Gå til hovedindhold

Så meget mister du med de nye regler

Det er ikke muligt at sige helt konkret, hvad den enkelte mister som følge af kontanthjælpsloftet. Ministeren har kun oplyst gennemsnitlige tal for udvalgte ”familietyper”. Alligevel giver ministerens svar et fingerpeg.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (s. 27) siger regeringen, at nedgangen i rådighedsbeløb i gennemsnit er ca. 1450 pr. måned, eller kr. 17.700 på årsbasis. Det dækker imidlertid over store forskelle mellem regeringens udvalgte familietyper (årligt tab i rådighedsbeløb efter skat):

  • Enlige uden børn mister i gennemsnit 8.400 kr.
  • Enlige med børn mister i gennemsnit 22.200 kr.
  • Par uden børn mister i gennemsnit 10.800 kr.
  • Par med børn  mister i gennemsnit 14.400 kr.


Men i de enkelte familietyper dækker det gennemsnitlige beløb også over store forskelle. Ministeren har således bekræftet, at enlige med 1 barn kan miste 30.900, mens enlige med 2 børn kan miste 36.300 om året. Kontanthjælpsloftet rammer i det hele taget enlige forsørgere knaldhårdt.  De får reduceret deres rådighedsbeløb med mellem 20 – 30 %.

Risiko for udsættelser

Ministeren afviser, at disse voldsomme reduktioner i rådighedsbeløb skulle føre til flere udsættelser og flere hjemløse.

I Enhedslisten tror vi mere på Boligselskabernes Landsforening der siger, at ca. 14.000 mennesker står i fare for at blive sat ud af deres bolig, som følge af kontanthjælpsloftet (link til BL´s høringssvar). Kommunernes Landsforening deler BL's bekymringer uden dog at sætte tal på, og KL siger samtidig, at kommunerne ikke vil kunne tilbyde ledige boliger, som disse kontanthjælpsmodtagere vil kunne betale. De findes simpelt hen ikke, hvilket regeringen har bekræftet.

Dystre erfaringer fra virkeligheden

Vi behøver ikke ministeriets usikre beregninger for at konkludere, at de nye regler for kontanthjælp får meget alvorlige konsekvenser for en hel masse mennesker. For under VKO i 2001-2011 blev der også indført regler, der ligner det kommende kontanthjælpsloft og 225 timers reglen.

AE-rådet har undersøgt, hvad der kom ud af de skrappe regler for kontanthjælp i 00’erne. Hovedpointerne lød:

  • Forsvindende få kom i arbejde som følge af fattiglovene
  • 80 % flere langvarigt fattige (62.000 personer har tilbragt mere end tre år i fattigdom)
  • 85 % flere børn som vokser op i langvarig fattigdom (16.000)
  • I alt 250.000 relativt fattige ifølge OECD’s fattigdomsgrænse – heraf 67.000 børn

Minimal effekt på beskæftigelsen – men langt flere fattige børn. Det blev konsekvensen sidste gang, højrefløjen indførte lignende regler. Man må antage, at præcis det samme bliver effekten denne gang.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]