Gå til hovedindhold

Sundhed og psykiatri

Myndighederne skyld i skin-cap skandalens omfang

Onsdag, 1. oktober 1997 - 0:00
Enhedslisten sundhedspolitiske ordfører Bruno Jerup har i dag fået svar fra sundhedsministeren og miljøministeren på en række spørgsmål ved Skin-cap, der blev markedsført som kosmetik, men viste sig at være et lægemiddel. Svarene viser at Lægemiddelstyrelsen allerede d. 22. januar 1996 fik en henvendelse fra de Østrigske myndigheder om, at der var fundet et steroid i produktet. Lægemiddelstyrelsen oversendte denne meddelelse til Miljøstyrelsen, men ingen af styrelserne foretog sig noget aktivt ! Det er uforståeligt, hvorfor de danske myndigheder ikke allerede i januar 1996 tog initiativ til at undersøge produktet. I dag ved vi, at produktet især skader ved langvarigt brug. Mange menneskelige lidelser kunne måske være undgået, hvis styrelserne reageret omgående.Læs mere

Manglende initiativ fra myndighederne skyld i skin-cap skandalens omfang

Torsdag, 18. september 1997 - 0:00
Manglende initiativ fra myndighederne skyld i Skin-cap skandalens omfang. Enhedslisten sundhedspolitiske ordfører Bruno Jerup har i dag fået svar fra sundhedsministeren på en række spørgsmål ved Skin-cap, der blev markedsført som kosmetik, men viste sig at være et lægemiddel. Svarene viser at Lægemiddelstyrelsen allerede d. 22. januar 1996 fik en henvendelse fra de østrigske myndigheder om, at der var fundet et steroid i produktet. Lægemiddelstyrelsen oversendte denne meddelelse til Miljøstyrelsen, men ingen af styrelserne foretog sig noget aktivt. Enhedslisten forstår ikke, hvorfor de danske myndigheder ikke allerede i januar 1996 tog initiativ til at undersøge produktet. I dag ved vi, at produktet især skader ved langvarigt brug. Mange menneskelige lidelser kunne måske være undgået, hvis styrelserne reageret omgående.Læs mere

Fokus på ambulancetjenesten i Danmark

Onsdag, 17. september 1997 - 0:00
Onsdag, d. 17.9.97 dokumenterede DR i en udsendelse, at Danmark med tæt infrastruktur og tæt befolkning har et medicinsk ulykkesberedskab, der er meget dårligere end f.eks. det svenske og det norske. Enhedslisten finder det aldeles uacceptabelt, derfor har Enhedslistens sundhedspolitiske ordfører stillet sundhedsministeren en række spørgsmål. Enhedslistens kræver svar på, hvor folketingsbeslutningen fra 1991 om, at der skulle laves en ambulancelov, ikke er ført ud i livet. Udsendelsen i DR viste klart, at en af grundene til at det danske ambulancesystem fungerer dårligt er, at private firmaer, primært Falck, har en interesse i, selv at udføre flest mulig opgaver af hensyn til indtjeningen. Det betyder i praksis, at patienterne kan komme til at vente længere tid en nødvendigt på hjælp, fordi Falck ikke vil overlade løsningen til det beredskab, der hurtigst kan være fremme ved ulykkesstedet.Læs mere

Sundhedsministeren i samråd om privatklinikken

Tirsdag, 16. september 1997 - 0:00
Enhedslistens sundhedspolitiske ordfører Bruno Jerup kalder igen sundhedsministeren i samråd om privatklinikker. Tirsdag, d. 16.9.97 viste DR TV et program om ofrene for dårlig kosmetisk kirurgi. Den klinik, der omtales i udsendelsen, er identisk med den klinik, der fyldte 6 sider i Patientklagenævnets årsberetning for 1995/96 under overskriften: Klager over kosmetiske operationer på en bestemt privatklinik. Det førte dengang til, at Enhedslisten kaldte sundhedsministeren i samråd, hvor hun lovede at forbedre tilsynet. Tilsyneladende er intet sket, et er utrygt for patienter, der vælger behandling på en privatklinik, at der ikke er noget tilsyn, der garanterer den tryghed og sikkerhed, der er normal indenfor det danske sundhedsvæsen.Læs mere

Tilbud om gratis influenzavaccination til alle ældre over 65 år?

Onsdag, 12. februar 1997 - 0:00
Enhedslisten tager initiativ til forslag om gratis influenzavaccination af alle over 65 år. Forslaget er i dag sendt til samtlige partiers sundhedspolitiske ordførere m.h.p. fremsættelse i folketinget indenfor kort tid. Hver eneste vinter er mange, specielt ældre, influenzaen. Sidste vinter var der tale om en omfattende epidemi. Af den ca. 1 million danskere der sidste år var syge af influenza døde 1577 personer. 90% af disse over 65 år. En influenzaepidimi har mange menneskelige og økonomiske omkostninger især for den ældre del af befolkningen. Det koster 3-400 kr. at blive vaccineret i dag. Mange ældre her i forvejen et meget stramt budget og har derfor slet ikke råd til at blive vaccineret. Det fornuftigt at give alle ældre over 65 år tilbud om gratis influenzavaccination som en naturlig del af sundhedsydelser.Læs mere

Sygehuskommissionen - en pose med blandede bolcher

Fredag, 10. januar 1997 - 0:00
Den ventede rapport fra syghuskommissionen er nu færdig. Rapporten er en pose med blandede bolcher, som ikke anviser en samlet løsning på problemerne i sygehussektoren. Det er bemærkelsesværdigt, at kommissionen mener, at man kan løse alle problemerne ad strukturmæssig vej - sammenlægninger, centralisering, specialisering, rationalisering m.v., og at der derfor ikke er behov for at tilføre sygehusvæsenet flere penge. Den eneste punkt, kommissionen mener kræver tilførsel af økonomiske midler, er apparatursiden. Enhedslisten mener, at sygehusvæsenet har brug for mange flere penge, hvis det skal leve op til borgernes ønsker og behov. Der er brug for flere personaleressourcer både til behandling, pleje/omsorg og serviceopgaver som rengøring og køkken. Alle idéer den kan gøre sygehusvæsenet mere overskueligt og brugervenligt har Enhedslistens støtte. Men det er småt med anvisninger i rapporten på dette område. Tværtimod lægges der op til kraftigere specialiseringer og nedlæggelse af de små lokalsygehuse i den nuværende form, selv om det er tydeligt, at netop nærheden er et vigtigt element for den enkelte borger.Læs mere

Frankensteins efterfølger

Tirsdag, 10. december 1996 - 0:00
Enhedslisten har krævet sundhedsministeren i samråd om forholdene på de private lægeklinikker. Baggrunden for samrådet er en række eksempler herunder kapitel 4 i Patientklagenævnets årsberetning for 1995/96. Her kan man med undren læse om en klinik for kosmetisk kirurgi, hvor indehaveren ikke var læge. Alligevel var det ham, der stod for information, rådgivning og undersøgelse på klinikken. De kirurgiske indgreb blev foretaget af engelske læger på gæsteoptræden. Mange af indgrebene har været mislykkede, derfor har mange patienter klaget. Utrolig mange af klagerne har ført til påtale i.h.t. Lægeloven.Læs mere

Ofrene for boneloc-skandalen skal sikres erstatning

Tirsdag, 5. november 1996 - 0:00
Enhedslistens sundhedspolitiske ordfører, Bruno Jerup, har i dag fremsat et beslutningsforslag vedrørende Bonelocskandalen. Formålet med forslaget er at sikre ofrene mulighed for at søge erstatning i Patientforsikringen uanset tidspunktet for deres operation. Som det er nu, kan kun de patienter der er opereret efter 1.7.92, hvor lov om patientforsikring trådte i kraft, søge erstatning i patientforsikringen. Resten af patienterne er henvist til private søgsmål via det almindelig retsvæsen. Hele Boneloc-sagen er en kæmpe skandale, som har medført urimelige lidelser for de, det er gået ud over. Samfundet skylder dem erstatning, det må folketinget sikre, at der bliver mulighed for. Bruno Jerup foreslår også, at regeringen iværksætter en undersøgelse, således at ansvaret for skandalen bliver placeret. Det er vigtigt, så lignende skandaler i fremtiden undgås.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]