Gå til hovedindhold

Sundhed og psykiatri

Handlingsprogram for sundhedspolitik

Mandag, 4. juni 2007 - 13:05
Sundhed og helhed - ideer til handling Det følgende er ideer til handlinger, der i Folketinget, i regioner og kommuner vil fremme den linie, som er fastlagt i Principprogrammet.Læs mere

Sundhedspolitisk udtalelse

Mandag, 4. juni 2007 - 12:48
Fokus på økologisk sundhedsfremme i stedet for sygdomsbekæmpelseLæs mere

Diverse vedtagelser

Søndag, 14. maj 2006 - 0:00
Diverse vedtagelser Om partiskat HB pålægges at udarbejde og fremlægge et forslag til fælles bestemmelser om partiskat for KB-medlemmer mv. til årsmødet i 2007. Forslaget forudsættes stillet som et forslag til vedtægtsændring og bør omfatte mulighed for kompensation for frikøb/nedsat arbejdstid o.a. De nye fælles regler bør træde i kraft fra næste kommunalvalg/regionsvalg. Om fuldtidsstillinger Det tilstræbes at alle stillinger i Enhedslisten er fuldtidsstillinger. Om sundhedspolitik I perioden frem til årsmødet 2007 gennemfører Enhedslisten en sundhedspolitisk programdebat med inddragelse af Enhedslistens lokalafdelinger, udvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionale fora, Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen med henblik på vedtagelse af et nyt sundhedspolitisk princip- og handlingsprogram.Læs mere

Sundhedsområdet og kommunalreformen

Mandag, 20. juni 2005 - 0:00
Sundhedssektoren sorterer i dag under amterne, men vil i fremtiden blive lagt i spændetrøje under regionerne. Regionerne vil kun marginalt kunne udvide sektoren, fordi de ikke må udskrive skatter og fordi der er grænser for hvor meget de kan få ind hos kommunerne. Enhedslisten mener der skal satses meget mere på forebyggelse end på behandling, og der er faktisk nogle positive ord i den nye sundhedslov om at kommunerne skal spille en aktiv rolle i forebyggelsen. Der følger bare ikke penge med til kommunerne til f.eks. at tilbyde gratis og sund mad i daginstitutioner og skoler, som jo ellersregnes for et godt forebyggende tiltag mod fedme og fejlernæring.Læs mere

Vi tør drømme om et helt andet samfund

Lørdag, 23. april 2005 - 0:00
Tale til Enhedslistens årsmøde af Line Barfod NB: Det talte ord gælder Det var en forrygende valgkamp med en kæmpe indsats af hele partiet. Der var en utrolig opbakning og kampvilje alle steder vi kom. Mange kom hen og sagde: »Jeg er stolt af at stemme på Enhedslisten.« Og resultatet blev også flot: 50 % fremgang. Og det er fortsat i meningsmålinger siden valget. Ligesom medlemmerne strømmer ind i partiet. Desværre var vores fremgang ikke stor nok til at få væltet regeringen. Så vi må døje med en valgperiode mere med en regering der sidder tungt på magten støttet af Dansk Folkeparti. De kan nå at ødelægge meget i den tid.Læs mere

Ny sundhedslov baner vej for mere brugerbetaling

Tirsdag, 5. april 2005 - 0:00
Af Frank Aaen, MF Enhedslisten Fri og lige adgang til de danske sundhedsydelser har været – og bør stadig være – et helt centralt princip i det danske sundhedsvæsen. I den nuværende sygehuslov står der da også: »Hver amtskommune yder vederlagsfri behandling«. I regeringens forslag til ny sundhedslov (som følge af kommunalreformen) hedder det derimod: »Alle skal have lige og let adgang til sundhedsvæsenet«. »Vederlagsfri« er altså blevet til »lige og let«. Enhedslisten forsøgte ved 1. behandlingen af lovforslaget i Folketinget, at få sikret, at der i den nye lov kommer til at stå »fri adgng« – altså gratis adgang – men regeringen vil ikke være med til at skrive det ind i lovgivningen.Læs mere

Privatiseringens Svøbe

Fredag, 1. oktober 2004 - 0:00
De senere år har regeringen haft held til at brede sit »frit valg« slagord ud til ældreplejen under dække af, at de ældre, gennem at kunne træffe flere valg, vil få mere selvbestemmelse. Ifølge Urban 13-9-04 har »Hver femte ældre (..) i dag en privat leverandør til helt eller delvist at levere hjælpen, og størstedelen af landets kommuner vurderer, at flere ældre med tiden vil vælge private leverandører til hjemmehjælp.« Imidlertid er Frit Valg-retorikken en simpel sminkning af, at frit valg er en politisk beslutning om at øge privatiseringen og derigennem først og fremmest er en fordel for rhvervslivet, og ikke nødvendigvis for de ældre.Læs mere

Donorbørn er ingen løsning

Onsdag, 31. marts 2004 - 0:00
Kommentar af Line Barfod, MF Enhedslisten Efter en ekstraordinær hastebehandling vedtog Folketinget torsdag den 31.3. et forslag, som vil bringe det danske sundhedsvæsen lidt længere ud af glidebanen. Hastværket var begrundet i et tragisk problem for en lille dreng og hans famille. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til igen at slå fast, at jeg har den dybeste medfølelse med den familie. Videnskaben presse hele tiden disse grænser: udtagning af æg fra kvinden, så frasortering af visse æg, og nu udvælgelse af visse æg. Næste skridt kan blive at man får lov at abortere et ellers rask foser for at redde det syge barn, inden det dør.Læs mere

Alkohol og graviditet er en uheldig cocktail

Tirsdag, 2. marts 2004 - 0:00
Af Pernille Søndergård, socialpolitisk sekretær i Enhedslisten Enhedslisten vil gerne komme gravide kvinder til udsætning. Også kvinder, der har problemer med afhængighed. De skal have den nødvendige støtte og ikke tvang og forbud som foreslået af Kl og John Halse, da tvang og forbud medfører, at flere børn bliver født med alkoholskader. Ingen kvinder ønsker at skade deres ufødte børn, men nogle kvinder har brug for støtte til at lade være. Det er et paradoks, som kan afhjælpes med den rigtige sociale indsats, men tvang og forbud duer ikke. Den slags har vi til overmål set, før vi fik fr abort.Læs mere

Brugerbetaling fører til a- og b-hold

Tirsdag, 1. januar 2002 - 0:00
Af Line Barfod, MF Enhedslisten Indenrigs- og Sundhedsministeren afviser at foretage sig noget i forhold til de store problemer, mange især unge og ældre har med dårlige tænder. Ministeren henviser gang på gang til, at hvis man ikke har råd til at få repareret sine tænder, så kan man søge socialforvaltningen om hjælp. Indenrigs- og Sundhedsministeren burde sammen med sin kollega Socialministeren se på, hvordan virkeligheden ser ud for de mennesker der søger om hjælp. Jeg har set mange sager, hvor kontanthjælpsmodtagere har søgt kommunen om hjælp, når deres tandlæge har sagt at de fx sal have en krone, fordi en tand er ved at knække.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]