Gå til hovedindhold

Kultur og medier

Brians forkerte idræts-vision

Torsdag, 26. april 2007 - 23:20
Brian Mikkelsen er nu kommet med regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsevents til Danmark. Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslistens idrætspolitiske ordfører, siger: – Jeg er lodret uenig med ideerne i regeringens idrætspolitik. Der er mange smukke ord, men de holder ikke i virkelighedens verden. – Hele ideen om, at idrætsevents og elite skulle fremme fællesskab, sundhed og integration er noget sludder. Der er ikke belæg for, at danske topresultater får flere til at dyrke idræt. Det er lige omvendt, bredden, der skaber en elite. – Jeg frygter, at denne satsen på store idrætsevents går ud over den nødvendige satsning på idræt for de mange. Oven i købet er der ikke den ringeste garanti for, at satsningen på events vil give synlige resultater. – Jeg vil derfor nu tage initiativ til en forespørgsel i Folketinget om bredere visioner for idrætten i Danmark.Læs mere

Ægte mangfoldighed og kreativitet bedre end markedsføringskampagner

Torsdag, 26. april 2007 - 23:14
- Der skal mere til end 412 millioner kroner til markedsføring til at fjerne det negative indtryk, som lukningen af Ungdomshuset, den truende ”normalisering” af Christiania og regeringens fremmedfjendske og diskriminerende politik giver. Det indtryk af ensretning og mangel på mangfoldighed, som disse sager giver, kan nok så mange markedsføringskampagner ikke fjerne, udtaler Per Clausen, kulturordfører for Enhedslisten.Læs mere

Enhedslisten opfordrer til at klage over politiovergreb

Torsdag, 26. april 2007 - 23:08
Vold mod 17-årig, forhånelse af mindreårige fængslede, tvivlsomme ransagninger, brutale anholdelser og affyring af livsfarlige gasgranater mod demonstranter. Listen af historier efter urolighederne i forbindelse med rydningen af ungdomshuset er lang. Enhedslisten opfordrer nu folk der har oplevet overgreb til at klage.Læs mere

Guide til at klage

Torsdag, 26. april 2007 - 23:07
Dette er en guide til hvem du skal klage til, hvis du har oplevet at blive dårligt behandlet eller forulempet i mødet med det danske politi eller fængselsvæsen. Enhedslistens udgangspunkt for denne vejledning er, at der i forbindelse med urolighederne efter rydningen af Ungdomshuset er fremkommet en del historier om overgreb. Enhedslisten mener, at det er vigtigt, at disse sager bliver undersøgt og at man derfor benytter sig af klageadgangen. Det er i hele samfundets interesse at myndighedernes beføjelser til at udøve magt ikke overtrædes. Overskrides disse beføjelser krænkes individets rettigheder og dermed retsstaten.Læs mere

Borgerrepræsentationen afviser nyt ungdomshus

Torsdag, 26. april 2007 - 23:02
Københavns Borgerrepræsentation afviste i aftes, at bygningen Stevnsgade 34 skulle overdrages som nyt Ungdomshus. Kun Enhedslisten stemte for forslaget. Mikkel Warming, Socialborgmester fra Enhedslisten, siger:Læs mere

Ministerangreb på enkeltmedarbejdere helt almindeligt

Torsdag, 26. april 2007 - 22:58
– Det er utroligt, hvis statsministeren mener, at en henvendelse til DRs bestyrelsesformand med angreb på navngivne medarbejdere er en helt almindelig del af dialogen mellem DRs bestyrelsesformand og kulturministeren. Det må ikke desto mindre være konklusionen på dagens samråd med statsministeren om Brian Mikkelsens mail til DRs bestyrelsesformand. Her gav statsministeren flere gange udtryk for, at denne mail var en helt naturlig del af dialogen mellem kulturministeren og DRs bestyrelsesformand, udtaler Per Clausen medieordfører for Enhedslisten.Læs mere

DR-nedskæringer må stoppes

Torsdag, 26. april 2007 - 22:51
Det er grotesk, at DR nu vil skære ned på dansk drama. Her er et område, hvor DR har haft både kunstnerisk og seermæssig succes. Det mener Enhedslsitens medeordfører, Per Clausen, der udtaler:Læs mere

Det muliges kunst:: Per Clausen om Enhedslistens kulturpolitik

Fredag, 21. april 2006 - 0:00
Artiklen har været bragt i Berlingske Tidende Per Clausen er Enhedslistens medlem af Kulturudvalget. Han ønsker bedre vilkår for den enkelte kunstner og mere opmærksomhed på folkeoplysningen. Og så vil han i øvrigt have licensen afskaffet. Af Søren H. Schauser Kig engang på Enhedslistens hjemmeside. Partiet har en mening om alt muligt – landbrugs- og fiskeripolitik, udenrigs- og sikkerhedspolitik, Færøerne og Grønland og så videre. Men ingen mening om kultur. I hvert fald er den ikke fundet værdig til et selvstændigt klik. Skal hele diskussionen om nationale værdier, kunstnerne ejendomsret og kulturlivet som integrationsværktøj klare sig uden de rødes hjælp? Dog ikke.Læs mere

Nej til privatisering af det offentlige rum

Søndag, 24. april 2005 - 0:00
Udtalelse fra Enhedslistens årsmøde Det offentlige rum er demokratiets rum. I det offentlige rum kan folk mødes, udveksle deres synspunkter, fremføre deres mening. Det offentliges rum er alles rum og her har alle ret til fremføre deres meninger, gennem skrift, tale, illustrationer, tegninger – happenings m.v. Det gælder høj som lav, mænd som kvinder, folk af såvel den ene den anden, og den tredje politiske og religiøse observans. Hvor den private ejendomsret vinder frem svinder demokratiet ind. Det er børnelærdom for enhver socialist – og som socialister er vi i en Enhedslisten klart på demokratiets side i tvisten med den private ejendomsret.Læs mere

Fodboldspillere er også en slags mennesker

Torsdag, 19. august 2004 - 0:00
Af Søren Søndergaard, MF, Enhedslisten EU kommissionen har netop besluttet, at danske overenskomsters regler om mindsteløn ikke længere gælder. Regeringen og Dansk Arbejdsgiverforening siger, at så må det jo være sådan. Nu bare rolig. Ovenstående er rent digt. Men det er til gengæld en ret præcis beskrivelse af, hvorfor fodboldspillerne i Danmark strejker. Den internationale fodboldorganisation, FIFA, har dikteret, hvordan reglerne om transfersum skal være, hvis en spiller under 23 år ønsker at spille for en udenlandsk klub. DBU har efterfølgende besluttet, at FIFA´s regler skal gælde, uaset hvad der står i den overenskomst, Divisionsforeningen har indgået med Spillerforeningen.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]