundlaget for en kommunal byggefond, der skal overtage en del af statsindskuddet i det almene nybyggeri,” siger Keld Albrechtsen, boligpolitisk ordfører for Enhedslisten. Der er for få almene boliger, og fordelingen på et landkort viser tydeligt, hvilke kommuner, der ikke vil deltge i løsningen af de boligsociale problemer.Læs mere

Oppositionen bør afvise regeringens boligudspil

Mandag, 14. oktober 2002 - 0:00
Enhedslisten vil nu forsøge at skabe et flertal i finanslovsforhandlingerne imod regeringens boligudspil. – Regeringen vil tage lejernes opsparede penge fra Boligselskabernes Landsbyggefond og forære disse penge til pensionskasser og private bygherrer. Samtidig vil regeringen nedskære byfornyelsen. Det er komplet uacceptabelt, siger Keld Albrechtsen, boligordfører for Enhedslisten, og fortsætter: – Beboerne i almene boligafdelinger sparer op i Landsbyggefonden bl.a. med det formål at sikre renovering og forbedring og alment nybyggeri, ikke til at sikre øget profit for private bygherrer og ensionskasser.Læs mere

En lejerfjendsk regering

Fredag, 16. august 2002 - 0:00
Nu kommer så det angreb på lejerne, som V og K har pønset på siden folketingsvalget i 1998, men forslaget blev af frygt for vælgerne holdt i skuffen under valgkampen i 2001. Ifølge Ritzau varsler socialminister Henriette Kjær nu en lejelovsreform på basis af lejelovskommissionens anbefalinger fra 1997. "Disse anbefalinger indebærer huslejestigninger på op til 40%. Det var præcis dette forslag, som Henriette Kjærs regeringschef to dage før valget garanterede var strøget af Venstres valgprogram. Huslejestigningen skal ses i sammenhæng med, at regeringen med skattestoppet har forgyldt den beds stillede del af boligejerne.Læs mere

Pensionskasser skal ikke have penge for at bygge

Fredag, 16. august 2002 - 0:00
Enhedslisten vil fremsætte forslag om, at pensionskasserne skal opfylde en årlig byggekvote som en del af deres samlede investeringer. Regeringen vil nu forsøge at købe pensionskasserne til at bygge nye boliger ved at give dem økonomiske fordele i milliardklassen. "Men det er helt hen i vejret, hvis pensionskasserne nu skal belønnes for at løse den byggeopgave, som de for længst frivilligt burde være gået i gang med. Kasserne bør være glade for, at de overhovedet kan få lov at bygge. Og når man ser, hvordan de bortøder milliarder i aktiespekulationer, så er det på tide, at en del af kassrnes penge bindes i dansk boligbyggeri, hvor vi kan være sikre på, at pensionsmidlerne står godt og trygt – også om 40 år.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]