Gå til hovedindhold

Rune Lund

Kommunalreform og trafik: Kedelig udvikling

Tirsdag, 26. april 2005 - 0:00
Af Rune Lund MF (EL), trafikordfører Heller ikke på trafikområdet er der noget at råbe hurra for i regeringens kommunalreform. Amterne bliver fjernet, og med dem ryger også den regionale vejmyndighed. Dermed skal amtsvejene fordeles ud på kommunerne og på staten - med en kedelig udvikling til følge. Enhedslisten er modstander af, at veje overføres til staten, da det for eksempel vil give Vejdirektoratet mere råderum og mere plads at lege på. Det vil højst sandsynligt føre til flere, større og bredere veje. Når man flytter vejene fra amtet til staten, så vil vejene ikke i så høj grad skule konkurrere med andre lokale opgaver, og der kan blive et pres for at få flere veje med tilhørende mere bilisme og mere forurening.Læs mere

Enhedslistens nej til EU-forfatningen

Tirsdag, 19. april 2005 - 0:00
Rune Lunds ordførertale ved folketingsdebatten om EU-forfatningen I Enhedslisten glæder vi os over, at afstemningen den 27. september nu er udskrevet og vi er parate til at slås for et Nej. Enhedslisten har særlig store forpligtelser, fordi vi nu er det eneste venstrefløjsparti i Folketinget, som er imod forfatningen. For dem, der kender Enhedslisten og den danske EU-debat, kan det ikke overraske, at Enhedslisten vil arbejde for et Nej. Men hvorfor et nej? Vi har tre hovedargumenter. For det første fører forfatningen til mere privatisering og udlicitering og mindre velfærd. For et andet vil den opruste Europa.Læs mere

Renere luft i storbyerne

Torsdag, 14. april 2005 - 0:00
Med statsministerens udmelding i tirsdags så det ud til, at der endelig var blevet åbnet for, at de storbyer, som ønsker det, kan få mulighed for at indføre kørselsafgifter på de mest belastede og trafikerede veje i deres by. Statsministeren udtalte, at det bør være op til de lokale politikere at afgøre, om de vil indføre kørselsafgifter – en udtalelse som må betragtes som en kovending. Det var nemlig første gang, regeringen udtalte sig positivt om emnet. Så sent som i november 2004 behandlede Folketinget et beslutningsforslag fra SF om at ændre lovgivningen, som i dag forhindrer kommunern i selv at bestemme.Læs mere

Den europæiske venstrefløj er imod EU-forfatningen

Torsdag, 2. december 2004 - 0:00
Forvirringen var total blandt de danske journalister. Faktisk fattede de overhovedet ikke, hvad der foregik. Nu havde de lige gået i mange år og troet, at tingene hang sammen på en bestemt måde. Og så var det slet ikke sådan, når det kom til stykket. Anledningen til forvirringen var EU-parlamentsvalget og SFs nyvalgte MEPer, Margrethe Auken, der i juli 2004 ikke ville lystre SFs Hovedbestyrelse og indgå i den Socialistiske Gruppe (GUE/NGL) i EU-parlamentet. Officielt var begrundelsen for valget af den grønne gruppe (Verts/ALE) i EU-parlamentet en aldeles usand påstand om, at det tjekkiske komunistparti, der efter valget er kommet med i GUE/NGL ikke har taget afstand fra den sovjetiske invasion af Prag i 1968.Læs mere

Venstrefløjen misforstår marked og demokrati

Torsdag, 26. august 2004 - 0:00
Af Rune Lund Modstanden mod »markedsøkonomien« på venstrefløjen bunder i en lang række misforståelser, begrebsforvirring samt at markedsøkonomi tit og ofte bliver brugt som synonym for det nuværende kapitalistiske system – og ikke som en beskrivelse af, hvad en markedsøkonomi grundlæggende er for en størrelse. Denne artikel indleder temanummeret: Markedet – muligheder eller mantra? ved at prøve at rode bod på begrebsforvirringen Markedsøkonomi er decentral produktionsplanlægning, hvilket vil sige, at udbuddet (produktionen) af varer og tjenesteydelser foregår i det decentrale led i prodktionen, der er den enkelte virksomhed, ud fra hvordan efterspørgslen på dette niveau opfattes at være.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]