Gå til hovedindhold

Arbejdsmarked

Mennesker før systemer

Onsdag, 12. februar 2003 - 0:00
Af Søren Søndergaard, MF for Enhedslisten En nylig dom i Højesteret har igen sat fokus på, hvor nødvendigt det er at få forbedret forholdene for de mennesker, der kommer til skade på deres arbejde. De fleste af os kender eksempler på, at et menneske er kommet til skade på arbejde, og bliver behandlet dårligt af systemet. Jeg har selv oplevet, at min kone fik en arbejdsskade efter nogle års arbejde som hjemmehjælper. Hun blev sygemeldt og måtte vente og vente på den genoptræning, der kunne bringe hende tilbage i arbejde. Hun måtte faktisk vente så længe, at hun blev fyret på grund af sygdom Så er det, man må spørge sig selv: Er det en rimelig måde at behandle mennesker på - både i forhold til den arbejdsskadede, men også i forhold til samfundet som helhed? For det første kan det undre, hvorfor arbejdsforholdene for hjemmehjælpere skal være så nedslidende, som de er.Læs mere

Hvorfor drikker Jeppe?

Onsdag, 27. november 2002 - 0:00
Af Søren Søndergaard, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten De såkaldte økonomiske vismænd mener, at arbejdsløshedsunderstøttelsen er for høj, og efterlønnen for dyr. Hvad med i stedet at tage fat på de virkelige problemer på arbejdsmarkedet? Det er tankevækkende, at så mange mennesker foretrækker efterlønnen frem for arbejde, allerede i 60 års alderen. Det gælder jo også for arbejdere og akademikere i ret vellønnede jobs, som tit går ned til den halve indkomst, når de går på efterløn. Det er et tydeligt tegn på, at arbejdsforholdene på alt for mange arbejdspladser er for ringe, og deter her, der skal gribes fast, hvis vi skal fastholde flere på arbejdsmarkedet.Læs mere

Notat om arbejdsmarkedsforliget

Torsdag, 10. oktober 2002 - 0:00
1. Indledning Notatet omhandler kun de ting, der er ændret og præciseret i forhold til regeringens udspil (se tidligere notat). Det skal med det samme understreges, at forliget ikke indeholder afgørende ændringer i forhold til regeringsudspillet, hverken hvad angår de lange linier – på vej mod en enstrenget model – eller de konkrete stramninger og forringelser. 2. Kontrol med misbrug af aktiverede som løntrykkere. Forligsteksten indeholder fortsat den lovændring, der betyder en ophævelse af bestemmelser om, at der kun må udføres arbejde, der ellers ikke ville blive udført som amindeligt lønarbejde, samt bestemmelser om, hvilke typer arbejde, der må udføres (både i forbindelse med virksomhedspraktik og aktivering med løntilskud).Læs mere

Velfærd, solidaritet og demokrati

Fredag, 4. oktober 2002 - 0:00
– i stedet for Farum-model på landsplan Line Barfods ordførertale ved folketingets åbningsdebat den 3. oktober Vi står i disse år midt i et valg om, hvad vej vi ønsker at gå, når vi skal vælge fremtidens samfund. Regeringen arbejder hårdt på at gennemføre Farum-modellen på landsplan. Der er fuld fart på at omdanne velfærdssamfundet til et markedssamfund, hvor offentlige funktioner skal styres som private virksomheder, hvor så meget som muligt skal privatiseres og unddrages demokratisk kontrol, og hvor der gives store gaver til vennerne i erhvervslivet. Enhedslisten ønsker at gå en het anden vej.Læs mere

Notat om regeringens udspil »Flere i arbejde«

Fredag, 27. september 2002 - 0:00
Indledning I det følgende gennemgås ikke regeringens demografiske og beskæftigelsesmæssige argumenter for en reform af arbejdsmarkedspolitiken – blot de konkrete forslag. Det skal dog nævnes, at regeringens egen vurdering af forslagene er 9-14.000 flere i arbejde, hvor det skal tilføjes, at det ingen steder fremstår, at der skabes en eneste ekstra arbejdsplads. Derudover nævnes andre planer, der kan forøge arbejdsstyrken: * Lette skatten på arbejde på arbejde med f.eks. 5 mia. kr. frem til 20010: 10.000 flere * En sygedag mindre pr. person: 10.000 flere * Unge et år hurtiger færdige med uddannelse: 10.Læs mere

Bedre forhold til hjemmehjælperne

Tirsdag, 6. august 2002 - 0:00
Bedre forhold til hjemmehjælperne Af Line Barfod, MF, Enhedslisten Alt for få vil arbejde som hjemmehjælpere. Kommunerne kan simpelthen ikke skaffe personale til de hjemmehjælperjobs, de trods alt har afsat penge til. På den baggrund er det opløftende, at socialminister Henriette Kjær udtaler, at hun vil gøre noget for at få flere til at søge arbejde som hjemmehjælper. Det er også en god ide at starte med høre Forbundet af Offentligt Ansatte og Kommunernes Landsforening, hvad de mener, der skal til. Men desværre tyder noget på, at socialministeren ikke helt har forstået, hvor problemetligger.Læs mere

Regeringens politik er Farum-model på landsplan

Fredag, 31. maj 2002 - 0:00
AFSLUTNINGSDEBAT 30. maj 2002 Enhedslistens ORDFØRERTALE af Line Barfod NB: KUN DET TALTE ORD GÆLDER Farum-model på landsplan Dette forår har været præget af de mange historier om livets gang i Farum. I mange år har Venstre gang på gang fremhævet Farum som mønsterkommune. I 1999 udtalte den nuværende Finansminister (der jo har et nært kendskab til Farum): »Problemet er at ikke alle kommuner har gjort som i Farum«. Og så sent som den 22. januar i år roste Indenrigsministeren blandt andre Farum kommune for at være med til at sprænge rammerne for hvad en kommune kan og ikke kan. Mn Farum-sagen handler jo bare om en enkelt mand i Farum, der har begået nogle fejl og drukket for meget rødvin.Læs mere

Gråt guld på gaden

Fredag, 22. marts 2002 - 0:00
Af Søren Søndergaard, MF, Enhedslisten Regeringens, og ikke mindst Dansk Folkepartis, valgsejr i november kom bl.a. i hus, fordi de lovede guld og grønne skove til de ældre. Hvad har de så gjort siden valget. Jo, først uddelte de fyresedler til en masse ældre medarbejdere i staten. Finansministeren har på et spørgsmål fra Enhedslisten måtte bekræfte, at over halvdelen af dem, der er blevet fyret som følge af regeringens nedskæringer, er over 46 år, og 27 % er over 55. De ældre er simpelthen klart overrepræsenteret blandt dem, der må sige farvel til deres arbejdsplads. Derefter tog denældrefjendske regering og deres venner i Dansk Folkeparti fat på servicejob-ordningen, som allerede har skaffet job til over 3.Læs mere

Finanslov 2000: Arbejdsmarked

Tirsdag, 30. november 1999 - 0:00
Små bitte fremskridt i arbejdsmarkedspolitikken »Rigtige jobs« Den meget omtalte aftale om såkaldt rigtige jobs er desværre ikke blevet til det brud med den asociale aktiverings-politik, som er Enhedslistens mål. Der er ingen gang tale om, at de muligheder for etablering af rigtige jobs, som var til stede i forbindelse med dette års finanslovsforhandlinger er blevet udnyttet fuldt ud. Ikke mindst fordi SF i hele forløbet har lagt mere vægt på at vise sin "ansvarlighed" overfor regeringen og parløbet med CD, og dermed gjort hvad de kunne for at holde Enhedslisten udenfor, er aftalen ike så god, som den kunne have været.Læs mere

Et bæredygtigt arbejdsmarked

Søndag, 6. september 1998 - 0:00
Oplæg til en alternativ arbejdsmarkedsreform Regeringen barsler med en såkaldt arbejdsmarkedsreform, den tredje på 5 år, der skal behandles i folketinget her til efteråret. Den skal bygge på en rapport, der er udarbejdet af enbedsmænd uden dialog med de faglige organisationer og virkelighedens verden. De lægger op til at fremrykke aktiveringspligten til allerede efter et års ledighed og begrænse de lediges mulighed for at uddanne sig. De lægger op til, at flere skal over i bistandssystemet. Det gælder også de 50-59, der har svært ved at få job. Det er en reform som afgørende bryder meddet hidtidige princip om at tage hensyn til både den arbejdsløses og arbejdsmarkedets behov.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]