Gå til hovedindhold

Om Enhedslisten

Referat fra Enhedslistens 7. HB - møde

Søndag, 7. januar 2007 - 0:00
Mødet fandt sted lørdag-søndag d. 6. – 7. januar 2007 Dirigenter: Marianne Frederik og Sara Sindberg Bentsen. Referenter: Helge Bo Jensen (lørdag) og Michael Schølardt (søndag) Journalistsk referat til RGL: Helge Bo Jensen Deltager fra HB: Marianne Frederik, Søren Søndergaard (lørdag dog kun til kl.Læs mere

Referat af Enhedslistens 6. HB - møde

Søndag, 26. november 2006 - 0:00
Til stede fra HB: Per Clausen, Marianne Frederik, Søren Søndergaard (til søndag kl. 14.00), Inger V Johansen, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Thomas Eisler, John Littau, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jeru, Niels C.Læs mere

Referat af 5. HB-møde

Lørdag, 7. oktober 2006 - 0:00
Sted: Fagforeningen Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, DK-2500 Valby, i København. Valgte dirigenter: Johanne Schmidt-Nielsen og Søren Egge Rasmussen Valgt referent: Janus Noack (- ournalistisk referat: Michael Schølardt) Tilstede: Per Clausen, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli (til kl.Læs mere

La Alianza Roja y Verde Danesa

Lørdag, 26. august 2006 - 1:00
(Enhedslisten - La Lista Unificada) La Alianza Roja y Verde fue fundada en 1989 por tres partidos de izquierda: el Partido Socialista de Izquierda (VS), el Partido Comunista de Dinamarca (DKP) y el Partido Socialista Obrero (SAP). La Alianza Roja y Verde es un partido socialista democratico con el propóito de combinar una politica de cambio social, con las politicas necesarias para resolver los grandes problemas del medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional. La Alianza Roja y Verde toma parte en las elecciones parlamentarias nacionales y locales. En las elecciones del 8 de febrero del 2005 ganó 6 escaños en el Parlamento danés (Folketing), con 114.123 votos (3,4 %). Miembros de la Alianza fueron electos en los ayuntamientos de diversas ciudades incluendo 5 miembros en el de Copenhague, la fortaleza del partido. Aqui hemos conseguido una de las siete alcaldías (la responsible de la »Juventud y Educación«). La Alianza Roja y Verde colobora con socialistas y otras fuerzas progresivas en muchos paises. Participamos en la Izquierda Anticapitalista Europea, EACL y como observadores en la Alianza Europea de la UE-movimiento Critico (TEAM) y en el Foro de la Nueva Izqierda Europea (NELF). La Alianza Roja y Verde es la única organización de izqierda que toma parte en las elecciones al Folketing y que se opone a la participación danesa en la Unión Europea. Vemos la Unión Europea como agente de las fuerzas del Mercado y de la explotacioón de Europa del Este y de los países en vías de desarollo. Nos oponemos a la creación de una Unión Europea federal y favorecemos una cooperación europea e internacional, basada en los derechos de todas las naciones a la independencia y autodeterminacioón.Læs mere

Referat af Enhedslistens 4. HB-møde

Søndag, 20. august 2006 - 0:00
Tilstede: Per Clausen (lørdag), Marianne Frederik, Inger V. Johansen, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Thomas Eisler, John Littau, Sara Sindberg Bentsen, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jerup, Niels C. F. Ramussen, Ingelise Bech Hansen (lørdag til kl.Læs mere

Referat af Enhedslistens 3. HB-møde

Søndag, 25. juni 2006 - 0:00
Mødet afholdt lørdag-søndag 24.-25. juni 2006 Til stede fra HB: Inger V. Johansen, Per Clausen, Falle Hjorth, Majbrit Berlau, Søren Søndergaard, Johanne Schmidt-Nielsen, Finn Sørensen, Thomas Eisler, Sara Sindberg Bentsen (lørdag til kl. 17.30), Ingelise Bech Hansen, John Littau, Søren Egge Rasmussen, Jørgen Arbo-Bæhr, Baltser Andersen, Bizhan Alankesh, Peter Hegner Bonfils, Janne Gleerup, Vibeke Syppli Enrum, Marianne Frederik (kun lørdag). Afbud fra HB: Jack Hansen, Bruno Jerup, Susanne Flydtkjær, Jaleh Tavakoli, Rosa Hjörvar, Niels C. F. Rasmussen, Marianne Frederik (søndag)Læs mere

Enhedslistens historie: Fornyelse af venstrefløjen

Mandag, 5. juni 2006 - 0:00
Enhedslisten blev dannet i 1989 af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), Venstresocialisterne (VS) og Socialistisk Arbejderparti (SAP). Fra midten af 1980’erne under den konservative statsminister Poul Schlüter var den parlamentariske situation vanskelig for den yderste venstrefløj. Efter at kommunistpartiet var gledet ud af Folketinget i 1979, var Venstresocialisterne i 1980erne alene om at repræsentere strømninger til venstre for Socialistisk Folkeparti (SF), og ved valget i september 1987 gik det galt. VS fik kun 1,4% af stemmerne og gled ud af Folketinget. Endnu værre gik det ved valgeti maj 1988 om NATO og atomraketter.Læs mere

Referat fra 2. HB-møde

Lørdag, 27. maj 2006 - 0:00
Tilstede fra HB: Niels Rasmussen, Johanne Schmidt-Nielsen, Jørgen Arbo-Bæhr, Finn Sørensen, Søren Egge Rasmussen, Peter Hegner Bonfils, Vibeke Syppli Enrum, Søren Søndergaard, Jens-Ove ”Jack” Dam Hansen, Per Clausen, Rosa Hjörvar, Baltser Andersen, Ingelise Bech Hansen, Susanne Flydtkjær, John Littau, Jaleh Tavakoli, Sara Bentsen, Thomas Eisler, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Janne Gleerup. Tilstede i øvrigt: Maibritt Kerner, Helge Bo Jensen, Henrik Guldborg Bøge, Katayoun Yazdanya (under punkt 1-2), Gunna Starck (under punkt 5-6). Afbud: Bizhan Alankesh, Bruno Jerup, Majbrit Berlau, Inger V. Johansen.Læs mere

Intern vedtagelse om ytringsfrihed

Mandag, 15. maj 2006 - 0:00
Vedtaget på Enhedslistens årsmøde Frihed er altid frihed for anderledes tænkende! Dette bør efter Enhedslistens opfattelse gælde som ufravigeligt princip – såvel i samfundet som internt i vores eget parti. Enhedslistemedlemmer har ret til at få bragt deres indlæg i vores medlemsblad. Der kan kun blive tale om at censurere disse, såfremt de strider mod lovgivningsbestemmelser såsom injurie- og racismelovgivning, som Enhedslisten støtter. I så fald kan censuren først finde sted efter, at der er indhentet kompetent juridisk vurdering af sagen. Indlæg der udfordrer begrænsninger af ytringsfriheden, som Enhedslisten er imod – f.eks.Læs mere

Diverse vedtagelser

Søndag, 14. maj 2006 - 0:00
Diverse vedtagelser Om partiskat HB pålægges at udarbejde og fremlægge et forslag til fælles bestemmelser om partiskat for KB-medlemmer mv. til årsmødet i 2007. Forslaget forudsættes stillet som et forslag til vedtægtsændring og bør omfatte mulighed for kompensation for frikøb/nedsat arbejdstid o.a. De nye fælles regler bør træde i kraft fra næste kommunalvalg/regionsvalg. Om fuldtidsstillinger Det tilstræbes at alle stillinger i Enhedslisten er fuldtidsstillinger. Om sundhedspolitik I perioden frem til årsmødet 2007 gennemfører Enhedslisten en sundhedspolitisk programdebat med inddragelse af Enhedslistens lokalafdelinger, udvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionale fora, Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen med henblik på vedtagelse af et nyt sundhedspolitisk princip- og handlingsprogram.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]