Gå til hovedindhold

Bolig

Enhedslisten kræver ligestilling for lejere hos landmænd

Onsdag, 21. september 2005 - 0:00
DR’s Kontant rejste i går en sag om helt urimelige forhold for folk der bor til leje i landbrugsejendomme. Enhedslisten genfremsætter derfor et lovforslag fra 2000 om at ligestille lejere i landbrugsejendommes beboelsesbygninger med andre lejere. At dømme efter en rundspørge i Kontant, så er der et politisk flertal bestående af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, de Radikale og Dansk Folkeparti for at sikre at lejeloven også kommer til at omfatte lejere hos landmænd. Frank Aaen, der er Enhedslistens boligpolitiske ordfører, udtaler: - Det er helt uacceptabelt, at der i 205 findes lejere der er underlagt regler, der fører tankerne hen på forholdene for landarbejdere i 1800-tallet.Læs mere

Inkasso-raid kan gøre andelsboligejere hjemløse

Onsdag, 2. februar 2005 - 0:00
Over alt i landet stod pantefogederne på spring i går. »De lange knives nat« kaldte en avis det. Årsagen er den nye lov, som gør det muligt at belåne andelsboliger. Denne lov åbner samtidig for, at private og offentlige myndigheder kan gøre udlæg i andelsboligerne. - Vi risikerer, at mange mennesker bliver sat på gaden. Alene af den grund er det en meget kritisabel lov, siger Line Barfod, Enhedslistens socialpolitiske ordfører. - Rigtig mange mennesker bor i andelsbolig, fordi de ikke har råd til ejerbolig. F.eks. købte mange lejere deres ejendom som andelsforening, da Køenhavns kommune solgte de kommunale lejligheder.Læs mere

Fattige indvandrere bagest i boligkøen

Torsdag, 9. december 2004 - 0:00
Har du været på kontanthjælp i seks måneder i træk, er du ikke berettiget til en bolig. Hvis du bor hjemme og er fyldt 18 år rammer afvisningen hele familien. Er du nytilkommen i Danmark og er på starthjælp eller introduktionsydelse, har du heller ikke mange chancer. Det er resultatet af socialminister Eva Kjer Hansens forslag, som hun hævder vil modvirke »”ghettoisering”« af boligkvarterer. - Hvor skal disse mennesker gå hen, spørger Keld Albrechtsen, boligordfører fra Enhedslisten. - Ministerens forslag er en slags almen rundkørsel, hvor afviste boligansøgere skal slses videre til en anden mere attraktiv afdeling.Læs mere

EU-Forfatningen gør ondt værre i EU’s handelspolitik: Mere magt til de multinationale

Onsdag, 10. november 2004 - 0:00
De europæiske industrimagnater, der er forsamlet i European Roundtable of Industrialists (ERT, www.ert.be ) har i næsten ti år presset på for at Kommissionen skulle få den fulde kompetence til at forhandle på EU’s vegne om internationale økonomiske aftaler. Da EU forfatningen var på plads i juni i år, kunne ERT derfor notere en sejr. De sidste to afgørende områder røg ind under EU kompetence. I trygge hænder, mener de i ERT. Men for mange andre er ændringerne et signal om mere markedsgørelse, mindre demokrati og angreb på velfærdsstaten ude og hjemme. Multinationale over demokratiet Alleree i formålsparagraffen i afsnittet om den fælles EU-handelspolitik, støder vi på en nyskabelse.Læs mere

Salg af almene boliger: Opgiv den dødssejler

Mandag, 25. oktober 2004 - 0:00
Kun én boligorganisation i hele landet er hoppet på regeringens ide om at sætte almene lejeboliger til salg. Det fremgik for nylig af artikler i dagspressen. Nu stiller Enhedslisten forslag i Folketinget om, at det dødfødte forsøgsprojekt indstilles. - Vi har hele tiden vidst, at der ikke var opbakning hos det store flertal af lejerne i de almene boliger til regeringens ideologisk-betingede salgsidé. Men nu kan vi se, at regeringen end ikke kan finde en lille håndfuld boliger at lege liberalistisk eksperiment med, siger Keld Albrechtsen. - På den baggrund synes jeg, det er på tide at stope op.Læs mere

Eva Kjer Hansen på ghetto-skøjtetur

Torsdag, 14. oktober 2004 - 0:00
Socialminister Eva Kjer Hansen har uddelt 100 mio. kr. til 15 projekter i 11 kommuner. Men hvis ministeren faktisk mener, at der skal gøres noget, så er udspillet ubegribeligt dårligt, siger Enhedslistens boligordfører, Keld Albrechtsen. Det fremgår af oplysninger i JP Århus i dag, at ministeren helt har fravalgt Århus-området og dermed bl.a. Gellerupparken. Dermed skøjter Eva Kjer Hansen hen over de tungeste problemer, og ser helt bort fra de områder, hvor koncentrationen af sociale problemer er størst. - Jeg forstår helt enkelt ikke, hvorfor behovet for en seriøs integrationsindsats ike har første prioritet, siger Keld Albrechtsen, boligordfører for Enhedslisten.Læs mere

Ministrene lader boligansøgere i stikken

Mandag, 27. september 2004 - 0:00
- Der er tale om diskrimination, når de svageste på boligmarkedet med regeringens blå stempel frasorteres eller springes over på boligselskabernes venteliste. Mens Bertel Haarder vil fratage folk deres ventelisteret, har socialminister Eva Kjær Hansen samtidig meddelt mig, at dem, der forbigåes på ventelisten, ikke vil få et retskrav på en anden tilsvarende bolig. De lades derfor fuldstændig i stikken, siger Keld Albrechtsen, boligord-fører for Enhedslisten i en kommentar til et nyt forslag fra integrationsministeren. Bertel Haarder foreslår, at folk i arbejde skal have fortrinsret til lejlgheder i boligkvarte-rer med store sociale problemer.Læs mere

Enhedslisten kræver indgreb mod andelsboligspekulation

Mandag, 5. juli 2004 - 0:00
Enhedslisten kræver indgreb mod andelsboligspekulation - Vi må sætte en stopper for spekulationsgevinster i andelsboliger. Meningen med andelsboliger er at sikre relativt billige og gode boliger til dem, der skal ind på boligmarkedet og gerne vil vælge en spekulationsfri bolig, eller som går ind for andelstanken. Andelsboliger skal ikke at skaffe formuegevinster til dem, der flytter, udtaler Keld Albrechtsen, Enhedlistens boligpolitiske ordfører. Udtalelsen kommer på baggrund af oplysninger i Jyllands-Posten i dag. Her fortæller en tidligere beboer i en andelsboligforening, hvordan hun hr hentet en skattefri gevinst på 362.Læs mere

Regeringen vil øve grov pression mod kommuner og boligforeninger

Onsdag, 26. maj 2004 - 0:00
Regeringens ghetto-strategi indeholder en klar trussel mod de kommuner og boligsel-skaber, der ikke vil være med til at sælge de almene boliger: Hvis de ikke vil søge om tilladelse til at gennemføre forsøg med salg af almene boliger, kan de miste mulighe-den for at få støtte fra Landsbyggefonden til renoveringer og forbedringer af almene afdelinger (hvortil der afsat 1,5 mia kr). Og i svar på spørgsmål om lovforslaget om salg af almene boliger har økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen oplyst, at boligorganisationer, der ikke vil gennemføre et salg af almene boliger, kan sættes un-der adinistration.Læs mere

Regeringen vil øve grov pression mod kommuner og boligforeninger

Tirsdag, 25. maj 2004 - 0:00
Regeringens ghetto-strategi indeholder en klar trussel mod de kommuner og boligselskaber, der ikke vil være med til at sælge de almene boliger: Hvis de ikke vil søge om tilladelse til at gennemføre forsøg med salg af almene boliger, kan de miste muligheden for at få støtte fra Landsbyggefonden til renoveringer og forbedringer af almene afdelinger (hvortil der afsat 1,5 mia kr). Og i svar på spørgsmål om lovforslaget om salg af almene boliger har økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen oplyst, at boligorganisationer, der ikke vil gennemføre et salg af almene boliger, kan sættes under adminstration.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]