Gå til hovedindhold

Om Enhedslisten

Høring vedr. partidemokratiet

Torsdag, 1. december 2005 - 0:00
Sendt til kontaktpersoner for Enhedslistens afdleiger og udvalg samt ansatte Dette er en høring og en undersøgelse af mulighederne for at styrke partidemokratiet. Høringen finder primært sted i de landsdækkende udvalg, afdelingerne og blandt de ansatte. HB/FU vil også diskutere spørgsmålet og sin egen praksis som led i undersøgelsen. Man kan svare individuelt, men det vil være en god idé at drøfte spørgsmålene i fællesskab på møder eller på anden vis, således at referat af dette demokratipunkt kan indsendes som høringssvar. Fristen for skriftlig besvarelse er, senest onsdag d.1.febuar til FU, via FU, Studiestræde 24,1.Læs mere

Kønspolitik i Enhedslisten

Lørdag, 1. oktober 2005 - 0:00
Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 1. oktober 2005 Der skal laves en magtudredning i EL (der ligger en beslutning herom truffet på HB-mødet den 27. november 2004). Udvalget foreslår, at udredningen laves af personer uden for EL. Konkret kan der peges på vidensbutikker på landets universiteter. Vi forestiller os, at udredningen kan bestå i at beskrive og analysere nogle forskellige slags beslutninger i EHL fra initiativ til beslutning i forrretningsudvalg og/eller HB, herunder proces og beslutningsveje fra start til slut. Der rettes henvendelse til alle udvalg i Listen medforespørgsel om, hvad der gøres for at inddrage kønsaspektet i udvalgenes arbejde.Læs mere

Enhedslistens finanslovsforslag 2006

Tirsdag, 23. august 2005 - 0:00
indlægget er fjernet - hent som pdf!Læs mere

Åbent brev til Enhedslistens ledelse & medlemmer

Onsdag, 17. august 2005 - 0:00
Internationale Socialister (IS) har i de sidste måneder diskuteret hvordan vi bedst opbygger en antikapitalistisk venstrefløj med afsæt i de mange mobiliseringer mod krig, Bush, på gymnasierne, racisme, fyringer, forsvaret af Christiania og meget mere. Modstrøm og politisk organisering IS diskuterer det, fordi vi oplever en stadig stærkere modstrøm i form af mange mennesker som politisk er i bevægelse mod Foghs Danmark og Bush verden, fx den fantastiske demonstration mod Bush, gymnasiebesættelser og modstanden mod besættelsen af Irak. Andre søger mere ideologiske svar, fx hos IS. Men den ati-kapitalistiske hovedstrøm er klart søgningen mod Enhedslisten, og det viste valgfremgangen og vigtigst de mere end 1000 nye medlemmer.Læs mere

Kampagneplan: Kommunal- og regionsvalg 2005

Søndag, 12. juni 2005 - 0:00
Hovedbestyrelsen vedtog på sit møde den 11.-12. juni nedenstående kampagneplan. 1) Formål- at få Enhedslisten opstillet i alle regioner, samt i så mange kommuner som overhovedet muligt over det ganske land. Vi tilskynder til opstilling på liste Ø eller – hvor lokale forhold måtte tale for det – på tværsocialistiske lister. 2) Succeskriterier - at formidle Enhedslisten politik og øge opslutningen bag lokale tiltag og til partiet generelt. - at få indvalgt kandidater i hvert regionsråd og i så mange kommuner som muligt. 3) Temaer (Fra Enhedslistens arbejdsplan): Kommunalvalgskampagn - For en offentlig sektor, der gør en forskel! Den borgerlige regering har bag sin socialdemokratiske maske gang i et omfattende felttog mod den offentlige sektor og alle tilbageværende elementer af solidarisk velfærdssystem.Læs mere

Referat fra 2. møde i Enhedslistens Hovedbestyrelse d. 30. april 2005

Lørdag, 30. april 2005 - 0:00
Til stede fra HB: Janne Gleerup (fra 14), Søren Søndergaard, Ingelise Bech Hansen, Inger V. Johansen (indtil 12.30), Finn Sørensen, Rune Lund, Bizhan Alankesh, Gry Blom Hempel, Helge Bo Jensen (til 17), Farrokh Jafari, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Mette Bang Larsen (til kl. 14.30), Bruno Jerup, Rune Jacobsen (fra 11.30), Marianne Frederik, Claus Pedersen (til 16.45), John Littau, Brian Skov Nielsen. Afbud: Janne Gleerup indtil kl. 14, Majbrit Berlau, Morten Riis, Inger V. Johansen (fra 12.30). I øvrigt deltog: Thomas Eisler, Robert Nedergaard, Kim Fonvig, Finn Hermann, Peter Raben. 1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat Ingelise Bech Hansen og Bruno Jerup valgtes som dirigenter.Læs mere

Årsmøde 2005: Socialisme – hvis du vil en anden verden.

Mandag, 25. april 2005 - 0:00
Mundtlig beretning fra Hovedbestyrelsen Socialisme – hvis du vil en anden verden. Det er temaet for dette årsmøde. Socialisme er en ide som spire mange steder i landet og det er efter Hovedbestyrelsens mening den vigtigste opgave Enhedslisten har været med til at løse i år. Mens alle andre – særligt den nye formand for Socialdemokraterne – er bange for ordet klassekamp – har Enhedslisten vist i praksis hvad det betyder når man realisere socialistiske tanker i et samfund som vores – og vi har understreget vigtigheden af at der stadig føres klassekamp. Og der er brug for kampen. Danmark er stadig et klassedelt samfund – uanset hvad de borgerlige ellers hævder. Ulighederne mellem rig og fattig stiger – og der er fortsat 800.000 mennesker uden for arbejdsmarkedet - uden at den borgerlige regering eller socialdemokraterne har løftet et øjebryn. Deres eneste svar på den store arbejdsløshed er forskning og uddannelse – svar som ikke hjælper slagteriarbejderen eller hjemmehjælperen der har mistet deres arbejde. Der er nemlig kun en ting der virker og det er udviklingen af nye jobs. Enhedslisten har i årets løb præsenteret flere muligheder for at oprette sådanne jobs – både med lokale beskæftigelsesplaner og ved at påpege de mange offentlige områder der i dag desperat mangler arbejdskraft. Områder der i dag præges af stress, nedslidning og sygdom blandt de få medarbejdere der er tilbage. Vi har påvist at det er muligt at tilrettelægge arbejdsmarkedet så der er jobs til alle og hvor miljøet belastes mindst muligt – arbejde til alle vil skabe et bedre samfund, hvor der bliver tid til at leve, hvor stressen og arbejdsskader minimeres – og hvor kvaliteten af arbejdet hæves – et vigtigt element, særligt i de sektore hvor der arbejdes med mennesker. Men regeringens blinde tro på liberalisme og skattestop hindre i dag at løsninger der sikre job til alle. Organisationen Enhedslisten har rejst mange politiske spørgsmål i året der er gået. Det har som nævnt været den indenrigspolitisk dagsorden, hvor velfærd, arbejde til alle og bedre uddannelser har været på dagsordenen. Vores internationale dagsorden har været præget af emner som Irak krigen og modstanden mod Danmark fortsat er en besættelses magt – desværre er den folkelige modstanden mod krigen fuldstændigt ignoreret af krigsregeringen og DF – og nu følger socialdemokraternes nye krigs gladeformand trop – og bakker op om regeringen, og at soldaterne skal blive i Irak. Vi siger: tropperne hjem fra Irak! Enhedslistens Palæstina-engagement rundt om i landet har været med til at fastholde fokus på den Israelske besættelse af Palæstina – ikke mindst den aparthaid mur, som Israelerne er i gang med at bygge op rundt om de palæstinensiske områder. En mur der kun har et formål – nemlig at sætte samtlige palæstinensere i et kæmpe fængsel. Israelerne har nu i 50 år forbrudt sig mod international lov – hvilket gør det helt uacceptabelt at Anders Fogh for en måned siden, endnu engang udtrykte sin uforbeholdende støtte til Sharon. Men det er vel næppe nogen nyhed at den nuværende regering har et lidt lemfældigt forhold til menneskerettigheder. Et andet vigtigt spørgsmål vi har rejst i en kampagne er de multinationales rå udnyttelse af de af de fattige landes vand ressourcer – og EU og WTO støtte til denne udnyttelse. En udnyttelse som i høj grad bekræfter os i overbevisningen om, at imperialisme og kapitalisme skal bekæmpes, hvis vi skal skabe en verden uden fattigdom. Alle disse kampagner har sikret at Enhedslisten budskaber og visoner for et andet samfund – en anden verden – stod stærkt da der blev udskrevet folketingsvalg. Valget havde både negative og positive konsekvenser. Det positive ved valget var Enhedslistens eget valg. Efter en god valgkamp, hvor alle aktivister og alle de mange der havde meldt sig som kandidater ude omkring i landet havde knoklet flere uger i træk – stod vi på valgaftenen og så resultatet af arbejdet. Mange steder er vi gået 50 procent frem. I alle kredse var vi over spærregrænsen og vi endte med at få 6 mandater i Folketinget. Giv jer selv en hånd for det. Og det er vigtigt at nævne her at vores fremgang i meningsmålingerne fortsætter – i de sidste uger har vi stået til 4 %. Men det var ikke kun folk i EL der knoklede. Vi fik stor opbakning fra den samlede venstrefløj – og særligt synes jeg det er vigtigt at fremhæve Socialistisk ungdomsfront SUFerne – der knoklede for EL under valgkampen. De lavede en gennemført ungdomsvalgkamp – som virkelig blev bemærket. Havde det stået til eleverne på gymnasierne – ja så viste prøvevalget at EL stod til 21 mandater i folketinget. Jeg synes vi skylder SUF erne og de andre organisationer der bakkede os op en stor tak. De negative elementer var helt klart at det ikke lykkeds os at vælte den borgelige regering. Det betyder altså en omgang til med en V/K regering og DF som på hjemmefronten ser det som sin fornemmeste opgave at gennemfører nedskæringer, privatiseringer og udliciteringer. En helt uacceptabel linie. Regeringen skal derfor væltes næste gang. At vælte regeringen kræver dog at der findes en reel opposition – og i øjeblikket er Enhedslisten altså det eneste klare oppositionsparti i folketinget. De andre partier har haft travlt med diverse formandsvalg - samtidig med at de trækker til højre – ja socialdemokratiet er ligefrem trukket højre indenom regeringen på nogle områder. Fra dette årsmøde er det vigtigt at vi sender et klart budskab af sted om at hvis regeringen skal væltes ved næste valg – og det skal den – ja så skal SF og soc.. altså vise et reelt alternativ til regeringen og ikke bare gå dem i bedene. Så kære venner i SF og i socialdemokratiet – lad nu være med at købe Fogh´s doktrin om velfærdsreformer – for det handler kun om nedskæringer. Der er råd til velfærd. Der er råd til folkepension og efterløn! Hele den smøre om ældrebomber er fup og fidus. Hvis hjertet banker til venstre i socialdemokratiet – så vis os det. Og vi vil vælte regeringen næste gang. Valget gav EL fremgang – ikke kun på Christiansborg. Nej det bedste der er sket for El i året der er gået er at siden sidste årsmøde er vi blevet 1000 flere medlemmer. En indsats der skyldes alle os der sidder her i dag og ikke mindst alle vores kammerater og støtter ude omkring i landet. –– det kan I godt give hinanden og vores kammerater ude i landet en hånd for. Det kræver en vis organisatorisk indsats at sikre at så mange mennesker bliver trukket ind i arbejdet. At få mange nye medlemmer betyder ny energi, nye ideer og måske også nye rutiner. Med mange nye medlemmer skal nogle politiske emner måske diskuteres igen ude i afdelingerne – helt fra begyndelsen – og det er vigtigt at de debatter bliver taget, så alle føler ejerskab overfor Enhedslistens politik. Alle skal føle sig klædt på til at gå på gaden og diskutere og udfordre den borgerlige politik der i dag føres i Danmark og mange andre steder i verden. Alle vores afdelinger arbejder for tiden med denne opgave. Jeg håber derfor at dette årsmøde også bliver et møde, hvor vi inspirere hinanden til at løse den dejlige udfordring der ligger i at sikre at alle de nye medlemmer af Enhedslisten føler sig velkommende – for det er I. Og der er brug for alle kræfter i det kommende år. 2005 er året i valgkampens tegn. Vi har lige overstået et folketingsvalg – og vi er allerede igen med at planlægge de to næste valgkampe. I september skal vi stemme om EU forfatningen – en forfatning der cementere og grundlovsfæster en liberalistisk og militaristisk linie i superstaten EU. Jeg glæder mig til at vi senere på årsmødet skal diskutere, hvordan Enhedslisten skal føre kampagne mod forfatningen. Vores nej til forfatningen er en del af en Europæisk bevægelse, der siger nej til liberalisme og ja til et Europa – en Verden hvor der hersker social retfærdighed, fred og lige muligheder for alle. - Et åbent Europa. Vi ser bevægelsen i Frankrig nu – Men det er større en det - alle venstrefløjspartier i Europa – ja altså lige bortset fra SF – siger nej til forfatningen og tilslutter sig kravet om andet Europa. Vi i Enhedslisten er en del af den bevægelse – og jeg tror på at den kamp vil vi vinde. Første skridt er et klart Nej til forfatningen i september måned. Jeg glæder mig til at vi senere på årsmødet skal diskutere, hvordan Enhedslisten skal føre kampagne mod forfatningen. Men lige efter vi har stemt om forfatningen, så skal vi i valgkamp igen. Kommunalvalgkampen står for døren. En kommunalvalgkamp, der ikke bliver helt normal. Landkortet bliver lavet om – og vigtigst af alt bliver fordelingen mellem regioner og kommuner meget anderledes. Der åbnes op for privatiseringer i stor stil og det er vigtigt at EL i valgkampen for sat fokus på den ladeport, der åbnes op. Jeg håber på at vi i debatten kan få meldinger fra så mange afdelinger som muligt på at de allerede nu ruster sig til valgkamp og lad os høre de politiske og organisatoriske linier, der lægges lokalt. Men står det til EL så skal vi ikke blot diskutere kommunalreform i kommunalvalgkampen – nej vi kræver at befolkningen for lov til at stemme om den. El har mange gange i det sidste år rejst kravet om folkeafstemning om kommunalreformen. Men regeringen er tydeligvis for bange til at sende deres rod af kommunalreform ud til debat. kujonagtigt – men sandt. Jeg har nu ridset et par vigtige politiske opgaver op, som vi skal løse i det kommende år. Men det er vigtigt også at understrege et par andre opgaver, som bør drøftes. Globaliseringen er et faktum – i hvert fald for os i den rige del af verdenen. Den har sine positive sider ved en større internationale bevidsthed – muligheden for at kommunikere med folk fra hele verden på blot få sekunder og dermed en bedre grobund for et harmonisk multikulturelt samfund. Men globaliseringen bliver udnyttet groft af de multinationale selskaber, der har indtaget verden som deres marked. Mennesker rykkes rundt efter forgodt befindende eller fyres hvis det passer virksomheden. Der er i dag alt for meget magt hos de store selskaber. Enhedslisten har præsenteret vores bud flere gange på hvorledes at vi kan styre de store selskaber. Vi tror ikke på at institutioner som EU, WTO eller andre har hverken lyst eller magt til at styre de multinationale. Vi er derfor nødt til at skabe en modmagt. En magt fra neden – en magt fra folkelig bevægelser – internationale fagbevægelser – internationale miljøorganisationer der kan måle sig med selskaberne. Modmagt skal skabes fra neden. Vi opnår den ikke via parlamentarisk indflydelse eller ved at gå i dialog med EU, WTO eller verdensbanken. Vi opnår kun forandring hvis det er et stærkt krav fra folkelige bevægelser. Vi har set i de sidste år, hvordan bevægelser i befolkningen har sat en dagsorden – ikke mindst STOP NU bevægelsen – men også fagligt ansvar oa. bevægelser styrkes i disse år – og internationalt ser vi det samme behov for at gå sammen i bevægelser - ESF og WSF er forumer hvor der udvikles ny politik. EL opgave for det kommende år er også at sikre en fortsat udvikling af sådanne bevægelser. Det er vigtige bevægelse at styrke – hvis vi vil en anden verden – Og det vil vi i Enhedslisten. Med de ord vil jeg afslutte den mundtlige beretning fra HB – og vi ser frem til en god og udviklende weekend. Tak for ordet.Læs mere

Årsmøde 2005: Diverse vedtagelser

Søndag, 24. april 2005 - 0:00
Intern revisor Annedorte Dalsgaard, Nordvest Lovudvalget Kim Bagge, Nordvest Pia Louisa Andersen, Vesterbro Svend Erik Christensen, Roskilde Rød Fonds bestyrelse Christian Juhl, Silkeborg Vibeke Bach Madsen, Nørrebro Peder Hvelplund, Hjørring Jesper Kiel, Svendborg Thomas Eisler, Vesterbro/SV Birthe Marker, Østerbro (valgt af Hovedbestyrelsen efter årsmødet) Vedtagelse om offentlige referater mv. fra udvalg Det pålægges samtlige udvalg at offentliggøre deres dagsordener, mødeindkaldelser, kalendere samt referater på Enhedslistens debathjemmeside. Medlemmer uden adgang til internet kan abonnere på udvalgenes papirer via postvæsen.Læs mere

Referat af 1. HB-møde

Søndag, 24. april 2005 - 0:00
Dirigent: Bruno Jerup Referent: Inger V. Johansen Til stede: Bruno Jerup, Farrokh Jafari, John Littau, Ingelise Bech Hansen, Inger V. Johansen, Mette Bang Larsen, Janne Gleerup, Majbrit Berlau, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Gry Blom Hempel, Jaleh Tavakoli, Bizhan Alankesh, Falle Hjorth, Helge Bo Jensen. 1. Der er stadig uafklarede forhold vedr. hvem der præcist er valgt til HB af de ansatte, da både Majbrit og Gry pt. er ansatte. Majbrit endnu kort tid som suppleant for Pernille i Folketinget. Gry har et job med rengøring i Studiestræde 3 timer om ugen. Hvordan skal disse ansættlser fortolkes i henhold til vedtægterne.Læs mere

Vi tør drømme om et helt andet samfund

Lørdag, 23. april 2005 - 0:00
Tale til Enhedslistens årsmøde af Line Barfod NB: Det talte ord gælder Det var en forrygende valgkamp med en kæmpe indsats af hele partiet. Der var en utrolig opbakning og kampvilje alle steder vi kom. Mange kom hen og sagde: »Jeg er stolt af at stemme på Enhedslisten.« Og resultatet blev også flot: 50 % fremgang. Og det er fortsat i meningsmålinger siden valget. Ligesom medlemmerne strømmer ind i partiet. Desværre var vores fremgang ikke stor nok til at få væltet regeringen. Så vi må døje med en valgperiode mere med en regering der sidder tungt på magten støttet af Dansk Folkeparti. De kan nå at ødelægge meget i den tid.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]