Gå til hovedindhold

SFs noget-for-noget

Kommentar af Line Barfod, MF Enhedslisten

Jævnligt når jeg læser SF forslag og hører deres politiske udmeldinger, undrer jeg mig over, hvor meget borgerlig politik et parti, der hører til på venstrefløjen, kan overtage.
Ud over EU-begejstringen har SF overtaget de borgerliges tilgang til privatisering og udlicitering. Partiet har tilsluttet sig de borgerliges holdning om at tildele velfærdsydelser efter trangskritierer og har derfor forslået at skære i folkepensionen og børnechecken.
Med et beslutningsforslag i Folketinget har SF nu overtaget en ny bid af den borgerlige ideologi. Som SF selv skriver i begrundelsen for deres version af noget-for-noget:
”...selv om Socialistisk Folkeparti langtfra har samme ideologi som regeringen, kan Socialistisk Folkeparti et stykke af vejen støtte regeringens tanker om »noget for noget«: at de, der yder en ekstra indsats, skal belønnes, og at de, der sjusker, skal straffes.”
Efter Enhedslistens opfattelse er »noget for noget« et udtryk for en smålig millimeterretfærdighed efter devisen: Jeg giver ikke dig noget, hvis ikke du giver mig nøjagtig lige så meget igen.
Regeringens version er gennemsyret af en usympatisk nyliberalisme, hvor de, der har ressourcer og klarer sig godt, skal belønnes, mens de, der har problemer, skal straffes. I stedet for »Noget for noget« burde det hedde »et samfund uden nåde«.
Selv om SF – i deres version – undgår den værste VK-klassepolitik, har noget-for-noget-ideologien alligevel ført partiet ud i en situation, hvor de foreslår at forbedre myndighedernes muligheder for at kontrollere og straffe arbejdsløse i aktivering. SF har også overtaget regeringens forslag om at straffe patienter, der ikke møder op til operationer, selv om en stort set samlet hospitalsverden har meldt ud, at problemet er til at overse, og at forslaget kun vil føre til mere administrativt arbejde og dermed færre ressourcer til det forebyggelse, helbredelse og pleje.
I Enhedslisten har vi en helt anden opfattelse af, hvordan tilværelsen skal være i et godt samfund. Vi har mere tillid til menneskene, end liberalisterne – og SF - har. Vi tror, at alle gerne vil yde en indsats for sig selv, for deres nærmeste og for samfundet, især hvis der er mulighed for at gøre det i fællesskab.
Utrolig meget bliver allerede i dag gennemført af frivillige via foreninger og grupper, uden at de umiddelbart får noget for det. Det taler ikke for, at det er et »noget for noget«-samfund, vi skal tilstræbe. Noget-for-noget-samfundet vil blive langt dyrere, og det vil ikke være behageligt at leve i.
I stedet vil vi skabe bedre muligheder end i dag for, at mennesker kan gøre noget i fællesskab ved at demokratisere samfundet yderligere, f.eks. ved at give de ansatte større indflydelse på arbejdspladserne og ved at give brugerne større indflydelse på de offentlige institutioner. Desværre trækker SF med deres forslag i den modsatte retning.

Fredag, 23. april 2004 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]