Gå til hovedindhold

Bolig

Træk lovsjusk om almene boliger tilbage

Tirsdag, 30. marts 2004 - 0:00
Det er et parlamentarisk meget usædvanligt skridt, Enhedslisten tager i dag. Enhedslisten foreslår, at Folketinget opfordrer økonomi- og erhvervsministeren til at trække forslaget om salg af almene boliger tilbage med det samme. Hvorfor ikke bare vente, til forslaget bliver fremsat - og så stemme imod? "Fordi forslaget ikke bare er et rigtigt dårligt forslag, som - ganske vist på forsøgsbasis - vil under-grave den almene boligsektor. Når jeg mener, at Folketinget slet ikke skal behandle det, skyldes det, at forslaget er af en ekstraordinær lav kvalitet," siger Keld Albrechtsen. "Forsøgsrdningen er så kompliceret og indviklet opbygget, at Folketinget slet ikke har mulighed for at overskue konsekvenserne.Læs mere

Gentofte-ghetto på Christiania

Tirsdag, 9. marts 2004 - 0:00
"Det bliver nogle meget dyre boligere, der bliver resultatet, hvis regeringen kommer igennem med planerne for Christiania", siger Line Barfod, MF for Enhedslisten, som kommentar til Informations artikel i dag om, at regeringens Christianiaudvalg vil fjerne 20-25 huse i fristaden og totalt ændre ved dets kollektive retsorden. "Velhavere vil kunne flytte ind på de mest attraktive områder i Christiania, men der bliver ikke plads til de nuværende beboere eller deres virksomheder. Desuden vil planerne fuldstændigt ødelægge den kollektive organisationskultur og lysten til at vedligeholde og forbere de kollektive huse og institutioner.Læs mere

Notat: Regeringens forslag om salg af almene boliger

Torsdag, 4. marts 2004 - 0:00
Regeringens forslag til en forsøgsordning med salg af almene boliger bliver i øjeblikket behandlet i Folketinget. Forslaget er en grim omgang lovsjask, der efterlader mange uløste problemer og spørgsmål. Enhedslisten har kæmpet med næb og kløer for at afsløre hullerne og hele det ideologiske korstog mod lejerne og de organisationer, der varetager lejernes interesser. Men regerin-gen har jo flertal sammen med Dansk Folkeparti, der igen stiller op som villigt stemme-kvæg. Det er vigtigt, at kampen mod regeringens forslag fortsætter, og jo flere, der deltager, jo bedre. Nedenfor er lovforsaget gennemgået.Læs mere

SFs bestikkelsesforslag er tarveligt

Torsdag, 26. februar 2004 - 0:00
Enhedslisten kan ikke støtte SFs forslag om at bestikke ind- og udflyttere i de såkaldte ghetto-bebyggelser. Det nytter simpelthen ikke noget at overtrumfe integrationsministerens usle forslag med et endnu mere tarveligt forslag,” siger Keld Albrechtsen, boligordfører for Enhedslisten. - Det politiske hækkeløb med såkaldte integrationsforslag er ikke noget kønt syn. Ministeren lægger ud med en kvoteordning, de radikale udbygger kvoteordningen, og så kommer SF på banen med en økonomisk kompensation. Alle tre forslag er i bund og grund diskriminerende over for de boligsøgende, der længe har sået i kø på ventelisterne.Læs mere

Gør noget ved bolignøden - byg boliger!

Onsdag, 25. februar 2004 - 0:00
Med håndfaste eksempler på enlige mødre, der må rykke fra hotel til hotel og fra kvindehjem til herberg, viser DR1 i udsendelsen Hotel Copenhagen i aften, at bolignøden er en håndgribelig realitet i dagens København. Enhedslisten vil med forslaget være med til at give den helt almindelige boligsøgende familie et håb om boliger til en husleje, der er til at betale. - Der er kun én løsning: At der bliver bygget flere boliger. Alligevel gør Bendt Bendtsen og regeringen intet for at sætte boligbyggeri i gang. Det nærmeste er en skatterabat for private investorer, som endnu ikke har ført til én neste lejlighed, men til masser af skattefifleri.Læs mere

Lovforslag om salg af boliger bør udsættes

Tirsdag, 10. februar 2004 - 0:00
Enhedslisten vil nu forsøge at samle flertal i Folketinget for at få udsat behandlingen af et kommende lovforslag om forsøg med salg af almene boliger. Et udkast til nyt lovforslag er af Økonomi- og erhvervsmninister Bendt Bendtsen sendt i høring. - Lovudkastet er et angreb på lejernes rettigheder, fordi det vil skubbe de lejere, der ikke har mulighed for at købe, helt ned bagest i boligkøen. Men det er samtidig et så overordentlig indviklet forslag med så mange helt uoverskuelige og sindrige regler, at det simpelthen ikke vil kunne fungere ude i virkeligheden, siger Keld Albrechtsen, bolgordfører for Enhedslisten.Læs mere

Hvor skal kontanthjælpsmodtagerne flytte hen?

Tirsdag, 20. januar 2004 - 0:00
Regeringen vil nu sikre, at højst halvdelen af beboerne i de almene boligafdelinger er kontanthjælpsmodtagere. Men det rejser det interessante spørgsmål: hvor er det regeringen vil skaffe boliger til denne gruppe mennesker? - Det er et meget vidtgående skridt at nægte en familie den lejlighed, de ellers ville have ret til, siger Keld Albrechtsen, boligordfører for Enhedslisten. Derfor må vi spørge ministeren: Har ministeren tænkt sig, at de så skal have et rimeligt alternativt tilbud om bolig? - Det tvivler jeg ærlig talt på. Jeg frygter, at de mest udsatte mennesker på det danske boligmrked nu ryger endnu længere ned i boligkøen.Læs mere

Stop opsætning af mobilantenner i udlejningsejendomme

Mandag, 20. oktober 2003 - 0:00
Enhedslistens boligordfører Keld Albrechtsen kræver nu et øjeblikkeligt indgreb mod private udlejeres tilladelser til opsætning af mobilantenner i udlejningsejendomme. Århus Stiftstidende oplyser i dag, at der er eksempler på, at private udlejere har tilladt opsætning af mobilantenner i ejendomme uden at spørge lejerne. Udlejerne modtager en betydelig lejeindtægt fra mobilselskabet, når der lægges tag til antenne. - Det er lejerne i udlejningsejendommen, der får påført en gene, og samtidig er det åbenbart udlejeren, der scorer lejeindtægten. Det er urimeligt, at lejeindtægten ikke indgåri ejendommens samlede driftsregnskab og dermed fører til nedsættelse af den omkostningsbestemte leje i ejendommen.Læs mere

Uacceptable svar om almene boliger

Onsdag, 24. september 2003 - 0:00
Enhedslisten har i løbet af sommeren stillet økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen en række spørgsmål om regeringens plan for salg af almene boliger. - Det er en trist kendsgerning, at ministeren er ude af stand til at svare klart på selv de mest elementære spørgsmål. Bendt Bendtsen vil simpelthen ikke stå ved de negative konsekvenser og svarer derfor udenom – eller svarer slet ikke. Det er ikke acceptabelt, og jeg vil derfor i de første uger af den nye folketingssamling rejse de vigtigste spørgsmål i spørgetiden hver onsdag, indtil vi får svar, siger Keld Albrechtsen, boligpolitisk rdfører for Enhedslisten.Læs mere

Åbent samråd om salg af almene boliger

Tirsdag, 24. juni 2003 - 0:00
Enhedslistens boligpolitiske ordfører Keld Albrechtsen har indkaldt justitsminister Lene Espersen til åbent samråd om salg af almene boliger i Folketingets boligudvalg. Samrådet finder sted i dag kl. 14.00. Den 30. maj var økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen til samråd i boligudvalget. Her henviste Bendt Bendtsen spørgsmålet om ekspropriation til justitsministeren. Bendt Bendtsen ville ikke redegøre nærmere for de overvejelser, der ligger bag regeringens påstand om, at boligerne tilhører boligafdelingen, og at et flertal på et beboermøde kan vedtage at sælge boligerne, uden at dete er ekspropriation.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]