Gå til hovedindhold

Om Enhedslisten

Holger Ks verden - og min

Torsdag, 13. maj 2004 - 0:00
I en kronik i Politiken lørdag den 8. maj skrev SFs formand Holger K. Nielsen, at der i 1970’erne ”opstod en kultur, hvor venstrefløjen næsten på rygraden sagde nej til alt nyt”. Det har provokeret Line Barfod, Enhedslisten, til denne kommentar: Jeg ved ikke, hvor Holger K. Nielsen har det fra. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg husker 1970’erne. For mig var 1970’erne mulighedernes, fantasiernes og frigørelsens årti. Det var en tid, hvor man turde tænke nye tanker og bryde med eksisterende normer med nye boformer, seksuel frigørelse, blomstrende kulturliv, demokratiske visioner om at dee magten.Læs mere

SFs noget-for-noget

Fredag, 23. april 2004 - 0:00
Kommentar af Line Barfod, MF Enhedslisten Jævnligt når jeg læser SF forslag og hører deres politiske udmeldinger, undrer jeg mig over, hvor meget borgerlig politik et parti, der hører til på venstrefløjen, kan overtage. Ud over EU-begejstringen har SF overtaget de borgerliges tilgang til privatisering og udlicitering. Partiet har tilsluttet sig de borgerliges holdning om at tildele velfærdsydelser efter trangskritierer og har derfor forslået at skære i folkepensionen og børnechecken. Med et beslutningsforslag i Folketinget har SF nu overtaget en ny bid af den borgerlige ideologi. Som SF elv skriver i begrundelsen for deres version af noget-for-noget: ”.Læs mere

Nej til tvangsnormalisering!

Fredag, 16. april 2004 - 0:00
Nej til tvangsnormalisering! - Ordførertale af Line Barfod, Christiania-ordfører for Enhedslisten, ved Christiania-debat i Folketinget fredag den 16. april 2004. Det, som denne her regering har stået for, det er, at man fjerner alle dem, man ikke kan lide, man bruger tvang og kontrol og straf, og alt skal tvangsnormaliseres til, at man skal se ud på en be-stemt måde. Der skal ikke længere være plads til nogle, der er anderledes. Og det har åbenbart været den største torn i øjet, at man midt i København har en bydel, hvor folk lever ud, at der faktisk kan være nogle andre værdier, at an kan basere sig på, at man ikke ønsker at eje, at man ikke ønsker at tjene en masse penge, at man faktisk baserer sig på solidaritet og på nogle helt andre værdier og rummelighed end det, som regeringen har som idealer.Læs mere

Venstrefløjen skal samles

Tirsdag, 2. december 2003 - 0:00
Debatindlæg bragt i Politiken den 5. december 2003 Af Søren Søndergaard, MF (ENH) Jeg afslører nok ingen statshemmeligheder, når jeg konstaterer, at Anders Fogh Rasmussen og VK-regeringen har store problemer i øjeblikket. Strategisk vigtige forslag som angrebet på dagpengereglerne må trækkes i land igen. Ministre mistænkes for kammerateri. Og repræsentanter for de to regeringspartier river hovederne af hinanden offentligt, halvoffentligt og bag lukkede døre. Et symptom på, hvor trængt regeringen føler sig, er det enslydende modangreb, der kommer fra liberale kredse: Øv- bøv, oppositionen ar det meget værre og er ikke enig om noget som helst.Læs mere

Notat om partiernes medlemmer

Fredag, 26. september 2003 - 0:00
Partiernes krise I 1960 var 20 % af den danske befolkning medlem af et politisk parti, nu er det kun ca. 5 %. Det er en markant udvikling, spørgsmålet er om det et problem og hvis det er, hvad man kan gøre ved det? En ny bog fra Magtudredningen, som søger at indkredse magten i det danske samfund, fortolker en meget grundig spørgeskemaundersøgelse, som blev foretaget i foråret 2000 blandt et stort antal medlemmer i partierne. Den mest bemærkelsesværdige konklusion er nok at partimedlemmerne ikke er repræsentative for vælgerne. Det skyldes at gennemsnitsalderen blandt partimedlemmer er 5 år mens den kun er 47 blandt vælgerne og at mænd udgør 2/3 af medlemmerne og 49% af vælgerne.Læs mere

Opstilling til folketingsvalget

Søndag, 14. april 2002 - 0:00
På baggrund af en vejledende urafstemning blandt de delegerede på årsmødet fastlagde årsmødet den 12.-14. april 2002 Enhedslistens spidskandidater ved det kommende folketingsvalg. På grund af Enhedslistens rotationsregler var de nuværende folketingsmedlemmer Søren Søndergaard og Keld Albrechtsen samt tidligere folketingsmedlemmer Frank Aaen og Jette Gottlieb afskåret fra at deltage i urafstemningen. Årsmødet vedtager alene en opstilling i de kredse, hvor chancerne for at få valgt en kandidat er størst – i år blev således fastlagt spidskandidater i 8 kredse og en anbefaling i yderliger én kreds.Læs mere

Arbejdsplan for Enhedslisten april 2002 – februar 2003

Søndag, 14. april 2002 - 0:00
Efter valget, med den nye borgerlige regering, og Enhedslistens forsvindende lille parlamentariske indflydelse, er det vigtigt, at vi tænker i nye baner, når vi planlægger fremtidens aktiviteter. Det er vigtigt, at vi for alvor får gang i det udenomsparlamentariske arbejde, og derfor skal vi først og fremmest have afdelingerne til at fungere optimalt, som organisatorer for den lokale aktivitet i bevægelserne mm, Enhedslistens selvstændige markering, samt som social og politisk base for medlemmer og sympatisører. Enhedslistens kommunikationslinjer: Uddelingsaviser, pjecer, maillister o hjemmesiden skal bruges mere målbevidst og offensivt.Læs mere

Opstilling til Folketingsvalget

Søndag, 1. april 2001 - 0:00
Opstilling af Enhedslistens spidskandidater til Folketingsvalget sker ved, at der først gennemføres en vejledende urafstemning blandt Enhedslistens medlemmer. I urafstemningen opstiller de medlemmer, som ønsker at blive opstillet som spidskandidater. I år havde 19 personer meldt sig. På baggrund af resultatet af denne urafstemning fastlægger årsmødet den endelige opstilling af hvilke kandidater der skal opstilles hvor. Årsmødet vedtager alene en opstilling i de kredse, hvor chancerne for at få valgt en kandidat er størst – i år blev således fastlagt spidskandidater i 9 kredse. Endvidere edtager årsmødet en anbefaling af 1.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]