Gå til hovedindhold

Bolig

Forespørgselsdebat om bopælspligt

Fredag, 2. marts 2007 - 0:00
Regeringen har intet svar på, hvad man skal stille op over for EF-domstolens afgørelse om, at bopælspligten strider mod EU-retten. Danmark har brug for et klart svar. Derfor har Enhedslisten i dag tagt initiativ til en forespørgselsdebat med statsministeren i folketinget om sagen.Læs mere

Familier med kriminelle børn skal hjælpes – ikke straffes

Tirsdag, 28. november 2006 - 0:00
Landsretten har stadfæstet, at familier med kriminelle børn kan smides ud af deres bolig. Enhedslistens Per Clausen har denne kommentar: – Det er fuldstændig urimeligt at familierne straffes. et løser ingen problemer at smide familier med sociale problemer ud af deres lejemål.Læs mere

Regeringens boligpolitik går ud over de svageste

Onsdag, 13. september 2006 - 0:00
Ny rapport fra Landsbyggefonden viser, at der over de næste 20 år vil være behov for renovering af de almene boliger for 163 mia. kroner. I stedet for at starte på renoveringen stjæler regeringen gennm sin finanslov i år yderligere 3 mia.Læs mere

Tyveriet fra Landsbyggefonden

Fredag, 1. september 2006 - 0:00
Af Frank Aaen (MF) Enhedslisten Finansminister Thor Pedersen benægter hårdnakket, at regeringen stjæler lejernes penge, når de snupper 4 mia. kroner fra Landsbyggefonden. Thor har dog store vankeligheder med at forklare, hvad det så er for en øvelse, han har gang i.Læs mere

Skat på værdistigninger

Mandag, 26. juni 2006 - 0:00
– Det er nødvendigt med et indgreb mod de gigantiske arbejdsfrie indtægter, som stigningerne på ejerboliger har ført til i de senere år. Disse stigninger har ført til en markant øget ulighed i det danske samfund og forgyldt de i forvejen privilegerede. Derfor har Enhedslistens hovedbestyrelse i dag vedtaget, at Enhedslisten skal fremlægge et forslag om in indførelse af en skat på værdistigninger på jord og fast ejendom, udtaler Per Clausen, boligpolitisk ordfører for Enhedslisten. – Til gengæld for indførelsen af denne værdistigningsskat foreslår Enhedslisten, at de øvrige boligskatter og rntefradraget afskaffes på almindelige ejerboliger.Læs mere

Skat og spekulation ud af boligerne

Lørdag, 24. juni 2006 - 0:00
Boligpolitiske principper Dette udspil har følgende elementer: 1) Der skal ikke betales skat for at have et sted at bo. 2) Boliger skal ikke være et spekulationselement 3) Bedre, billigere og flere almene boliger 4) Et beredskab mod boligboblen, så ingen tvinges fra hus og hjem. 5) Etablering af en statslig jord- og boligfond 1) Der skal ikke betales skat for at have et sted at bo Det er hverken socialt eller retfærdigt, at der skal betales en skat bare for at have et hjem. Derfor bør ejendomsværdiskatten og grundskylden på private boliger afvikles. Den gennemførte fastfrysnig af ejendomsværdiskatten vil på sigt føre til en reel afskaffelse af denne skat (i takt med inflationen).Læs mere

København taber 200 mio kr. på boligstøtte

Fredag, 19. maj 2006 - 0:00
Udgifterne til boligstøtte bliver i dag udlignet mellem kommunerne. Men det vil regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale nu stoppe. Københavns socialborgmester advarer mod konsekvenserne. Mens kommunerne i Hovedstadsområdet i dag deles om udgifterne til boligstøtte, bliver det med udligningsreformen den enkelte kommunes problem, hvis den har mange lejeboliger med beboere, der modtager boligsikring eller boligydelse. Dermed får flere kommuner i Hovedstadsområdet store økonomiske problemer som følge af udligningsforliget, der ventes at blive indgået mellem regeringen, Dansk Folkepart og de Radikale inden for få uger.Læs mere

Mere medbestemmelse gir mindre kriminalitet

Tirsdag, 21. marts 2006 - 0:00
Af Line Barfod (MF) Enhedslisten Når mennesker får indflydelse på deres egen hverdag bliver frustrationerne mindre. Det gælder ikke mindst i de såkaldte Ghettoområder, hvor hærværk og kriminalitet er faldet drastisk, efter beboerne har fået medindflydelse. Det viser en undersøgelse af nogle af landets mest belastede boligområder. I Tingbjerg er antallet af både hærværks- og tyverianmeldelser faldet med en tredjedel fra 2004 – 2005. I Vapnagaard i Helsingør er der næsten sket en halvering af anmeldelser om brud på straffeloven på bare seks år. I Gellerup ved Århus er antallet af straffelosovertrædelser faldet med 23,6 procent på ét år – mod et fald på ni procent på landsplan.Læs mere

Tyveri kan ikke gradbøjes

Fredag, 4. november 2005 - 0:00
Når man stjæler pengene fra Landsbyggefonden, så er det tyveri. Og det kan ikke gradbøjes. Om end det er et velment forsøg på at rette op på regeringens fejlslagne boligpolitik, så sender man altså regningen videre til dem, der har mindst. Staten bruger ikke én eneste krone, det er stadig lejernes sparepenge, der betaler hele gildet. Det er simpelthen en gratis omgang. Det siger Enhedslistens boligpolitiske ordfører Majbrit Berlau om den boligpolitiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale. Regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale er enige om at hente over 2 mi.Læs mere

Sænk huslejen

Mandag, 10. oktober 2005 - 0:00
Enhedslisten er enig med Socialdemokraterne i, at der er brug for at få sænket huslejerne i de almene boliger. Frank Aaen, Enhedslistens finans- og boligordfører udtaler: - Udover lavere husleje skal der sikres midler til renoveringer og moderniseringer. Kun på den måde kan der sikres en attraktiv almen boligsektor og sikres et stop for tendenser til socialt belastede ghettoer. Derfor vil Enhedslisten på dagens finanslovsforhandlinger, kritisere regeringens forslag om at tage et milliardbeløb ud af Landsbyggefonden og de lokale dispositionsfonde. - Vi vil desuden fremføre, at regerinens politik medfører huslejeforhøjelser i de almene boligafdelinger når de skal renoveres og moderniseres, fordi staten tager de penge, der ellers kunne og var forudset til at skulle finansiere disse renoveringer, siger Frank Aaen.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]