Gå til hovedindhold

Nyheder

Fællesskab er vejen ud af Corona krisen

Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelse 18.04.20.


Den sundhedskrise, som Covid-19 epidemien har kastet verden ud i, er en historisk situation.  Vores førsteprioritet under denne krise vil være, at arbejde for befolkningens helbred og sikkerhed. Corona-krisen har igen vist behovet for et stærkt og solidarisk velfærdssamfund med høj social tryghed.

Som alle andre kriser rammer Corona-krisen skævt. Det er ikke dem i toppen i samfundet, som ikke kan betale deres husleje eller elregning, men økonomisk svage grupper med lave lønninger og uden opsparing. Og det er de mennesker, som har den ringeste beskyttelse på arbejdsmarkedet – fx løst ansatte, ufaglærte og migranter, der rammes først og hårdest.

Alle, der rammes af krisen, skal have hjælp. Redningspakker har hjulpet mange lønmodtagere, freelancere og små selvstændige. Men mange falder stadig igennem. Det gælder ikke mindst de titusinder, som allerede har fået en fyreseddel, og som efter års udhuling af dagpenge og kontanthjælp nu står i en umulig økonomisk situation. Dagpenge og kontanthjælp skal øjeblikkelig sættes op.

Rigtig mange risikerer at blive sat ud af deres bolig og dermed få en voldsom social nedtur. Der bør derfor snarest muligt findes en model, der sikrer at hverken lejere, andelshavere eller ejere sættes ud af deres bolig pga. denne krise.

Corona-krisen bør heller ikke gå ud over udlændinges muligheder for at få opholdstilladelse eller statsborgerskab. Ligesom ghettolovene øjeblikkeligt må annulleres – ikke mindst på grund af den stigende arbejdsløshed. 

Det er afgørende, at sundhedsvæsnet og plejesektoren efter år med nedskæringer får tilført alle nødvendige ressourcer, og at de offentligt ansatte får den nødvendige beskyttelse, herunder ret til at blive hjemme med løn, hvis de er i risiko-gruppen.

Det har været imponerende at opleve den stærke fælleskabsfølelse og hjælpsomhed, der spontant er kommet til udtryk på rigtig mange måder. Det giver styrke til at bygge videre på fælleskabsfølelsen.

Nedlukningen har vist, at en stor del af befolkningen har jobs, hvor man ikke kan arbejde hjemme og hvor en stor del ikke kan undværes selv i en isoleringstid. Det gælder ansatte i sundhedsvæsen og ældrepleje, men også skraldemænd, butiksansatte - ikke mindst i fødevarebutikker, rengøringsmedarbejdere, vej- og parkmedarbejdere, landbruget, fabriksansatte, byggeriet, uanset om det er lønmodtagere eller små selvstændige. Ofte er det de jobs, hvor man tjener mindst, der er mest udsatte under denne pandemi. Vi vil arbejde for at disse jobs aflønnes langt bedre.

De mange tiltag for at stoppe smittespredningen må ikke krænke basale frihedsrettigheder. Der skal være proportionalitet i indgrebene og solnedgangsklausuler, skal sikre, at de aldrig bliver en sædvanlig del af den danske lovgivning.

Den økonomiske krise skal løses solidarisk og grønt
Corona-epidemien falder sammen med en af kapitalismens tilbagevendende økonomiske kriser, og vil med stor sandsynlighed udløse et dybt økonomisk tilbageslag. Arbejdsløsheden vil stige og der er risiko for en ny finans-krise, der kan true banker og virksomheder på deres overlevelse.

Denne gang skal det hverken være velfærden, klimaet, eller de arbejdsløse og syge, der betaler for krisen. Der skal tværtimod gøres op med de ”udbudsreformer”, der har udhulet trygheden ved arbejdsløshed, sygdom og alderdom. 

Regningen skal i stedet sendes til de grupper, der med de seneste års enorme kapitalgevinster, og med en lang række skatte-rabatter har forøget deres formuer og indkomst. 

Skattevæsenet er blevet udsultet, og det har kostet statskassen mange milliarder kroner. Der er både gode penge og mange stillinger i at genoprette skattevæsenet.

Kultur, medier og et stærkt civilsamfund er afgørende for et demokratisk samfund. Derfor skal der sikres hjælpepakker, der kan hjælpe dem igennem krisen. Og kulturen skal have de nødvendige ressourcer til at kunne komme ud til alle dele af samfundet. I en krisetid er der endnu mere brug for kultur, der kan være kritisk, begejstre, skabe refleksion og alle de andre udfordringer og oplevelser, vi som mennesker har behov for.

I stedet for en ødelæggende nedskæringspolitik, skal den kommende krise mødes med en grøn stimulus-politik, der kan skabe titusindvis af stillinger.  Økologiske landbrug, skovrejsning- og naturgenopretningsprojekter, energirenoveringer, udbygning af vedvarende energi og kollektiv og eldreven trafik er blot eksempler.  Til gengæld kan vi spare mange penge på at stoppe investeringer i motorveje, broer og udbygning af fossil infrastruktur som Baltic Pipe.

Enhedslistens hovedbestyrelse er enige i EU’s åbning for statslige opkøb af vigtige virksomheder. Vi mener dog at det væsentlige er at sikre demokratisk ejerskab, så det kan også være fx medarbejdere, et lokalsamfund eller lignende der overtager ejerskabet. Og så må vi ikke mindst sikre en omfattende, offentlig produktion af medicin, vacciner og værnemidler.

Enhedslistens hovedbestyrelse understreger, at aftalerne i det forståelsespapir, som gav Mette Fredriksen mulighed for at danne regering, om velfærd, lighed og grøn omstilling står fast.

Hjælpepakker skal indebære modkrav
Hjælpepakker til erhvervslivet skal være begrænsede og konkrete og indeholde klare modkrav. Der skal sættes en stopper for udbetaling af udbytter til aktionærerne, indføres loft over lønningerne på ledelsesgangen, og virksomheder der opererer fra skattely skal udelukkes fra hjælp.

Opgaven med hjælpepakker er at redde arbejdspladser – ikke at redde aktionærerne fra tab. Derfor skal redningspakker til konkurstruede selskaber, indebære offentligt medejerskab. Medarbejdere der ønsker det skal ligeledes have hjælp og finansiel bistand fra det offentlige til at drive konkursramte virksomheder videre.

I det hele taget vil Enhedslisten arbejde for, at vi ikke fortsætter det samme uretfærdige, udemokratiske og klimafjendtlige økonomiske system, som nu for anden gang på få år er med til at kaste verden ud i en ødelæggende økonomisk krise.

De samfundsmæssige eftervirkninger af Corona-krisen kan enten føre til, at verden bliver mere fælles og solidarisk, eller den kan føre til, at verden bliver mere ulige og autoritær. I Enhedslisten kæmper vi for en fælles og solidarisk verden. I denne tilspidsede situation må vi dog desværre endnu en gang konstatere, at EU har vist sig uegnet som politisk institution til at håndtere store krisesituationer. Medlemslandene slår ring om sig selv, og i flygtningelejre i Sydeuropa eller lige uden for EU’s grænser tager den humanitære krise blot til – uden nævneværdig handling eller opmærksomhed fra verdenssamfundet. I mange dele af verden vil Corona-pandemien yderligere forrykke den økonomiske og politiske ulighed, samtidigt med at krisen visse steder bruges som undskyldning for at indskrænke borgernes rettigheder.

Mobilisering
I takt med udviklingen af krisen vil klassekampen skærpes og de politiske modsætninger vokse. Det er afgørende, at folkelig aktivitet og deltagelse på én gang kan skabe solidaritet og forandring nedefra og lægge pres på den politiske og økonomiske elite for en retfærdig kriseløsning. 

Enhedslisten støtter den sudanske befolknings kamp for civilt styre og demokrati

Vi har med stolthed fulgt den samlede oppositions kamp mod diktatur og undertrykkelse i Sudans økonomiske og politiske krise. Den har ikke blot rejst traditionelle økonomiske og sociale krav som svar på regimets mangeårige neoliberalistiske politik med nedskæringer af offentlige ydelser, privatiseringer og prisstigninger på basisvarer. Den har stået i spidsen for en magtfuld mobilisering af menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, kulturel frihed, lighed og et fuldt demokratisk styre. Det gamle magtapparat har ikke skyet nogen midler i forsøget på at stoppe massebevægelsen.

Gennem fagforeninger og lokale komiteens massemobiliseringer og selvorganisering i hele Sudan er det det indtil nu lykkedes at modstå militærets og de reaktionære arabiske regeringers pres.

Vi fordømmer på det kraftigste det sudanske undertrykkelsesapparats voldelige metoder, særligt massakren på den store sit-in den 3. juni, der er en fortsættelse af diktaturets tilgang til utilfredse borgere: nedskydning og drap på hundredevis af demonstranter, tusinder såret, massevoldtægter og fængslingen af og mord på aktivister.

Fredag den 5. juli annoncerede det militære overgangsråd og organisationer fra blandt andet FFC (Alliancen for Frihed og Forandring) en aftale om overgangen til fuldt civilt styre. Det skete med medvirken af den etiopiske regering og den Afrikanske Union.

Enhedslisten betragter dette spæde første skridt til civilt styre som et løfte om ophør af vold som løsning af den politiske krise i Sudan. I den egenskab hilser vi det velkommen. I betragtning af militærstyrets hidtidige vaklen, tøven og brudte løfter, vil Enhedslisten følge udviklingen nøje.

Om alle politiske fanger frigives betingelsesløst

Om den uvildige undersøgelse af de omfattende krænkelser menneskerettighederne gennemføres og forbliver uvildig med internationale deltagelse som garant herfor.

Om de skyldige stilles for en domstol i en fair og gennemsigtig retssag og at de anklagede suspenderes fra deres civile eller millitære poster.

Om internettet åbnes.

Om de sudanske enheder trækkes ud af Yemen.

Om forsamlings- forenings- og ytringsfriheden respekteres og milits-, militær- og sikkerhedsstyrkerne trækkes tilbage til deres forlægninger

Enhedslisten støtter fuldt ud kravet om civilt styre, herunder også at politi og militær bringes under fuld demokratisk kontrol.

Før dette er sket, kan vi kun opfordre det internationale samfund til årvågenhed.

Enhedslisten opfordrer til at støtte det solidaritetsarbejde, som er under opbygning i Danmark. Dette arbejde sigter imod at styrke civilsamfundet med styrkelse af fagforeninger, kvindeorganisationer og lokal selvorganisering. Disse organisationer er befolkningens værn mod vold og kan sikre en demokratisk samfundsudvikling.

Det gælder selvfølgelig Enhedslisten som organisation, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi opfordrer FH og Akademikerne og alle faglige organisationer til at støtte op. Vi opfordrer til, at de kontakter deres modsvarende organisationer i Sudan og informerer deres medlemmer om udviklingen.

Vi opfordrer regeringen og danske myndigheder til, at alt samarbejde med sudanske myndigheder granskes i forhold til, om det fremmer vejen til civilt styre og demokrati, især gælder det EUs samarbejde med Rapid Support Forces, som spillede en markant rolle i massakren den 3. juni.

For alle der vil have en verden, hvor ingen behøver at flygte , er det nødvendigt med en stærk og principiel støtte til denne kamp for demokrati og menneskerettigheder.

Enhedslisten vil støtte de uafhængige faglige organisationer, kvindeorganisationer og lokale komiteer, indtil de får indfriet deres mål om fred, frihed og demokrati.

 

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg juli 2019

En ny regering skal gøre en positiv forskel

Det har været en god valgkamp, fordi den ikke blev overladt til partier og kandidater.  Forældre gik på gaden for at kræve minimumsnormering. En bølge af anti-racistiske manifestationer rejste sig mod Stram Kurs og Nye Borgerlige, men også mod den diskriminerende og inhumane indvandrer- og flygtningepolitik, som har domineret dansk politik de seneste mange år. Endelig gik og unge og gamle i klimamarch og klimastrejke. Det var en god valgkamp fordi at over 60 fagforeninger rejste krav om opsigelser af velfærdsforliget og fordi der blev mobiliseret mod budgetlov og økonomiske nedskæringer.

Det blev ikke et tilfredsstillende valg, fordi Enhedslisten ikke fik den fremgang, som meningsmålingerne havde lagt op til, og fordi Nye Borgerlige kom i Folketinget.

Det blev et godt valg,

Fordi Lars Løkke er milevidt fra at have mandater til at danne regering

Fordi Stram Kurs ikke kom i Folketinget.

Fordi Dansk Folkeparti blev mere end halveret

Fordi Liberal Alliance næsten forsvandt

Vi må konstatere, at valget ikke gør det muligt at realisere Enhedslistens førsteprioritet om at danne en progressiv regering til venstre for Socialdemokratiet. Derfor har vi peget på Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Men erfaringerne viser, at der kan være meget langt fra socialdemokratiske valgløfter til den politik, som en socialdemokratisk regering fører. Derfor har vi ikke store forventninger til sådan en regering. Tværtimod frygter vi, at en Mette Frederiksen regerings politik ikke for alvor bliver til at skelne fra den politik, en Lars Løkke-regering vil føre.

Derfor går Enhedslisten ind i regeringsforhandlingerne for at opnå en aftale, som gør det sandsynligt, at en socialdemokratisk ledet regering i det mindste kommer til at udgøre en positiv forskel til en Venstre-ledet regering. Vi vil modsætte os dannelsen af en socialdemokratisk-ledet regering, hvis Mette Frederiksen ikke giver konkrete tilsagn om, at hendes regering vil gennemføre en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik end Løkke-regeringen indenfor fire områder: Velfærd, fattigdomsbekæmpelse og større lighed, miljø og klima samt udlændinge og integration.

En sådan aftale med Enhedslisten vil gøre det muligt for Mette Frederiksen at danne regering, men det vil næppe føre til regering, som Enhedslisten kan støtte politisk. Vi vil som altid stemme for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse. Vi vil ikke på forhånd love regeringen støtte til hverken reformer eller finanslove. Og vi vil løbende vurdere, om den socialdemokratiske regering lever op til de aftaler, der - forhåbentligt - bliver opnået under forhandlingerne. Lever regeringen ikke op til de aftaler, vi har indgået med den, så har den svigtet vælgerne og fjernet sit eget grundlag, og vi vil være parate til at stille et mistillidsvotum.

Kampen for velfærd, mod fattigdom og ulighed, for en klima-politik, der kan redde planeten, og for en solidarisk og humanistisk flygtninge og indvandrerpolitik fortsætter både i og uden for Folketinget. Som før valget vil Enhedslisten være en aktiv del af denne kamp.

 

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 6. juni 2019

Alle skal have plads i fællesskabet

Den yderste højrefløj vinder frem. Nu er både Nye Borgerlige og Stram Kurs at finde på stemmesedlen til det kommende folketingsvalg og det er en utrolig trist situation.

Uanset at vi godt kan blive enige om at deres politik og deres ytringer er helt ekstreme, så er der desværre for mange mennesker i dette land som nikker, når de hører Pernille Vermund og Rasmus Paludan igen og igen fremturer i medierne.

Udlændingedebatten er de sidste to årtier blevet stadig mere rabiat, og nu er en af de allermest rabiate typer opstillet til Folketinget. En mand som advokerer for love, der minder om Tyskland i 30’erne og som vil udgrænse og diskriminere de af os, der har en ikke-vestlig baggrund.

Det rammer helt logisk mennesker som de sidste 20 år er blevet mere og mere fremmedgjort og gang på gang fået af vide, at de ikke er velkomne i vores fællesskab. De bliver kede af det og de frygter for, hvad fremtiden bringer.

Vores fornemmeste opgave lige nu må være at stå sammen. At slå ring om vores fællesskab og de af os og vores naboer, kollegaer og venner som udsættes for had. Til det har vi brug for alle gode kræfter. Vi har brug for lokale manifestationer for fællesskab, rummelighed og solidaritet.

Derfor vil vi gerne appellere til at Enhedslistens lokalafdelinger går forrest rundt om i landet og arrangerer manifestationer, happenings eller deler flyers ud. I Aalborg er der taget initiativ til en manifestation d. 19. maj med følgende grundlag:

- I fællesskab bygger vi bro. Vi bor her sammen. Allesammen.

- Det skal være slut med splittelse, hetz og angreb på vores fællesskab og vores naboer.

- Vi tager hinanden i hænderne og forsvarer et rummeligt, demokratisk og solidarisk Danmark.

- Et Danmark fri for diskrimination i alle aspekter af livet: Der hvor vi arbejder, der hvor vi bor og der hvor vi går i skole.

- Stop racismen.

- Byg bro.

- Forsvar fællesskabet.

Vi håber at I vil tage opfordringen op lokalt og være med til at vise at vi er mange der støtter op om menneskers ligeværd, frihedsrettighederne og et solidarisk samfund.

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg 2. maj 2019

Kriterier for økonomiske ansøgninger

 

 

Der gives kun til arrangementer med Enhedslistens afdelinger, netværk, udvalg eller lignende som arrangør eller medarrangør. Eksterne ansøgninger henvises til Rød Fond.

Der skal indsendes en ansøgning med beskrivelse af arrangementet samt et budget, herunder om der er andre indtægter. Der skal ansøges om et specifikt beløb.

Der gives ikke støtte til honorarer

Såfremt der er bespisning, skal der være en deltagerbetaling

Arrangementet skal være åbent for alle medlemmer eller for offentligheden.

I udgangspunktet dækker FU kun landsdækkende arrangementer. Derfor skal arrangementet ligge i weekenden, så der er mulighed for deltagelse fra andre steder. Arrangementer der ikke er landsdækkende bør i udgangspunktet søge lokalt eller regionalt. Der kan desuden godkendes lokale ansøgninger fra afdelinger med meget få midler, fx hvis de ikke sidder i byrådet.

Der skal være min 14 dage fra ansøgningen er indsendt til arrangementet skal afholdes

Der gives kun underskudsgarantier på baggrund af et budget. Dvs. at hvis arrangementet bliver billigere end forventet, betales resten af beløbet tilbage. Såfremt arrangørerne ønsker at dække nye udgifter - også på baggrund af flere indtægter eller mindre udgifter end forventet - skal der ansøges om dette.


Såfremt arrangementet overholder dette samt er på max 10.000,- kan landskontoret godkende ansøgningen administrativt. FU orienteres om givne bevillinger. FU kan desuden behandle alle interne ansøgninger.

 

Ansøgninger kan sendes til [email protected] 

 

Vedtaget af forretningsudvalget d. 20. marts 2019

HB-udtalelse om bevægelsesarbejdet

Enhedslisten i bevægelsesarbejdet

Hvorfor ønsker vi at styrke bevægelserne?

I Enhedslisten ønsker vi et socialistisk samfund. Vi ønsker en samfundsomvæltning, der er båret af det overvældende flertal.

Vi tror ikke, at et sådant flertal alene skabes ved, at Enhedslisten langsomt får flere og flere stemmer. Vi mener, at Mennesker forandrer sig, når de organiserer sig, kæmper sammen, skaber bevægelse og opnår fælles erfaring og dermed kan skabe grundlaget for den nødvendige samfundsforandring. Dette er den primære grund til, at Enhedslisten vægter arbejdet i bevægelserne.

Bevægelser starter ved krav om her-og-nu-forandringer, og bevægelsen er afgørende for at få disse igennem. Det kan være kampen for en god overenskomst eller krav, der retter sig mod folketing, regering, kommuner eller regioner. Enhedslistens parlamentariske arbejde for forbedringer foregår ikke i et isoleret rum, men foregår ideelt set i et samspil med bevægelserne. Hvor der er bevægelse, er det langt nemmere, at få krav igennem, og hvor der er et parti, der parlamentarisk kæmper for bevægelsernes krav, er det lettere for bevægelserne at vinde mobilisere og sejre.

Derfor er det afgørende at Enhedslisten mobiliserer sine medlemmer til at deltage i opbygning af bevægelse, og at vi som parti har debatter om, hvilke bevægelser vi mener, der er brug for og hvor vi overordnet set mener, bevægelserne skal hen.

 

Hvad mener vi, når vi siger bevægelser?

Bevægelser kan antage vidt forskellige former: de kan opstå omkring enkeltsager, eller de kan antage en mere permanent karakter - eller de kan være alt derimellem.

Bevægelser på enkeltspørgsmål opstår på den ene side ikke uden at der er nogle, der går i front. På den anden side kan vi ikke forudsige, hvilke initiativer og tiltag, der vil kunne opnå genklang nok til at udvikle sig til en bevægelse.

I mere permanente bevægelsesstrukturer er der altid en risiko for bureaukratisering.

Risikoen for et bureaukratisk lag ses særligt når ledelsen af bevægelsen professionaliseres. Dette fører ikke automatisk til dannelsen af et bureaukratisk lag, men der er en konstant tilstedeværende risiko, der uddybes, når lønniveauet ligger langt over medlemsniveau - som vi f.eks. ser det i fagbevægelsen.

Også enhedslistemedlemmer er i fare for at blive en del af et bureaukratisk lag i bevægelserne, når de vælges til poster i disse. Dette handler ikke om, at de er dårligere socialister end andre - det er ikke et individuelt spørgsmål. Det bedste middel mod bureaukratisering er aktive medlemmer i bevægelse, samt rimelige lønniveauer, der er fastsat af medlemmerne, og udskiftning og valg på posterne.

 

Hvad får Enhedslisten fra bevægelserne?

Bevægelsesarbejde giver også Enhedslisten noget. Det er bl.a. der, hvor vi får en føling med, hvad der rør sig, og hvor meget potentiale der er i aktuelle kampe. Det kan vi bruge til at rejse aktuelle krav, der dels løfter bevægelsen videre og dels kan påvirke den parlamentarisk balance.

Det er også ofte i bevægelsesarbejdet, at mennesker bliver politiseret, og der dermed kan mobiliseres bredere og måske til næste kamp.

Samtidig gør vi os praktiske og organisatoriske erfaringer gennem arbejdet i bevægelserne, der er lige så vigtig skoling som teoretiske studiekredse. Derfor har Enhedslisten mange dygtige aktivister.

 

Hvordan ønsker vi at arbejde i bevægelserne?

Det er socialisters opgave at gå i front i bevægelser. Dette handler ikke om, at Enhedslisten skal “sætte sig på bevægelserne”, men om at vi tør tage ledelse sammen med andre, og være med til at udvikle krav, der skaber fremdrift, håb og erfaring og bringer bevægelsen videre.

Det er derimod ikke Enhedslisten som parti, der skal bestemme i bevægelserne. Når Enhedslistemedlemmer vælges til tillidsposter i bevægelser, repræsenterer de ikke Enhedslisten, men de medlemmer i bevægelsen, der har valgt dem.

En kerneopgave i enhver bevægelse er at mobilisere og organisere bevægelsens medlemmer til at være aktive deltagere. I hvor høj grad dette opnås gennem tillidsposter – i de permanente bevægelser – er det en konkret vurdering af styrkeforholdet og potentialet i bevægelsen. Men det er altid socialister opgave at deltage i aktivisme i bevægelserne. Enhedslisten ønsker ikke at være dominere bevægelsen, men ønsker at arbejde sammen med andre progressivt tænkende.

Har Enhedslisten mulighed for at bidrage med udlån af lokaler, økonomisk støtte, materialer eller anden praktisk hjælp, har det stor betydning for særligt små eller enkeltsagsbevægelser og vi vil derfor prioritere dette.

Det er desuden en opgave at udfordre og begrænse bureaukratiet i bevægelserne.

Bevægelsesarbejdet er i mange tilfælde hårdt og langtrukkent. Arbejdet i fagbevægelsen og studieorganisationer er gode eksempler på dette. Samtidig kan netop den langtrukne karakter uddybe en kløft mellem et mere professionelt (og måske bureaukratiseret) lag og de menige medlemmer. Derfor skal der arbejdes målrettet med, at der skabes aktive netværk i alle bevægelser.

Hvilke konsekvenser har det for vores interne organisering?

Som udgangspunkt er det en vigtig opgave for Enhedslisten og hovedbestyrelsen at være på forkant med, hvordan bevægelserne udvikler sig, og forsøge at identificere, hvor der er spirer til bevægelse. Dette er væsentligt for, at Enhedslisten på bedst mulig måde kan ruste medlemmerne til at styrke bevægelserne.

Samtidig er det væsentligt, at enhedslistemedlemmer i f.eks. fagbevægelsen eller klimabevægelsen organiseres internt i partiet, således at arbejdet koordineres og der gennemføres løbende diskussioner om, hvordan vi kan bidrage til at skabe bevægelse i bevægelsen og hvilke krav, vi skal stille, for at bringe bevægelsen fremad. En vigtig ting ved disse organiseringer er, at der er tale om reel mobilisering og inddragelse af alle lag i bevægelserne - ikke bare de ledende.

Det må ikke få karakter af hemmelige møder, hvor den demokratiske proces bliver kortsluttet, som man til tider ser i fagbevægelsen. Opgaven er at skabe mulighed for at de aktive kan blive dygtigere og skarpere på hvad bevægelsen har brug for, for at vokse sig stærk

En vigtigt funktion af en intern organisering er også, at de krav, vi i Enhedslisten vælger at sætte på dagsordenen, reelt når ud i bevægelserne, og ikke bare bliver partikampagner. Det kunne f.eks. være spørgsmålet om arbejdstid. Dette betyder ikke, at Enhedslisten skal bestemme over de bevægelsesaktive medlemmer, men at Enhedslisten som parti skal fungere i et samspil med de medlemmer, der er aktive i bevægelser.

Sådanne organiseringer/netværk skal både organiseres nationalt og lokalt. I mange tilfælde vil det være smart at en lokal organisering går på tværs af afdelingsgrænser. F.eks. kan det faglige arbejde, organisering af medlemmer der arbejder med klima og miljø eller medlemmer der er aktive i den feministiske bevægelse med fordel organiseres inden for landsdele eller regionale områder.

Samtidig er det vigtigt at alle socialister inddrages i udvikling af analyser og krav i alle bevægelser. De der er kerneaktive i klimabevægelsen, har ikke patent på vores svar på klimakrisen, ligesom vores fagligt aktive medlemmer ikke har eneret på at udvikle svar på arbejdsmarkedsspørgsmål. Det er vigtigt at vi ikke bliver “blind på vores kamp”, men udvikler krav, der bidrager til den fælles kamp mod det kapitalistiske system.

Det har længe været en ambition for Enhedslisten at styrke den interne organisering omkring bevægelsesarbejdet, men har vist sig svært i praksis.

Hvis det skal lykkes, må vi derfor prioritere reelle ressourcer til arbejdet. Dette betyder bl.a. at vi skal kigge på, hvordan vi kan afsætte ansatte ressourcer til arbejdet. Dette handler f.eks. konkret om servicering af netværk og afdelinger, kontakt til medlemmer, koordinering af indsatsen osv. Det er vigtigt at vi har kontakt til alle niveauer i bevægelserne. Men det vigtigste er at vi prioriterer flere kræfter til mobilisering og koordinering af vores egne medlemmer, herunder at vi øger indsatsen for at vi får flere medlemmer

En anden prioritering, vi må foretage, er en prioritering af, hvilke områder der skal have den største bevågenhed i opbyggelsen af netværk. Det kunne handle om 1. De områder, hvor vi har set bevægelse spire. 2. De områder, hvor vi finder det absolut nødvendigt at styrke bevægelsen. Eksempler kunne være det faglige arbejde, klima- og miljø, det velfærdsområdet og kampen mod fattiggørelse, antiracisme/ flygtninge/ maskeringsforbud/ ghettoplan, det boligpolitiske område.

At prioritere betyder ikke, at vi ikke skal lave andet. Blot at det i første omgang er her, vi forsøger at stable interne netværk på benene.

Samtidig skal hovedbestyrelsen i højere grad end nu diskutere (og diskutere med) bevægelsesarbejdet både strategisk og konkret. Ligeledes skal hovedbestyrelse og FU løbende diskutere, hvor vi ser spiren til nye bevægelser, og hvordan vi ser muligheden for at styrke disse. I nogle tilfælde kan dette handle om, hvordan vi samarbejder med etablerede bevægelser, i andre kan det handle om, hvordan vi udfordrer disse. Konkret har HB prioriteret at udvikle en strategi for styrkelse af de organiserede klima- og miljø-aktiviteter.

Vedtaget af hovedbestyrelsen d. 6. oktober 2018

Vedtagelse om proces for 100-dagsplan

Der laves en opsamling der rummer følgende:

Forord med analyse af debatten og diskussionen – hvem har vi talt med og hvad har vi fået ud af det? Har vi skabt håb, har vi engageret flere, har vi mobiliseret? Hvad synes vi, at debatten viser om behovet og muligheden for forandring?

En opsamling på hver enkelt tema på 5-10 linjer: hvad har det overordnede indtryk og feedback været på hvert område?

En liste med de ti (?) vigtigste punkter/forslag/input/områder, som vi vil tage med ind i en valgkamp.

Vejen videre. Perspektivet er en valgkamp, hvor vi skal have flest mulige mandater til de partier, der ikke står for forskellige nuancer af blå politik og af en styrkelse af visionært bevægelsesarbejde.

Proces:

Sekretariatet/FU udarbejder et udkast til opsamlingen, der fremsendes så betids at HB-medlemmer kan fremsætte ændringsforslag før mødet i oktober.

Vedtagelse om regeringsdannelse

I forbindelse med det kommende valg til Folketinget vil Enhedslisten spille en aktiv rolle i forbindelse med regeringsdannelsen. Det er vores mål grundlæggende at forandre dansk politik, og vi arbejder derfor for at skabe et klart alternativ til både Løkke og Frederiksen.

Får Enhedslisten, SF og Alternativet et godt valg, hvor de tre partier tilsammen bliver større end Socialdemokratiet, vil vi arbejde for, at de tre partier finder sammen om at pege på en forhandlingsleder, som partierne har tillid til vil sikre en åben og inddragende forhandlingsproces og en politik der er klart mere solidarisk, grøn og humanistisk end hvad der kan forventes af både en socialdemokratisk- eller venstreledet regering.

Åbner denne mulighed sig ikke, vil Enhedslisten pege på socialdemokraternes formand som forhandlingsleder med henblik på at danne en regering, der vil gennemføre en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik end Løkke-regeringen indenfor områderne:

● Velfærd

● Fattigdomsbekæmpelse og større lighed

● Miljø og klima

● Udlændinge og integration

 

Enhedslisten vil kun indgå i det parlamentariske grundlag for en regering, hvis den har givet konkrete tilsagn om en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik indenfor de fire områder.

Under alle omstændigheder vil Enhedslisten kæmpe imod den politiske linje som såvel Løkke som Frederiksen står for. Vi vil stemme imod selv den mindste forringelse – også hvis det betyder at regeringen må gå af.

Vores mål er at arbejde på at opbygge et pres fra bevægelser og befolkningen. Vi vil arbejde målrettet på dette og på at øge den parlamentariske tilslutning til enhedslisten, således at vi sammen med andre partier kan opnå at en kommende regering fører en ny politik som skaber reelle forbedringer og forandringer.

Hovedbestyrelsen vil senere diskutere forslag til med hvilke krav og hvordan, der kan sikres en mere solidarisk, grøn og humanistisk politik på de fire områder. Umiddelbart efter valget mødes Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen for at konkretisere Enhedslistens holdning i forhandlingerne om en ny regering yderligere. Denne vedtages i sidste ende af hovedbestyrelsen.

Vedtaget af hovedbestyrelsen d. 8. september 2018

Strategiske målsætninger for HB’s arbejde 2018-19

Vedtaget af HB den 24. juni 2018

HB beslutter at prioritere og planlægge sit arbejde i årsmødeperioden ud fra disse fem strategiske målsætninger.

1. At udvikle Enhedslisten som politisk alternativ

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Diskutere, fastlægge og arbejde med Enhedslistens taktik i forhold til den kommende regeringsdannelse
 • - Diskutere, fastlægge og gennemføre folketingsvalgkampen
 • - Opsamle den interne og eksterne debat om 100 dags-planen og lægge en plan for den videre anvendelse af planen

 

2. At Udvikle HB som strategisk ledelse i et åbent og tæt samspil med resten af partiet

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Udvikle HBs kommunikation til og med medlemmer gennem interne kommunikationskanaler
 • - Styrke forbindelsen mellem HB og afdelinger og udvalg
 • - Udvikle HBs kommunikation til vælgere, sympatisører, aktivister mv. bl.a. gennem egne og offentlige medier
 • - Udvikle og understøtte HB-medlemmers deltagelse i den offentlige debat om samfundsudviklingen fx gennem kursus i læserbreve mm.
 • - Sikre at HB som kollektiv kommunikerer effektivt når HB finder behov herfor

 

3. At udvikle Enhedslisten som internationalistisk parti

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Diskussion af og vedtagelse af globalt delprogram
 • - Udvikle Enhedslistens samarbejde med andre venstrefløjskræfter i Europa
 • - Gennemføre EU-parlamentsvalgkamp
 •  

4. At udvikle Enhedslistens bevægelsesarbejde

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Gøre status over OK18 og udvikle initiativer der kan fastholde og videreudvikle den mobilisering og radikalisering, som OK18 skabte
 • - Udvikle en strategi for styrkelse af de organiserede klima- og miljø-aktiviteter
 • - Have fokus på nye muligheder for at skabe mobilisering og bevægelse
 •  

5. At udvikle Enhedslisten til et større, mere aktivt og mere mangfoldigt parti

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Kampagner og initiativer for at organisere nye medlemmer
 • - Initiativer der kan gøre Enhedslisten til et mere attraktivt valg og en platform for aktivitet for mennesker med indvandrer- og flygtningebaggrund.
 • - Initiativer der kan understøtte Enhedslistens feministiske praksis
 • - Initiativer som kan fremme, at Enhedslisten både ifht. medlemmer og tillidsvalgte afspejler befolkningen ifht uddannelse- job- og klassebaggrund.

 

Det er en vigtig strategisk målsætning at udvikle tværgående politiske initiativer. Det kan samtidig være med til at udvikle hovedbestyrelsen som strategisk ledelse for hele partiet.

Vores repræsentation i byråd, regionsråd og folketing samt i bevægelser giver mulighed for at udvikle konkrete forslag, der fremsættes i mange forskellige fora i samme periode.

Hvis vi får gennemført forslag nogle steder, så kan det være med til at give mennesker tro på at forandringer er mulige og samtidig give mulighed for senere at få forslaget vedtaget, de steder hvor det ikke lykkedes i første omgang.

Fx har venstrefløj og miljøfolk igennem mange år arbejdet med at få vedtaget måltal for økologi i kommunerne. Det har haft og har stadig stor betydning for den økologiske omstilling.

Som led i arbejdet med det grønne handlingsprogram afholdes en fælles drøftelse for kommunalrødder, regionsrødder, folketingsmedlemmer, hovedbestyrelse og miljøudvalget og fagligt landsudvalg (gerne med repræsentanter fra de forskellige, der kommer til et HB møde). På mødet skal foreligge 2-3 forslag til konkrete initiativer, som kan drøftes på tværs, gerne i gruppearbejde. På baggrund af drøftelsen færdiggøres de konkrete initiativer,så mindst et kan iværksættes hurtigt. Og evt yderligere initiativer i løbet af de følgende år.

Konkrete initiativer kunne fx være i forhold til indkøbs- og udbudspolitik.

Emner:

Stop nedrivningsvanviddet

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 24. juni 2018

Da et stort flertal i Aarhus Byråd tirsdag den 19. juni indgik forlig om en lokal "ghetto-aftale" nåede amokløbet mod de almene boliger nye højder: Det er ubegribeligt, at et byrådsflertal kan tro, at nedrivning af 1000 gode boliger vil løse nogen som helst problemer. EL finder at de indgåede forlig om ‘ghettoplanerne’ kan få katastrofale følger for mennesker i almene boliger og samfundet generelt

Derimod siger al logik, at det vil forstærke problemerne med boligmangel i Århus og medføre stigende boligpriser. Det er tankevækkende, at der ingen konkrete planer er for at sikre det samme antal nye boliger til de samme priser.

Vanviddet understreges af, at det i årevis har været et stigende problem, at almindelige mennesker ikke har råd til at bo i storbyer som København og Århus. Hvor skal de tvangsforflyttede bo, når der ikke er planer om alternative billige boliger.

Vi anerkender heller ikke den underliggende dagsorden, der italesættes som en "kamp mod parallelsamfund". Den opfatter vi som stærkt stigmatiserende, og her vil det blive opfattet som en kamp mod hele befolkningsgrupper, i stedet for at tage fat i de reelle sociale problemer i nogle udsatte boligområder.

Vi opfordrer alle kræfter til at gå til kamp og modstand mod disse planer på alle niveauer. Her vil især boligforeningerne kunne være en vigtig aktør, men det er også en sag for fagbevægelsen, som historisk har været tæt forbundet med den sociale boligbevægelse. Vi vil samtidig opfordre til at andre kommunalbestyrelser ikke følger Århus’ eksempel.

Denne kamp kan blive meget lang. Men den vil være helt afgørende for at bevare den almene boligbevægelse.

Emner:

Udtalelse om OK18

Udtalelse fra Enhedslistens hovedbestyrelse om OK18

Vedtaget den 24. juni 2018

Det er Enhedslistens vurdering at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, OK18, var et historisk nybrud og at mobiliseringerne var en historisk succes.

Musketereden blandt de offentlige ansattes organisationer og solidariteten mellem medlemmerne viser en mulig ændring af styrkeforholdene og nye veje for overenskomstfornyelserne.

Det viste sig ved

 • at lønmodtagerorganisationerne stillede op samlet, overfor de offentlige arbejdsgivere
 • at mobiliseringen foregik som optakt til forhandlingerne og ikke først i afstemningsfasen
 • at der kom lokale aktiviteter på tværs af faggrænser i de enkelte kommuner, hvor der blev bygget videre på de lokale velfærdsinitiativer
 • at der var store landsdækkende markeringer
 • at der var døgnlange faneborge ved og under forhandlingerne
 • at der var et hidtil uset informationsarbejde ud til hele samfundet
 • at der kom opbakning fra de privatansatte
 • at der blev skabt en overvældende folkelig opbakning
 •  

Med disse elementer blev regeringen og de kommunale og regionale arbejdsgivere pressede

Lærerne kom desværre ikke i mål. Men den solidaritet der er opbygget, skal bruges ude lokalt, i de enkelte kommuner, til at opnå løsninger der senest i 2021 skal føre til en ny aftale. Skal dette lykkes, er der brug for at fastholde opbakningen og mobiliseringen på tværs af forbund og mellem medlemmerne

Enhedslisten vil aktivt bakke op om en sådan proces overalt i landet.

De offentlige arbejdsgivere blev presset til en forbedring af reallønnen og sikring af spisepausen. Om end der på nogen områder måtte betales for spisepausen

Afstemningsresultaterne fra de enkelte forbund var historisk høje, og er et udtryk for at aktivitet og mobilisering flytter mennesker.

Mange politikere taler om, at det er nødvendigt med en ny model, og at konfliktniveauet er for højt.

Mette Frederiksen har foreslået en kommission, der skal finde en løsning så der ikke fremover bliver politisk indblanding.

I Enhedslisten ser vi ikke noget behov for en ny model, der sløre den kendsgerning, at det er politikerne der er arbejdsgivere for de offentligt ansatte.

Vi vil forsvarer konfliktretten

De offentligt ansatte skal fortsat have strejkevåbnet.

Lockout-muligheden er en naturlig følgesvend, men anvendt helt ude af proportion ved OK 18. Den blev anvendt af socialdemokraterne, også der hvor de kunne have gjort noget andet, eksempelvis have støttet den fornuftige og ansvarlige løsning, som de offentligt ansatte kæmpede for.

I sidste ende handler det om hvilke politikere der har ansvaret.

Socialdemokraterne gjorde som de plejer, de stemte for lockouten og beskyldte andre for at blande sig.

Enhedslisten blandede sig ikke i forhandlingerne, men vi støttede ensidigt de offentligt ansatte i deres rimelige krav i det politiske system og på gaderne.

Vi stemte imod lockouten i kommuner og regioner.

På opfordring fra en række forbund stillede vi forslag om en lavtløns- og ligelønspulje på 5 milliarder.

Enhedslisten forsøgte i Folketinget at forpligte de andre partier til at afvise et ensidigt indgreb, men det blev afvist af blandt andet Socialdemokratiet.

Vi rejste forslag i kommuner og regioner om at penge sparet på en eventuel lockout, skulle reserveres til et løfte på de områder, hvor pengene var sparet.

Enhedslistens medlemmer, der er offentligt ansatte, engagerede sig på deres arbejdspladser og i deres fagforeninger.

Enhedslistens afdelinger var aktive på gader, stræder og kommunale og regionale råd, for at skabe forståelse for de offentligt ansatte og rimeligheden i deres krav.

Enhedslisten medvirkede aktivt til at vise at der er råd, både til ordentlige vilkår for de offentligt ansatte og bedre velfærd for alle.

Pengene er der, det er et spørgsmål om de skal bruges af fællesskabet, eller til skattelettelser og fortsat øget formueopbygning for de mest velstillede.

Med overenskomstmobiliseringen blev der taget et begyndende opgør med de fortsatte forværringer af velfærden.

Enhedslisten håber at sammenholdet i fagbevægelsen vil fører til yderligere velfærdsmobilisering.

Det vil vores medlemmer arbejde for i fagbevægelsen.

Lokalt vil Enhedslistens afdelinger understøtte, at der bliver tværfaglig velfærdmobilisering i alle kommuner og regioner, og vi vil opfordre til at de reformramtes organisationer bliver en del af den samlede mobilisering.

OK 18 peger frem mod et andet styrkeforhold.

Vi håber på og opfordrer til at erfaringerne med musketereden vil blive anvendt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private område i 2020. Og vi vil arbejde for et krav om kronestigning frem for procentstigning.

Der er behov for at stå sammen på tværs af alle fag. Der er behov for at finde løsninger på social dumping, arbejdstid mv.

Også til de offentlige forhandlinger i 2021 vil der være behov for fællesskabet.

Regeringen bør tvinges til at anerkende at de offentligt ansatte skal have en parallel lønudvikling, at der skal reserveres midler til en gang for alle at få løst lavt og ligelønsproblematikken og til at sikre at lærerne kommer i hus med en god arbejdstidsaftale. Enhedslisten vil bakke op om fagbevægelsens krav.

Vi opfordrer til at tage debatterne allerede nu og til at de øvrige arbejderpartier specielt socialdemokraterne indtager en mere ansvarlig linje og at de vil gå positivt ind i arbejdet med at støtte og ikke modarbejde lønmodtagerne.

Enhedslisten vil arbejde for at fastholde og øge engagementet i den faglige kamp, vi vil støtte og arbejde for at lønmodtagernes løn og arbejdsvilkår forbedres markant.

Emner:

Enhedslisten fordømmer Ortega-regeringens vold og undertrykkelse

Udviklingen i Nicaragua har med Ortega-regeringens seneste angreb på en fredelig massedemonstration ført til mere end 100 døde og 900 sårede.   

Enhedslisten ser med dyb bekymring på situationen i Nicaragua. Den folkelige opstand mod Ortega-regeringen begyndte den 18 april som protester mod regeringens planer om at skære i pensionerne. Initiativet kom især fra studenter, men siden politi og regeringsstøtter indledte voldelige overfald på demonstrationerne, har de udviklet sig til en bred opstand mod regeringen. De protesterende kræver demokrati og Ortegas afgang, og har med flere demonstrationer med flere hundrede tusinde deltagere bevist, at de udtrykker en folkestemning.

Sandinist-partiet stod siden 1979 bag en social revolution, som førte mange positive forandringer med sig, også hvad angår demokrati og menneskerettigheder. Ortega-regeringen, der blev valgt i 2007, har udviklet sig til en hån mod den arv. Ortega-regeringen har ført en højreorienteret økonomisk politik, i alliance med arbejdsgiverforeningen, Kirkerne og USA. Samtidig har der været en omfattende korruption og Ortegas regering har systematisk gennemført en undergravning af demokratiet til fordel for en magtklike omkring præsidentparrets familie.

Den nationale dialog med den Katolske Kirke som mægler er sat på pause. Kirken kræver, at Ortega-regeringen følger den Interamerikanske Menneskerettighedskommission CIDH’s 15 anbefalinger. Disse anbefalinger var blevet accepteret af både Ortega-regeringen, de demonstrerende og deres repræsentanter. Nu lader Ortega-regeringen til at trække sig fra forhandlingerne. De seneste erklæringer fra Ortega-regeringen lægger alt ansvar for volden på demonstranterne. De forsøg der nu gøres for at sende internationale undersøgelseskommissioner fra FN, CIDH og OAS til landet for at undersøge forbrydelserne må støttes. Det er vigtigt, at drabene efterforskes til bunds og de ansvarlige retsforfølges og straffes.

Ortega-regeringen har indtil nu ikke stoppet undertrykkelsen, eller indvilliget i den demokratiseringsproces, som demonstranterne, studenterne og civilsamfundet i den nationale dialog kræver. Hovedkravene er udskrivning af valg hurtigst muligt med ændringer i Det Øverste Valgråd og med international overvågning. Mens antallet af kritikere af regeringen vokser, og fordømmelserne kommer fra flere og flere sider nationalt og internationalt, fremstår Ortega-regeringen stadig mere isoleret.

Enhedslisten bakker op om bevægelsen mod Ortega-regeringens overgreb og støtter krav om retsforfølgelse, demokrati og menneskerettigheder i Nicaragua.

Vedtaget af forretningsudvalget den 6. juni 2018

Emner:

Vedtagelse om eftervederlag

Enhedslistens hovedbestyrelse konstaterer med tilfredshed, at folketingsgruppen stiller to beslutningsforslag i Folketinget, der hvis de vedtages for det første vil sikre, at afgående borgmestres eftervederlag modregnes i forhold til lønindtægter efter samme principper, som gælder for folketingsmedlemmer og EP-parlamentarikere, og for det andet, at der for både folketingsmedlemmer og borgmestre fremover sker fuld modregning. For borgmestre er der efter gældende lovgivning ingen modregning. Folketingsmedlemmer kan tjene 135.930 uden modregning i det første år efter deres fratræden, mens der er fuld modregning i den resterende del af eftervederlagsperioden.

Hvis det ikke via lovændringer lykkes at få ændret eftervederlagsreglerne for borgmestre og folketingsmedlemmer, er det hovedbestyrelsens opfattelse, at det gennem en vedtægtsændring skal sikres, at Enhedslistemedlemmer, der fratræder hverv som borgmestre, folketingsmedlemmer eller EP-parlamentarikere, får modregnet lønindtægter eller indtægt ved selvstændighed virksomhed i deres eftervederlag gennem en forhøjelse af partiskatten. Vi fremsætter derfor forslag herom til Enhedslistens årsmøde i 2018.

Debatten om eftervederlag har udviklet sig til en bredere debat om såvel de økonomiske vilkår som arbejdsvilkårene for Enhedslistens folketingsmedlemmer, borgmestre og andre fuldtidslønnede i kommuner og regioner. Det er Hovedbestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt, at Enhedslisten har regler for såvel vores folketingsmedlemmers som de lokalt valgtes løn- og arbejdsvilkår, der er gennemskuelige for alle medlemmer og klart og entydigt fastslår, hvilke bestemmelser Enhedslistens valgte repræsentanter er forpligtet af. Hovedbestyrelsen nedsætter derfor en arbejdsgruppe, der får til opgave at drøfte løn- og arbejdsvilkårene for Enhedslistens nationalt og lokalt valgte parlamentarikere med henblik på fremsættelse af forslag til Enhedslistens årsmøde i 2019.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelsen d. 21. januar 2018

Vedtagelse om regeringsspørgsmålet

Vedtagelse om regeringsspørgsmålet

1.     Enhedslisten ønsker et grundlæggende brud med den politik, der i mere end 15 år har været ført af skiftende Venstre- eller socialdemokratisk ledede regeringer. Vores politiske ambition begrænser sig ikke til at sikre små korrektioner af Socialdemokratiets fejlslagne politiske kurs. Det er vores mål at opbygge et politisk alternativ og skabe en ny politisk kurs. Vi arbejder for at sikre os størst mulig politisk indflydelse. Både her og nu i tiden efter Løkke-regeringen og i et længere perspektiv, hvor vi vil arbejde for at muliggøre dannelsen af en progressiv rød-grøn regering.

2.     Indtil der er tilstrækkelig opbakning hertil, vil Enhedslisten pege på den mindst ringe forhandlingsleder efter et valg. Det har hidtil været Socialdemokratiets formand, og med de nuværende politiske styrkeforhold vil det formodentlig også være tilfældet efter næste valg. Vi kan under alle omstændigheder garantere, at Enhedslisten aldrig kommer til at pege på Lars Løkke, men på baggrund af erfaringerne med Thorning regeringen, der bl.a. gennemførte en ekstremt socialt skæv skattereform, forringede førtidspensionerne, satte DONG til salg og fjernede lærernes ret til frit at forhandle deres overenskomst, er der brug for at skærpe kursen overfor socialdemokraterne.

3.     Vi vil derfor forbeholde os retten til at spille en aktiv rolle i forbindelse med regeringsdannelsen for at få en ny regering til at udforme et regeringsgrundlag, der afspejler det politiske flertal, der bringer den til magten. Et grundlag, der afspejler en tydelig forskel til Løkke regeringens politik. Enhedslisten kan derfor fremsætte konkrete politiske betingelser som forudsætning for at pege på en socialdemokratisk ledet regering. Enhedslisten vil i den forbindelse lytte til de krav om politiske forandringer, der rejses af faglige organisationer, elev- og studenterbevægelsen, miljøorganisationer og de foreninger og bevægelser, der repræsenterer de mange, der står udenfor arbejdsmarkedet. Den konkrete forhandlingslinje vedtages af Enhedslistens hovedbestyrelse.

4.     Efter at en regering er dannet, vil Enhedslisten bruge rollen som parlamentarisk grundlag til at søge indflydelse til at få gennemført mest mulig af vores politik. Vi vil være til rådighed for aftaler, så længe de trækker Danmark i den rigtige retning. Men vi siger også klart, at vores støtte til en regering ikke er en blankocheck. Det er et grundlæggende princip for Enhedslistens parlamentariske arbejde, at vi arbejder for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse, og vi vil aldrig lade os presse eller true til at medvirke til forringelser af almindelige menneskers vilkår, forringelser for naturen og miljøet eller forringelser af frihedsrettighederne. Hvis en socialdemokratisk regering bryder de løfter, der fik Enhedslisten til at pege på en socialdemokratisk forhandlingsleder, eller hvis den sammen med højrefløjen gennemfører alvorlige angreb på mennesker eller miljø, kan Enhedslisten beslutte at trække sin parlamentariske støtte til regeringen, så vælgerne kan spørges ved et valg. Tilsvarende kan Enhedslisten stille mistillidsvotum til enkeltministre, der fejlinformerer Folketinget eller i særlig grad modarbejder Enhedslistens politik som fx omkring DONG-salget eller lockouten af lærerne. En sådan beslutning skal træffes af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

5.     Enhedslistens hovedbestyrelse åbner med denne vedtagelse for at tage nye parlamentariske redskaber i brug. Den politiske situation i Danmark er ustabil, og derfor er der brug for en fortsat debat om Enhedslistens parlamentariske strategi, sådan at den svarer til styrkeforholdene både indenfor og udenfor Christiansborg. Konkret vil årsmødet i 2018 være en anledning til, at vi sammen diskuterer vores position.

Emner:

Enhedslisten støtter Danmark for velfærd

Vi er stærkt opmuntrede af udsigterne til en stor mobilisering for velfærden, som tog fart med afholdelsen af mødet for 3.400 tillidsrepræsentanter fra både offentlige og private arbejdspladser. Det er besluttet, at gøre 7. november til ”Velfærdens dag”, og det bakker vi fuldt og helt op om.

Sidste år lykkedes det en stor lokal bevægelse, at presse regering og kommuner til at fjerne omprioriteringsbidraget. I år er det lykkedes, at presse Christiansborg til at fjerne det forhadte produktivitetskrav på sygehusene. Vi konstaterer, at bevægelse og protest nytter.

Nu er målene højere og indsatsen større. Danmark for velfærd vil stoppe besparelserne på velfærden og sætte en ny retning til gavn for de mange. Det mål tilslutter vi os, og opfordrer alle medlemmer af Enhedslisten, afdelinger og kommunal- og regionskandidater til aktivt at bidrage, så velfærdskampen bliver valgets vigtigste spørgsmål.

Der bliver demonstrationer i de store byer d. 7. november, og der er lokale aktiviteter i alle kommuner. Vi opfordrer alle dele af Enhedslisten til at tage del i og medansvar for den lokale mobilisering sammen med fagbevægelsen, de sociale bevægelser og de unge under uddannelse (Tjek på Facebook: ”kommune” – Danmark for velfærd). listen over Facebookgrupper.

 

God valg- og velfærdskamp

Emner:

Eksklusion af Jørn Henner

Hovedbestyrelsen (HB) vedtog på sit møde den 25. juni enstemmigt at ekskludere Jørn Henner fra Fredericia. Dette skete, efter at Jørn Henner havde haft mulighed for at forsvare sig mod de anklager, der blev rettet mod ham, både skriftligt og mundtligt på selve HB-mødet.

Begrundelsen for eksklusionen var personlige angreb på Enhedslistens byrådskandidat og spidskandidat i Fredericia i offentligheden. Blandt andet indeholdende beskyldninger om at hun havde brugt sager om sexisme som et led i selvpromovering. Hertil kom flere års stærk intern uro i Fredericia afdelingen, hvor personangreb har været dagens uorden. Forretningsudvalget (FU) og skiftende HB-medlemmer har aktivt arbejdet på at løse konflikterne eller hvert fald lægge en dæmper på disse. Helt uden held.

FU tilbød Jørn Henner, at droppe eksklusionssagen, hvis han ville ophøre med sin offentlige kritik byrådsmedlemmet, og hvis han ville skifte til en anden afdeling eller blive organiseret direkte under landskontoret. Dette tilbud blev gentaget på HB-mødet. Dette tilbud afviste han og på den baggrund indstillede et enigt FU ham til eksklusion og denne indstilling blev vedtaget enstemmigt af HB.

HB-udtalelse om EU

En ny dansk regering bør starte forhandlinger om Danmarks forhold til EU

Som vi mere grundigt har forklaret det i vores EU-program, mener Enhedslisten, at EU er skadelig for befolkningen i Danmark, befolkningerne i de øvrige lande og globalt.

På den anden side famler Løkke-regeringen i blinde. Det virker, som om den helt har opgivet at gøre andet end det, EU-toppen ønsker. Hvad er regeringens og folketingsflertallets politik i forhold til EU? Det spørgsmål bliver mere og mere presserende. Derfor foreslår Enhedslisten, at en ny regering efter næste valg tager til Bruxelles og genforhandler Danmarks forhold til EU.

For at sikre trygge og ordentlige vilkår er det helt afgørende at Danmark, og alle andre EU-lande som ønsker det samme, sikres ret til at gå foran, når det gælder sunde fødevarer, forbrugersikkerhed, dyrevelfærd og sociale rettigheder. Samtidig må vi sikres en social protokol, som giver ubetinget ret til at forhindre social dumping. EU’s indre marked skal ikke kunne bruges som en undskyldning for at forhindre højere standarder og bedre levevilkår. Dette perspektiv samarbejder Enhedslisten allerede med kræfter i Europa om

Det genforhandlede resultat skal sendes til folkeafstemning, så befolkningen får mulighed for at godkende eller forkaste resultatet. Sikrer disse forhandlinger ikke en social protokol, retten til selv at fastlægge den økonomiske politik og retten til at gå foran, må der i stedet gennemføres en folkeafstemning om det fortsatte danske medlemskab af EU.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 4. marts 2017

Emner:

Intern udtalelse: Der er brug for feminisme

 

Vi lever i en tid, hvor fattigdommen vokser, den sociale arv vejer stadig tungere og det bliver sværere og sværere at få en uddannelse. De mange nedskæringsreformer som både den socialdemokratisk ledede regering og den nuværende regering har gennemført skaber et fattigt samfund, både når det gælder levevilkår, uddannelsesmuligheder og tryghed. Især kvinderne bliver ramt hårdt.

Med kontantjælpsloftet, der trådte i kraft d. 1. oktober 2016, har over 33.000 voksne fået beskåret deres kontanthjælp, heraf er 69 % kvinder. Det skyldes at loftet først og fremmest falder ned i hovedet på enlige forsørgere – oftest kvinder der i forvejen forsøgte at få en skrabet økonomi til at hænge sammen for sig selv og deres børn. Mange af disse kvinder mangler ikke blot et job, men er ramt af sygdom eller alvorlige sociale problemer.

I december 2016 besluttede regeringen og Socialdemokraterne at fjerne muligheden for at tage en ny videregående uddannelse. Dermed forsvinder mange menneskers mulighed for at få en uddannelse, der kan give en ny retning eller blot et levebrød. Også her har man med søvngængeragtig sikkerhed ramt kvinder hårdere end mænd. To tredjedele af de, der tidligere har taget en ny uddannelse var kvinder, der typisk søgte en uddannelse inden for de store velfærdsområder.

Og de mange tusind kvinder der er ansat på sygehuse, skoler, daginstitutioner eller i hjemmeplejen, oplever konstante økonomiske nedskæringer, der giver et stadig stigende arbejdspres og formindskede muligheder for at udføre pleje, behandling, omsorg og undervisning fagligt forsvarligt.

For Enhedslisten står kampen for velfærd og tryghed centralt – men denne kamp kan ikke stå alene.  Enhedslisten er et socialistisk, feministisk og grønt parti, der ser tingene i sammenhæng. Feminisme og velfærdskamp er uløseligt forbundet.

I dette forår sætter Enhedslisten feminismen på dagsordenen. Vi vil debattere et nyt delprogram om feminisme, således at vi på årsmødet i maj kan vedtage delprogrammet. Men debat og vedtagelser kan ikke stå alene. Feministiske vinkler skal med i den daglige politiske indsats – når vi kæmper for tryghed for syge og arbejdsløse, når vi slås i kommunalbestyrelser og i folketinget for at sikre velfærden og når vi på de offentlige arbejdspladser siger nej til yderligere nedskæringer og arbejdspres.


Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 5. feb 2017

Emner:

Palæstina - Afslut 50 års besættelse

 

I juni 2017 er det 50 år siden at Israel besatte Vestbredden, Østjerusalem og Gaza

FNs gentagne krav om fredsforhandlinger og en fredsaftale, der skal sikre en løsning, hvor Israel og Palæstina kan leve fredeligt side om side, er blevet udskudt igen og igen, fordi Israel med USA's opbakning har nægtet at deltage i realitetsforhandlinger.

En fredsaftale forudsætter

∙       at der i forhandlingerne tages udgangspunkt i FNs resolutioner og grænserne fra før 1967 – den såkaldte grønne linje

∙       at Israel ophæver besættelsen af Vestbredden og Østjerusalem,  og trækker de mere end 760.000 bosættere hjem

∙       at blokaden mod Gaza ophæves og genopbygning af området efter krigen i 2014 igangsættes

∙       at der sikres en aftale om Jerusalem som udelt by for begge lande

∙       at der findes en tilfredsstillende løsning for de palæstinensiske flygtninge

∙       at mere end 9000 politiske fanger, heraf mange børn, løslades fra de israelske fængsler

FNs sikkerhedsrådet krævede i december 2016 stop for israelske bosættelser på Vestbredden.
Israel skal straks og fuldt ud indstille aktiviteter med bosættelser i det besatte palæstinensiske område. Udtalelsen slår fast, at bosættelserne er en trussel mod en to-statsløsning med en selvstændig palæstinensisk stat side om side med Israel.
14 ud af 15 medlemmer af sikkerhedsrådet stemte for. USA der som regel står på Israels side, undlod at stemme.

Tiden er inde til aktiv handling fra alle FNs medlemslande.

BDS-bevægelsens (Boykot, Disinvestment, Sanction) aktiviteter har de sidste 3 år bredt sig internationalt. I kølvandet på aktiviteterne har flere virksomheder og lande trukket deres investeringer fra Vestbredden. EU har lagt genforhandlinger af den privilegerede samarbejdsaftale med Israel på is. 

Enhedslisten opfordrer alle til at deltage aktivt i BDS-aktiviteter og andre aktiviteter i forbindelse med 50 året, der kan fremme en fredsløsning.

Den danske regering skal bakker aktivt op om FNs vedtagelser og forstærker presset overfor Israel for at indgå reelle forhandlinger.

Det mest effektive vil være en global boykot af Israel - begyndende med en effektiv våbenembargo. Helt aktuelt skal den danske regering afbryde de forhandlinger, der i disse måneder foregår om en meget stort køb af udstyr til det danske artilleri fra det israelske firma Elbit.

50 års besættelse er mere end nok - Nu må der handles.

 

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 5. feb 2017

Emner:

Udtalelse om Brasilien

 

The Red-Green Alliance denounces the impeachment of Dilma Rousseff and express support to the forces that struggle to reestablish Brazilian democracy

The Red-Green Alliance (Enhedslisten) from Denmark denounces the impeachment of the President of Brazil, Dilma Rousseff, and expresses our full support to the forces that fight to reestablish Brazilian democracy as well as transparency and social justice.

An anti-corruption campaign supported by a biased coverage by mainstream media has been used as an excuse to launch an impeachment process against the democratically elected President Dilma Rousseff. Since it has not been possible to accuse President Dilma Rousseff of corruption, the impeachment is based on allegations of breaking budgetary laws. The allegations refer to a budgetary practice also used by several local governors and former presidents, including the now installed President Michel Temer in his time as Vice-president.

Brazil is in the middle of a major corruption scandal, where at least one third of the members of congress are under suspicion or accusation of corruption, as well as one third of the ministers in the coup government that replaced the Dilma administration. In fact, there is strong evidence that the ousting of President Dilma Rousseff is due to a fear that her government is a threat to a corrupt practice which has been commonplace in Brazil.

All this clearly indicates that President Dilma Rousseff was impeached as part of a political coup. The opposition used an opportunity to shift the government, thus disregarding the popular will of the majority of Brazilians that voted for her as president. In other words: a coup d’état.

We therefore urge the Danish government and the European Union to follow the example of many of Brazils neighbouring countries that does not recognize the illegitimate coup government of Brazil.

Simultaneously, we express our support for the forces in Brazil that struggle to reestablish the democratic culture of the country, combat corruption and tax evasion, and fight for a more social just society.

 

Denmark 2016

Enhedslisten - The Red-Green Alliance

Emner:

Enhedslisten og Brexit

 

Udmeldinger fra repræsentanter for Enhedslisten efter den britiske folkeafstemning har skabt debat blandt Enhedslistens medlemmer. Med denne interne udtalelse vil Enhedslistens forretningsudvalg klargøre vores opfattelse.

For det første vil vi slå fast, at alle partiets udmeldinger og forslag om EU naturligvig bygger på det, EU-program, som årsmødet vedtog. Det betyder ikke, at alle dele af EU-programmet skal med hver gang. Lige sådan har EU-programmet sat en ramme for Enhedslistens EU-politik, men ikke taget stilling til alle de taktiske situationer, vi vil komme til at stå i.

Enhedslisten støtter dansk udmeldelse af EU dels som et led i at etablere et demokratisk internationalt samarbejde, der fokuserer på at udvide demokratiet, sikre sociale fremskridt og den grønne omstilling, dels som et led i vores mål om at svække, nedbryde og afskaffe EU.

Enhedslisten vedtog på årsmødet at støtte Brexit, og umiddelbart efter årsmødet vedtog både folketingsgruppen og FU, at vi støttede Folkebevægelsens underskriftindsamling for en dansk folkeafstemning om dansk medlemskab af EU.

Det ligger i naturlig forlængelse af disse beslutninger, at Enhedslisten nu kræver en folkeafstemning om Danmarks medlemsskab af EU. Som en del af kampen for en folkeafstemning udfordrer vi de EU-begejstrede partier, som hævder, at EU kan ændres indefra. Hvis de virkeligt mener det, så kan de lade handling følge ord og starte en genforhandling af Danmarks tilknytning til EU. Opnår de et resultat af de forhandlinger, kan dette resultat være alternativet til udmeldelse i en folkeafstemning. Vi har dog i Enhedslisten ingen illusioner om, at sådanne forhandlinger vil lede til reelle forandringer. Samtidig advarer vi mod, at sådanne forhandlinger trækker ud i det uendelige. De skal være afsluttet, således at der bliver god tid til en folkelig debat om de valgmuligheder, der så vil foreligge.

Vores mål med en udmeldelse er at svække EU, at give Danmark mulighed for at gå foran for at beskytte miljø, dyrevelfærd og sundhed, effektivt bekæmpe social dumping og have mulighed for selv at beslutte, hvilken økonomisk politik vi vil føre uafhængigt af EU direktiver og rammer, samt ikke mindst at skabe et demokratisk forankret europæisk samarbejde

 

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg d. 29.06.2016

Emner:

Det kommunale oprør fortsætter

 

- Omfattende folkelig mobilisering og demonstrationerne den 12. maj sikrede, at Regeringen ikke kom igennem med sine planer om at tage 2,4 milliarder kroner fra kommunerne gennem et omprioriteringsbidrag og 3,5 milliarder kroner ved at fjerne finansieringstilskudet. Det er en stor sejr, som viser, at modstand nytter.

- Alligevel betyder  KLs og Danske Regioners aftaler med regeringen, at der sker nedskæringer både i kommunerne og regionerne. Flere opgaver skal løftes for færre penge.

- Derfor fortsætter det kommunale oprør. HB opfordrer Enhedslistens afdelinger til at bygge videre på erfaringerne og samarbejdet i Velfærdsalliancen og udnytte disse til lokalt at skabe aktiviteter, som kan fjerne alle forslag om forringelser og sikre forbedringer i de kommunale og regionale budgetter.

- Afdelingerne opfordres til at sikre, at der den 15. september, som et led i den landsdækkende aktionsdag, med udgangspunkt i de lokale muligheder, arrangeres demonstrationer eller lignende for at fastholde modstanden mod forringelser i velfærden i kommuner og regioner. Denne modstand bør have fokus på regeringens ansvar for disse forringelser, men bør også vende sig imod lokale politikere, som har et medansvar for forringelserne.

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 12. juni 2016

Emner:

HB-møde

Enhedslistens hovedstyrelse mødes næste gang d. 11.-12. juni i Svendborg

Hovedpunkterne på dagsordenen er

- Venstrefløjen anno 2016, og Enhedslistens rolle og strategi

- Planlægning af året 2016-17

- Fortsættelse af velfærdsprotester

For spørgsmål mm. kontakt [email protected] 

Kommunalt oprør - forsvar velfærden!

Ved folketingsvalget for under et år siden gik alle partier (pånær LA), der stod bag nedskæringer og forringelser af den kommunale velfærd, tilbage. Et klart flertal i befolkningen ønsker ikke ringere forhold for vores børn i skoler og daginstitutioner eller for vores ældre. Derfor kan og skal regeringens politik stoppes!

Det er positivt at en række borgmestre har udtalt, at de ikke vil acceptere regeringens krav om, at der skal skæres 1 procent af de kommunale budgetter hvert år de kommende tre år. Vi er helt enige og vil opfordre KL til under ingen omstændigheder at indgå en aftale med regeringen, der indeholder det såkaldte omprioriteringsbidrag eller andre forringelser af kommunernes økonomi. Hvis velfærden skal sikres, er der brug for flere penge til velfærd i kommunerne - ikke færre. Vi opfordrer alle kommunalbestyrelser at diskutere konsekvenserne af regeringens politik og træffe beslutninger, som kan få KL til at afvise enhver aftale, der forringer kommunernes økonomi. Det gælder også i regionerne, hvor de ansatte presses af effektiviseringskravet. Vi opfordrer til, at Socialdemokraterne og DF i folketinget vil leve op til deres valgløfter om at sikre vækst i den offentlige service.

Hvis regeringens forslag om markante nedskæringer i kommunernes økonomi skal afvises, kræver det modstand fra de offentligt ansatte, fagforeninger, brugere af den kommunale service, de politiske partier til venstre for regeringen og aktive borgere. Derfor er det positivt, at en række fagforeninger i København er gået sammen om at danne en velfærdsalliance. Vi opfordrer til at dette initiativ udbredes til resten af landet.

Enhedslistens byrådsmedlemmer, medlemmer og afdelinger vil aktivt understøtte alle aktiviteter, som kan rulle regeringens planer om nedskæringer på den kommunale velfærd tilbage. Her vil vi samarbejde med alle kræfter, som er enige med os i denne målsætning. Et bredt forankret kommunalt oprør er det eneste, som kan sikre den kommunale velfærd i årene fremover.

 

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 7. feb. 2016

Emner:

Mødekalender HB 2015 - 2016

 

Mødeplan for Enhedslistens hovedbestyrelse 2015-2016

 

27. september på årsmødet, Gladsaxe

31. okt/1. nov., Skanderborg

12. dec., København, Internationalt tema

9. jan., København, Fællesmøde med SUF

6.-7. feb., København, kommunalt tema samt EU-program og opstilling til EU-parlamentet

12. marts, Århus, tema om miljø/ klima

2. april, København, tema om det faglige arbejde

14.-16. maj – Årsmøde!

Fælleserklæring - nej-partierne om retsforbeholdet

 

ÅBENHED, NÆRHED OG DEMOKRATI I EU – OGSÅ I RETSPOLITIKKEN

Med den indgåede Europa-politiske aftale forsøger Regeringen, Venstre, Konservative og Socialistisk Folkeparti (de ukritiske EU-partier) at skabe et billede af, at afskaffelsen af retsforbeholdet alene handler om, hvorvidt Danmark fremover skal være med i politi-samarbejdet med Europol om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

De ukritiske EU-partier forsøger at fremstille retsforbeholdet som årsagen til, at Danmark må forlade europol-samarbejdet, og at vi dermed får et b-politi, der ikke kan samarbejde med de andre landes politi. Sådan forholder det sig naturligvis ikke. Tværtimod. Det er et forsøg på at tage Europol som gidsel i kampen for at få afskaffet retsforbeholdet.

De ukritiske EU-partier undlader samtidig at nævne, at de er blevet enige om at overføre dansk suverænitet til EU på en stribe centrale områder. Deres aftale indeholder nemlig en række retsakter af langt bredere vidde, herunder strafniveauer, fælles anklagemyndighed, udlændingepolitik, retssikkerhedsgarantier, civilret mm. De giver altså EU magt over en lang række retspolitiske områder, der intet har med Europol at gøre.

Vi er bekymrede for den måde, dansk EU-politik håndteres på. De ukritiske EU-partier aftale betyder, at selvom Danmark i første omgang kun tiltræder en del af området for retslige og indre anliggender, så vil et dansk ja betyde, at et flertal i Folketinget bestående af de fem EU-begejstrede partier, vil kunne bestemme om Danmark skal tiltræde nye dele af retssamarbejdet. Dermed kan der de facto afgives ny suverænitet, uden befolkningen bliver spurgt ved en folkeafstemning.

Grundlovens krav om tre behandlinger af alle love sættes systematisk til side, når beslutninger flyttes til EU. Langt hovedparten af EU's direktiver gennemføres administrativt i Danmark gennem embedsmændenes og ministrenes bekendtgørelser og cirkulærer. De fleste forordninger vedtages uden forelæggelse for Folketinget. Dermed svækkes demokratiet og idealet om åbenhed.

De ukritiske EU-partiers aftale om at afskaffe det retspolitiske forbehold er derfor en god anledning til at få fornyet fokus på manglen på åbenhed og det demokratiske underskud i europapolitikken. Størstedelen af gældende dansk ret har sit udspring i beslutninger truffet i EU, hvor der er en voldsom mangel på åbenhed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Europa-Parlamentet har fået voksende indflydelse, men det hverken kan eller skal erstatte det danske folkestyre.

Vores retssikkerhed, domstolenes indretning, efterretningsvæsen og politi, flygtninge og indvandring, er alle spørgsmål af yderste væsentlighed, som bør behandles åbent og demokratisk. Undertegnede opfordrer derfor Folketinget til at bringe orden i eget hus. Et godt sted at begynde er ved at skabe åbenhed om, hvad en afskaffelse af retsforbeholdet egentlig betyder i stedet for at lade som om, at der skal siges ja eller nej til dansk deltagelse i europol-samarbejdet.

Derfor fremlægger vi to alternativer til den aftale, som de fem gamle partier har indgået bag lukkede døre. Vi ønsker nemlig en anden vej. Både ved eventuel dansk deltagelse i EU's retspolitik og som grundlag for den politiske debat om EU i Danmark. På den baggrund er undertegnede parter enige om nedenstående principper, der sikrer adgang til dokumenter og åbenhed om forhandlinger og et krav om folkeafstemninger, såfremt Danmark skal længere ind i EU’s retspolitik.

Adgang til information:
1) Folketingets og Europa-Parlamentets danske medlemmer informeres efter mindst samme regler, som er vedtaget mellem den tyske regering og Forbundsdagen 4.juli 2013. Det betyder, at Folketinget skal have adgang til langt flere dokumenter end i dag, herunder dokumenter fra uformelle ministermøder; fra alle arbejdsgrupper, der udfører forberedende opgaver for institutionerne; fra triologer, uformelle ministermøder og sager ved Den Europæiske Unions Domstol, hvor Danmark er part eller intervenient.

 

2) Alle partier og folketingsmedlemmer behandles ligeværdigt med alle oplysninger fra den udøvende magt i Danmark og EU. Offentlighedslovens § 27 stk. 2 undtager alene regeringens og partiernes forhandlingsoplæg og ikke faktuelle informationer og vurderinger fra ministerier og EU. Uanset om man ønsker mere eller mindre EU, og uanset om man ønsker at afskaffe retsforbeholdet eller ej, bør man kunne enes om, at åbenheden bør øges. Det er udtryk for hemmelighedskræmmeri, at der ikke er åbenhed om de dokumenter og spørgsmål, der er udvekslet under forhandlingerne om den såkaldte tilvalgsordning. De fem partier opfordrer regeringen og de øvrige EU-partier til at lægge alt åbent frem, så befolkningen har det bedst mulige grundlag at tage stilling på.

3) EU får mere og mere magt. Det er derfor afgørende, at befolkningens og folketingets indflydelse følger med udviklingen. Der skal sikres resurser til civilsamfundet og Folketinget kan få indsigt og indflydelse til at præge EU-politikken. Folketingets debat og kontrol med EU-lovgivningen, ministrenes mandatpositioner på ministerrådsmøder og statsministerens positioner til EU-topmøder bør styrkes. Det gælder også kontrollen med proportionalitets- og nærhedsprincipper, hvilket bør ske ved, at EU-lovgivning behandles efter Grundlovens principper for lovbehandling i Folketingssalen samt at statsministerens oplæg til EU-topmøder sættes til debat i Folketingssalen samt øvrige initiativer, der skaber mere åbenhed.

Dansk deltagelse i EU’s retspolitik.
4) Gennemførelse af retsakter, der i dag er omfattet af retsforbeholdet, sker via parallelaftaler eller ved konkret anvendelse af tilvalgsordningen på de enkelte retsområder. Beføjelser kan ikke overlades til fremtidige beslutninger. Grundlovens § 20 iagttages for hver ny retsakt, der kan udvide de overladte beføjelser. 

Vi afviser derfor anvendelsen af tilvalgsordningen på hele EU's retspolitik, og mener, at dansk deltagelse i EU's retspolitik skal finde sted ved anvendelsen af enten parallelaftaler, en begrænset brug af tilvalgsordningen – eller en kombination af disse to modeller. Ikke ved at give EU-partierne frit lejde til at omgå Grundlovens intentioner og tilvælge mere EU uden at spørge danskerne ved folkeafstemninger, som er konsekvensen af EU-partiernes tilvalgsordning.

Konkret er der således to alternativer:

Det første alternativ overlader ikke beføjelser til EU, men sikrer samarbejdet om væsentlige områder med de andre EU-lande via indgåelse af parallel-aftaler, som det eksempelvis kendes fra Norge, Island og Schweiz samt en lang række andre lande. Dermed sikres fortsat dansk deltagelse i Europol-samarbejdet, hvor Danmark på lige fod med alle andre lande, der deltager i samarbejdet, indgår i det operationelle politisamarbejde på tværs af grænserne. Med denne løsning bliver Danmark ikke en del af et overnationalt Europol og kan, hvis det er i Danmarks interesse, trækkes os fra samarbejdet, hvis det udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning. Samtidig muliggør en parallelaftale, at vi kun deltager i dele af Europol-samarbejdet, såfremt Folketinget ønsker dette. Det kan fx blive relevant, hvis Europol-samarbejdet ændrer ved danske retssikkerhedsgaranter. En parallelaftale giver dermed mere gennemsigtighed og demokratisk handlefrihed end den suverænitetsafgivelse, der ligger i en tilvalgsordning.

Det andet alternativ (en begrænset anvendelse af tilvalgsordningen) accepterer at overlade retspolitiske beføjelser til EU på et nærmere bestemt område – eksempelvis Europol og terrorbekæmpelse. På alle øvrige områder af EU's retspolitik fastholdes suveræniteten i Danmark. Dermed sikres det, at enhver overladelse af beføjelser til EU skal i høring, diskuteres og behandles grundigt i Folketinget ligeværdigt mellem alle Folketingets partier – og at enhver overladelse af beføjelser sker ved folkeafstemning efter Grundlovens § 20. Dermed sikres det, at danskerne får mulighed for at tage konkret stilling, når der overlades suverænitet, samt at et flertal i Folketinget ikke senere kan afgive yderligere suverænitet, med mindre vælgerne spørges, som det er tilfældet med EU-partiernes forslag.

De to modeller kan også kombineres. Det er den diskussion, vi nu må have med hinanden i stedet for et diktat fra lukkede forhandlinger, hvor en stribe af Folketingets partier og alle vælgere er blevet holdt i uvidenhed, afskåret fra indsigt i de reelle politiske forhandlinger til skade for den demokratiske proces i dansk EU-politik. Den bevidst manglende rettidige omhu omkring Europol skal ikke misbruges til at skrive en blankocheck til et EU-begejstret flertal på Christiansborg.

 Ændringer af EU-samarbejdet.
5) Enhver fremtidig ændring af EU-traktaterne forelægges folkeafstemning, uafhængig af om der juridisk er tale om suverænitetsafgivelse eller ej. Det er helt essentielt, at EU-systemet demokratiseres, hvis det skal udbygges. Ændringer af traktaterne har ofte så grundlæggende betydning for danske borgere og Folketingets handlemuligheder, at det reelt er ligeså stor en ændring og magtafgivelse, som en egentlig suverænitetsafgivelse i Grundlovens forstand, at der er behov for en folkeafstemning. Det gælder eksempelvis EU’s finanspagt.

------------------

Partierne er desuden enige om, at den af regering afgivne analyse vedrørende retsakterne inden for retsforbeholdet ikke et brugbart grundlag for den videre debat og en kommende folkeafstemning, idet analysen dels er udarbejdet af embedsmænd, som er underlagt loyalitetspligt overfor ministeren, og at der desuden har været en ”politisk følgegruppe, der har givet løbende indspark i prioriteringen af embedsmændenes arbejde”. Dermed kan analysen ikke betragtes som objektiv eller politisk uafhængig og bør derfor heller ikke anvendes som sådan i den fortsatte debat. Partierne er derfor enige om at opfordre regeringen til at afsætte midler til en egentlig uafhængig analyse, eller at give fortalerne for et fortsat forbehold tilsvarende midler til udarbejdelse af en analyse.

Underskrevet af: 

Dansk Folkeparti,  Enhedslisten,  Liberal Alliance,  Folkebevægelsen mod EU,

Person: Emner:

Hovedbestyrelsen: Valget gav et blåt flertal med en sort politik

- Den tidligere regering har hovedansvaret for valgresultatet

Enhedslisten havde igen fremgang med det bedste valg nogensinde. Vi takker for tilliden og den aktive opbakning, og vi glæder os over at vi har udbygget vores position som et landsdækkende parti med stor tilslutning i alle dele af landet.

Men valget var en stor skuffelse, hvis man havde håbet på en mere rød politik. I stedet får vi en blå regering med en sort politik, som kommer til at gå hårdt ud over de mennesker, der har det sværest.

De mange håb der var om en helt anden politik, da S-R-SF regeringen kom til magten blev ikke opfyldt. Det er den afgørende årsag til, at vælgerne har fravalgt den tidligere regering, der samlet gik meget markant tilbage.

På integrationsområdet tegner det kulsort med Dansk Folkeparti, som det største parti i den blå blok - hvilket begge statsministerpartier har et stort medansvar for. Så længe de kappes om at gøre flygtninge til syndebukke, kan det ikke overraske, at Dansk Folkeparti får en sådan fremgang.

Enhedslisten står i en ny situation. Vi er nu det største parti på venstrefløjen. Det giver os et stor ansvar for at opbygge en stærk venstrefløj.

Vi vil styrke vores indsats i kommuner og regioner, så vi på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau kan arbejde for at skabe forbedringer, der kan mærkes i folks hverdag, samtidig med at vi kommer med vores visioner og forslag, der viser at et helt andet samfund er muligt.

Vores fagligt aktive er allerede gået i gang for at drøfte, hvordan vi kan styrke det faglige arbejde og fastholde de resultater, der er opnået især i kampen mod social dumping.

Skal det lykkes at opnå resultater til gavn for mennesker og miljø i den kommende tid, så kræver det stærke bevægelser. Uden en levende inddragelse af de folkelige bevægelser, vil det blå-sorte sammenrend få alt for let spil. Hvordan det konkret kan realiseres, bliver en af de vigtigste diskussioner i de kommende måneder.

Vi vil bruge vores 14 mandater på Christiansborg i tæt samarbejde med de kræfter i bevægelser og fagforeninger, som vil blive ramt af en ny regerings blåsorte politik. Ingen regering kan i længden føre en politik, som et flertal af befolkningen er utilfredse med.

Det vil være en central opgave for Enhedslisten at fastholde fokus på dagpengekravene. Vi vil udfordre regeringen og fastholde Dansk Folkeparti på deres løfter om væsentlige forbedringer på dagpengeområdet.

Vi vil forlange at Danmark tager sit ansvar for at løse problemerne på flygtningeområdet ved at tage vores del af verdens flygtninge. Og ikke mindst forsvare dansk ulandsbistand og  indsatsen i forebyggende, humanitært og konfliktløsende arbejde.

Så snart en ny finansminister tiltræder, vil vi igen kræve fuld offentlighed om de centrale dokumenter vedrørende Dong-salget.

Enhedslisten vil fortsat arbejde for mere åbenhed, mere demokrati, sociale rettigheder og stærkere frihedsrettigheder.

 

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 20. juni 2015

 

Emner:

Socialisme og feminisme er hinandens forudsætninger

Enhedslisten er et socialistisk, feministisk og grønt parti. Enhedslistens har den grundlæggende holdning, at alle mennesker er lige og ingen skal undertrykkes, hverken på grund af køn, seksualitet eller etnicitet.

Vi anerkender at feminisme og socialisme er hinandens forudsætninger - for alle køn. Og vi kan først blive frie, når vi er lige. Vi har nået meget på 100 år, men vi er ikke i mål. Og det skal ikke tage et århundrede mere at komme det!

Kampen for frigørelse fra den undertrykkelse, som klasse, etnicitet, seksualitet og ikke mindst køn lægger på os, er afgørende, når vi arbejder for et ligeværdigt, retfærdigt, rødt og grønt samfund. For kønslig ulighed splitter og afsporer os, når mænd og kvinder kæmper mod hinanden inden for systemets rammer - Og ikke sammen mod ulighed og udbytning.

Vi arbejder derfor for et opgør med kønslig ulighed. Mod undertrykkelse, mod de opfattelser og myter der får os til at opføre os, som det forventes af en ”rigtig mand” og en ”rigtig kvinde” og begrænser os i vores selvopfattelse og udfoldelse. Den kamp er ikke en individuel kamp, men en fælles kamp mod de samfundsstrukturer, der fastlåser os i bestemte opfattelser og kønsroller.

Vi kæmper mod et løngab på 15 procent mellem mænd og kvinder. Mod at mænd og kvinder ikke har de samme rettigheder til barsel. Mod opfattelsen af at man ”selv kan være ude om” voldtægt og overgreb. Mod at næsten 40.000 mennesker årligt rammes af partnervold. Mod at mænd falder bagud i uddannelserne og risikerer at falde til bunds i samfundet. Og mod at ”traditionelle mandejobs” i den private sektor værdisættes højere end ”traditionelle kvindejobs” i den offentlige sektor.

Rettigheder og ligeværd kommer ikke gratis og af sig selv. Det er et resultat af kamp og afsavn fra arbejderbevægelsen, fagbevægelsen og kvindebevægelsen, og det er både noget som vi skal kæmpe for udvides – Og som vi skal kæmpe for at bevare, som de seneste års europæiske stramninger i kvinders ret til abort viser med al tydelighed.

Køn skal ikke være en begrænsning!

Hovedbestyrelsen har indstillet i arbejdsplanen, at der skal udarbejdes et feministisk delprogram i 2017/2018.

Person: Emner:

Kampen for rettigheder og demokrati fortsætter

Den 5. juni 2015 fejrer vi 100 året for den grundlov, der gav stemmeret til over halvdelen af befolkningen i Danmark. Det var en stor sejr for lige rettigheder i samfundet.

Ved den første grundlov i 1849 fik kun et lille mindretal på 15 pct. af befolkningen stemmeret og medborgerskab var forbeholdt en privilegeret gruppe af mandlige ejendomsbesiddere over 30 år.

Når vi fejrer 100-året for udvidelse af stemmeretten, må vi samtidig minde hinanden om, at en stor del af befolkningen - kvinder og dele af arbejdsklassen - indtil for kun 100 år siden var frataget muligheden for demokratisk deltagelse.

Den store grundlovsændring i 1915 blev først opnået efter en lang kamp for demokratiske rettigheder. Demokrati er ikke noget, vi får givet. Det er noget, vi arbejder hårdt for, og som hele tiden skal forsvares, hvis ikke vi skal miste det.

Demokratiet er under konstant angreb. Der er fx nyliberale, der vil tage stemmeretten fra kontanthjælpsmodtagere. Og Dansk Folkeparti vil tage stemmeretten til kommunalvalg fra flygtninge og indvandrere.

Privatiseringer og udliciteringer indskrænker demokratiet og den del af samfundet vi i fællesskab bestemmer over. Det gør det sværere for Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser at bestemme fx hvilke standarder der skal være for miljø, arbejderrettigheder og de ydelser der leveres til borgeren. Fx betyder salget af DONG-aktier til Goldmann-Sachs, at dette spekulantfirma nu har afgørende indflydelse på dansk energipolitik.

Demokratiet er også under angreb fra de store forandringer der sker internationalt. De store kapitalformuer bliver mere og mere koncentrerede og flyttes hurtigt rundt, så det er meget svært for nationale parlamenter at kontrollere og regulere kapitalen og de store multinationale firmaer.

EU's udemokratiske strukturer overtager flere og flere beslutninger. Fx bestemmer EU nu de overordnede økonomiske rammer for både Folketinget, regionerne og kommunerne.

EU forhandler med USA om frihandelsaftalen TTIP, der vil betyde en yderligere indskrænkning af demokratiet, hvis ikke det lykkes at stoppe den. TTIP vil give internationale firmaer ret til at anlægge retssag mod en stat, hvis et firma mener at statens lov vil forringe firmaets indtjeningsmulighed. Det betyder at demokratisk vedtaget lovgivning om fx miljøbeskyttelse, arbejderrettigheder eller forbrugersikkerhed kan blive tilsidesat, hvis et internationalt firma, kan dokumentere, at loven forringer firmaets indtjening.

I dag står vi derfor i en stadig kamp for at forsvare de demokratisk rettigheder vi tidligere har opnået og for at opnå flere demokratiske rettigheder.

100-året er en markering af en vigtig politisk sejr. Men vi vil ikke nøjes med at fejre den gamle sejr. Vi vil sætte nye mål for udviklingen af endnu mere demokrati.

Udvidelse af demokratiet handler ikke kun om hvem, der kan deltage. Det handler også om at udbrede demokrati i flere af samfundets institutioner og få demokratisk styring af en langt større del af samfundsøkonomien. Og så handler det om at fremme borgernes demokratiske deltagelse ved at sikre mere åbenhed og mere privatliv, så alle har frihed til at tænke og mene, hvad de vil.

Det vil Enhedslisten sikre gennem en række forslag:

Flere skal med:

 • Nedsættelse af valgretsalderen til 16 år
 • Udvidelse af stemmeretten til personer med fast og langvarigt ophold i Danmark.

Udvidelse af demokratiet:

 • Øget åbenhed, som udgør en forudsætning for et levende og gennemsigtigt demokrati, b.la. med langt større åbenhed og offentlighed i forvaltningen
 • Øget demokratisk styring og kontrol med de væsentlige dele af samfundsøkonomien og vores infrastruktur, som har afgørende betydning for alle borgere
 • Styrke fælles ejendomsret og demokrati i stedet for privatiseringer og  indlicitering i stedet for udlicitering
 • Demokrati er mere end at sætte kryds hvert fjerde år. Derfor bør der udvikles forsøg med demokratisk styring af institutioner, skoler og arbejdspladser
 • Der skal gennemføres en øget demokratisering og inddragelse af borgerne i de politiske beslutningsprocesser bl.a. i kommunerne og regionerne
 • Enhedslisten vil i efteråret 2015 iværksætte en række debatarrangementer og forslag om styrkelse af demokratiet. Enhedslisten mener, at der bør igangsættes et arbejde for en ændring af grundloven.

Grundlæggende rettigheder for alle:

 • Menneskerettighederne skal skrives ind i grundloven. I dag er kun nogle få indskrevet.
 • En styrket beskyttelse af kollektive og sociale rettigheder. Gratis sundhedsvæsen og andre væsentlige rettigheder bør sikres i grundloven, lige som gratis folkeskole er i dag
 • Miljøet og dermed planeten og fremtidige generationer skal sikres i grundloven, som det er i forfatninger i andre lande
 • Den teknologiske udvikling er blevet udnyttet til omfattende overvågning af menneskers færden i både den fysiske og virtuelle verden. Privatlivet i den virtuelle verden og retten til oplysninger og beskyttelse mod videregivelse skal sikres bedre.
Person: Emner:

For sammenhold – mod racisme og opsplitning

Finanskrisen har hærget i Europa med arbejdsløshed, fattigdom og stigende ulighed i mange lande.

Krisen forstærkes af den stramme nyliberale økonomiske politik der er traktatfæstet i EU/eurozonen med finanspagten, som betyder at de herskende regeringer gennemfører nedskæringer og forringelser i de fleste lande.

Samtidig med den økonomiske krise i Europa stiger presset på grænserne i form af flygtninge og migranter. Mennesker der flygter fra krige som i Syrien, og migranter der flygter fra fattigdom og håbløshed.

Som svar på krisen forsøger højrekræfter at puste til fremmedfjendtligheden og skabe skel mellem flertallet og mindretal med anden etnisk oprindelse end dansk.  Det sker på mange måder; fra at bruge social dumping til at skabe fremmedfrygt, kampagner der skal udstille minoriteter som ”nassere”,  til åbent islamofobiske, antisemitiske og racistiske bevægelser og manifestationer. Når mennesker splittes i ”dem og os” efter religion/etnicitet svækkes modstanden mod forringelser af levevilkårene yderligere.

De tragiske terrorangreb i Paris og København risikerer at forstærke fremmedfjendtligheden og opsplitningen i samfundet.

Enhedslisten ønsker ikke at menneskers muligheder indskrænkes, eller at man møder diskrimination på baggrund af hudfarve, køn, religion, etnisk baggrund, seksualitet eller handikap. Enhedslisten kæmper imod diskrimination og racisme, uanset hvor og hvordan den manifesterer sig.

Enhedslisten slås for sammenhold på tværs af alle etniske og kulturelle skel, for at bekæmpe fattigdom og skabe arbejde til alle.

 

Enhedslisten bekæmper højrekræfterne

Enhedslisten kæmper mod alle højreekstreme bevægelser, uanset om der er tale om islamofobiske eller antisemitiske kræfter som dæmoniserer muslimer eller jøder eller mennesker med andre religiøse overbevisninger. Enhedslisten ønsker brede, folkelige ikke-voldelige mobiliseringer, og ligger særlig vægt på at arbejderbevægelsens partier og organisationer en del af det antiracistiske arbejde.

Derfor bakker Enhedslisten bl.a. op om FNs internationale dag mod racisme og opfordrer til aktiviteter om dette i hele landet.

 

Enhedslisten slås for en anstændig og solidarisk udlændingepolitik

Mens hundredetusinder af mennesker er på flugt fra borgerkrig, terror og islamisk stats hærgen i Syrien, vælger regering og folketingsflertal at begrænse flygtninges adgang til familiesammenføring. Det rammer i høj grad børn, som ikke får mulighed for at være sammen med deres familier i sikkerhed i Danmark.

Enhedslisten arbejder målrettet politisk for at Danmark skal behandle flygtninge fra krig, terror og forfølgelse anstændigt, herunder især sikrer børns rettigheder.

Enhedslisten kæmper for at sikre udlændinges rettigheder;  f.eks. gennem afskaffelse af 24 årsreglen, bedre muligheder for familiesammenføring, lettere adgang til statsborgerskab for unge som er født og/eller opvokset i Danmark, og afbureaukratisering af udlændingeloven.

 

Enhedslisten arbejder mod social dumping og for sociale klausuler

Når arbejdsgivere bruger udenlandsk arbejdskraft til at dumpe lønnen er det ikke bare en trussel mod løn og arbejdsvilkår. Der er risiko for, at vreden over udnyttelse rettes mod udlændingene i stedet for de arbejdsgivere, der udnytter dem.

Kampen mod social dumping er derfor også en antiracistisk kamp – og er en central kamp for Enhedslisten

 

Udtalelse vedtaget på HB-mødet d. 7. marts 2015

 

Solidaritetshilsen til SYRIZA - congratulations to SYRIZA

Enhedslisten lykønsker SYRIZA med valget. The Red-Green Alliance congratulates SYRIZA.

English version below.

Kære venner og kammerater i SYRIZA,

Tillykke med jeres valgsejr, som giver nyt håb til græske arbejdere og til det græske folk - såvel som til andre med sociale problemer i Europa og resten af verden. I hele Europa og EU er der akut behov for at bryde med nedskæringspolitikker og for et alternativ til den højrefløh og de socialdemokratiske partier, som nedskæringspolitikkerne hviler på. Jeres sejr baner vejen for et sådant stærkt venstreorienteret alternativ i Europa. Et alternativ ikke blot til neoliberale midterpartier, men også til højrefløjens fremmedhad.

Dette er vores fælles kamp. Hele den europæiske venstrefløj har en enorm opgave foran sig. Vi støtter SYRIZAs krav - og vi vil gøre vores yderste for at støtte og fremme kravene om en gældkonference, der vil kunne mindste gælden for Grækenland såvel som for andre hårdt ramte EU-lande.

Med varme hilsner og i solidaritet,
Enhedslistens hovedbestyrelse


Dear friends and comrades in SYRIZA,

Congratulations on your victory in the Greek elections, which gives new hope to Greek workers and people - and to others living in social need and despair in Europe and all over the world.
In the whole of Europe and the EU there is an urgent need for a break with austerity and austerity policies and for an alternative to the right wing and Social Democratic parties underpinning these policies.
Your victory paves the way for such a new radical left alternative in Europe. An alternative not only to the mainstream neoliberal parties, but also to the xenophobic response of the extreme right wing.

This is our common struggle. There is a huge task ahead for the whole of the radical left in Europe. We support SYRIZA's demands - and we will do our utmost to support and further the demand to have a moratorium on debt to reduce the debt of Greece and of other debt-stricken EU countries.

With our warm greetings and solidarity,
The executive committee of the Red-Green Alliance

Emner:

Støtteudtalelse til Syriza

Støtteudtalelse til Syriza fra Enhedslistens forretningsudvalg.

Engelsk version følger nedenfor.

Kære venner I Syriza og det græske folk!

Enhedslisten sender hilsner til jer fra Danmark. Vi giver Syriza vores stærke støtte i det kommende valg i Grækenland.

Vi har i de sidste år fulgt, hvordan det Græske folk siden 2011 er blevet kvalt i fattigdom via en gældsfælde, og hvordan dette kun er blevet værre af "redningspolitikken", som er blevet påtvunget Grækenland af "Troikaen" - dvs. EU kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond.

Påtvunget lukning af velfærdsprogrammer, privatiseringer af statsstrukturer og lukning af arbejdspladser er forkert i Grækenland – men ikke kun i Grækenland. Det er en forkert politik i hele Europa, og vi behøver en anden vej, som er social, baseret på solidaritet i samfundet og på beskyttelse af mennesker og økologi.

Vi ser valget i Grækenland som en stor mulighed for det græske folk for at ændre regeringen til en, som effektivt vil modvirke presset fra "Troikaen". Dette er samtidig en stor chance for Europa. Hele Europa har brug for forandring, for en helt ny og anden vej ud af krisen end den, som bliver foreslået af "Troikaen".

Hvad vi ser nu, er, at det græske folk af magtfulde strukturer i EU bliver presset og truet til ikke at stemme for Syriza. Dette er grundlæggende udemokratisk. Det græske folk har retten til at bestemme sin egen skæbne og til at stemme for det parti, som tilbyder en vej ud af krisen.

Vi støtter jer i jeres kamp. Jeres kamp er vores kamp.

Enhedslisten – De Rød-Grønne.

Dear friends in Syriza and the Greek people!

The Red Green Alliance sends greetings to you from Denmark.

We strongly support Syriza in the upcoming Elections in Greece.

We have witnessed, over the past years, how the Greek people since 2011 has been strangled in poverty by a debt trap, and how this has only been worsened by the "rescue politics" enforced upon Greece by the Troika – i.e. the EU Commission, the European Central Bank and the IMF.

Enforced discontinuations of welfare programs, privatizations of state structures, the shut downs of workplaces are wrong in Greece – but not only in Greece. It is a wrong policy all over Europe – and we need another way. A social way based on solidarity in society and on protection of people and nature.

We see the elections in Greece as a great opportunity for the Greek people to change the government to one that will effectively oppose the pressure from the Troika. This is also a moment of opportunity for the whole of Europe: Europe in its entirety need a change, a new way out of the crisis completely different from the one proposed by the Troika.

Presently we are witnessing how powerful forces in the EU blackmail and threaten the Greek people to sustain from voting for Syriza. This is fundamentally undemocratic. The Greek people has the right to decide its own fate and to vote for the party which offers a way out of the crisis.

We support you in your struggle. Your Struggle is our struggle.

Red Green Alliance - Denmark

Person: Emner:

Støtte til kurdernes kamp mod ISIS

Vedtagelse om dansk støtte til kurdernes kamp mod ISIS

Situationen i både de kurdiske områder og store dele af Irak er lige nu katastrofal. Omkring 1,2 mio. mennesker er på flugt efter fremrykningen fra Islamisk Stat, der gennemfører etnisk udrensning og massakrer på civilbefolkningen. FN har advaret mod et potentielt folkemord og har opfordret til at alle midler tages i brug for at stoppe Islamisk Stat.

- Enhedslisten mener Danmark bør øge det humanitære bidrag til den nødstedte befolkning og at dette først og fremmest bør ske gennem FN og de humanitære organisationer.

- Enhedslisten udtrykker sin store respekt for det mod og den offervilje, som de kurdiske selvforsvarsstyrker (første og fremmest PKK og YPG) har vist i kampen mod Islamisk Stat og ikke mindst i redningen af titusinder af civile fra udryddelse. Da de kurdiske selvforsvarsstyrkers forsatte kamp er helt afhængig af hurtig levering af våben og ammunition, så støtter Enhedslisten, at Danmark bistår med en sådan transport til de kurdiske styrker under forudsætning af at dette foregår i overensstemmelse med Folkeretten. Yderligere vil det være en forudsætning at transportbidraget er klart tidsafgrænset og derefter vil skulle op til fornyet overvejelse i Folketinget hvis transporterne skal fortsættes.

- Enhedslistens tilslutning til at danske fly kan transportere våben og ammunition til de kurdiske selvforsvarsstyrker, må på ingen måde tages til indtægt for en tilslutning til fornyet dansk deltagelse i en udenlandsk invasion af Irak. For at undgå en sådan glidebane må det eksplicit fremgå af folketingets beslutning, at ethvert yderligere militær engagement i forhold til Irak ud over våbentransporten kræver et nyt mandat og dermed en ny beslutning i folketinget.

- Enhedslisten mener at kriminaliseringen og terrorstemplingen af PKK bør stoppes så herboende kurdere ikke straffes for at støtte en kurdisk bevægelse, der lige nu kæmper i forreste linje mod Islamisk Stat. 

- Enhedslisten mener at Danmark bør arbejde for at bagmændene bag Islamisk Stat – både enkeltpersoner og lande – bliver retsforfulgt og ramt af internationale sanktioner og at der lægges pres på Tyrkiet for at lukke grænsen til Syrien for ekstreme islamister.

 Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse august 2014

 

Emner:

Enhedslisten støtter fagbevægelsens dagpengekrav

Enhedslisten støtter fagbevægelsens dagpengekrav

Udsigten til, at 60.000 efter de nyeste tal bliver ramt af dagpengeloven, har rejst fornyede protester i fagbevægelsen. F.eks. har ti midtjyske LO-formænd, i et åbent brev til statsministeren krævet en "langsigtet løsning i form af en kortere genoptjeningsperiode". Ligeledes har flere AC og FTF-forbund, bl.a. BUBL og DM rejst kravet om en løsning.

Enhedslisten bakker op bag dette og lignende krav, f.eks. kravet om en længere dagpengeperiode.

Vi opfordre LO-formænd, fagforeninger og faglige klubber fra hele landet til aktivt at gøre det samme. Vi skal ikke acceptere statsministerens afvisning af at gøre noget ved den katastrofale udvikling. Derfor er det afgørende at fastholde presset på regeringen ved at opbygge endnu stærkere bevægelser bag dagpengekravene.

Vi er enige med de Midtjyske LO-formænd i, at en reel løsning på dagpengeproblemet ikke kan afvente en kommissionsrapport i 2015, medens tusinder fortsat mister deres forsørgelsesgrundlag.

Der må findes permanente løsninger nu!

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse august 2014

Emner:

Freden er truet

Freden er truet

Verden er ikke blevet et fredeligere sted i denne sommer. I Gaza har vi set den ulige kamp mellem Hamas og Israel, som har kostet tusindvis af mennesker livet – fortrinsvis civile palæstinensere.

I Ukraine har vi set hvordan den blodige borgerkrig fortsætter, ved angreb med luftvåben, raketter og artilleri på store byer og civile områder.

I Mellemøsten har den nye ”Islamiske stat” erobret store områder og indfører hård sharia- lovgivning, hvor den kommer frem og dræber tusindvis af mennesker. Og udfører udrensning af alle der ikke deler deres perverterede variant af Islam, og samtidig udfører brutale overgreb på kvinder . 

Der er stærkt behov for en indsats for freden, for at stoppe udviklingen af krige og konflikter. Desværre er det ikke den kurs de vestlige lande med USA, EU og NATO i spidsen følger.

I alle de tre krigszoner har de vestlige lande – USA – NATO og EU landene et stærkt medansvar for at konflikten er blevet optrappet.

Israel er USA's allierede og har gennem besættelsen, bosættelserne og bombardementerne udvist aggressioner, brud på folkeretten, manglende overholdelse af FN konventioner, ulovlige bosættelserog drab på civile i stort omfang – mens de fortsat får støtte fra USA og de europæiske lande. Konsekvensrettelse?

Ukraine er blevet en slagmark hvor Vesten og Rusland kæmper om markeder. Taberne er den ukrainske befolkning.

I Irak og Syrien bakkes ”Den islamiske stat” (IS) op af USA's allierede Qatar, Saudi Arabien og Tyrkiet – og hele forudsætningen for krigen, er det kaos som den amerikanske besættelse af Irak har skabt. Ligeledes har Vesten i årevis holdt hånden over det upopulære Maliki-regime, som med korruption og undertrykkelse har stødt store dele af befolkningen fra sig.  Derimod er det i de kurdiske områder i Irak og Syrien lykkedes at etablere samfund med sekulære og mangfoldige strukturer, der peger frem mod egentligt demokrati og fortjener vores støtte. Derfor kræver Enhedslisten også at PKK fjernes fra terroristen, stop for forfølgelse af kurdiske organisationer i Danmark, at der gives erstatning og en ny sendetilladelse til ROJ-TV og at PKK’s repræsentation i Danmark genoprettes.

Bag krigene ligger stridigheder mellem kapitalistiske stormagter om adgangen til arbejdskraft, markeder og naturressourcer, som gennem historien har ført til to verdenskrige og et utal af blodige konflikter. I dagens verden bliver dette skærpet af den økonomiske krise og den stærkt nyliberalistiske politik, der fører til øget ulighed og forstærkelse af autoritære og højreekstreme tendenser i samfundene.

Nato topmøde bruges til oprustning

Den 4-5. september er der NATO topmøde i Wales. USA og Storbritannien og NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen presser på for at NATO-landene skal øge deres militære budgetter. Til 2 % af Bruttonationalproduktet.

I Danmark bruger staten nu 1,4 % af bruttonationalproduktet eller 21 milliarder om året på militæret. Hvis det skal hæves til 2 % bliver det 9 milliarder mere om året. Yderligere planlægger Folketingsflertallet fra SF til Dansk Folkeparti at indkøbe nye kampfly for 30 milliarder kroner. Det står til at blive Danmarkshistoriens største offentlige indkøb og vil over årene løbe op i en samlet udgift på 150 mia kroner. Enhedslisten ønsker ikke oprustning og kampfly. I stedet ønsker vi at styrke velfærden, sikre grøn omstilling og at Danmark aktivt skal bidrage til en mere fredelig og retfærdig verden. Danmarks udenrigspolitik bør være aktiv omkring freds- og konfliktløsning frem for aktivt krigsdeltagende. Man kan ikke bombe sig til demokrati. Danmark skal være med til at skabe bedre vilkår for at befolkningen kan skabe demokrati ved at støtte demokratiske organisationer.

På dagsordenen på NATO mødet er også det som den britiske premierminister Cameron har kaldt ”Robust tilstedeværelse i øst” – NATO vil opruste i øst, bygge baser og opbygge både forsvars og angrebskapacitet i forhold til Rusland. Det er med til at gøre konflikten i Ukraine endnu mere farlig.

Rusland og vesten

Siden udbruddet af demonstrationerne på Maidan i Kiev har vi set hvordan såvel vesten gennem NATO og EU som Rusland har blandet sig aktivt og aggressivt. EU har pustet til de ekstreme ukrainske nationalister. Den ukrainske nationalisme har fremprovokeret en separatistisk bevægelse i øst, som har forsøgt sig med militær løsrivelse.

Ruslands anneksion af Krim var et aggressivt skridt som har øget den ukrainske angst for den russiske stat, og dermed den stærke ukrainske nationalisme. Enhedslisten kan således ikke støtte hverken de vestlige aggressive skridt, eller Ruslands aggressive skridt i Ukraine.

Vi kræver af alle parter i konflikten at de stopper væbnede operationer og undgår yderligere optrapning af situationen. Vi er imod undertrykkelsen fra de militære styrker og fra de væbnede militser. Konflikten må løses gennem forhandlinger og med politiske demokratiske midler. Vi ser den imperiale holdning i forhold til Ukraine, som vises fra alle de store magter som den afgørende faktor i den ukrainske krise. Det er de bevidst provokerende og krigeriske skridt fra USA, NATO og EU så vel som de aggressive skridt taget af Rusland.

Vi er imod den udemokratiske undertrykkelse af Det Kommunistiske Parti, venstrefløjen og andre demokratiske kræfter. Vi kræver en upartisk, international undersøgelse af skyderierne på Maidan, massakren i Odessa, nedskydningen af MH 17 og af alle andre forbrydelser begået under denne konflikt.

Vi er mod tilstedeværelsen af fascistiske styrker i statsapparatet i Ukraine og tilstedeværelsen af ekstreme højregrupper i de selvproklamerede republikker i Donetsk og Lugansk.

Vi er stærkt imod de kriseforanstaltninger – der bliver påtvunget Ukraine af EU og Den Internationale Valutafond, og vi støtter det ukrainske folks ret til at kontrollere dets egets lands ressourcer og dets ret til social beskyttelse.

Våben skaber ikke fred

I dag er freden langt fra noget vi kan tage for givet – der er flere alvorlige krige i gang – og vi risikerer der kommer flere. For Enhedslisten er kampen for fred derfor en central opgave.

Verden kan ikke gøres til et fredeligere sted, gennem oprustning. Våben skaber ikke fred!

I Østersøen og Norden ser vi en forøget oprustning bl.a. med danske kampfly i Estland. Det er den forkerte vej. Vi ønsker tværtimod at Norden går i spidsen for afspændingsinitaitiver og afrustning.

Vi er tilhængere af en meget aktiv dansk udenrigspolitik og ønsker at Danmark opprioriterer det humanitære og fredsskabende arbejde samt at vi bidrager mere til at hjælpe flygtninge fra verdens krigszoner.  

Vi vil arbejde for at styrke at styrke fredsforskningen i Danmark så vi som samfund får en bedre forståelse af udviklingen i verden.

Først og fremmest kræver vi af de internationale magter, USA, Rusland, EU og NATO må stoppe deres reelle støtte til det krigsførende Israel, såvel som til de kæmpende parter i den ukrainske borgerkrig.

Vi støtter bestræbelserne på at lægge pres på de krigsførende lande. Det kan fx ske gennem en international boykot kampagne af varer fra Israel, stop for EU's handelsaftale med Israel og gennem at stoppe våbeneksport, lån og økonomisk støtte til lande der fører angrebskrig.

Vi støtter arbejde på at opbygge fredsbevægelser for disse formål.

 Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse august 2014

Emner:

HB-møder 2014-15

Her kan du se hvor og hvornår hovedbestyrelsen holder møder.

Der bliver løbende lagt en foreløbeig dagsorden op i kalenderen.

21.-22. juni

HB-internat i Fredericia

23.-24. august

København

20. september

Århus

4. oktober

København

6. december

Odense

31. jan-1. feb

København

7. marts

Århus

28. marts

København

2. maj

København

Borgeren i centrum - Nedlæg Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en ideologisk blindgyde, som flytter det politiske ansvar for en ordentlig service til borgerne fra offentlige myndigheder til en privat institution.

Det er ikke borgerens behov, som er i centrum. Det handler alene om at gøre det så billigt som muligt. Mange borgere får ikke tilstrækkelig hjælp og vejledning eller kender deres rettigheder og mister måske tilskud, de ellers var berettiget til. Imens kan politikerne fralægge sig ansvaret. I øjeblikket er der planer om overflytning af endnu flere områder til Udbetaling Danmark, herunder kontanthjælp, delpension og internationale sager, og på ønskelisten er også arbejdsløshedsdagpengene!

KL afviser at overdrage flere opgaver til Udbetaling Danmark. Det skal de holdes fast på, i de aktuelle forhandlinger med finansministeren, som vil have det med i KL-aftalen for 2015.

Enhedslisten sætter borgeren i centrum. Velfærd er en opgave, der ikke skal overlades til private. Vi kræver Udbetaling Danmark nedlagt og opgaverne ført tilbage til kommunerne. Vi forlanger, at det er politikerne som står til ansvar over for borgerne, når det gælder service og velfærdsniveau.

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg d. 14. maj 2014

Emner:

Fremmedhad er gift for arbejdernes solidaritet

Når krisen kradser, puster højrefløjen til hadet til ”de fremmede”. Indvandrere gøres til syndebuk for de sociale problemer, der reelt skyldes neoliberal politik og økonomisk krise.  Når fattigdom og arbejdsløshed i Syd- og Østeuropa presser folk til at søge arbejde i Danmark, bliver det i den offentlige debat til det smagløse ”velfærdsturisme”. Fremmedfjendskheden fremmes af Dansk Folkeparti, Venstre og aviser der jævnligt kører kampagner mod sigøjnere, østeuropæiske arbejdere og muslimer. Vi ser også små grupper i nogle byer, som er inspireret af en nazistisk ideologi og som chikanerer og laver vold mod indvandrere, venstreorienterede, punkere og homoseksuelle. Vi ser den samme tendens i mange europæiske lande og en farlig vækst i tilslutningen til højrefløjen.

I Enhedslisten arbejder vi for solidaritet, overenskomster, bedre løn- og arbejdsvilkår og for at mindske de sociale forskelle. Kampen mod racisme og fascisme er forsvar af demokrati og fællesskab der fungerer. Vi fremmer alle brede, fredelige aktiviteter mod racismen i fagforeninger, på skoler og i boligområder. Vi anser vold som et uacceptabelt middel i den antiracistiske kamp. Vi opfordrer indvandrere og danskere til at organisere sig sammen og lave fælles aktiviteter.

Regeringen har sammen med Enhedslisten forbedret mulighederne for at få permanent ophold og for familiesammenføring med ægtefæller og børn. Men udlændingeloven er stadig grundlæggende den samme, som blev bygget op gennem 10 års borgerlig, fremmedfjendsk politik. Regeringen mener det er i sin orden. Men Enhedslisten vil videre. Vi vil rulle de fremmedfjendske stramninger i udlændingeloven tilbage. Vi ønsker at forenkle loven, fjerne gebyrerne og forkorte de meget lange sagsbehandlingstider i udlændinge-styrelsen.

Indvandrerne i Danmark skal have ordentlige vilkår for at fremme integrationen og mindske presset på lønningerne.

Enhedslisten kæmper for frihed i en verden, hvor man ikke bliver undertrykt på grund af oprindelse, etnicitet, religion og kultur.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 26. apr. 2014

Emner:

Argumenter – ikke fløjter mod regeringens politik 1. maj

En aktivistgruppe har indkaldt til en såkaldt larmedemo, der har det som sit erklærede formål at overdøve Helle Thorning-Schmidts tale i Fælledparken. Sidste år endte en lignende aktion i tumulter foran scenen, med røgbomber og kasteskyts.

Enhedslisten støtter ikke den type protester. Vi synes det er forkert bevidst at forhindre de inviterede talere i at komme til orde første maj. Samtidig fjerner det fokus fra regeringens arbejderfjendske politik og splitter de mange tusinder der på tværs af partier er enige i kritikken af regeringens arbejderfjendske politik.

Det er fuldstændig rimeligt og forståeligt, at der er stor utilfredshed med Helle Thorning og regeringens politik. Enhedslisten deler til fulde frustrationerne over regeringens ulighedsskabende og arbejderfjendske politik.

Regeringen har kategorisk nægtet at ændre dagpengereglerne, så 50.000 mennesker smides ud af dagpengesystemet. Med regeringens kontanthjælpsforringelser bliver mange tusinde gjort endnu fattigere.

Samtidig har regeringen forgyldt de rigeste og de store virksomheder. Det har solgt ud af arvesølvet til den internationale spekulationskapital, ved salget af DONG. NETS med dankortet og NEM-ID er også ved at blive solgt.

Dertil kommer angrebet på lærerne ved lockouten sidste år og nedskæringer på velfærden kombineret med et stort pres for privatiseringer.

Enhedslisten opfordrer til at protestere mod regeringens politik på mere værdige og kreative måder, sådan som mange lærere og andre lønmodtagere gjorde sidste år, med skilte med sure smileyer, eller ved at vende ryggen til talere fra regeringen. Men aktionen som den planlagte i Fælledparken er krænkende for ytringsfriheden, sætter regeringens politikere i en offerrolle og flytter fokus fra den nødvendige kritik af regeringens asociale politik.

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse d. 26. apr. 2014

Emner:

Brug argumenter – ikke fløjter

Enhedslisten støtter ikke fløjteaktionen den 1. maj. Læs forretningsudvalgets udtalelse om aktionen.

Udtalelse vedtaget i forretningsudvalget den 23. april 2014:

En aktivistgruppe har indkaldt til en såkaldt larmedemo, der har det som sit erklærede formål at overdøve Helle Thorning-Schmidts tale i Fælledparken. Sidste år endte en lignende aktion i tumulter foran scenen, med røgbomber og kasteskyts.

Enhedslisten støtter ikke den type protester. Vi synes, det er forkert bevidst at forhindre de inviterede talere i at komme til orde første maj. Samtidig fjerner det fokus fra regeringens arbejderfjendske politik.

Det er fuldstændig rimeligt og forståeligt, at der er stor utilfredshed med Helle Thorning og regeringens politik. Enhedslisten deler til fulde frustrationerne over regeringens ulighedsskabende og arbejderfjendske politik.

Enhedslisten opfordrer derfor til at udtrykke utilfredsheden med regeringens politik på mere værdige og kreative måder, sådan som mange lærere og andre lønmodtagere gjorde sidste år, med skilte med sure smileyer, eller ved at vende ryggen til talere fra regeringen. Men aktioner som den i Fælledparken sidste år er udemokratisk, sætter regeringens politikere i en offerrolle og flytter fokus fra den rimelige kritik af regeringens asociale politik.

Læs desuden hovedbestyrelsens udtalelse om aktionen vedtaget 26. april 2014.

Emner:

DONG-sagen og privatiseringseventyret

Fællesudtalelse. SUF og Enhedslisten

 

Regeringens salg af en del af DONG til Goldman Sachs overlader en stor del af magten over den danske energiforsyning og energiproduktion til en privat virksomhed, som har vist sig villig til at ødelægge samfundsøkonomien for at tjene penge. Trods massiv modstand vil regeringen ikke stoppe planerne om at sælge NETS, (som bl.a. driver dankortet), ligesom udbud, udlicitering og privatisering rammer stadig større dele af den offentlige velfærd. Goldman Sachs var en af spillerne i at udløse den økonomiske krise og tjente klækkelige summer på det. Det var absurd at sælge DONG til en skruppelløs kæmpebank, men privatiseringen af DONG var i sig selv en tilbagegang, og vi tror ikke, man kunne have fundet den “gode” kapitalist til at købe andele i DONG. Privatisering øger uligheden i vores samfund, og i SUF og Enhedslisten vi vil i den modsatte retning. Derfor er det også en dårlig ide, når regeringen hyrer McKinsey og co. til at undersøge, hvordan man kan udlicitere eller privatisere centrale dele af vores velfærdsydelser så som børnepasning og ældrepleje. Når et frit marked skal stå for vores velfærdsydelser, vil det medføre både forringelser og skabe ulighed imellem brugerne af velfærdsydelserne.

Selvom regeringen sammen med Enhedslisten har gennemført enkelte positive tiltag (togfond, klimalov m.v.) så viser de omfattende privatiseringer og gennemførelsen af en række ”reformer”, som har øget uligheden markant og kastet titusindvis af danskere ud i fattigdom altså en regering, som har svigtet sine løfter og sine vælgere.

Vi ønsker ikke at forringe vores velfærd - vi ønsker at udbygge den og gøre den bedre. I stedet for at undersøge hvordan man kan smide vores kernevelfærd i hænderne på profitjagende virksomheder, skal man undersøge, hvordan man sikrer ordentligt arbejdsvilkår, grøn velfærd, og hvordan vi skaber et velfærdssamfund der tager hånd om alle.

Enhedslisten og SUF vil i de kommende måneder prioritere kampen mod privatiseringer og mod fattigdom højt. Vi vil derfor opfordre Enhedslistens og SUFs lokalafdelinger til at gennemføre fælles aktiviteter og i fællesskab arbejde for at skabe lokal aktivitet mod regeringens politik og planer på dette område. Efter SFs udtræden af regeringen, vil det være oplagt at undersøge mulighederne for at samarbejde med de lokale SF og SFU afdelinger om dette, men alle andre samarbejdsmuligheder skal naturligvis også undersøges, sådan at bevægelsen kan blive så bred som muligt.

Emner:

Hovedbestyrelsens beretning

Når vi i 2014 fejrer Enhedslistens 25 års jubilæum, kan vi fejre en politisk succes. Gennem et langt sejt arbejde er det lykkedes at udvikle Enhedslisten til et stærkt landsdækkende rødt og grønt parti, der sætter sit stærke præg på det politiske liv i Danmark.

Vi kan fejre jubilæet med den største repræsentation i folketinget i partiets historie, meningsmålinger der skaber forhåbninger om yderligere fremgang og en nylig valgsejr ved kommunal- og regionsvalget, der har sikret os repræsentation i alle regionsråd og det store flertal af landets kommunalbestyrelser. Vi organiserer omkring 10.000 medlemmer fordelt på næsten 100 afdelinger, og vi kan konstatere en positiv udvikling i vores arbejde i fagbevægelsen, blandt de uddannelsessøgende og i andre bevægelser. Selv om vi selvkritisk må sige, at vi fortsat har brug for at opprioritere og styrke vores indsats for at i de bevægelser, der er en forudsætning for at skabe politisk forandring. 

 

Den politiske ramme for vores arbejde

Trods mange forsøg fra økonomer, ejendomsmæglere og politikere på at tale den økonomiske situation op er hverken den danske eller den globale økonomi kommet ud af den kriseperiode, der blev udløst af det finansielle sammenbrud i 2007 og 2008. Under alle omstændigheder er der ikke nogen forbedringer på de områder, der har direkte konsekvenser for både arbejdende mennesker og folk på overførselsindkomst. Hverken den samlede arbejdsløshed eller langtidsarbejdsløsheden er faldet, og reallønnen er ikke steget.

Den efterhånden fasttømrede blok, der består af finanssektoren, arbejdsgiverne og hovedparten af de politiske partier, forfølger fortsat deres overordnede politiske projekt, hvis mål er en langsigtet omfordeling af værdier fra arbejderklassen til kapitalen, kombineret med et særligt forsøg på at styrke den danske kapital og sekundært den europæiske kapital i den globale konkurrence med resten af verden.  Deres tre væsentligste redskaber til opnå dette mål er:

-       At skabe og fastholde et pres på løn- og arbejdsforhold gennem fattiggørelse af en stor gruppe af arbejdsløse og gennem import af arbejdskraft udefra, der er parate til at arbejde for mindre end danske overenskomstforhold

-       At svække og undergrave arbejderklassens kollektive rettigheder og de faglige organisationer

-       At nedbringe den del af samfundets økonomi, som anvendes til velfærd bredt set

Regeringens og regeringspartiernes politiske krise er også fortsat en kendsgerning og måske ligefrem skærpet med det næsten totale sammenbrud for SF og deres udtræden af regeringen. Trods nogle isolerede tilløb til at bryde med resten af den nyliberale blok (f.eks. små initiativer omkring social dumping) gennemfører regeringen på det økonomiske og sociale område fortsat en politik ud fra samme ideologi og med stort samme redskaber, som de foregående regeringer anvendte, og som blå blok også i dag står for.  

Konkret har det givet sig udslag i, at regeringen har gennemført de centrale dele af deres politik med blå blok. Vækstpakken, Kontanthjælpsreformen, den fortsatte accept af de katastrofale konsekvenser dagpengereformen, finansloven og indgrebet i lærerkonflikten er de tydeligste eksempler på den kurs, regeringen har valgt.

Resultatet er, at regeringspartiernes og SF’s opbakning stadig er så lav, at selv med Enhedslistens fremgang, er der meget langt til et flertal, der efter et kommende valg igen vil pege på Helle Thorning-Schmidt. Værre er det, at skuffelsen og desillusioneringen i de samfundsgrupper, der bragte regeringen til magten, bliver stadig mere markant. Det betyder bl.a., at vi ud over lærerkonflikten ikke har oplevet stærke mobiliseringer mod regeringen eller for at presse den til en anden kurs. I forhold til partistøtte tyder meningsmålinger på, at cirka en tredjedel af regeringspartiernes frafaldne vælger går til blå blok (primært DF), en tredjedel til Enhedslisten, og en tredjedel til sofaen, hvorfra blå blok til gengæld henter andre vælgere.

Enhedslisten har fulgt den overordnede kurs, som vi fastlagde før det seneste valg, med kritik af regeringens politik, støtte til og forsøg på at opbygge et udenomsparlamentarisk pres på regeringen, politiske krav/opfordringer/initiativer til politiske forlig og konkrete forhandlinger om fælles lovgivning. Trods intentioner om at rette hovedskytset mod blå blok har dette næsten været umuligt, fordi regeringens tiltag har været så skadelige, at det har været nødvendigt at fokusere på dem, og fordi det ofte har været svært at pege på politiske udspil fra blå blok, der var åbenlyst værre end regeringens.

Som et resultat af Socialdemokraternes og SF’s politiske fallit og af Enhedslistens samlede politiske linje og aktiviteter har vi fastholdt den styrkeposition, vi opbyggede i meningsmålingerne før og under valget og i den første del af regeringsperioden. Vores absolut højdepunkt var nogle måneder i foråret 2013 efter Vækstpakken og Kontanthjælpsreformen med støtte fra mellem 11 og 13 % af stemmerne, men efter sommeren 2013 har vi ligget stabilt på mellem 10 og 11 %. Tilsvarende er vores medlemstal fastholdt på omkring 10.000 medlemmer.  

Man kan vælge at vurdere den forløbne år som endnu et år, hvor regeringen svigter sine egne vælgere, eller man kan vælge at se perioden som en skærpelse af regeringens blå kurs. Under alle omstændigheder betyder kombinationen af regeringens politik, fraværet af markante bevægelser og desillusioneringen, at det er blevet stadig sværere at fastholde ideen om ”at trække regeringen til venstre” som vores hovedperspektiv.

Derfor har vi i stigende grad været nødt til at understrege, at vi ikke er støtteparti, men oppositionsparti. I og med at vi ikke er i en situation, hvor vi kan pege på os selv som regeringsbærende parti, må vi fortsat udnytte de muligheder, der kan opstå for at presse regeringen til at gennemføre politiske tiltag sammen med os.

Men samtidig er vi blevet nødt til at åbne diskussionen om, hvilket hovedperspektiv vi skal have i stedet. En sådan nyt perspektiv må indeholde en større vægtning af fremførelse og udbredelse af vores egen politik og samfundsvisioner – i forhold til at fokusere på de forbedringer, vi måske kan få regeringen med på. Det er derfor på høje tid, at HB får taget hul på den del af arbejdsplanen, som fastslår, at vi ..skal arbejde med at udvikle forståelige alternativer til kapitalismen, såsom en demokratisering af finanssektoren, anderledes produktionsforhold, udbygning og demokratisering af den offentlige sektor mm., så vi både gennem parlamentariske og udenomsparlamentariske aktiviteter kombinerer ideologiske og systemoverskridende krav med konkrete løsninger på aktuelle problemer.”

Vi må også i højere grad påtage os ansvaret for at tage initiativer, der kan føre til folkelige aktiviteter, bevægelser og organiseringer. Her har vi stærkt forbedrede muligheder, hvis vi formår at udnytte det kommunale gennembrud, vi fik ved valget.

I udviklingen af et nyt perspektiv må vi udnytte erfaringerne fra lignende venstrefløjspartier i Europa, der også har oplevet en betydelig vækst, og som også arbejder i en situation med tilbagegang eller ligefrem sammenbrud fra de traditionelle reformistiske arbejderpartier.

 

Kommunalt og regionalt gennembrud

Ved valget d.19. november 2013 fik Enhedslistens sit kommunale gennembrud.  I kommunerne under ét stemte 6,9 % af vælgerne på Enhedslisten, og resultatet i regionerne var med 7,8 % endnu bedre.

Valgresultatet betød en stigning i antallet af pladser i kommunalbestyrelserne fra bare 14 ved kommunalvalget i 2009 til nu 119. Liste Ø er dermed repræsenteret i 76 kommuner. I 25 kommuner fik vi indvalgt 2 eller flere. I København og Albertslund blev Enhedslisten det næststørste parti, og i Odense og Ålborg betød de gode resultater, at der for første gang er konstitueret Enhedsliste-rådmænd i de to kommuner. I regionerne blev det sammenlagt til 15 pladser mod tidligere 2, og vi er nu repræsenteret med mindst 2 medlemmer i alle 5 regionsråd.

Det gode resultat blev hjulpet godt på vej af Enhedslistens gennerelle landspolitiske fremgang,  men det skal først og fremmest fremhæves, at partiets medlemmer gennemførte en fantastisk valgkamp over hele landet. I mange måneder op til valget blev der arbejdet intenst med at konkretisere Enhedslistens politik i kommuner og regioner. Valgprogrammer og  lokale mærkesager blev  formuleret. Miljøet, beskæftigelsen og velfærden blev sat på dagsordenen. Krav om en bedre folkeskole byggede videre på Enhedslistens massive støtte til lærerne under forårets lockout, og i den sidste fase af valgkampen lykkedes det mange steder at kæde partiets krav til finanslovsforhandlingerne om en bedre ældrepleje sammen med den kommunale valgkamp.

I rigtig mange kommuner og i alle regioner var vi godt politisk og organisatorisk forberedt på valget, og i den sidste fase af valgkampen lykkedes det at mobilisere mange medlemmer til en aktiv indsats.

Fremhæves skal også betydningen af den grundige forberedelse af partiets samlede indsats ved kommunal- og regionsvalget. Hele den koordinerende indsats og støtten til de mange afdelinger, der ikke tidligere havde opstillet ved kommunalvalget var med til at sikre, at vi denne gang kunne opstille i 85 kommuner og stort set alle steder med et godt resultat. Det kan i den forbindelse godt undre, at den kommunale valgkamp ikke i større udstrækning resulterede i en medlemstilgang. En årsag kan være, at det på grund af den hidtil svage kommunale indflydelse var svært at opnå samme mediemæssige dækning som i landspolitikken. En anden kan være, at det generelt er vanskeligere at skabe politisk bevægelse ved kommunale valg, hvilket den relativt lave stemmedeltagelse også vidner om.

Det flotte valgresultat og de mange pladser i kommunalbestyrelser og regionsråd giver nye muligheder for at føre politik tæt på borgernes hverdag, og vi vil kunne skabe en sammenhæng mellem en lokal og en landsdækkende indsats ved at rejse de samme sager og krav i mange kommuner på én gang.  Det stiller krav om, at vi bliver i stand til at omsætte vores overordnede politiske holdninger og beslutninger til konkrete politiske forslag og initiativer i kommuner og regioner. For at understøtte denne indsats har hovedbestyrelsen besluttet at etablere en ny struktur for det kommunale arbejde. Arbejdet skal drøftes på årlige konferencer for henholdsvis regionsråds- og byrådsmedlemmer. Der er nedsat to landsdækkende koordinerende grupper, der skal bidrage til at samordne indsatsen, sikre fælles initiativer og fungere som baggrundsgrupper for Enhedslistens repræsentanter i Danske Regioner og KL´s bestyrelser.

Der vil i forhold til hele koordineringen af vores kommunalpolitiske arbejde blive lagt vægt på at sikre et samspil mellem vores politiske indsats på Christiansborg og arbejdet i kommunalbestyrelser og regionsråd.

 

Forberedelse af EU-parlamentsvalget

Denne opgave tog udgangspunkt i en af Årsmødets store diskussioner, der endte med, at Enhedslisten ikke selv stiller op til EU-parlamentsvalget, men opfordrer til at stemme på og føre kampagne for Folkebevægelsen mod EU. Efter den indimellem ophidsede diskussion frem til denne afgørelse stod partiet samlet om den vedtagne beslutning: at sikre fleste mulige stemmer til Folkebevægelsen.

På HB-mødet i august vedtog HB en plan for forberedelse af EU-valget. Som en del af planen udpegede HB to kontaktpersoner til Folkebevægelsen og nedsatte en EU-valgkampsgruppe.

Gruppen arbejdede herefter – i samarbejde med organisationsteamet – med uddannelse, samarbejdet med Folkebevægelsen, kampagneplaner og med at finde Enhedsliste-medlemmer, som stillede sig til rådighed som kandidater for Folkebevægelsen. Ud af Folkebevægelsens fem øverste kandidater er 3 af de 5 øverste og 7 i alt medlemmer af Enhedslisten.

I januar besluttede HB at kontakte alle afdelinger med en række ideer og råd til, hvordan de kan bidrage til valgkampen og til den parallelle kampagne for et nej til EU’s patentdomstol. HB besluttede, at organisationsteamet og den internationale sekretær skulle have EU-valget som en højtprioriteret aktivitet frem til maj 2014. En særlig EU-uddannelsesgruppe arrangerede en række uddannelsesaktiviteter, herunder et landsdækkende seminar i Jyderup d. 25. januar kl. 13-18 om EU i krise.

Arbejdet med valgkampen har afdækket et behov for at opruste Enhedslisten på spørgsmålet og styrke arbejdet. Den kendsgerning, at næsten halvdelen af medlemmerne ønskede selvstændig opstilling, skulle gøre dette muligt.

En del af forberedelserne bestod i at integrere kampagne mod EU’s patentdomstol i valgkampen. Ved at stemme nej i Folketinget har vi en del af æren for, at spørgsmålet kom til folkeafstemning. Vi afviser domstolen, fordi den vil give mindre demokratisk kontrol, forringe vilkårene for innovation og gøre det nemmere for udenlandske virksomheder at føre sager om patentbrud.

 

Forberedelse af folketingsvalg

Der er nu 2½ år siden Thorning regeringen trådte til og tiden for et folketingsvalg nærmer sig. Hovedbestyrelsen har derfor på flere møder drøftet forberedelsen af valgkampen, både i forhold til de politiske prioriteringer og hele organiseringen af valgkampen.

Den politiske udvikling betyder naturligvis, at der løbende kan vise sig behov for at justere både i politiske prioriteringer og de organisatoriske forberedelser, men det er vigtigt, at vi har hele fundamentet for valgkampen på plads, så vi er maksimalt forberedte uanset, hvornår der bliver udskrevet valg det næste 1½ år. Et vigtigt element i forberedelsen af valget er den igangsatte uddannelse af lokale organizere.

Med den højrevendte politiske kurs regeringen har valgt vil Enhedslistens valgkamp komme til at tegne se væsentlig anderledes end ved valget i 2011. Vi skal være markante i kritikken af regeringens politik, men vi skal først og fremmest have et stærkt selvstændigt fokus på Enhedslistens politik i vores kommunikation, frem for vores relation til andre partier. Vi skal pege på, at der er brug for en helt ny retning i dansk politik og fremhæve betydningen af en stærk Enhedslisterepræsentation i folketinget.

Det konkrete arbejde med at forberede valgkampen ligger i Valgkampledelsen (VKL), der er nedsat af HB. I efteråret 13 gennemførte VKL en mediekampagne, Fællesskab fungerer. Kampagnen gav anledning til diskussioner i hovedbestyrelsen om opgave- og kompetencefordelingen mellem VKL og hovedbestyrelsen samt om, hvordan vi sikrer en løbende diskussion blandt Enhedslistens medlemmer om vores strategi for en kommende valgkamp uden at vise alle vores kort på forhånd til de andre partier. Disse diskussioner må videreføres af en ny hovedbestyrelse med henblik på at sikre en klar fordeling af opgaver og kompetencer og det stærkest mulige grundlag for at sikre flest mulige medlemmers aktive deltagelse i den kommende valgkamp.

 

Finanslov 2014

På baggrund af erfaringerne fra og uenighederne om Finanslov 2013 diskuterede Årsmødet emnet og fastlagde den overordnede linje for partiets arbejde med den kommende finanslov. HB gav dette arbejde en høj prioritet, og det var på dagsordenen på de ordinære HB-møder i juni, august, september og oktober plus på tre ekstraordinære HB-møder i november. Endelig diskuterede HB erfaringerne på både december og februar-mødet. Dertil kommer, at HB’s finanslovsfølgegruppe løbende afholdt møder med forhandlergruppen fra august og frem til det endelige brud.

I tilrettelæggelsen af finanslovsarbejdet forsøgte HB at undgå to af de problemer, vi havde i 2012. For det første ønskede vi at undgå, at den offentlige debat for hurtigt kom til at handle om, ”hvor lidt Enhedslisten kan acceptere for at stemme Ja”. For det andet ville vi ikke binde hele vores finanslovspolitik og vores endelig stillingtagen om omkring ét tema.

Med det i baghovedet vedtog HB et politisk udspil i august, ”Den finanslov Danmark har brug for”. Udtalelsen skulle være ”det offensive grundlag for Enhedslistens agitation omkring finansloven” - et redskab til at sætte fokus på vores egen politik, vores samlede alternativ til den kurs, som vi krævede, at regeringen skulle bryde med for at støtte en finanslov. Den skulle altså ikke ses som et konkret forhandlingsudspil Udtalelsen dannede politisk grundlag for Folketingsgruppens udspil til sommergruppemødet. På september mødet vedtog HB et foreløbigt forhandlingsmandat, som definerede de politikområder, som vi skulle prioritere i finanslovsforhandlingerne. På det efterfølgende møde i oktober genvedtog HB mandatet med en mindre ændring, der skulle præcisere sammenhængen mellem mandat og årsmødebeslutning.

Med afsæt i de to overordnede politiske udspil og HB’s første mandat fremlagde folketingsgruppen i offentligheden en række finanslovspolitiske udspil og krav til forhandlingerne. Ikke mindst med velfærds- og beskæftigelsesudspillet og udspillet om social dumping formåede vi at definere den offentlige debat om finansloven og dermed lægge et vist pres på regeringen.

Vi formåede os – helt frem til slutfasen – at markere, at Enhedslisten havde en række afgørende krav til forhandlingerne. Dog var vi ikke i stand til at holde dagpengespørgsmålet inde i debatten.

I forlængelse af den generelle passivitet, der eksisterer, var der heller ikke nogen aktive bevægelser, der selv pressede regeringen omkring finansloven. Et særligt problem var det, at fagbevægelsens toplag overhovedet ikke var interesseret i at presse regeringen til at give dagpengeforbedringer i forbindelse med FL. Endelig lykkedes det ikke i tilstrækkelig grad at kombinere den forhandlingstekniske fortrolighed med en kampagnevirksomhed fra partiets medlemmer og afdelinger.  

Da forhandlingerne for alvor kom i gang, valgte folketingsgruppen at opsplitte og vælge mellem henholdsvis det konkrete beskæftigelseskrav og de lovsikrede rettigheder for ældre i vores velfærdspakke, således at de lovsikrede rettigheder blev prioriteret frem for beskæftigelseskravet. Det blev efterfølgende godkendt af HB med mandatet på det ekstraordinære møde den 17.11, men et stort mindretal foreslog, at kravet om 8.000 øremærkede jobs i den borgernære kommunale velfærd skulle fastholdes.

Ligeledes var der uenighed i HB om det sidste mandat, som HB afgav den 24.11. kort før sammenbruddet. Et flertal var indstillet på at formulere et kompromis der gav regeringen mulighed for at imødekomme Enhedslistens krav om minimumsrettigheder uden at tabe ansigt i den offentlige debat

Der var i hovedbestyrelsen en nuanceret debat om de forskellige mandater, der fastlagde, hvor grænsen skulle sættes for at indgå forlig med regeringen eller forlade forhandlingerne. Holdninger og argumenter varierede både blandt tilhængere og modstandere af de forskellige mandater. I sidste ende valgte regeringen som bekendt  at indgå forlig med borgerlige, så uenighederne i hovedbestyrelsen i praksis ikke fik nogen konsekvenser. Uenighederne var udtryk for forskellige politiske vurderinger. Et flertal vurdere at vedtagelsen lå indenfor rammerne af vedtagelsen om finansloven på årsmødet 2013.

Forhandlingerne med regeringen førte frem til finanslovsudkast der ikke indeholdt nye forringelser, men til gengæld en række forbedringer, såsom grøn investeringsfond, en milliard til ældrepleje, genindførelse af fradrag for fagligt kontingent og nye indsatser til unge hjemløse. Men i sidste ende ville regeringen ikke indskrive nogen som helst rettigheder for ældre i Serviceloven. Et sådant retskrav kunne på dette felt blokere for deres strategiske perspektiv om løbende at beskære den kommunale velfærd. Samtidig ville regeringen ikke gøre arbejdsklausuler obligatoriske i kommunerne. Da regeringen i forvejen havde afvist både dagpengeforbedringer, garanterede beskæftigelsesforbedringer i det offentlige og reel kompensation for kontanthjælpsreformen, kunne Enhedslisten ikke indgå finanslovforlig, og regeringen valgte – igen - blå blok.

Som udgangspunkt kunne man frygte, at en del af Enhedslistens vælgerbagland ville være utilfreds med, at vi ikke – på traditionel folketingsmanér – tog de forbedringer, der var i regeringens tilbud, men derimod afviste pakken med henvisning til den samlede retning for finansloven. Dertil kom, at regeringspartierne iværksatte en massiv spin- og mediekampagne mod Enhedslisten.

Taktisk var vi svækket, fordi det i sidste fase blev fremstillet, som om at vi brød med regeringen på ”to bad om ugen til ældre”. Til gengæld gjorde folketingsgruppen lige op til og efter sammenbruddet en stor indsats for at tydeliggøre, at vi sagde nej, fordi vi havde fået afvist en stribe krav, og at det var regeringen, der havde valgt at fortsætte deres hidtidige samarbejde med blå blok, nu også i finansloven.

På alle niveauer - fra folketingsgruppe over landorganisation til afdelinger og enkeltmedlemmer - præsterede Enhedslisten en flot modoffensiv, og vi kom rigtig langt ud med vores budskab. Det er stadig sandsynligt, at en del af vores vælgere synes, at vi skulle have indgået forlig. En del folk med tillidsposter i fagbevægelsen gav udtryk for det. Men mange andre vælgere var enige i, at der må være en grænse, og at Enhedslisten ikke skal redde denne regering for enhver pris. Under alle omstændigheder mistede vi ikke noget af vores opbakning efter sammenbruddet i forhandlingerne.

 

Kamp mod dagpengeforringelser, udstødning og fattiggørelse

Konsekvenserne af dagpengereformen har i løbet af 2013 og starten af 2014 været præcist så alvorlige, som det allerede længe havde været forudset af bl.a. A-kassernes Samvirke – og Enhedslisten. Ved udgangen af 2013 havde omkring 34.000 arbejdsløse mistet retten til dagpenge, og alt tyder på, at mere end 1.000 arbejdsløse vil miste retten til dagpenge hver eneste måned i 2014.

Den dramatiske udvikling i antallet af arbejdsløse, der mistede retten til dagpenge, havde i vinteren og foråret 2013 skabt grobund for stærke protester og bevægelse for ændring af dagpengereglerne, både i fagbevægelsen og arbejdsløshedsnetværk i flere byer. Ikke mindst en underskriftindsamling iværksat af HK var med til at samle modstanden og lægge et pres på regeringen, der banede vej for en politisk aftale om dagpengene mellem regeringen og Enhedslisten. Aftalen forlængede den tidligere aftalte uddannelsesordning for de udfaldstruede og indførte en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

Aftalen betød, at tusindvis af ledige, der stod overfor at miste enhver indkomst, blev sikret en indtægt, men på et væsentligt lavere niveau end dagpengene. Aftalen indfriede dermed langt fra Enhedslistens krav til ændringer af dagpengereglerne. Finansieringen af aftalen indeholdt blandt mange elementer også en forringelse af seniorjobordningen, der indebærer, at en mindre gruppe ældre arbejdsløse, der stod til at få et seniorjob i stedet er kommet på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Enhedslisten arbejder for at få denne forringelse af seniorjobordningen fjernet igen.

Uden et pres fra fagbevægelsen var aftalen om at sikre de udfaldstruede en fortsat indtægt næppe kommet i hus. Til gengæld betød aftalen også, at trykket på regeringen blev lettet. Blandt topfolk i fagbevægelsen blev der arbejdet målrettet for at lægge låg på debatten og stoppe aktiviteterne i fagbevægelsen for ændring af dagpengereglerne. Det førte til et faldende aktivitetsniveau, der bl.a. gjorde det vanskeligt at skaffe stor slutning til den nordjyske arbejdsløshedskaravane, der dog blev gennemført efter planen.

I forbindelse med kommunalvalget lykkedes det i et vist omfang igen at få sat job og dagpenge på dagsordenen, bl.a. gennem lokale beskæftigelsesudspil.

Regeringen har i løbet af 2013 fulgt forringelsen af dagpengereglerne op med en kontanthjælpsreform, der betyder store indtægtstab for tusindvis af kontanthjælpsmodtagere og umiddelbart inden årsskiftet til 2014 indgik regeringen aftale med de borgerlige om besparelser på sygedagpengeordningen.  Især kontanthjælpsreformen er blevet mødt af kraftige protester, og allerede inden lovens ikrafttræden blev der gennemført demonstrationer i en række byer rundt om i landet.

Hovedbestyrelsen har på baggrund af de seneste reformer besluttet at iværksætte en omfattende fattigdomskampagne, der vender sig imod den hastigt voksende udstødning og fattiggørelse, der  i høj grad er et resultat af regeringens politik overfor de arbejdsløse og socialt udsatte borgere. En bred vifte af initiativer er sat i gang frem mod årsmødet og kampagnen vil blive videreført frem mod det kommende folketingsvalg.

 

Organisationen

Enhedslisten er også blevet styrket organisatorisk i perioden. Den kraftige vækst i medlemstallet i den foregående årsmødeperiode er dog ikke fortsat, men har ligget stabilt på omkring 10.000 medlemmer siden sidste årsmøde.

Der er kommet 4 nye afdelinger siden sidste årsmøde, så vi nu er oppe på 98 afdelinger. Samtidig har ikke mindst arbejdet med forberedelsen af den kommunale valgkamp og det store lokale parlamentariske gennembrud bidraget til en markant politisk og organisatorisk styrkelse af mange afdelinger.

Der er blevet arbejdet målrettet med at styrke udvalgsstrukturen i partiet, så de i højere grad kan bidrage til vores politikudvikling bl.a. gennem inddragelse af flere medlemmer med viden og erfaringer fra de forskellige politikområder.

Seminarer for alle udvalg i sommeren 2013 og januar 2014 har dannet ramme om fælles diskussioner af, hvordan vi udvikler udvalgene, så de i højere grad kan bidrag til politikudviklingen i partiet. Fremadrettet er det planen, at afholdesådanne halvårlige fælles seminarer. Der er aktiviteter i knap 20 udvalg, men aktivitetsniveauet varierer betydeligt fra udvalg til udvalg.

Udviklingen i Enhedslistens interne uddannelse er fortsat. Der er afholdt flere Byg op kurser i perioden, og der er  etableret et nyt politiske grundkursus i marxisme og en faglige grunduddannelse. I december 2013 blev der for første gang udsendt et samlet kursuskatalog til samtlige Enhedslistens medlemmer.

Hovedbestyrelsen har i efteråret 2013 gjort status over organisationens tilstand, og der vil i løbet af 2014 blive gennemført en grundig samlet diskussion af, hvordan Enhedslisten skal udvikles organisatorisk i de kommende år, og hvordan vi prioriterer vores ressourcer både i forhold til Enhedslistens ansatte og vores økonomi.

 

Udvikling af det faglige arbejde

Enhedslistens indsats i forhold til arbejdspladserne og fagbevægelsen er langt fra tilstrækkelig, men der har i perioden været fremgang i arbejdet.

Flere er blevet engageret i det faglige arbejde. For en dels vedkommende formentlig med afsæt i partiets store indsats under lærerlockouten i foråret 2013.  Det større engagement er bl.a. kommet til udtryk ved øget deltagelse i den faglige konference i efteråret 2013 og anden tværfaglig mødevirksomhed. Der har desværre ikke været nogen væsentlig udvikling af arbejdet i de faglige netværk, men det faglige landsudvalg har taget initiativ til en reorganisering af eksisterende og etablering af nye brancherettede og et tværgående fagligt netværk.

Arbejdet med udformning af et fagligt program er i fuld gang. Der er etableret et modulopbygget uddannelsesforløb for tillidsfolk og andre fagligt engagerede medlemmer af Enhedslisten.

Der er iværksat initiativer i forhold til de private overenskomstforhandlinger i 2014 (NB der indføjes en sætning eller to på HB mødet d.1-2. marts, så afsnittet får den seneste udvikling i OK forhandlingerne med.)

En fornyet indsats er blevet sat i værk for at skabe bevægelse for ændringer af dagpengereglerne og hele arbejdsmarkedspolitikken, som regeringen med afsæt i Carsten Koch udvalgets rapport har sat højt på den politiske dagsorden. Der er, som det hedder i Enhedslistens arbejdsmarkedspolitiske oplæg, brug for at køre en bulldozer igennem arbejdsmarkedspolitikken. Oplægget er udsendt til alle forbund, fagforeninger og A-kasser i hele landet.

Det faglige landsudvalg og hovedbestyrelsen har i månederne op til årsmødet arbejdet med udformning af en langsigtet  mål og handlingsplan for det faglige arbejde, der har til formål at gøre det faglige arbejde til en mere integreret del af Enhedslistens arbejde, og skabe grundlag for et løft i arbejdet, der også kan bidrage til at styrke venstrefløjens indflydelse i fagbevægelsen.

 

Programarbejdet

Årsmødet 2013 gjorde status over det første års programdebat, der var blevet sat i gang fra Årsmødet i 2012. På den baggrund besluttede Årsmødet at der i denne årsmødeperiode skulle udarbejdes et nyt program, der fastholder vores socialistiske revolutionære politik, og som består af 3 dele:
• En beskrivelse af de grundlæggende principper, som vi mener et socialistisk samfund skal bygge på.
• En kort analyse af det kapitalistiske samfund i dag.
• En beskrivelse af hvordan Enhedslisten arbejder for samfundsforandringer.
Derudover skulle programmet være ”…være tilgængeligt for medlemmer og interesserede, også selvom man hverken har lang politisk skoling eller akademisk uddannelse som forudsætning. Derfor skal programmet også være væsentligt kortere og skal derfor heller ikke indeholde selvstændige afsnit om hvert enkelt politikområde, men i stedet fokusere på de overordnede politiske principper og inddrage politikområder, når de kan anskueliggøre eller eksemplificerer vores principper. Programmet skal maks. være 10 sider.”
På sit juni-mødet nedsatte HB en skrivegruppe, bestående af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer.  På HB-mødet i oktober præsenterede skrivegruppen sit forslag. HB diskuterede forslaget grundigt. Der blev både formuleret tilfredshed og kritik i varierende grader. På forslag fra FU og skrivegruppen valgte HB ikke at stemme om udkastet, men besluttede i stedet at udsende det som grundlag for diskussionen i partiet. Begrundelsen for denne fremgangsmåde var, at et forslag til vedtagelse ville føre til et stort antal ændringsforslag på HB-mødet. Nogle ville blive vedtaget, andre forkastet, og vi kunne forvente, at alle de forkastede ændringsforslag alligevel ville blive genfremsat op til delegeretkonferencen og årsmødet.
Med en detaljeret tidsplan for årets programarbejde havde Årsmødet i 2013 forsøgt at sikre den bedst udviklende og mest demokratiske debat i partiet, samt at tilstræbe, at Årsmødet 2014 kom til at fokusere på de reelle uenigheder og ikke drukne mange hundrede små og store ændringsforslag. De to samme hensyn lå bag nogle mindre revisioner i tidsplanen, som HB gennemførte, herunder en ny gennemskrivning af udkastet umiddelbart efter tidsfristen for ændringsforslag.
Efter at udkastet var offentliggjort, både i R+G, på Netforum og på Modkraft.dk, gik en omfattende diskussion i gang i de skriftlige fora, på afdelingsmøder og på to regionale debatseminarer i januar 2014. Ud over de kommenterende indlæg blev der allerede inden debatseminarerne fremlagt tre alternative programforslag, plus en række ændringsforslag til skrivegruppens udkast.

Skrivegruppen udarbejdede umiddelbart efter deadline for ændringsforslag d.3. februar en ny version, hvor ca. 50 ændringsforslag blev helt eller delvist indarbejdet. Denne nye version blev forelagt HB, som diskuterede det, ændrede i det og vedtog det som HB’s forslag til principprogram.

Efter at denne beretning var færdigbehandlet i HB blev der afholdt en delegeretkonference om principprogrammet. Hovedformålet var at forsøge at udskille de centrale uenigheder, så Årsmødet kunne koncentrere sig om dem – og undgå så mange afstemninger på Årsmødet, at det gik ud over debatten.

I overensstemmelse med beslutningen fra sidste Årsmøde foreslår HB, at tre afsnit fra det tidligere principprogram (EU, miljø og køns- og seksualpolitik) får karakter af delprogrammet. I den kommende årsmøde-periode skal der lægges en plan for, hvordan vi får udarbejdet delprogrammet på andre områder.

Enhedslistens internationale arbejde

Samlet set har Enhedslisten et omfattende internationalt arbejde. En stor del ligger i folketingsgruppen, mens andet organiseres fra en række udvalg med internationalt udvalg som koordinator.  Derudover er der internationale initiativer i afdelingerne, og mange enkeltmedlemmer er aktive i solidaritetsarbejde via komiteer og bevægelser.

Vores arbejde i Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) fylder meget i Enhedslistens internationale arbejde. Vi er med i styregruppen og i arbejdsgrupper omkring konkrete projekter (Palæstina, Swaziland og Honduras). Enhedslisten deltager for at udføre solidaritetsarbejde med kammerater, vi selv kan lære noget af. Formålet er ikke at udføre humanitært hjælpearbejde eller at forsøge at eksportere den danske ”demokratimodel”.

Som meget andet i partiet har det internationale arbejde udviklet sig via knopskydning, og det betyder, at de forskellige udvalg og sammenhængen mellem dem kan være uoverskuelig. Det fremgik af en debat HB havde i januar 2014 på baggrund af grundigt skriftlig og mundtlig forberedelse fra internationalt udvalg.

HB-mødet besluttede at iværksætte en strategiproces for det internationale arbejde i 2014. I processen skal man både se på politiske prioriteringer og organisatoriske forandringer. FU vil nedsætte en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for strategiprocessen. Arbejdsgruppen skal også komme med forslag til, hvordan det internationale arbejde integreres i hele partiets arbejde.

 

Enhedslisten og danske militær aktioner

I denne periode tog HB stilling til to forslag til dansk militær aktivitet i udlandet. HB støttede, at Folketingsgruppen stemte ja til dansk deltagelse i den FN-ledede indsats for fjerne Assad-regimets kemiske våben fra Syrien. HB diskuterede i to omgange den danske deltagelse i en FN-ledet indsats i Mali. Et flertal i HB gav Folketingsgruppen mandat til at støtte deltagelsen på nærmere definerede betingelser. Det var afgørende for HB, at den danske deltagelse ikke kom til at fungere som støtte til det franske militærs aktiviteter, som både historisk og aktuelt har haft til formål at forsvare franske økonomiske og magt-interesser.

 

Samarbejdet med SUF

Enhedslisten og SUF har fortsat og udbygget det gode og konstruktive samarbejde. Der har løbende været afholdt fællesmøder dels mellem SUF’s koo-gruppe og Enhedslistens Forretningsudvalg, og dels mellem SUF’s landsledelse og Enhedslistens Hovedbestyrelse. På disse møder har det både været muligt at diskutere den politiske situation og konkrete initiativer og kampagner.

Lige efter sommerferien gennemførte SUF og Enhedslisten en skolestartskampagne, der bl.a. med en vifte af forskellige materialer rettede sig mod de ældste folkeskoleelever, og de uddannelsessøgende på gymnasier, erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser. Der var visse kommunikationsproblemer omkring kampagnen, som bl.a. skyldes at de to organisationer fungerer forskelligt i forhold til hvordan og hvor hurtigt, der kan træffes beslutninger - et forhold, som vi skal blive bedre til at tage hensyn til i fremtiden. Den aktivistiske indsats fra Enhedslistens side kunne være bedre.

I kommunalvalgkampen var SUF’s afdelinger og medlemmer meget aktive, de fleste steder i et godt og konstruktivt samarbejde med den lokale Enhedslisteafdeling. Mange steder var der SUF’ere opstillet på Enhedslistens liste og SUF lagde lokale ungdomsvinkler på valgkampstemaer. Efter kommunalvalget har SUF’s og Enhedslisten arbejdet videre med, hvordan der også fremover kan samarbejdes lokalt omkring kommunal- og regionsbestyrelses-repræsentanterne.

I foråret har ledelserne bl.a. diskuteret, hvordan SUF og Enhedslisten, sammen og hver for sig, kan være med til at sikre Folkebevægelsen et godt valg ved det kommende EP-valg.

Et diskussionspunkt har gennem flere år været forholdet til mål og midler i den politiske kamp. SUF og Enhedslisten holdt derfor et fælles seminar om dette emne i august 2013. De gode oplæg og konstruktive diskussioner mellem de fremmødte medlemmer af de to organisationer viste, at forskellene ikke var så store, som det nogle gange synes. 

 

Hovedbestyrelsens arbejde

Hovedbestyrelsen har i perioden afholdt 11 ordinære og 3 ekstraordinære møder, der blev afholdt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Hovedbestyrelsens forretningsudvalg har med undtagelse af ferieperioder mødtes en gang om ugen.

Hovedbestyrelsen har i perioden skulle behandle en lang række større politiske og organisatoriske oplæg og aktuelle politiske sager. Der har været mange og gode konstruktive diskussioner, men det må også konstateres, at mængden af sager, der skal behandles i hovedbestyrelsen ind imellem er så stor, at det går ud over kvaliteten af hovedbestyrelsens drøftelser, så disse ikke kommer tilstrækkeligt i dybden og forskellige opfattelser ikke bliver tilstrækkeligt belyst.

Der skal derfor arbejdes videre med at definere på den ene side de overordnede politiske og organisatoriske diskussioner og beslutninger, som HB skal tage ansvar for som partiets øverste ledelse – og på den anden side, de mere udførende og administrerende opgaver, som forretningsudvalget og landskontorets ansatte må stå for.

Der er fortsat også behov for at arbejde med udvikling af en bedre debatkultur, så brydningen mellem forskellige synspunkter i hovedbestyrelsen i højere grad kan bidrage til at udvikle vores politik og vores organisation.

Hovedbestyrelsen har i perioden ikke i tilstrækkeligt omfang fået diskuteret udviklingen af vores arbejde med og i bevægelserne og Enhedslistens egen organisationsudvikling. Det bør prioriteres højere af den kommende hovedbestyrelse.

Emner:

Op af stolene: Mod fattigdom og EU

Enhedslistens hovedbestyrelse har på sit seneste møde planlagt to kampagner med fokus på henholdvis fattigdom og EU.

I forbindelse med begge kampagner får vi brug for aktive folk, både i kommunerne, regionerne og på gaderne.

Afbød konsekvenserne af kontanthjælpreformen

På Christiansborg har Enhedslistens folketingsmedlemmer i de seneste måneder arbejdet for at få fokus på den øgede ulighed, som følger af blandt andet kontanthjælpsreformen. Det arbejde bliver fulgt op af en fattigdomskampagne i partiet.

Allerede nu er en hjemmeside klar med ideer og guides til vores kommunalt valgte og andre, der gerne vil afbøde de værste konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Det er nemlig muligt at komme uden om en del af dem. Derudover vil der snart være et aktivitets-kit og uddelingsmaterialer klar.

Folkebevægelsen skal i parlamentet

På sidste årsmødet besluttede Enhedslisten at bakke op om Folkebevægelsen mod EU's kandidatur til europaparlamentsvalget. I den forbindelse har Enhedslisten to kampagneopgaver: At støtte Folkebevægelsens valgkampagne og at gøre de 11 pct. af danskerne, som i øjeblikket vil vælge liste Ø, opmærksomme på, at de kan stemme på Folkebevægelsen i stedet. Spidskandidaten Rina Ronja Kari er medlem af Enhedslisten.

Enhedslistens kampagne forud for EU-valget tager udgangspunkt i visionen om et demokratisk og solidarisk Europa og i vores modstand mod finanskasino og markedet. Hiv fat i din lokalafdeling, hvis du gerne vil bidrage til kampagnen.

 

Emner:

Koordineret indsats mod salget af Nets

 

Enhedslisten vil af al kraft kæmpe for, at salget af Nets stoppes.  Ligesom Dong skal Nets udbydes til internationale spekulanter, og igen er Goldman Sachs en mulig køber. Det er nødvendigt med kontrol med så vigtige institutioner som Nem-ID og Dankortet, og den optimale løsning vil være, at staten helt overtager Nets.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 14. februar 2014

Emner:

HB vedtagelse om det internationale arbejde

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 11. januar 2014

 

Hovedbestyrelsens (HB) rolle i det internationale arbejde er:

 • At tage strategiske og overordnede politiske beslutninger.

 • At arbejde på at integrere det internationale arbejde i Enhedslisten.

 • At forholde sig til området kontinuerligt.

  Strategiproces 2014

 1. Forretningsudvalget (FU) nedsætter en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for gennemførsel af en strategiproces i 2014. Arbejdsgruppen består af de internationale HB ansvarlige, en repræsentant fra koordineringsgrupperne i IU og EPU, en repræsentant fra styregruppen for flerpartisamarbejde, samt den internationale sekretær.

 2. Arbejdsgruppen sætter gang i en organisatorisk proces, der kobles sammen med den generelle udvalgsproces og hvor relevante parter inddrages. Dette gælder både de eksisterende udvalg og grupper, centrale samarbejdspartnere i DK, ansatte, MF’ere samt et udsnit af internationalt interesserede i Enhedslisten som ikke kan finde sig til rette i de nuværende strukturer.

 3. Arbejdsgruppen inddrager i deres overvejelser om de følgende punkter skal gennemføres og i så fald hvordan.

 4. Udvalgene kommer med input til politiske prioriteter og organisatoriske forandringer i primo 2014 eksempelvis i forbindelse med deres årsmøder.

 5. Integration af det internationale arbejde herunder:

  1. En årlig/halvårlig international kampagne

  2. Skiftende løbende internationale indsamlinger

  3. International kontaktperson i de afdelinger, der har lyst

  4. Internationalisme integreres i partiets grunduddannelser:

   Aktivistuddannelsen Byg Op, Marxistisk grundkursus, den nye faglige grunduddannelse og de forskellige kurser og træf for lokalvalgte politikere og kontaktpersoner.

  5. DIPD arbejdet søges inddraget bedre

 6. Der afholdes et internationalt seminar i foråret 2014, hvorefter

  arbejdsgruppen indstiller forslag til organisatorisk forandringer til FU.

 7. De organisatoriske forandringer implementeres i løbet af 2014.

 8. Der stilles krav til arbejdsgrupper og udvalg om at have et kommissorium og

  klargøre aktuelle prioriteter gennem eksempelvis en årsplan.

 9. Listen over internationale samarbejdspartnere opdateres mere systematisk i

  år. Dette arbejde igangsættes af international sekretær i 2014.

 10. De centrale politiske dokumenter og beslutninger samles af international

  sekretær.

 11. Oprettelse af tematiske eller geografiske netværk med ressourcepersoner, der

  kan spørges til råds - a la udviklingspolitisk netværk.

 12. Der laves en velkomst mail til internationalt interesserede. 

Emner:

Enhedslisten vil gøre en forskel i kommunerne!

Enhedslisten havde et fantastisk kommunal- og regionsvalg.

Vi opstillede i 86 kommuner og alle fem regioner. Vi blev repræsenteret i 76 kommuner med i alt 119 repræsentanter og i de fem regioner med 15 repræsentanter.

Valgkampen var præget af et højt aktivitetsniveau i afdelingerne, flere nye afdelinger blev dannet og/eller aktiveret i forbindelse med valgkampen, ligesom samarbejdet med SUF de fleste steder var rigtig godt og konstruktivt.

Enhedslisten er dermed nu et landsdækkende parti, med aktive afdelinger og medlemmer over hele landet og med en rigtig god mulighed for at være med til at sætte dagsordenen både lokalt og på landsplan.

Selvom rigtig mange valgte at sætte deres kryds ved liste Ø den 19. november er det dog også tydeligt, at dette ikke er nok.

Blot en uge efter kommunalvalget valgte regeringen at indgå en finanslovsaftale med V og K. På trods af, at regeringen hidtil har gennemført utallige ulighedsskabende og forringende reformer med de borgerlige, forsøgte Enhedslisten til det sidste at lave en finanslovsaftale, der langt om længe ville vise, at regeringen var villige til at skifte spor og udnytte det røde flertal. Desværre valgte regeringen at fortsætte ad det blå spor.

At den såkaldt røde regering endnu engang vælger at føre nyliberal nedskæringspolitik med de borgerlige risikerer at føre til desillusionering og politisk apati.

Det er derfor vigtigt at Enhedslistens afdelinger og medlemmer udnytter vores styrke til at vise at det kan nytte at kæmpe.

Vi skal bruge vores nyvundne lokalparlamentariske styrke til at styrke og mobilisere lokalt gennem kontakt til og samarbejde med lokale fagforeninger, elevråd/organisationer, forældreorganisationer, ældreråd, bruger- og borgergrupper og mange flere.

Gennem vores repræsentation i byråd og regionsråd kan vi formidle information til de berørte om, hvad der sker – nedskæringer, skolelukninger, miljøplaner etc. Og vi kan være et talerør for de lokale bevægelser og interesser ind i byrådene. Vi kan sørge for, at det også bringes ind i bestyrelserne for Kommunernes Landsorganisation og Danske Regioner, hvor vi nu får pladser. Og ikke mindst kan vi – både lokalt og på landsplan - forsøge at samle og koordinere de forskellige kampe, så kunstigt opstillede modsætninger som ”børnene mod de gamle”, ”yder-Danmark mod storbyerne” eller lignende, ikke får lov til at splitte den fælles kamp.

Hovedbestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer og afdelinger til at fortsætte det arbejde, der resulterede i det flotte valgresultat. Kontakt den lokale SUF-gruppe, de lokale fagforeninger, interesseorganisationer med mere og find ud af, hvordan I bedst styrker og koordinerer kampen for at andet og bedre samfund. Vi har et stort arbejde forude – og vi har brug for alle gode kræfter for at løfte opgaven. 

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 7. december

Emner:

HB-udtalelse: Styrk EU-modstanden

Nej til kapitalens Europa - Styrk EU-modstanden, også ved EU-parlamentsvalget. Udtalelse vedtaget i Hovedbestyrelsen 11. januar 2014.

EU er inde i en rivende udvikling – i den gale retning. Siden eurokrisens begyndelse i 2010 har Kommissionen og Ministerrådet sat hele unionsprojektet på klarere kurs mod højre, mod et mere asocialt og udemokratisk Europa.

Lønmodtagere har fået regningen for krisen

Eurokrisen har for længst vist farerne ved euroen, og den har bragt det værste frem i EU. Gigantiske bankpakker har fået den offentlige gæld i eurozonen til at eksplodere, og svaret fra EU har været en barsk nedskæringspolitik.

Det er ikke de rigeste og bankerne, der har fået regningen for krisen, men almindelige lønmodtagere. EU har vedtaget regler for medlemslandenes finanspolitik med det formål for at sikre nedskæringspolitik langt ud i fremtiden, og et frontalangreb på sociale rettigheder er indledt.

Mere EU-kontrol på vej

Tempoet er ikke taget af. Bare inden for de seneste måneder har Ministerrådet diskuteret forslag om ”kontrakter” for økonomisk politik, der bl.a. skal få medlemslandene til at gå hårdere til værks over for fagbevægelsen for at presse lønnen ned.

Ministerrådet har også vedtaget en ”bankunion”, som hverken vil forhindre nye kriser eller nye dyre bankredningspakker, og vil stå som et monument over EU's manglende vilje til at skride effektivt ind over for bankerne.

Samtidig forhandler EU en frihandelsaftale med USA, der kan ende med at give store amerikanske virksomheder magt til at underminere forbrugerbeskyttelse, fødevarestandarder, miljøregulering og faglige rettigheder. Regeringen har endnu ikke meldt ud om den til tilslutte Danmark til bankunionen – den lurepasser, imens Enhedslisten har meddelt klart, at vi er imod.

Nej til en udemokratisk, nyliberalistisk forbundsstat

Dét Europa, der tegner sig er et rædselsscenario, Enhedslisten har advaret mod længe; en udemokratisk, nyliberalistisk forbundsstat. Det er ikke et europæisk projekt, der har folkelig opbakning, men båret frem af den politiske elite i EU-institutionerne og presset igennem af erhvervslivets lobbyorganisationer.

Den nuværende kurs, som støttes entydigt af den danske regering, mødes allerede af massiv modstand andre steder i store dele af Europa. Men skal den modstand vendes til solidariske landvindinger, må vi arbejde for progressive svar, både herhjemme og på europæisk plan.  der kan imødegå den reaktionære og nationalistiske bølge, krisen også har fremprovokeret. Skabelsen af et alternativ er blevet endnu en påtrængende opgave.

Enhedslisten vil styrke EU-modstanden

Det spor vil Enhedslisten forfølge på flere måder. Vi vil fortsat søge at præge den danske holdning i Ministerrådet – om end det også med den nuværende regering er en kamp op ad bakke. Vi vil styrke arbejdet i fagbevægelsen for et svar på EU's angreb, hvor høj arbejdsløshed og massive forringelser for de arbejdsløse er nøgleelementer er en strategi for øget løntrykkeri, som vi især har set konsekvenserne af i Tyskland.  Vi vil sammen med venstrefløjspartier og sociale bevægelser i Europa gennemføre fælles kampagner for et socialt Europa.

Også valget til EU-parlamentet er afgørende for Enhedslisten. Enhedslisten stiller ikke op ved Europa-Parlamentsvalget, men anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU. Der er brug for en bred bevægelse af EU-modstandere, der vil forsvare velfærd og demokrati i Danmark og i Europa. Folkebevægelsen stiller op på en politik, der klart imødegår den strategi, EU-eliten lægger for dagen, og som vil styrke tendensen til at alt underordnes hensynet til erhvervslivets interesser, og som skridt for skridt underminerer demokratiet.

Enhedslisten har allerede et veludviklet samarbejde med Folkebevægelsen om EU-politikken, og ser frem til at det kan forbedres og udbygges i en ny valgperiode.

Emner:

Hilsen til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten er kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU og vi har altid været nære samarbejdspartnere. Det vil vi også være frem til EU parlamentsvalget 22-25. maj. Enhedslisten har således besluttet ikke selv at stille op til EU parlamentet. Men i stedet vil medlemmer af Enhedslisten stille op som kandidater på Folkebevægelsens liste.

Vi opfordrer alle vores vælgere til at stemme på Folkebevægelsen og alle vores medlemmer til at føre aktiv valgkamp for Folkebevægelsen.

Som grønt og socialistisk parti er vi imod EU's projekt og har set, hvordan det har skadet befolkninger og miljø i og udenfor EU.

Vi glæder os over den aktive rolle Folkebevægelsen har spillet i alle årene for at fremme og give den folkelige modstand stemme i Danmark.  I dag ser vi at modstanden er større end nogensinde, og ikke bare i Danmark.

I alle de lande der er medlem af EU vokser den folkelige skepsis overfor det Eurokratiske projekt.  Også i lande uden for EU som f.eks. Norge, vokser skepsissen og modstanden mod den politik EU fører.

EU tilriver sig suverænitet – beslutningsret – over større og større dele af samfundslivet, baseret på traktater der ikke er demokratisk funderet. Man vil ikke spørge folkene gennem folkeafstemninger, for Eurokraterne ved godt der ikke er opbakning til deres projekt.

Der er bred og velbegrundet skepsis overfor den fælles valuta og Den Europæiske Centralbanks liberalistiske linje, der er udenfor enhver demokratisk kontrol. Der er stærk skepsis overfor EU's vedvarende indgreb i store og små dele af livet.

Den folkelige modstand mod EU giver et stærkt grundlag for at vi kan få et godt valg, når vi går ud og fører kampagne for liste N til næste EU-parlamentsvalg.

Lad os ønske hinanden en god valgkamp. Hav et godt landsmøde.

 

Enhedslistens Hovedbestyrelse, 5. okt. 2013

85 akutjobs

85 akutjobs til 30.000 ofre for dagpengekatastrofen:

De ansvarlige partier må påtage sig et ansvar

Ugebrevet A4 kunne forleden berette, at kun 85 havde fået et akutjob. Sådan gik det med den ordning, som Corydon for et år siden solgte som "en fuldt dækkende løsning" med et løfte om 12.500 jobs. Hvilken hån mod de mange, som siden har mistet deres dagpenge – med de voldsomme sociale konsekvenser, som det har at få sin indkomst reduceret til 60 %.

Lige nu gælder det (skønsmæssigt) op mod 29.000, men vil nå betydeligt over 30.000 inden 1. januar. Dvs. langt over selv de værste skrækscenarier fra 2012, inkl. Finansministeriets interne tal, som dengang ansås som så bekymrende, at de blev tilbageholdt.

Men katastrofen stopper ikke 1. januar, men vil fortsætte ind i 2014, hvor yderligere 15.000 efter a-kasse-samvirkets seneste prognose vil miste deres dagpenge. Altså op mod 50.000 på kun to år, hvilket ingen i deres vildeste fantasi havde forudset (ej heller i den borgerlige lejr), da loven oprindeligt blev vedtaget på helt andre forudsætninger.

Kun de værste kynikere kan være tavse om denne udvikling, og det vil være udtryk for en total mangel på social empati, hvis den eneste kommentar, det kan give anledning til er, at "sådan er det jo!"

Det var Dansk Folkeparti, som fik ideen til den nye dagpengelov, som VK-regeringen fik vedtaget. Men det ændrer ikke ved, at det er den nuværende regering, som har det fulde ansvar for, at loven ikke blev lavet om.

Det har længe været velkendt, at de sociale konsekvenser af den nye dagpengelov har fået et omfang, som ingen havde forventet, da den blev vedtaget. Derfor er det ynkeligt at se de ansvarlige partiers ansvarsforflygtigelse og gensidige beskyldninger om, hvem der har mest ansvar for denne katastrofe.

Det er en udvikling, som et flertal i befolkningen – og alle partiers vælgerskarer – er imod. Hvis de andre partier delte Enhedslistens opfattelse af, at demokrati er at repræsentere befolkningens ønsker, havde denne lov for længst været lavet om.

 

Vedtaget på HB-møde d. 5. okt. 2013

Principper, program og finanslov

Referat af HB-mødet d. 5. okt. 2013. Af Ingelise Bech Hansen, medlem af hovedbestyrelsen

På hovedbestyrelsesmødet i oktober var der flere store og vigtige punkter på dagsordenen. De mest vidtrækkende var drøftelse af første udkast til principprogram og finanslov 2014.

Mere boblevand, flere principper, mere slagkraft og klasseanalyse var noget af det, der blev efterlyst, da den af hovedbestyrelsen nedsatte skrivegruppe fremlagde første udkast til principprogrammet. Og hvad blev der af feminismen? Udkastet blev på den ene side rost for det letforståelige sprog, det var skrevet i, mens det på den anden side blev kritiseret for prosastilen, som visse steder grænsede til det ugebladsagtige. Skrivegruppen havde bestræbt sig på at nå til enighed om formuleringerne, og der er kun to steder i teksten, der afsløres uenigheder. Der var til mødet fremsat forslag om at skyde principprogramdiskussionen til hjørne til efter kommunal- og regionsvalget. Årsmødet 2014 skulle så i stedet have den politiske situation som hovedpunkt. Forslaget blev nedstemt, blandt andet under henvisning til årsmødebeslutningen i 2013.

Det blev besluttet at udsende programudkastet til videre debat i afdelinger og udvalg samt på to debatseminarer i januar og en delegeretkonference i marts.

Finanslov 2014 blev drøftet i lyset af det netop fremsatte velfærdsudspil. Der har endnu ikke været ført egentlige forhandlinger. Derfor vedtog hovedbestyrelsen ikke et nyt mandat, men godkendte mandatet fra september med en lille revision for at sikre, at årsmødebeslutningen er indeholdt i mandatet. Mandatet er fortsat fortroligt. På mødet diskuterede vi tre tænkte scenarier for slutfasen af finanslovsforhandlingerne, til hvilke vi forsøgte at argumentere både for et nej og for et ja.

Organisationens udvikling fyldte også meget på mødet såvel i et tilbageskuende som i et fremadskuende perspektiv

Herudover diskuterede hovedbestyrelsen forslag til budget 2014 og vedtog til slut en hilsen til Folkebevægelsens landsmøde.

Samarbejde med SUF og mandatgivning til Finansloven

Referat af hovedbestyrelsesmøde i Enhedslisten lørdag d. 14. sep. 2013. Af Rasmus Bredde, medlem af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsesmødet bød på to vigtige punkter. Vi skulle have fællesmøde med de unge kammerater fra SUF’s ledelse, og vi skulle beslutte et foreløbigt mandat for finanslovsforhandlingerne.

Mødet blev afholdt den 14. september hos FOA i Aarhus. Det er sundt for os fra Hovedstaden at komme ud og blive luftet lidt og opleve hvor tidligt man skal op, på en lørdag, når man skal til et møde kl. 11 i den anden del af landet.

Vi lagde for med fællesmødet med SUF’s ledelse. SUF har startet hårdt ud efter sommerferien med en landsdækkende skolestartskampagne, hvor de har besøgt tekniske skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser med materialer. Udgangspunktet for skolestartskampagnen var de krav som SUF besluttede i deres udtalelse ”Til kamp for ungdommen”. For eksempel Stop ungdomsfattigdommen og løntrykkeriet og Boliger til alle, udtalelsen kan findes på www.socialistiskungdomsfront.dk

Efter oplæg fra SUF og Enhedslisten gik vi videre til en fælles snak om kommunalvalget og vores samarbejde. Der er allerede mange steder et rigtig fint samarbejde mellem de lokale Enhedsliste- og SUF-lokalafdelinger.

Hvis din Enhedslisteafdeling ikke har kontakt til den SUF-afdeling som dækker jeres område, skal der herfra lyde en opfordring til at tage kontakt.

Efter middagspausen diskuterede vi finanslov. Hovedbestyrelsen skulle færdiggøre et forhandlingsmandat til folketingsgruppen. Mandatet er Hovedbestyrelsens godkendelse af at folketingsgruppen kan indlede forhandlinger med regeringen, om finansloven og hvilke krav som er vigtigst. Blandt HB-medlemmerne var der meget forskellige vurderinger af, om vi kommer til at indgå en finanslov med regeringen. Til gengæld var der enighed om at det ikke blev nemme forhandlinger. Mandatet blev vedtaget med stort flertal og selvom jeg gerne ville, kan jeg ikke omtale indholdet da det, af hensyn til forhandlingerne, er hemmeligt indtil forhandlingerne er overstået.

Desuden diskuterede hovedbestyrelsen hvilke vedtægtsændringer det ville give mening at rejse til Årsmødet 2013.

Husk at du kan finde referatet af HB-mødet på vores interne netforum: netforum.enhedslisten.dk. Dog vil den fortrolige del af referatet først blive lagt på netforum efter forhandlingerne om finansloven er færdige.

Kampklar til kommunalvalg & 25 års jubilæum i Øksnehallen

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 17.-18. august 2013. Af Janne Gleerup, medlem af hovedbestyrelsen.

På hovedbestyrelsens første møde efter sommeren var dagsordenen præget af internationale temaer som begivenhederne i Egypten, vores samarbejde med europæiske venstrefløjsorganiseringer og parlamentsvalget til EU i 2014. På de indenrigspolitiske linjer vedtog vi en køreplan for den fortsatte kamp mod dagpengeforringelserne. Vigtigt er det her at vi udnytter kommunalvalgkampen til at komme ud med vores synspunkter og krav til etablering af rimelige levevilkår - uanset om man er i beskæftigelse eller ej. Ambitionsniveauet er højt og vi ser frem til en forrygende aktivistisk kommunalvalgkamp fulgt op af støtte til de mange nye kommunalrødder som vi håber at få indvalgt i hele landet.  

HB diskuterede også årsmøde 2014 - hvor listen kan fejre 25 års jubilæum!  En positiv udfordring er her at vi i lyset af den rivende medlemsudvikling har brug for stadigt større (og derfor dyre) faciliteter, hvis alle afdelinger skal repræsenteres forholdsmæssigt godt, som vi har tradition for. Ved valg af sted skal vi på den ene side sørge for at mange mennesker kan mødes, diskutere og træffe beslutninger og på den anden side sikre at årsmødet ikke bliver uoverskueligt stort og med alt for mange dagsordenpunkter som ikke behandles med tilstrækkelig grundighed.  HB besluttede at årsmødet især prioriterer diskussion og vedtagelse af nyt principprogram og at det afholdes i Øksnehallen, nær hovedbanegården i København. De nærmere beslutninger om antallet af delegerede, øvrig dagsorden samt jubilæumsfest træffes på et senere tidspunkt.          

På årsmødet vedtog vi at Enhedslisten ikke stiller selvstændigt op til EU parlamentsvalget men i stedet anbefaler at stemme på folkebevægelsen. Vi står imidlertid her overfor en uløst problemstilling idet der i skrivende stund endnu ikke er fundet en oplagt spidskandidat som vil stille op for folkebevægelsen. Det blev besluttet, at Forretningsudvalget skal prøve at finde en løsning. Endelig drøftede HB også rammerne omkring de kommende finanslovsforhandlinger som optakt til næste møde, hvor forhandlingsmandat til folketingsgruppen skal vedtages.

Den finanslov vi har brug for

Denne udtalelse forsøger at beskrive indholdet af den finanslov, som Enhedslisten mener, Danmark har brug for.

En sådan finanslov ligger meget langt fra regeringens aktuelle politik og kan ikke være meget detaljeret uden næsten at blive et program. Derfor kan udtalelsen kun beskrive hovedelementerne i en sådan finanslov i generelle vendinger.

Med udtalelsen vil vi sætte en anden dagsorden end den, som højrefløjen fastlagde gennem ti år, og hvis økonomiske rammer den nuværende regering har holdt sig inden for. Vi vil vise, at en anden politisk kurs er mulig. En kurs, der sætter hensynet til lønarbejderne og mennesker, der er afhængige af overførselsindkomster, højere end hensynet til de multinationale selskaber, finanssektoren og landets rigeste.

1) Arbejde til alle og økonomisk tryghed for alle uden arbejde

Den økonomiske krise har ramt den brede befolkning hårdt.  Alt for mange har oplevet at miste deres arbejde, deres indtægt, deres hjem og deres tryghed. Arbejdsløshed har skadelige konsekvenser både for den enkelte ledige og for samfundet som helhed.

Alligevel har regeringens modsvar - med undtagelse af aftalerne med Enhedslisten - været reformer, der forsøger at presse ledige, syge og mennesker med handicap til at tage arbejde ved at skære i deres ydelser og stramme reglerne, mens de højeste indkomster og de store selskaber har fået sænket skatten og lempet vilkårene. Enhedslisten kæmper mod den politik, der går ud på at piske arbejdsløse og fratage dem dagpengene, når problemet er, at der mangler arbejdspladser. Regeringens fejlslagne politik viser sig bl.a. i, at ledigheden har været på et uændret højt niveau siden 2009.

Alle skal have ret til et arbejde eller uddannelse. Når det ’frie marked’ ikke kan skabe job, må det offentlige træde til. Målet for Enhedslisten er klart: Ingen skal stå uden arbejde og indtægt. Derfor skal jobskabelsen sættes i højeste gear.

Arbejdsløse på passiv overførselsindkomst skal hvor det er muligt ansættes i ordinære job i den offentlige sektor, i stedet for at flere og flere opgaver skal løses af frivillige.

Det kan ske gennem markante investeringer i grøn omstilling, ved at den offentlige sektor bruges som en motor i udviklingen ved investeringer i bedre velfærd, gennem en effektiv indsats mod social dumping og gennem fordeling af arbejdet gennem orlovsordninger.

Trods gode beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer, vil mange fortsat være uden arbejde, og de skal sikres en økonomisk tryghed.

2) Ret til uddannelse og efteruddannelse

Alt tyder på, at der i fremtiden bliver brug for flere faglærte. Alligevel tyder alt på, at antallet af disse falder i fremtiden, fordi mange forlader arbejdsmarkedet, mens alt for få gennemfører en erhvervsuddannelse. Derfor er der brug for et massivt uddannelsesløft til voksne og til at gøre det langt mere attraktivt at gennemføre en erhvervsuddannelse for unge. Der skal sikres ret til og reel mulighed for efteruddannelse, og alle unge skal sikres en reel mulighed for at gennemføre en uddannelse, der svarer til deres evner og interesser. Bl.a. skal der sikres flere praktikpladser gennem sociale klausuler i det offentliges indkøb og investeringer. 

3) Mere lighed

Ligheden i vores samfund skal øges, ikke mindskes, og de rigeste skal betale deres del af regningen efter krisen. Finansspekulanter, bankdirektører og de rigeste skal betale et større bidrag til samfundet. Beskatningen af arbejdsfrie indtægter fra værdipapirer og boligformuer skal øges, og de rigeste skal betale mere i skat, og finansielle transaktioner skal beskattes.

Forholdene for arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og syge skal forbedres for at øge den økonomiske og sociale lighed og bekæmpe fattigdom. Indsatsen i sundhedssektoren målrettes mod at fjerne uligheden i sundhed, og som et led i dette øges indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet markant. Kommunerne har gennem mange år været ramt af den ene nedskæring efter den anden. Dem må der rettes op på, og kommunerne må tilføres de nødvendige midler. I uddannelsessystemet skal der fokuseres på dem, der kun har fået lidt uddannelse, og dem, der har svært ved at gennemføre en uddannelse for at sikre større lighed gennem uddannelse.

4) Mere demokrati

Den finansielle sektor skal stækkes gennem indgreb over for den internationale finansielle spekulation i et aktivt samarbejde med andre stater, der ønsker det samme. I Danmark tvangsopdeles de største banker, så ingen privat bank kan trække landets økonomi med ned. Eksisterende almennyttige pengeinstitutter styrkes og staten etablerer i samarbejde med pensionskasserne nye udlånsmuligheder til formål, der kan styrke den grønne omstilling og vores fælles velfærd.

Virksomheder, som er baseret på medarbejdereje, medarbejderdemokrati, offentligt eje, og som garanterer, at overskuddet geninvesteres i virksomheden eller i tilsvarende virksomheder i Danmark, skal have særligt gunstige vilkår, som man f.eks. har givet særlige gunstige vilkår til andelsejede virksomheder.

Demokratiet på arbejdspladserne skal udvides med flere rettigheder. I den offentlige sektor skal der gennemføres reformer som demokratiserer samspillet mellem ledelse, medarbejdere og brugere af den offentlige sektor inden for de overordnede økonomiske rammer og med respekt for borgernes rettigheder til at modtage de ydelser, de har krav på.

Der skal være total åbenhed om partistøtte. Folkelige bevægelser skal have flere og bedre rettigheder i forhold til at blive hørt og inddraget i beslutnings- og lovgivningsproces, og den folkelige debat og folkeoplysningsindsatsen skal styrkes.

5) Offentlig service

Gennem en årrække har kommuner og regioner over hele landet udsat borgerne for en ringere service. Dette skyldes bl.a. at aftalerne mellem regeringen på den ene side og KL og Danske Regioners bestyrelser på den anden, har udsultet bl.a. daginstitutionsområdet, folkeskolerne, ældreplejen og sundhedsområdet.

Dette ønsker Enhedslisten at rette op på.

6) Grøn omstilling

Grøn omstilling handler ikke kun om at skabe nye arbejdspladser. Grøn omstilling er nødvendig for at sikre vores børn og børnebørn samme muligheder, som vi har haft og for at sikre rum for økonomisk og social udvikling i de fattige lande. Det kræver en massiv offentlig indsats at dreje udviklingen bort fra markedets diktat om stadigt højere forbrug og dermed kunne sikre, at samfundet og produktionen reelt bliver klima- og miljømæssigt bæredygtig.

Omlægning af produktion og forbrug, så vi bruger færre af jordens ressourcer og reducerer vores forurening, er vigtige elementer i en sådan omstilling. Samtidig skal vi skal også have gjort op med den massive påvirkning fra giftige kemikalier, som vi udsættes for i hverdagen. Danmark skal gøre en større indsats for at mindske CO2-udledningen via vedvarende energi og energibesparelse.

7) International solidaritet

Bevillingerne til krig og militær skal skæres ned, og pengene skal i stedet bruges til at støtte en grøn, social og økonomisk udvikling, hvor opbygningen af demokrati og folkelige organisationer styrkes. Danmark skal arbejde for retfærdig handelspolitik, retfærdig skattepolitik og større udviklingsbistand.

Danmark skal afsætte ressourcer til at indgå i fredsbevarende og konfliktløsende aktiviteter og til at indgå i og stille ressourcer til rådighed for forsonings- og forhandlingsløsninger i konfliktfyldte områder af verden.

 

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 17.-18. august 2013

Hilsen til "Syg i Svendborg".

Enhedslistens hovedbestyrelse deltog lørdag den 22. juni 2013 i markeringen af »Syg i Svendborg«, lørdags-protest nr. 100.

Det gjorde vi fordi "Syg i Svendborg" sætter fokus på hvordan vi behandler vore syge medborgere! O
Allerede i 2011 tildelte Enhedslisten "Syg i Svendborg" græsrodsprisen. Men siden har de med stor vedholdenhed fortsat protesterne. Det fortjener stor respekt og støtte.

Det er Enhedslistens klare opfattelse at anstændigheden må tilbage. Syge mennesker skal have hjælp og støtte, og ikke mistænkeliggørelse og tvangsaktivering.

Konkret skal varighedsbegrænsningen på sygedagpenge fjernes. Ingen bliver raske af at ikke at have noget at leve af. Samtidig skal sagsbehandlingen ændres, så mistænkeliggørelsen fjernes og syge behandles med respekt og værdighed.

Det er desværre ingen nem kamp at få anstændigheden tilbage i behandlingen af de syge. Regering, folketing og kommuner skal presses, hvis der skal gennemføres forbedringer. Derfor er "Syg i Svendborg " til stor inspiration for alle, der en bedre behandling af de syge. Det er jo ikke kun i Svendborg, der er brug for folkelige protester. Over hele landet ser vi at syge presses på økonomien, tvangsaktiveres og at sagerne trækkes i langdrag. Derfor er der brug for folkelige protest overalt i landet."

Forsvar den kommunale velfærd

Da Enhedslistens hovedbestyrelse d. 10. marts 2013 vedtog udtalelsen ”Nej til kommuneaftale”, sendte vi et klart signal til regeringen forud for forhandlingerne om Vækstplanen og kommunernes økonomi: Vi redder ikke regeringen.

”Regeringens vækstplan vil, hvis den vedtages, indebære, at der skæres 2,6 milliarder på den kommunale velfærd. Det betyder færre voksne i børnehaver og færre besøg fra hjemmehjælperen hos de ældre. Hovedbestyrelsen konstaterer, at en sådan aftale vil betyde, at Enhedslisten ikke kan stemme for en aftale om kommunernes og regionernes økonomiske rammer i 2014. Det betyder at regeringen som minimum må tilbageføre de 2,6 milliarder til velfærd i kommunerne eller søge et andet flertal.”

Desværre har regeringen placeret sine æg i de borgerlige partiers kurv. Ikke blot foreslog og vedtog de vækstplanen som nedjusterede det offentlige forbrug over en lang årrække, sænkede selskabsskatten, og finansierede det via to asociale reformer på kontanthjælp- og SU området. De fik også deres krav om nulvækst igennem i kommuneaftalen med den konsekvens, at den kommunale service uundgåeligt vil opleve minusvækst.

Regeringen og de borgerliges reaktionære folkeskoleforlig træder i kraft i august 2014. Derfor skal kommunerne allerede i august og september forberede reformen. Det betyder at der i hver kommune skal findes penge i budgettet til at realisere den nye lange skoledag. Det vil ramme lærerne, som KL & regeringen vil have til at undervise i snit 3 lektioner mere om ugen  hvilket giver dårligere forberedelse og dårligere kvalitet i undervisningen.

De andre initiativer i folkeskolereformen er ikke fuldt finansierede, og det betyder at kommunerne risikerer at skulle tage penge fra andre områder.

Det er tydeligt at regeringspartiernes lokale folk håbede på en fredsommelig budgetforhandling til oktober at gå til valg på. De lokale kræfter er nu tvunget til at vælge om de vil forsvare nedskæringspolitikken i kommunerne eller om de vil bryde med regeringens asociale nedskæringspolitik.

Et frontalangreb på velfærden af denne karakter kan Enhedslisten ikke sidde overhørig. Det betyder, at frem mod kommunalvalget i november vil Enhedslisten på landsplan og ude i kommunerne konfrontere regeringspartierne med de massive besparelser, som kommunerne skal ud i, og vi vil fremlægge vores bud på ordentlig velfærd. Vi vil søge at samarbejde med de dele af regeringspartiernes kommunale rødder, som ønsker en anden politik lokalt og afviser nedskæringspolitikken.

Frem mod finansloven vil Enhedslisten også holde et skarpt fokus på nedskæringerne i kommunerne. Det er Enhedslistens holdning, at der er behov for en finanslov, som genopretter velfærden; ikke en som fastholder nedskæringskursen.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 22.-23. juni 2013

 

Årets politiske opgaver er fordelt

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøder d. 25. maj og d. 22.-23. juni 2013. Af Søren Egge Rasmussen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen har på sine to første møder brugt en del tid på at konstituere sig og komme godt i gang med årets opgaver.

Oven på årsmødet skal arbejdsgrupper nedsættes. Omfattende opgaver om kommunalvalg, finanslov, skrivegruppe for principprogram, dagpengekampagne og EU-valgkamp er blevet fordelt og defineret.  Og nyt et forretningsudvalg blev fundet ved fredsvalg.

Hovedbestyrelsen har haft fællesmøde med de ansatte, som i høj grad også skal være med til at gennemføre årsmødets beslutninger og være med til at opbygge og videreudvikle Enhedslisten. Hovedbestyrelsen har fordelt kontaktpersoner til afdelinger og udvalg for at være med til at sikre et godt samspil med afdelingerne.

De mange opgaver gør, at en del hovedbestyrelsesmøder afvikles over to dage. Det seneste blev holdt i Svendborg, hvor der også blev plads til at deltage i Syg i Svendborgs lørdagsprotest nummer 100, drikke en øl med de lokale medlemmer og integrere nye hovedbestyrelsesmedlemmer.

Gang i programarbejdet

Principprogrammets nye skrivegruppe er blevet sat i gang med afsæt i det debatoplæg, der lå til årsmødet, samt programmer fra norske og svenske søsterpartier. Der blev drøftet sprogligt forståelige afsnit, tekster skrevet før og efter sidste finanskrise, tekstlængder, politiske vægtninger, kvindefrigørelse og ”revolusjon er nødvendig”.

Skrivearbejdet skal Hovedbestyrelsen vurdere på flere møder i efteråret. Debatter i afdelinger skal planlægges til efter kommunalvalget, og derefter bliver ændringer behandlet via en delegeretkonference og yderligere debat i afdelinger frem mod næste årsmøde.

Klar til finanslovsforhandlinger

Vi har nu en plan A og en valgkampsledelse, hvis der skulle komme et folketingsvalg i år. Men vi har mere fokus på regions- og kommunalvalg og ser også på mulighederne for, at politiske krav fra kommuner kan komme til at præge de kommende finanslovsforhandlinger. Finansloven er ikke bare en kamp om at flytte rundt på et par milliarder men også en kamp om troværdighed, et forsøg på at ændre styrkeforhold i samfundet, at skabe et mere solidarisk samfund og tage klimakampen og andre miljøspørgsmål alvorligt.

Samtidig skal Enhedslisten forhandle sig frem til resultater, som lever op til årsmødets beslutninger om et brud med regeringens politik og vurdere det forhandlede ud fra en aktuel politisk og strategisk vurdering. Hovedbestyrelsen har nedsat en følgegruppe til forhandlingerne og diskuteret finanslovsdilemmaer. Og da Finansloven 2014 har deadline samme dag som kommunalvalget, er vi sikre på en spændende november måned.

Giv regeringens sparepolitik modstand i kommunerne

Kommunalt opgør med regeringens sparepolitik

I den forgangne uge blev det offentliggjort, at kommunerne fortsætter med at spare på velfærden. I 2012 brugte kommunerne 5,3 milliarder kroner mindre på velfærd end de havde budgetteret med. I gennemsnit brugte kommunerne 2,3 procent mindre end de kunne. De brugte samtidig 1,2 milliarder kroner mindre på offentlige anlægsinvesteringer end de måtte. Ifølge Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager er det positivt, at kommunerne sparer på velfærden. Men virkeligheden er en helt anden. For besparelserne i kommunerne fører ikke blot til forringelser af velfærden. Det fører samtidig til færre job i kommunerne, hvor der siden 2010 er nedlagt ca. 30.000 stillinger.

Sanktioner og sparepolitik skaber ond spiral

Årsagen til kommunernes pludselige spareiver er den nuværende og tidligere regerings sanktioner. De seneste par år er der lagt en spændetrøje ned over kommunerne, som straffes økonomisk, hvis de bruger blot en smule mere end aftalt med regeringen.

Senest har S-R-SF-regeringen sammen med de borgerlige partier gennemført ”budgetloven”, som indfører restriktioner på kommunernes økonomi. I en situation, hvor mange kommuner mangler penge, holder kommunerne derfor på pengene. Efterfølgende bruger regeringen mindreforbruget som undskyldning for skære yderligere i kommunernes tilskud – en ond spiral er sat i gang.

Der er derfor brug for et gennemgribende opgør med regeringens sanktioner overfor kommunerne. Her og nu foreslår vi, at sanktionerne ophæves i 2013 og 2014, så kommunerne kan bruge de mere end 6 mia. kr., som de ikke brugte i 2012. Genopretningen af velfærd og arbejdspladser kan ikke vente.

Bryd ud af kommuneaftalens spændetrøje lokalt

I Vækstplanen har regeringen og de borgerlige partier givet hinanden håndslag på at stemme en kommuneaftale igennem, som skærer 2,6 milliarder kroner af velfærden. Denne kommuneaftale er allerede klappet af med Kommunernes Landsforening (KL).

Vi har ingen forventninger om, at regeringens halehæng, KL, vil gøre modstand mod regeringens sparepolitik. Men det betyder ikke, at Enhedslistens repræsentanter i kommunerne vil acceptere den lokalt. Tværtimod vil vi bryde med regeringens borgerlige nedskæringspolitik.

Kampen for arbejde og velfærd fortsætter kommunalt

Det kræver imidlertid mere end blot nogle få ekstra midler fra staten at kunne hamle op med arbejdsløsheden og skabe bæredygtig velfærd lokalt. Kampen for retten til arbejde må styrkes kommunalt. Det er klart, at det kræver et massivt pres, hvis der skal ske et grundlæggende brud med nedskæringerne i kommunerne og stoppe fyringsrunderne.

Derfor opfordrer vi lokale byrødder, fagforeninger, og sociale bevægelser til at mobilisere til kommunalt opgør med regeringens sparepolitik ved at

 • Ansætte arbejdsløse i velfærdsjob
 • Fremme brug af jobrotation, arbejdsdeling og orlovsordninger
 • Indlicitere nogle af de mange opgaver, som private virksomheder i dag scorer kassen på
 • Oprette kommunale virksomheder, som kan producere til lokale behov og skabe arbejdspladser

Det er sådanne elementer, som vil være omdrejningspunktet for et opgør med regeringens sparekurs. Og det er sådanne elementer, Enhedslisten vil arbejde for lokalt i samarbejde med de progressive kræfter, som vil en solidarisk politik.

Fremlagt på HB-møde d. 25. maj, efterfølgende godkendt på FU-møde d. 29. maj 2013.

Regeringen har stadig et dagpengeproblem at løse

Kampen for dagpenge fortsætter

Med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse har Enhedslisten ikke sikret en varig løsning, men en midlertidig ordning, som helt udfases efter 2 år. Den kommende tid skal derfor bruges på at fortsætte kampagnen mod forringelsen af dagpengesystemet og for kortere genoptjeningskrav, længere dagpengeperiode og reelle job.

 

Aftalen er en lappeløsning

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er en lappeløsning på et dagpengesystem, som med den to-årige dagpenge periode sender hundredtusindvis af lønmodtagere ud i en usikker fremtid.

Selvom det er positivt, at Arbejdsmarkedsydelsen er blevet en dagpenge-lignende ydelse, som giver samme rettigheder som dagpenge, så er ydelsen er så lav, at den ligner kontanthjælpen. Derfor vil det være svært at opretholde tilværelsen for rigtigt mange af dem, som får denne ydelse. Det er i forvejen en stor reduktion i indtægten at gå fra arbejde til dagpenge. At gå fra dagpenge til 60 pct. af dagpengene er for mange ikke en holdbar situation, men leder til fattigdom.

Samtidig har regeringen og de borgerlige partier brugt milliarder til gaver til erhvervslivet, som ikke skaber jobs. Udbredelsen af de lave ydelser vil på sigt presse lønmodtagere til at acceptere underbetalt arbejde, underbyde gældende overenskomster og bruges som nedadgående pres på arbejdsklassens løn- og arbejdsvilkår.

De store problemer, som VKO’s asociale dagpengereform har skabt, forsvinder altså ikke. Og vi vil fortsætte kampen for at lappeløsningen ikke bliver blot en indfasning af den kortere dagpengeperiode.

 

Kampen mod dagpengeforringelserne skal styrkes

Aftalen om arbejdsmarkedsydelsen har skaffet os yderligere 2 år til at bekæmpe dagpengereformen. Tiden skal bruges på at opretholde presset på regeringen og styrke bevægelsen mod dagpengeforringelserne.

Derfor er det et stærkt signal, at de faglige organisationer med HK i spidsen fortsætter deres kampagne for et bedre dagpengesystem. Ligeså positivt er det, at arbejdsløshedsnetværkene landet over og arbejdsløshedskaravanen fortsætter arbejdet og markeringerne.

I Enhedslisten vil vi kaste alle vores kræfter ind i kampen mod dagpengeforringelserne. Vi vil opfordre alle vores medlemmer til at blive aktive i arbejdsløshedsnetværkene, til at styrke kampagnerne i deres fagforeninger og tage spørgsmålet op på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Vi vil fastholde debatten og presset på regeringen. Vores mål er fortsat en kortere genoptjeningsperiode, en længere dagpengeperiode og skabelsen af reelle jobs. Redningspakken får os ikke til at tøve. Vi vil konfrontere regeringen med disse krav i Folketinget, og vi vil arbejde for at styrke presset på regeringen uden for Folketinget.

 

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 25. maj 2013

Lockout af lærerne - mistillid til regeringen

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 6. april 2013. Af Susanne Flydtkjær, medlem af hovedbestyrelsen

Lockout af lærerne  - mistillid til regeringen  - den aktuelle politiske situation i det hele taget – samt ikke mindst forberedelse af årsmødet fyldte meget på HB-mødet.

 Men også interne medier og diskussion om venstrefløjsmedier fandt vej til mødelokalet i Studiestræde.

Baggrunden var bl.a. forslag fra årsmødet 2012 om at styrke progressive og udvikle vores egne  medier jf. vores mål 2012 – 2016.

Med fortsat vokseværk i vores parti skal der tænkes nyt, langsigtet  – og hurtigt – når kommunikation til og fra  - og mellem medlemmer og landskontor skal være optimal – og dække alles og helt forskellige behov. D

Fokus på de interne medier var især på hvorledes det kan sikres at medlemmer har adgang til de beslutninger der er truffet tidligere – og at det  ikke blot er mindre eller større  aktuelle forslag fra især folketingsgruppen der kan udsøges på vores hjemmeside. Og så Netforums muligheder – og hvad mange medlemmer  måske oplever som et tungt diskussionsforum – var  genstand for diskussion.

Styrkelsen af progressive medier havde fået nyt fokus idet der til årsmødet 2013 ligger et konkret forslag om at Enhedslisten skal have en netavis - en ”venstrefløjs-netavis”.

Der eksisterer allerede  i dag en række venstrefløjsmedier de fleste som både papir og net. Spørgsmålet er om Enhedslisten skal lave et Modkraft 2. Eller om sparsomme  ressourcer skal bruges på at støtte fx Modkraft eller Arbejderen

Spørgsmål om hvorvidt der er  behov for en netmedie – har vi økonomi  til et medie med fastansatte journalister mv, samt problematikken om hvorvidt netmediet skal være uafhængigt af partiet – og hvorledes dette sikres – blev der ikke fundet svar på  HB-mødet.

I stedet blev det besluttet at støtte forslaget om Netavis – og få undersøgt om der nu eller kan der med nogen sandsynlighed komme et behov for en netmedie, som har en brugerflade der rækker betydeligt længere ud end Enhedslisten og resten af venstrefløjen.

I øvrigt diskuterede HB også: Evaluering, Lockout, Mistillidsvotum, Årsmøde

Enhedslisten opfordrer til støtte til lærernes kamp

Finansministeriets og KLs koordinerede angreb på lærernes arbejdstidsregler er et led i en samlet strategi for at forringe løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte Hvis angrebet på lærerne lykkes, vil det blive fulgt op af nye angreb på andre grupper af offentligt ansatte. Når finansministeren taler om øgede effektiviseringer i den offentlige sektor, mener han i virkeligheden dårligere løn og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte. Derfor er det helt oplagt, at alle lønmodtagere og fagforeninger aktivt støtter lærernes kamp.

Hvis lærerne påtvinges dårligere arbejdstidsregler, vil det give det dårligst tænkelige udgangspunkt for at skabe en bedre folkeskole. Man kan ikke ensidigt vælte omkostningerne ved en skolereform over på lærerne, ved at tvinge dem til at arbejde mere. Derfor bør forældre og elever støtte lærernes kamp.

Finansministeriet har sammen med KL planlagt et regeringsindgreb, hvor arbejdsgivernes krav skal gennemføres. Enhedslisten kræver, at KL og Finansministeriet indleder reelle forhandlinger med lærernes Centralorganisation for at finde en løsning, som lærerne kan acceptere.

Enhedslistens folketingsgruppe, afdelinger og medlemmer har allerede kastet sig 100 procent ind i kampen for at støtte lærerne. Denne linje vil vi fastholde hele vejen, indtil lærerne har opnået et for dem tilfredsstillende resultat.

Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde i Enhedslisten d. 6. april 2013

Miljøkrise, heldagsskole og lærerlockout

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 9.-10. marts 2013. Af Katrine Toft-Mikkelsen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

I høj sol og bidende frost mødtes Enhedslistens hovedbestyrelse i weekenden 9.-10. marts. Med regeringens forslag tilvækstpakke, KL’s lockout af lærerne, en truende folkeskolereform, et kommende årsmøde og meget mere, var der rigeligt at diskutere, og mødet var da også af den grund udvidet til et todagesmøde.

Miljøkrise, heldagsskole og lærerlockout

Vi indledte med det (desværre) højaktuelle emne miljøkrise. En af hovedpointerne i oplægget, samt i den efterfølgende diskussion, var, at det er en fejl at se de forskellige kriser (miljøkrise, økonomisk krise, ressourcekrise) som isolerede fænomener. Det betyder, at man ofte i forsøget på at løse den ene krise forværrer de andre, hvilket f.eks. kan ses med regeringens vækstpakke. Kriserne hænger tæt sammen, og de løsninger, vi præsenterer, skal derfor være løsninger for alle kriserne. Vi skal huske, at miljøkamp er klassekamp. Derfor skal vi også passe på ikke at skabe sociale modsætninger i miljøkampen; vi kan ikke opbygge en bred bevægelse, hvis vi ikke har politiske svar, der tager sociale hensyn.

Herefter diskuterede vi den generelle politiske situation og vedtog en udtalelse om bl.a. den kommende kommuneaftale.

Heldagsskole gavner ikke børnene

Søndag diskuterede vi folkeskolereformen og lærerkonflikten. Der var enighed om, at vi er grundlæggende imod regeringens forslag om heldagsskole - uanset om det gennemføres ved lov eller lokalt i kommunerne.  Forslaget er ikke til gavn for børnene – hverken de ressourcestærke eller de svagere. Barndommen har en værdi i sig selv, og børn har ret til fritid. Efter årsmødet skal der iværksættes et arbejde for at få en bred debat om vores politik på det pædagogiske område.

Og så var der naturligvis fuld opbakning til lærerne og det fremlagte forslag til aktiviteter og køreplan.

På mødet havde vi derudover evaluering af Hovedbestyrelsens arbejde i den forløbne periode, årsmødeforberedelse og beretning, proces for en prostitutionsdebat samt diverse foreliggende sager.

Enhedslisten om heldagsskole og lærer-lockout

Udtalelse. Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 9.-10. marts 2013:

Med lockout-varslet mod lærerne er den politiske kamp om folkeskolens fremtid blevet voldsomt skærpet. Kommunernes Landsforening og regeringen vil med alle midler gennemtvinge en folkeskolereform, der finasieres gennem en forringelse af lærernes arbejdstidsaftale.

Enhedslisten udtrykker sin fulde støtte til lærerne i den faglige kamp mod forringelser af deres arbejdsvilkår og indskrænkning af tiden til at forberede en god undervisning. Det må ikke lykkes Thorning- regeringen og S-SF flertallet i KL at gennemtvinge forringelser, som VK-regeringen og et borgerligt flertal i KL måtte opgive at få igennem.

Folkeskolens udfordringer skal løses på demokratisk vis, ved at give indflydelse til børn, forældre og lærere. Det har regeringen forsømt i oplægget til skolereform – og Finansministeriet og KL har forsømt det i sine ultimative udspil til overenskomsten.

Vores modstand mod regeringens reformudspil begrænser sig ikke alene til spørgsmålet om reformens finansiering. Folkeskolen har en række udfordringer, men den foreslåede reform vil ikke gøre en god skole bedre, som det hedder i regeringens oplæg. Det er åbenlyst, at der er brug for ændringer af folkeskolen, men forslaget om indførelse af en heldagsskole er ikke det rigtige svar på folkeskolens udfordringer. Et af de største problemer i folkeskolen er stress og manglende ressourcer, der skyldes mange års nedskæringer og fyringer. De sidste 3 år har skolerne mistet næsten 6000 lærere eller 10% af lærerstaben, samtidig med at nedgangen i børnetallet er på 2%. Løsningen starter med at ansætte lærere, ikke mindst de nyuddannede. Skolerne må også have tilført flere penge til materialer, lejrskoler m.m. Dette vil Enhedslisten arbejde for i kommuner og Folketing.

Enhedslisten er helt grundlæggende imod indførelse af en heldagsskole.  Regeringens forslag om en kraftig udvidelse af skoledagens længde vil ikke løse det alvorlige samfundsmæssige problem, at mange unge forlader folkeskolen uden de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Længere skoledage er ikke midlet mod skoletræthed og manglende trivsel i skolen, og mindre forberedelsestid er ikke vejen til forbedring af undervisningens kvalitet.  Der er brug for flere lærere og udvikling af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale, hvis der skal sikres undervisning af høj kvalitet og et godt undervisningsmiljø, der tilgodeser alle elever og sikrer den nødvendige støtte til de elever, der har det svært og ikke trives i skolen.

Indførelse af en heldagsskole vil betyde en kraftig indskrænkning af børnenes fritid. Det er ikke den rigtige vej at gå. Selvom udvikling af nye undervisningsformer og en bedre organisering af skoledagen kan skabe grundlag for en skole med større trivsel og høj kvalitet i undervisningen, skal børn have ret til fritid, hvor der er plads til leg og mulighed for at dyrke  fritidsinteresser efter eget valg.

Heldagsskolen vil samtidig have alvorlige konsekvenser for skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber. Udvidelsen af skoledagen vil føre til en kraftig indskrænkning af åbningstiderne, og med den høje forældrebetaling vil der være en alvorlig risiko for, at mange forældre vil vælge at udmelde deres børn af fritidstilbuddene.  Indførelse af heldagsskolen vil derfor underminere de fritidsinstitutioner, der i dag danner rammen om en fritidspædagogisk indsats, der har stor betydning for mere end en kvart million børns trivsel og alsidige udvikling. Det vil ramme mange børn og forældre hårdt, og det vil få alvorlige konsekvenser for det pædagogiske personale, der i stort omfang vil miste deres job eller opleve en beskæring af deres arbejdstid.

Enhedslisten vender sig derfor mod regeringens forslag om indførelse af en heldagsskole.

Vi vil arbejde for at sikre børns ret til leg og fritid.

Vi støtter det pædagogiske personales kamp for at bevare og sikre gode rammer for skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber.

Vi opfordrer alle medlemmer til aktivt at bakke om lærernes faglige kamp mod forringelse af deres arbejdstidsregler, så der kan sikres den nødvendige tid til forberedelse af en undervisning af høj kvalitet.

                                              

Udtalelse: Nej til kommuneaftale

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde den 9.-10. marts 2013

Den politiske situation forværres i disse uger markant. I forlængelse af forringelserne for førtidspensionister og fleksjobbere og skattelettelser til de rigeste fortsætter regeringen det tætte samarbejde med Venstre og de andre partier til højre. I sit nye såkaldte vækstudspil vil regeringen nu tage penge fra de uddannelsessøgende, arbejdsløse på kontanthjælp og penge, der var planlagt til at bruge på velfærd. Disse milliarder bruges til skattelettelser til erhvervslivet og ikke mindst de store virksomheder, der netop nu udbetaler rekordstore udbytter til deres aktionærer. Samtidig afviser regeringen hårdnakket at gøre noget for de mange tusinde arbejdsløse, der mister deres dagpengeret.

Enhedslisten vender sig stærkt mod regeringen asociale og usolidariske politiske kurs. Enhedslisten vil stemme imod forslagene i Folketinget og sætte lys på de katastrofale sociale konsekvenser af regeringens politik. Enhedslisten vil også bidrage til og understøtte de folkelige protester, der udvikler sig i mod regeringens politik, og udvide vores egne aktiviteter imod regeringens politik.

Regeringens vækstplan vil, hvis den vedtages, indebære, at der skæres 2,6 milliarder på den kommunale velfærd. Det betyder færre voksne i børnehaver og færre besøg fra hjemmehjælperen hos de ældre. Hovedbestyrelsen konstaterer, at en sådan aftale vil betyde, at Enhedslisten ikke kan stemme for en aftale om kommunernes og regionernes økonomiske rammer i 2014. Det betyder at regeringen som minimum må tilbageføre de 2,6 milliarder til velfærd i kommunerne eller søge et andet flertal.

I debatten er der mange, der spørger hvorfor Enhedslisten ikke vælter regeringen ved at stille et mistillidsvotum. Vi forstår de frustrationer, der ligger bag dette spørgsmål. Men vi har svært ved at se perspektivet i at vælte regeringen for at bringe Venstre og Dansk Folkeparti til magten. Her og nu er opgaven derfor at lægge maksimalt pres på regeringen og støtte den folkelige modstand og de protester fra regeringens bagland, som vi lige nu oplever. Modstand og protester, som er nødvendige for at presse en anden politik igennem – uanset regering.

Det er samtidig afgørende for Enhedslisten, at når og hvis regeringen falder, så skal det stå lysende klart for enhver, at det er regeringens egen fallerede og højreorienterede økonomiske politik, der er årsagen til dens fald.

Enhedslisten freder ikke regeringen. Vi stemmer imod alle de forslag, som vi er imod. Og uanset eventuelle trusler fra regeringen, lader vi os ikke presse til at stemme for blå politik. Med den nuværende politiske linje overlader regeringen det til Venstre at afgøre, hvornår valget udskrives.

Hvis det lykkes at presse regeringen til at bryde med den asociale og usolidariske politik, de nu fører, står Enhedslisten selvfølgelig parat til forhandlinger.

Emner:

Udtalelse om de offentlige overenskomster: Bak op om de offentligt ansatte

Enhedslistens hovedbestyrelse vender sig mod regeringens og de kommunale arbejdsgiveres forsøg på at gennemføre massive forringelser af de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår ved de igangværende overenskomstforhandlinger.

De offentlige arbejdsgivere har fremlagt historisk barske krav til overenskomstforhandlingerne for de statsligt ansatte og de ansatte i regioner og kommuner.

Regeringen har sammen med KL og Danske regioner valgt at udnytte krisen til at fremlægge krav om massive forringelser af de offentligt ansattes vilkår. Medarbejderindflydelsen skal begrænses, færre skal være omfattet af beskyttelsesreglerne for tillidsrepræsentanter, mere efteruddannelse skal foregå i fritiden og seniorrettigheder skal udskydes i takt med forhøjelsen af efterløns- og pensionsalderen, hvis det står til de offentlige arbejdsgivere.

Arbejdsgivernes udgangspunkt for forhandlingerne er en meget smal økonomisk ramme, der vil indebære en forringelse af reallønnen. Samtidig har både finansministeren og formanden for KLs lønudvalg meldt klart ud, at de sigter efter at få fjernet reguleringsordningen og dermed sætte en stopper for den parallelle lønudvikling på det private og offentlige arbejdsmarked. Et krav der i et længere perspektiv kan bremse lønudviklingen for de offentligt ansatte og især ramme de ufaglærte og kortere uddannede hårdt.

Det mest massive angreb retter arbejdsgiverne mod lærerene i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Under overskrifter om modernisering og normalisering skal lærernes forberedelsestid kraftigt beskæres, og står det til regeringen skal en kommende folkeskolereform primært finansieres ved en forringelse af lærernes arbejdstidsregler.

Tilsvarende rettes der massive angreb på arbejdstidsreglerne på bl.a. sundhedsområdet, ældreområdet og det pædagogiske område.

For Enhedslisten er det helt uacceptabelt, at regeringen vil føje de offentligt ansatte til den efterhånden lange liste af befolkningsgrupper, som regeringen har valgt at lægge sig ud med det seneste år. Forventningerne hos de offentligt ansatte om en mere lønmodtagervenlig regering bliver gjort til skamme, og med finansministeren i spidsen truer regeringen endda med et indgreb i overenskomsterne, hvis lærerne ikke makker ret.

Enhedslistens hovedbestyrelse opfordrer regeringen og kommunerne til at ændre signal i de igangværende overenskomstforhandlinger og gå ind i konstruktive forhandlinger med de faglige organisationer om en sikring af reallønnen og indførelse af nye tryghedsbestemmelser i overenskomsterne. Samtidig opfordrer vi alle medlemmer af Enhedslisten til at bakke op om de offentligt ansatte og medvirke til at forhindre, at regeringen og kommunerne slipper godt fra deres forsøg på at isolere lærerne fra de øvrige offentlige grupper.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 19. jan. 2013

 

23.000 argumenter for at rulle dagpengeloven tilbage

Sjældent har man set en regering så meget i defensiven, som da Helle Thorning og Mette Frederiksen skulle forklare, at mindst 23.000 vil miste deres dagpenge inden 1. juli. Et tal, som langt overstiger det hidtidige skøn og som regeringen ikke kan forsvare.

I bedste fald er der tale om et verdensfjernt selvbedrag, som vi vil se 23.000 eksempler på i de kommende måneder. Enhedslisten er lodret uenig i, at folk uden en chance for et nyt job kan fratages deres dagpenge.

Derfor kræver vi, at den nye dagpengelov øjeblikkeligt suspenderes – af hensyn til titusinder arbejdsløse og deres familier. Det er uværdigt, at et af verdens rigeste samfund ikke vil standse denne ulykke. Og helt skævt i forhold til de 12-14 mia., der bruges på en aktivering, som mange finder nytteløs.

Enhedslisten bakker fuldt op om de aktive arbejdsløse, som protesterer mod dagpengeloven. Vi vil opfordre fagforeninger landet over til at gøre det samme, for skal der ske forandringer, må vi samle alle modstanderne af denne lov til en fælles protest. Fagbevægelsen i Østjylland er gået foran med et godt eksempel, da den bragte annoncer i den lokale presse, som 750 tillidsfolk havde skrevet under på.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 19. januar 2013

Udtalelse om folkeskolereformen

Enhedslisten til regeringen om folkeskolereformen: I kan stadig nå at lægge stilen om!

Det så lyst ud for folkeskolen, da den nye regering blev dannet i 2011. For dengang havde de Radikale tillid til lærerne og S og SF foreslog tolærerordninger, en klassekvotient på 24 og de ville sågar bruge 2 mia. kr. årligt på en bedre folkeskole – vel at mærke penge, de ville tage fra bankerne.

Men efter regeringen har lanceret sit udspil til en folkeskolereform kan vi blot konstatere, at regeringen har skiftet fokus.

Enhedslisten er stærkt uenig med tonerne i regeringens udspil til en folkeskolereform og opfordrer regeringspartierne til at lægge stilen om, førend forhandlingerne med de øvrige partier for alvor tager fat.  

Enhedslisten anerkender, at regeringen øger antallet af undervisningstimer. Det har længe været et krav fra Enhedslisten, at ’minimumstimetallet’ i folkeskolen (som skolerne er forpligtede på at efterleve) svarede til det (noget højere) ’vejledende timetal’ (som skolens faglige mål er udarbejdet ud fra). Enhedslisten er herudover også tilfreds med, at regeringen anerkender betydningen af lektiehjælp og efteruddannelse af lærerne.

Men her hører anerkendelsen også op.

For den længere skoledag, hvis samlede længde fastsættes fra Christiansborg, er stærkt kritisabelt. En femtedel af den ekstra tid går til at hæve antallet af undervisningstimer, og der burde regeringen være stoppet med at forlænge elevernes skoledag. Resten af den ekstra tid afsættes til såkaldte aktivitetstimer, der uden regler for holddannelse, uden regler for antal børn pr. voksen eller uden regler for de voksnes uddannelse, nu bliver det fag, som skolens elever bruger mest tid på.

Men hvad værre er, så medfører den forlængede skoledag (også kaldet heldagsskolen) et ordentligt indhug i børnenes frie og selvbestemmende tid og i fritidspædagogikken. Det vil især gå ud over de børn, der har brug for tydelige skift og for at indgå i forskellige typer af sociale relationer – og ikke alene skole-relationer. Samtidig vil det få alvorlige konsekvenser for fritidstilbuddenes eksistensberettigelse og for det pædagogiske personale muligheder for fuldtidsstillinger.

Et vellykket skoletilbud vil altid afhænge af muligheden for lokal indflydelse – fra elever, forældre og lærere. Enhedslisten mener derfor, at beslutningen om hvorvidt en folkeskole skal udformes som en heldagsskole, skal træffes lokalt. Desværre et demokratisk aspekt som regeringen totalt har udelukket med sin bestemmelse om, hvordan landets skoler for fremtiden skal være indrettet.

Og nu vi er ved regeringens bestemmelser, så tager Enhedslisten på det kraftigste afstand fra regeringens hetz mod lærernes arbejdstid.

Enhedslisten finder det aldeles uhørt, at regeringen så kraftigt blander sig i de aktuelle overenskomstforhandlinger, endda i en sådan grad, at regeringen bygger finansieringen af sin folkeskolereform på et forventet resultat af overenskomstaftalen. Og hvis endelig talen skal falde på hvilke opgaver, lærerne bør løse i deres arbejdstid, så er det bestemt Enhedslistens holdning, at skolen skal give lærerne mulighed for at prioritere opgaver, der er direkte i relation til elevernes undervisning. Men det kunne aldrig falde os ind at forvente, at lærerne kunne bruge flere timer på undervisning på bekostning af opgaver som forberedelse, skole-hjem-samarbejde etc. Det eneste sted vi ser det muligt at skære opgaver fra, det er ved at afbureaukratisere og ved at fjerne de mistillidsskabende opgaver, som nationale test og standardiserede elevplaner.

I Enhedslisten er vi oprigtigt bekymrede for, hvilken hverdag folkeskolereformen vil medføre for landets skoleelever og børn. Samtidig frygter vi dårligere arbejdsvilkår for landets skolelærere og pædagogisk personale samt ringe betingelser for arbejde, for de mange arbejdsløse blandt lærere og pædagogisk personale.

 

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg 16. jan. 2013

 

Kommunale sigtelinjer, europæisk klassekamp og årsmøde

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 8. dec. 2012. Af Anders Hadberg, medlem af hovedbestyrelsen.

Rivegilde i hovedbestyrelsen! Sådan ville den sorte prognose have lydt forud for hovedbestyrelsesmødet d. 8. december i Århus, hvor første omgang evaluering af finansloven var på dagsorden. Men det blev imidlertid en afdæmpet affære. Trods uenighederne om tilslutningen til finansloven var der i evalueringen en bred enighed om at forsøge at forbedre processen til kommende forhandlinger om finanslov og konstruktive forslag til det.

Kommunalvalg. I 2014 er der kommunalvalg. Siden sidste sommer har hovedbestyrelsen haft fokus på kommunalvalgkampen. På hovedbestyrelsesmødet blev første to oplæg til vedtagelse på årsmødet diskuteret. Fra Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg lå en udtalelse, som blev tiltrådt af hovedbestyrelsen, mens et oplæg fra hovedbestyrelsens egen valgkampsgruppe blev sendt i udvalg igen.

Enhedslisten og den europæiske klassekamp. Mens opsvinget i den danske klassekamp tilsyneladende er aftaget, så er der brand i Europa. Heldigvis er Enhedslisten et internationalistisk parti med et bredt forankret europæisk samarbejde, der styrker solidariteten og udvekslingen af erfaringer på tværs af landegrænser. Enhedslistens Europapolitiske Udvalg har gennem en periode arbejdet for at systematisere Enhedslistens mangfoldige samarbejder med resten af den europæiske venstrefløj. Og på mødet i december indstillede udvalget til hovedbestyrelsen at fortsætte bestræbelserne på et bredt samarbejde i mange fora, men med hovedvægten stadig lagt på det Europæiske Venstreparti (ELP), GUE/NGL, samt det Europæiske Antikapitalistiske Venstre (EACL).

Forberedelserne til Årsmødet i 2013 er også i gang. På hovedbestyrelsesmødet blev første udkast til en dagsorden debatteret. Hovedbestyrelsen påtænker at ændre på nogle af mødeformerne. Det væsentligste element er gruppearbejde som mødeform til debat af centrale årsmødeforslag. Der kommer et nyt forslag til dagsorden senere.

Endelig var der programsat nyvalg til forretningsudvalget. Helge Bo Jensen har besluttet at trække sig fra forretningsudvalget. Imidlertid var der ingen nye kandidater til forretningsudvalget, så der blev ikke afholdt nyvalg. Det betyder, at der nu er 6 medlemmer af forretningsudvalget.

Enhedslisten kæmper for et socialt og demokratisk Europa

Det nyliberalistiske EU og euro-projekt har spillet fallit. Arbejdsløsheden og gælden stiger, mens EU-lederne på topmøde efter topmøde stiller nye krav om forringelser af velfærden og indskrænkning af folkestyret.

EU som vi kender det i dag er snart fortid. Planerne om en kommende finansunion vil skabe en EU-føderalstat, hvor skatte- og arbejdsmarkedspolitikken bestemmes i Bruxelles. Dette forslag møder allerede stor folkelig modstand og protest fra en lang række EU-lande, som Sverige, England og Tjekkiet. Det bliver afgørende for fremtidens muligheder for at sikre velfærd og ordentlige forhold på arbejdsmarkedet at Danmark ikke tilslutter sig Finansunionen.  

Enhedslisten opfordrer derfor regeringen til at sige fra overfor planerne om en finans- og bankunion. Vi vil ikke acceptere at EU skal bestemme lønniveau og skattepolitik henover hovedet på arbejdsmarkedets parter og Folketinget. Ligesom vil ikke vil risikere at danske skatteborgere skal betale for krakkede storbanker rundt omkring i Europa.

Den danske befolkning er massivt imod deltagelse i euro’en, men det nægter de EU-positive partier at erkende. I stedet venter de på en chance for at tilslutte sig et liberalistisk og forfejlet valutaprojekt. Regeringen burde respektere euroforbeholdet og befolkningens modstand og arbejde for et alternativ til nedskæringspolitikken.

Vi glæder os over den opblomstrende folkelige modstand mod EU’s fejlslagne nedskæringspolitik. Den. 14. november gik millioner af europæere på gaden til den fælles demonstrations- og strejkedag på opfordring af den europæiske faglige sammenslutning, ETUC. Mens opfordringen førte til generalstrejker og protester i Syd- og Centraleuropa ignorerede LO i Danmark på pinligste vis protesterne mens FTF sendte en støtteerklæring.

I Enhedslisten sidder vi ikke med hænderne i skødet, men kæmper sammen med den nordiske og europæiske venstrefløj og fagbevægelse for et solidarisk og demokratisk europæisk samarbejde, der sikrer velfærd og folkestyre. Vi ønsker at skabe arbejdspladser og social tryghed i stedet for EU’s nyliberale politik med bankpakker og velfærdsnedskæringer.  Vi ønsker et nyt og anderledes europæisk samarbejde som er til for de europæiske befolkninger. Vi arbejder for et grønt og socialt Europa og ikke et markedsprojekt, der kun tilgodeser kapitalen.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 8. dec. 2012

Emner:

Finanslov, valg og programdiskussion

Af Signe Færch, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Finanslovsforhandlingerne gik længe trægt, men tog pludselig fart og sendte Hovedbestyrelsen på overarbejde – med fire ekstraordinære møder i løbet af kun 12 dage.

De sidste ugers forhandlinger handlede særligt om de mange tusind danskere, der står til at miste dagpengeretten efter nytår. Hovedbestyrelsen diskuterede også grønne jobs, hvordan skatteændringen kunne gøres mest retfærdigt, hvilke andre forbedringer, vi skulle have med, og hvad vi opfattede som forringelser, der skulle ud.

Dilemmaer og skilleveje

Dilemmaet opstod, da det stod klart, at regeringen ikke var til at rykke en millimeter på spørgsmålet om permanente ændringer af dagpengesystemet. Derfor blev Hovedbestyrelsen allerede den 28. oktober bedt om at tage stilling til, hvorvidt Enhedslisten skulle forhandle videre med udsigt til en midlertidig løsning: Et
halvt års forsørgelse til de, der mister dagpengene i første halvdel af 2013. Det var forhandlergruppens klare vurdering, at regeringen alternativt ville afbryde forhandlingerne. Dilemmaet var benhårdt: Skulle vi stå fast på vores krav, med udsigt til at finansloven blev lavet med Venstre uden nogen dagpengeløsning? Eller skulle vi opgive kravene, men sikre forsørgelse til de mange tusind, der ville blive dækket af en halvårlig løsning? Et flertal valgte, at forhandlingerne kunne forsætte.

Et helt centralt spørgsmål var vurderingen af, hvad der bedst gavnede den videre kamp for at få ændret dagpengereglerne. Derfor havde møderne den 31. oktober og 4. november særligt fokus på dagpengekampagnen og de udenomsparlamentariske aktiviteter. Her besluttede Hovedbestyrelsen at forsætte det igangværende kampagnearbejde for at slå fast, at Enhedslisten ikke har ændret politik og forsat slås for et retfærdigt dagpengesystem.

Endelig godkendelse

Efter intense forhandlinger med regeringen lå der den 8. november en stort set færdig finanslovsaftale klar, som Hovedbestyrelsen skulle godkende eller forkaste. Et mindretal i Hovedbestyrelsen stillede forslag om at afbryde forhandlingerne. Forslaget faldt, og beslutningen om at indgå finanslov blev vedtaget med
stemmerne 15 mod 9.

Til stor frustration for den danske journaliststand holdt alle i Hovedbestyrelsen fast i aftalen om fortrolighed. Hemmelighedskræmmeriet har været frustrerende for mange, men afgørende for ikke at afsløre vores forhandlingstaktik for regeringen. Forud for de sidste ugers forløb går et politisk efterår med folkehøringer, lyttemøder, input fra afdelinger og afgivelse af mandater fra Hovedbestyrelsen. Med Finanslov 2013 beviste Enhedslisten endnu engang at Christiansborg-forhandlinger godt kan kombineres med et stærkt og levende medlemsdemokrati.

Læs mere om Finanslovsprocessen, forhandlingsmandater og afstemninger på Enhedslistens netforum.

Referat af de ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder i okt.-nov. 2012

Et solidarisk samfund

Enhedslistens Hovedbestyrelse vil arbejde for at skabe bred folkelig opbakning til løsninger på de store politiske udfordringer. Vi skal gøre noget ved klimaproblemerne, ved at få omstillet til vedvarende energi og markant nedbringe energiforbruget. Vi skal skaffe jobs og uddannelse til de mange arbejdsløse, især til de mange unge, der ellers risikerer aldrig at komme ind på arbejdsmarkedet, her er grønne job og velfærdsjob en stor del af løsningen. Vi skal kraftigt have udvidet vores demokrati, så de afgørende beslutninger ikke bliver taget af nogle få bankdirektører og af toppolitikere bag lukkede døre i EU og på Christiansborg, men bliver diskuteret i hele befolkningen. Og vi skal sikre at de mange, der i denne tid mister tilliden til det politiske system, ikke går til højrefløjen, men i stedet bakker op om venstrefløjen.

Hvis vi skal lykkes med at få bred folkelig opbakning, så er det afgørende at vi arbejder aktivt sammen med fagbevægelse, elev- og studenterbevægelse, miljøorganisationer og flere andre, herunder ikke mindst bevægelser der måtte opstå i forbindelse med konkrete kampe for velfærd og miljø. Samtidig skal vi konsekvent gå imod den ekstreme højrefløjs overfald, som det vi har set flere eksempler på i Århus, bl.a. mod Fremtidsfighters. Det er afgørende, at vi indgår i samarbejder på et fredeligt og demokratisk grundlag.

Den vigtigste kamp her og nu er at få en solidarisk finanslov, der giver en garanti for at arbejdsløse der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, enten får tilbudt et arbejde på ordinære vilkår, uddannelse, der giver genoptjeningsret, eller sikres fortsat ret til dagpenge.

De unge skal sikres en uddannelsesgaranti.

Den økonomiske lighed i samfundet skal øges og fattigdommen bekæmpes.

Der skal skabes grønne job til gavn for miljø og mennesker.

Pengene skal tages fra bankerne, spekulanterne og andre velhavende grupper. Krisen skal betales af de rige - ikke af de fattige.

Derfor opfordrer vi alle afdelinger og medlemmer af Enhedslisten til – sammen med SUFs lokalgrupper og medlemmer – at deltage aktivt i diskussioner og bevægelser for at sikre opbakning til en solidarisk finanslov.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 6. okt. 2012

Finanslov og principprogram

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 8.-9. sep. 2012. Af Søren Egge Rasmussen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen holdt den 8-9. september igen et to-dages møde for at nå opgaverne. Forventningerne til Enhedslistens deltagelse i finanslovsforhandlinger er store. Ikke mindst fra de mange tusinde, der står til at ryge ud af dagpengesystemet, hvis politikerne ikke skaffer de nødvendige jobs eller ændrer reglerne.

Finanslov og principprogram

Hovedbestyrelsen kom via et grundigt gruppearbejde frem til et foreløbigt forhandlingsmandat til folketingsgruppen. Mandatet er fortroligt, men sagt mellem os to, så indeholder mandatet krav om at bekæmpe arbejdsløshed og arbejde for at sikre flere grønne arbejdspladser. Der ligger en meget konkret opgave med at sikre, at ingen falder ud af dagpengesystemet fra nytår. Løsningen kan Enhedslistens 12 folketingsmedlemmer bedst opnå, hvis vores 9.500 medlemmer aktivt deltager i vores medlemskampagne ”Ret til tryghed – Ret til arbejde”. En del af den kampagne kan være at mobilisere til demonstration ved folketingets åbning den 2. oktober. Hovedbestyrelsen kommer på sine kommende møder til at forholde sig til resultaterne af finanslovsforhandlingerne. Forhandlingerne bliver svære, fordi regeringens udspil kun rummer en realvækst på 0,1 % i det offentlige forbrug. Ydermere er det som at putte gift i kaffen til forhandlingerne, når regeringen vil droppe resultater fra sidste års finanslov, bl.a. 500 mio. til energirenovering. Hvis regeringen ikke overlever finanslovsforhandlingerne, har Hovedbestyrelsen nu vedtaget et budget og plan C for en hurtig valgkamp. Nye pressefotos er taget, og vi er klar til finanslov og valgkamp. Hovedbestyrelsen vedtog udtalelsen: Finansloven skal gøres solidarisk. Læs den på hjemmesiden.

Årsmødet 2012 besluttede både, at der skal udarbejdes et nyt program, og at der skal ske en ajourføring af principprogrammet. Målet er et debatoplæg, som kan behandles på årsmødet i 2013. Hovedbestyrelsen har nedsat en skrivegruppe, og planen for skriveprocesserne afklares på næste hovedbestyrelsesmøde. Ønsket om et nyt program var udbredt, og længden kan være væsentlig kortere uden at smide vedtagen politik ud med badevandet. Principprogrammet skal gerne give læseren en opfattelse af, at det solidariske, socialistiske samfund, vi vil skabe, er bedre end det nuværende kapitalistiske.

Og så besluttede vi også at starte debatten om, hvorvidt Enhedslisten skal stille op til EU-parlamentsvalget i 2014. Alle var enige om, at formålet er at nå frem til, hvordan vi bedst styrker EU-modstanden.

Finanslov skal gøres solidarisk

Det er meget sigende, at udkastet til finansloven for 2013 har et blåt omslag.

På afgørende punkter ligger finanslovsforslaget i forlængelse af VKO-regeringens politik. Ja på nogle stræk er den mere blå end den blå regering selv turde foreslå. F.eks. er et forslag om nulvækkst i det offentlige forbrug et udspil som den tidligere regering aldrig kom i nærheden af. På den måde ligger finansloven også i forlængelse af den skæve skattereform regeringen lavede med V og K.

Denne udvikling viser hvilken stor en opgave det er at trække regeringen mod venstre. Gennem de sidste uger har en række organisationer bidraget med krav til finansloven og vi har landet over haft en stribe møder, hvor mange er kommet for at nævne de problemer, de anser som de vigtigste. Vi takker for det store engagement, der er vist, og lover i de kommende forhandlinger at gøre mest muligt for at følge op.

Det bliver et sejt træk men for Enhedslisten er målet klart at lave en aftale om en finanslov, der er afgørende bedre end den, der er lagt frem. Og som tager det alvorligt, at arbejdsløsheden er uændret høj og må forventes at stige. Her er der brug for at sætte ind – også for at forhindre, at tusinder af ledige til nytår vil miste deres ret til dagpenge og for de flestes vedkommende vil komme til at stå helt uden indtægt.

Enhedslisten vil i de kommende forhandlinger særligt arbejde for:

 • en garanti for at ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet, enten får tilbudt et arbejde på ordinære vilkår, uddannelse, der giver genoptjeningsret, eller sikres fortsat ret til dagpenge
 • at der gøres en stor indsats for grøn beskæftigelse til gavn for miljøet og for at skabe job til ledige
 • at kommunerne får ekstra muligheder for at øge velfærden.
 • at den økonomiske lighed i samfundet øges, og fattigdommen bekæmpes, f.eks. gennem forbedringer for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtids- og folkepensionister og fleksjobbere.
 • at evt. finansiering findes hos bankerne, spekulanterne og andre velhavende grupper.

Disse krav har været gennemgående i de henvendelser og reaktioner vi har fået og vil stå centralt i de kommende forhandlinger for at gøre finansloven solidarisk. 

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 8.-9. september 2012

Enhedslisten klar til efterårets kampe

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 18.-19. august 2012. Af Lasse P. N. Olsen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen holdt den 18-19. august sit første møde efter en sommer, hvor Henrik Sass' udfald mod Enhedslisten og den efterfølgende mediehetz overskyggede vores aktuelle udspil, og i dele af offentligheden har skabt tvivl om Enhedslistens demokratiske karakter.

Som opsamling på debatten vedtog Hovedbestyrelsen enstemmigt en udtalelse, som slår fast, at Enhedslisten arbejder fredeligt og demokratisk for en socialistisk revolution, forstået som en grundlæggende samfundsforandring, og at der også i et socialistisk samfund vil være behov for et politi til at forebygge og opklare kriminalitet og til at sikre de demokratiske frihedsrettigheder. Vedtagelsen er efterfølgende sendt ud til alle kontaktpersoner og ligger på hjemmesiden.

Årsmødet i maj vedtog, at Enhedslisten i efteråret skal iværksætte en omfattende kampagne for at sikre de mange tusinder, som står til at miste dagpengeretten, og kampagneplanen blev diskuteret og vedtaget. Enhedslisten vil arbejde for, at alle arbejdsløse tilbydes et arbejde, at ingen kan miste dagpengeretten uden at blive tilbudt arbejde, og at genoptjeningsmulighederne forbedres.

Dagpengespørgsmålet bliver ligeledes centralt i efterårets finanslovsforhandlinger, og efter et oplæg fra Frank Aaen var der debat om Enhedslistens forslag og krav til finansloven. Men i Enhedslisten er det ikke kun Hovedbestyrelsen, som kommer med inputs til vores forhandlere. Ved en række lyttemøder landet over vil Enhedslisten i september måned indsamle krav fra fra organisationer og bevægelser.

Disse krav vil indgå i debatten den 8. september, hvor Hovedbestyrelsen fastlægger mandatet for deltagelse i finanslovsforhandlingerne.

For at skabe folkeligt pres på regeringen vedtog Hovedbestyrelsen desuden, at Enhedslisten bakker op om de folkelige protester i forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober.

Hovedbestyrelsesmødet foregik i Ringsted, og et møde med byens Enhedslisteafdeling og dens byrådsrepræsentant var derfor også på dagsordenen. Afdelingen gjorde status på sit arbejde, og byrådsmedlem Jan Jakobsen gav en kommunalpolitisk vinkel. Masser af idéer og forslag blev vendt og drejet – bl.a. idéen om at skabe en økologisk virksomhedspark i det midtsjællandske.


 

Opfordring fra HB til afdelingerne

Enhedslistens Hovedbestyrelse opfordrer alle partiets afdelinger og aktive til at gå med i efterårets aktiviteter:

'Regeringen må skifte spor'

Regeringen står i en alvorlig situation, hvor tilliden i befolkningen er dalende og frustrationerne i baglandet er voksende. Det er et problem for alle os, som ikke ønsker at højrefløjen igen skal overtage.

Finansloven: Afsæt for ny kurs

Finansloven kan blive regeringens mulighed for at skifte kurs, væk fra den kortsigtede nedskæringspolitik. Før Enhedslisten tager stilling til, hvilke krav regeringen skal mødes med, har vi besluttet at gå i dialog med vælgere, fagforeninger og andre organisationer, om hvordan statsministeren kan trækkes tilbage til de løfter, hun gav om at føre en solidarisk politik. Det er vigtigt at få talt med og lyttet til alle de mange mennesker, som havde forhåbninger til den nye regering, men er blevet skuffet. Hvordan kan alle vi, der har knoklet for en ny regering, sammen få regeringen til at føre en solidarisk politik?

Lyttemøder og folkehøring

Derfor afholder Enhedslisten den kommende tid en række lyttemøder, hvor vi inviterer fagforeninger og en lang række organisationer til at komme med deres bud på krav og ideer til den kommende finanslov. På lyttemøderne vil en række af Enhedslistens folketingsmedlemmer og finanslovsforhandlere være til stede. Ideen er, at de fortæller, vi lytter.

Samtidig opfordres alle lokalafdelingerne i Enhedslisten til at afholde en folkehøring i deres by: Vi går på gaden, stiller en bod op på det lokale torv og indhenter ideer og krav fra folk, vi møder. De indsamlede krav og ideer samles og fomuleres af hovedbestyrelsen i september.

Enhedslisten bakker endvidere op om initiativer i fagforeninger, elev- og studenterbevægelser m.m. til en bred manifestation ved folketingets åbning d. 2. okt.

'Ret til arbejde, ret til tryghed'

Hvorfor?
Til efteråret skyder Enhedslisten en kampagne i gang for flere jobs og et bedre dagpengesystem. Enhedslisten vil forhindre, at tusinder af fyrede bliver kastet ud i fattigdom til nytår. Derfor har vi kaldt kampagnen 'Ret arbejde, ret til tryghed'. I stedet vil vi presse regeringen til fornuftige reformer med udgangspunkt i de krav, som danskerne rejser ved Enhedslistens Folkehøring og lyttemøder.

Hvornår?
Kampagnen skydes i gang i forbindelse med Enhedslistens faglige landskonference 15.-16. september og løber et halvt år frem. I første omgang vil vi øve indflydelse på finanslovsforhandlingerne, og være med til at præge de lokale politiske dagsordener omkring kommunale budgetforhandlinger.

Hvem?
Medlemmerne i Enhedslisten spiller en særlig vigtig rolle i »Ret til arbejde, ret til tryghed«-kampagnen. Fagforeningsmedlemmer og fyrede er nøglepersoner, som kommer til at præge kampagnen med deres viden og personlige historier. Partiets politikere i byråd og på Christiansborg bakker kampagnen op med gode konkrete forslag.


Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 18.-19. august 2012

Om sommerens debat

Om sommerens debat:

Der har i løbet af sommerens agurketid været en voldsom pressehetz, som har forsøgt at skabe tvivl om Enhedslistens holdning til principielle spørgsmål. Derfor ønsker Hovedbestyrelsen at slå fast, at Enhedslisten arbejder for en socialistisk revolution i forståelsen grundlæggende samfundsforandring af fredelig og demokratisk karakter. Enhedslisten har siden sin dannelse i 1989 været et parti, der hver dag slås for at udvide demokratiet, for sociale forbedringer og for alle borgeres indflydelse i Danmark. Hele Enhedslistens udgangspunkt er uforeneligt med at ville bruge vold eller at ville indskrænke demokratiske rettigheder.

Om Enhedslistens principprogram og proces:

Enhedslistens principprogram skal gennemgå en revision. Dette blev vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2012. Indholdet af programmet skal diskuteres og vedtages af Enhedslistens medlemmer, og hovedbestyrelsen ønsker ikke på forhånd at tage stilling til udfaldet af denne partidebat. Indtil denne proces er afsluttet på et årsmøde er Enhedslistens nuværende principprogram samt øvrige årsmødevedtagelser naturligvis stadig gældende og Enhedslistens politik.

I den forbindelse ønsker Enhedslistens hovedbestyrelse at slå fast, at kriminalitet skal opklares og forhindres. Det har vi brug for et politi til, også i fremtiden, men politiet og retssystemet bør være mere gennemsigtigt og sikre den enkeltes rettigheder bedre end i dag.

Enhedslisten arbejder for nedrustning og mener, at militæret som vi kender det i dag, bør erstattes med civilt beredskab og en langt mindre organisation, der kan stå for et eventuelt bidrag til fredsbevarende FN-indsatser. Dette blev også slået fast af vores årsmøde 2012.

Enhedslisten har heller intet ønske om at afskaffe den private ejendomsret over almindelige menneskers ejendom. Det er desværre i flere tilfælde blevet udlagt sådan i medierne. I stedet mener Enhedslisten, at der er brug for at erstatte markedskræfternes styring med bæredygtig omstilling og grundlæggende demokratisering og kontrol med produktionen og den finansielle sektor bl.a. gennem etablering af en samfundsejet banksektor, fælleseje og andre kollektive ejendomsformer.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse på HB-mødet d. 18.-19. august 2012

Samarbejde med SUF

Enhedslisten samarbejder med SUF. Vi har lige ført en stærk valgkamp sammen.

Enhedslisten har ikke diskuteret eller truffet beslutning om dannelse af Enhedslistens ungdom. Derfor har Enhedslistens Forretningsudvalg kontaktet de personer der bruger navnet på en hjemmeside og bedt dem om at ophøre med at bruge navnet.

Vedtaget af Enhedslistens Forretningsudvalg
26. sep. 2011

Bekæmp arbejdsløsheden - ikke de arbejdsløse

Den økonomiske krise gav Danmark en af EU's hurtigst voksende stigningstakter i arbejdsløsheden arbejdsløshed og har kostet titusindvis af arbejdspladser. Antallet af langtidsledige er vokset støt.

Regeringens svar har – med Dansk Folkepartis og Liberal Alliances helhjertede hjælp – været at skære i de supplerende dagpenge, forkorte dagpengeperioden fra 4 til 2 år, stramme kravene til genoptjening af dagpengeretten og senest at bebude afskaffelse af efterlønnen. Samtidig har de samme partier uddelt rundhåndede skattelettelser til de rige.

Kravet til en ny regering må være, at disse forringelser rulles tilbage, at dagpengene og kontanthjælpen forhøjes samt at der indføres en garanti for reelle jobtilbud til de ledige inden de falder for tidsbegrænsningen af dagpengene.

Men det er ikke nok at gennemføre reformer, der tilgodeser de mennesker, der kastes ud i ledighed. Endnu vigtigere er det, at der skabes nye arbejdspladser. Det er ulideligt at se passivt på, at f.eks. den med offentlige midler forgyldte vindmølleindustri og Mærsk udskiber danske produktionsarbejdspladser.

Når de private ikke vil må det offentlige træde til som jobmotor ikke mindst indenfor energisektoren. Den planlagte privatisering af DONG må afblæses. Samtidig skal der investeres massivt i energirenovering af den statslige, regionale og kommunale bygningsmasse ligesom de danske kloaksystemer skriger på renovering. Endelig ligger der massevis af jobs i en udbygning af den kollektive trafik. Samtidig må der ske en forbedring af den offentlige velfærdssektor gennem bedre normeringer og effektiv oprydning i bureaukratiet og regeltyrraniet.

Finansieringen af disse initiativer ligger lige for: Tilbagerulning af skattelettelserne til de bedst stillede danskere, øget beskatning af private pensioner samt øget skatteindbetaling fra de multinationale.

En ny regering må give bekæmpelsen af arbejdsløsheden højeste prioritet. De arbejdsløse skal ikke betale krisen.

Besluttet på Enhedslistens Hovedbestyrelsesmøde d. 4. dec. 2010, endeligt vedtaget på Forretningsudvalgets møde d. 18. jan. 2011

Emner:

OK 2011: For en solidarisk overenskomst

De offentligt ansatte står over for nogle meget svære forhandlinger om deres overenskomst, som skal fornyes i foråret 2011.

På grund af reguleringsordningen – der siger, at de offentligt ansattes løn ikke må stige mere end de privatansattes – skal de nærmest have penge med til forhandlingerne. De ”skylder” på forhånd modparten ca. 1,5 % af lønnen. Hertil kommer regeringens ”nulvækst” og andre stramninger, som betyder, at der i 2011 skal fyres tusindvis af offentligt ansatte, oven i dem, der allerede er fyret i 2010.

På den baggrund spiller de offentlige arbejdsgivere i staten, regionerne og kommunerne offensivt ud. Med regeringens ”genopretningsplan” i ryggen og stærkt opmuntret af S-SF-snakken om ”12 minutter mere om dagen”, kræver de opblødning af arbejdstidsbestemmelser, så arbejdstiden kan forlænges efter inviduel aftale uden om tillidsrepræsentanten. Samtidig kræver de offentlige arbejdsgivere, at løndannelsen i højere grad både individualiseres og decentraliseres, ligesom resultatløn er sat på dagsordenen

Det vil alt sammen føre til, at der bliver fyret flere offentligt ansatte og at de tilbageværende får et dårligere arbejdsmiljø.

Desværre har et flertal af de faglige organisationer på forhånd accepteret, at man ikke kan sikre reallønnen, ligesom de har opgivet kampen for ligeløn og solidarisk lønpolitik. De fastholder, at der skal forhandles procentstigninger i stedet for stigninger i kroner og ører, hvilket vil betyde at løngabet mellem højt- og lavtlønnede vil vokse.

De har også opgivet at holde S og SF fast på deres løfte fra overenskomstforhandlingerne i 2008 om at Folketinget må stille en ekstra pose penge til rådighed for forhandlingerne, hvilket vil være nødvendigt, hvis der skal gøres noget for ligelønnen.

Som udgangspunkt, er kampviljen ikke stor blandt de offentligt ansatte. Nedskæringer og krise gør sit indtryk. Men dette kan ændre sig, såfremt de faglige forhandlere går med til væsentlige forringelser af overenskomsterne, herunder ikke mindst af arbejdstiden. Derfor er det afgørende, at venstrefløjen støtter de offentligt ansatte, der afviser forringelser af de gældende overenskomster og som fastholder kravene om sikring af reallønnen, ligeløn, solidarisk lønpolitik og tryghed i ansættelsen.

Vi skal også være parat til at støtte de offentligt ansatte, der tager kampen op på deres arbejdsplads for at forsvare sig imod nedskæringer, bureaukrati og markedsøkonomiske ledelsesprincipper. Det bedste ville være, hvis overenskomstforhandlingerne sikrede de ansatte nogle redskaber til at skabe en bedre hverdag for ansatte og borgere. Hvis topforhandlerne viger tilbage for dette, må de ansatte tage sagen i egen hånd, som de så ofte har gjort gennem de sidste mange års nedskæringsfelttog mod den offentlige sektor. Det må ske i et samarbejde med borgere, lokale fagforeninger og andre organisationer som har forstået, at gode arbejdsvilkår for offentligt ansatte er til gavn for hele samfundet.

Enhedslistens hovedbestyrelse 4. december 2010

Emner:

NATO skal pensioneres, ikke moderniseres

På topmødet d. 19.-20. november 2010 samles ledende militærfolk og forsvarsministre for at lancere en ny og moderniseret strategi for NATO. Ifølge Anders Fogh, er topmødet det vigtigste i alliancens historie.

Den nye NATO strategi betyder fortsættelse af militær tilstedeværelse i Afghanistan, men også at NATO vil orientere sig mere mod Nord-Atlanten og Øst-Europa. Der er desuden lagt op til at diskutere atomvåbenkapacitet, et nyt missilskjolds projekt, og NATOs ret til at føre offensiv cyberkrig, hvor NATO kan angribe computer-systemer i lande der opfattes som truende.

Enhedslisten vil gerne se forandring af den militære strategi der har betydet mange års blodig krig i Afghanistan, udbygning af militære baser, og et svulmende militærbudget.

Nato-tropperne ud af Afghanistan nu

Ifølge den nye strategi skal krigen fortsættes i Afghanistan. Det kan vi ikke acceptere. I 9 år har der været udenlandske NATO-styrker i Afghanistan, og der er langt til fred og udvikling. Faren for terror er vokset, Taleban er styrket og befolkningen lever i fattigdom. Den eneste vej er, at danske soldater og NATO skal ud af Afghanistan. I stedet skal Danmark arbejde for fredsaftaler, udviklingsbistand, og politiske forhandlinger.

Nato udbygger

Den nye strategi betyder også at NATO vil orientere sig mere mod Nord- Atlanten og Øst-Europa, hvilket allerede nu giver ekstreme spændinger. I Europa er der bygget utallige militærbaser og våbenproduktionen er ekspanderet over de senere år. Målet er gennem Nato at etablere militærbaser med amerikanske soldater over størstedelen af verden.

Nato er en hindring

De seneste års krig mod terror har vist hvordan Nato aktiviteter truer sikkerhed og menneskerettigheder og underminerer FN systemet. Den udvikling blokerer for international stabilitet. Som eksempel, blev afghanske fanger i 2002 udleveret til tortur hos amerikanerne mens Anders Fogh Rasmussen påstod at der ikke var problemer. At han nu er generalsekretær for NATO er næppe tilfældigt.

Fred og ny udvikling

Fred og international stabilitet udvikles gennem demokrati, internationalt samarbejde og udvikling. Det er en angrebsorganisation anført af USA ikke et brugbart redskab til. Derfor skal Nato ikke moderniseres men pensioneres. Danmark skal ud af Nato og internationalt samarbejde mellem befolkninger skal styrkes.

Enhedslisten støtter arrangementer og demonstrationer mod NATO topmødet i Lissabon og København - se enhedslisten.dk: Afghanistan debat 17. nov : http://enhedslisten.dk/kalender/fyraftensm%C3%B8de-afghanistan-hvad-nu 
Frank Aaen i P1 om NATO: http://www.dr.dk/P1/Horisontpaap1/udsendelser/2010/11/16111351.htm

Vedtaget på Enhedslistens Hovedbestyrelsesmøde den 6. nov. 2010

Emner:

Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion

Vindmølle-industrien har fremgang og solide overskud. Alligevel fyrer vindmøllegiganten Vestas over 2.000 medarbejdere. Det er blevet for dyrt at producere vindmøller i Vesteuropa, lyder det fra Vestas koncernens ledelse. Det er langt billigere i Asien. Firmaet har blikket stift rettet mod aktionærer interesser.

Der er imidlertid en side af historien, som er mørkelagt. Koncernens overskud er skabt gennem samfundets finansiering af kvalificerede medarbejdere, gennem de lokale kommuners organisering af den nødvendige infrastruktur, gennem offentlig forskning og viden, og ikke mindst gennem de værdier, som de ansatte løbende har skabt. Alligevel drejer Vestas nøglen om uden at tøve.

Arbejderbevægelsen står ved en korsvej. Skal det danske arbejdsmarked være en legeplads for de internationale koncerner og deres aktionærinteresser, eller skal der skabes en demokratisk modmagt? Enhedslisten mener det sidste. Vestas-sagen viser, at der er behov for skarpe indgreb overfor virksomheder, der udnytter fællesskabets støtte til forskning, infrastruktur og uddannet arbejdskraft.

Vestas og andre internationale virksomheder (med mere end 50 ansatte), der fyrer medarbejdere ved at udflage til udlandet, skal:

 • oprette en fyringspulje, der dækker medarbejdernes videreuddannelse med fuld løn i 1 helt år og styrker en alternativ produktion under de ansattes og lokalsamfundets kontrol.
 • overdrage produktions-, forsknings- og kontorfaciliteter til stat eller kommune uden kompensation

Men hvis massearbejdsløsheden skal nedbringes, må vi handle før skaden er sket. Det er nødvendigt samtidig at styrke en alternativ produktion under de ansattes og lokalsamfundets kontrol, der tager hensyn til medarbejdernes jobsikkerhed og samfundets behov for bæredygtighed:

 • Staten må oprette offentligt ejede produktionsvirksomheder og forskningscentre inden for vind-, sol-, bølgekraft, energibesparelser og geotermi. De kan placeres i udvalgte provinsbyer og skal fungere under de ansatte og slutbrugernes kontrol.
 • Staten må samtidig gennemføre en omfattende udbygning af infrastrukturen med vedvarende energi – herunder en omstilling til bæredygtig transport og boligmasse – for at sikre, at den offentlige klimaindustri er sikret afsætning.

Der er behov for en stærk social bevægelse for at tvinge magthaverne til de nødvendige indgreb. Fagbevægelsen spiller her en central rolle. Selvom behovet for markante indgreb er akut, rejser fagbevægelsens ledere ikke af sig selv de nødvendige krav. Det er derfor en central opgave for Enhedslisten i den kommende tid at arbejde for at fagbevægelsen rejser de nødvendige krav om indgreb overfor udflagning og offentlige klimajobs.
Vi opfordrer alle vore medlemmer til at tage emnet op i deres fagforeninger og andre steder. Samtidig vil Enhedslisten rejse vores krav overfor medlemmerne i S og SF i Folketinget

Vedtaget på HB mødet den 6. november 2010.

Emner:

100 års kamp for rettigheder, ligestilling og frigørelse

- HB udtalelse i anledning af 8. marts 2010

 

For 100 år siden vedtog den 2. Internationales socialistiske kvindekonference i København, at der hvert år skulle afholdes en international arbejderkvindedag. Ifølge den tyske socialist og feminist Clara Zetkin, der var initiativtager til kvindekonferencen, var en omvæltning af det kapitalistiske samfund nødvendig for kvindernes endelige frigørelse, for ”uden kvindernes deltagelse i klassekampen, bliver der ingen ødelæggelse af kapitalismen, ingen socialistisk nyskabelse”. Konferencens hovedemner var almindelig valgret til kvinder, opbygning af en international arbejder-kvindebevægelse, ligeløn, omsorg for kvinder og børn.

Hvad er der opnået på de 100 år? Der er naturligvis opnået fremskridt. Kvinder har fået stemmeret, danske kvinder fri abort i 1973 og den formelle ligeløn i 1976. Men i virkelighedens verden er der lang vej til ligestilling. Løngabet mellem kvinder og mænd er stort set det samme i dagens Danmark som dengang, 17-18%, og i EU er det voksende – med lønforskellene på over 20% i flere af de store EU-lande. Alene lønforskellene afspejler de ulige magtforhold mellem kønnene i samfundet idag. Hertil kommer det klasseaspekt, at de fleste danske kvinder befinder sig på lavtlønsområdet i den offentlige og private sektor. Og det er stadig kvinderne, det udfører hovedparten af det gratis arbejde med omsorg i familien og hjemmet.

 

Lovgivning er ikke nok – det kræver fælles handling og kamp.

 

100 år efter kvindekonferencen i København i 1910 og midt i en dyb økonomisk krise er kvinde- og klassekampen og nødvendigheden af et opgør med det kapitalistiske system stadig brændende aktuel. Nyliberalisme og globalisering har globalt de sidste 30 år uddybet skellene mellem rig og fattig og mellem kvinder og mænd. Fattigdom handler især om kvinder: 70% af verdens 1,3 mia. fattige er kvinder. Skønt 70% af arbejdet i verden udføres af kvinder, ligger deres indkomster på under 10%.

Kvindeundertrykkelse er et globalt problem. Overalt i verden er det kvinderne, der først rammes af fattigdom, marginalisering, vold og slaveri. I nogle lande har kvinder end ikke de mest elementære rettigheder på grund af autoritære styrer eller fundamentalistiske religioner.

 

Det vil Enhedslisten

Det er nødvendigt at sætte ind her og nu for at skabe bedre vilkår og fuld ligestilling i fremtiden:

 • Ligelønnen skal gennemføres – opgør med det kønsopdelte arbejdsmarked
 • Lige fordeling mellem forældrene af barsel og omsorg for børnene
 • Et fleksibelt arbejdsmarked i forhold til børn, familie og demokratisk deltagelse – med stop for offentlige nedskæringer og privatiseringer fordi de undergraver velfærdssamfundet.
 • Færre usikre jobs og stop for nye lønsystemer med individuel løndannelse mv., der rammer kvinder hårdest.
 • En demokratisk, progressiv offentlig sektor af høj kvalitet. Angrebene på den offentlige sektor rammer kvinder tredobbelt: Kvinderne tjener deres penge i og er brugere af den offentlige sektor.Traditionelle kønsroller gør, at det er kvinderne, der må tage over, når de tilkæmpede velfærdsgoder som børnepasning og ældreomsorg bliver ringere eller for dyre.
 • Bekæmpelse af moderne slavehandel med kvinder og børn – asyl til handlede kvinder.
 • Forbud mod sexkøb, forudsat der iværksættes sociale foranstaltninger, der gør det muligt for kvinder at undgå prostitution.

Enhedslisten sætter socialismen på dagsordenen. Vejen til frigørelse – feminismen og dermed ligestilling, del i magten og ligeløn hænger uløseligt sammen med klassekampen og et andet - socialistisk – samfund.


- Vedtaget af Hovedbestyrelsen den 21. februar 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner:

Referat af ENhedslistens 3. HB-møde 9. - 10. juni 2007

Sted: Demokrati Huset, Valdemarsgade 4, 1665 København V

 

 Deltagere fra HB Annemette Isabel Nielsen (fra kl. 16.00 lørdag), Baltser Andersen, Bizhan Alankesh, Christine Lundgaard, Eva Flyvholm, Gunna Starck (dog ikke lørdag fra kl. 13.00), Inger V. Johansen, Jaleh Tavakoli (kun lørdag), Johanne Schmidt-Nielsen (kun lørdag), Jørgen Arbo-Bæhr, Marianne Frederik,, Pia Boisen, Signe Hagel Andersen, Søren Egge Rasmussen(kun lørdag), Søren Søndergaard (kun søndag), Thomas Bugge, Thomas Eisler (kun lørdag), Ulf V. Olsen, Vibeke Syppli Enrum. 

Afbud/ Lørdag: Annemette Isabel Nielsen (til kl.16.00 lørdag), Asmaa Abdol-Hamid (hele lørdag), (Gunna Starck fra kl. 13.00), Finn Sørensen, Hans Jørgen Vad, Jakob Nerup(supp), John Littau, Per Clausen, Peter Bonfils, Søren Søndergaard (starten af lørdagen), Ulf V. Olsen (kommer for sent)

 

 

Afbud/ Søndag:, Asmaa Abdol Hamid, Finn Sørensen, Gunna Starck, Hans Jørgen Vad, Jakob Nerup(supp), Johanne Schmidt-Nielsen, Jaleh Tavakoli, John Littau, Per Clausen, Thomas Eisler, Søren Egge Rasmussen.

 

 

Andre deltagere:

Maibritt Kerner som FT-koordinator (fra lørdag 13.50), Janus Noack og Signe Færch fra FU-sekretariatet (Signe under punkt 4 og 6).

Fra de ansatte under pkt. 4, desuden; Rikke, Nikolaj, Pelle, Mikkel, Karl, Jørgen, Signe, Brian Skov Nielsen(fra kl. 17.50).

  

Lørdag den 9. juni

  

Kl. 11.30       1.  Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden, referat og sang

 Valgt til dirigenter: Marianne Frederik og Peter Bonfils

 

– Valgt til referent: Janus Noack (og delvist Signe Færch)

 

 Forslag til journalistisk referat: ?

 

– (1.1) Godkendelse af referat fra sidste møde

 

– Imod – imod under afstemning nr. 3. (det er selvfølgelig for og imod)

– Ønske om at HB Bilag udsendes på en måde at hvert bilag kan sættes ind hver for sig.

 

 Husk at sætte navn under forslagene.

 

 Godkendt med disse bemærkninger.

 

 

 

1

Forslag stillet af Thomas Eisler

”referatet godkendes – selvom det ikke lever op til HB’s forretningsorden, om at ordlyden af forslag skal indgå i referatet”

 

Ca. 11 / 3/0

Vedtaget

2

Forslag stillet af Inger V Johansen

”engelsksproget hilsen til Palæstina – læst op på HB mødet”

- ordlyden sendes ud med referatet.:

From the National Executive Board of the Red-Green Alliance in Denmark

 

 

Greetings of solidarity on the International Day of Protest Against the Israeli Occupation


Our warmest greetings to all of you in Israel and Palestine opposing and demonstrating against Israeli occupation on June 9th, 2007, and during this week of protests to mark the 40th anniversary of the Israeli occupation of the Palestinian territories. This is a sad day for Palestinians as well as Israelis, who depend on the resolution of the conflict for a safe and viable future. In particular it has meant the suffering of Palestinians, who are losing their livelihoods through Israeli colonization of their land and the extension of the Wall and the settlements to secure this.We are told that the ending of Israeli occupation and the creation of a Palestinian state are unrealistic goals. But they are very possible if there is a will among the political decision-makers – the Israeli government in particular. The UN has laid down the conditions for this in UN resolutions 194, 242 and 338. These make clear that there must be a total Israeli withdrawal from the occupied territories based on the 1967 border and that Palestinian refugees have a right of return.The Western countries – the USA and the EU in particular - have an important responsibility for the present disastrous situation historically and because of their continuing inaction and uncritical support of the Israeli government. For too long they have failed in their responsibility to help resolve the conflict, lately by not recognizing the new unity government of Palestine and by submitting the Palestinian Authority and people to economic sanctions. Only Norway has recognized the Palestinian unity government. Israelis and Palestinians urgently need the international community to help resolve the conflict.All the demonstrations around the world on June 9th, 2007, show that at grassroots level there is willingness on the part of the international community to take on a responsibility and pressure for an end to Israeli occupation. Here in Copenhagen there is a demonstration at the Israeli embassy. Your demonstrations in Palestine and Israel during this week of struggle are signs of hope for a different future without Israeli occupation and repression and for a free Palestine.The National Executive Board of the Red-Green Alliance, Denmark
June 9, 2007

Alle for.

Vedtaget  
 

(1.1.1 / blå) HBs Mødeplan.

(1.1.2 / blå) HB medlemmers kontaktoplysninger.

(1.1.3 / rød) Sang.

 

 Kl. 12.00       2.  Gruppearbejde om HB’s opgaver, forventninger, forslag m.m.

(2.3) Skriftligt oplæg fra Per Clausen der danner udgangspunkt for punktets diskussion.

(2.4). HB’s rolle” fra Finn Sørensen

                      (2.5) Teser om Enhedslistens HB” fra Finn Sørensen

 

- HB gik i tre grupper til debat – med udgangspunkt i (2.3)

 

 

Kl. 13.00       Frokost

 

 

Kl. 13.30       2. fortsat.. Fælles opsamling og debat.

 

                      Herunder behandles (2.2.) Pia Boisens ændringsforslag til (2.1) Forretningsordenen.

                      (forslaget fremsat til sidste møde men udskudt).

 

 

Tilbagemeldinger fra grupperne / debat om forslagene:

 

-         Hvordan bliver HB de facto i højere grad en politisk ledelse for Enhedslisten?

 

-         Forslaget om beretninger kan godt blive til meget mere papir – det er vigtigt at HB orienteres / orientere sig om hvad der sket i organisationen

 

-         Mere brug af dirigents rolle – det er dirigenternes rolle at opsummere hvad der kan konkludere.

 

-         HB’s politiske diskussioner bør målrettes – mod hvad vi vil / hvilke handlinger dette skal føre til.

 

-         Der skal være ret til at være uenig.

 

-         FU referaterne bør læses – så HB kan følge med løbende i hvad FU arbejder med – men FU referaterne skal derfor også være mere pædagogiske / forståelige.

 

-         Dirigent-hvervet skal udgøres af en fast lille gruppe – for at sikre den øgede rolle til dirigenterne.

 

-         Debat om hvordan udvalgene fungere.

 

-         HB bør i mindre grad være detail-regulerende og ikke tro at vi har en mængde kadre der bare står klar til at blive kommanderet med.

 

-         Der bliver stemt om alt muligt, der ikke er vigtigt.

 

-         Genbruge produceret materiale / holdninger flere steder i organisationen. F.eks. kan rapporter fra afdelinger ect. samles op i samlede rapporter og evt. også ligge på hjemmesiden.

 

-         Vi er ikke ”enigheds-listen” men en liste med enhed med plads til forskellighed/uenighed.

 

-         Måske en metode, hvor én – to HB medlemmer konkluderer en debat med en udtalelse / kronik – og dermed giver et færdigt produkt af HBs politiske debatter – uden at HB skal sidde og pille i kommaer.

 

 

3

Forslag stillet af

Forslag fra Pia Boisen om beslutningsprocessen i HB 

Den foreslåede forretningsorden har 8 punkter (10-18), der forholder sig til hvorledes møder afvikles og beslutninger træffes. Til gengæld mangler jeg en gentagelse af det udmærkede princip for HBs arbejde, der står i vedtægternes § 6: ” Hovedbestyrelsens tilstræber at træffe afgørelser i enighed”

  

Jeg vil foreslå at dette princip indskrives som et nyt pkt. først i afsnit IV.

 

14/3/1

Vedtaget 

4

Forslag stillet af Jørgen Arbo – Bæhr:

 

”I Finn s forslag A, udgår i første find: ”Folketingsgruppen og stående udvalg”

 

11/4/2

Vedtaget

 

5

Forslag stillet af Ulf: Ændringsforslag til Finn’s forslag A.

 

”pind 3 (HB-medlemmers ansvar..) – udgår”.

 

17/0/0

Vedtaget

6

Forslag stillet af Finn Sørensen + vedtagne ændringsforslag.

 

Forslag (2.4) A: Beretning og den politiske situation

 

Som fast punkt efter ”konstituering” indføres et punkt med titlen ”Beretning og den politiske situation”.

 

Til dette punkt udsendes (jf. tidsfristerne i forretningsordenen) følgende:

 

-         En kort skriftlig beretning fra FU, Folketingsgruppen og stående udvalg.

 

-         En intern og/eller ekstern udtalelse v. FU om den politiske situation med handlingsanvisning/aktiviteter

 

-         En kort rapport fra hver enkelt HB-medlem om aktiviteterne i de afdelinger, de hver især har ansvaret for.

 

De skriftlige beretninger og afdelingsrapporterne kan i særlige tilfælde uddybes med korte mundtlige indlæg, men skal som hovedregel forudsættes læst af HB-medlemmerne.

 

 

FU forbereder hovedindlægget vedrørende den politiske situation og det dertil hørende forslag til udtalelse. ”

 

6/8/2

forkastet

 

7

Forslag stillet af Inger V. Johansen

 

”Finn Sørensens forslag B bliver ikke sat til afstemning”.

 

8/6/3

Vedtaget

 

Forslag stillet af Finn Sørensen

 

” Forslag 2.4. B: 10 teser om EL´s HB – formål, funktion og opgaver (2.5)

 

Sørens tekst fra august 2005 behandles på HB-mødet d. 9. – 10. juni med henblik på vedtagelse.”

 

Ikke behandlet

 
 

Kl. 15.00       3.  Den politiske situation 

Indleder: Jørgen Arbo Bæhr:

 

-         Udvikling af den offentlige sektor og velfærd er lige før målstregen: Treparts forhandlingerne står lige før en afslutning, kvalitetsreformen er skudt til august og kommune/regioner-aftalen står lige nu foran en afslutning.

 

-         Men i dag er situationen meget mere usikker. Kommunerne har overforbrugt 2 milliarder (som en konsekvens af struktur reformen.)

 

-         Der er kaotiske situation i kommunerne, p.g.a. sygefravær og mangel på arbejdskraft

 

-         De faglige parter kan ikke godtage regeringens smalle rammer.

 

-         En del af baggrunden for en svækkelse af regeringens situation er den åbning som Ny Alliance har givet.

 

-         Regeringen skal forsøge både at afsætte råderum til velfærd (over for DF og det soc.bagland) og afsætte råderum til skattelettelser (overfor Ny alliance og til dels de konservative)

 

-         Beskæftigelsen udvikler sig; ca. 3 % mere privat og et lille fald i det offentlige – mindre offentligt og mere privat.

 

-         Alle der kan tælle til 90 kan se at regeringsalternativ ikke er på dagsordenen nu.

 

-         Regionerne får nok en pulje penge (måske temmelig mange mill. over en længere årrække) – men med en binding på resultat – kontrakter.

 

-         Til gengæld er det ikke sandsynligt, at der ikke vil komme kommunale nedskæringer, og at regeringen ikke kan komme med penge nok til at dække udgifterne.

 

-         Karvet om konkurrence-udsættelse

 

-         Tre partsforhandlingerne bryder nok sammen – i det mindste midlertidigt.

 

-         Hvad vil dette medføre? Bolden bliver skubbet over i kommunerne (til dets i de socialdemokratisk ledede kommuner), så regeringen kan få mere ro på velfærdsdebatten.

 

-         Samlet set kan der komme strejker / protester i f.b.m. kommune budgetterne – fra slutningen af august.

 

-         Det ligger en tikkende bumpe under de offentlige OK – forhandlinger 2008 – hvor der ikke er penge i kasserne til at opfylde de offentligt ansattes forventninger.

 

-         Bevægelserne:

De organiserede; FOA, DL og BUPL, med eksempelvis aktivitetsdagen den 31/5 (der viste at der p.t. ikke er nogen velfærdsbevægelse)

Bredere har der være stilstand siden årsskiftet, hvor Genstart Danmark fik ansvaret for velfærdskampagnen.

 

-         Nogle faglige er nu ved at samles om nogle initiativer; fagligt ansvar ect.., Måske en konference i august – der evt. kan skubbe gang i bevægelserne igen.

 

-         I Folketinget:

Vi har stadigt en opposition i FT.

Bl.a. var der enighed mellem R,S,SF og Ø om modstanden mod kravet om 25 % konkurrence udsættelse.

-         Efter Ny Alliance er Socialdemokraterne blevet presse til bl.a. at tage afstand til den skarpeste liberalisme.

-         R står måske til at få Margrethe Vestager som formand – men med fremkomsten af Ny alliance er det ikke let at se om dette vil trække partiet mod højre eller venstre.

-         SF har siden fremkomsten af Ny alliance ikke været oppe på de høje navler. Villys ministerplaner er lagt på is – Enhedslisten bør ”redde” SF ved bl.a. at være aktive i at få SF med i mere bevægelsesarbejde. Det må vi foreslå dem.

 

-         I øvrigt:

Klima; det er gået op for Fogh/bush at man skal sige noget konkret om klima – men de har ingen bud på hvad man gør ved dette meget nærværende problem.

G8 topmødet; deres beslutning om invitere Kina, Indien, Sydafrika og Brasilien med.

 

Irak: Regeringens tilbagetrækningsplaner har fortsat en (også praktisk – med helikoptere) opbakning til besættelsen og USA's tyveri af Irakkernes olie. (selv SF stemte for dette!).

 

Grundlovs dag: Asmaa diskussionen blussede op igen – og det viser at dette punkt – i det mindste for Enhedslisten – vil komme til at fylde meget i den kommende valgkamp. Dette må vi debattere.

 

 

Fra Debatten:

 

-         Vi skal i kødet på SF , i f.t. deres klimapolitik (hvor SF acceptere handel med CO2 kvoter), samt andre emner.

 

-         Palæstina; meget presset af Israel – med intensivering af ekspropriering af jord. Vurderingen er at hvis der ikke kommer forbedringer / lettelser inden for de kommende år, er der meget stor risiko for at volden blusser op for alvor igen.

 

-         Inden for Israel har en privatiserings / liberaliserings politik destabiliseret Israel - bl.a. med vold mod strejkende studenter.

 

-         G8 – evaluering: Meget positiv evaluering af vores globaliseringskampagne og G8 mobiliseringer. - Enhedslisten tog afstand fra dem der lod sig provokere af politiet. G8 mobiliseringen sluttede med meget succesfulde civil-ulydigheds aktioner. Dette samlede bevægelsen på en meget god måde.

 

-         De offentlige ansatte er mange steder ved at bryde sammen – for meget at lave – for mange ændringer – Vi skal ikke kræve reformer – men reform-pause! Vi skal kræve flere ansatte og væk med alle mulige krav om dokumentation. – ned med markedsgørelsen af velfærden.

 

-         Vores vision; f.eks; ophævelse af forskellen i middellevetid (på 7 år) mellem veluddannede og kort tids uddannede.

 

-         Uenighed om Rune Lunds stempling af de folk der lavede vold (” de er syge i hovedet”) – Vi bør kun udtale om os handlinger – ikke mennesker. I forskellige miljøer er folk sure over disse udtalelser.

 

-         Klima; vi skal være mere konkrete i konsekvens-eksempler

 

-         Det er flot at vi fik 700 af sted i Enhedslistens busser – vi var for seje.

 

 

Behandling af forslag (3.1). fra Søren Søndergård og (3.2.) fra Jaleh Tavakoli

(begge forslag fremsat til sidste møde men udskudt)

                      

Til orientering: (3.3.) Oversigt over FU’s initiativer ifht. Iran og blæsten om Asmaa Abdol-Hamids kandidatur”

  

Behandling af (3.4.) ”Enhedslisten i velfærdskampen”
HB skal godkende den overordnede politiske linje i papiret, som ramme for det videre velfærdsarbejdet.

 

 

                      Til orientering:

 

– (3.5 / rød) Status på ud – og indmeldelser.

 

– (3.6 / rød) Et eksempel på en begrundet udmeldelse

 

– (3.7 / rød) forslag fra Bizhan om RGL og Asmaa

  

8

Forslag stillet af Signe Hagel / Velfærdskampagne udvalget

 

”Enhedslisten i velfærdskampen"

 

Regeringen gør sig klar til et valg: Kvalitetsreform, trepartsforhandlingerne, de kommunale budgetforhandlinger, finanslov og offentlige overenskomster, er alle elementer i dette. Anders Fogh ved at de borgerlige risikerer at tabe, hvis de ikke giver sig i forhold til kommunernes krav og fagbevægelsens ønsker.

 

Salg af DONG og længere tids nedskæringer er opsparingen til at løfte velfærden med et milliardbeløb. Det vil give et billede af en borgerlig regering, der vil offentlig velfærd og som tager ansvar for befolkningen levevilkår.

 

Velfærdsbevægelsen der blomstrede op i 2006 kører på lavt blus, men er samtidig det eneste der kan tiltvinge en ny regering og en ny kurs i dansk politik. Det kræver en kraftig indsats. I velfærdsgruppen er vi på denne baggrund kommet frem til følgende:

 

1. Fastholdelse af velfærdsspørgsmålet

 

Vi skal fastholde velfærdsspørgsmålet på den politiske dagsorden op til, under og efter en valgkamp. Her er vi enige med socialdemokraterne, SF, store dele af fagbevægelsen og hele den velfærdsbevægelse, der udviklede sig i løbet af 2006. Det er velfærdsspørgsmålet der kan vælte Fogh.

 

2. Enhedslistens rolle

Enhedslistens opgave er at velfærdsspørgsmålet ikke kun bliver til et spørgsmål om kroner og ører. Vi skal forsvare præmisserne for velfærden, og argumentere for velfærdens principielle grundlag. Det handler f.eks. om at vi som borgere har retskrav på universelle ydelser, der finansieres gennem skatter, og ikke almisser på baggrund af individuelle vurderinger. Nedskæringer og privatiseringer baner vejen for individuelle forsikringsordninger, hvor privatisering øger uligheden.

 

Og det handler om, at vi i den offentlige debat skal argumentere for medarbejder- og brugerindflydelse. Velfærden er altså ikke blot et spørgsmål om ydelsernes omfang, men også vores ret til, som arbejdende og skatteydende borgere, i dagligdagen at have indflydelse på virkningen af den lovgivning, der omgiver os. Udlicitering og privatisering reducerer borgernes mulighed for indflydelse, da det overlader kontrollen med velfærden til markedet.

 

Vi skal fastholde, at et finmasket offentligt sikkerhedsnet er forudsætningen for gode løn og arbejdsvilkår både i den private og den offentlige sektor. God social sikring, ordentlige uddannelsesmuligheder og et velfungerende sundhedsvæsen giver større tryghed i ansættelsen, og større faglig styrke.

 

3. Ny kurs – opbygning af bevægelserne

Vi skal arbejde for, at der opbygges en velfærdsbevægelse for en ny kurs i dansk politik. En bevægelse der formulerer en kritik af den liberale udvikling, og organiserer en folkelig diskussion om ”velfærdens regeringsgrundlag”. Enhedslisten kan ikke definere bevægelsens rammer og grundlag. Da den ikke kan have udspring fra et parti. Men om bevægelsens formål kan vi dog allerede nu sige, at den må formulere en række konkrete reformforslag til en ny kurs i dansk politik. Og at den både før, under og efter en valgkamp skal være en platform til at mobilisere fra. Det kræver en landsdækkende koordinering af bevægelsen og mere konkrete krav til en anden politik.

 

4. Velfærdsgruppen

Internt i Enhedslisten har HB nedsat en velfærdsgruppe, der skal sikre en koordinering omkring disse opgaver mellem afdelinger, enkeltpersoner og ledelser i partiet. Vores udvalg og nystartede netværk skal bruges aktivt i denne forbindelse.

Det er vigtigt at vi bruger den indflydelse vores medlemmer har i fagbevægelsen og andre organisationer. Derfor bliver en central opgave for velfærdsgruppen at kortlægge vores tillidsfolk i bevægelsen, og sikre at partiets politiske strategi bliver udbredt og diskuteret blandt disse. Målsætningen er at alle skal kunne se deres rolle i velfærdskampen, og at Hovedbestyrelsen prioriterer koordineringen af vore aktiviteter i bevægelserne.

 

17/0/0

Vedtaget 

9

Forslag stillet af Søren Egge Rasmussen:

 

3.1,  vedtages med en ændring i punkt 2 – som udmøntning af Søren Søndergårds forslag.

 

Vedtagelse:

”Der gennemføres en aktion med plakatopsætning og løbeseddelsuddeling i boligområder med mange indvandrere. FU er ansvarlig for at aktiviteten planlægges”

 

Som en udmøntning af:

Forslag 2: I løbet af efteråret gennemføres en aktion med plakatopsætning og løbeseddeluddeling i boligområder med mange indvandrere. Plakaten er et billede af Jaleh, Asmaa og et somalisk medlem fra Gladsaxe med en tekst på dansk, arabisk, urdu, farsi, somalisk og evt. tyrkisk, hvor der står noget i retning af: ”Ingen skal bestemme hvad du skal have på hovedet!” eller ”Tørklæde eller ej – kun dit eget valg”.

Aktionen skal selvfølgelig forsøges dækket af pressen og skal bakkes op af indlæg i aviserne. Stødretningen i kampagnen er dels Dansk Folkeparti og deres ønsker om tørklædeforbud og dels de reaktionære kræfter blandt indvandrerne, som insisterer på, at ordentlige muslimske kvinder skal gå med tørklæde. FU er i samarbejde med kvindeudvalget ansvarlig for at arbejde videre med kampagnen.”

 

Mange/1/3

Vedtaget 

10

Forslag stillet af Bizhan:

 

(3.7) forslag fra Bizhan om RGL og Asmaa

I forlængelse af Søren Søndergaards forslag nr. 3, vil jeg bare supplere med endnu et forslag med hensyn til Asmaa.

 

Mit forslag går ud på at vi skal bruge de Rød-Grønne Linjer meget mere end Søren har forslået. Jeg kan forstå på Sørens forslag, at man kun vil bruge et nummer af Rød-Grønne Linjer til at løse problemet og uenigheden omkring Asmaa.

 

Mit forslag går ud på, at vi skal bruge 3 numre af Rød-Grønne Linjer, hvor Asmaa står i skud til at besvare medlemmernes spørgsmål.

 

I tilfælde af folketingsvalg, afbrydes interviewet af Asmaa.

Min begrundelse er, uenigheden mellem medlemmerne af partiet og de forskellige udvalg. Jeg kan for eksempel nævne, at det antirasistiske udvalg og kvindeudvalget er splittet over spørgsmålet om Asmaa. På den måde kan vi give muligheder til både medlemmerne og Asmaa i håb om enighed.

 

1/mange/3

Faldet

 
 

 

Kl. 16.30       Pause

 

 Kl. 16.45       4.  Møde med de ansatte 

Indleder: Marianne Frederik

 

 Præsentationsrunde bordet rundt – hvor HB og ansatte præsentere sig selv og deres opgaver.

 

Nikolaj Heltoft indleder

 

-         Samarbejdet mellem HB/FU og de ansatte

 

-         Det er en misforståelse at de ansatte ikke ønsker at blive ledet – Vi ønsker at blive ledet og vide hvor vi skal hen – og arbejde efter dette.

 

-         Vi ønsker at HB inddrager de ansatte hvor det er relevant – også meget gerne på et tidligt tidspunkt.

 

-         Arbejde med at strukturere arbejdet med kampagner (eks. 4.5 – projektbeskrivelsen) HBs fokus burde primært forholde sig til de første punkter – de politiske overordnede rammer / projektbeskrivelser.

 

-         De ansatte forventes at være initiativtagende, kreative - Derfor bør HB styre og lede via rammer og målsætninger og i dialog.

 

-         Gode eksempler på dette har været eks. globaliserings kampagnen

 

-         Der kan være forskelle i prioritering mellem HB og FT gruppen – og så er det FT gruppe som HB skal tage fat i.

 

 

Fra debatten:

 

-         Debat om forventningsafstemning, stressforebyggelse, arbejdsgiverrolle og arbejdsgiver ansvar, tillid, demokrati, anerkendelse, ressourceforvaltning, organisationskultur og samarbejdsformer.

 

-         Resultat fra en arbejdsplads vurdering på Christiansborg; det entydige resultat var at det dårlige arbejdsmiljø skyldes manglende ledelse.

 

-         Forslag: om der på næste årsmøde afsættes penge til en professionel tilgang til stress arbejdet / konsulent bistand.

 

                     

Det var en god dialog mellem ansatte og HB. Det var planlagt at debatten skulle handle mere om hvordan de ansatte kunne bidrage til arbejdsplanens udmøntning – det blev ikke det vi brugte tiden på.

 

 

                      Bilag til punktet:

 

4.0 – spørgsmål fra sekretærgruppen på Christiansborg til mødet med HB

 

                      4.1. - Oversigt over personale og arbejdsområder. (Til orientering.)

 

                      4.2. - Personalehåndbog. (Til orientering.) (Er ved at blive revideret.)

 

                      4.3. - Svar fra Christiansborg-ansatte om Demokrati-høring.

 

                      4.4. - Kommunikationsveje i Enhedslisten. (Til orientering.)

 

                      4.5. - Globaliseringskampagnens projektbeskrivelse (Til orientering.)

 

4.6 - Om ansatte og HB. Papir fra 2005

 

Til orientering: (4.7.) Enhedslistens arbejdsplan 2007-2008

  Kl. 18.30       5. Valgkampsforberedelse - orientering

Herunder tilbagemelding fra de HB-ansvarlige: hvordan går det med de lokale opstillinger af folketingskandidater?

  

Thomas Bugge:

 

-         Det er ikke så længe siden at sidste HB møde nedsatte valgkamps ledelsen.

 

-         Der arbejdes på to niveauer :

 

o       Plan A; en planlægning hvor valgkampsledelsen gør organisationen klar til den fede valgkamp, til 1/1 – 2008.

 

o       Plan B: initiativer der sigter på at Enhedslisten vil være i stand til et valg her og nu – læs. i september 2007.

 

Fra Debatten:

 

-         Ideer: lokale kurser for nye FT-kandidater

 

-         Vigtigt at få info ud til afdelingerne.

 

-         Mulighed for nogle organisatoriske kurser for lokale organisatorer.

 

-         Til afdelingerne: aktivisme, husk det sociale, vær klar til valgkamp.

 

 Kl. 19.00       Slut 

Herefter aftensmad i Enhedslisten Vesterbros lokaler, rigtigt hyggeligt.

  

Søndag den 10. maj

 

- valgt til dirigenter for søndagen: Thomas Bugge og Marianne Frederik.

 

 

Kl. 9.00         6.  Årsmøde evaluering

Politisk evaluering / Pressemæssige – indleder Jørgen Arbo-Bæhr.(6.1 / blå) Politisk årsmøde evaluering 

(6.2 / blå) Årsmøde evaluering i forhold til Pressegruppens arbejde

 Praktisk evaluering – skriftlig evaluering – Signe Færch indleder kort

(6.3 / blå) Samlet praktisk evaluering

  

Arbejdet i Kandidatudvalget; hvad er de to repræsentanter fra HB’s rolle i kandidatudvalget? Indleder: Vibeke Syppli.

 

(6.4 / blå) Hvordan HB’s repræsentanters rolle i kandidatudvalget skal være og kan blive bedre fremover.

  Debat om de fremlagte evalueringer – der blev taget til efterretning – men denne behandling havde ikke karakter af en vedtagelse af disse papirer.

Ud af debatten kom forskellige andre forslag.

  

11

Forslag stillet af Baltser Andersen:

 

”Den vejledende urafstemning om opstillingen af prioriterede folketingskandidater placeres tidsmæssigt, således at urafstemningen afsluttes senest en måned før afviklingen af årsmødet”.

 

5/7/3

Faldet

 

12

Forslag stillet af Annemette Isabel Nielsen

Ang. urafstemning:

 

”HB bruger noget tid op til årsmødet på at nytænke urafstemningsproceduren og formålet med urafstemningen for partiet – på baggrund af diskussionen dags dato (på dette HB møde) og evalueringen.”

 

11/1/3

Vedtaget 

13

Forslag stillet af Jørgen Arbo-Bæhr:

 

”Kandidats udvalgets arbejde og samtaler med kandidater er fortrolige”

 

2/7/6

faldet

14

Forslag stillet af Niels Henrik

Vejledning om Kandidatudvalgets opgave

 

Kandidatudvalgets opgave går ud på at sammensætte en kandidatliste, som bredt repræsenterer Enhedslisten. Urafstemningsresultatet er en vigtig indikator, men andre faktorer skal inddrages herunder faktorer som alder, køn, erhverv, politisk erfaring i og uden for Folketinget herunder landsorganisationen samt geografisk spredning.

 

Kandidatudvalgets repræsentanter har et fælles ansvar for at nå et resultat, som bredt repræsenterer Enhedslisten. Hver enkel repræsentant skal først og fremmest se på hele Enhedslistens interesser. Først derefter bør regionale hensyn drages ind i overvejelserne.

 

Det er imidlertid et væsentligt argument såfremt en kandidat eller en kreds tilkendegiver, at de ikke tror, de kan arbejde sammen. Et godt valgresultat forudsætter et godt samarbejde.

 

Det er tillige vigtigt, at kandidatudvalget holder sig for øje at prioritere suppleantpladser især for de 4 sikre kredse, eftersom der er sandsynlighed for, at vedkommende kommer ind og får prøvet folketingsarbejdet.

 

Kandidatudvalget arbejder på at nå en enig indstilling. Det kræver gensidig respekt og accept af hinandens holdninger. Alle repræsentanterne arbejder for Enhedslistens interesser.

 

 Sat op mod Vibeke (15)

5 mod 5

 

Begge faldet

 

15

Forslag stillet af Vibeke Sybli :

 

”Kandidatudvalget

Kandidatudvalgets opgave er at sammensætte et forslag til kandidatliste til Enhedslistens årsmøde.

 

Kandidatudvalgets tager udgangspunkt i urafstemningsresultatet (top 10) sammen med en række faktorer som:

Alder, køn, geografi, arbejde/uddannelse, parlamentarisk erfaring, anden politisk erfaring, lokalområdernes og kandidaternes ønsker.

 

Der udarbejdes en prioriteret liste, som afspejler og udtrykker Enhedslistens politik.

 

For at få den bredest mulige opbakning til kandidatudvalgets forslag tilstræbes at listen udarbejdes i størst mulig enighed blandt udvalgets medlemmer.

 

Dette kræver tid og rum under årsmødet og i planlægningen op til årsmødet.

Hovedbestyrelsen skal

 

Sat op mod Niels Henriks (14)

5 mod 5

 

Begge faldet

 

16

Forslag stillet af Pia Boisen

- om Årsmøde evaluering:

 

”Ved planlægningen af næste årsmødet beslutter HB nogle mål og succes kriterier for årsmødet. På den måde bliver en efterfølgende evaluering mere håndterlig.”

 

14/0/1

Vedtaget 
 

Skrevet af af Jørgen Arbo-Bæhr (6.1)

 

Evaluering af årsmødet.Oplæg af Jørgen Arbo-Bæhr 

En politisk evaluering af årsmødet må tage udgangspunkt i det faktum, at man ikke kan adskille det politiske indhold fra den praktiske planlægning og afvikling, eller fra den pressemæssige side (se selvstændig evaluering fra årsmødepressegruppen) og den generelle politiske situation, som årsmødet finder sted i.

 

Lad os starte med konklusionen. Såvel den generelle politiske situation omkring årsmødet, som den overbookede dagsorden havde afgørende indflydelse på, at årsmødet ikke kunne nå samme positive og fremadrettede højder, som 2006 årsmødet. Alligevel efterlod årsmødet på en række punkter et positivt indtryk. Dels på baggrund af en eksemplarisk afvikling, og dels fordi partiet i større og større udstrækning er præget af medlemmer med bevægelseserfaring og/eller erfaring fra parlamentarisk arbejde. Man kan sige, at det var et godt årsmøde – mod alle odds.

 

 Den politiske situation 

Overordnet set var vores udgangspunkt ikke så tosset endda. På den nationale scene var velfærdskampen stadig et centralt omdrejningspunkt. Massedemonstrationerne 17. maj 06 og strejker, blokader og demonstrationer i forbindelse med budgetvedtagelserne i oktober gav et godt afsæt for vores placering i bevægelserne og i oppositionen til VKO.

Tilsvarende kunne vi i internationalt perspektiv konstatere, at Irak krigen ikke blot byggede på en løgn, men også havde ført til et uoverskueligt kaos og borgerkrig i Irak.

Det blot for at sige, at vi overordnet set havde basis for at udvikle vores politik (og tegne et klart billede af den) på områder, som har politisk bevågenhed bredt i den danske befolkning.

 

 

Alligevel kom disse emner kun til at være biting på årsmødet, af den simple grund, at Enhedslisten kom i fokus i den politiske debat i de sidste tre uger op til årsmødet. Asmaa´s opstilling til urafstemningen udfordrede i første omgang den yderste højrefløj. I anden omgang blev det også til en omfattende diskussion på venstrefløjen, i og udenfor Enhedslisten.

 

På den måde kom mangfoldighedsdebatten – og lidt bredere: værdidebatten – til at fylde utroligt meget i den politiske debat op til og på årsmødet. I sig selv kunne det sagtens være en styrke. Når det alligevel både må vurderes positivt og negativt, hænger det sammen med, at HB og FU som ledelse reelt ikke havde mulighed for at forberede denne situation. Det medvirkede til, at den bredere debat om mangfoldighed og plads til forskellighed blev indsnævret til interne uenigheder om religion/Islam og Asmaa´s kandidatur til folketinget. I stedet for en offensiv, blev det en defensiv diskussion.

 

 

Ovennævnte havde betydning både for den generelle politiske debat, for pressedækningen og for selve opstillingen af spidskandidater til folketingsvalget. Problemet i det kan koges ned til, at andre (væsentlige) politiske spørgsmål kom til at fylde mindre.

 

 En overbooket dagsorden 

Et betydningsfuldt problem for afviklingen af årsmødet var, at der på forrige årsmøde var besluttet nogle omfattende diskussioner/dagsordenspunkter. Det drejede sig om EU, sundhedspolitik og prostitutionsdebatten.

 

På trods af, at HB havde forsøgt at forberede diskussioner og beslutninger på to af punkterne, gennem afholdelse af et seminar om EU politikken og en delegeretkonference om prostitution, var det svært at få dagsordenen hænge sammen. Det betød, at de fleste punkter på dagsordenen var tidsmæssigt så presset, at der reelt ikke var tid til en ordentlig diskussion. Værst illustreret af en taletid under EU diskussionen på 45 sekunder!

 

Samtidig betød den sammenpressede dagsorden også, at der ikke var tid til en opdeling af punktet om beretning og den politiske situation i to selvstændige punkter. Denne opdeling havde ellers på årsmødet 06 vist sig at kunne fungere fornuftigt, hvis der var tid nok til begge punkter.

 

 De politiske diskussioner 

Det er ikke op til Hovedbestyrelsen at vurdere, hverken indholdet af årsmødets beslutninger eller indholdet af medlemmernes diskussionsindlæg.

Men udover HB´s forpligtelse til at føre beslutningerne ud i livet, må vi også tage bestik af, hvad der ligger af uafklarede spørgsmål.

 

 

Først og fremmest giver diskussionerne om Asmaa´s opstilling til folketinget os i hvert fald to opgaver. For det første er det tegn på en vis usikkerhed og måske reelle uenigheder blandt medlemmerne angående forholdet mellem religion og politik. Det gør det nødvendigt, at organisationen er behjælpelig overfor de afdelinger, som vil organisere diskussioner om dette emne.

 

For det andet må HB overveje, om den måde vi gennemføre urafstemningen om spidskandidater på, reelt giver medlemmerne et politisk valg mellem forskellige kandidater.

 

 

Et andet emne, som rejste et ”nyt” spørgsmål, var diskussionerne af sundhedspolitisk program. Ud over det positive, at vi nu har et program (og et handlingsprogram), som er en solid basis for efterårets kampagne, må HB tage initiativ til en mere principiel diskussion om vores parlamentariske arbejde i regioner og kommuner.

 

Vi har nogle gennemdiskuterede og klare principper for arbejdet i Folketinget, mens det ikke er tilfældet i regioner og kommuner. I takt med, at vi er blevet (og bliver) stadig bedre repræsenteret i regionsråd og kommunalbestyrelser, bliver disse diskussioner mere og mere nødvendige. Dermed ikke sagt, at principperne fra folketingsarbejdet kan kopieres til regioner og kommuner. Men ledelsen/HB har et ansvar for at diskutere principper med de lokale Ø-valgte.

 

 

Med hensyn til de øvrige hovedemner på årsmødet – EU, Irak og prostitution - må vi konstatere, at der blev taget rimeligt klare beslutninger. Ikke dermed sagt, at der ikke var, og fortsat er, uenigheder. Sådan er dét. Det betyder blot, at vi fortsat skal sikre en levende medlemsdebat i Rød Grønne linier og på møder, som kan være med til at udvikle vores politik.

 

 

Her skal det også konstateres, at den nye procedure vedrørende ændringsforslag fungerede tilfredsstillende. Det gav i hvert fald de delegerede et rimeligt udgangspunkt for at bevare overblikket ved afstemninger om forslag og ændringsforslag. Så det er absolut værd at holde fast i denne procedure (deadlines).

 

 Mødets afvikling 

Som udgangspunkt må vi sige, at de fysiske rammer for, planlægningen af, og mødeledelsen under, årsmødet fungerede godt.

 

Med hensyn til de fysiske rammer var vi beriget af gode pladsforhold, som også peger fremad i takt med, at partiet vokser i medlemstal. Men vi formåede ikke at sætte stedet ind i en politisk ramme – som tilfældet var året før på Christiania.

 

Nørrebro, Blågårds Plads, Ungdomshuset var for abstrakte størrelser i forhold til stedet , uanset hvor ”tæt på” vi var. Og af gode grunde kunne vi jo ikke holde årsmødet i Ungdomshuset.

Den administrative planlægning af årsmødet var rosværdig, og medvirkede til et positivt billede af årsmødet udadtil. Med hensyn til den politiske forberedelse, som er HB´s og FU´s ansvar kan vi altid konstatere, at det kan blive bedre. Her skal det fremhæves, at HB/FU bør tage et større ansvar for, at enkeltforslag sikres en ordentlig behandling, hvis det er forslag af en større betydning for partiets arbejde. Det kræver en gennemgang af forslagene inden årsmødet, og derefter et tæt samarbejde med dirigenterne.

 

Angående mødelelsen/dirigenterne medvirkede de til en efter omstændighederne perfekt gennemførelse af årsmødet. Det understreger, hvor vigtigt det er, at HB/FU også i fremtiden er meget omhyggelige med at sammensætte et vel kvalificeret dirigent-team og at hjælp med forberedelsen i så høj grad som muligt.

 

 

Til sidst må vi sige, at årsmødets beslutninger vedrørende arbejdsplan gav løfter for fremtiden. Gennem en stram prioritering af såvel kampagner som diskussioner er der lagt op til, at årsmødet 2008 kan gennemføres med en mindre overbooket dagsorden og mulighed for prioriteringer af diskussioner, som hænger sammen med den til den tid aktuelle politiske situation.

 

 

 

Taget til efterretning

- indgår i det videre arbejde

 
 

Årsmøde – presse – gruppen / Mikkel Skov

 

6.2  Evaluering af pressearbejdet før og under årsmødet 2007 Planlægning: 

Pressekontoret – der er rygraden i årsmødepressegruppen (ÅMPG) – var underbemandet i tiden op til årsmødet, så selvom planlægningen gik i gang tidligere end sidste år, så var det lige sent nok i forhold til den arbejdsmængde, der i øvrigt skulle løftes af pressekontoret (herunder en mediestorm og lancering af ny hjemmeside).

 

 

Arbejds- og tidspresset kom i særlig grad til at gå udover den strategiske dimension af planlægningen (parole og overordnet fortælling), samt forberedelsen af indramningen af de væsentligste debatter: særligt temaet om regeringsdeltagelse blev ikke forberedt ordentligt, hvorfor den første presseomtale om temaet blev vinklet på at Enhedslisten ville i regeringen. Problemet var formodentlig, at alle involverede i pressearbejde på forhånd havde forhold sig til problemstillingen, og i processen glemte, at det ikke var tilfældet for journalisterne, der manglede alle mellemregningerne.

 

 

Der var en del frustration omkring arbejdet med parolen. Der blev lagt et stort stykke arbejde i formuleringen fra ÅMPG, og det var ærgerligt at parolen blev ændret uden hensyntagen til de bagvedliggende overvejelser.

Da processen også gik skævt sidste år, kan det hænge sammen med proceduren.

 

 

Derfor foreslår vi følgende procedure til udvælgelse af parole.

 1. HB foreslår i god tid (senest tre måneder før årsmødet) en ramme (mangfoldighed, velfærd etc.) for parolen efter orientering fra ÅMPG om mulige vinkler på årets pressearbejde
 2. Inden for den ramme stiller ÅMPG et eller flere forslag
 3. HB vælger mellem de stillede forslag

 

Punkt 3 klares senest på det næstsidste HB-møde, således at der er tid til at få nye forslag frem, hvis ikke HB er tilfreds med de stillede forslag.

 

 

Hvad angår den strategiske dimension så betyder medieeksponeringen af årsmødet, at det er en oplagt mulighed for at arbejde langsigtet med profilering og positionering. Dette arbejde blev lidt lemfældigt i år i planlægningsfasen. Heldigvis blev særligt vores mangfoldigheds-dagsorden alligevel løftet.

 

 

Den praktiske forberedelse af den presse-relaterede afvikling led ikke synderlig overlast under den lettere absurde arbejdsmængde i ugerne op til årsmødet.

 

 

Ang.. planlægning af prioriterede pressehistorier, så skete denne under de helt særlige omstændigheder, at vi på forhånd vidste, at pressens altdominerende fokus ville være på spørgsmålet om Asmaas opstilling. Dermed drejede det sig om at forsøge at dreje dækningen over i retning af vores mangfoldigheds/forskelligheds-dagsorden (hvad der delvist lykkedes), samt at forsøge at sælge nogle historier, der kunne give en spredning i dækningen (hvad der også delvist lykkedes).

 

 

Afvikling:

  Praktisk: 

Trods en melding om at der var trådløst Internet i hallen, så lykkedes det aldrig for os at få det til at fungere. Det betød konkret, at pressens arbejdsområde måtte flyttes fra det planlagte hjørne, da vi skulle kunne trække net-kabler fra det eneste fysiske netstik. Endvidere betød at en fra ÅMPG løbende måtte konfigurere journalisternes computere, så de kunne gå på nettet. En ret tidskrævende og unødvendig ekstraopgave.

 

Til næste år bør der være en Internetansvarlig (med den nødvendige viden) i praktisk gruppe, der sørger for at vi har hul igennem.

 

 Pressedækning: 

Igen i år fik vi fuld plade i forhold til de historier vi på forhånd havde planlagt at få i medierne. Ligesom sidste år havde vi lavet en medie-drejebog, så vi havde overblik hvilke historier vi fik bragt i hvilke medier, hvornår. Formålet er selvfølgelig at sikre, at vi få eksponering i de relevante medier, med de historier vi ønsker at prioritere.

 

 

Dertil kom så de direkte årsmøde-relaterede historier, samt – ikke mindst – det enorme på fokus på Asmaa og hendes opstilling.

 

På trods af det store fokus på Asmaa, så fik vi også en ok velfærds-dækning.

 

 DR 

Vi havde vist ikke noget at klage over i forhold til DR’s udsendelse søndag aften. DR-folkene tilkendegav igen i år at de var tilfredse med faciliteter, servicering og behandling i øvrigt.

 

 Øvrigt pressearbejde: 

Inden årsmødet havde vi ikke kunne nå, at sætte flere personer ind i systemet bag den nye hjemmeside (der blev lanceret ugen før, under klimakset i mediestormen). Derfor opstod der under årsmødet flaskehals hos den ene der kunne betjene hjemmesiden (og som samtidig var tovholder, primær pressekontakt og IT-ansvarlig).

 

 

Det betød at opdateringen af hjemmesiden under og dagen efter årsmødet lod meget tilbage at ønske. Det er at være et enkeltstående tilfælde, der kan tilskrives de umulige arbejdsvilkår i ugerne op til årsmødet.

 

 

Konklusioner til næste år:

 
 • Der skal være en IT-ansvarlig, der sikre at IT- og internet-faciliteterne er i orden, og som skal stå for support under årsmødet.
 
 • Der skal være klarere aftaler om ansvars- og kompetence-fordeling internt i årsmødepressegruppen.
 
 • Vi skal huske at have nøgle-taler klar til distribution.
 
 • Pressebordsvagten skal have overblik over hvor på dagsordenen mødet er, samt hvilke beslutninger der er truffet.
 
 • Færre medlemmer af ÅMPG der også er delegerede er klart at foretrække
 
 • Ny procedure for udvikling af procedure
   

Taget til efterretning

- indgår i det videre arbejde

 
 

fra Årsmøde praktisk gruppe

 

6.3 

Til FU-mødet 6. juni. Muligvis kommer der mindre rettelser i den udgave der sendes til weekendens HB-møde, da ikke alle fra Praktisk Årsmødegruppe har givet respons endnu

  

Praktisk evaluering af Enhedslistens årsmøde 2007

 

Nedenfor gennemgås udvalgte hovedområder af den praktiske forberedelse.

Der findes desuden en mere detaljeret evaluering dels oversigtsskemaet over alle del-opgaverne i den praktiske forberedelse, samt i de skriftlige del-evalueringerne. Desuden findes der også papiret ”det købte vi sidste år”, der også siger hvad vi havde for meget af og hvad vi manglede.

Se desuden særskilte evalueringer med hensyn til den politiske vurdering og det pressemæssige arbejde.

 

 Overordnet

Generelt må man sige, at den praktiske forberedelse og afvikling af årsmødet gik rigtig godt. Overordnet mener jeg man kan pege på 3 forhold der medvirkede til dette:

 

-         Der er gennem de sidste år sket en form for en professionalisering af årsmødet. I år fik vi fx alt mad udefra (pga manglende køkkenfaciliteter), hallen var meget professionelle (havde konstant 2 medarbejdere til rådighed under mødet) og årsmødehæfterne blev trykt ude i byen. Det har sparet mange kræfter, samt mindsket risikoen for ”katastrofer”.

 

-         Vi havde i år et stærkere aktivisthold end tidligere, hvilket betød der hele tiden var rigeligt med hjælpende hænder

 

-         Der var i år en klarere beslutningsgang samt ansvarsfordeling mellem de involverede personer, samt mellem HB, FU og de ansatte. Dette gælder både inden og under årsmødet.

 

 

Strukturen

 

Årsmødeledelsen blev i det forberedende arbejde udgjort af Forretningsudvalget. FU drøftede løbende rammerne for årsmødet og godkendte konkrete beslutninger. Dog lå overblikket ofte hos Signe som årsmøde-koordinator og det havde været godt hvis der – som strukturpapiret også forskriver – var blevet afholdt løbende koordinerende møder(møder med repræsentanter fra praktisk gruppe, dirigenter, pressegruppe samt FU eller en enkelt repræsentant herfra).

 

HB’s rolle i selve den praktiske del af årsmødet har været meget begrænset hvilket har fungeret rigtig godt. Dog var der frustration over beslutningsprocessen ifht. fastlæggelse af hovedparole.

 

 

Arbejdet i Praktisk Årsmødegruppe har været konstruktivt og præget af god stemning.

 

Det har fungeret godt med én person der fungerede som årsmøde-koordinator, dog har det været lidt uklarhed om hvem der ellers har siddet i gruppen, da ikke alle der havde en tovholder-funktion i praksis indgik i gruppen. Derfor foreslår Praktisk Årsmødegruppe at man næste år fra starten udpeger fx 5 personer faste personer der udgør gruppen. Disse kan så knytte andre tovholdere til.

 

Generelt fungerede det meget godt med en meget klar opgavefordeling internt på Studiestræde, fx at der i den sidste uge op til årsmødet var en der var hovedansvarlig for at køre de almindelige sekretariatsfunktioner videre, således at resten kunne koncentrere sig om planlægningen.

 

I papiret ”Ny struktur- og evalueringspraksis” lægges der op til 2-3 ugentlige møder i gruppen. Dette er klart for ofte i størstedelen af perioden.

 

 

Samarbejdet mellem Christiansborg og Studiestræde har fungeret rigtig godt i forberedelsen af dette årsmøde. Dette skyldes bl.a. at vi i år har været bedre til klart at fordele ansvarsområderne. Desuden har Nikolaj Heltoft og Karl Kjær været gennemgående repræsentanter fra Christiansborg i Praktisk Årsmødegruppe, og dermed været med i hele processen, de fælles beslutninger samt formidlet kontakt til Christiansborg. Til kommende årsmøder kan det overvejes om man ikke fra starten skal afklare formelt hvem, der er gennemgående repræsentanter i den praktiske gruppe, da det først et stykke inde processen var klart at det var netop disse to.

 

På Christiansborg brug for klarere definition af hvornår de ansatte kan gå i ”årsmøde-mode” og dermed nedprioritere andre arbejdsopgaver.

 

 

Samarbejdet med pressegruppen har været præget af god stemning og uden konflikter. Dog er der behov for en bedre koordinering med pressegruppen, således at Praktisk Årsmødegruppe i højere grad ved hvad der bliver arbejdet med, og hvilke krav det stiller til den praktiske forberedelse.

Derfor foreslås det, at der kommende år holdes et par fælles møder mellem de to grupper.

 

 Arbejdet med forslag og opstillinger

Overordnet set gik det meget godt. De trykte hæfter var meget arbejdsbesparende for Studiestræde. Dog var der enkelte fejl. Der var således 3 gange problemer med forslag, der blev overset eller glemt. Heldigvis nåede alle forslag og ændringsforslag at komme ud til de delegerede, men altså i senere numre af hæfterne end det var meningen.

 

Fejlene skyldtes dels problemer med mails der blev overset eller havnede forkerte steder, dels menneskelige fejl. Til kommende år kan man overveje to forslag der er fremsat:

 

-         at vælge en procedure hvor man melder ud til alle, at forslag først kan betragtes som modtaget, når man har fået en bekræftelse per mail(nogle har dog indvendt at dette er udemokratisk)

 

-         at oprette særskilt emailadresse, fx [email protected] hvortil alt skal sendes(nogle har indvendt, at det vil skabe yderligere rod og forvirring)

 

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at der ligger klar plan for hvordan man sikrer at forslag og opstillinger ikke overses. Det er ligeledes vigtigt at der er få klare deadlines, der meldes ud meget tidligt i processen.

Pga. udskiftning på Studiestræde var der ikke en gennemgående tovholder på arbejdet gennem processen, hvilket netop på dette område er vigtigt for at sikre sig et overblik og huske alle ting.

 

Desuden skal det huskes:

-         At sætte klare og tydelig deadlines, og altid angive et klokkeslæt.

 

-         At alle papirer skal sendes elektroniks i word-format (vigtigt) til de blinde medlemmer, der ønsker det. Der skal generelt udvikles procedurer, der automatisk sikrer tilgængelighed for blinde medlemmer. Indtil da er det dog vigtigt at huske på. (fx er Torben Kjær fra Hillerød afhængig af dette)

 

 Urafstemningen

Der deltog 635 medlemmer i årets urafstemning, hvilket er en stemmeprocent på 14,7 %.

 

Ud af de 77 lokalafdelinger blev der afholdt urafstemning i de 70, dvs. i 90 % af lokalafdelingerne.

 

Der er brug for at tænke proceduren igennem omkring stemmeafgivelser. Praksis er at de stemmeberettigede er de personer, der er medlemmer på afstemningsdagen. Derfor skal listen over stemmeberettigede ikke at være trukket samme dag som delegeret-opgørelsen, da det skaber problemer ifht.

medlemmer, der flytter og bliver medlemmer i mellemtiden.

 

 Aktivistholdet

Der var et meget stærkt aktivisthold. Det skyldtes særligt en rigtigt stor indsats fra SUF’erne, der stillede med rigtig mange aktivister.

 

Der er en del arbejde i at organisere aktivisttjanserne, når vi vælger at organisere det på den måde hvor folk melder sig til vagter af 2-3 timers varighed. Derfor kunne man overveje til kommende år at skaffe et gennemgående aktivisthold på fx 15 personer, der sætter hele weekenden af og mellem hvilke man så fordeler opgaverne.

 

 Festen lørdag aften

Til festen lørdag forsøgte vi at imødegå kritikken fra sidste år om for høj og vild musik. Nogle var således rigtig glade for årets mere afdæmpede program, mens andre mente det var en kedelig fest.

 

Det er svært at arrangere en fest der tilfredsstiller alle grupper.

I den praktiske årsmødegruppe er der enighed om at man skal nytænke festen lørdag aften. Enten skal man bruge flere ressourcer på festen - fx tænke i at lave en opdeling eller flytte festen ud af mødelokalerne. Alternativt kan det være man skal tone festen ned og erkende, at man ikke får en virkelig fed fest op at stå og i stedet tænke i at skabe en stille og rolig hyggelig aften, og dermed også spare penge til fx band.

 

 

Børnepasningen var generelt en stor succes. Vigtigst er det, at vi er ved at have en fast tradition med at arrangere det, samt at kendskabet til denne mulighed er ved at være udbredt i organisationen. Det er vigtigt at vi forsat har dette som en prioritet, også økonomisk.

 

 Scenen

Sceneoppyntningen var en af de mest gennemførte vi har haft, hvilket bl.a. skyldtes hjælp fra en scenograf Karl Kjær har kontakt til. Konsekvensen blev dog også at budgettet skred på denne post.

Vi kom for sent i gang med arbejdet, hvilket betød at der i ugen op til var meget stress på at få oppyntningen færdig. Arbejdet kan sagtens påbegyndes i bedre tid.

 

 Små ting der er vigtige at huske til næste år

- Vin til dirigenterne(som i år gjorde en fabelagtig indsats)! Og en ”officiel” applaus til alle involverede ved mødets slutning.

- Fadølsanlægger skal sættes op og testes når leverandørerne er til stede, selvom de mener det ikke er nødvendigt.

 

I denne evaluering indgår desværre ikke et overblik over hvorvidt der er sammenhæng mellem budget og regnskab, da der endnu ikke er det fulde økonomiske overblik.

Udarbejdet af Signe Færch i samarbejde med hele Praktisk Årsmødegruppe 

Taget til efterretning

- indgår i det videre arbejde

 
 

Kl. 10.30       7.  Sundhedskampagnen  

                      Indleder: Signe Hagel:

 

Sundhedsgruppen lægger op til et valg mellem to politiske fokus for kampagnen. Begge fokus står selvfølgelig oven på den vedtagne politik fra årsmødet.

Kampagnen løber fra august til oktober – 2007.

  Debatten viste at HB ønske at holde fast ved en kant mod liberaliseringen af sundhedsvæsnet  - men uden at det betyder at vi ikke skal have vores visioner med. 

                      – (7.1.) Oplæg fra kampagnegruppen

 

                      – (7.1.1 / blå) Sundhed til alle . nu med indstilling

 

Godkendelse af oplægger som den overordnede politiske linje for sundhedskampagnen i efteråret + HBs valg mellem to oplæg til hovedfokus.

  

17

Forslag stillet af Pia Boisen:

 

Kampagnen tager udgangspunkt i punkt 2. i 7.1

 

Dog således at der tages udgangspunkt i Enhedslistens konkrete sundhedspolitiske mål.

Et mål kunne f.eks. være at middellevetiden for ufaglærte i 2020 er på linje med højtuddannedes.

Kampagnen kan så udfold de nødvendige initiativer for at nå målene.

Det vil typisk være elementer inden for helhedsorienteret sundhedsvæsen – men også elementer vedr. markedsgørelse og privatisering.”

 

10/2/3

Vedtaget 

18

Forslag stillet af sundheds kampagne gruppen

Sundhedskampagnens fokus

 1.        Markedsgørelse af sundhedsvæsnet (Sundhed til salg, Sundhed A/S, sundhedsfabrikker)

Sundhedsvæsnet er udsat for en stigende markedsgørelse: ansatte og brugere mærker dagligt konsekvenserne af mål og rammestyring, hvor kvaliteten i sundhedsydelserne påvirkes. Der ikke tid til omsorg, patienterne føler sig overset og de ansatte føler ikke, at de gør det godt nok.

Strukturreformen og hospitalsnedlæggelser er en del af regeringens politik for at gøre sundhedsvæsnet mere konkurrencedygtigt.

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, mere privatisering og hospitaler opbygget som virksomheder er regeringens politiske og ideologiske mål henimod en afvikling af velfærden, og er aktuelle ændringer, der sker i sundhedsvæsnet i dag. Konsekvenserne er marginalisering med øget ulighed i sundhed til følge.

Ventelistegarantien der sænkes til en måned til efteråret er endnu et element, der kan øge det private marked. På Europæisk plan er der i Servicedirektivet udsigt til at sundhed bliver en vare, allerede nu praktiseres det, at pengene følger borgeren, hvis de skal have en behandling i udlandet.

Enhedslistens budskab skal derfor være, at vise konsekvenserne på kort og lang sigt af den øgede markedsgørelse og privatisering på national og global plan i et udtryk det inkluderer brugere og ansatte. Enhedslisten siger nej til privatiseringer og for os er sundhed en ret for alle. Enhedslisten kræver en udbygning og omorganisering af den offentlige sektor/sundhedsvæsnet, der overflødiggør det private marked og modvirker marginaliseringen.

I folketinget kan vi stille en række kontroversielle forslag fra handlingsprogrammet fx gratis tandpleje til alle, offentlig overtagelse af medicinalindustrien, væk med brugebetaling på medicin, EL's bud på en finansiering af sundhedsvæsnet osv. ( eks. 'flere hænder i arbejde') Dertil kan vi også sætte fokus på det internationale marked for sundhed i fht. EU og det private marked. Regionalt og kommunalt kan der stilles forslag og debatteres på baggrund af lokale forhold, hvor der fokuseres på at sundhed er en ret, og tiltag der forhindrer markedsgørelsen, hvorved den herskende nyliberale logik udfordres.

 

Valget mellem fokus for kampagnen – sat op mod 19

  

10 mod 4.

 Vedtaget

19

Forslag stillet af

 2.        Et helhedsorienteret sundhedsvæsen/sundhedsfremme…Sundhed er mere end fravær af sygdom. Sundhed skal ses i forhold til hele samfundet og den måde vi lever på. Enhedslisten har et helhedsorienteret syn på sundheden, hvilket bør afspejle sig i samfundet på alle niveauer. Der skal være mulighed for sund og økologisk kost, et bæredygtigt og sundt miljø, et arbejdsmiljø vi ikke bliver syge af, et pålideligt, billigt og miljørigtigt off. transportnet, gratis mad på folkeskolerne, lige adgang til sundhedsydelserne, fokus på sundhedsfremme og forebyggelse mv., herunder specifikt etablering af reelle tværfaglige sundhedscentre i lokalområderne etc., og endelig en reel mulighed for den enkelte til at bruge flere typer af sundhedstilbud, udover hvad den gængse vestlige medicinske ramme tilbyder.  

Målgruppen for dette er den bredere befolkning, og går mindre specifikt på selve sygehus- og behandlingsområdet. Her er fokus på omstilling af vores levemåde, samfundets organisering og prioritering af sundhed i et helhedsorienteret og økologisk perspektiv, hvor Enhedslisten præsenterer et åbent sundhedsbegreb, der kan rumme den enkeltes definition af egen sundhed.

I folketinget, regionalt og kommunalt kan der fokuseres på forslag der fremmer en sundere livsstil og kost. Fx færre tilsætningsstoffer og gift i maden. Enhedslistens budskab er at sundhed er helhedsorienteret, hvilket kræver en generel omlægning af samfundet, hvor produktionen af madvarer, forebyggelse, mindre brug af medicin og tilsætningsstoffer vil være en investering, der på sigt kan forebygge megen sygdom.

 

Valget mellem fokus for kampagnen – sat op mod 18

 

4 mod 10

 Faldet

 

20

Forslag stillet af  Søren Søndergård:

 

Vedtagelse i f.m. sundhedskampagnen (7.1.1)

 

”Det et mål at få organiseret vores medlemmer indenfor sundheds sektoren med henblik på at styrke Enhedslistens politiske arbejde på dette område”.

 

Føjes til nedenstående afsnit:

 

Politisk strategi for kampagnen:

Vores politiske strategi er at markere os på områder, hvor vi har en politik, der skiller sig ud fra mængden. Dvs. på markedsgørelsen eller på den helhedsorienterede sundhedsindsats.

Sundhedskampagnen vil præsenterer Enhedslisten særpointer og visioner gennem forslag i Folketinget, Kommunalrådene og Regionsrådene. En vigtig del af kampagnen er også at gøre Enhedslisten synligt lokalt og regionalt ved at kontakte pressen rundt om, gennem artikler og læserindlæg. Dette gælder specielt lokalpressen, ugeaviser og fagtidsskrifter.

Endelig er et mål at få genetableret et sundhedspolitisk udvalg internt i Enhedslisten.

Alle disse mål søges opnået gennem at tilbyde lokalafdelingerne forskellige tilbud, samt at aktivere så mange lokale medlemmer som muligt. Vi tænker, at det kommunalpolitiske seminar kan bruges som afsæt for at inddrage medlemmerne i kampagnen. Dertil overvejer vi en uddelingsfolder med Enhedslisten ti skridt for et helhedsorienteret sundhedsvæsnet en/sundhed, evt. hjemmeside, lokale møder på arbejdspladser/offentlige steder mv. i et samarbejde med ansatte, patientforeninger, fagforeninger og folk placeret forskellige steder i EL. ”

 

Alle for

Vedtaget 
  

Kl. 11.30       8. HB udvalg A. Udpegelse af de 4 HB-repræsentanter til organisationsudvalget.

(8.1) forslag til kommissorium Organisationsudvalgets arbejde.

 

 

 

25

Medlemmer Organisations udvalget, som HBs repræsentanter:

Eva Flyvholm, Thomas Bugge, Gunnar Starck, John Litau

Alle undtager 2 der undlod.

Vedtaget

23

Forslag stillet af Inger V Johansen:

ÆF til organisationsudvalgets kommissorium:

”Udvalget arbejder på grundlag af principperne over enhedslistens organisatoriske udvikling – vedtaget på årsmødet i 2006”

 

7/4/4

Vedtaget

22

Forslag stillet af Gunna Starck:

Der indføres ordet ”demokrati i kommissoriet d.v.s.: at de skal se på de ting angående urafstemning, delegeretvalg osv, som vi har talt om i dag;

”- samt se på hvordan partiets demokrati i partiet fungere i praksis”

 

11/0/4

Vedtaget

21

Forslag stillet af Eva Flyvholm:

”Udvalget består af 8 personer. 4 fra HB repræsentanter samt 4 repræsentanter fra afdelinger og udvalg.”

 

12/0/2

Vedtaget

24

Forslag stillet af FU: (med ovenstående ÆF)

 

Kommissorium for organisationsudvalget

 

1)      Organisationsudvalget nedsættes af Hovedbestyrelsen.

 

2)      Udvalget består af 8 personer og er sammensat af 4 HB-repræsentanter samt 4 repræsentanter fra afdelinger/udvalg.

 

3)      Organisationsudvalget har som primære formål at realisere afsnittet om Organisationsudvikling i arbejdsplanen fra årsmødet 2007, - samt se på hvordan partiets demokrati i partiet fungere i praksis.

 

4)      Organisationsudvalget bør derudover arbejde med at styrke medlemmer, afdelinger og udvalgs aktivitetsniveau ved en udvidelse af vores aktivitetsmuligheder, ved at forslå en mere målrettet brug af vores organisatoriske ressourcer samt ved at inspirere organisationens organer til initiativer. Udvalget arbejder på grundlag af principperne over enhedslistens organisatoriske udvikling – vedtaget på årsmødet i 2006

 

5)      Organisationsudvalget bør med sit arbejde have for øje at styrke Enhedslistens lokale aktivistiske arbejde i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

 

6)      Organisationsudvalget bør inddrage relevante personer fra organisationen i gennemførelse af sit arbejde.

 

7)      Organisationsudvalget forelægger løbende forretningsudvalget og hovedbestyrelsen indstillinger til beslutning.

 

Alle undtager 2 der undlod.

Vedtaget 
  Til de resterende udvalg vælges folk på mødet uden skriftlig opstilling

Der skal vælges 2-3 HB-medlemmer til hver af disse udvalg.

  

B. Kampagneudvalg om kvalitet i den offentlige sektor

 

C. Udvalg med ansvar for mediedebat

 

D. Kønspolitisk udvalg

 

E. Kursusudvalg (skolingsudvalg)

 D. Udvalg med ansvar for debat om globalt samarbejde og FN’s rolle, Godkendelse af at det er Internationalt Udvalg, der påtager sig ansvaret for dette udvalg Udvalgene laver selv udkast til kommissorier til godkendelse på senere HB-møde.  Udpegelse af en HB-repræsentant til Rød Fonds bestyrelse(8.2) HB’s kontakt til udvalgene + vejledning i opgaven som HB-kontakt til udvalg.

                      Gennemgang af papiret og konkrete navne på alle udvalg

  

26

Der skal vælges 2-3 HB-medlemmer til hver af disse udvalg.

 B. Kampagneudvalg om kvalitet i den offentlige sektor

Signe Hagel og Annemette og Jørgen Arbo-Bæhr

 

Alle for

Vedtaget

27

Der skal vælges 2-3 HB-medlemmer til hver af disse udvalg.

 C. Udvalg med ansvar for mediedebat,

Forslag: Per Clausen og Eva Flyvholm

 

Mange for.

Vedtaget
 

Der skal vælges 2-3 HB-medlemmer til hver af disse udvalg.

 D. Kønspolitisk udvalg, - dette valg udskydes til HB mødet i august

”der skal gøres en indsats frem til næste gang en indsats for at få flere, også mænd, til at

 

Alle for

Vedtaget

28

Der skal vælges 2-3 HB-medlemmer til hver af disse udvalg.

 E. Kursusudvalg (skolingsudvalg),

Forslag: Vibeke Sybli og Ulf V. Olsen

Næsten alle for – en undlader.

Vedtaget

29

Der skal vælges 2-3 HB-medlemmer til hver af disse udvalg. F. Udvalg med ansvar for debat om globalt samarbejde og FN’s rolle,

- ansvarlige fra HB: Thomas Eisler, Jaleh og Christine Lundgård

 

Alle For

Vedtaget

30

HB repræsentant i Rød fonts bestyrelse:

 

Forslag: Bizhan

 

Alle for

Vedtaget

31

Samspillet mellem HB-medlemmer og udvalgene Formålet med at alle udvalg tilknyttes et HB-medlem er at sikre en bedre forbindelse mellem udvalg og HB. 

HB-kontakten har således som formål:

 

-          at sikre at udvalgets initiativer og aktiviteter komme til HB’s kendskab

 

-          at HB’s vigtigste beslutninger og debatter når udvalgene

 

-          at sikre at udvalget inddrages i de initiativer, som HB tager

  Konkret bør HB-kontakten:

-          jævnligt tage kontakt til udvalget, formidle HB-beslutninger

og høre om der er initiativer eller problemer, der bør tages op på et HB-møde

 -          aftale at få tilsendt mødeindkaldelser 

Hvis HB-kontakten ikke hører fra udvalget i længere tid, bør der tages beslutning om, hvad der evt. kan gøres for at få gang i aktiviteterne sammen med udvalgets kontaktperson.

Alle for - men to undlader.

 Vedtager
- FU kan diskutere rød fonts retningslinjer og praksis på en tidspunkt.                       (8.3.) HB’s kontakt til afdelingerne

                      Der mangler de sidste tilretninger fra sidste møde.

 

32

Forslag stillet af Ulf

 

”Tilbagemeldingen skal ligge en uge hør HB mødet i Oktober”

 

10/4/?

Vedtaget

33

Forslag stillet af Søren Egge Rasmussen: (8.3)

 

”(HB)-Afdelings kontaktpersonerne, skal en uge inden Oktober HB mødet om HB medlemmers skriftlige rapporter fra afdelingskontakten”

 

6/4/5

Vedtaget
 

 

(8.4 / blå) Forslag fra Ulf om HB arbejdsgruppe der skal udvikle strategi for antikrigs bevægensen / arbejdet.

  

34

Forslag stillet af Ulf V Olsen (8.4)

Der nedsættes en HB-arbejdsgruppe til udarbejdelse af en ny strategi i forhold til Enhedslistens antikrigsarbejde med særligt henblik på Enhedslistens arbejde i forhold til at skabe en stærkere antikrigsbevægelse. 

Arbejdsgruppen skal udarbejde et eller flere oplæg til behandling på et HB-møde i efteråret 2007.”

 

12/1/2

 Vedtaget

35

Der skal vælges 2-3 HB-medlemmer til hver af disse udvalg.

 Anti-krigs-bevægelse - strategi gruppen:

Forslag: Christine Lundgaard, Søren Søndergaard og Inger V Johansen

 

Alle for  - to undlagder

Vedtaget.
 

 

Kl. 12.30       Frokost

 

 Kl. 13.00       9.  Foreliggende sager

-         Orientering fra FU (max. 7 min.)

 

Inger V. Johansen indleder:

 -         Om organisationen:

-         Jacob Nicolaisen er ansat i landsorganisationen i tre timer om ugen systemudvikling i f.t. kartotek ect..

 

-         Stillinger på Landskontoret, Sekretariatsleder og landssekretær er opslåede men der har ikke været deadline endnu.

 

-         Enhedslisten fik en pris af det palæstinensiske hjemmestyre – for vores mangeårige arbejde for Palæstinas sag.

 

-         Div. internationale aktiviteter;

-         Enhedslisten har været i Hviderusland til kongres hos et regimekritisk kommunistparti.

 

-         Cuba invitation – en evt. en enhedsliste tur til Cuba – det er ikke afklaret

-         SP møde i Holland - 7. juni om erfaringer med regeringsdeltagelse – Enhedslisten deltager.

 

-         SWP’s – FU valgte ikke at deltage.

 

-         Die Linke’s sammenlægningskongres – Enhedslisten deltager.

 

-         FU har fulgt med i medlemsudviklingen og løbende forholdt sig til debatten om mangfoldighed / medie-stormen.

-         FU er også opmærksom på egne arbejdsformer og ledelsesrolle – på eks. FU seminar.

 

-         7. juni var der et møde i Kbh. om forberedelse af modstand mod forringelser

-         Der kommer en løbeseddel ud før sommerferien.

 -         Nej til 0,5 % vækst – spændetrøjen. 

-         Organisationens udvikling, rapport om nyindmeldelser mv.

-         (9.1 / rød) forslag fra Bizhan om vedtægtsændring – trukket.

  

Kl. 13.45       10. Mødeevaluering og afslutning

 

Evalueringsrunde:

-         Et godt møde

 

-         For meget snak i krogene – uro mens andre taler – særligt søndag da folk var ved at være trætte.

 

-         Særligt lørdag var god – med HB s rolle debat og mødet med de ansatte.

 

-         Et problem at der er så mange HB medlemmer der ikke kom – eller ikke er til stede under særligt meget at mødet – giver et demokratisk problem.

 

-         150 kr. er for dyrt for mad.

 

-         Godt med villighed for nytænkning.

 

-         Sig tingene på en positiv måde – pas på for hård stil

 

-         Hold fast i ikke at tage detailplanlægning.

 

-         Godt at den sundhedspolitiske situation blev politisk.

 

-         Sjovere end sidste møde.

 

-         Første møde efter årsmødet burde være et to dages møde – så der også kunne være tid til HB’s rolle også på det første møde efter

 

-         God ide med et fast dirigentkorps.

 

-         Der er meget der er skudt til senere HB møder – vi skal passe på at møderne ikke sander til…

 

-         God dialog mellem ansatte og ledelse.

 

-         FU skal huske at opdele bilag og forlag i hvad der til orientering og hvad der er forslag.

 

-         Gode fysiske rammer – mange tak for hjælpen til Enhedslistens Vesterbro.

 

-         Der sker en tilpasning af stil og arbejdsformer.

 

-         Enhedslistens HB har taget et vigtigt skridt i arbejdet med arbejdsformer / arbejdsstil.

 

-         I sommerperioderne bør møderne ligge et bedre kølet sted.

 

 

Kl. 14.00       Slut

 Den reviderede HB mappe uddeles på HB mødet til medlemmerne + sendes efterfølgende til dem, der ikke er der.

Referat fra Enhedslistens 2. HB-møde søndag d. 20. maj 2007

Sted: Fagforeningen for Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, 2500 Valby

Dirigenter: Søren Egge Rasmussen og Vibeke Syppli Enrum
Referent: Signe Færch
Journalistisk referat: Signe Færch

 

Deltagere fra HB: Søren Egge, Vibeke Syppli Enrum, Thomas Eisler, Christine Lundgaard, Marianne Frederik, Pia Boisen Eva Flyvholm, John Littau, Gunna Starck, Hans Jørgen Vad, Bizhan Alankesh, Peter Bonfils, Jaleh Tavakoli(til og med punkt 3), Søren Søndergaard, Finn Sørensen, Inger V. Johansen, Per Clausen, Signe Hagel Andersen, Ulf V. Olsen, Baltser Andersen, Asmaa Abdol Hamid(til og med punkt 3), Johanne Schmidt-Nielsen(til og med punkt 3), Thomas Bugge,
Annemette Nielsen (fra kl. 13.30)

 

Andre deltagere: Signe Færch som referent, Brian Skov Nielsen (provinssekretær), Maibritt Kerner (koordinator på Folketingssekretariatet)

 

Afbud: Jørgen Arbo-Bæhr, Johanne Schmidt-Nielsen går kl. 15, Annemette Nielsen kommer senere

 

1.  Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat


- Afsyngelse af fødselsdagssang for Ulf V. Olsen


- Konstatering af mødets rettidige indkaldelse


- Dagsordenen godkendt


- Velkommen til det nye HB, runde med kort præsentation


- Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder


1.1.1 godkendt med følgende korrektion til noterne til referatet:
Gunna er også kommet med indholdsmæssige ændringer til stillingsannoncerne(ikke blot sproglige), som FU har valgt ikke at følge. 
1.1.2.: Godkendt


- Velkommen til det nye HB, runde med kort præsentation


- Gokendelse af forretningsorden samt retningslinjer for referatskrivning:

Fra diskussionen:


- Princippet om at træffe beslutninger i enighed skal ikke blot stå i forretningsordenen, men skal være en arbejdsform, hvilket kræver omlægning af den hidtidige måde at arbejde på


- Princippet er allerede indskrevet i vedtægter


- I forhold til signalet udadtil er det vigtigt at man kan se om det er en enig HB eller delt, samt hvilke der


- Thomas Bugge vil gerne indgå i forberedelserne af diskussionen om konsensusbeslutninger til næste møde og bidrage med hans erfaringer med metoden.


- Diskussion af valgmetoden til FU:


Nogle af FU’s argumenter ikke at anbefale ÆF fra Ulf: der er allerede er defineret mindretalsbeskyttelse ved valg af FU, samt at det er vigtigt at de valgte til FU har bred opbakning i HB.

På den anden side mente andre at det er vigtigt at applikere samme princip som ved alle andre valg, bl.a. for at sikre at et snævert flertal ikke kan bemægtige sig alle pladser i FU. Afstemningsmodellen afspejler hvad man mener FU er: arbejdsorgan mellem møderne, der nyder HBs tillid eller et forum der skal afspejle forskellige holdninger.


- Ulf V Olsen motiverede ÆF om at invitere et medlem fra de regionsledelser, der ikke er repræsenteret i HB. Andre supplerede ved at mene at have regionerne repræsenteret ville være en nem måde at nå meget bredt ud, samt at man ved at invitere repræsentanter fra regionerne sender et klart signal om at regionerne har en forpligtelse ifht at udføre de centrale kampagner. På den anden side fremhævet, at vedtægterne betyder allerede at de kan få rejserefusion, så spørgsmålet er om regionsledelserne særligt er interessante at have repræsenteret på HB-medlemmer og det er ren signalpolitik at vedtage det, da de allerede har de rettigheder.


- opfordring om at FU i anbefalingerne til et givent forslag indskriver et par linjer om begrundelsen for anbefalingen

 

Afstemninger:


ÆF 1 fra Pia Boisen i bilag 1.2.1: afstemningen udskydes til juni-mødet hvor det indgår i en større diskussion af arbejdet i HB.


(Afstemning 1)ÆF Ulf V Olsen i bilag 1.2.1. om afstemning til FU:

Forkastet: 8 for, 13 imod, 2 undlader


(Afstemning 2)ÆF fra Gunna Starck i 1.2.1. om referatskrivning:

enstemmigt vedtaget


(Afstemning 3)ÆF fra Ulf V Olsen og Baltser Andersen(1):

5 imod, 10 imod, 6 undlader. Forkastet

(Afstemning 4) Forretningsorden for HB godkendt med ændringer

(ingen stemmer imod, 1 undlod)
Retningslinier for referatskrivning godkendt, uden invendinger.

 


2.  Den aktuelle politiske situation
Oplæg om den politiske situation ved Per Clausen:

Omkring Ny alliance (NA):


Per tog udgangspuntk i Foghs udtalelse om, at deres succes skyldes, at politik nu handler om værdipolitik og ikke fordelingspolitik, fordi alle nu er så rige.
NA’s eneste markante udmelding handler om et meget markant skattepolitik om 40 % skat, hvilket vil betyde beskæring af offentlige sektor 50 mia. kr.
Foghs udtalelse er ønskepolitik, fordi det netop kun er fokus på fordelingspolitik, der kan betyde at han væltes ved næste valg.

Derfor skal vi offensivt gå ind i kampen for at tale velfærd frem for skattelettelser, og tydeliggøre denne modsætning. I dette står offentligt ansattes løn- og arbejdsforholds helt centralt. Hvis vi skal skaffe ordentlig og nok arbejdskraft i den offentlige sektor kræver det helt andre forhold. Og det er netop manglen på arbejdskraft der de kommende år vil blive brugt som argument for nedskæringer i den offentlige sektor og i mindre grad diskussionen om der er penge nok.
Vi skal have slået fast at NA et borgerligt parti!

 

Omkring værdipolitik
NA samler på værdipolitikken. Khaders værdier: imod ekstremisme. Han repræsenterer danskerne som de gerne vil se sig selv. Lukkede grænser, men tale pænt til indvandrerne. Man taler ordentligt til dem man behandler dårligt.
Værdikamp burde være i Enhedslistens interesse: der har vi altid ment vi var stærke. Vores mangfoldighed og pluralisme er nu langt bredere end oprindeligt, ifht religion, køn og generationer. Samtidig har vi beholdt vores grundlæggende værdier.
Men; der er store dele af befolkningen samt vores egne vælgere/medlemmer, der er kommet meget i tvivl. Derfor er det fornuftigt nu at sætte fokus på de værdier, som der er nogle der tvivler på, som det fremgår af Søren Søndergårds forslag.
Vi skal være klar over, at diskussionen om religion og socialisme ikke er nemt overstået, fordi vi aldrig har ført den i Enhedslisten.

 

Omkring klimapolitik
Fogh og Hedegård er på vej ud i krise, fordi to ting bliver tydelige


- de kan ikke få gennemført nødvendige beslutninger i DK
- Connys rejsende diplomati fører ikke til ændring i USA’s politik
Klimadiskussionen kan skubbe til vognen, men det er ikke det der vælter læsset. Det er velfærdsdebatten.

 

Til sidst: Debatten om mangfoldighed skal ikke betyde at vi repræsenterer alle subkulturer. Vores kamp vedrører almindelige mennesker og rækker langt videre end blot mindre subkulturer.

 

Fra diskussionen:


Omkring mangfoldighed // opstilling af Asmaa // dårlige meningsmålinger:


- vigtigt at vi kan trænge igennem i medierne i mangfoldighedsdiskussionen


- Vigtigt at få Asmaa på banen en der kan andet end tale religion


- Der mangler meget oplysning i sagen om Asmaa, der er mange fordomme. Vi skal forsøge at vende den positivt, men stadig vigtigt at tage bekymringen alvorligt.


- Omkring hvor NA’s skattelettelser skal finansieres; det er vigtigt at argumentet om at det fører til større beskæftigelse og højere dagpenge angribes.


- De dårlige meningsmålinger viser at der er en stor bekymring blandt befolkning, vælgere, venner og også medlemmer. Det er vigtigt at vi ikke bliver et nyt Minoritetspartiet. Det centrale er at vise at vi er dem vi plejer at være, der har bred politik om omfordeling.


- Vigtigt at vi nu er aktive og synlige udadtil. Valg i efteråret er en mulighed. Det er vigtigt at vi nu er aktive og synlige med andre aktionsformer. At kunne læse om de enkelte kandidater på hjemmesiden er en anden måde at være aktive på.


- Initiativet omkring Irak er en helt konkret ting, der kan imødegå den negative stemning om opstillingen af Asmaa.


- Behov for åben diskussion om forholdet mellem religion og socialisme

 

Omkring Ny Alliance:


- der er behov for at få afsløret Naser Khader og hans associale fordelingspolitik.


- Det positive ved NA er, at det viser at mange borgerlige vælgere ikke vil DF mere, og viser en stor borgerlig splittelse.


- SF’s placering: NA er særligt et kæmpe slag for Søvndals regerings-strategi. Derfor skal vi være dem der laver udspil til SF om at gå med os ifht at opbygge stærk venstrefløj.


- Ifht NA: det er vigtigt at slå fast at det ikke handler om tonen, men de konkrete konsekvenser af den førte politik

 

Omkring velfærdsdiskussion bredere:


- Velfærd: vi kan forvente endnu et kommunalt oprør i efteråret


- I velfærdsdiskussionen: tendens til at fokuserer ensidigt på de offentligt ansattes forhold. Det er nødvendigt med en argumentation, der er målrettet de privatansatte, samt de offentligtansatte som skatteydere. At forudsætningen for ordentlig arbejdsvilkår handler om et finmasket velfærds-sikkerhedsnet.

Andet:


- Omkring sagen med AGF-fans overfald, der muligvis sigtes efter racisme-paragraffen. I forlængelse af sager som Oskar-sagen og andre sager hvor det ligeledes var meget svært at få Århus politi til at optage rapport/rejse sigtelse.

 


Kl. 13.20 Frokost

 

Forsættelse af diskussionen fra Aktuel Politisk Situation

Omkring mangfoldighed // opstilling af Asmaa // dårlige meningsmålinger:


- Odense-afdelingen har været gennem den samme situation her et par år siden, og erfaret: at man kan godt overleve at opstille Asmaa som kandidat og at når diskussionen om tørlæder/håndtryk osv kommer er man nødt til at tage debatten


- Vigtigt at resten af vores kandidatliste er meget stærk – også på kønsmæssigt og fagligt


- Vigtigt at vi tager tyren ved hornene og forklarer at vi ikke har ændret vores politik.  Iran-initiativet ligger også helt i forlængelse af vores hidtidige politik


- Utilfredshed og usikkerhed findes også internt, fx ses det er dannelsen af Enhedslistens Ateistiske Netværk


- vi skal forberede os på et valg, og vi er ikke hurtige nok


- vi skal gøre noget med uklarhederne, men samtidig give alle initiativer en politisk krølle; så vi også kommer ud med vores politik. Vi er imod ensretning og normalisering, i DK såvel som mellemøsten.


- det er svært at diskutere Asmaa kandidatur fordi det meget bliver en diskussion om hendes person; opfordring til at Asmaa bruger den nødvendige tid til at diskutere med medlemmerne for at imødegå usikkerhederne

 

Omkring Ny alliance og velfærd:


- NA og DF, NA betyder en adskillelse af det neokonservative projekt  og det nyliberalistiske. Vi skal tydeliggøre at det ikke er hovedmodsætningen, men mod vores vej om socialisme og mangfoldighed, der både vil solidariteten+omfordelingen


- velfærdskampen kan sagtens kombineres med mangfoldighedskampen, også som en måde at sikre at det ikke ender i en subkulturs-kamp.


- vigtigt at gør os klart hvad det er vi vil med velfærdskampen, så det ikke kun kommer til at handle om at få en pose penge, men også hvilken offentlig sektor vi ønsker.

 

Beslutninger:


- (Afstemning 5) Hans Jørgens forslag om antiracisme-diskussioni juni 1, 5

for, 8 imod, 7 undlader. Forkastet


- (Afstemning 6)Forslaget fra Søren Søndergård (hans forslag 2 og 3 overgår til juni-mødet.) Omkring en initiativer ifht. Iran beslutning, vedtaget(1 undlod resten for):
Enhedslisten skal gennemføre en manifestation mod den aktuelle undertrykkelsesbølge i Iran, før sommerferien. FU er ansvarlig for at diskutere form, og indhold, herunder om aktionen kan gøre bredere ifht. undertrykkelse i andre lande i Mellemøsten.


- Forslag fra Jaleh: kommer til afstemning på næste HB-møde sammen med de resterende forslag fra Søren.


3. Valgkampsforberedelse


Oplæg fra Thomas Bugge:


Baggrunden for punktet er, at folketingsgruppen i starten af året syntes man skulle begynde at forberede valget. I de store partier starter denne forberedelse så snart et valg er overstået.
Jørgen Arbo-Bæhr og Thomas Bugge lavede derfor et oplæg til et tidligere HB-møde, og blev bedt om at udarbejde de fremsendte bilag.
Evalueringen fra sidste valg viste, at der var en for stor valgkampsledelsen, hvorfor HB i marts besluttede, at arbejde mod en lille og effektiv valgkamspledelse, der så kunne inddrage forskellige personer.

Thomas gennemgik papirerne:
(3.1.a)Udkast til organisationsplan og kommisorium for Valgkampsledelsen:


HB uddelegerer og kan tilbagekalde besluttende kompetence til valgkampsledelsen på 5 personer, efter principperne opridset i bilaget.


Udover udarbejdelse af valgkampen er det gruppens ansvar at orientere FU og HB om arbejdet. Desuden inddrage relevante dele af organisationen og relevante ressourcepersoner.


Ideen til arbejdet er, at man diskuterer et givent emne på et møde og derefter først træffer beslutning på det kommende møde. Giver mulighed for at orientere FU/HB samt inddrage andre personer.

 

(3.1.b)Udkast til arbejdsplan for valgkampsledelsen


Modellen er at man starter med de politiske prioriteter, derefter kommunikationen/praktisk, derefter den konkrete organisering af valgkampen på aktivistniveau.
HB-mødet i august vedtages et foreløbigt budget for valgkampen, der derefter revideres løbende. Det er en kompetence der ligger hos HB.


Efter opklarende spørgsmål, diskussion:


-  det øjeblik NA er opstillet og har navn har de interesse i valg og derfor vil evt. MF’ere der vil springe over  der er chancen for valg meget stort


- Enhedslisten lever at gøre det modsatte af alle andre. Kompendiet afspejler for meget main-stream-tankegang.


- Rigtig godt oplæg fra Thomas. Vi skal have fingeren ud nu – vi er allerede for sent i gang.


- Godt hvis vi kan inddrage folk der er gode til at ”se tingene udefra”


- Vi skal i gang og også have gang i afdelingerne ude i landet.


- Bruge erfaringerne fra Tyskland og LinksParteis gode valgresultat


- Vi skal forberede os på en periode hvor FTsek frem til næste valg vil være i alarmberedskab


- Vigtigt allerede nu at gøre os klar hvordan landskontoret bliver klart til valget.


- Vigtigt at få lavet de lokale opstillinger på plads, så det ikke skal ske når valget er udskrevet.


- spekulationer omkring valgdagen er unødvendige. Vi skal bare være opmærksomme på, at det kan komme når som helst.


- Vi burde tænke mere målrettet og fx benytte vores faglige og unge kandidater. Disse kunne markedsføres mod mere bestemte segmenter.


- Fogh bestemmer selv hvornår han udskriver valg. og det gør han først, når han får noget ud af det. Det betyder, at vi skal være klar, for vi ved ikke hvornår denne dag kommer.


- Det er godt his vi kommer ud og kigger på kredsene, og vigtigt at vi får opstillet lokale kandidater rundt om.


-  Det er måske for meget, hvis valgkampen skal op på alle HB-møder. Der er ting, som HB ikke behøves behandle. Så ville det være bedre at ”fyrre” valgkampsledelsen.


- Det er ikke meningen at HB skal blande sig i det praktiske, men det er vigtigt, at HB’s rolle er klar. Vi skal drøfte vores valgkampsstrategi allerede i juni. Hvad er den politiske situation, og hvad skal vores snit være her i forhold til. Specielt er SF interessant. Vi skal have samlet alle kræfter.


- de lokale opstillinger er i gang og på vej. Vi skal tænke over hvordan vi får varmet partiapparatet op. Sammenholdt med de dårlige meningsmålinger skal vi i gang med at føre valgkamp allerede nu, uafhængigt af om valget er nært forestående.


- ideen om at lave pjecer, der er særligt rettet mod bestemte grupper er glimrende


- ideen med teksterne i kompendiet er ikke at vi skal lave design-politik. Arbejdsplanen er netop lagt an på at vi skal starte den anden vej rundt; altså hvad mener vi, derefter hvordan kommunikerer vi. Vi skal måske forsøge at lave en generalprøve eller træningskamp, så vi kan få organisationen op i gear.


- I forhold til valgkampsledelsen er det en god ide at tænke på, at en af deltagerne bliver der når valgkampen begynder, og der skal være en daglig valgkampsledelse. Vi skal have et seminar for alle vores 100 kandidater, så de føler sig som en del af noget samlet, og som ”ambassadører” for Enhedslisten. Vores valgkamp har ikke en skid betydning for hvor man stemmer vi får. Det handler om den politiske situation, vores placering her i forhold til og vores kandidater. Fx hev Pernille et ekstra mandat med hjem sidst. Vi skal hive fat i vores kandidater, og finde ud af hvordan vi bedst muligt bruger dem i løbet af kampagnen.


Beslutninger:
(Afstemning 8)Organisationsplan og kommisorium for Valgkampsledelsen.

Enstemmigt vedtaget.
(dog med rettelse af stavefejl, samt sproglig rettelse fra Thomas Eisler(afstemning 7))

 

(Afstemning 9)Finns ÆF til arbejdsplanen:
Orientering og indstillinger fra valgkampsledelsen er fast punkt på HBmøderne. På HBmødet i juni 2007 behandles et 1. oplæg til valgkamspstrategi.

Vedtaget

 

(Afstemning 10)Arbejdsplan for valgkampsledelsen: Enstemmigt vedtaget.

 

(Afstemning 11)Nedsættelse af valgkampsledelse på 5 personer:
Per Clausen, Line Barfoed, Johanne Schmidt-Nielsen, Pia Boisen, Jørgen Arbo-Bæhr.


Enstemmigt vedtaget.

 

  
4.  HB’s arbejdsopgaver og fordeling af opgaverne
Indleder: Marianne Frederik

 

Marianne fremlagde mødeplanen samt HBs arbejdsopgaver som følge af årsmødebeslutninger
Det er vedtaget at HB min. holder 8 møder, men det har ikke kunne lade sig gøre at holde under 10 møder.

 

Fra diskussionen:


- opfordring til at FU undersøger om der er tiltag i sidste års arbejdsplan, som FU ikke nåede at gennemføre, som dette HB skal løfte.


- vigtigt ikke at afholde HB-møder med 3 ugers mellemrum, da det betyder at FU får en rolle som ledelse mellem HB-møderne.


- diskussion om denne mødeplan samt årsmødedatoerne nu er mejslet i sten eller ej.


- mødet i juni er allerede overfyldt, opfordring til FU om at være benhård i prioriteringen.

Afstemninger


(Afstemning 17)Mødeplanen for HB blev vedtaget med forskellige ændringsforslag, med

17 stemmer for 1 imod


Afstemninger 12-16 var ÆF til mødeplanen

Nedsættelse af kampagnegruppen til Sundhedspolitisk kampagne i efteråret:
Baltser Andersen, Annemette Nielsen, Signe Hagel Andersen, Brian Skov Nielsen,
Gruppen forbereder et oplæg til HB-mødet i juni, og anbefales at kigge på hvilke ressourcepersoner der kan inddrages.

 

Papiret (4.1.1) Fordelingen af ansvar for HB kontakten til de forskellige afdelinger  blev opdateret.


Diskussionen om udvalgskontakten skydes til næste møde.
Opfordring til at FU opdaterer listen således at den passer med de reelt eksisterende.


- der mangler bl.a. Freds- og solidaritetsudvalget og Pressenetværket.

 

(Afstemning 18) Vedtaget enstemmigt:


"På førstkommende HB-møde (fs: efter den 20. maj forstås) sættes der rigelig tid af til en bred diskussion af HB´s rolle i forhold til udviklingen af EL´s politik og koordineringen af EL´s aktiviteter på alle planer".


 

5. Velfærds-aktivitetsdag d. 31. maj


Finn Sørensen indledte punktet:

Vurdering er, at der inden for en måneds tid ligger en aftale mellem FOA og LO og regeringen. Der kommer nok til at ligge en pose penge, men prisen bliver at organisationerne skriver under på en yderligere markedsgørelse af off sektor

Kbh, Århus, Silkeborg + evt. andre byer laver BUPL, Danmarks lærerforening, og FOA planlægger aktiviteter.
Den brede velfærdsbevægelse er desværre er gået noget i stå. Bl.a. fordi Genstart Danmark efter mødet i december ikke som aftalt har fået indkaldt til nyt møde for at få struktureret velfærdsbevægelsen stærkere.Fagligt ansvar og studenterorganisationer har indkaldt til møde 13. juni, der skal forsøge at få tingene lidt i gang.
Slip velfærden løs har et knivskarpt politisk grundlag, men det er spændende hvad de kan samle.

 

Enhedsliste-aktiviteter: 24. maj er der indkaldt til møde i Ø-velfærdsnetværk om 31. maj, samt det videre arbejde i velfærdsbevægelsen.


Velfærdsgruppen arbejder på lidt længere folder om velfærd og kvalitetsreform.

 

Fra diskussionen:


- kampen for velfærd er også en kamp mod EU, markedsgørelse hænger i høj grad sammen med EU-lovgivning, man automatisk skal indoptage. Den 24. maj ligger der en indstilling i Vaxholm-dommen fra Sverige. Svensk LO siger at går Vaxholm-dommen retten til faglige aktioner imod vil de sætte spørgsmålet om medlemskab af EU på dagsordenen.


- Problemet med teksten til løbeseddel er, at velfærd er blevet synonymt med omsorg, hvilket reducerer velfærd til socialpolitik, hvilket er en indsnævring.


- I Århus kunne aktionsdagen godt blive stort, da der er konstateret stort overskud på kommunebudget, medfører øget utilfredshed med sidste års sparerunde.


- Problemet med 31. maj er den meget dårlige mobilisering


- Teksten skal i højere grad sige hvorfor vi mener man skal handle + anvise konkrete handlingsmuligheder.


- Et af problemerne er også at der hersker mobiliserings-træthed i bevægelserne


- 7. juni Ehl-Københavner mødet kunne måske tage fat på diskussionen om efterårets budgetforhandlinger ifht. at få skabt bevægelse. Der er desuden noget røre i Københavner-fagforeninger på omsorgsområdet

 

Behandling af udtalelse(5.1.): Teksten sendes tilbage til FU, for at gøre den kortere og skarpere.

Nedsættelse af ny HB-velfærdsgruppe: Annemette Nielsen, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Jørgen Arbo-Bæhr, Signe Hagel Andersen

 


6.  Valg af FU
(Afstemning 19)Beslutning om at FU består af 7 medlemmer

 

Valgt til FU,  ved enstemmighed (Afstemning 20):


Per Clausen, Johanne Schmidt-Nielsen, Marianne Frederik, Inger V. Johansen, Signe Hagel Andersen, Søren Egge, Baltser Andersen

 


7.  Foreliggende sager


Orientering fra FU ved Inger V Johansen:


- Har behandlet stillingsopslag (genopslag af provinssekretær). Besluttet at indrykke annoncer for de 5 ledige stillinger.


- Behandlet forsøg på at få gang i Alternativ-indsamling, bl.a. vil der blive blive sendt henvendelser til de rigeste afdelinger.


- Der har været forskellige henvendelser i sagen om Socialistisk Standpunkt.


- 1. maj-kampagnen har givet 49 indmeldelser, hvoraf 26 nu har betalt.

 

Fra diskussionen;


- Alternativindsamlingen kører slet ikke, og det er vigtigt at vi får den i gang, samt at de rigeste afdelinger kommer i gang med at bidrage. Indsamlingen er nok der er druknet i årsmødeforberedelser


- Nogle mente notatet om medlemsudviklingen er for uklart, andre at det er godt, at der bliver lavet et sådant notat for at have lidt mere ide om hvordan situationen faktisk ser ud.


- Rostock: vigtigt at alle får rykket nu i deres lokalafdelinger. ca. 200 tilmeldinger fra Ehl og SUF, samt 100 deltagere fra andre organisationer. Vurderingen er at vi måske når op på 500-700 deltagere. Globaliseringskonferencen lørdag var en stor succes med 90 deltagere og gode oplæg

 

Beslutninger:


Udpegelse af HB-medlemmer til ansættelsesudvalg:


(Afstemning 23)Ansættelsesudvalg til provinssekretærstillingen: Peter Bonfils, Ulf V. Olsen, samt en ansat som de ansatte i landsorganisationen selv udpeger.

 

(Afstemning 21): Ansættelsesudvalget vedr. landskontoret består ag 3 fra HB, samt 2 repræsentanter for de ansatte. Vedtaget (13 for, 4 imod)

 

(Afstemning 22) Ansættelsesudvalg til stillinger på Studiestræde: Marianne Frederik(indstillet fra FU),, Inger V Johansen er (indstillet fra FU), Flyvholm, samt to ansatte som de ansatte i landsorganisationen selv udpeger.

 


Mødeevaluering:


- Bureaukratisk, for meget tid på mødeplanen, lidt mere selvdesciplin samt hårdere mødeledelse


- Lidt for lidt politik


- For meget formalia, mange af de spændende diskussioner skudt til næste møde. Kunne være godt at starte med at gennemgå dagsordenen. Tydeligere


- Dilemma; hvornår bliver demokrati til bureaukrati?


- Mødeevaluering skal være fast punkt på dagsordenen. Dirigenterne må gerne strukturere debatterne, fx de forskellige spor i den politiske debat.


- Dårlig procedure omkring FU-valget


- Der skal være mere selvdisciplin – så vi ikke går så meget detalje i den. Mødekalenderen fyldte for meget


- Det går for langsomt


- Godt at der blev valgt flere til FU fra provinsen


- Hvis man vil have mere overordnede og politiske møder skal man uddelegere mere praktisk beslutningskompetence til FU.


- Vi er nødt til at turde prioritere i dagsordenen, at det ikke er gjort har betydet at HB fik en halvdårlig start


- Fik lidt politik og for meget formalia. For kort taletid under polisk situation.


- Vi skal målrette diskussionerne, mere mødeledelse, færre afstemninger. Tryg forsamling at komme ind i som ny, der er rart at være her. Dog for mange kommentarer/grin under indlæg.


- Der skal ligge mere magt over til FU, der skal prioritere klarere til næste møde


- Når FU indstiller at et forslag skal forkastes må det gerne begrundes af hensyn til forslagsstiller.


- Blokopdelt dagsorden, med en praktisk blok, kan sikre tydeligere prioritering.


- Der var ikke enighed om hvad vi diskuterede under politisk situation, derfor endte vi med ikke at diskutere noget


- HB er for stort til nogle diskussioner, det kunne være en fordel at gå i grupper til tider.


Kl. 18.00 Slut.

Referat af Enhedslistens 1. HB-møde Søndag d. 6. maj 2007

Sted: Årsmødet, Korsgadehallen – Nørrebro.

 

Dirigenter: Marianne Frederik
Referent: Janus Noack

 

Tilstede: Det nyvalgte HB


Afbud:?

0. Tillykke med valget

 

1. Konstituering
Valg af midlertidigt FU frem til første rigtige HB møde.


- af det afgåede FU var følgende på valg til HB igen: Johanne Schmidt-Nielsen, Inger V. Johansen, Per Clausen, Marianne Frederik, Søren Egge Rasmussen.


o Disse blev valgt til foreløbigt FU – frem til HB mødet den 20. maj 2007.

 

2.  Næste HB møde:


Datoen er fastlagt af det afgåede HB.


- Søndag den 20. maj, kl. 11.00 – 18.00.


- Sted: Fagforeningen for Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, 2500 Valby.
o Godkendt af HB


 
3.  Foreliggende sager
Stillingsopslag til de to stillinger der skal besættes pr. 1/8 2007
Det afgåede HB har allerede vedtaget principperne, stillingsstrukturen og tidsplanen for disse opslag – men HB skal godkende stillingsopslagene så de kan komme hurtigt ud.
- (3.1) Indstillet af FU: Stillingsopslag.
o Godkendt af HB. + se nedenstående note fra FU.

 


Note fra FU til HB:

Til jeres orientering vedr. opslag af de 2 ledige stillinger på landskontoret i Studiestræde
Da det gik lidt stærkt med det 1.HB-møde på årsmødet vedr. genbesættelse af de 2 ledige stillinger i Studiestræde, kommer her en kort orientering, især for ny medlemmer.


- Genbesættelse af de 2 ledige stillinger i Studiestræde fra 1.august samt beskrivelsen af funktionen som sekretariatsleder blev besluttet på HB-mødet d.18.marts


- På dette HB-møde blev der også besluttet en tidsplan. Vi ville vente med annoncering til efter årsmødet, da der var debat om budgettet.

 

Tidsplan:


Før årsmødet:                      Klargøring af stillings annoncer


10. maj (efter årsmødet)       Offentliggørelse af stillingsannoncer


18. maj                                Stillingsannoncerne kan være ude med et nr. af Rød Grønne Linjer


12. Juni                                Ansøgningsfrist


26 juni                                 Seneste beslutning i ansættelsesudvalget


1. august                              Stillingerne tiltrædes

 

- Da budgettet blev vedtaget uden personalebesparelser på årsmødet, fortsætter vi med tidsplanen.


- Gunna er siden kommet med nogle sproglige rettelser, som FU har ændret i annonceteksten.


- Vi skal på et HB-møde nedsætte et ansættelsesudvalg.

FU, den 9/5


 

1.2 Referat af Enhedslistens 10. HB-møde lørdag d. 21. april 2007

Sted: Fagforeningen for Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, 2500 Valby

 

Forslag til dirigenter: Janne Gleerup og Marianne Frederik
Forslag til referent: Janus Noack
- Journalistisk referat: Michael Schølardt

 

Tilstede: Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen, Ingelise Bech Hansen, Baltser Andersen, Finn Sørensen, Peter Hegner Bonfils, Bizhan Alankesh, Søren Søndergård, Jørgen Arbo-Bæhr (er til Irak demo fra 12.00 – 13.40), Johanne Schmidt-Nielsen, Susanne Flydtkjær, Niels Henrik Nielsen, Vibeke Syppli Enrum, Thomas Eisler, Janne Gleerup, Inger V Johansen, Majbrit Berlau, Per Clausen (fra kl. 16.39)

 

Deltagere i øvrigt: Janus Noack og Michael Schølardt fra Landskontoret, Maibritt Kerner som FT-koordinator., Karl Kjær Johnsen til punktet om Logo

 

Afbud: Per Clausen (til kl. 16.39, Jaleh Tavakoli, Rosa Hjörvar, Jørgen Arbo-Bæhr (er til Irak demo fra 12.00 – 13.40), Sara Sindberg Bentsen.

 

Kl. 11.00       1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat


- Velkommen


- Godkendelse af dagsorden (1.0 – se den udleverede på HB mødet)


- Rettelse af dagsordenen:


- Husk årsmøde-dagsorden + hvem der indleder på de forskellige forslag.


- Status på opstillede til HB – opstillede


- Hvor er globaliseringskampagne punktet?


- Godkendelse af referat fra sidste møde (1.1 – første udsending)


- Referatet fra sidste møde godkendt

 

Kl. 11.15       2 + 3. Den aktuelle politiske situation  + Årsmødeforberedelse

Indleder til punktet:


Indledende oplæg om Årsmødet, hvad er den samlede politiske situation i forhold til Årsmødet + hovedknasterne i forhold til. årsmødet / Oplæg ved Finn Sørensen (10 – 15 min.)


- HB skal have som ambition at den politiske sit. og de kampe der rør sig i samfundet, kommer til at hænge sammen med årsmødet.


- Et bud på hvad der er hovedpunkterne:


- Kampen om velfærden, det er en dagsorden der vender vores vej – men der er mange på banen. Hvordan får præsenteret vores særlige vinkel? Vi kæmper for velfærd til alle -  det forudsætter bevægelse i samfundet + flere mandater til Enhedslisten. Vi er de eneste der aldrig lader én fattig gruppe betale for andres sejre.


I forhold til. pressen er det vigtigt, at vi prøver at få den vinkel på velfærd. Pressegruppen
HB, FT-gruppen, årsmødeledelsen etc. skal aktivt prøve at sikre denne dagsorden under alle punkter og i forhold til pressen.


Angående velfærdstemaerne skal de frem via de mere konkrete forslag – som bl.a. kampagnen ”flere hænder”.


Ang. mulige knaster i dagsordenen, der kan forstyrre det overordnede fokus.
- Økonomi – det er vigtigt at dette punkt ikke kommer til at fylde det hele – og tager tiden / fokus, fra politikken. HB har ikke formået at forklare hvorfor kontingentrefusionen er rimelig og nødvendig.


- Irak + Afghanistan, her er måske mere grundlæggende uenighederne , det bedste ville nok være at alle de fremlagte forslag blev trukket og erstattet af én kort udtalelse der siger ”ud af Irak og Afghanistan”.


- EU, der er forskellige forslag der afgrænser os til flere sider – er det ønskværdigt?


- Asbjørn W’s oplæg – hans oplæg skal afstemmes med pressegruppen


- Sundhedspolitik – syntes at der er uklarhed i forhold til alternativ behandling + uenighed om sygehuslukninger.


- Prostitution, godt oplæg til den brede ting vi er enige om – og den kontante uenighed om for / i mod kriminalisering; der ikke vil forsvinde uanset udfaldet af afstemningen på dette årsmøde.


- 13.000 kr kravet – høre nok mest hjemme under beretningsdebatten.


- Vedtægter; Det er ikke særligt problematiske forslag der ligger. Dog kan det give problemer, af såvel praktisk som politisk art, hvis det bliver vedtaget at alle medlemmer skal have stemmeret på årsmøderne (afskaffelse af delegeretvalgs systemet ude i afdelingerne)


- Rummelighed / mangfoldighed er ikke så tydelige på dagsordenen – men skal nok komme til at fylde.


- Vi skal have en strategi for hvordan vi offentliggør top 10


- Globalisering;  Frank har stunts klar


- OK – skal med uanset om det bliver et ja / eller et nej

 

Fra den indledende debat:


- Spørgsmålet om modstanden mod markedsgørelsen af sundhedssektoren skal frem. Forslaget om indlicitering af f.eks. praktiserende læger.


- Ide om en aktuel politisk udtalelse om EU og traktaten.


- G8 skal fylde i årsmøde-outputtet – i det der kører på storskærmen etc.


- der kunne ligge noget om G8 og havd de står for til årsmødet.


- Det er nu et spørgsmålet om G8 aktiviteterne skal blive en succes eller en fiasko… der må være meget klart for alle at årsmødet, RGL og alle andre skal prioriteter mobiliseringerne til G8 fra nu af.


- Vi må tænke over hvordan vi kan bruge Asmaa offensivt.


- Forslag fra Frederiksberg afdelingen / forslagsstillerne; til opdeling af 4.1.1 i to dele, så der kommer en mere ”ren” afstemning i forhold til deltagelse i liberale budgetforlig, nationalt og lokalt.

 

Paroler (3.3):
Udsendt: (3.3 – første udsending) Årsmødeparoler. - (til vedtagelse – FU har ikke taget stilling)

 

Marianne Frederik: Der er lagt op til at årsmødet skal have én hoved-parole.

 

Nr.1 Beslutning om Årsmøde-hovedparole:


1. Frihed i fællesskab


2. Frihed & Fællesskab


3. Forskellighed & Fællesskab


4. Forskellighed i Fællesskab


5. Mangfoldighed i fællesskab Fransk afstemning:


1 = 2 stemmer
2 = 7 stemmer
3 = 0
4 = 0
5 = 10
Forslag 5 vedtaget


Nr.6 Forslag fra Niels Henrik Nielsen
Foran parolen indsættes ”socialisme:”


(parolen bliver herefter
”Socialisme: Mangfoldighed i fællesskab”.)

Resten for 10, mod
vedtaget


  

Aktuelle udtalelser


- debat om hvor mange / hvilke udtalelser, der skal stilles til årsmødet.

 

 Udsendt: Politiske udtalelser til indstilling fra HB:


- (2.1– anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om Palæstina
(til vedtagelse – indstillet af FU)


- (2.2– anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om Mangfoldighed
(til vedtagelse – indstillet af FU)


- (2.3– anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om Afghanistan.
(til vedtagelse – indstillet af FU)


- (2.4– anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om G8
(til vedtagelse – indstillet af FU)


- (2.5 – anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om
Klima (til vedtagelse – FU har ikke taget stilling)


- (2.6 – anden udsending) Forslag til HB om at stille ÆF til udtalelsen om Irak
 (til vedtagelse – FU har ikke taget stilling)


Nr.7 Forslag fra Niels Henrik Nielsen:
Der laves kun 4 udtalelser:


- EU


- Mangfoldighed


- Klima


- G8 Sat op mod 8.


10 stemmer
der tages udgangspunkt for det videre

Vedtaget


Nr.8 Forslag fra Finn Sørensen


”Der skrives 2 udtalelser


- EU – forfatningen


- Om G8” Sat op mod 8.


8 stemmer, Forkastet


Nr 9 Forslag fra Finn Sørensen:


”De af HB fastlagte emner til udtalelser færdiggøres af FU i samarbejde med pressegruppen” Sat op mod 10.


11 stemmer
Vedtaget


  
Nr.10 Forslag fra Baltser:


”Pressegruppen og FU samredigerer de enkelte udtalelser, men det sikres, at forslagsstillere og relevante fagudvalg inddrages i denne redigering” Sat op mod 9.

3 stemmer
Forkastet


  
Ikke stemt om Forslag fra Søren S:


”FU er ansvarlig for at der udarbejdes en kort udtalelse med krav om en folkeafstemning, som behandles under EU – punktet og som tilstræbes at kunne vedtages næsten enstemmigt” Trukket da indarbejdet


Nr.11 Forslag fra Søren S:
”FU, pressegruppen og alle andre som har med årsmødeforberedelsen at gøre, skal sikre at mobiliseringen til G8 – topmødet i Juni fremgår tydeligt”

17 for
Vedtaget


Nr.12
Og 13 Forslag fra Bruno:
Ændringsforslag til klima – udtalelsen:


- 2. afsnit – slet linje 1.


- 5. afsnit – linje 2 og 3.:


”Prioriter, løsningerne kan ikke overlades til den politiske forbruger. Vi har behov for en ny regering, der vil løse klimaproblemerne” 12:

mange for
Vedtaget


13: mange for
Vedtaget

 

Kl. 12.30       Frokost

 

Kl. 13.15       3. Fortsat 2 + 3. Den aktuelle politiske situation  + Årsmødeforberedelse

 

Nedsættelses af årsmødegruppe:


- debat om gruppens nedsættelse + kompetence.


Nr.14 Forslag fra FU


Nedsættelse af Årsmødeledelsesgruppen


- med 4 personer, fra FU, Årsmødepressegruppen, Dirigentgruppen og Praktiskgruppen.


- Dirigentgruppen har forsat den politiske beslutningskompetence

16 for
vedtaget

 

Årsmødedagsorden med beslutning af HB - indledere
(liste fra FU ref. fra den 18/4 2007)

 

Debat om bl.a. beretningen skal være én eller skal opdeles i organisatorisk / politisk beretning.
Nr.15 Forslag fra Inger V Johansen
”Opdeling af dagsordens punktet om den politiske situation og beretning”. 3 for mange mod
Faldet
 ”Beretningen holdes af Finn sørensen – fremadrettet.”

Alle
vedtaget

 

Oplægsholdere for HB til de enkelte punkter / ikke HB vedtagelser, men taget fra FUs beslutningsprotokol og rettet efter debatten, til FUs / dirigentgruppens fortsatte arbejde:

- (3.1) Årsmøde dagsorden – til et tjek på FU forslag til navne på indledere på de forskellige årsmødepunkter.


o Åbning: Pernille R-k / OK


o Beretning;


 for FT gruppen: Rune L, / OK


 For HB: Finn S,  / OK


o Pol udtalelser:


 Klima?? / Søren Egge ??


 Mangfoldighed: Per C / OK


 G8: Pelle ??


 EU: FU skal finde én ??


o Regnskab: Thomas Eisler / OK


o Budget + følgeforslag: Marianne F / OK


o Om regeringsspørgsmålet Søren Søndergaard (supp. Per C)??


o Sundhed: Gruppen: indstilling: Pia Boisen (supp. Per C)??


o EU: Gruppen; indstilling: Thomas Bugge ??


o Prostitution:


 Inleder om alt det vi er enige om: Line Barfod / ?? FU spørger


 En indleder for kriminalisering og én imod; FU finder én (snak med Vibeke og Ingelise)


o Arbejdsplan, og alle HB følgeforslag: Falle H / OK


o § alle HB vedtægtsforslag: FU finder én ?


o Afslutning: Johanne / OK

For sent indkomne forslag: Udsendt


-  (3.1 – se anden udsending) Oversigt over alle forslag / ændringsforslag der p.t. er til behandling på Årsmødet. - (til orientering / overblik)


- Forslag der er kommet for sent ind – og som kun kan stilles til årsmødet hvis HB vil stille dem:


- (3.1.1 – anden udsending) For sent indkommet ÆF fra soc politisk udvalg- (til vedtagelse – FU anbefaler dette forslag)


- (3.1.2 – anden udsending) For sent indkommet ÆF / Forslag fra Karl ang. prioritering af kampagnemidler - (til vedtagelse – FU anbefaler ikke dette forslag)


- (3.1.2.a – anden udsending) Ændringsforslag fra Karl til sit eget forslag
(til vedtagelse – har ikke været behandlet af FU)


- (3.1.3 – anden udsending) for sent indkommet ÆF til sundhed fra Signe Hagel mfl- (til vedtagelse – FU anbefaler ikke dette forslag)


- (3.1.4 – anden udsending) for sent indkommet ÆF . Forslag til HB om forslag om at vedtage at enhedslsten ikke har en samles holdning til kriminalisering - (til vedtagelse – FU anbefaler ikke dette forslag)


- (3.1.5. – anden udsending) For sent indkommet ÆF til Sundhedspolitisk principprogram fra Robert Refby. (til vedtagelse – FU anbefaler ikke dette forslag)

 

Debat om principperne i behandlingen af for sent indkomne forslag.


Forslag fra Baltser:


”HB indstiller til årsmødet at der nedsættes et redaktionsudvalg, som behandler afstemningsgrundlaget for programmet for Sundhed og Helhed”.

trukket


Nr.16 Forslag fra Niels Henrik Nielsen:


”HB indstiller det indkomne ændringsforslag til politiske udtalelser  til årsmødet.”
(det om irak)

For = mange
Mod 1
Vedtaget


Nr.17 Forslag fra Janne:


”HB vedtager at ændringsforslag til alle øvrige program-punkter kan ikke komme til behandling”
(3.1.2, 3.1.2.a, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 og evt. andre)

For 4
Mod 10, faldet


Nr.18 Forslag fra Johanne:


”Trods overtrædelse af deadline indstilles de indkomne ændringsforslag fra socialudvalget (3.1.1) kan behandles på årsmødet. ”

14 for
Vedtaget

 

HB opstilling
- Debat om forlængelse af fristen for HB - opstilling til


Nr.19 Forslag fra Falle


”Deadline for opstilling til HB rykkes til 2. maj kl. 12.00 på grund af de få opstillede.” Sat over for 19


14 for
Vedtaget


Nr.20 Forslag fra Thomas Eisler:


”Opstillingsfristen for kvindelige kandidater til HB rykkes til 2. maj. Kl 9.00” Sat over for 20


2 for
Falder


Nr.21 Forslag fra Falle:


”Deadline for opstilling til HB rykkes til 2. maj kl. 12.00 på grund af de få opstilede.” Sat over for 21


14 for, 5 mod
Vedtaget


Nr.22 Forslag fra Thomas (Han opretholdt Falles 2.del)


”Især Enhedslistens mange kompetente kvinder opfordres til at melde sig som kandidater”
(vedtagelsen er herefter: ”Deadline for opstilling til HB rykkes til 2. maj kl. 12.00 på grund af de få opstilede. Især Enhedslistens mange kompetente kvinder opfordres til at melde sig som kandidater”

8 for, 5 mod, Undlader 1
Vedtaget

 


Mere årsmøde:


- (3.2 – første udsending) HBs forslag til Årsmødedagsorden - (til orientering / overblik)


- (3.5. – anden udsending) FU Forslag til årsmødedagsordenen ang. hvor Irak-forslag skal behandles under indkomne forslag - (til vedtagelse – indstillet af FU)

 

Nr.23 Forslag fra FU:


”Udtalelse om Irak” samt ændringsforslag/alternativt forslag, 2.5.1, 2..5.2 og 2.5.B
- flyttes fra dagsordenspunkt 2 (Den politiske situation og beretning) til dagsordenspunkt 7 (Indkomne forslag).

 

Begrundelse:


 Det er generelt en god ide at vedtage 1-2 aktuelle udtalelser i forbindelse med punktet om den politiske situation.
Men diskussionen og ændringsforslagene viser, at der i dette tilfælde ikke er tale om en enkelt, i EL ukontroversiel udtalelse, men om en diskussion af flere forslag, der i hvert fald for nogens vedkommende står over for hinanden.
Med mindre vi beslutter at lave en selvstændig Irak-del af punkt 2 (og det mener vi ikke, det er muligt at finde tid til), vil denne diskussion derfor høre bedre hjemme under ”Indkomne forslag”.

17 for
Vedtaget


  
Nr.24 Forslag fra Janne:


”FU lægger en strategi for offentliggørelse af urafstemnings resultatet i samarbejde med årsmødepressegruppen om den pressestrategiske del af det”

For mange
Mod én
Vedtaget

 

Kl. 15.30       Kaffe & kage-pause

 

Kl. 15.45       4. Logo – ja/nej til nyt Enhedsliste logo til lancering på Årsmødet


- Oplæg ved Karl Kjær Johnsen fra pressekontoret


Debat om forslaget til nyt Enhedsliste logo – med nyt Ø og ”Ø enhedslisten” logo, til brug på alt materiale.


Nr.25 Forslag til nyt logo, til brug på alle nye materialer

15 for, 4 i mod, 1 undlader
Vedtaget


Forslag fra Dirigenter / Janus Noack:


- der laves faner til årsmødet , med en tekst over et tema om G8/ globalisering / EU, der skal kunne bruges til at synliggøre Globaliserings kampagnen – og disse faner betales af Enhedslistens EU penge. Vedtaget

 

Økonomi


Udsendt:


- (3.4 – anden udsending) budget 2007-2008 med forslag sat over for hinanden - (til vedtagelse – indstillet af FU)


- (3.4.1 – anden udsending) Kompromisforslag til nyt budget for 2007 og 2008 for Enhedslisten

- (til vedtagelse – indstillet af FU)


- (3.4.2. samt 3.4.2.a – anden udsending) Forslag til budgetændringer fra Thomas Egholm m.fl. samt beregninger + (3.4.2.b Til HB – det seneste ændringsforslag) + (3.4.2.c) Ændringsforslag til Egge/Eislers fra HJV

 

Oplæg ved Søren Egge Rasmussen
- gennemgang af forslaget til kompromis - økonomiforslag.

 

Debat om kontingentrefusionen til afdelingerne.


OBS, når rejser er sat ned, betyder det bl.a. at alle HB møder skal holdes i KBH, samt at der ikke er penge til studierejser.
HB skal ikke bidrage til at sprede den ide at vi har en god økonomi – vi bruger alt og laver ingen opsparing.


Nr.26 Forslag fra Søren Søndergård:


”Forslag til HB – forslag til årsmødet:
Hvis en budgetkontrol pr. 1. november 2007 viser alvorligt vigende indtægter i form af kontingent, indsamlinger o.l., bemyndiger årsmødet HB til at begrænse de centrale udgifter så de svarer til indtægterne.
Dette kan i så fald betyde fyring af ansatte, reduktion af kontingent refusion til afdelingerne med op til 10% i 2008 eller hvad HB måtte beslutte.”

2 for, 14 mod
Faldet


  
Nr.27 Forslag fra Finn Sørensen:


Ændringsforslag til Egge/Eisler (3.4)
”Kontingentrefusionen fastholdes til på 2 x 100 kr. – med den bemærkning, at formuende afdelinger opfordres til at bidrage kraftigt til partiets indsamlinger.”

14 for, 3 mod
Vedtaget


Nr.28 Med ændr.


Forslag indstillet af FU: (3.4)


Konklusion og anbefalinger til budget 2007 og 2008:

- Kontingentindtægter i 2007 og 2008 budgetteres til 2.300.000 kr.


- Kontingentrefusion fastholdes i 2007 på 2x 100 kr.


- Kontingentrefusionen nedsættes fra 2008 til 2x90 kr.


- Porto: sættes ned til 250.000 kr.  i 2007 og 257.500 kr. i 2008.


- Ændringerne giver et driftresultat på 218.937 kr. i 2007 og 219.994 kr. i 2008.
Derved bliver egenkapitalen på 140.642 kr  ved udgangen af 2008.

Som uændret:
Faldet

Med ændring (27)
Enstemmigt vedtaget


Andre Årsmøde ting:


Nr.32 Til HB-godkendelse: Marianne Frederik afløser Johanne Schmidt-Nielsen i årsmødepressegruppen (p.g.a. studiearbejde).

Alle
Vedtaget

 

HB indstiller til Kandidatudvalget for HB; Vibeke Syppli Enrum vedtaget


Kl. 16.45       5.  Foreliggende sager

Orientering fra FU. Oplæg ved Inger V Johansen.


- Der er lavet samarbejdsaftale med SUF om ungdoms valgkamp, samt om intensiveret samarbejde.


- Landsmøde i SUF med eksklusion af SS.


- Genbesættelse af stillinger


- Iran arbejde


- Nyt fra Landskontoret


- Der har været afholdt møde med Ulf V Olsen om erfaringerne med at være provinssekretær


- Vejen afdelingens kontaktperson har meldt sig ud


- Enhedslisten har fået en pris for vores arbejde - i Palæstina.

 

Diverse i f.t. afdelinger:


Nr.30 Til HB godkendelse: Oprettelse af Brønderslev afdeling + forslag om at tildele dem 2 delegerede til årsmødet.

Alle for, vedtaget


Nr.31 Til HB godkendelse; at Falster afdelingen skifter navn til Guldborgsund afdeling.

Alle for, vedtaget

 

Godkendelse af Enhedslistens Regnskab 2006


- (5.1 – Første udsending - kun udsendt på papir) Enhedslistens Regnskab 2006 – til godkendelse af HB


Nr.29 Forslag fra Dirigenterne
Regnskabet tages til efterretning og godkendes af HB

Alle
Vedtaget

 

Om ansættelse af Provinssekretær stilling:
Udsendt:


- (5.3.1 – anden udsending) Indstilling ang. Provinssekretær stilling - (til vedtagelse – indstillet af FU) + (5.3.1.a – anden udsending) Henvendelse fra Baltser Andersen vedr. Provinssekretærstillingen. + Til Orientering 2.;  Brev til Hovedbestyrelsen fra ansøgere til provinsstilling.

Oplæg fra ansættelsesudvalget + debat.


 

Nr.33 Forslag fra Ansættelsesudvalget er på baggrund heraf enige om at indstille til HB:


• at provinssekretariatets normering ændres til 2 stillinger  på ¾ tid.


• at Brian S. Nielsen derfor ansættes på ¾ medio august


• at Brian S. Nielsens nuværende stilling på 50% deltid snarest opslås og besættes som en ¾ stilling, når Brian tiltræder stillingen på ¾ medio august.


(eftersom denne indstilling ikke blev vedtaget – så er det den opslåede fordeling – med én hel stilling (brian) + en halv stilling der er det gældende). Sat over for  34
5 for, 14 for (34 – Baltsers)
Forkastet


Nr.34 Forslag fra Baltser:
- ændring til forslaget 33, fra ansættelsesudvalget


Det fastholdes at der bliver tale om én heltidsstilling + en halv tids stilling. Sat over for 33

14 for, vedtaget

 

Om besættelse af stilling på pressekontoret


- (5.3.2 – anden udsending) Indstilling ang. pressekontor stilling - (til vedtagelse – indstillet af FU)


- + (5.3.2.a) Til HB . aktuelt hvis presse kontorets forslag vedategs. Stillingsopslag tidsbegrænset ansættelse


Oplæg og debat


Nr.35 Forslag fra Søren Søndergård


Betegnelsen ”politisk rådgiver” bruges ikke i vores stillingsopslag.

17 for, 5 mod
vedtaget


Nr.36 Forslag fra Søren Søndergård
Stillingen som medarbejder ved det globale kontor opslås ikke som tidsbegrænset stilling.

12 for, 8 mod
vedtaget


Nr.37 Forslag fra Søren Søndergård


HB anmoder Folketingsgruppen om at sikre at stillingen som EU – koordinator i folketinget ikke nedprioriteres på nogen måde bl.a grundet den forestående EU-forfatning,

13 for, 0 mod, mange undlader, vedtaget

 

Om stillingen på det rød - grønne kontor


Nr.38 Opslaget af stillingen på det rød-grønne kontor
 - tages til efterretning

Mange for
vedtaget


Nr.39 Ansættelsesudvalget til det rød-grønne kontor:


Frank / fra FT gruppen
Anja / sekretærgruppen
Søren Egge Rasmussen /HB

Alle for
vedtaget?

 

Om Vedr. vedtagelse fra sidste HB møde; ”Udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat”


- (5.2.1 – første udsending) Enhedslistens vedtagelse fra HB mødet den 18. marts - (til vedtagelse)


- (5.2.2 – første udsending) Papir fra Inger V Johansen, der ønsker en ny beslutning - (contra til vedtagelse)


- (5.2.3 – første udsending) Papir fra Niels Henrik Nielsen om samme emne - (til orientering)


- (5.2.4 – første udsending) Oversat udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat - (til orientering)


- (5.2.5 – anden udsending) Papir fra Thomas Eisler ¬- (til orientering)


- (5.2.6 – anden udsending) FU udtalelse til bertinotti . som en blev vedtaget og sendt i starten af - (til orientering)


- (5.2.7 – anden udsending) Mere til HB om European Left fra Inger v J- (til orientering)

 

Nr.40 Forslag Per:


HB opretholder beslutningen fra sidste HB møde,


(indsat her for forståelsens skyld:
Vedr. Udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat:
1. Enhedslisten noterer sig, at det Europæiske Venstrepartis (ELP) sekretariat udtaler sin støtte til Prodi-regeringen. Sekretariatet udtaler sig om et emne, der deler venstrefløjen, uden at medlemspartierne har været inddraget i diskussion.
2. Enhedslisten er uenig i en ukritisk støtte til en regering, der udbygger USA’s baser, forlænger den militære tilstedeværelse i Afghanistan og generelt fører en nyliberal økonomisk politik.
3. Enhedslisten mener, at der er positivt med samarbejde mellem venstrefløjspartier i Europa, men Enhedslisten ønsker fortsat ikke at være medlem af det Europæiske Venstreparti.)

10 for , 7 mod
vedtaget

 


Nr.41 Forslag fra Niels Henrik:


Omgørelse af FUs beslutning om hvordan den vedtagne kritik bringes videre på næste møde i Europæisk venstreparti.

8 for, 9 mod, 4 Undlader
Forkastet

 

(5.4 – se anden udsending) forslag angående annoncer i RGL til præcisering af regler / nye priser på annoncer. - (til vedtagelse – indstillet af FU)
 forslag angående annoncer i RGL til præcisering af regler / nye priser på annoncer.
- Overdraget til FU vedtaget

 

Kl. 17.30       Slut

 

Til Orientering 1; Til HB fortroligt (udleveres på HB mødet)


Til Orientering 2.;  Brev til Hovedbestyrelsen fra ansøgere til provinsstilling


Til orientering 3.;  Opstillede til HB

1.1 Referat fra Enhedslistens 9. HB-møde d. 18. marts 2007

Tilstede: Per Clausen, Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau, Søren Egge Rasmussen (til kl. 16.30), Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen, Ingelise Bech Hansen, Baltser Andersen, Finn Sørensen, Peter Hegner Bonfils, Bizhan Alankesh, Søren Søndergård (til kl. 16.20), Jørgen Arbo-Bæhr (kun til 13.30), Johanne Schmidt-Nielsen, Susanne Flydtkjær, Niels Henrik Nielsen, Vibeke Syppli Enrum, Thomas Eisler, Jaleh Tavakoli (til og med pkt.3, kl. 15.20).

 

Deltagere i øvrigt: Helge Bo Jensen, Ulf V Olsen, Jakob Nerup, Mikkel Warming (under pkt. 3), Thomas Egholm (fra pkt. 3), Thomas Bugge (fra pkt. 3), Janus Noack (fra pkt. 3), desuden to studerende der udarbejder kønspolitisk magtudredning.

 

Afbud: Inger V Johansen, Jørgen Arbo-Bæhr (fra kl. 13.30), Maibritt Kerner, Majbrit Berlau, Janne Gleerup, Sara Sindberg Bentsen, Rosa Hjörvar.

 

1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat


- Forslag til dirigenter: Johanne Schmidt-Nielsen og Per Clausen. Vedtaget


Referent: Helge Bo Jensen, Journalistisk referat: Thomas Eisler.


- Godkendelse af dagsorden (1.0). Godkendt


- Godkendelse af referat fra sidste møde (1.1). Godkendt.


- Godkendelse af at to studerende deltager i HB-mødet. Godkendt

 

2. Den aktuelle politiske situation:


1) Om Ungdomshuset v. Mikkel Warming: Den 28/2 om aftenen blev der stadig forhandlet på rådhuset. Adv. Foldschack mødtes med ledende SD’ere om en ny model, der kunne sikre et nyt ungdomshus. Modeller hvor alle gav sig, og de unge flyttede over i Stevnsgade 34. Socialdemokraterne sagde nej. Dagen efter blev Ungdomshuset ryddet.


Skandalen begynder i 1999, hvor et flertal af SD, de radikale, de borgerlige og Fælles Kurs solgte Ungdomshuset, fordi man ikke ønskede, at Københavns kommune skulle have ansvaret. Man ville ikke have det. Så købte Humana A/S huset, derefter blev det overtaget af Faderhuset. Siden har sagen kørt i retten. Indtil 14/12 sidste år. Ballade d. 16/12, og så skete der ikke rigtigt noget før SD i midten af januar gik mere aktivt ind i processen. Man fandt et hus og var klar til at sælge til fonden – men så sagde de unge nej til at det skulle koste penge...


Men der kom en reaktion af en sådan voldsomhed og styrke, at det overraskede de fleste.
Vi har været for Ungdomshuset hele tiden – og vi har været meget aktive i forløbet i efteråret. Siden december har vi været aktive for en politisk løsning – at der skulle være et Ungdomshus – på et politisk skabt problem. Desværre blev det ikke til noget i januar.
De unge siger kommunen skal betale, men ikke have noget ansvar.
Det er et kommunalt ansvar at sikre, at der er plads til alle slags kultur. Vi har i forløbet haft tæt kontakt med SUF, de unge, borgen, fonden.


Der har været meget massiv opbakning til Ungdomshus med manifestationer, der er vokset efter at tingene faldt lidt til ro. Huset er blevet til et symbol på, at der skal være plads til det skæve, til mangfoldighed i København. For kampen mod ensretning og normalisering. Jeg tror ikke bevægelsen forsvinder, men det kræver nok større organisering, end der er i øjeblikket. Det er vigtigt at bevægelsen ikke sygner hen i det næste halve år.
På rådhuset stiller vi spørgsmål, lægger pres på socialdemokraterne, holder kontakt. Der kommer et nyt ungdomshus, det vil ske, det skal ske, for København vil være for fattig uden.

 

 

2) Om OK, v. Finn Sørensen

 

Vores forhandlere i fagbevægelsen har forspildt en chance for at vise, hvad en rigtig fagforening er. Virksomhederne har haft kanon overskud. Selve arbejdsløsheden er i bund, der er flaskehalse nogle steder. Forudsætningerne har været tilstede for et godt resultat, men ledelsen i forhandlingerne om industriforliget har forspildt mulighederne.


Samlet er det ringere end sidste gang. Der indføres bl.a. en ”fritvalgskonto”, hvor man kan få indsat feriedage og få dem udbetalt senere. De planlægger også at andre løndele skal ind på den konto. Den form for ”frit valg” er noget værre modernistisk pjat, der forringer mulighederne for fælles kamp.


Desuden §50, hvor der lokalt kan aftales noget, der er ringere end det, der er aftalt i overenskomsterne. Det har ikke været brugt meget, men har været et redskab for arbejdsgiverne. Der er mig bekendt ingen eksempler på, at det har kunnet bruges til noget fornuftigt.
Der er nu accepteret, at deltidsansættelse kan komme helt ned på 8 timer (som i funktionærloven).
Desuden et særligt honorar til tillidsmænd. Det bremser kampen for mere tid til tillidsmanden i arbejdstiden.


Situationen nu er, at 70% er forhandlet på plads, men transportområdet mangler. 50.000 chauffører. Der er et helt afgørende område. Der er ingen lønudvikling på det område i overenskomstperioden. Forligsmanden har haft den frækhed offentligt at komme med opfordringer til forhandlerne – om at fagforeningerne ikke kan få så store lønstigninger. Der er ellers stor enighed om lønkravenes størrelse, 3 x 5 kr./timen. Det er et område, hvor der er lave lønninger. Grundlønnen på turistbusser er 110 kr. Måske bliver der slet ikke noget mæglingsforslag. Jeg tror DI går efter et opgør på dette punkt. Forudsætningen for et samlet mæglingsforslag er et mæglingsforslag på dette område. Hvis der bliver konflikt, plejer det at udvikle sig, så der bliver tale om en omfattende konflikt, der så ender med et regeringsindgreb.


Der er gode argumenter for et nej – det handler om solidaritet. Der er lavtlønnede grupper, der ikke får noget. Der er ikke noget til skifteholdsarbejderne – det handler om solidaritet ift menneskers arbejdsmiljø. Højere mindsteløn på industriområdet er langt fremme som krav.
Fra LO siden har kravet om særlige fordele for LO-medlemmer været med til at forplumre tingene. De er ikke kommet igennem med kravet ift. uddannelse. Jeg mener det er en boomerang. Der skal være forskel i dagligdagen – men at indbygge forskelle i overenskomsten er forkert. Hvis der er substans i det, fører det jo til, at arbejdere organiseret i LO bliver dyrere end de andre. Det kan få betydning f.eks. i fyringssituationer. Det andet er, at vi så ikke har nogen argumenter imod at de gule kommer på arbejdspladserne og vil forhandle for deres medlemmer.
Vi skal have fat i grundene til, at folk melder sig ud og ind i de gule fagforeninger.

 

(2.1) Forslag til vedtagelse: udtalelse om Afghanistan – FU anbefaler.

Søren Søndergaard:

Prodiregeringen kom i mindretal og gik af. Regeringen fremlagde forslag om udvidelse af en amerikansk base og flere tropper til Afghanistan. Der var dels nogle af midterpartierne, der besluttede at stemme imod /eller ikke var tilstede, dels to medlemmer af Rifondazione Comunista stemte imod/undlod, hvorefter regeringen kom i mindretal i senatet. Det førte til splittelse i RC, da den senator, der stemte imod, blev ekskluderet i 2 år. Det europæiske Venstreparti (som vi er tilknyttet som observatører) udsendte en udtalelse d. 27/2 hvor de konstaterer, at spørgsmålet om Prodi-regeringens overlevelse står over alt andet. Derfor er det vigtigt, at vi har en holdning til sagen.


Vi går ind for at tropperne trækkes ud af Afghanistan – det bør ikke være en særlig besværlig diskussion, da RC selv har formuleret, at de er imod tropperne i Afghanistan. Hvis man har det synspunkt, at det er en imperialistisk tilstedeværelse, så må man også stemme imod tropperne – ellers har man ingen principper tilbage.
Som en del af beslutningen om at få regeringen tilbage, er der lavet et 10-punkts program, hvor RC har skrevet under på flere punkter, der ikke normalt er venstrefløjspolitik.
Der er reelt tale om en splittelse – vi behøver ikke at forholde os til selve eksklusionen.

 

Derefter diskussion om organiseringen af Enhedslistens indsats ift. Ungdomshuset, om retsskredet med de mange anholdelser og fængslinger på et mere end tvivlsomt grundlag, om at ungdomshussagen er meget mere end en Københavns-sag, om mediebilledet og den omfattende opbakning bag ungdomshuset, om behov for diskussion af aktionsformer og nødvendigheden af ikke-voldelig modstand – samt om muligheden for et nej til overenskomsten og Enhedslistens indsats i den forbindelse, om frit valg – samt om udviklingen i RC i Italien og hvordan Enhedslisten bør reagere.

 


1 Forslag til HB-udtalelse fra Søren Søndergaard/FU:
For hver dag der går, bliver det mere og mere tydeligt, at den amerikansk ledede besættelse af Afghanistan ikke er en del af løsningen, men en del af problemet.
NATO-styrkernes tilstedeværelse er i sig selv uacceptabel for mange afghanere. Og den bliver endnu mere uacceptabel af de gentagende eksempler på de udenlandske troppers militære magtanvendelse, som dræber fuldstændig uskyldige afghanske civile, herunder mange børn. Det sørgelige resultat er, at Taliban og lignende grupperinger, som bestemt ikke kæmper for demokrati og menneskerettigheder, er blevet styrket. Enhedslisten arbejder for at de danske tropper øjeblikkeligt trækkes ud af Afghanistan og vi udtrykker vores solidaritet med alle andre venstreorienterede kræfter, som i parlamentariske og udenomsparlamentariske sammenhænge kæmper for den samme sag.
STOP BESÆTTELSEN AF AFGHANISTAN - NATO-TROPPERNE UD NU!

enstemmigt vedtaget

 

2 Forslag fra Thomas Eisler:


Vedr. Udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat:


1. Enhedslisten noterer sig, at det Europæiske Venstrepartis (ELP) sekretariat udtaler sin støtte til Prodi-regeringen. Sekretariatet udtaler sig om et emne, der deler venstrefløjen, uden at medlemspartierne har været inddraget i diskussion.


2. Enhedslisten er uenig i en ukritisk støtte til en regering, der udbygger USA’s baser, forlænger den militære tilstedeværelse i Afghanistan og generelt fører en nyliberal økonomisk politik.


3. Enhedslisten mener, at der er positivt med samarbejde mellem venstrefløjspartier i Europa, men Enhedslisten ønsker fortsat ikke at være medlem af det Europæiske Venstreparti.

1 undlader, resten for, vedtaget.

 

3 Forslag fra Thomas Eisler:


1. Sinistra Critica inviteres til Enhedslistens årsmøde.


2. Vi foreslår EACLs sekretariat, at Sinistra Critica inviteres til næste EACL-møde

1 for, resten imod. Forkastet.

 

4 Forslag fra Jørgen Arbo-Bæhr:


”HB opfordrer Fagligt Landsudvalg til hurtigst muligt at indkalde et møde for alle Enhedslistemedlemmer, der er omfattet af de aktuelle overenskomstfornyelser, med henblik på:


- en diskussion af overenskomstsituationen


- vedtagelse af en politisk linie i forhold til afstemning og/eller konflikt


- vedtagelse af Enhedslisteinitiativer – evt. I form af en løbeseddel eller lignende”


1 undlader, resten for vedtaget.

 

2. Årsmødeforberedelse


- Kandidatudvalg. Niels Henrik Nielsen og Janne Glerup vælges som HBs repr.


- Ændringsforslag til Arbejdsplanen. Debat og afstemninger med følgende resultater:

5 Finn Sørensen: Procedure-forslag: vi kan vedtage tre kampagner

forkastet


6 FU1: Sundhedskampagne som den første kampagne (overfor 7)

11 for, vedtaget


7 Vibeke Syppli Enrum: Kvalitet i den offentlige sektor, herunder sundhed (overfor 6) 6 for, forkastet


8 FU2: Arbejde mindre - fordel arbejde som den 2. kampagne (overfor 9 og 10)

6 for


9 FU3: Kvalitet i den offentlige sektor 4 for

udgår


10 Jakob Nerup1: ”Februar – maj 2008: Fyr Fogh – bliv aktiv i Enhedslisten”

7 for


11 FU2: Arbejde mindre - fordel arbejde som den 2. kampagne (overfor 12) 9 for, forkastet
12 Jakob Nerup1: ”Februar – maj 2008: Fyr Fogh – bliv aktiv i Enhedslisten” (overfor 11)

10 for, vedtaget


13  Finn Sørensen 2:  Ændringsforslag til 12 ”først og fremmest” i stedet for ”tværtimod”

vedtaget


14 FU4: Punkt 1 i det udsendte 3.1 – et indledende afsnit flyttes til ”eksterne aktiviteter”

vedtaget


15 Søren Egge Rasmussen: Under interne politiske debatter vælges ”Klima og Energi” i stedet for ”1. En afklaring af Enhedslistens anvendelse af og udvikling af egne medier”

7 for, 11 imod, forkastet


16 FU5: Punkt 5 i det udsendte 3.1 – kun to hovedtemaer for den interne debat under overskriften ”Interne politiske debatter”

vedtaget


17 9.1.4 Forslag stillet af Peter Bonfils om indføjelse af standard-kalender stilles som HBs forslag

8 for, 1 imod, resten undlod, vedtaget


18 9.1.5 Forslag fra Niels Henrik Nielsen m.fl. om sprogbrug vedr. globalisering stilles som HBs forslag

vedtaget

Peter Bonfils trækker sit forslag til arbejdsplanen vedr. Irak-krigen.

- (3.3) Tre forslag til vedtægtsændringer fra Ulf V Olsen vedr. valg af folketingskandidater og suppleanter som følge af struktur- og valgkredsreformen. Oplæg ved Ulf V Olsen og Helge Bo Jensen.
Diskussion, derefter afstemninger

 

19 Ulf V. Olsen1: Forslag 11.9 vedr. suppleanter som stillet af HB

7 for, 10 imod, faldet


20 Ulf V. Olsen2: 11.10 om kandidatudvalgets sammensætning, som stillet af HB

3 for, mange imod, faldet


21 Ulf V. Olsen3: 11.11 om valg af øvrige kandidater i storkredsene, som stillet af HB 3

mange imod, faldet


- (3.4) Afklaring vedr. internationale gæster, invitation af Batasuna (vedlagt udtalelse fra Batasuna). Indledning ved Falle og Niels Henrik

22 FU: Batasuna inviteres ikke (overfor 23 og 24)

2 for


23 Niels Henrik: Batasuna inviteres

4 for


24 Søren Søndergaard: ”FU bemyndiges til at invitere Batasuna til vores årsmøde hvis de utvetydigt har taget afstand fra mordet på to latinamerikanske indvandrerarbejdere i december 2006”

Mange, vedtaget

 

- (3.5) Ændringsforslag til budget 2007-08


Thomas Eisler fremlagde FU’s forslag:


Thomas Egholm fortalte om en række store afdelingers forslag vedr. Budget.
Susanne Flydtkjær opfordrer til at der udarbejdes flere forklarende noter til regnskab og budgetter.

 

25 Per Clausen1 procedureforslag: vedtaget

26 Tilføjelse som ændringsforslag til 3.5: ”kontingentet er uændret” vedtaget


27 FU: Ændringsforslag til 3.2 budget


1. Indtægter, Kontingent ændres til 2.160.000 i både 2007 og 2008


2. Udgifter, medie/propanda ændres til 0 i 2008


3. Følgende tekst tilføjes som en forklarende tekst til budgetforslaget:
Budgettet indebærer, at afdelingernes kontingentandel reduceres fra 100 til 50 kr. pr. medl. pr. halvår med virkning fra 1/7 2007. Halvdelen af den forventede besparelse - 105.000 kr. – bruges til at forhøje ”støtte til lokalområder og SUF

Vedtaget, 4 imod

 

- (3.6) Årsmøde dagsorden – ændringsforslag til orientering. (FU fik beslutningskompetence på sidste HB-møde)

 

4. Folketingsvalgkamp:


- (4.1) Papir fra Thomas Bugge med fremhævning af, hvad der er beslutningsforslag. Oplæg ved Thomas Bugge:


Papiret er udarbejdet på baggrund af evaluering fra sidste folketingsvalg. Formålet er at I giver grønt lys for at gå i gang med forberedelsen.


Valgkamp er i dag noget andet end for 20 år siden. De største partier starter umiddelbart efter valget. SF har i lang tid været i gang med deres valgkamp. Vi skulle helst have været i gang tidligere. Den langstrakte valgkamp hænger sammen med at partierne planlægger deres strategiske mål. Valgkampen skal sammentænkes med hele vores aktivitet.


Konkret. Det er en ramme, så der kan udarbejdes et kommissorium med kompetencefordeling m.v.

Diskussion bl.a. om tidshorisonten, forberedelse, ressourcer til forberedelse mv.

 

- (4.2) Papir lavet af SUFs ledelse og Enhedslistens FU – om Ungdomsvalgkamp. Oplæg ved Johanne Schmidt-Nielsen
Handler om ungdomsvalgkampen. Har været drøftet i FU og i SUFs ledelse. Et forsøg på at få klargjort beslutningskompetencerne fra starten.

 

28 Thomas Bugge1: Papiret ”Enhedslistens valgkamp” (4.1) Enstemmigt vedtaget


29 Søren Søndergaard 3: 4.2, linie 2 -3 ændres til: ”Kampagnen henvender sig primært til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og unge arbejdspladser”

4 for, 8 imod, 3 undlader, forkastet


30 Sørens Søndergaard 4: 3 pind i 4.2 tilføjes ”fælles” foran ungdomskampagnematerialer

Enstemmigt vedtaget


31 Søren Søndergaard 5: Der tilføjes følgende punkt til 4.2: ”Udgangspunkt for deltagelse i diverse valgmøder er at vi stiller med en Ø-kandidat med mindre arrangørerne eksplicit ønsker noget andet”

Enstemmigt vedtaget


32 4.2 samlet: Ungdomsvalgkamp for Enhedslisten, samarbejdsaftale mellem SUF og Enhedslisten (der derefter må behandles af SUFs ledelse)

Enstemmigt vedtaget

 


5.  Foreliggende sager:


- Orientering fra SUF, herunder forslag til vedtagelse (5.1) Papir lavet af SUF’s ledelse og Enhedslistens FU –  om opgradering af det kontinuerlige samarbejde. Oplæg ved Johanne Schmidt-Nielsen.

 

34 FU10: Papiret 5.1, Opgradering af den kontinuerlige kontakt mellem SUF og Enhedslisten.

Enstemmigt vedtaget

 

 

- Orientering fra FU ved Søren Egge Rasmussen:
Der har været holdt 4 FU møder siden sidst.


- Jaleh Tavakoli er trådt ud af FU p.g.a. barn der skal passes.


- Rengøringsstilling ledig.


- FU har sagt ja til at en gruppe aktivister kan overtage en række funktioner i receptionen. 5 konkrete personer har fået tilladelse til at arbejde med kartoteket.


- Der arbejdes med en årsmødeparole om Enhedslisten. Op på næste HB-møde.


- Der har været diskuteret annonceregler for RGL. RGL er i tvivl om fortolkning. Arbejdes på at tjekke priser og klargøre reglerne.


- Vores layouter arbejder med et nyt forslag til logo. Der vil komme et forslag til næste HB-møde, hvor HB så kan stemme ja eller nej, derefter præsentation på årsmødet.


- Evalueringen af sidste valgkamp skal sendes rundt til HB.


- Diskussion i FU om tilkøbsydelser på foranledning af Jørgen Arbo-Bæhr. FU siger som udgangspunkt nej, og forslag om afvisning også af privates muligheder for at sælge tilkøbsydelser. Der er nok behov for en grundigere diskussion om tilkøbsydelser med inddragelse af de Ø-valgte.


- Der arbejdes med hvervekampagne vedr. 1. Maj, som vedtaget på sidste årsmøde.


- FU har godkendt EU-oplysningsregnskab, opfordring til lokalafdelingerne.


- Indsamling til alternativ starter nu. Der arbejdes med en ide om at indsamle til folketingsvalg, ”en krone om dagen” kampagne.

 


35 Der overlades til FU at fastsætte tilbudskontingentsats, beslutte kampagnemateriale m.v.  vedr. 1. maj hvervekampagne

vedtaget

 


- Personalesituationen. (5.2) Forslag til vedtagelse om genopslag af stillinger på Landskontoret efter de to der stopper samt forslag om ny struktur på landskontoret som indstillet af FU.
Falle Hjorth: Det er besluttet at ansætte midlertidigt 3 mdr. i alt (fordelt på to personer) i april, maj og juni. Desuden forslag om tidsplan for besættelse af de to ledige stillinger pr. 1/8.
Endelig foreslås at den ene af disse stillinger skal indeholde en koordinator/sekretariatslederfunktion. Diskussion, derefter afstemning:

 

33 FU9 5.2 A ”om genbesættelse af stillingerne på landskontoret” og 5.2 B ”om struktur”

Enstemmigt vedtaget

 


Bilag til referatet:


De vedtagen ændringsforslag til arbejdsplanen – se hæfte 2 med årsmødeændringsforslag


(3.5) Nyt forslag til Årsmødedagsorden – se hæfte 2 med årsmødeændringsforslag

 

(4.1) Enhedslistens valgkamp:


(4.2) Ungdomsvalgkamp for Enhedslisten – samarbejdsaftale mellem SUF og Enhedslisten (med indføjede ændringsforslag fra HB-mødet).


(5.1) Opgradering af det kontinuerlige samarbejde mellem SUF og Enhedslisten.


(5.2) A ”Om genbesættelse af stillingerne på landskontoret” og B ”Om struktur”.

Referat fra Enhedslistens 8. HB-møde d. 10. Februar 2007

Til stede: Susanne Flydtkjær (til kl. 16.15 til og med vedtægtsændringer), Bruno Jerup, Inger V. Johansen, Finn Sørensen, Baltser Andersen, Jørgen Arbo-Bæhr, Bizhan Alankesh (til kl. 16.15), Ingelise Bech Hansen, Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau, Niels Henrik Nielsen, Per Clausen, Johanne Schmidt-Nielsen, Søren Egge Rasmussen, Søren Søndergaard, Peter Hegner Bonfils, Niels C. F. Rasmussen.

 

Til stede i øvrigt: Maibritt Kerner, Signe Færch, Helge Bo Jensen, Thomas Bugge (under pkt. 3)

 

Afbud: Vibeke Syppli Enrum, Thomas Eisler, Janne Gleerup, Jaleh Tavakoli, Rosa Hjörvar, Majbrit Berlau, Sara Bentsen.

 

1.  Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Godkendelse af dagsorden (1.0). Forslag fra Baltser Andersen om at HB tager stilling til konflikt mellem Århus-bestyrelsen og Ulf V. Olsen. Dirigenterne indstiller at forslaget ikke behandles på dette HB-møde. Det behandles ikke.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde (1.1)


Henvendelse fra Baltser Andersen vedr. mangelfuldt HB-referat (1.1.1)


Henvendelse fra Peter Hegner Bonfils vedr. ref. af FU-valg (1.1.2)


HB beslutter at begge dele indføjes referatet fra dette møde:

 

1.1.1: "Oplæg ved Baltser Andersen:


For Enhedslisten er der 3 omdrejningspunkter i  sundhedspolitikken:
(1) Mennesket set som en fysisk og psykisk helhed, der eksisterer i et socialt fællesskab med andre mennesker og andre levende væsener i vekselvirkning med naturgrundlaget. Deraf programmets titel "Sundhed og helhed".
(2) Kampen for lighed i sundhed, både når det gælder forholdet mellem rige og fattige, og når det gælder konkret ligestilling med sikring af sundhedsmæssige rettigheder, ikke mindst for de, der har svært ved at blive hørt på grund af alder, manglende uddannelse eller fysisk og/eller psykisk svagelighed.
(3) Opgøret med markedsgørelse, konkret udmøntet som folkelig mobilisering og kamp mod privatisering og den konkurrencebetonede markedslogik, som nyliberalisterne søger at indføre i sundhedsvæsenet.
Det er et fælles ønske fra Programudvalget, at Programudvalget får mulighed for at gennemskrive forslaget endnu engang.
Derefter fremlagde Falle Hjorth sit ændringsforslag:

1.1.2: Under pkt. 8 "nyvalg til FU" er vedtagelsen vel at et nyt FU er blevet valgt (i sin helhed) og ikke at nogen er trådt ud og en anden trådt ind.

Referatet er derefter godkendt.

 


2.  Den aktuelle politiske situation


Per Clausen indleder generelt og særligt vedr. energi
Sidste uge kom FNs klimapanel med to ting. De klimaforandringer der er sket og som kommer er delvist et resultat af menneskeskabte aktiviteter, vandstanden vil stige.
Budskabet var meget entydigt. Vi kan godt gøre noget, der kan påvirke hvordan det vil gå i fremtiden. For tiden er den menneskelige aktivitet af et sådant omfang, at det påvirker klimaet, og det kan vi gøre noget ved. Men det skal gøres meget hurtigt. Connie Hedegaard er hurtig: vi skal alle sammen gøre noget - og det skal løses på internationalt plan. Klogt, det fritager det nationale niveau. Hun undgår at indrømme at regeringens klimapolitiske udspil er fuldstændigt utilstrækkeligt. Det er lykkedes CH at fremstille det som om regeringen faktisk gør noget på det her - uden at de gør det.


Vi kan godt blive enige i DK om store krav til hvad EU skal gøre, når det så ikke kommer igennem, så kan man læne sig tilbage om konstatere at vi har prøvet.
Vores svar er omstilling fra fossile brændstoffer i løbet af 20-30 år - og at vi skal gøre det i praksis i DK som eksempel.


Socialdemokratiets krav er utilstrækkelige, men vi forsøger at holde oppositionen fast på det de trods alt mener - og forsøger at forhindre at de laver en aftale med regeringen. Selvom en aftale mellem SD og regeringen sikkert ville gavne os snævert ved det næste valg.
Vi skal være klar over, at vi ikke i dag vil være i stand til at føre en politik der forhindrer klimaforandringer. Men vi kan begrænse skadevirkningerne.
Med hensyn til digernes højde skal vi beskytte vådområder, men der skal også kunne bo mennesker i Danmark. Indenfor den ramme er vi enige.
Miljø- og klimapolitik bliver meget vigtige temaer fremover.

 

Den politiske situation i øvrigt:
Regeringen har ikke noget politisk projekt. Men der er penge nok, så de er i stand til at lave noget på skatten, der er til gavn for lønmodtagere i arbejde. Den anden plan de har er helt sikkert, at de skal ud af Irak inden valget. Og det kan de gøre med henvisning til at det går godt i den sydlige del af Irak - uanset hvordan det faktisk går der. Oppositionen er præget af dyb splittelse. Men det er måske ikke et stort problem. SD og de radikale vil opretholde splittelsen i oppositionen. Da folk stemmer på politiske partier kan det godt fungere.


SF appellerer til enighed - og vil gerne i regering. Vi har her en lille udfordring. Vi skal være i stand til at besvare spørgsmålet: Hvorfor er EL nødvendig - både matematisk - og hvorfor har man større indflydelse, hvis man ikke er i regering, end hvis man er i regering. Hvilken rolle spiller Enhedslisten i den virkelige verden i politik.


Det er ikke mit indtryk, at det går så godt med opbygning af bevægelserne. Vi skaber de nye ideer, men vi skal også repræsentere de folkelige bevægelser. Det har lidt større gennemslagskraft, hvis der sker noget, end hvis det ikke er tilfældet.
Vi vil også efter et valg, hvor vi får en socialdemokratisk regering, stå stærkere hvis en folkelig bevægelse selvstændigt har formuleret og fastholder en politik.

 

Udtalelse om regeringsspørgsmålet v. Søren Søndergaard (2.1)
Forslaget er skrevet under den mest optimistiske situation i efteråret. Når bevægelserne er væk er det journalister og almindeligt spin, der sætter dagsordenen. Tankevækkende at det på trods af filmen "Den hemmelige krig", alligevel er lykkedes regeringen at dreje situationen så vi står med en ikke-sag. Fordi det er blevet en sag om troværdighed, om DR mv. Det er fantastisk klaret af regeringen.
Ændringsforslag fra sidste møde er indarbejdet på forskellig måde.

 

Derefter diskussion om en række ændringsforslag, om SF med Villy Søvndal, om at samle oppositionen, om LO og deres planer om velfærdsaktiviteter/koordinering, om overenskomstforhandlingerne, om bekymring for topinitiativer mht velfærd  og kvalitetsreformen, om de konkrete udvisningssager, om prisen for at være i regering og om nødvendigheden af de folkelige bevægelser også i spørgsmålet om magt. Desuden blev det foreslået at vi skal forholde os til fusionsenergi - tage afstand. Og tage stilling til Fehmern-forbindelse (overvej tunnel).

 

Søren afsluttende. Rammen på årsmødet er at Asbjørn Wahl indleder om de norske erfaringer, det giver en god ramme - bekymret for diskussion om detaljen. Mennesket før markedet dækker rigtigt meget.

 

1. Udtalelsen om regeringsspørgsmålet fremlægges til beslutning på årsmødet, stillet af Finn Sørensen og Per Clausen

15 for, 0 imod, 3 undlader
vedtaget


2. Forslag om indføjelse af tekst i slutningen af pkt. 3, stillet af Jørgen Arbo-Bæhr

9 for, 5 imod, 4 undlader
Vedtaget derefter
Trukket


3. Sætning i 3b ændres således at "USA" indføjes efter EU og NATO, af Baltser Andersen

15 for, 1 imod, 2 undlader vedtaget


4. I pkt 5 ændres fra "denne regerings grundlag kommet til at ligge" til  "denne regerings fører en politik, der ligger...", stillet af Jørgen Arbo-Bæhr

13 for, 5 undlader
Vedtaget


5. Pkt. 5 ændres sidste linie til "regering,  men i kampen for forsvaret af.." af Niels Henrik Nielsen

15 for, 2 imod, 1 undlader Vedtaget


6. "gøres" erstattes af "afgøres", stillet af Søren Søndergaard

Vedtaget uden afstemning


7. I pkt. 8 erstattes "vores medlemmer" af "vi", stillet af Finn Sørensen

18 for
Vedtaget


8. I pkt. 8 "Mest avanceret" ændres til "bedste"

17 for, 1 undlader
Vedtaget


9. I pkt. 8 slettes de to sidste linier, stillet af Bruno Jerup

4 for, 12 imod, 2 undlader


10. I pkt. 8 slettes "eller manglende evner", stillet af Niels Henrik Nielsen

11 for, 5 imod, 2 undlader
Vedtaget


11. Afstemning om den samlede udtalelse

17 for, 1 undlader
Vedtaget


12. Da der blev konstateret et "sammestød" mellem forslag 2 og teksten i afsnit 3 foreslog Jørgen Arbo-Bæhr og Søren Søndergaard at der i stedet for Jørgens forslag:


- ved overgangen fra 3 til 3B I stedet for "Men også" skrives "På en lang række områder vil..
Den næste sætning " Det gælder for eksempel i forhold til velfærd, opgøret med uligheden, miljø og energipolitikken, EU,...."

18 for
vedtaget

 


3. Årsmødeforberedelse
HB-beretning (3.1)
Falle Hjorth indledte. Derefter diskussion bl.a. om formulering vedr. Hizbollah.

 

13. Side 2, linie 4-5, sætningen "og indtrykket er... i forlængelse af brevet" slettes, stillet af Finn Sørensen 13 for, 1 imod, 2 undlader


Vedtaget


14. Sætningen "Men at det ikke betyder, at Enhedslisten støtter eller samarbejder med organisationer som Hizbollah" erstattes af: "Det skal også understreges, at Enhedslisten tager afstand fra organisationer som Hizbollah og deres terrormetoder", stillet af Niels C. F. Rasmussen

6 for, 11 imod, 1 undlader


15. Sætningen "klimakampagnen er det eneste skridt" erstattes af "Klimakampagnen er det væsentligste tiltag, HB i perioden"

18 for
Vedtaget


16. Det tilføjes: "Derudover er økologisk sundhedsfremme blevet inddraget som en væsentlig del af oplægget til det nye sundhedspolitiske princip- og handlingsprogram"

5 for, 6 imod, 7 undlader


17. Side 3 næstsidste afsnit anden linie tilføjes efter Svendborg "og Odense", stillet af Ingelise Bech Hansen

17 for, 1 undlader
Vedtaget


18. Forslag om tilføjelse af tekst og faktaboks vedr. kønsfordeling og medlemsudvikling, stillet af Falle Hjorth

17 for, 1 undlader
Vedtaget


19. Forslag om tilføjelse til sætning på side 4 nederst: "Dette er imidlertid kun i begrænset omfang blevet realiseret" her tilføjes "bl.a. har hjemmesiden ikke orienteret om forestående HB-møder med det varsel som HB selv har fastsat i sin forretningsorden", stillet af Søren Søndergaard

13 for, 1 imod, 4 undlader
Vedtaget


20. Under konklusioner, linie 1 og 2 udgår ordene "for første gang", stillet af Søren Søndergaard

18 for
Vedtaget


21. Lige inden afsnittet "for mange kampanger" indsættes: "Vi har fortsat prioriteret det internationale samarbejde - dog primært på europæisk plan", stillet af Niels Henrik Nielsen

15 for, 2 imod, 1 undlader
Vedtaget


22. Hele beretningen således ændret.

17 for, 1 imod (Bizhan Alankesh)
vedtaget

Vedr. afstemning 16 ønsker Baltser Andersen tilføjet referatet: "Baltser fandt det uheldigt, at HB ikke ønskede at nævne, at økologisk sundhedsfremme har været et miljøtiltag i det sundhedsprogram, som er udarbejdet af en HB-nedsat programgruppe"

 

Arbejdsplan (3.2)
Inger V. Johansen indledte. Derefter omfattende diskussion.

23. Afstemning om 9.1.1. , organisationsudvalgets mindretal (ændringsforslag til 9.1.1)

8 for, 4 imod, 3 undlader
vedtaget


24. Afstemning om 9.1.1 således ændret (afsnit om organisationsudviklingen), overfor 9.1.1.1 (nr. 25)

11 for


25. 9.1.1.1, alternativt forslag fra Hans Jørgen Vad overfor nr. 24.

1 for


26. Afstemning om 9.1.1. skal indarbejdes i arbejdsplanen

9 for, 4 imod, 4 undlader
vedtaget


27. Forsalg om indføjelse vedr. politiudvikling, om handlingsplan for rød-grønne forandringer, stillet af Per Clausen

9 for, 2 imod, 6 undlader
Vedtaget


28. Forslag om indføjelse vedr. politikudvikling, om folkelig bevægelse og parlamentarisk arbejde, stillet af Per Clausen

8 for, 3 imod, 6 undlader
Vedtaget


29. (1) Forslag om udvidelse af beskrivelsen vedr. Mediepolitik: "En del af det kommende års organisationsudvikling vil blive en debat om udviklingens af Enhedslistens egne medier (Alternativ, RGL, Enhedslistens Nyhedsbrev mv.), stillet af Falle Hjorth

12 for, 1 imod, 5 undlader
Vedtaget


30. (2) "Kampagne" ændres til "landsdækkende kampagne" 4 steder

14 for, 4 undlader
Vedtaget


31. (3) Samlet arbejdsplan

11 for, 2 imod, 5 undlader
Vedtaget

 


Beslutning vedr. hvilke storkredse urafstemningen drejer sig om og hvor der skal vælges suppleanter. (3.3)

 

32. (4) Urafstemningen drejer sig om valg af spidskandidater i 9 storkredse (alle med undtagelse af Bornholm) samt 3 suppleanter i København, 1 i Østjylland, på Fyn, Sjælland, Københavns omegn og Nordjylland.

18 for
Vedtaget

 

Ny struktur for årsmødeforberedelse og - afvikling, bemyndigelse til FU (3.4). Helge Bo Jensen indledte. Derefter diskussion.

 

33 (5) Bemyndigelse til FU vedr. årsmødeforberedelse som det fremgår af 3.4

16 for, 1 undlader
Vedtaget

 

Vedtægtsændringer
Falle Hjorth indledte. Diskussion.

34 (6) §5  om kollektiv forslagsstillelse, mindst 10 medlemmer, stillet af FU

2 for, 10 imod, 4 undlader


35 (7) § 5 om kollektiv forslagsstillelse, mindst 5 medlemmer, stillet af Peter Bonfils
Forslag om ændring af begrundelsen fra Søren Søndergaard, vedtaget uden afstemning.

9 for, 6 imod, 2 undlader
Vedtaget


36 (8) § 11 ændring af rotationsformulering vedr. HB: "Man kan højst være medlem af HB i 7 år indenfor en 9 års periode" stillet af Niels Henrik Nielsen

9 for, 5 imod, 4 undlader
vedtaget


37 (9) Ordet "tidsbegrænsede" udgår i FU's forslag til formulering vedr. 7 års ansættelse, stillet af Finn Sørensen

16 for, 2 undlader
vedtaget


38 (10) Forslag vedr. fastsættelse af partiskat for lokale hverv, kb-medlemmer mv., stillet af en arbejdsgruppe

11 for, 1 imod, 7 undlader
vedtaget


39 (11) 11A.1 §3, flytning af afsnit, stillet af FU

12 for, 1 imod, 3 undlader
vedtaget


40 (12) 11A.2 §4, afdelinger SKAL have selvstændig økonomi og vedtægter

13 for, 4 undlader
vedtaget


41 (13) 11A.3 §5, om kollektiv forslagsstillelse med ændring om mindst 5 medlemmer

9 for, 6 imod, 2 undlader
vedtaget


42 (14) 11A.4 §5, om at ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af 1/10 af medlemmerne, stillet af FU

15 for, 3 undlader
vedtaget


43 (15) 11A.6 §6 om suppleanter til HB, stillet af FU

12 for, 1 imod, 4 undlader
vedtaget


44 (16) 11A.7 §6 om antal HB-møder, stillet af FU

14 for, 2 imod, 2 undlader
vedtaget


45 (17) 11A.8 §8 om hvilke spidskandidater og suppleanter urafstemningen handler om, stillet af FU

15 for, 1 undlader
vedtaget


46 (18) 11A.9 §8 om årsmødets kandidatudvalg, stillet af FU

16 for, 2 undlader
vedtaget


47 (19) 11A.10 om permanent folketingsopstilling (incl. sproglig rettelse), stillet af FU

13 for, 1 imod, 3 undlader
vedtaget


48 (20) 11A.11 om afskaffelse af erklæring (og ændring af "amt" til "region"

16 for, 2 undlader
vedtaget


11A.12 flytning af afsnit Vedtaget uden afstemning
49 (21). Flytning af "evt.", om at udvalg ikke har ret til hjælp fra ansatte, stillet af FU

12 for, 3 undlader
vedtaget

 

EU-resolution (3.6)
Inger V. Johansen indledte. Der er ikke rokket ved de grundlæggende holdninger til EU i dette papir. Der er tale om en videreudvikling.
Derefter diskussion.

 

FU indstiller at årsmødet behandler resolutionen fra seminaret.

Vedtaget uden afstemning

 

Årsmødedagsorden
Marianne Frederik indledte. Derefter diskussion af forslag fra FU og ændringsforslag fra Thomas Eisler.

 

51 (22) FU's forslag til dagsorden (FU kan flytte enkelte punkter ad hensyn til det praktiske, f.eks. oplægsholderen)

16 for
vedtaget

 

Forslag fra Baltser Andersen m.fl. om sikkerhedspolitisk udtalelse
FU indstiller at forslaget ikke behandles på årsmødet. Det lægger op til en sikkerhedspolitisk debat som vi har besluttet ikke at sætte på dagsordenen på årsmødet. Det blev  nævnt at det kunne indgå i det kommende årsmødes foreslåede debat/politikudvikling om FN rolle mv.

 

52 (23) Indstilling om at forslaget ikke behandles på årsmødet

14 for, 2 undlader
vedtaget

 

Prostitution:


Søren Egge Rasmussen. For at dokumentet i så høj grad som muligt afspejler delegeretkonferencens afstemninger foreslås, at der i forslaget fra Line Barfod kun medtages sproglige rettelser, ligesom formuleringen om kriminalisering af markedsføring tages ud af "for kriminalisering" afsnittet (da der ikke blev stemt om dette).
Det skal være klart at de to slutninger er alternative muligheder for eller imod kriminalisering af prositutionskunderne.

 

53 (24) FU's indstilling vedr. tekstforslaget om prostitution

16 for
vedtaget

 

Nedsættelse af pressegruppe.

 

54 (25) Forslag om at pressegruppen består af pressekontoret (alle), 2 fra HB, 2 MF'ere.

16 for
vedtaget

 

Derefter gennemførtes en skriftlig afstemning mellem tre kandidater til de to pladser som HB-medlemmer. Der var 16 stemmer på Finn Sørensen, 14 på Johanne Schmidt-Nielsen og 0 stemmer for Jaleh Tavakoli. Finn Sørensen og Johanne Schmidt-Nielsen er derfor valgt.

 

4. Foreliggende sager

 

Indsamlingsplan (4.2)
Falle fremlagde forslag fra FU.


55 (26) Ændringsforslag: "Alternativ indsamlingen slutter inden sommerferien, valgkampindsamlingen starter ved folketingets åbning.", stillet af Søren Søndergaard

11 for, 3 imod, 2 undlader, vedtaget

 

Orientering vedr. Personalesag
Falle Hjorth orienterede, HB tog orienteringen til efterretning.

 

Orientering fra FU i øvrigt:


Inger V. Johansen orienterede:

FU er gået over til at holde møder med webcam (som Miljøudvalget også har arbejdet med). Der har været tekniske problemer og FU har derfor bevilget penge til bedre udstyr, så det er en mulighed i fremtiden.


FU-seminar der har drøftet politisk ledelse, årsmøde og problemerne på landskontoret
Der har været en fejl i regnskabet fra 2005. Fordi revisoren ikke gjorde det de fik besked på (og vi ikke selv har været opmærksomme nok). Derfor er revisionsselskabet blevet fyret.
Debat om 1. maj og overenskomstsituationen.


Rokade i provinssekretariatet. Brian S. Nielsen er på fuld tid fra 1/2 . Ulf V. Olsen derfra på halv tid, da han har fået halvtidsarbejde andet sted.


FU har besluttet at skrive en månedlig leder/kommentar i RGL.


Der lægges desuden op til forsøg med mellemlederfunktion i Studiestræde.


Signe Færch er blevet ansat midlertidigt ifm årsmødeforberedelse.

Det blev foreslået at opfordrer lokalafdelingerne til  at offentliggøre både partiskat og støtte fra andre - såvel på de officielle blanketter, som i deres egne regnskaber.

 

Administrativ stilling på Christiansborg, stillingsopslag (4.1)
56 (27) FU indstiller at stillingsopslaget godkendes og at Jaleh Tavakoli repr. HB i ansættelsesudvalget

16 for, vedtaget

 

Stilling som provinssekretær, valg af HB-repr. til ansættelsesudvalg
57 (28) FU indstiller at der vælges tre kandidater: Susanne Flydtkjær, Peter Hegner Bonfils, Ingelise Bech Hansen

13 for, 1 imod
vedtaget

 

Orientering fra SUF
Johanne Schmidt-Nielsen orienterede.

Der er kommet ny kontaktperson i SUF. To nye papirer, et generelt samarbejdspapir og papir om samarbejdet ift folketingsvalget skal op på næste  HB-møde.

Referat fra Enhedslistens 7. HB - møde lørdag-søndag d. 6. - 7. januar 2007

Forslag til dirigenter: Marianne Frederik og Sara Sindberg Bentsen.
Referenter: Helge Bo Jensen (lørdag) og Michael Schølardt (søndag)
Journalistisk referat til RGL: Helge Bo JensenDeltager fra HB: Marianne Frederik, Søren Søndergaard (lørdag dog kun til kl. 16, inkl. pkt. 3), Inger V Johansen, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli (kun lørdag til kl. 17.45, til og med pkt. 4), Thomas Eisler, John Littau, Sara Sindberg Bentsen, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen (lørdag), Finn Sørensen (lørdag), Peter Hegner Bonfils, Ingelise Bech Hansen (lørdag), Baltser Andersen, Vibeke Syppli Enrum (til søndag kl.12), Jørgen Arbo-Bæhr., Johanne Schmidt-Nielsen, Janne Gleerup, Niels Henrik Nielsen, Majbrit Berlau (til kl. 13 lørdag), Bizhan Alankesh (lørdag).

 

Afbud: Bizhan Alankesh (søndag), Susanne Flydtkjær, Per Clausen, Ingelise Bech Hansen (søndag), Vibeke Syppli Enrum (søndag eftermiddag), Rosa Hjörvar, Finn Sørensen (søndag), Niels CF Rasmussen (søndag), Jaleh Tavakoli (søndag), Majbrit Berlau (søndag)

 

Deltagere i øvrigt lørdag: Maibritt Kerner, Ulf V. Olsen, Brian Skov Nielsen, Frank Aaen, Rune Lund (under pkt. 3), Thomas Bugge (under pkt. 4), Khaled Mustafa (til kl. 13), Hans Jørgen Vad, Jakob Nerup, Ørn Olafsson, Thomas Egholm (under pkt. 5).

 

Deltagere i øvrigt søndag : Maibritt Kerner, Ulf V. Olsen, Brian Skov Nielsen, Pia Boisen (sundhedspolitik), Hans Jørgen Vad, Robert Nedergaard, Thomas Egholm.

 

Lørdag d. 6/1
1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
- Forslag til dagsorden (1.0). Godkendt
- Godkendelse af referat fra sidste møde 25.-26/11-06. (1.1).

Godkendt

 

2. Kampen mod den borgerlige regering


Johanne Schmidt-Nielsen indledte om hovedtemaet: Enhedslistens stilling til regeringsspørgsmålet.


Regeringsspørgsmålet og især SFs rolle diskuteres meget, bl.a. i bevægelserne. Vi har behov for en samlet linie her. FU foreslår at vi vedtager det som politisk intern udtalelse - som vi så kan arbejde videre med frem mod årsmødet. Der er to niveauer: 1) Hvilke krav skal der stilles til en regering, vi skal kunne gå med i: Systemoverskridende, antikapitalistiske, 2) Hvilke krav skal der stilles til en Socialdemokratisk mindretalsregering, hvordan forholder vi os konkret til en sådan størrelse.


Villy Søvndal taler om de fantastiske erfaringer fra Norge. Det kan vi ikke genkende fra Asbjørn Wahls beskrivelse. Problemerne skyldes nok at der ikke blev stillet krav om antikapitalistiske strukturreformer. Vi vil gerne magten, men ikke på bekostning af vores politik. Og det er også forkert at SF gør det på bekostning af deres politik. Vi skal pege på en SD regering og trække den længst muligt mod venstre. I Norge er Fremskridtspartiet gået stærkt frem - fordi det er den eneste reelle opposition til regeringen. Går SF i regering her, så får vi en meget stor opgave.

 

Finn Sørensen begrundede sine ændringsforslag: Der skal mere kød på hvad der skal til for at Enhedslisten kan overveje at gå i regering. Desuden mangler der en understregning af bevægelsernes nødvendighed.

 

Derefter diskussion, hvor der bl.a. fremkom følgende synspunkter:


- vi er interesseret i en regering der er uafhængig af de radikale


- vigtigt at vi forholder os til SFs regeringsdeltagelse


- for defensive krav, bedre med krav om sociale minimumsrettigheder


- hvad menes med fælles forpligtende grundlag mellem partier og bevægelser?


- vi kan ikke, men de nuværende forudsætninger, indgå i en regering


- vi kan kun være med i en regeringer der begynder at lave socialistiske forandringer


- det er ikke nødvendigvis nogen god ide at SF kommer i regering, men det må de selv finde ud af.


- Det er bedst for oppositionen, hvis SF er udenfor regering


- EL bør melde ud hvad vi mener grundlaget skal være for en ny regering, og trække SF med på de krav.


- Partiets deltagelse i bevægelsesarbejdet er den virkeligt centrale opgave, hvordan styrker vi bevægelserne i praksis

 

Forslag fra FU til 1. udkast til udtalelse på årsmødet i 2007 om Enhedslistens stilling til regeringsspørgsmålet (vedtagelse fra sidste HB-møde). (2.1) FU foreslår , at udtalelsen vedtages som udtalelse fra dette HB-møde, men at der kan arbejdes videre på dette grundlag med henblik på at nå frem til et forslag til årsmødet.

 

Ændringsforslag fra Finn Sørensen (2.2)

"FU arbejder videre med forslaget til politisk udtalelse til næste HB-møde"

23 for, 0 imod, 1 undlader
vedtaget

 


3. Irak - den aktuelle situation parlamentarisk og udenomsparlamentarisk


- Status på arbejdet i Nej til krig samt forslag til plan for den videre kampagneindsats (3.1), indledning ved Helge Bo Jensen.


- Politiske initiativer fra Enhedslisten, herunder diskussion af folketingsgruppens fredsplan. Indledning ved Rune Lund samt Jaleh Tavakoli

 

Derefter diskussion om folketingsgruppens fredsudspil, herunder FNs rolle, modstandens karakter og sammensætning. Desuden om Enhedslistens aktiviteter og indsats i anti-krigsbevægelsen samt om prioritering af ressourcerne og evt. sammenstød i f.t. den vedtagne globaliseringskampagne.

 

- Fred og forsoning frem for krig - Enhedslistens bud på, hvordan der skabes fred i Irak - fra folketingsgruppen (3.2)


- Mail fra Jaleh Tavakoli (3.3)


- Debatindlæg om Irak-fredsudspil fra EL's folketingsgruppe v. Jette Kromann (3.4)


- "Intern resolution om FN" vedtaget på årsmødet i 1995 (3.5, kun på papir!)


- Forslag fra Ulf V. Olsen. (3.6)

 

2. Ændringsforslag til FU's forslag om antikrigsaktiviteter: "Hvordan Enhedslisten kan bidrage til at skabe en stærk antikrigsbevægelse - foråret 2007" fra Søren Egge Rasmussen til forslaget om offentlige møder (sletning af "målsætning".. til og med "denne debat") Enstemmigt vedtaget


3. Forslag fra Ulf V. Olsen: Globaliseringskampagnen har klar første prioritet i forårssæsonen. Fokus skal være på Rostock. Andre politiske spørgsmål, bortset fra den "permanente" velfærdskampagne, har sekundær prioritet.

Enhedslisten deltager i antikrigsaktiviteter i sær ifbm. med årsdagen for invasionen. Vi søger at gøre disse demonstrationer så politisk brede som muligt, dvs søger at inddrage hele oppositionen.

Enhedslisten fastholder sin årsmødevedtagne fordømmelse af reaktionære kræfter i Irak, uanset om det drejer sig om gamle Saddam-loyalister (Baathpartiet) eller islamiske fundamentalister (Sadr/SCIRI). Vi medvirker ikke til at give disses tilhængere og sympatisører en platform i forbindelse med demonstrationer og kampagnetiltag.


14 stemmer for, 1 imod, 5 undlader.


4. FU's forslag: "Hvordan Enhedslisten kan bidrage til at skabe en stærk antikrigsbevægelse - foråret 2007" (vedlagt)

Enstemmigt vedtaget


5. Søren Søndergaard: vedtaget

 

4. Organisationens udvikling
Oplæg ved repr. for organisationsudvalget: Ingelise Bech Hansen, Thomas Bugge, Hans Jørgen Vad. De fremlagde de tre dele af organisationsudvalgets arbejde: A) Medlemsundersøgelsen, B) Analyse af de seneste 3 års afdelingsundersøgelser, C) udvalgsundersøgelsen. Se organisationsudvalgets papirer og forslag (4.1 og 4.2).
Derefter diskussion.

 

6. Forslag fra Finn Sørensen: "Til førstkommende HB-møde fremlægger FU forslag til retningslinier for sekretærbistand til udvalgene" 6 for, 11 imod, 1 undlader, faldet
7. Forslag fra Baltser Andersen: "HB anmoder organisationsudvalget om - på bais af de indhøstede analyse- og undersøgelsesresultater - at udarbejde et katalog/statuspapir over afdelingernes arbejde og aktivitet"

2 for, 12 imod.
faldet

 

HB konkluderede at organisationsundersøgelsen er grundlaget for det videre arbejde.

 

5. Økonomi, evt. ændringer til forslag til årsmødet om budget 2007 og 2008
Oplæg v. Thomas Eisler og Marianne Frederik.


- To forslag til budget fra FU/te (5.1).


- Budgetoversigt (de to forslag) (5.2)


- Mail fra Martin Mørck, Skive vedr. forslag om kontingentrefusion (5.3)


- Forslag fra FU om midlertidig ansættelse på landskontoret (FU-referatet fra d. 20/12).


- Udtalelse fra regionsbestyrelsen i Region Syd vedr. FU's forslag (5.3 A)


- Udtalelse fra medlemsmøde i Tønder afdeling


- Forslag fra provinssekretariatet


- Henvendelse fra Søren Egge Rasmussen vedr. behandling af forslag fra årsmødet vedr. ansættelser (5.4 og 5.5 - de pågældende forslag)

 

8. Forslag fra Brian S. Nielsen og Ulf V. Olsen:
Fuldtids-sekretær stillingen (Ulfs afløser) besættes først fra 16/8 2007. Stillingen opslås imidlertid allerede nu, således at der bliver sat navn på den nye sekretær inden den gamle går af.


Halvtidssekretær Brian S. Nielsen opgraderes til en fuldtidsstilling i perioden 1/4 - 15/6 2007. Herefter overgår Brian S. Nielsen igen til en halvtidsstilling.
Såfremt Ulf V. Olsen måtte finde andet arbejde og fratræde inden 15/4 opgraderes Brian S. Nielsen til en fuldtidsstilling fra og med det tidspunkt Ulf V. Olsen ophører og frem til 15/6. 1 undlader resten for
vedtaget


Herfra behandlet søndag d. 7/1:


9. Forslag fra FU om en midlertidig ansættelse på landskontoret fra 1. februar til 1. juni Enstemmigt vedtaget


10. Forslag fra Søren Egge Rasmussen: "FU's forslag 1 og 2 behandles enkeltvis og ikke som en pakkeløsning." 5 for, 6 imod, 5 undlader
faldet


11. FU's forslag 1 (pakke med flere budgetændringer) (overfor forslag 12 og 13) 4 for (faldt)


12. FU's forslag 2 (pakke med flere budgetændringer) 5 for


13. Forslag fra Bruno Jerup (pakke med flere budgetændringer: ÆF til FU1: 1) kontingent reguleres med samme sats som partilønnen, 2) indsamling 0 i 2007 og 900000 i 2008, 3) 10% reduktion i kontingentrefusionen)

6 for


14. (12) FU's forslag 2 (pakke med flere budgetændringer) (overfor forslag 15)
(vedlagt med ændring som følge af vedtagelse af forslag 8, 9 og 16)

8 for
vedtaget


15. (13) Forslag fra Bruno Jerup (pakke med flere budgetændringer)

6 for

faldet


16. Forslag fra Søren Egge Rasmussen. " Indsamling til Alternativ sættes til 160.000 kr. i 2007 og 2008"

4 for, 2 imod, 7 undlader
vedtaget

 

6. Årsmødeforberedelse


- Forslag til årsmødedagsorden, dagsordenspunkter og tidsramme. (6.1 og 6.2 - der er et bilag med udkast til tidspunkter, der skal arbejdes videre med og ikke foreslås vedtaget nu). Søren Søndergaard indleder. FU orienterede om at årsmødet afholdes i Korsgadehallen på Nørrebro og at FU arbejder med at lave ny struktur for organiseringen af årsmødet. Forslaget til dagsordenspunkter indebærer at der laves demonstration i forbindelse med d. 4.5 (fredag) og at der ikke er et selvstændigt organisationspunkt, men at disse kommer op under de relevante punkter (beretning, arbejdsplan, vedtægter og lign.). Derefter diskussion om organisationsudvikling og om forslag fra sidst genfremsættes, om evt. at flytte arbejdsplan til fredag, om at det evt. er et problem at alle centrale politiske punkter ligger lørdag, om karakteren af EU-forslaget, om muligheden for mere gruppearbejde


- Oversigt som nævnt i forretningsordenen om rapport over status på årsmødebeslutninger, til orientering (6.3)


- oversigt over HB-beslutninger siden sidste årsmøde, til orientering (6.4)


- Forslag til tidsfrister vedr. HB-valg og urafstemning (6.5)

 

Vedr. forslag fra sidste årsmøde vedr. stillinger. HB diskuterede forslag til nye muligheder for stillinger bl.a. antiracistisk sekretær og deltidsansættelse i Århus. HB mener ikke det kan imødekommes med de økonomiske rammer vi har nu.

 

17. Forslag fra FU om dagsordenspunkter og tidsrammer for årsmødet (6.1) (vedlagt)

vedtaget


18. HB-mødet 17.3 foreslås af hensyn til antikrigsdemo samme dag udskudt til 18.3

Vedtaget


19. Tidsfrister vedr. HB-valg og urafstemning (6.5) (vedlagt)

Vedtaget
1 undlader, resten for

 

Forslag fra sidste årsmøde vedr. stillinger - bl.a. sekretær for antiracistisk udvalg og støtte til sekretær i Århus.

0 for, 12 imod, 3 undlader.

 

7. Sundhedspolitik


- Forslag til Sundhedspolitisk program for Enhedslisten - Sundhed og helhed (7.1)


- Ændringsforslag fra Falle Hjorth (7.2)

 

Oplæg ved Baltser Andersen: Det er et fælles ønske fra arbejdsgruppen, at vi får mulighed for at gennemskrive forslaget endnu engang. Oplæget består af flere dele: Principdelen, der fastlægger de overordnede retningslinjer. Desuden kampen for lighed og opgør med markedsgørelsen.
Derefter fremlagde Falle Hjorth sit ændringsforslag:
For de samme penge kan man sikkert objektivt set behandle bedre hvis alle kommer til det samme hospital. Det der optager folk mange steder er imidlertid kampen for deres lokale hospital. Vigtigt at det sundhedspolitiske program afspejler dette.

 

Derefter diskussion om bl.a. forslagets status, hvem der fremsætter forslaget (som konsekvens af vedtagelsen om det videre arbejde bliver det udvalgets forslag), om manglende diskussion af mangel på personale, om opkvalificering af personale og flytning af arbejdsopgaver mellem personalegrupper, om at administrativt arbejde fylder meget, ønske om flere konkrete bud på bedre arbejdsmiljø, om rettigheder forbundet med behandling, om prioritering af forskning i alternativ behandling, om at vi skal stille samme kritiske krav overfor naturlægemidler som til de traditionelle. Der sættes spørgsmålstegn ved om forebyggelse betyder behov for færre hospitaler. Der blev refereret til spændende diskussioner i arbejdet med forslaget om langt dybere end spørgsmål om antal sygehuse og personale. Sundhed bliver tema til næste valg og vores folk kommer til at beskæftige sig meget med det i regionerne.

 

20. Videre arbejde med sundhedsprogram:
Fristen for hovedforslaget sættes til d. 5.2. Margit Kjeldgaard er ansvarlig i redaktionsgruppen som består af Margit Kjeldgaard, Pia Boisen, Pernille Jensen og Baltzer Andersen. Redaktionsgruppen clearer af med det store udvalg.


vedtaget

 


8. Nyvalg til FU

 

21. Efter Majbrit Berlaus og Søren Søndergaards udtræden af FU indtræder Søren Egge Rasmussen, hvorefter FU forsøger at lade nogle af møderne blive afholdt med hans deltagelse via webcam.


vedtaget

 

9. Foreliggende sager
Orientering fra FU, ved Inger V. Johansen: Situationen på landskontoret er stadig uafklaret, med pt. 2 sygemeldinger


- Alt EU relateret arbejde betales delvis via EU-midler. Den pulje vi har er ikke brugt endnu. Opfordring til at Europaudvalget og andre bruger debatten omkring servicedirektivet til at arrangere møder.


- Møder i European Left. Til næste møde er Enhedslisten blevet bedt om grundlagspapir på klimapolitik. Den sidste udformning af Servicedirektivet har betydet at flere venstrefløjsgrupperinger ikke i samme grad nærer forhåbninger til et socialt Europa. Bertinotti, formanden, påpegede i sin sidste tale at bl.a. Rifondazione Communistas erfaringer med regeringssamarbejde med SD var dårlige. SD er socialliberalt. Uenighed om hvem der kan være med i EL bl.a. om Respect fra England som PCF var modstander af p.g.a. deres holdning til islamistiske grupperinger. Det blev tilføjet i debatten at RC´s deltagelse i Prodi-regering som har betydet besværligheder ifht krigsmodstanden. Principper viger for materielle interesser. Der ligger en vigtig fremtidig diskussion her.


- FU har papir på vej om ro- og ordensværn i forlængelse af tidligere beslutninger. Vigtigt ifht vor deltagelse i G8/Rostock.

 

Resultatet af undersøgelse af lokal budgetdeltagelse og holdninger til dette, fra Søren Egge Rasmussen og Margit Kjeldgaard (9.1). 9.1: Søren Egge Rasmussen: Undersøgelsens konklusion er, at man forbereder sig til budgetforhandling så taktik og krav ligger klart fra start. I Odense vil man nu nøjere definere byrådsgruppens kompetence i en budgetsituation. Det var ikke forudsigeligt, at vi var med i så mange budgetforlig. Konklusion: Undersøgelsen sendes ud i det kommunale nyhedsbrev og den søges formidlet via artikel i RGL.

 

Folketinget: Åge Skovrind har fået nyt job, hans stilling opslås til besættelse 1.3.

 

22. FU bemyndiges til at udpege person til ansættelsesudvalg.

vedtaget

 

Velfærdsgruppen:

Vil samle op på indsatsen ved at samle alle aktivister til et visionsseminar i slutningen af marts. Det foreslås at gruppen kommer med oplæg til debat i HB.

Referat af Enhedslistens 6. HB - møde lørdag-søndag d. 25.-26. november 2006

Til stede fra HB: Per Clausen, Marianne Frederik, Søren Søndergaard (til søndag kl. 14.00), Inger V Johansen, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Thomas Eisler, John Littau, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh (kun søndag), Peter Hegner Bonfils (kun søndag), Ingelise Bech Hansen, Vibeke Syppli Enrum (fra kl. 13.30 lørdag), Jørgen Arbo-Bæhr., Johanne Schmidt-Nielsen, Janne Gleerup, Susanne Flydtkjær (fra kl. 11.30 lørdag), Niels Henrik Nielsen.

 

Afbud: Majbrit Berlau, Sara Sindberg Bentsen, Rosa Hjörvar, Baltser Andersen.

 

Deltagere i øvrigt: Helge Bo Jensen, Janus Noack (søndag), Maibritt Kerner, Line Barfod (lørdag), Thomas Bugge (lørdag), Hans Jørgen Vad (lørdag, punkt), Anders Berner (lørdag), Jakob Nerup (lørdag) samt bl.a. Simon, Jeppe, Klaus, Benjamin, Rune, Lea, Cecilie, Peter, Anders fra SUFs ledelse (lørdag under punkt 3), Gunna Starck og Birthe Marker (lørdag under punkt 4).

 

Lørdag d. 25/10


1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Forslag til dirigenter: Søren Søndergård og Marianne Frederik
Referenter: Helge Bo Jensen og Janus Noack
Journalistisk referat til RGL: Helge Bo Jensen

 

Dirigenter og referenter valgt.
Referatet fra sidste møde d. 7. oktober godkendt.
Forslag til dagsorden, godkendt.

 

2. Venstrefløjen i regering og om kampen for velfærden
Oplæg ved Asbjørn Wahl, daglig leder af - For velferdsstaten / Norge (Hjemmeside: www.velferdsstaten.no / Privat hjemmeside: www.aswahl.net)
Aksjonen for velferdsstaten har siden 1999 har bidraget til at ændre det politiske billede i Norge.

 

Situationen er kendetegnet ved:
- efterkrigstiden er slut
- økonomisk krise og nyliberalisme
- Keynesianismen virker ikke længere
- Klassekompromisset er gået i opløsning
- Velfærdsstatens æra er ovre (er udtryk for et magtforhold i samfundet)
- Vi går mod en global situation med øget social konflikt og klassekonfrontation

 

Velfærdsstatens magtbalance: Socialstat (en forudsætning for at reproducere arbejdskraft lige fra Bismarck), derefter faglig/politisk kamp, Sovjetunionens eksistens som trussel. Truslen om socialisme i Vesteuropa efter 2. verdenskrig var den centrale forudsætning.
Men velfærdsstaten var en lige så stor succes for kapitalejerne som for arbejderne.

 

Begrænsning af markedet
I Norge 10% ejer 2/3 af al formue. Velfærdsstaten pillede ikke ved ejendomsforholdene, men begrænsede kapitalens muligheder:
- kapitalkontrol, koncessionslove, faste vekselkurser, arbejdsmiljølov mv.
I de sidste 20 år er disse begrænsninger blevet systematisk demonteret. Nu er der kun lidt af arbejdsmiljøbeskyttelsen tilbage.
Desuden var det politiske projekt karakteriseret ved:
- politik for fuld beskæftigelse
- reguleret marked
- fattigdomsbekæmpelse/om fordeling af ressourcer
- universelle ordninger

 

Politisk kontext nu:
- styrkeforholdene er ændret
- i 1990 gik SD til højre (nu er det egentligt meningsløst at bruge begrebet socialdemokrati som det tidligere opfattes, der er ikke flere elementer tilbage, der vil overskride kapitalismen på nogen måde)
- privatisering og udlicitering er in
- Delprivatisering af Telenor, Statoil, samt sygehusreform
- Lagde forholdene til rette for højresiden
- Fagbevægelsen stærkt i defensiven

 

Velfærdskampen i Norge
- Norsk Kommuneforbund spillede en centrale rolle, gik imod al privatisering og udlicitering
- Blev udnævnt af Højre til deres hovedmodstander ved lokalvalget i 2003, denne fagforening var hovedproblemet for omstrukturering af Norge
- Det var en ønskesituation for fagforeningen, der begyndte at bygge brede alliancer med det mål at ændre opinionen og styrkeforholdene

 

Baggrund for regeringsskiftet i 2005
- resultat af beslutninger i fagbevægelsen og mange års hårdt arbejde (nu er 70% af befolkningen mod privatisering og udlicitering, midt i 90’erne var der flertal for)
- øget modstand mod markedsfundamentalismen
- AP var blevet straffet i 2001 (24% det dårligste resultatet siden 1920’erne), åbnede for politisk pres
- Fagbevægelsen krævede en rød-grøn koalition, det tvang frem en ændring i socialdemokratiet (det var noget helt nyt for SD). Frem til et år før valget afviste de en sådan koalition.
- Fagbevægelsen blev en selvstændig politisk aktør, det er måske det vigtigste der er sket.

 

Nye alliancer
- de brugte Trondheim som eksempel, lokalvalget i 2003. LO i Trondheim udviklede sine egne 19 krav (efter diskussion) til hvordan Trondheim skulle udvikles i de kommende 4 år. Disse krav sendtes til alle partier med besked om at LO ville støtte de partier, der ville arbejde for disse krav. Efter valget blev der etableret en koalition omkring disse krav
- Klare alternativer virker mobiliserende


- SD blev presset til venstre


- Det blev taget et initiativ til at skabe en politisk flertalsalliance


- Der blev lavet en kampagne for en ny politisk kurs


- En særlig alliance i Oslo (meget bred, regnbuekoalition, uden fokus på partierne, kravet var en ny politisk kurs)

 

Forspillet til regeringsdannelsen
- SV tog beslutning om at gå ind for regeringssamarbejde med C + AP
- AP blev presset til det samme og blev presset til at opgive privatiseringspolitikken
- SV godtog NATO og EØS-aftalen (præcist der vældig stærke strukturelle barrierer for at være venstrefløj i regering)
- Der kom et fælles udspil fra de tre partier om at skatterne ikke måtte stige
- I valgkampen opgav SV det ene standpunkt efter det andet, når de blev presset af medierne. F.eks stod der i SVs program at USA udgjorde den største trussel mod verdensfreden. Det lagde de afstand til.

 

Det nye regeringsprogram:


- mod udbud og privatisering indenfor velfærd (uddannelse, helse og omsorg)


- afskaffe fattigdommen ved at styrke de offentlige sikkerhedsnet mv.


- styrke kommuneøkonomi


- genetablere arbejdsmiljølovene.


- Norsk bistand skal ikke gå til programmer som kræver privatisering og udlicitering

 

Den mest radikale program for nogen europæisk regering i nyere tid.

 

Har regeringen leveret?:


- privatiseringen af jernbanen er standset


- privatiseringen af grundskolen er standset


- arbejdsmiljøloven blev genoprettet


- flere mia. bevilget ekstra til kommunerne


- Trak alle GATS krav til udviklingslandene


- Trak norske soldater ud af Irak

 

En god morgengave til det norske folk, men problemet var at det stoppede der.

 

Problemer:


- skattelettelser for de rige i budgettet for 2006


- jagerfly til Afghanistan (halvdelen af SVs gruppe demonstrerede udenfor parlamentet)


- var med til at undergrave den palæstinensiske regering


- indvandringspolitikken blev ikke ændret


- udnævnte nyliberal leder i Statoil (men blev dog trukket efter pres)


- energimarkedet er liberaliseret tidligere, regeringen har ingen politik for at regulere dette.

 

Nye tendenser:


- slettet illegitim gæld til udviklingslandene


- en vis ændring af balancen mellem privat og offentligt forbrug


- Sagde nej til flere soldater til Afghanistan


- Relativt gråt statsbudget


- Kampen mod fattigdommen udebliver


- Angreb på de arbejdsløses (presses på ydelserne)

 

Manglende SV-strategi:


- ingen analyse af betingelser og magtforhold


- ingen strategi om at ændre magtforholdene i deres politiske praksis


- ingen kobling til de sociale bevægelser (giv os arbejdsfred, vi har kun siddet i et år…)


- løkkes ikke at forsvare de gode dele af regeringserklæringen


- suges ind i det interne taktiske spil mellem regeringspartierne


- Viser de grundlæggende svagheder ved SV som parti

 

Vil regeringen lykkes?


- en mulighed, men en lille mulighed


- magt overføres fra politik til marked


- modkrafterne mobiliserede stærkt, (men har nu afblæst offensiven, der er ingen fare!)


- efter morgengaven ingen ny kurs

 

Magtbalancen:
Internationale rammebetingelser – er fortsat meget ugunstig for venstrefløjen
Økonomisk niveau – her har kapitalen magten uantastet og i højere grad.

 

Nyliberalismen har de sidste tyve år ændret balancen i højreretning. Det der sket i 2005 var kun at det politiske magtforhold ændredes.

 

Højrepopulismens trussel:


- Udbytningen, undertrykkelsen og utrygheden er øget. De reelle ændringer folk oplever i hverdagen er afgørende


- nyliberalismen skaber reelt grundlag for uro og misnøje
- eneste alternativ er venstrefløjspolitik

 

Betingelser vi bør stille for venstrefløjs-regeringsdeltagelse:


- grundlaget skal være i orden: mod privatisering, mod imperialistisk krige, for faglige rettigheder


- vi må have en socialistisk strategi på mellemlangt sigt


- man skal kunne knytte sig til de sociale bevægelser

 

Hvad sker i 2009?
Enten styrkede alliancer for velfærdsstaten - regeringen har leveret og skabt entusiasme
Eller entusiasmen dør og højrepopulismen vinder, frygter han

 

Venstrefløjen i regering
Strategisk og taktisk er det godt at regeringen ligger længst muligt til venstre
Hvad et politisk parti med mål om at overskride kapitalismen skal gøre er en lidt anden sag. Det er ikke sent i verden, det er tidligt!

 

Finn Sørensen indledte derefter om diskussionerne der er i LO og fagbevægelsen i Danmark.
LO diskuterer ”Dialog om velfærd”, men 3F og HK har bremset det – det er sendt til hjørne, FOA vil ikke ændre et komma. I oplæget er en historisk invitation der rækker ud over Socialdemokratiet.


Baggrunden er, at man har set på de norske erfaringer. Det har ført til at LO’s formandskab er nået frem ti,l at det skal prøves, at man skal mobilisere LO’s medlemmer til at være kernen i en bevægelse.
Ikke på så klart politisk grundlag som i Norge. Men alligevel en væsentlig bevægelse. Bl.a. ”Fagbevægelsen vil modvirke ideologisk betinget privatisering og udlicitering”. Formulerer også at man skal passe på, at det ikke kommer til at fremstå som de forskellige bevægelser og alliancepartnere spændes for LO’s politiske vogn.


Det er en smule tyndt med de politiske pejlemærker, nok af forsigtighed – måske også lidt selvmodsigende at lægge sig meget fast – når man nu vil ud at diskutere med medlemmerne.
Arbejdet i paraplyorganisationen ”Det andet Danmark” skal bl.a. føre frem til et de politiske partier bringes sammen forud for næste folketingsvalg.
Fagligt ansvar lægger op til en konference i januar – og en stor manifestation d. 17/5.

 

Derefter diskussion hvor bl.a. følgende synspunkter kom frem:

- Nogle partier har det synspunkt at kommer man i regering får man automatisk indflydelse (og så kan man godt give køb på mange ting)


- Det centrale fokus-punkt er om man mobiliserer eller demobiliserer.


- SF har været i gang siden før 1990 at presse på for at komme i regering med SD. Derfor har man hen af vejen tilpasset sin politik – uden at have nogen som helst mobilisering. En regering i DK kan kun komme til at bestå af B, A og F – og det vil blive et nederlag. Der bliver ikke tale om nogen antiliberistisk linie.


- Kan forstå motiverne til at gå i regering i Italien, men håbløst styrkeforhold i Italien – RC går med til kompromisser, der skader dem.


- Der findes ikke noget principielt svar på om Enhedslisten skal i regering eller ej. Kun et taktisk. Der er ikke noget aktuelt der taler for. Vi påvirker styrkefoldet bedst ved pt. at være udenfor reg.
Uden en aktiv folkelig bevægelse er regeringsspørgsmålet inderligt uinteressant.


- Der bliver ikke nogen ny politik, hvis de radikale skal med i den regering. Vi kan ikke bare overlade SF til sig selv. En vigtig opgave er at trække SF ind i bevægelsen.


- Med vores nuværende størrelse skal vi fastholde den nuv. strategi. Vi skal levere de afgørende mandater til en SD-mindretalsregering.


- Vi bør afklare vores holdning til regeringsdeltagelse. Som absolut minimum skal der være et konkret regeringsprogram, vi kan tilslutte os.


- Hvis SF+A danner regering, bliver det til en legitimering af et højreorienteret SD-projekt. Hvordan klarer vi den situation?


- Der er ingen tvivl om at vi skal ikke i regering efter næste valg, hvis der er et flertal uden Fogh.


Vi skal svare på spørgsmålet om vi overhovedet gerne vil i regering.
Interne betingelser: 1) kun hvis der er bred enighed om det i partiet, 2) Enhedslisten skal have organiserede arbejdspladsgrupper på landets 50 største arbejdspladser.


Eksternt: 1)

Der skal være et væsentligt politisk program, til gavn for almindelige mennesker, 2) en forudsætning er at en sådan regering flytter hegnspæle/antikapitalistiske strukturreformer. (det skal være noget folk kan forstå), 3) Enhedslisten skal være i fremgang


- Der er ikke noget nødvendigt i at gå i regering. Andre vil kun have os med for at få ro i bagsmækken. Jeg har svært ved at finde eksempler på at det er gået godt for venstrefløj skal i regering.


- Det kan ikke komme på tale at indgå i en regering med de forudsætninger der er. Vi har måske ikke engang 3,4 % bag kravet om et socialistisk samfund. Vi bør støtte at det største arbejderparti danner en mindretalsregering.


- Vi skal ikke i regering aktuelt, men vi skal sige at vi vil magten, vi vil forandringen. SF ønske om regeringssamarbejde sammenholdt med deres fremgang kan suge mange unge til sig.


- Det handler ikke kun om mandater, men om vi har en bevægelse i ryggen der vil flytte på rammebetingelserne og de grundlæggende økonomiske strukturer


- De norske erfaringer viser, at det er vigtigt at sætte regeringsspørgsmålet på dagsorden. Vi skal ikke på forhånd sige, at EL aldrig vil sidde i regering. SV-linien kunne måske fungere, hvis man kunne trække sig igen, når det ikke førte videre.


- hovedopgaven her og nu er at styrke bevægelsen og stille nogle krav til en SD-regering vi støtter.


- Vi har brug for en stærk venstrefløj. SF er ved at efterligne et projekt, der har vist sig at være en katastrofe.

 

Asbjørn Wahl afsluttede:
- SV kunne have stået udenfor, men det var umuligt som situationen var. Presset fra fagbevægelsen, god regeringserklæring, men hvis SV er knækket og halveret og højrepopulismen vinder – så var det en forkert beslutning.
- Man skal beholde sin politiske frihed til at køre sin egen politiske dagsorden. Meget skeptisk overfor regeringsdeltagelse.


- Venstrefløjen skal ikke tage regeringsansvar uden at udfordre magtforholdene.


- SF befinder sig længst til højre, derefter SV, derefter SP


- Gunstigt at AF blev straffet i 2001, det gjorde det lettere. Helt anden situation i Holland. Det må være meget vanskeligt at gå ind i en regering i en situation hvor SD ikke er under pres.


- Det vigtigste nu er at forsvare velfærdsstatens landvindinger – det er 1) en defensiv forsvarskamp der er på dagsordenen. 2) rejsning af strukturelle krav, 3) føre debatten om et alternativt samfund


- Bevægelsen i Norge nu, den norske fagbevægelse er selvstændig, men balancere mellem loyalitet overfor SD og selvstændighed. De har konfronteret den nuværende regering i to tilfælde og vundet. I sidste uge prøvede de centralt at tvinge tjenestetidsdirektivet igennem (som støtte til SD) på 4 dage. Lykkedes dem ikke umiddelbart.


- Den norske regering kan revne, SV kan gå ud. SV har traditionelt ikke haft stærke forbindelser til fagbevægelsen. Derfor kommer de nok desværre til at bryde på et miljøspørgsmål eller et udenrigspolitisk spørgsmål – politisk burde det være på et socialt spørgsmål. Det vil være ødelæggende for venstrefløjen.


- Mist aldrig hovedmålet af syne: Vi er her for at forandre samfundet, ikke for at sidde i regering.

 

Vedtagelser under punktet:

 

Forslag nr. 1. – Stillet af Finn
”FU har til opgave til næste HB-møde at fremlægge 1. udkast til udtalelse på årsmødet i 2007 om enhedslistens stilling til regeringsspørgsmålet”

Vedtaget
15/00/0

 

Forslag til HB udtalelse om velfærdskampen fra Jette Kromann (2.2 – i udsending nr. 03) – FU indstiller til at denne tekst ikke behandles på dette HB møde. Taget til efterretning.

 

3. Fællesmøde med SUFs ledelse


Rune fra SUF’s ledelse indledte:


Status, organisatorisk: SUF har oplevet stor fremgang, er mere end fordoblet på to år til nu omkring 1000 medlemmer. Det betyder også, at vi står i en ny organisatorisk situation. Aktivitetsniveauet er steget meget markant, det har dog givet nogle økonomiske problemer, da de øgede indtægter først kommer senere. Vi er også blevet en meget yngre organisation også med en del folkeskoleelever. Politisk: To kampagner: Integration, velfærdsbevægelsen omkring 17/5 og 3/10. Det næste halve år er de politiske prioriteringer velfærdskampen og bevægelsesarbejdet i den forbindelse. Vi satser på at få gang også i de faglige unge, folkeskoleelever og universiteterne. Vi regner med brugerbetaling på uddannelsesområdet og overenskomstforhandlingerne bliver vigtige spørgsmål.


Vi har desuden vedtaget en globaliseringskampagne fra jul og frem til sommer og Rostock. Desuden en indsats i forhold til det antiracistiske arbejde.
Enhedslisten har lavet forholdsvis få eklatante bommerter for et parti der er repr. i folketinget! Samarbejdet kører i for høj grad på det uformelle plan. Det betyder at Enhedslisten for ofte kommer til at sætte dagsordenen, specielt omkring velfærdsarbejdet. Vi er nødt til at snakke sammen i bedre tid, formalisere samarbejdet i højere grad.

 

Marianne Frederik, FU:
Vi er meget enige. Vi var meget glade for samarbejdet omkring velfærdsarbejdet. Det næste er globaliseringskampagnen. Vi har haft lidt for mange kampagner i Enhedslisten – fordi det besluttede årsmødet. Vi har allerede lovet to emner, der skal op på næste årsmøde: Organisation og prostitution.
Vi burde formalisere samarbejdet f.eks. også lokalt. Måske også lave et uddelingsnetværk, så tingene koordineres.
Jeg håber vi på næste årsmøde også får et politisk tema omkring vores forhold til regeringsdeltagelse.

 

Derefter diskussion hvor der bl.a. blev nævnt følgende:


- EL vil formenligt løbende have en langt større kontinuitet end SUF. Vi bør også have et reelt ligeligt politisk samarbejde


- SUF bliver tit brugt til demonstrationsfyld, aktivister. Vi har i ledelsen følt os irriterede over at der er trykt landsdækkende ting, hvor vi ikke reelt har været inddraget i processen.


- SUF har svært ved at tiltrække folk med håndværkeruddannelse, flygtninge/indvandrere. Der gøres en indsats for at rette op på det.


- SUF har et imageproblem/et kulturelt problem. Nogle unge har den opfattelse at man helst skal komme meget i Ungdomshuset, på Det fri Gymnasium eller gå med brosten – for at være et rigtigt godt SUF-medlem.


- Det gode ved velfærdskampagnen har været at vi faktisk har haft et samarbejde, og så er det rigtigt at EL er kommet tromlende med forskelligt. Det er også et udtryk for organisatorisk svaghed i Enhedslisten.


- opfordring til støttemedlemmer i SUF også gerne over 30 år.


- der blev spurgt til om SUF kan træffe hurtige beslutninger. Det blev svaret at der er en koordinationsgruppe på 4 medlemmer, som bør kontaktes. Virkeligheden er at SUF har en enkelt ansat og Enhedslisten har røven fuld af ansatte – så Enhedslisten er meget mere effektiv – og Enhedslisten har en stor opgave i at inddrage SUF.


- Diskussion om fælles løbesedler/materiale eller om ikke SUF netop skal have sit eget sprog.

 

Opsamling
- Ift Rostock-mobiliseringen er der nogle konkrete ting der skal løses vedr. demonstrationsdeltagelse (det klares i det konkrete samarbejde, kampagnegruppe)


- 1:1 model for kontakt (en kontaktperson fra hver ledelse) skal måske udvides/ændres


- Lokalt samarbejde (SUF kommer med udspil til hvad EL kan gøre for SUF, omvendt)


- Hjælpe hinanden med at skaffe medlemmer (EL kan hjælpe i RGL og på hjemmeside)


- Udveksling af viden om lokaletilskud og samarbejde.


- FU samler op på diskussionen.

Evaluering: flere nævnte at fælles politiske diskussioner (feks om en kampagne) bør være det næste skridt, forslag om mødet på et andet tidspunkt, evt. skriftligt forberedelsesmateriale.

 

4. Delegeret konference om prostitution


Indledning fra Inger V. Johansen, FU:


FU blev præsenteret for to forslag (arbejdsgruppens flertal samt et fra Vincent Clausen, Århus). FU bad derefter Vibeke Syppli Enrum om at skrive et sammenskrevet forslag. Efterfølgende har Inger talt med kvindeudvalget og derefter er begge de to oprindelige forslag sat op overfor hinanden.

 

Vibeke Syppli Enrum supplerede: En arbejdsgruppe forsøger udfra 3 grundopfattelser at afklare hvad man kan være enig om og hvad man ikke er enig om. Da kompromisset brækker over så vender folk tilbage til deres oprindelige positioner.
Der er tre væsentlige problemfelter: 1) Hvad der hører hjemme andre steder (Narkomaner, opholdstilladelser), 2) betegnelse for disse mennesker, 3) uenigheden om kriminalisering af prostitutionskunder.
Udvalget har ikke forsøgt at blive enige om spørgsmålet om kriminalisering.

 

Derefter diskussion, hvor der fra flere sider blev sat spørgsmålstegn ved om forslagene indfriede den stillede opgave og forventninger. Desuden omfattende diskussion om hvilket papir, der bør tages udgangspunkt i.

 

Tendensafstemning:


Forslag nr. 2., tendensafstemning overfor forslag 3 – Stillet af dirigenterne.
Der tages udgangspunkt i 4.1 Vedtaget
8 for
Forslag nr. 3. – Stillet af dirigenterne
Der tages udgangspunkt i 4.2
7 for

 


Søndag d. 26/11

 

4. Delegeretkonference om prostitution, fortsat

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 21. – Stillet af Finn Sørensen (3) – til 4.1
”alle noter og henvisninger til disse, samt redaktionelle bemærkninger og bilag slettes” 

Vedtaget
mange/??/??


Forslag nr. 22. – Stillet af Finn Sørensen (4) – til 4.1
”punkt 7 slettes ” 

Vedtaget
mange/??/??


Forslag nr. 23. – Stillet af Ingelise Bech Hansen – til 4.1
”Punkt 8 udgår” 

Vedtaget
11/0/??


Forslag nr. 24. – Stillet af Finn Sørensen (5) – til 4.1
”Punkt 9 og 10 ændres til 9 A 0g p B” 

Vedtaget
??/??/??


Forslag nr. 25. – Stillet af Vibeke Syppli Enrum – til 4.1
Ændret overskift i punkt 6 i 4.1, side tre ændres til: ”Mennesker, der lever af prostitution ” 

Trukket


Forslag nr. 26. – Stillet af Niels Henrik Nielsen 
”HB fremsender følgende som HB’s papir til delegeretkonferencen:
Indledning: Enhedslisten er imod prostitution og betragter ikke sex som en menneskeret, som kan realiseres ved køb af et andet menneskes krop.


1. For eller mod kriminalisering.
Argumenter for kriminalisering af køb og markedsføring af seksuelle ydelser
Argumenter imod kriminalisering af køb og markedsføring af seksuelle ydelser
Dette er hovedpunktet HB beder delegeretkonferencen tage stilling til.

Desuden fremsendes følgende som en del af HBs papir:


2. Afsnittet om forebyggelse
I forbindelse med dette og det følgende afsnit beder HB delegeretkonferencen tage stilling til hvorvidt det skal hedde ”prostituerede” eller ”kvinder i prostitution”.

3. Afsnittet om Indsats


4. Følgende fra afsnittet om trafficking:


Fra ”Handel med mennesker til prostitution og anden form for udnyttelse… og som statens deportationstrussel muliggør”

Faldet
7/12/??


Forslag nr. 27. – Stillet af Falle Hjorth (1) – til 4.2
”side 4, venstre spalte 5 afsnit ”Enhedsliste støtter statslig uddeling af stoffer, så ingen behøver at prostituere sig på grund af stofafhængighed” udgår.

Vedtaget
14/2/??


Forslag nr. 28. – Stillet af Vibeke Syppli Enrum (3) – til 4.2
”Artikel 3” udgår

Vedtaget
13/1/??


Forslag nr. 29. – Stillet af Ingelise Bech Hansen – til 4.2
”argumenterne fra højre spalte trækkes over således at begge argumenter for / mod kriminalisering”

Vedtaget
mange/0/??


Forslag nr. 30. – Stillet af Ingelise Bech Hansen (2) – uafhængigt af hvilket papir der bliver vedtaget
”som bilag vedlægges vedtagelsen fra 2003”

Vedtaget
Mange/0/??


Forslag nr. 31. – Stillet af Vibeke Syppli Enrum (4) – 4.2
”prostituerede” erstattes af ”kvinder i prostitution” (”mænd i prostitution”, hvis der er tale om mænd)

Forkastet
2/9/??


Forslag nr. 32. – Stillet af Vibeke Syppli Enrum (5) – til 4.2 og 4.1
”i 4.2 – vi lever i et samfund…. ” herefter slettes: ”Det er derfor ikke muligt at tale om at kvinder i prostitution har et frit valg”

Forkastet
3/mange/??


Forslag nr.33. – Stillet af Vibeke (6) – til 4.2
”om handicappede… afsnittet udgår”
– og erstattes af 3 linjer fra (fra 4.1 tredje afsnit side 3 linje 3), der indsættes i indledningen efter menneskeret i starten.

Vedtaget
mange/??/??


Forslag nr. 34. – Stillet af dirigenten – sættes over for forslag 35.
”4.1 udsendes” (efter de vedtagne rettelser)

Vedtaget
12


Forslag nr. 35. – Stillet af dirigenten – sættes over for forslag 34
”4.2 udsendes” (efter de vedtagne rettelser)

faldet
4

 


5. Økonomi


Thomas Eisler indledte:


Resume: Intro til Enhedslistens økonomi i juni. Reviderede budgettet for 2006 i august.
I forbindelse med den store medlemsfremgang og folketingsvalget gav en stor stigning i både indtægter og udgifter fra 2004 til 2005. Det er rigtigt som de påpeger i Århus at man har undervurderet at udgifterne også steg. Så da HB træf beslutningerne om at øge antallet af ansatte, var udgiftsstigningen – da der blev regnet forkert betød det at det tog længere tid inden det blev klart at udgifternes stigning betød at økonomien så ringere ud end det så ud til i efteråret 2005.


Desuden er der nogle nyudviklinger vi ikke har været opmærksom på, nemlig at kontingentindtægterne pr. medlem er faldende. Gennemsnitligt fra ca. 635 kr/år til ca. 575 kr/år. Andelen af medlemmer der betaler den laveste sats er steget fra ca. 34% til ca. 40%.
Derfor foreslår FU at vi også budgetterer med denne lavere kontingentindtægt. Forhåbentlig får vi stadigt flere medlemmer, men det er ikke noget vi ved.


Vedr. indsamling til Alternativ – her er vi nu kommet i mål med over 154.000 kr!
Her foreslår FU at vi fortsætter satsningen på flere frivillige bidrag, her foreslås at vi budgetterer med yderligere 50.000 kr.


FU foreslår ikke en reduktion af lønudgifterne, men det er en alternativ mulighed – men åbner for en mere omfattende diskussion om fordelingen af vores lønmidler og arbejdsopgaver.
RGL har været til debat. FU synes ikke det var her der skulle spares. Hvis man skal spare her, så er det antallet af numre der skal pilles ved. Portoudgiften er langt den største.
FU foreslår at kontingentrefusionen sættes noget ned – afdelingerne har fået væsentligt større indtægter. Posten til støtte til lokalområder øges og målrettes til i højere grad til de mindre afdelinger (det har ikke hidtil været tilfældet).
FU foreslår at hensættelsen til folketingsvalg reduceres til 250.000 kr. også i 2007.
FU har sat følgende målsætning: Vi skal i løbet af en kort periode af med den negative egenkapital – og vi skal desuden have en beskeden buffer til uforudsete udgifter.

 

Derefter diskussion om bl.a.:


- lokalafdelingernes økonomi, stigende indtægter lokalt og centralt


- mulighed for at målrette midlerne til aktivitet


- muligheden for at give lokalafdelinger med højt aktivitetsniveau, lokaleudgifter mv. øgede muligheder for støtte.


- Muligheden for at sænke kontingentrefusionen med 10% og så ikke øge puljen til tilskud


- Diskussion om besparelse på frekvensen af RGL/omlægning af informationen til medlemmerne, flere indvendte at en sådan diskussion ikke burde tages som en økonomi/besparelses-diskussion.


- Flere udtrykte ønske om at bevare det antal ansatte vi har nu på landskontoret og provinssekretariatet. Den service der ydes kommer i vidt omfang afdelingerne til gode.

 


Forslag nr. 4. – Stillet af Søren Egge (1)
”Forslaget har effekt fra 1/7-07: Mindreudgift på 100.000 og 50.000 i ekstra støtte til lokalområderne”

Vedtaget
14/5/1


Forslag nr. 5. – Stillet af et mindretal i FU
”Reducere antallet af nr. af Rød-Grønne Linjer med 5 numre; besparelse 100.000 kr.”

Forkastet.
1/17/1


Forslag nr. 6. – Stillet af Per Clausen
”Information til medlemmerne omlægges gennem regelmæssig udsendelse af elektronisk nyhedsbrev, forbedringer af hjemmesiden, omlægning af RGL med kvalitetsforbedringer og reguleret udgivelsesfrekvens til 15 numre om året. Besparelsen udgør 75.000 ”

Forkastet
5/12/3


Forslag nr. 7. – Stillet af Niels C. F. Rasmussen
”Antallet af RGL nedskæres med to numre”

Vedtaget
10/9/1


Forslag nr. 8. – Stillet af FU
”Yderligere indsamling og bidrag: 50.000 kr.”

Vedtaget
8/6/6


Forslag nr. 9. – Stillet af Søren Egge (2)
”Der budgetteres med 20.000 kr. ekstra i indtægter på RGL”

Vedtaget
10/4/6


Forslag nr. 10
Skal vi indstille nogen former for kontingentstigning


Vedtaget
12/8/0


Forslag nr. 11. – Forslag om kontingentstigning, stillet af Thomas Eisler og Marianne Frederik
Model 1 2 for
  

Forkastet
2/??/??


Forslag nr. 12. – Forslag om kontingentstigning, stillet af Thomas Eisler og Marianne Frederik
Model 2 11 for


Vedtaget
11/??/??


Forslag nr. 13. – Forslag om kontingentstigning, stillet af Thomas Eisler og Marianne Frederik
Undlader


6/??/??


Forslag nr. 14. – Stillet af et mindretal i FU
”Reduktion af hensættelser til Folketingsvalgkamp fra 250.000 kr. til 150.000 kr., og der igangsættes i 2007 en indsamling til folketingsvalgkamp på 100.000 kr.”

Forkastet
8/10/1

 

Budgettet for 2007 og fremover behandles igen på HB-mødet i januar, hvis det bliver nødvendigt med yderligere ændringer.

 

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 15 Finn Sørensen
”I førstkommende nr. af RGL bringes en særlig artikel om sammenhængen mellem landskontorets og afdelingernes økonomi”

Vedtaget
15/1/1


6. Foreliggende sager


Orientering fra FU, ved Inger V Johansen


FU har siden sidste HB-møde arbejdet med mange løbende sager. Enhedslisten er blevet associeret medlem af GUE/NGL. FU har debatteret mediestrategi, og der er et oplæg under udarbejdelse. Der er en proces i gang med udarbejdelse af nyt Enhedsliste logo – og
Arbejdet med tilgængelighed er kommet videre – med udarbejdelsen af en tilgængelighed rapport og tjekliste til afdelingerne – ligesom der arbejdes på evt. at gøre mødelokalet i Studiestræde tilgængeligt. Det indebærer en merudgift for Enhedslisten til indretning af et handicaptoilet.


Enhedslisten har været medunderskriver på en international protest mod et forbud mod en tjekkisk kommunistisk ungdomsorganisation.
FU har afholdt et møde med nogle medlemmer fra IS, på baggrund af en meget hård kritik af enhedslisten i en IS rapport til SWP i England. Kritikken drejede sig særligt om Enhedslistens ageren under Muhammedkrisen og om uenigheden om en tendens i folkefront med den islamiske højrefløj.


FU har også haft et møde med nogle kammerater fra kommunister i Enhedslisten, for at få en samtale der understregede at kommunister er en velkommen del af Enhedslisten.
FU har ført samtaler med folketingsgruppen om Enhedslistens Irak politik. Efter skriftligt oplæg og kommentarer arbejder FT gruppe videre og færdiggør fredsplanen.

Fra debatten:


- Det tjekkiske kommunistparti er også under risiko for at blive forbudt.


- Der er behov for en intro–folder, ”sådan er du aktiv i Enhedslisten”.


- Bilagene til FU-møderne; flere efterlyste at de udsendes.


- HB – afdelingskontaktpersoner – der er vist et hængeparti…

 

Årsmøde:


Vedtagelser under punktet:

Forslag nr. 16. – Stillet af FU
” 1 delegeret pr påbegyndt 17 medlem”

Vedtaget
11/??/??


Forslag nr. 17. – Stillet af FU
” 1 delegeret pr påbegyndt 24 medlem” 9/??/??
Forslag nr. 18. – Stillet af ??

Undlader 
0/??/??

Forslag nr. 19. – Stillet af ??
”Tidspunkt for opgørelse af delegeretfordeling fastsættes til 14/2”

Vedtaget

Forslag nr. 20. – Stillet af FU
”HB beslutter at det overlades til FU at træffe afgørelse om valg af sted til Årsmødet i 2007.” 

Vedtaget
 

Status på kønspolitiske tiltag:


Inger V. Johansen indledte:
- Forespørgslen om kvindeinddragelse i afdelinger og udvalg er nu afsluttet – med en rimeligt flot tilbagemelding.


- Der laves en samlet evaluering af undersøgelsen og hvad den har vist.


- Udvalgene har generelt en god kønsfordeling – og der er fokus på dette område i udvalgene.

Vedtagelser under punktet:


Forslag nr. 36. – Stillet af Inger V Johansen og Ingelise Bech Hansen
Der arbejdes videre med det kønspolitiske arbejde ud fra nedenstående:

Plan for det kønspolitiske arbejde i Enhedslisten:

Planen nedenfor omfatter dels allerede igangsatte initiativer i det kønspolitiske arbejde, som blev udskudt i den forrige HB-periode, dels forslag til nye initiativer, der bl.a. bygger på besvarelserne fra den nylige kønspolitiske forespørgsel i afdelinger og udvalg. Listen vil evt. blive suppleret senere efter en nærmere evaluering af besvarelserne fra den kønspolitiske forespørgsel. Ligeledes vil magtudredningens resultater og anbefalinger også blive udmøntet i yderligere forslag til initiativer i denne eller den følgende HB-periode.

Vi vil foreslå, at der arbejdes med følgende tiltag for at videreføre arbejdet med en opprioritering af kønspolitikken i EHL:

 

• Der udarbejdes en kønspolitisk magtudredning i EHL. Der er allerede inden semesterstart blevet rettet henvendelse til alle landets universiteter, om studerende dér kunne have lyst til at foretage denne udredning (os bekendt er der ikke kommet reaktioner på denne henvendelse til landskontoret). I henvendelsen har vi fremhævet, at vi ønsker, at der bliver kastet lys over den kvindelige deltagelse i EHL på forskellige niveauer samt formelle og uformelle barrierer herfor. Endelig ønsker vi, i forlængelse heraf, konkrete anbefalinger i forhold til en udbedring af disse forhold. Vi forestiller os, at denne magtudredning bliver en del af den fortsatte debat og diskussion internt i Enhedslisten omkring forskellige tiltag og reformer, der kunne hjælpe den reelle ligestilling på vej. Vi har forestillet os, at udredningen kan bestå i at beskrive og analysere nogle forskellige slags beslutninger i EHL fra initiativ til beslutning i forretningsudvalg og/eller HB, herunder proces og beslutningsveje fra start til slut.

 

• Der er blevet rettet henvendelse til alle udvalg i Listen med forespørgsel om, hvad der gøres for at inddrage kønsaspektet i udvalgenes arbejde. Deadline for besvarelserne blev udskudt til den 31.10.06.

 

• Der er blevet rettet henvendelse til alle afdelinger med forespørgsel om, hvilke initiativer der tages for at lave aktiviteter, der kombinerer politisk arbejde og sociale aktiviteter, samt hvilke initiativer der tages for at fremme kvinders aktive deltagelse i afdelingens aktiviteter.
I den forbindelse bedes afdelingerne også redegøre for kønsfordelingen blandt de aktive medlemmer, herunder kønsfordelingen i afdelingsledelserne. Endvidere er afdelingerne blevet bedt om at oplyse hvor mange medlemmer med børn i alderen 0-10 år der er aktive i afdelingerne.
(Det blev anbefalet i henvendelsen at tage en diskussion af temaet på et afdelingsmøde – blandt andet med henblik på at analysere, hvilke arbejdsformer, der kan tiltrække og fastholde flere kvinder og børnefamilier i det politiske arbejde).
Deadline for besvarelserne blev udskudt til den 31.10.06.

 

• Der skal laves forslag til, hvordan HB-arbejdet og organiseringen kan ændres, så blandt andet flere kvinder deltager i arbejdet – herunder at det også sikres, at flere medlemmer med børn kan deltage aktivt i Enhedslistens aktiviteter.

 

• Evalueringen af besvarelserne fra den kønspolitiske undersøgelse i Enhedslistens afdelinger sendes til disse som erfaringsudveksling og med ideer, som de kan bruge med henblik på at gøre det mere tiltrækkende for kvinder at blive aktive.

 

• Evalueringen af besvarelserne fra den kønspolitiske forespørgsel i Enhedslistens udvalg sendes til udvalgene. De af udvalgene, der har meget få aktive kvinder, opfordres til at overveje, hvordan de kan inddrage mere konkrete/praktiske tiltag i deres arbejde (da det synes især at dreje sig om udvalg, der arbejder med mere teoretisk betonede emner).

 

Tidligere forslag fra det kønspolitiske udvalg vedr. debatten om prostitution er nu overdraget til udvalget, der arbejder specifikt med dette.”

Vedtaget
alle /0/0

 

- HB køber gave til MB


- Susanne Flydtkjær er udtrådt af organisationsudvalget – p.g.a. samarbejdsproblemer med HJV. FU må drøfte disse problemer og om der skal ske indsupplering.


- Der er ikke udsendt en oversigt som nævnt i forretningsordenen om rapport over status på årsmødebeslutninger. Det skal huskes fremover.
 

Referat af Enhedslistens 5. HB-møde den 7. oktober 2006

Sted: Fagforeningen Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, DK-2500 Valby, i København.

 

Læsevejledning: Beslutninger er markeret ved at stå i en boks, sammen med stemmetal. Den øvrige tekst er notater fra oplæg og debat, der ikke har karakter af HB - vedtagelser.

 

Valgte dirigenter: Johanne Schmidt-Nielsen og Søren Egge Rasmussen
Valgt referent: Janus Noack (- Journalistisk referat: Michael Schølardt)

 

Tilstede: Per Clausen, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli (til kl. 15.15), Thomas Eisler, John Littau, Sara Sindberg Bentsen, Søren Egge Rasmussen, Niels C. F. Rasmussen, Ingelise Bech Hansen, Baltser Andersen, Vibeke Syppli Enrum, Rosa Hjôrvar, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Søren Søndergård, Majbrit Berlau (til kl. 12.30), Jørgen Arbo-Bæhr (fra kl. 13.00), Johanne Schmidt-Nielsen, Janne Gleerup, Susanne Flydtkjær.

 

Deltagere i øvrigt: Fra Landskontoret Janus Noack og Michael Schølardt, Henrik Guldborg Bøge (til kl. 15.15)

 

Gæster:
- Jacob Nerup til punkt 1, 2 og 3.
- Rikke Lauritzen (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 2
- Trine Henriksen (medlem af byrådet i Gladsaxe) til punkt 1 og 2
- Mikkel Warming (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
- Carsten Ditlevsen (FT-sekretær med ansvar for bl.a. arbejdsmarked) til punkt 1 og 2
- Thyge Enevoldsen (medlem af byrådet i Frederiksberg) til punkt 1 og 2
- Jens Kjær Christensen (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
- Emilce Nielsen fra (medlem af byrådet i Gladsaxe) til punkt 1 og 2
- Gry Blom Hempel (fra Københavnsbestyrelsen) til punkt 1 og 2
- Per Bregengaard (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
- Thomas Højlt (fra Københavnsbestyrelsen) til punkt 1 og 2
- Pelle Dragsted (FT-sekretær med ansvar for bl.a. det internationale område) til punkt 3.

 

Afbud: Inger V Johansen, Majbrit Berlau (fra kl. 12.30), Niels Henrik Nielsen, Peter Hegner Bonfils, Jens-Ove "Jack" Dam Hansen (orlov), Jørgen Arbo-Bæhr (til kl. 13.00), Bruno Jerup, Jaleh Tavakoli (fra kl. 15.15).

Desuden afbud fra: Maibritt Kerner som FT-koordinator.

 

Kl. 10.30 1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
- Velkommen
- Godkendelse af dagsorden (1.0 - som den ligger uddelt på HB mødet)
Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 1. - Stillet af Finn Sørensen
Hjælp "Dagbladet Arbejderen" sættes på dagsordenen, som det sidste punkt under foreliggende sager. Vedtaget
12/2/2
Dagsordenen vedtaget med disse ændringer

 

- Godkendelse af referat fra de sidste møder (1.1 - med første udsending)
Referatet fra sidst blev godkendt uden kommentarer.

- Jack Hansen har meddelt at han tager sygeorlov foreløbig frem til 1/1-2006 hvorefter 1. suppleanten Niels Henrik Nielsen indtræder. (1.2 - med anden sending den 29. september)
HB tager dette til efterretning.

Kl. 10.45 2. Den aktuelle politiske situation
Om det kommunale oprør og velfærdskampen etc... v. Karsten Ditlevsen / 20 min
Desuden oplæg fra Århus, v. Søren Egge Rasmussen og fra København / 5 min hver.

 

Oplæg ved Karsten Ditlevsen:
Jeg vil gå lidt længere tilbage og se på udviklingen i bevægelsen. I efteråret 2005 da vi diskuterede hvad der kunne ske i forbindelse med velfærdskommissionen, var der ingen ide om at det kunne gå som det er gået - aktiviteterne og flytningen af dagsordenen har langt oversteget hvad vi dengang turde tro på.
Ikke fordi det bare var diskussionerne i Enhedslisten, men nok så meget inspiration fra Frankrig. De uddannelsespolitiske organisationers uimponerede henvendelse til fagbevægelsen med opfordring til fælles aktivitet gav startskuddet til én bevægelse der er en af de vigtigste vi her set på det sidste.
Efter 17. maj arbejdede vi for en landsdækkende konference til at få bevægelsen videre - hvilket ikke kunne lade sig gøre p.g.a. tidspresset og uenigheder i bevægelsen.
Trods sommerferie var bevægelsen ikke tabt på gulvet - men kom op og køre med 3. oktober som nyt fikspunkt. Med de kommunale oprør kombineret med de uddannelsessøgende kom mobiliseringerne på benene igen.

 

Folketingets åbning blev udråbt til mobiliseringsdag - hvilket mødte skepsis / modstand fra socialdemokraterne, LO, DSU og til dels SF m.fl. Det der gør at 3. oktober bliver så stor er de lokale mobiliseringer, FOA og BUPL strejker - og selvfølgelig særligt i Århus. Samt at dagsordenen også lokalt rettes mod regeringen og dens 80 milliarder.
Kbh: fordemo 15.000 på rådhuspladsen og 35.000 var nok forbi demoen
Århus: 25.000-30.000 - ikke så stor som i 56 og 85, men dog meget meget flot.

 

Demonstrationerne i Århus illustrerer et af bevægelsens problemer og mulige succeskriterier.
LO Århus satte sig på den politiske dagsorden, med en beslutning om kun at rette skytset mod regeringen og ikke mod budgetforliget.. hvilket heldigvis ikke var en mulig øvelse og ikke lykkedes.
Ros til BUPL for deres rolle, men også her har ledelsen halset lidt efter begivenhederne / aktiviteterne, der har været præget at et højt aktivitetsniveau og en høj grad af basisorganisering.

 

Silkeborg: 3000-4000 - det største demonstration i nyere tid.


Randers: 1000-4000 (2000), mod et rigtigt grimt budgetforlig.


Aalborg: ca. 1000 deltagere. En meget meget bred faglig opbakning (et halvt hundrede fagforeninger etc.) bag mobiliseringer - demonstrationerne pressede de fleste nedskæringer væk og fik presset et de facto brud med rammerne igennem - som borgmesteren dog ikke vil bryste sig af offentligt.


Odense: 500, i lyset at et meget bredt budgetforlig var det OK.


Esbjerg: 400 - 500.

 

Opsamling: Det er de steder hvor der har været lokale aktiviteter - og modstand mod lokale nedskæringer, at mobiliseringerne har været størst. Nu går de i arbejde i f.eks. Århus. Det er nødvendigt for disse offentligt ansattes kampe - hvis de skal sejre - at de privatansatte inddrages i kampene - f.eks. går i sympatikonflikt.
Det er vigtigt at holde det nationale perspektiv, i forbindelse med implementeringen af velfærdsforliget og finanslovsforhandlingerne ... i en situation hvor vi igen vil se aktiviteternes niveau gå nedad igen.
Vi skal prøve at tage noget af bevægelsens energi og holdninger med ind i OK 07 - Arbejdstid, nedslidning etc... og kampen for velfærden.
Vi må arbejde for en landsdækkende konference.
Den politiske dagsorden er blevet lavet om - et politisk indgreb skal i dag ikke nødvendigvist være neo-liberalt.

 

Oplæg ved Søren Egge Rasmussen (rapport fra mobiliseringerne i Århus)
Hvorfor blev velfærdsoprøret i Århus til noget/så stort?
280 mill. / (80 mill. på børneområdet) blev sparet i 2003 - 2004, der blev gennemført decentralt så mange forældre har siddet med lorten én gang... (tvunget ferielukket og mistet kostordning)
Den nye sparerunde kom til efter valgkampen og endte med en sparerunde på 410 mill.
Men også tilfældigheder har spillet ind; 2 forældre tog initiativ til forældreblokader, via en hjemmeside de selv lavede - med 25.000 besøgende på deres hjemme side den første dag. Der skete meget fra neden. De lokale aviser puster til ilden med løbende information om hvor / hvornår der nu var aktioner og det pustede også til mobiliseringerne.


Demoer: 10.000 - 15.000 før budgetvedtagelsen
Demo mod lukningen af Huset
Den store den 3. oktober: 25.000, men også mange daglige aktioner / demonstrationer.

 

LO Århus har et kæmpe problem - deres formand sidder i byrådet og har forhandlet besparelserne igennem. FOA og BUPL er meget styrket i byen og blandt de faglige.
Der arbejdes fra på mandag - men der planlægges flere aktiviteter...
Budgetforliget indeholder en række udliciteringer, så det bliver en del af kampen fremover.
Dagsordenen er blevet rykket på spørgsmålet om velfærd og kollektive løsninger og mobiliseringerne i Århus har været en vigtig det af dette - så folk i Århus føler på ingen måde de har tabt kampen.

 

Oplæg ved Thomas Højlt/ medlem af Københavnsbestyrelsen:
I Enhedslisten blev der holdt københavnsmøder om budgetprocessen. Der blev holdt et møde før forhandlingerne og igen et efter. Her diskuteres budgettets forbedringer på arbejdsmiljøet og angrebet på grønthøstermodellen og nedskæringerne på dagsinstitutionerne. Samt projektet "Faglighed for alle" og nedskæringer på socialområdet og bygningerne af boliger på kløvermarken, som Enhedslisten står uden for i aftelen.
+ 1,8 milliard i budgetforbedring (kunne have været mere hvis ikke regeringen og havde lagt låg på, og hvis ikke Ritt B. havde accepteret dette loft.). København kommer til at mærke et løft over en bred front, uden at der ligger havnetunneler og parkeringshuse i det.
Ritt B har været forhippet på at have alle partier med - hun var ved at rende fra venstrefløjen, men blev banket på plads af fagbevægelsen.
Hvis man ikke er med i budgettet - så skæres der på partiet borgmesterområdet (for Enhedslisten: socialområdet).
Grønthøsternedskæringerne er ikke afskaffet - men man skal frem over stemme om alle de reelle nedskæringer.
Ritt B arbejder stadig for sparekatalog. "Faglighed for alle", Kløvermarken - vi står uden for - stemmer i mod (har fået lov til at stemme i mod...) På Pleje- daginstitutionsområdet er sparet på sygedage.
Københavnsbestyrelsen har udgivet løbesedler og pressemeddelelser.

 

HB sang en sang...: fra mobiliseringerne i Århus.

 

Fra Debatten:


- Erfaringer fra Region Syd


- Åbningsdebatten; om falske tal og hetz mod BUPL og andre socialistiske ballademagere, og manglen på arbejdskræft.


- Oppositionen var samlet og splittet - samlet om modstand mod kommuneaftalen, og splittet bl.a. fordi Socialdemokraterne i dag er meget langt til venstre for De Radikale i den økonomiske politik.


- Enhedslisten har brug for at lave en opsamling på erfaringerne med parlamentarisk arbejde. Efter hvilke principper - forskellen mellem at agere når der er bevægelse og når der ikke er... måske er det den lille forbedring ikke nok hvis der kan mobiliseres for meget mere..


- Enhedslistens medlemmer har spillet en utroligt vigtig rolle i denne bevægelse. Men Enhedslisten som et samlet kollektiv - som f.eks. afdelinger - har stort set ikke spillet nogen rolle.


- København; det er luksus at man kan være med i et forlig og være uden for de ting man er imod. Som sådan er det vel OK - men så er det også meget vigtigt at man af al magt støtter modstanden mod det man er i mod.


- I 15 kommuner er budgetterne blevet åbnet og ændret til det bedre p.b.a. mobiliseringerne.


- Der er enighed blandt kræfterne bag den 17. maj om at der snarest muligt skal holdes en landsdækkende konference.


- Mange bevægelser og personer har fundet optimisme og handlekræft efter 3. oktober.


- Ikke realistisk at det bliver meget mere op til finansloven - måske først i 2007...


- I Odense var der som sagt 500 demonstranter til den 3. oktober, hvilket i Odense var en succes. Enhedslisten er med i budgetaftalen - efter en meget nøje afvejning af princippet mellem at stemme for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse...


- Det er en balancegang mellem bevægelsen, det parlamentariske arbejde og partiopbygning, som vi til stadighed må diskutere hvordan vi afbalancerer.


- Vi må diskutere hvordan vi organiserer os selv og giver rum for den vrede der er rundt om os i samfundet - det har vi langt fra opfyldt - og det gør det ikke med landsdækkende konferencer for brede organisationer hvor alt er aftalt på forhånd.


- Hvorfor var der ingen landsdækkende konference for aktionerende pædagoger etc. den 2. oktober?, den dag hvor det kunne have rykket?


- Frederiksberg var også med i budgetforhandlingerne - fordi det primært var forbedringerne. Vi kan lære at efter mobiliseringerne kunne vi måske have krævet mere.


- Folk tror i højere grad nu at kommunesammenlægningerne vil føre til mindre demokrati og dårligere service.


- Aktionsparatheden blandt folk bunder ikke nødvendigvis i de konkrete nedskæringer - men om en opsparet generel følelse af at nu er det nok - med nedskæringer og udsultning...


- Det er ikke rigtigt at Københavnsbestyrelsen har forsøgt at bremse modstanden eller har udtalt sig mod den. Men på et møde var der en debat om man kunne mobilisere mod budgettet som helhed (i København). Samt der var en debat om afvejningen om man støtter protesterne eller opfordrer til aktioner...


- Vi skal arbejde for en ny budgetprocedure i kommunerne, således at kommunernes andenbehandling ligger efter folketingets åbning.


- Der bør laves et papir om parti, bevægelse og parlamentarisk arbejde...


- 3. oktober var der mange fra mellemgruppen - dem mellem 30 og 45, som ellers ikke normalt er særligt godt repræsenteret i mobiliseringer.


- Hvad er bevægelsens svagheder: forældreblokaderne blev brugt at pædagogerne for at undgå at strejke - og der er et demokratisk problem i bevægelsen.


- Hvor mange møder blev der afholdt internt i Enhedslisten, for strejkende pædagoger, for protesterende forældre, etc... ikke nok - om nogen overhoved... Dette illustrerer vores problemer med at fungere kollektivt som parti.


- Vi må være klar med strejkestøtte, til de næste der går ud i en velfærdsstrejke.


- Vores parlamentariske strategi må - også lokalt - altid virke for bevægelse og sejre for bevægelserne...


- Måske kunne opsamlingen på det parlamentariske arbejde være en god ide.


- Enhedslisten er et oppositionsparti - også i København. Når vi sender repræsentanter til en lovgivende forsamling, skal vores repræsentant ikke være en lovgiver blandt lovgivere - der skal tale lovgivernes sprog - vi sender en repræsentanter til fjendens lejr for at styrke bevægelserne og udføre partiets politik.


- Vores deltagelse i Københavnsbudgettet kan have reddet socialområdet...


- Vi må afvise del og hersk.


- Genstart Danmark har konference først i november..


- Kammeraterne i København der er så begejstret for at have lavet forlig, glemmer at forliget bygger på års nyliberal politik. Der tænkes for meget på hvad der sker inde i salen og for lidt på det der sker uden for. Derfor var det forkert at vi var med i forliget - fordi vi ny fremstår som én af dem derinde.


- Vi skal passe på at bruge tallet på de 15 kommuner der har ført til forbedringer - der må først ses mere grundigt på de konkrete tal.

I debatten talte 18 mænd og 6 kvinder ...

 

Vedtagelser under punktet:


Forslag nr. 2. - Stillet af Vibeke: Politisk situation
Ændrings forslag til Søren Egge Rasmussens forslag (forslag nr. 3)
".. og respektive de afdelinger". Vedtaget
mange/0/1
Forslag nr. 3. - Stillet af Søren Egge Rasmussen: Politisk situation / med ændring i kursiv.
"For at styrke politikudviklingen i Enhedslisten skal FU sikre, at der bliver lavet en opsamling af Enhedslistens kommunalpolitiske / regionspolitiske holdninger til og deltagelse i lokale budgetter og de respektive afdelinger". Vedtaget
alle/0/0
Forslag nr. 4. - Stillet af Søren Søndergård: Politisk situation
"Hvis der i en kommende periode kommer lokale strejker mod nedskæringspolitikken, som ser ud til at vare mere end et par dage, er det en forpligtigelse for hele partiet og alle afdelinger at organisere strejkestøttearbejde". Vedtaget
Næsten alle/0/1

 

Kl. 13.15 Frokost

 

Kl. 13.45 3. Den internationale kampagne - politisk og organisatorisk
Oplæg, diskussion og beslutninger.
Indstillinger fra kampagnegruppen.
- (3.1 Gruppens kampagneplan + budget - med anden udsending, den 29 september)
- (3.2 Revideret, ændret forslag med 3. udsending d. 6. september.)

 

Oplæg v. Thomas Eisler, 10 min.
Når der diskuteres globalisering så er det altid noget udefra / oppefra givet, som vi bare skal indstille sig på. Ligesom Markedet bliver det fremstillet som en naturlov, som om at vi må rette os efter; sætte skatterne og lønningerne ned for at underlægge os globaliseringen. Det er en sløring af at dette ikke er nogen naturkraft - men en politisk proces, der styres af de multinationale selskaber og regeringers beslutninger.
Det er muligt at tage politiske tiltag der virker mod dette. Når WTO virker for deregulering kunne man virke for det modsatte. Vi kan stille krav om mindste regler på skat, miljø etc...
Det der er motoren for en anden dynamik er bevægelserne - særligt fagbevægelserne. Vi må arbejde for en global omgangsskrue, der hæver standarderne for alle.
Vi skal gøre globaliseringen til noget konkret, via virksomhedseksempler, vare (kenddinvare.DK), miljø etc.
I denne kampagne skal sætte fokus på kollektive løsninger, den offentlige indkøbspolitik. Vi skal ikke bruge den løftede pegefinger - du er et dårligt menneske hvis du køber dén T-shirt - men vi skal tilbyde kollektive handlemuligheder.
Konkret planlægger vi:
- En alternativavis - målgruppe: LO-arbejdere der oplever globaliseringen som en trussel.
- Aktionsuger med mere ungdommelig form.
- Vi skal mobilisere til G8 i Rostock.
- Interne møder der opruster / organiserer internt og offentlige møder der bringer kampagnen ud.


- FT-arbejdet.


- Et samarbejde med SUF om bl.a. særligt ungdomsrettede materialer (afhænger af en beslutning på SUFs landsmøde).

 

Årsmødet besluttede af arbejde for at få 1.000 enhedsliste-medlemmer og venner til at tage til Rostock. FU og kampagne-gruppen foreslår at dette udmøntes som en konkret Enhedsliste-kampagne - i modsætning til at gøre det gennem en bredere kampagne.
Der er gang i opstarten af et Civilt G8 initiativ.

 

Fra debatten:
- Vi må lære af dette efterår hvor kampagnerne har klumpet sammen i hastig rækkefølge.
- Hvordan inddrager / aktiverer vi afdelingerne?


- Møder og aktiviteter skal arr. i god tid... der skal orienteres i god tid. Bl.a. via afdelingsnyt.


- Busturne 5 - 23 marts... det er i den kolde periode...


- Busserne til G8 - én af dem kunne blive hængende lidt længere som et slags ferietilbud.


- Alternativet skal både have fokus på dem der hvis arbejde er truet, men også dem der har andre sociale situationer eks. studerende.


- den store demo er den 2. juni. - og tyskerne har en målsætning oppe omkring 100.000 mennesker.


- Provinssekretæren Brian ønsker også at komme ind i planlægningen / i arbejdsgruppen.


- Ide til de offentlige afdelingsmøder, man kunne invitere lokale 3F eller lign. til offentlige møder om truede områder / arbejdspladser.


- Der arbejdes på at inddrage fagforeninger i FT-arbejdet...


- Forslag: små klistermærker med "kenddinvare.dk" - det giver folk en egen handlemulighed.


- De multinationale er ikke kun noget andet end dansk - det er også danske selskaber.


- det er vigtigt at lave en pakke med oplæg der kan bruges i afdelingerne etc. (eks. Christian Juhl)


- Debat om hvad skal der stå på bagsiden af Alternativ; tag med Enhedslisten til Rostock eller skal der stå tag med Civilt G8 til Rostock.?

 

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 5. - Stillet af Thomas Eisler (3.2):
"Som en del af kampagnen for "international solidaritet mod imperialistisk globalisering" mobiliserer Enhedslisten til demonstrationen i forbindelse med G8-topmødet. Det betyder, at Enhedslisten organiserer busser, der opreklameres i kampagnen. Ligesom Enhedslisten vil organisere en synlig deltagelse i demonstrationen. Begge dele meget gerne i samarbejde med SUF.
Det afholder ikke Enhedslisten fra at samarbejde om information og forberedelse med andre organisationer i Danmark og indgå i aktiviteter med vores europæiske samarbejdspartnere i EACL og ELP." Vedtaget
Alle/0/0


Forslag nr. 6. - Stillet af Søren Søndergård:
"Busturneen ligger samtidig med de landsdækkende aktionsuger, som afholdes 10 - 28 april". Vedtaget
Næsten Alle/1/0


Forslag nr. 7. - Stillet af Per Clausen: / i indledningsafsnittet tilføjes:
"- Kampagnegruppen udarbejder et idekatalog med forslag til aktiviteter og aktioner til afdelingerne.
- Kampagnegruppen udarbejder liste over oplægsholdere til afdelingerne.
- Kampagnegruppen arbejder i samarbejde med de relevante afdelinger om debatmøder i de større byer.
- Kampagnegruppen udarbejder en skabelon for lignende forslag, der kan stilles i byrådene både af kommunalbestyrelsesmedlemmer og afdelingerne" Vedtaget
Alle/0/0


Forslag nr. 8. - Stillet af Baltser Andersen:
"HB beslutter, at der både i tilknytning til Internationalistisk Kampagne 2007 og til andre i gangværende og kommende kampagner udarbejdes en liste over Enhedslistens oplægsholdere. Denne liste udarbejdes af FU / Landskontoret og rundsendes til afdelingerne inden 1. december 2006". Vedtaget
Mere end halvdelen/2/3


Forslag nr. 9. - Stillet af Bizhan Alankesh:
"Enhedslisten vil mobilisere til G8. Både ved at deltage i en fælles kampagne og bustransport sammen med bevægelsen med flere. Og blandt egne medlemmer og venner, hvor målet er 1000 deltagere". Faldet
2/10/8


Forslag nr. 10. - Stillet af Internationalistisk kampagne 2007, ink. ovenstående vedtagelser:
"Kampagnen gennemføres i overensstemmelse med den beskrivelse, der er i arbejdsplanen vedtaget af årsmødet maj 2006. Følgende er en uddybning.

Gennem en række aktiviteter både indenfor og udenfor Folketinget og med deltagelse fra afdelinger, medlemmer og Ø-valgte vil vi igennem kampagne-perioden på forskellig vis sætte fokus på de negative konsekvenser af den firmastyrede globalisering og på Enhedslistens forslag til alternativer for at:


- øge bevidstheden om den firmadrevne globaliserings konsekvenser og synliggøre Enhedslistens forslag til en demokratisk og social globalisering.


- bidrage til at igangsætte en debat om alternativerne til den firmadrevne globalisering.


- synliggøre Enhedslisten som et internationalistisk og progressivt parti
Uddelingsavisen målrettes LO-arbejdere, der er truet af udflagning af arbejdspladser.


- Kampagnegruppen udarbejder et idekatalog med forslag til aktiviteter og aktioner til afdelingerne.


- Kampagnegruppen udarbejder liste over oplægsholdere til afdelingerne.


- Kampagnegruppen arbejder i samarbejde med de relevante afdelinger om debatmøder i de større byer.


- Kampagnegruppen udarbejder en skabelon for lignende forslag, der kan stilles i byrådene både af kommunalbestyrelsesmedlemmer og afdelingerne.

Inddragelse af andre organisationer og personer


- SUF inddrages i kampagnen, hvis de ønsker det.


- Evt. inddragelse af fagforeninger m.fl.

HB opfordrer afdelingerne til at:


- deltage i den landsdækkende aktionsuge
- arrangere offentlige møder

HB opfordrer Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer til at bidrage til kampagnen ved at stille forslag.

 

Beslutningsproces
Kampagnegruppen er ansvarlig for aktiviteterne. Kampagnegruppen består af Mathiz Weidanz, Mi Petersen, Mads Laursen, Henrik Guldborg Bøge, Pelle Dragsted, Thomas Eisler, Nikolai Willumsen og Niels Henrik Nielsen.
FU godkender skriftligt materiale og konkrete aktiviteter og endeligt budget.
SUF producerer evt. selvstændigt materiale rettet særligt mod unge.

 

Evaluering:
Der gennemføres i august 2007 en evaluering i kampagnegruppen på baggrund af projektbeskrivelse, succeskriterier etc. Denne forelægges HB til godkendelse.

2007


Februar-marts Temamøder i afdelingerne


Februar-Juni Kampagnen kører


1. Februar Hjemmeside åbnes


1. Marts Alternativavis udkommer


10.-28. april Bustur


10.-28. April Landsdækkende aktionsuger


19. Maj Globaliseringskonference


2. eller 9. Juni Deltagelse i G8-demonstration


August Evaluering i kampagnegruppe

- fremsendes til HB". Vedtaget
Alle/0/0

 

Kl. 15.15 4. Prostitutionsdebatten


Oplæg diskussion og beslutninger.
Indstillinger fra arbejdsgruppen (herunder om delegeret konference eller seminar)


- (4.1 - med anden udsending, den 29. september)


- (4.2 - et papir med lidt flere informationer om holdninger i udvalget - fremlagt på HB mødet).

 

Oplæg ved Ingelise Bech Hansen og Vibeke Syppli Enrum.


Vi har forholdt os til spørgsmål om delegeretkonference, samt til kompendium og organisering. Papir fra Pernille S. om temaer mv. Alle synspunkter der er i arbejdsgruppen som afspejler listens forskellige holdninger bør præciseres. Uenig om selve indholdet, men enige om at pege på delegeretkonference. Der er kodeord som får uenighed frem, bl.a. rettighed hvad enten det er retten til sexkøb eller det modsatte. Kompendiet indeholder vedtagelser fra årsmøderne, derudover oversigt over rapporter og artikler. Omfanget var et problem, og man valgte et kortfattet som indeholder en oversigt. Dette er udsendt i afd.nyt samt på hjemmeside. Der er lavet en liste på oplægsholdere til afd.. Der ønskes dog flere oplægsholdere gerne med større geografisk spredning.
To dele som HB skal tage stilling til: delegeretkonference eller seminar samt selve oplægget

 

Fra debatten:


- God ide at opbygge det så man opridser de uenigheder der er. Mangler måske de historiske årsager til prostitution som vel kommer med klassesamfundets opståen.


- Vi skal bruge energien på at beskæftige os med de bekæmpelsesstrategier der er. Og på hvilke områder vi rent faktisk kan gøre noget.


- Helst delegeretkonference idet det har den nødvendige legitimitet således spørgsmålet ikke vendes igen.


- Queer-udvalget bør inddrages


- Der bør ikke herske tvivl om ytringsfriheden ifht. film og litteratur


- Uanset hvad delegeretkonferencen beslutter vil beslutninger herfra komme op på årsmødet. Derfor hellere at delegeretkonference eller seminar kan fremlægge et klart papir med opstilling af klare alternativer


- En delegeretkonference vil anderledes animere afdelinger til at tage diskussionen


- Delegeretkonferencen på narkopolitik var ikke heldig. Vi risikerer at det er klare modstandere og tilhængere der tager af sted og det nødvendig ikke afspejler Listens politik.


- Det bør ikke være landskontoret der organiserer konferencen. Da der ikke er kapacitet nok her.


- Den politiske forberedelse bør ligge i arbejdsgruppen, som derefter kan uddelegere til landskontoret mht. praktiske forberedelser.


- Et seminar har den fordel at man kan invitere eksterne oplægsholdere


- Diskussionen skal komme ud over for eller imod kriminalisering


- Beslutningen skal under alle omstændigheder ligge på årsmødet, men det bedste grundlag vil fremkomme med en delegeretkonference, idet en sådan signalerer alvoren i spørgsmålet.


- Udvalget håber på kommende møder at kunne fokusere materialet bedre.


- Borgerløn- og bladkonference viste at vi under alle omstændigheder risikerer en omgørelse af beslutningerne. Et seminar vil så at sige sikre at der ikke kommer nogle tabere.


- Det gør ikke noget at der findes oplægsholdere udenfor medlemskreds.


- Fokus og resultat skal ligge på at Listen kommer styrket og bedre ud i diskussionen og samlet bliver klogere. Det kan vi bedre sikre med seminar.


- Det er ikke selve delegeretkonferencer der er hovedproblemet ifht. tidligere erfaringer, men fordi det har været utrolig vanskelige emner.


- Ligegyldig hvilken form vi beslutter kan vi alligevel ikke styre udgangen. Delegeretkonference indebærer en besluttende myndighed, og det giver os dermed større problemer på efterfølgende årsmøde. Det vil skade sagen mere end det gavner.


- Det vi er uenig om er ikke prostitution men kriminalisering eller ej og hvor langt vi vil bruge lovgivning. Det er fokus.


- Da det alligevel besluttes endeligt på årsmødet er det ligegyldigt om det bliver delegeretkonference.

 

Vedtagelser under punktet:


Forslag 11: stillet af FU
"mødet den 27. januar afholdes som et seminar"
Stille op mod forslag 12
Forslag nr. 12. - Stillet af den HB medsatte arbejdsgruppe:
"mødet den 27. januar afholdes som en delegeret konference"
Stille op mod forsalg 11
Forslag 11: 8 stemmer
Forslag 12:
8 stemmer 1 undlader.
Intet vedtaget


Pause og dirigentarbejde...


Forslag nr. 13. - Stillet af Dirigenterne:


" mødet den 27. januar afholdes som en delegeret konference" Vedtaget
10/8/1


Forslag nr. 14. - Stillet af Søren Søndergård:
"Formålet med konferencen er at vedtage én indstilling til årsmødet, som på enkelte punkter kan indeholde alternative valgmuligheder". Vedtaget
Næsten alle/0/1


Forslag uden for nr. - stillet af Vibeke Syppli Enrum
"HB oversender til FU (beslutning ang.) medlemmer til arbejdsudvalget vedr. 27/1" Ikke behandlet - for sent indkommet

 

Kl. 16.45 5. Foreliggende sager
- Orientering fra FU, v. Marianne Frederik

 

FU har arbejdet med velfærdskampagnen, udsendt Aller-strejke-støtteerklæring, besøg fra Palæstina etc..., FU har sendt et åbent brev til IS. Vikardækning på 20 timer på landskontoret p.g.a. stressproblemer og en pt. langtidssygemeldt.. IT-problemer - FU har sat gang initiativer til at udbedre disse problemer.
Økonomien; der arbejdes på alternativ-indsamlingen, annoncer til kalenderen, og holdes meget igen på støtte til afdelinger og andre organisationer.

 

Fra debatten:


- Opbakning til FU's brev til IS og håndtering af sagen.


- Kunne FU ikke tage initiativ til en orientering af HB om prioriteringen arbejdsområderne på folketingssekretariatet?

 

- Organisationens udvikling, rapport om nyindmeldelser mv.
Orientering ved Janus Noack / landskontoret:


Der er blevet foretaget en sletning af 347 medlemmer - på grund af manglende kontingentbetaling. Dette er flere end normalt. I arbejdet med at modvirke disse sletninger er det blevet klart at flyttemeddelelser / korrekte adresser på medlemmerne er meget vigtigt for ikke at ende med en sletning. Derfor er det vigtigt at landskontoret og afdelingerne prioriterer dette.


Herefter er Enhedslistens medlemstal d.d. 4.127 medlemmer. På den positive side er disse medlemmer godt med, eftersom kun 553 medlemmer p.t. mangler at betale kontingent for andet halvår 2006. Landskontoret har en langsigtet strategi om at få flere medlemmer over på PBS opkrævning, efter som dette giver en mindre sletningsrate. PT er 1.359 medlemmer tilmeldt PBS.

 

- Skoling / kurser, plan for indsats. Oplæg ved Marianne Frederik. (5.1 - med i første udsending)

Vedtagelser under punktet
Forslag nr. 15. - Stillet af Forretningsudvalget:
"Forslag vedr. udmøntning af hidtidige beslutninger om skolings- og kursusvirksomhed

 

På HB-mødet i april blev vedtaget et "Ide-katalog til Enhedslistens kursusvirksomhed" (bør vedlægges), der er en opfordring til afdelingerne enkeltvis eller sammen om at gennemføre et årligt grundkursusforløb. Papiret udstikker bl.a. 11 temaer man lokalt kan tage udgangspunkt i/vælge mellem samt nogle forslag til hvordan møderne og andre arrangementer kan gøres mere spændende.
Derudover omfatter beslutningen en hensigtserklæring om at der centralt bør udarbejdes materialesamlinger om de enkelte emner samt at der "arbejdes med organisering af kurser på nationalt plan" - sommerlejrene og temaseminarer nævnes i den forbindelse.

 

For at operationalisere disse beslutninger (og få mere gang i
kursusvirksomheden) foreslår FU følgende:

1) Der nedsættes et skolingsudvalg, der har til opgave:
- at forberede og gennemføre (evt. med konkret aftalt assistance) to årlige weekendseminarer (1-3 dage). En weekend eller kursusrække om foråret og et om efteråret. Disse afholdes skiftevis i Øst- og VestDanmark.


- at forberede og gennemføre et særligt kursusforløb på sommerlejren (parallelt med det ordinære program, og i forståelse med sommerlejrudvalget) (FU arbejder videre med forslag til hvem der kan indgå i et sådant skolingsudvalg. Pt. har følgende forslag været nævnt: Ulf V. Olsen , Merete Pedersen, Johanne Schmidt-Nielsen, Kim Østerberg, Finn Hermann, Morten Riis , Annedorte Dalsgaard - af disse er det pt. kun Ulf, der har sagt ja!)

2) Der udarbejdes en særlig liste over oplægsholdere der er villige og egnede til at holde oplæg i forbindelse med afdelingernes og de centrale kursusforløb. Landskontoret tager kontakt til udvalgsmedlemmer, HB-medlemmer, spidskandidater, kommunalbestyrelsesmedlemmer, Regionrådsmedlemmer og andre der kan bidrage som oplægsholdere i forhold til ide-katalogets 11 emner samt andre emner af interesse.
Oplægsholderne opfordres til at bidrage til materialesamlinger på de enkelte emner.

" Vedtaget
Næsten Alle/0/1
Ønsker at indgå i udvalget: Rosa H.

 

- Status fra organisationsudvalget, herunder organisationsanalyse, oplæg ved én fra organisationsudvalget (5.2 - med anden udsending, den 29. september, 5.2B om organisationsanalyse med 3. udsending d. 6. oktober)

 

Oplæg ved Susanne Flydtkjær:
- Udvalget er klar til at igangsætte organisationsanalysen.
- Der arbejdes med afdelingsseminar.
- Status udsendt.

 

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 16. - Stillet af Janne Gleerup/ Jørgen Arbo-Bæhr. / Ændringsforslag til 5B
"i Pind 3, intern debat indføjes efter HB, FU "afdelinger og udvalg"" Vedtaget
Næsten Alle/0/2


Forslag nr. 17. - Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
"i punkt 3, linje 1, slettes "intern"." Vedtaget
Næsten Alle/0/1


Forslag nr. 18. - Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
"Følgende slettes i punkt 3, side 2:
"Denne debat foreslås afvikles... og muligvis kvalificere vores arbejde - de første tre linjer slettes" Vedtaget
8/4/6


Forslag nr. 19. - Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
"Punkt 3, linje 2, tilføjes:
"Debatten tager udgangspunkt i "principper for Enhedslistens organisatoriske udvikling". Formålet er at udbygge og konkretisere alle punkter i dette papir i form af et debatoplæg som udsendes til afdelingerne i januar 2007" Faldet
4/12/2


Forslag nr. 20. - Stillet af Organisationsudvalget / 5.2B om organisationsanalyse med 3. udsending d. 6. oktober:, med ovenstående vedtagelser
"Organisationsanalyse
Denne analyse er pålagt HB af årsmødet 2006. Årsmødet har lagt det åbent op til HB at udforme analysen. HB har uddelegeret arbejdet til organisationsudvalget, som her præsenterer sit udkast.


Organisationsudvalget forslår at analysen deles op i tre dele.
1) Undersøgelse af nye medlemmer
2) Undersøgelse af emneudvalgene i Enhedslisten
3) Debat i ledelsen om hvilken rolle HB, FU, afdelinger, udvalg og FT-gruppen spiller i forhold til hinanden i Enhedslisten.


1)
For at styrke kendskabet til de nye medlemmer forslås følgende:
- Telefoninterview af 50 nye medlemmer, baseret på et spørgeskema der ligger op til at få kvalitative informationer om hvorfor de blev medlemmer, hvad de vil med EL, hvordan EL kan blive bedre til at integrere nye medlemmer. De 50 personer vælges tilfældigt blandt medlemmer, der har meldt sig ind i EL efter folketingsvalget 2005. Dette gennemføres med anonymitet for de deltagende medlemmer i den efterfølgende analyse.
- Der gennemføres to fokusgruppeinterviews efter samme princip som ovenstående. Hhv. i Øst- og Vestdanmark. Dette gennemføres med anonymitet for de deltagende medlemmer i den efterfølgende analyse.
- På hjemmesiden stilles der en række spørgsmål til de der melder sig ind via hjemmesiden.
Dette kan være spørgsmål, som hvordan de ønsker at være aktive, hvor de ellers er aktive osv. Disse nye informationer vil selvfølgelig kun gælde helt nye medlemmer, men vi ved at andre venstrefløjspartier i Europa har gode erfaringer med sådanne spørgeskema i forbindelse med indmeldelse.


2)
For at styrke viden om udvalgsstrukturen i EL gennemføres en undersøgelse.
- Alle politiske emneudvalg i EL får tilsendt et spørgeskema, som de bedes diskutere i udvalget og besvare. Vi lægger op til at alle udvalg efterfølgende får besøg af repræsentanter fra organisationsudvalget, hvor udvalgets besvarelse kan uddybes mundtligt. Via denne metode håber vi at få et kvalitativt materiale at arbejde med. Vi har valgt at gribe det sådan an, idet vores antagelse er at der er meget stor forskel på udvalgene.


3)
Der lægges op til en debat i HB, FU, afdelinger, udvalg og FT-gruppen om "hvad ledelsens rolle er i Enhedslisten"
Det er organisationsudvalget håb at en sådan åben og fordomsfri debat kan medføre en afklaring om hvorvidt der er brug for nye retningslinier eller generelle strukturelle forandringer på sigt på ledelsesplan i Enhedslisten.

 

Organisationsudvalget er ansvarlige for gennemførelsen af disse undersøgelser. Organisationsudvalget kan til hver en tid trække på kræfter udenfor udvalget, hvor det findes relevant.
Organisationsudvalget fremlægger en analyse, samt anbefalinger til HB i januar.
Denne analyse foretages på baggrund af en samlet vurdering af alt den viden, udvalget har fået fra det tidligere organisationsudvalg, afdelingsseminar, rapport fra provinssekretær og workshops på årsmødet. " Vedtaget
Mange/0/1

 

- Indstilling og beslutninger vedr. delegeretkvote, tidsplan og sted for årsmøde 2007. (5.3 - med anden udsending, den 29 septemper)

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 22. - Stillet af Forretningsudvalget - (det med Fed er det der er til beslutning):
" Tidsplan
Tidsplan som vedtaget for perioden frem mod årsmødet. Det årsmøderelevante er fremhævet. Enkelte nye elementer understreget.

 

Måned/år: Møder/Begivenheder:

 

Oktober 2006: 29/9: Alternativ om "Lige ret til alle"
5/10: Åbningsdebat i Folketinget
7/10: HB-møde (5) Beslutning om tidsplan, delegeretkvote og sted (hvis muligt)
28-29/10: Folkebevægelsens landsmøde

 

November 2006: 9/11: Krystalnats-manifestationer
18/11: Afdelingsseminar
25-26/11: HB-møde (6)December 2006: x/x: Anti-nazi-demo i Sverige
9/12: Sundhedspolitisk seminar

 

Januar 2007: 6-7/1: HB-møde (7). Vedtagelse af HB-beretning.
6-7/1: HB-forslag til Årsmøde-dagsorden
x/x: Luxemburg-Liebknecht-demo i Berlin
20/1: EU - politisk seminar
27/1: Delegeret konference om prostitution

 

Februar 2007 5/2: Deadline for hovedforslag til årsmødet
Årsmøde-debat i afdelingerne 10/2: HB-møde (8)

 

Marts 2007: 17/3: Deadline for ændringsforslag
Årsmøde-debat i afdelingerne 17/3: HB-møde (9)
29/3: Delegeretvalg + urafstemning starter
April 2007: 19/4: Sidste frist for delegeretvalg i afd. og urafstemning
Årsmøde-debat i afdelingerne 19/4: Sidste frist for ændringsforslag via HB
21/4: HB-møde (10)

 

Maj 2007: 1/5: Første maj-møder og demoer
4-/5: Årsmøde i Enhedslisten
19/5: Konference om Imperialistisk globalisering
20/5: HB-møde (2)

 

Juni 2007: 8-10/6: G8-demonstrationer i Rostock

 

Juli 2007: x/x: Sommerlejr Vedtaget
Alle/0/0
Forslag nr. 21. - Stillet af Søren Søndergård:
"Vedtagelse af HB-beretningen skydes fra 6 - 7 januar 2007 til 17/3 2007" Vedtaget
mange/0/0


Forslag uden for nr - Stillet af Baltser Andersen:
"På tidsplanen indskrives:
6 - 7 / 11:
Fremlæggelse af programudvalgets oplæg til sundhedspolitisk princip- og handlingsprogram. " Ikke behandlet

 

Kommentarer til sted og delegerede:


- af demokratiske grunde skal der ikke være flere delegerede til et årsmøde end at afdelingerne kan foretage demokratiske valg...


- til næste HB-møde ville det være rart at med en oversigt over hvilke økonomiske konsekvenser det har at afholde mødet i eks. København, Århus, etc..

 

- Retningslinier for indstik til RGL (5.4 kommer ud med tredje udsending, den 6. oktober)

 

Vedtaget under punktet:
Forslag nr. 23. - Stillet af Forretningsudvalget:
"Vedr. annoncer og indstik i Rød Grønne Linjer
Indtil nu har vi bragt annoncer, indstik m.v. for andre organisationer i RGL, når vi har ment, at der var tale om beslægtede organisationer eller organisationer, hvis mål og arbejde, vi sympatiserede med. Ved indstik har organisationerne betalt kostprisen, mens annoncer typisk har været gratis. I forhold til andre blade har vi udvekslet annoncer. Beslutningerne er altid blevet taget konkret i FU/AU. Problemet med denne praksis er, at der hurtigt dannes en præcedens, som gør, at det reelt er meget svært at sige nej til nogen.


Derfor foreslås følgende nye praksis. Annoncer og indstik "udefra" skal betales, sådan at Enhedslisten reelt tjener penge på det. Enhedslistens lokale og regionale organisationer kan få indstik og annoncer til en pris tæt på den reelle kostpris (på linie med hvad folketingsgruppen betaler). Vi optager ikke annoncer fra konkurrerende organisationer eller annoncer med et indhold, der strider mod Enhedslisten politiske og etiske holdninger. Redaktionen tager stilling til dette, men kan naturligvis indbringe tvivlsspørgsmål for FU.
Prisen for "andre organisationer" beregnes med udgangspunkt i, at vi skal have en indtægt, som er ca. 3 gange så stor, som vores udgifter i forbindelse med trykning og distribution. Her regnes med gennemsnitsudgifter ikke med marginaludgifter, som vi vist plejer at gøre.
1/8 side 1 side 4 sider/Indstik
Andre organisationer, uden layout: 500 kr. 4000 kr. 16000 kr.
Andre organisationer, med layout: 625 kr. 5000 kr. 20000 kr.
("Andre organisationer" er organisationer som SUF, IS, SAP, DKP, bevægelser mv.)
Enhedsliste-afdelinger, folketingsgruppen mv., med layout:
250 kr. 2000 kr. 8000 kr.


Derudover har medlemmerne mulighed for at få optaget korte annoncer i bladet til 50 kroner stykket.
Indstik kræver (udover betalingen) en konkret aftale i god tid, da indstik i særlig grad påvirker produktionstiden og dermed planlægningen af bladet." Vedtaget
Mange/0/1

 

- Foreløbig plan for det kønspolitiske arbejde. (5.5 kommer ud med tredje udsending, den 6 oktober ).

 

V. Ingelise Bech Hansen, 5. min.
Der er ikke kommet så mange besvarelser (11 i alt).
Vedtaget under punktet:
Forslag uden for nr. - Stillet af Ingelise Bech Hansen:
"Det tages til efterretning at der fastsættes ny deadline, den 30/10 - 06. for besvarelser af den kønspolitiske førespørgsel til udvalg og afdelinger. HB kontaktpersoner opfordres til at minde "deres afdelinger" om det.
Endelig plan for det kønspolitiske arbejde fremlægges på næste HB møde" Vedtaget

 

- Rapport vedr. HB-medlemmernes kontakt til lokalafdelingerne (skriftlig opsamling lå til mødet, med opgørelse over hvilke HB medlemmer der har meldt tilbage og hvilke der ikke har meldt tilbage).
Forslag nr. 24. - Stillet af Søren Egge Rasmussen:
"De HB - kontaktpersoner der ikke har meldt tilbage bedes inden den 21. november svare til landskontoret".

Vedtaget
Mange/0/1

 

- Arbejderen (til orientering 2 - med anden udsending, den 29 september)
Debat om hvad Enhedslisten kan gøre for at hjælpe Dagbladet Arbejderen.

 

Vedtaget under punktet:
Forslag nr. 25. - Stillet af Finn Sørensen:
"Den borgerlige regering forsøger, gennem nedskæring af portostøtten, at ensrette nyhedsformidling. Det har især ramt fagblade og små aviser, der ofte er kritiske over for regeringens politik. Dagbladet Arbejderen er et af disse blade. I øjeblikket gennemfører avisen en kampagne for at skaffe nye abonnenter, der er afgørende for, om den fortsat kan udkomme.
Enhedslisten er ikke enig i Dagbladet Arbejderens politiske linje, men vi mener der er brug for bladets kritiske røst, og dets funktion som videreformidler af alternativ oplysning om hvad der sker i bevægelserne. Hovedbestyrelsen opfordrer Enhedslistens medlemmer til at støtte Arbejderens kampagne for at skaffe det fornødne antal abonnenter.

" Vedtaget
Alle/0/0

 

Kl. 18.30 Slut.

Greetings of solidarity on the International Day of Protest Against the Israeli Occupation

Our warmest greetings to all of you in Israel and Palestine opposing and demonstrating against Israeli occupation on June 9th, 2007, and during this week of protests to mark the 40th anniversary of the Israeli occupation of the Palestinian territories. This is a sad day for Palestinians as well as Israelis, who depend on the resolution of the conflict for a safe and viable future. In particular it has meant the suffering of Palestinians, who are losing their livelihoods through Israeli colonization of their land and the extension of the Wall and the settlements to secure this.


We are told that the ending of Israeli occupation and the creation of a Palestinian state are unrealistic goals. But they are very possible if there is a will among the political decision-makers – the Israeli government in particular. The UN has laid down the conditions for this in UN resolutions 194, 242 and 338. These make clear that there must be a total Israeli withdrawal from the occupied territories based on the 1967 border and that Palestinian refugees have a right of return.


The Western countries – the USA and the EU in particular - have an important responsibility for the present disastrous situation historically and because of their continuing inaction and uncritical support of the Israeli government. For too long they have failed in their responsibility to help resolve the conflict, lately by not recognizing the new unity government of Palestine and by submitting the Palestinian Authority and people to economic sanctions. Only Norway has recognized the Palestinian unity government. Israelis and Palestinians urgently need the international community to help resolve the conflict.


All the demonstrations around the world on June 9th, 2007, show that at grassroots level there is willingness on the part of the international community to take on a responsibility and pressure for an end to Israeli occupation. Here in Copenhagen there is a demonstration at the Israeli embassy. Your demonstrations in Palestine and Israel during this week of struggle are signs of hope for a different future without Israeli occupation and repression and for a free Palestine.


The National Executive Board of the Red-Green Alliance, Denmark
June 9, 2007

Emner:

Referat af 5. HB-møde

Sted: Fagforeningen Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, DK-2500 Valby, i København.

Valgte dirigenter: Johanne Schmidt-Nielsen og Søren Egge Rasmussen
Valgt referent: Janus Noack (- Journalistisk referat: Michael Schølardt)

Tilstede: Per Clausen, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli (til kl. 15.15), Thomas Eisler, John Littau, Sara Sindberg Bentsen, Søren Egge Rasmussen, Niels C. F. Rasmussen, Ingelise Bech Hansen, Baltser Andersen, Vibeke Syppli Enrum, Rosa Hjôrvar, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Søren Søndergård, Majbrit Berlau (til kl. 12.30), Jørgen Arbo-Bæhr (fra kl. 13.00), Johanne Schmidt-Nielsen, Janne Gleerup, Susanne Flydtkjær.

Deltagere i øvrigt: Fra Landskontoret Janus Noack og Michael Schølardt, Henrik Guldborg Bøge (til kl. 15.15)

Gæster:
- Jacob Nerup til punkt 1, 2 og 3.
- Rikke Lauritzen (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 2
- Trine Henriksen (medlem af byrådet i Gladsaxe) til punkt 1 og 2
- Mikkel Warming (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
- Carsten Ditlevsen (FT-sekretær med ansvar for bl.a. arbejdsmarked) til punkt 1 og 2
- Thyge Enevoldsen (medlem af byrådet i Frederiksberg) til punkt 1 og 2
- Jens Kjær Christensen (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
- Emilce Nielsen fra (medlem af byrådet i Gladsaxe) til punkt 1 og 2
- Gry Blom Hempel (fra Københavnsbestyrelsen) til punkt 1 og 2
- Per Bregengaard (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
- Thomas Højlt (fra Københavnsbestyrelsen) til punkt 1 og 2
- Pelle Dragsted (FT-sekretær med ansvar for bl.a. det internationale område) til punkt 3.

Afbud: Inger V Johansen, Majbrit Berlau (fra kl. 12.30), Niels Henrik Nielsen, Peter Hegner Bonfils, Jens-Ove Jack Dam Hansen (orlov), Jørgen Arbo-Bæhr (til kl. 13.00), Bruno Jerup, Jaleh Tavakoli (fra kl. 15.15).

Desuden afbud fra: Maibritt Kerner som FT-koordinator.

Kl. 10.30 1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat- Velkommen
- Godkendelse af dagsorden (1.0 – som den ligger uddelt på HB mødet)
Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 1. – Stillet af Finn Sørensen
Hjælp ”Dagbladet Arbejderen” sættes på dagsordenen, som det sidste punkt under foreliggende sager. Vedtaget
12/2/2
Dagsordenen vedtaget med disse ændringer

- Godkendelse af referat fra de sidste møder (1.1 – med første udsending)
Referatet fra sidst blev godkendt uden kommentarer.

- Jack Hansen har meddelt at han tager sygeorlov foreløbig frem til 1/1-2006 hvorefter 1. suppleanten Niels Henrik Nielsen indtræder. (1.2 – med anden sending den 29. september)
HB tager dette til efterretning.

Kl. 10.45 2. Den aktuelle politiske situation
Om det kommunale oprør og velfærdskampen etc… v. Karsten Ditlevsen / 20 min
Desuden oplæg fra Århus, v. Søren Egge Rasmussen og fra København / 5 min hver.

Oplæg ved Karsten Ditlevsen:
Jeg vil gå lidt længere tilbage og se på udviklingen i bevægelsen. I efteråret 2005 da vi diskuterede hvad der kunne ske i forbindelse med velfærdskommissionen, var der ingen ide om at det kunne gå som det er gået – aktiviteterne og flytningen af dagsordenen har langt oversteget hvad vi dengang turde tro på.
Ikke fordi det bare var diskussionerne i Enhedslisten, men nok så meget inspiration fra Frankrig. De uddannelsespolitiske organisationers uimponerede henvendelse til fagbevægelsen med opfordring til fælles aktivitet gav startskuddet til én bevægelse der er en af de vigtigste vi her set på det sidste.
Efter 17. maj arbejdede vi for en landsdækkende konference til at få bevægelsen videre – hvilket ikke kunne lade sig gøre p.g.a. tidspresset og uenigheder i bevægelsen.
Trods sommerferie var bevægelsen ikke tabt på gulvet – men kom op og køre med 3. oktober som nyt fikspunkt. Med de kommunale oprør kombineret med de uddannelsessøgende kom mobiliseringerne på benene igen.

Folketingets åbning blev udråbt til mobiliseringsdag - hvilket mødte skepsis / modstand fra socialdemokraterne, LO, DSU og til dels SF m.fl. Det der gør at 3. oktober bliver så stor er de lokale mobiliseringer, FOA og BUPL strejker – og selvfølgelig særligt i Århus. Samt at dagsordenen også lokalt rettes mod regeringen og dens 80 milliarder.
Kbh: fordemo 15.000 på rådhuspladsen og 35.000 var nok forbi demoen
Århus: 25.000-30.000 – ikke så stor som i 56 og 85, men dog meget meget flot.

Demonstrationerne i Århus illustrerer et af bevægelsens problemer og mulige succeskriterier.
LO Århus satte sig på den politiske dagsorden, med en beslutning om kun at rette skytset mod regeringen og ikke mod budgetforliget.. hvilket heldigvis ikke var en mulig øvelse og ikke lykkedes.
Ros til BUPL for deres rolle, men også her har ledelsen halset lidt efter begivenhederne / aktiviteterne, der har været præget at et højt aktivitetsniveau og en høj grad af basisorganisering.

Silkeborg: 3000-4000 – det største demonstration i nyere tid.
Randers: 1000-4000 (2000), mod et rigtigt grimt budgetforlig.
Aalborg: ca. 1000 deltagere. En meget meget bred faglig opbakning (et halvt hundrede fagforeninger etc.) bag mobiliseringer - demonstrationerne pressede de fleste nedskæringer væk og fik presset et de facto brud med rammerne igennem – som borgmesteren dog ikke vil bryste sig af offentligt.
Odense: 500, i lyset at et meget bredt budgetforlig var det OK.
Esbjerg: 400 – 500.

Opsamling: Det er de steder hvor der har været lokale aktiviteter – og modstand mod lokale nedskæringer, at mobiliseringerne har været størst. Nu går de i arbejde i f.eks. Århus. Det er nødvendigt for disse offentligt ansattes kampe – hvis de skal sejre – at de privatansatte inddrages i kampene – f.eks. går i sympatikonflikt.
Det er vigtigt at holde det nationale perspektiv, i forbindelse med implementeringen af velfærdsforliget og finanslovsforhandlingerne … i en situation hvor vi igen vil se aktiviteternes niveau gå nedad igen.
Vi skal prøve at tage noget af bevægelsens energi og holdninger med ind i OK 07 - Arbejdstid, nedslidning etc… og kampen for velfærden.
Vi må arbejde for en landsdækkende konference.
Den politiske dagsorden er blevet lavet om – et politisk indgreb skal i dag ikke nødvendigvist være neo-liberalt.

Oplæg ved Søren Egge Rasmussen (rapport fra mobiliseringerne i Århus)
Hvorfor blev velfærdsoprøret i Århus til noget/så stort?
280 mill. / (80 mill. på børneområdet) blev sparet i 2003 – 2004, der blev gennemført decentralt så mange forældre har siddet med lorten én gang… (tvunget ferielukket og mistet kostordning)
Den nye sparerunde kom til efter valgkampen og endte med en sparerunde på 410 mill.
Men også tilfældigheder har spillet ind; 2 forældre tog initiativ til forældreblokader, via en hjemmeside de selv lavede – med 25.000 besøgende på deres hjemme side den første dag. Der skete meget fra neden. De lokale aviser puster til ilden med løbende information om hvor / hvornår der nu var aktioner og det pustede også til mobiliseringerne.
Demoer: 10.000 – 15.000 før budgetvedtagelsen
Demo mod lukningen af Huset
Den store den 3. oktober: 25.000, men også mange daglige aktioner / demonstrationer.

LO Århus har et kæmpe problem – deres formand sidder i byrådet og har forhandlet besparelserne igennem. FOA og BUPL er meget styrket i byen og blandt de faglige.
Der arbejdes fra på mandag – men der planlægges flere aktiviteter…
Budgetforliget indeholder en række udliciteringer, så det bliver en del af kampen fremover.
Dagsordenen er blevet rykket på spørgsmålet om velfærd og kollektive løsninger og mobiliseringerne i Århus har været en vigtig det af dette – så folk i Århus føler på ingen måde de har tabt kampen.

Oplæg ved Thomas Højlt/ medlem af Københavnsbestyrelsen:
I Enhedslisten blev der holdt københavnsmøder om budgetprocessen. Der blev holdt et møde før forhandlingerne og igen et efter. Her diskuteres budgettets forbedringer på arbejdsmiljøet og angrebet på grønthøstermodellen og nedskæringerne på dagsinstitutionerne. Samt projektet ”Faglighed for alle” og nedskæringer på socialområdet og bygningerne af boliger på kløvermarken, som Enhedslisten står uden for i aftelen.
+ 1,8 milliard i budgetforbedring (kunne have været mere hvis ikke regeringen og havde lagt låg på, og hvis ikke Ritt B. havde accepteret dette loft.). København kommer til at mærke et løft over en bred front, uden at der ligger havnetunneler og parkeringshuse i det.
Ritt B har været forhippet på at have alle partier med – hun var ved at rende fra venstrefløjen, men blev banket på plads af fagbevægelsen.
Hvis man ikke er med i budgettet – så skæres der på partiet borgmesterområdet (for Enhedslisten: socialområdet).
Grønthøsternedskæringerne er ikke afskaffet – men man skal frem over stemme om alle de reelle nedskæringer.
Ritt B arbejder stadig for sparekatalog. ”Faglighed for alle”, Kløvermarken – vi står uden for – stemmer i mod (har fået lov til at stemme i mod…) På Pleje- daginstitutionsområdet er sparet på sygedage.
Københavnsbestyrelsen har udgivet løbesedler og pressemeddelelser.

HB sang en sang…: fra mobiliseringerne i Århus.

Fra Debatten:
- Erfaringer fra Region Syd
- Åbningsdebatten; om falske tal og hetz mod BUPL og andre socialistiske ballademagere, og manglen på arbejdskræft.
- Oppositionen var samlet og splittet – samlet om modstand mod kommuneaftalen, og splittet bl.a. fordi Socialdemokraterne i dag er meget langt til venstre for De Radikale i den økonomiske politik.
- Enhedslisten har brug for at lave en opsamling på erfaringerne med parlamentarisk arbejde. Efter hvilke principper – forskellen mellem at agere når der er bevægelse og når der ikke er… måske er det den lille forbedring ikke nok hvis der kan mobiliseres for meget mere..
- Enhedslistens medlemmer har spillet en utroligt vigtig rolle i denne bevægelse. Men Enhedslisten som et samlet kollektiv – som f.eks. afdelinger – har stort set ikke spillet nogen rolle.
- København; det er luksus at man kan være med i et forlig og være uden for de ting man er imod. Som sådan er det vel OK – men så er det også meget vigtigt at man af al magt støtter modstanden mod det man er i mod.
- I 15 kommuner er budgetterne blevet åbnet og ændret til det bedre p.b.a. mobiliseringerne.
- Der er enighed blandt kræfterne bag den 17. maj om at der snarest muligt skal holdes en landsdækkende konference.
- Mange bevægelser og personer har fundet optimisme og handlekræft efter 3. oktober.
- Ikke realistisk at det bliver meget mere op til finansloven – måske først i 2007…
- I Odense var der som sagt 500 demonstranter til den 3. oktober, hvilket i Odense var en succes. Enhedslisten er med i budgetaftalen – efter en meget nøje afvejning af princippet mellem at stemme for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse…
- Det er en balancegang mellem bevægelsen, det parlamentariske arbejde og partiopbygning, som vi til stadighed må diskutere hvordan vi afbalancerer.
- Vi må diskutere hvordan vi organiserer os selv og giver rum for den vrede der er rundt om os i samfundet – det har vi langt fra opfyldt – og det gør det ikke med landsdækkende konferencer for brede organisationer hvor alt er aftalt på forhånd.
- Hvorfor var der ingen landsdækkende konference for aktionerende pædagoger etc. den 2. oktober?, den dag hvor det kunne have rykket?
- Frederiksberg var også med i budgetforhandlingerne – fordi det primært var forbedringerne. Vi kan lære at efter mobiliseringerne kunne vi måske have krævet mere.
- Folk tror i højere grad nu at kommunesammenlægningerne vil føre til mindre demokrati og dårligere service.
- Aktionsparatheden blandt folk bunder ikke nødvendigvis i de konkrete nedskæringer – men om en opsparet generel følelse af at nu er det nok – med nedskæringer og udsultning…
- Det er ikke rigtigt at Københavnsbestyrelsen har forsøgt at bremse modstanden eller har udtalt sig mod den. Men på et møde var der en debat om man kunne mobilisere mod budgettet som helhed (i København). Samt der var en debat om afvejningen om man støtter protesterne eller opfordrer til aktioner…
- Vi skal arbejde for en ny budgetprocedure i kommunerne, således at kommunernes andenbehandling ligger efter folketingets åbning.
- Der bør laves et papir om parti, bevægelse og parlamentarisk arbejde…
- 3. oktober var der mange fra mellemgruppen – dem mellem 30 og 45, som ellers ikke normalt er særligt godt repræsenteret i mobiliseringer.
- Hvad er bevægelsens svagheder: forældreblokaderne blev brugt at pædagogerne for at undgå at strejke – og der er et demokratisk problem i bevægelsen.
- Hvor mange møder blev der afholdt internt i Enhedslisten, for strejkende pædagoger, for protesterende forældre, etc… ikke nok – om nogen overhoved… Dette illustrerer vores problemer med at fungere kollektivt som parti.
- Vi må være klar med strejkestøtte, til de næste der går ud i en velfærdsstrejke.
- Vores parlamentariske strategi må – også lokalt – altid virke for bevægelse og sejre for bevægelserne…
- Måske kunne opsamlingen på det parlamentariske arbejde være en god ide.
- Enhedslisten er et oppositionsparti – også i København. Når vi sender repræsentanter til en lovgivende forsamling, skal vores repræsentant ikke være en lovgiver blandt lovgivere – der skal tale lovgivernes sprog - vi sender en repræsentanter til fjendens lejr for at styrke bevægelserne og udføre partiets politik.
- Vores deltagelse i Københavnsbudgettet kan have reddet socialområdet…
- Vi må afvise del og hersk.
- Genstart Danmark har konference først i november..
- Kammeraterne i København der er så begejstret for at have lavet forlig, glemmer at forliget bygger på års nyliberal politik. Der tænkes for meget på hvad der sker inde i salen og for lidt på det der sker uden for. Derfor var det forkert at vi var med i forliget – fordi vi ny fremstår som én af dem derinde.
- Vi skal passe på at bruge tallet på de 15 kommuner der har ført til forbedringer – der må først ses mere grundigt på de konkrete tal.

I debatten talte 18 mænd og 6 kvinder …

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 2. – Stillet af Vibeke: Politisk situation
Ændrings forslag til Søren Egge Rasmussens forslag (forslag nr. 3)
”.. og respektive de afdelinger”. Vedtaget
mange/0/1
Forslag nr. 3. – Stillet af Søren Egge Rasmussen: Politisk situation / med ændring i kursiv.
”For at styrke politikudviklingen i Enhedslisten skal FU sikre, at der bliver lavet en opsamling af Enhedslistens kommunalpolitiske / regionspolitiske holdninger til og deltagelse i lokale budgetter og de respektive afdelinger”. Vedtaget
alle/0/0
Forslag nr. 4. – Stillet af Søren Søndergård: Politisk situation
”Hvis der i en kommende periode kommer lokale strejker mod nedskæringspolitikken, som ser ud til at vare mere end et par dage, er det en forpligtigelse for hele partiet og alle afdelinger at organisere strejkestøttearbejde”. Vedtaget
Næsten alle/0/1

Kl. 13.15 Frokost

Kl. 13.45 3. Den internationale kampagne – politisk og organisatorisk Oplæg, diskussion og beslutninger.
Indstillinger fra kampagnegruppen.
- (3.1 Gruppens kampagneplan + budget - med anden udsending, den 29 september)
- (3.2 Revideret, ændret forslag med 3. udsending d. 6. september.)

Oplæg v. Thomas Eisler, 10 min.
Når der diskuteres globalisering så er det altid noget udefra / oppefra givet, som vi bare skal indstille sig på. Ligesom Markedet bliver det fremstillet som en naturlov, som om at vi må rette os efter; sætte skatterne og lønningerne ned for at underlægge os globaliseringen. Det er en sløring af at dette ikke er nogen naturkraft – men en politisk proces, der styres af de multinationale selskaber og regeringers beslutninger.
Det er muligt at tage politiske tiltag der virker mod dette. Når WTO virker for deregulering kunne man virke for det modsatte. Vi kan stille krav om mindste regler på skat, miljø etc…
Det der er motoren for en anden dynamik er bevægelserne – særligt fagbevægelserne. Vi må arbejde for en global omgangsskrue, der hæver standarderne for alle.
Vi skal gøre globaliseringen til noget konkret, via virksomhedseksempler, vare (kenddinvare.DK), miljø etc.
I denne kampagne skal sætte fokus på kollektive løsninger, den offentlige indkøbspolitik. Vi skal ikke bruge den løftede pegefinger – du er et dårligt menneske hvis du køber dén T-shirt – men vi skal tilbyde kollektive handlemuligheder.
Konkret planlægger vi:
- En alternativavis – målgruppe: LO-arbejdere der oplever globaliseringen som en trussel.
- Aktionsuger med mere ungdommelig form.
- Vi skal mobilisere til G8 i Rostock.
- Interne møder der opruster / organiserer internt og offentlige møder der bringer kampagnen ud.
- FT-arbejdet.
- Et samarbejde med SUF om bl.a. særligt ungdomsrettede materialer (afhænger af en beslutning på SUFs landsmøde).

Årsmødet besluttede af arbejde for at få 1.000 enhedsliste-medlemmer og venner til at tage til Rostock. FU og kampagne-gruppen foreslår at dette udmøntes som en konkret Enhedsliste-kampagne – i modsætning til at gøre det gennem en bredere kampagne.
Der er gang i opstarten af et Civilt G8 initiativ.

Fra debatten:
- Vi må lære af dette efterår hvor kampagnerne har klumpet sammen i hastig rækkefølge.
- Hvordan inddrager / aktiverer vi afdelingerne?
- Møder og aktiviteter skal arr. i god tid… der skal orienteres i god tid. Bl.a. via afdelingsnyt.
- Busturne 5 – 23 marts… det er i den kolde periode…
- Busserne til G8 – én af dem kunne blive hængende lidt længere som et slags ferietilbud.
- Alternativet skal både have fokus på dem der hvis arbejde er truet, men også dem der har andre sociale situationer eks. studerende.
- den store demo er den 2. juni. – og tyskerne har en målsætning oppe omkring 100.000 mennesker.
- Provinssekretæren Brian ønsker også at komme ind i planlægningen / i arbejdsgruppen.
- Ide til de offentlige afdelingsmøder, man kunne invitere lokale 3F eller lign. til offentlige møder om truede områder / arbejdspladser.
- Der arbejdes på at inddrage fagforeninger i FT-arbejdet…
- Forslag: små klistermærker med ”kenddinvare.dk” – det giver folk en egen handlemulighed.
- De multinationale er ikke kun noget andet end dansk – det er også danske selskaber.
- det er vigtigt at lave en pakke med oplæg der kan bruges i afdelingerne etc. (eks. Christian Juhl)
- Debat om hvad skal der stå på bagsiden af Alternativ; tag med Enhedslisten til Rostock eller skal der stå tag med Civilt G8 til Rostock.?

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 5. – Stillet af Thomas Eisler (3.2):
”Som en del af kampagnen for ”international solidaritet mod imperialistisk globalisering” mobiliserer Enhedslisten til demonstrationen i forbindelse med G8-topmødet. Det betyder, at Enhedslisten organiserer busser, der opreklameres i kampagnen. Ligesom Enhedslisten vil organisere en synlig deltagelse i demonstrationen. Begge dele meget gerne i samarbejde med SUF.
Det afholder ikke Enhedslisten fra at samarbejde om information og forberedelse med andre organisationer i Danmark og indgå i aktiviteter med vores europæiske samarbejdspartnere i EACL og ELP.” Vedtaget
Alle/0/0
Forslag nr. 6. – Stillet af Søren Søndergård:
”Busturneen ligger samtidig med de landsdækkende aktionsuger, som afholdes 10 – 28 april”. Vedtaget
Næsten Alle/1/0
Forslag nr. 7. – Stillet af Per Clausen: / i indledningsafsnittet tilføjes:
”- Kampagnegruppen udarbejder et idekatalog med forslag til aktiviteter og aktioner til afdelingerne.
- Kampagnegruppen udarbejder liste over oplægsholdere til afdelingerne.
- Kampagnegruppen arbejder i samarbejde med de relevante afdelinger om debatmøder i de større byer.
- Kampagnegruppen udarbejder en skabelon for lignende forslag, der kan stilles i byrådene både af kommunalbestyrelsesmedlemmer og afdelingerne” Vedtaget
Alle/0/0
Forslag nr. 8. – Stillet af Baltser Andersen:
”HB beslutter, at der både i tilknytning til Internationalistisk Kampagne 2007 og til andre i gangværende og kommende kampagner udarbejdes en liste over Enhedslistens oplægsholdere. Denne liste udarbejdes af FU / Landskontoret og rundsendes til afdelingerne inden 1. december 2006”. Vedtaget
Mere end halvdelen/2/3
Forslag nr. 9. – Stillet af Bizhan Alankesh:
”Enhedslisten vil mobilisere til G8. Både ved at deltage i en fælles kampagne og bustransport sammen med bevægelsen med flere. Og blandt egne medlemmer og venner, hvor målet er 1000 deltagere”. Faldet
2/10/8
Forslag nr. 10. – Stillet af Internationalistisk kampagne 2007, ink. ovenstående vedtagelser:
”Kampagnen gennemføres i overensstemmelse med den beskrivelse, der er i arbejdsplanen vedtaget af årsmødet maj 2006. Følgende er en uddybning.

Gennem en række aktiviteter både indenfor og udenfor Folketinget og med deltagelse fra afdelinger, medlemmer og Ø-valgte vil vi igennem kampagne-perioden på forskellig vis sætte fokus på de negative konsekvenser af den firmastyrede globalisering og på Enhedslistens forslag til alternativer for at:
- øge bevidstheden om den firmadrevne globaliserings konsekvenser og synliggøre Enhedslistens forslag til en demokratisk og social globalisering.
- bidrage til at igangsætte en debat om alternativerne til den firmadrevne globalisering.
- synliggøre Enhedslisten som et internationalistisk og progressivt parti
Uddelingsavisen målrettes LO-arbejdere, der er truet af udflagning af arbejdspladser.
- Kampagnegruppen udarbejder et idekatalog med forslag til aktiviteter og aktioner til afdelingerne.
- Kampagnegruppen udarbejder liste over oplægsholdere til afdelingerne.
- Kampagnegruppen arbejder i samarbejde med de relevante afdelinger om debatmøder i de større byer.
- Kampagnegruppen udarbejder en skabelon for lignende forslag, der kan stilles i byrådene både af kommunalbestyrelsesmedlemmer og afdelingerne.

Inddragelse af andre organisationer og personer
- SUF inddrages i kampagnen, hvis de ønsker det.
- Evt. inddragelse af fagforeninger m.fl.

HB opfordrer afdelingerne til at:
- deltage i den landsdækkende aktionsuge
- arrangere offentlige møder

HB opfordrer Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer til at bidrage til kampagnen ved at stille forslag.

Beslutningsproces
Kampagnegruppen er ansvarlig for aktiviteterne. Kampagnegruppen består af Mathiz Weidanz, Mi Petersen, Mads Laursen, Henrik Guldborg Bøge, Pelle Dragsted, Thomas Eisler, Nikolai Willumsen og Niels Henrik Nielsen.
FU godkender skriftligt materiale og konkrete aktiviteter og endeligt budget.
SUF producerer evt. selvstændigt materiale rettet særligt mod unge.

Evaluering
Der gennemføres i august 2007 en evaluering i kampagnegruppen på baggrund af projektbeskrivelse, succeskriterier etc. Denne forelægges HB til godkendelse.

2007
Februar-marts Temamøder i afdelingerne
Februar-Juni Kampagnen kører
1. Februar Hjemmeside åbnes
1. Marts Alternativavis udkommer
10.-28. april Bustur
10.-28. April Landsdækkende aktionsuger
19. Maj Globaliseringskonference
2. eller 9. Juni Deltagelse i G8-demonstration
August Evaluering i kampagnegruppe – fremsendes til HB”. Vedtaget
Alle/0/0

Kl. 15.15 4. Prostitutionsdebatten
Oplæg diskussion og beslutninger.
Indstillinger fra arbejdsgruppen (herunder om delegeret konference eller seminar)
- (4.1 - med anden udsending, den 29. september)
- (4.2 – et papir med lidt flere informationer om holdninger i udvalget – fremlagt på HB mødet).

Oplæg ved Ingelise Bech Hansen og Vibeke Syppli Enrum.
Vi har forholdt os til spørgsmål om delegeretkonference, samt til kompendium og organisering. Papir fra Pernille S. om temaer mv. Alle synspunkter der er i arbejdsgruppen som afspejler listens forskellige holdninger bør præciseres. Uenig om selve indholdet, men enige om at pege på delegeretkonference. Der er kodeord som får uenighed frem, bl.a. rettighed hvad enten det er retten til sexkøb eller det modsatte. Kompendiet indeholder vedtagelser fra årsmøderne, derudover oversigt over rapporter og artikler. Omfanget var et problem, og man valgte et kortfattet som indeholder en oversigt. Dette er udsendt i afd.nyt samt på hjemmeside. Der er lavet en liste på oplægsholdere til afd.. Der ønskes dog flere oplægsholdere gerne med større geografisk spredning.
To dele som HB skal tage stilling til: delegeretkonference eller seminar samt selve oplægget

Fra debatten:
- God ide at opbygge det så man opridser de uenigheder der er. Mangler måske de historiske årsager til prostitution som vel kommer med klassesamfundets opståen.
- Vi skal bruge energien på at beskæftige os med de bekæmpelsesstrategier der er. Og på hvilke områder vi rent faktisk kan gøre noget.
- Helst delegeretkonference idet det har den nødvendige legitimitet således spørgsmålet ikke vendes igen.
- Queer-udvalget bør inddrages
- Der bør ikke herske tvivl om ytringsfriheden ifht. film og litteratur
- Uanset hvad delegeretkonferencen beslutter vil beslutninger herfra komme op på årsmødet. Derfor hellere at delegeretkonference eller seminar kan fremlægge et klart papir med opstilling af klare alternativer
- En delegeretkonference vil anderledes animere afdelinger til at tage diskussionen
- Delegeretkonferencen på narkopolitik var ikke heldig. Vi risikerer at det er klare modstandere og tilhængere der tager af sted og det nødvendig ikke afspejler Listens politik.
- Det bør ikke være landskontoret der organiserer konferencen. Da der ikke er kapacitet nok her.
- Den politiske forberedelse bør ligge i arbejdsgruppen, som derefter kan uddelegere til landskontoret mht. praktiske forberedelser.
- Et seminar har den fordel at man kan invitere eksterne oplægsholdere
- Diskussionen skal komme ud over for eller imod kriminalisering
- Beslutningen skal under alle omstændigheder ligge på årsmødet, men det bedste grundlag vil fremkomme med en delegeretkonference, idet en sådan signalerer alvoren i spørgsmålet.
- Udvalget håber på kommende møder at kunne fokusere materialet bedre.
- Borgerløn- og bladkonference viste at vi under alle omstændigheder risikerer en omgørelse af beslutningerne. Et seminar vil så at sige sikre at der ikke kommer nogle tabere.
- Det gør ikke noget at der findes oplægsholdere udenfor medlemskreds.
- Fokus og resultat skal ligge på at Listen kommer styrket og bedre ud i diskussionen og samlet bliver klogere. Det kan vi bedre sikre med seminar.
- Det er ikke selve delegeretkonferencer der er hovedproblemet ifht. tidligere erfaringer, men fordi det har været utrolig vanskelige emner.
- Ligegyldig hvilken form vi beslutter kan vi alligevel ikke styre udgangen. Delegeretkonference indebærer en besluttende myndighed, og det giver os dermed større problemer på efterfølgende årsmøde. Det vil skade sagen mere end det gavner.
- Det vi er uenig om er ikke prostitution men kriminalisering eller ej og hvor langt vi vil bruge lovgivning. Det er fokus.
- Da det alligevel besluttes endeligt på årsmødet er det ligegyldigt om det bliver delegeretkonference.

Vedtagelser under punktet:
Forslag 11: stillet af FU
”mødet den 27. januar afholdes som et seminar”
Stille op mod forslag 12
Forslag nr. 12. – Stillet af den HB medsatte arbejdsgruppe:
”mødet den 27. januar afholdes som en delegeret konference”
Stille op mod forsalg 11
Forslag 11: 8 stemmer
Forslag 12:
8 stemmer 1 undlader.
Intet vedtaget
Pause og dirigentarbejde…
Forslag nr. 13. – Stillet af Dirigenterne:
” mødet den 27. januar afholdes som en delegeret konference” Vedtaget
10/8/1
Forslag nr. 14. – Stillet af Søren Søndergård:
”Formålet med konferencen er at vedtage én indstilling til årsmødet, som på enkelte punkter kan indeholde alternative valgmuligheder”. Vedtaget
Næsten alle/0/1
Forslag uden for nr. – stillet af Vibeke Syppli Enrum
”HB oversender til FU (beslutning ang.) medlemmer til arbejdsudvalget vedr. 27/1” Ikke behandlet – for sent indkommet

Kl. 16.45 5. Foreliggende sager- Orientering fra FU, v. Marianne Frederik

FU har arbejdet med velfærdskampagnen, udsendt Aller-strejke-støtteerklæring, besøg fra Palæstina etc..., FU har sendt et åbent brev til IS. Vikardækning på 20 timer på landskontoret p.g.a. stressproblemer og en pt. langtidssygemeldt.. IT-problemer – FU har sat gang initiativer til at udbedre disse problemer.
Økonomien; der arbejdes på alternativ-indsamlingen, annoncer til kalenderen, og holdes meget igen på støtte til afdelinger og andre organisationer.

Fra debatten:
- Opbakning til FU’s brev til IS og håndtering af sagen.
- Kunne FU ikke tage initiativ til en orientering af HB om prioriteringen arbejdsområderne på folketingssekretariatet?

- Organisationens udvikling, rapport om nyindmeldelser mv.
Orientering ved Janus Noack / landskontoret:
Der er blevet foretaget en sletning af 347 medlemmer – på grund af manglende kontingentbetaling. Dette er flere end normalt. I arbejdet med at modvirke disse sletninger er det blevet klart at flyttemeddelelser / korrekte adresser på medlemmerne er meget vigtigt for ikke at ende med en sletning. Derfor er det vigtigt at landskontoret og afdelingerne prioriterer dette.
Herefter er Enhedslistens medlemstal d.d. 4.127 medlemmer. På den positive side er disse medlemmer godt med, eftersom kun 553 medlemmer p.t. mangler at betale kontingent for andet halvår 2006. Landskontoret har en langsigtet strategi om at få flere medlemmer over på PBS opkrævning, efter som dette giver en mindre sletningsrate. PT er 1.359 medlemmer tilmeldt PBS.

- Skoling / kurser, plan for indsats. Oplæg ved Marianne Frederik. (5.1 – med i første udsending)

Vedtagelser under punktet
Forslag nr. 15. – Stillet af Forretningsudvalget:
”Forslag vedr. udmøntning af hidtidige beslutninger om skolings- og kursusvirksomhed

På HB-mødet i april blev vedtaget et Ide-katalog til Enhedslistens kursusvirksomhed (bør vedlægges), der er en opfordring til afdelingerne enkeltvis eller sammen om at gennemføre et årligt grundkursusforløb. Papiret udstikker bl.a. 11 temaer man lokalt kan tage udgangspunkt i/vælge mellem samt nogle forslag til hvordan møderne og andre arrangementer kan gøres mere spændende.
Derudover omfatter beslutningen en hensigtserklæring om at der centralt bør udarbejdes materialesamlinger om de enkelte emner samt at der arbejdes med organisering af kurser på nationalt plan - sommerlejrene og temaseminarer nævnes i den forbindelse.

For at operationalisere disse beslutninger (og få mere gang i
kursusvirksomheden) foreslår FU følgende:

1) Der nedsættes et skolingsudvalg, der har til opgave:
- at forberede og gennemføre (evt. med konkret aftalt assistance) to årlige weekendseminarer (1-3 dage). En weekend eller kursusrække om foråret og et om efteråret. Disse afholdes skiftevis i Øst- og VestDanmark.
- at forberede og gennemføre et særligt kursusforløb på sommerlejren (parallelt med det ordinære program, og i forståelse med sommerlejrudvalget) (FU arbejder videre med forslag til hvem der kan indgå i et sådant skolingsudvalg. Pt. har følgende forslag været nævnt: Ulf V. Olsen , Merete Pedersen, Johanne Schmidt-Nielsen, Kim Østerberg, Finn Hermann, Morten Riis , Annedorte Dalsgaard - af disse er det pt. kun Ulf, der har sagt ja!)

2) Der udarbejdes en særlig liste over oplægsholdere der er villige og egnede til at holde oplæg i forbindelse med afdelingernes og de centrale kursusforløb. Landskontoret tager kontakt til udvalgsmedlemmer, HB-medlemmer, spidskandidater, kommunalbestyrelsesmedlemmer, Regionrådsmedlemmer og andre der kan bidrage som oplægsholdere i forhold til ide-katalogets 11 emner samt andre emner af interesse.
Oplægsholderne opfordres til at bidrage til materialesamlinger på de enkelte emner.” Vedtaget
Næsten Alle/0/1
Ønsker at indgå i udvalget: Rosa H.

- Status fra organisationsudvalget, herunder organisationsanalyse, oplæg ved én fra organisationsudvalget (5.2 - med anden udsending, den 29. september, 5.2B om organisationsanalyse med 3. udsending d. 6. oktober)

Oplæg ved Susanne Flydtkjær:
- Udvalget er klar til at igangsætte organisationsanalysen.
- Der arbejdes med afdelingsseminar.
- Status udsendt.

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 16. – Stillet af Janne Gleerup/ Jørgen Arbo-Bæhr. / Ændringsforslag til 5B
”i Pind 3, intern debat indføjes efter HB, FU ”afdelinger og udvalg”” Vedtaget
Næsten Alle/0/2
Forslag nr. 17. – Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
”i punkt 3, linje 1, slettes ”intern”.” Vedtaget
Næsten Alle/0/1
Forslag nr. 18. – Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
”Følgende slettes i punkt 3, side 2:
”Denne debat foreslås afvikles… og muligvis kvalificere vores arbejde – de første tre linjer slettes” Vedtaget
8/4/6
Forslag nr. 19. – Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
”Punkt 3, linje 2, tilføjes:
”Debatten tager udgangspunkt i ”principper for Enhedslistens organisatoriske udvikling”. Formålet er at udbygge og konkretisere alle punkter i dette papir i form af et debatoplæg som udsendes til afdelingerne i januar 2007” Faldet
4/12/2
Forslag nr. 20. – Stillet af Organisationsudvalget / 5.2B om organisationsanalyse med 3. udsending d. 6. oktober:, med ovenstående vedtagelser
”Organisationsanalyse
Denne analyse er pålagt HB af årsmødet 2006. Årsmødet har lagt det åbent op til HB at udforme analysen. HB har uddelegeret arbejdet til organisationsudvalget, som her præsenterer sit udkast.
Organisationsudvalget forslår at analysen deles op i tre dele.
1) Undersøgelse af nye medlemmer
2) Undersøgelse af emneudvalgene i Enhedslisten
3) Debat i ledelsen om hvilken rolle HB, FU, afdelinger, udvalg og FT-gruppen spiller i forhold til hinanden i Enhedslisten.
1)
For at styrke kendskabet til de nye medlemmer forslås følgende:
- Telefoninterview af 50 nye medlemmer, baseret på et spørgeskema der ligger op til at få kvalitative informationer om hvorfor de blev medlemmer, hvad de vil med EL, hvordan EL kan blive bedre til at integrere nye medlemmer. De 50 personer vælges tilfældigt blandt medlemmer, der har meldt sig ind i EL efter folketingsvalget 2005. Dette gennemføres med anonymitet for de deltagende medlemmer i den efterfølgende analyse.
- Der gennemføres to fokusgruppeinterviews efter samme princip som ovenstående. Hhv. i Øst- og Vestdanmark. Dette gennemføres med anonymitet for de deltagende medlemmer i den efterfølgende analyse.
- På hjemmesiden stilles der en række spørgsmål til de der melder sig ind via hjemmesiden.
Dette kan være spørgsmål, som hvordan de ønsker at være aktive, hvor de ellers er aktive osv. Disse nye informationer vil selvfølgelig kun gælde helt nye medlemmer, men vi ved at andre venstrefløjspartier i Europa har gode erfaringer med sådanne spørgeskema i forbindelse med indmeldelse.
2)
For at styrke viden om udvalgsstrukturen i EL gennemføres en undersøgelse.
- Alle politiske emneudvalg i EL får tilsendt et spørgeskema, som de bedes diskutere i udvalget og besvare. Vi lægger op til at alle udvalg efterfølgende får besøg af repræsentanter fra organisationsudvalget, hvor udvalgets besvarelse kan uddybes mundtligt. Via denne metode håber vi at få et kvalitativt materiale at arbejde med. Vi har valgt at gribe det sådan an, idet vores antagelse er at der er meget stor forskel på udvalgene.
3)
Der lægges op til en debat i HB, FU, afdelinger, udvalg og FT-gruppen om ”hvad ledelsens rolle er i Enhedslisten”
Det er organisationsudvalget håb at en sådan åben og fordomsfri debat kan medføre en afklaring om hvorvidt der er brug for nye retningslinier eller generelle strukturelle forandringer på sigt på ledelsesplan i Enhedslisten.

Organisationsudvalget er ansvarlige for gennemførelsen af disse undersøgelser. Organisationsudvalget kan til hver en tid trække på kræfter udenfor udvalget, hvor det findes relevant.
Organisationsudvalget fremlægger en analyse, samt anbefalinger til HB i januar.
Denne analyse foretages på baggrund af en samlet vurdering af alt den viden, udvalget har fået fra det tidligere organisationsudvalg, afdelingsseminar, rapport fra provinssekretær og workshops på årsmødet. ” Vedtaget
Mange/0/1

- Indstilling og beslutninger vedr. delegeretkvote, tidsplan og sted for årsmøde 2007. (5.3 - med anden udsending, den 29 septemper)

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 22. – Stillet af Forretningsudvalget - (det med Fed er det der er til beslutning):
” Tidsplan
Tidsplan som vedtaget for perioden frem mod årsmødet. Det årsmøderelevante er fremhævet. Enkelte nye elementer understreget.

Måned/år: Møder/Begivenheder:

Oktober 2006: 29/9: Alternativ om ”Lige ret til alle”
5/10: Åbningsdebat i Folketinget
7/10: HB-møde (5) Beslutning om tidsplan, delegeretkvote og sted (hvis muligt)
28-29/10: Folkebevægelsens landsmøde

November 2006: 9/11: Krystalnats-manifestationer
18/11: Afdelingsseminar
25-26/11: HB-møde (6)

December 2006: x/x: Anti-nazi-demo i Sverige
9/12: Sundhedspolitisk seminar

Januar 2007: 6-7/1: HB-møde (7). Vedtagelse af HB-beretning.
6-7/1: HB-forslag til Årsmøde-dagsorden
x/x: Luxemburg-Liebknecht-demo i Berlin
20/1: EU - politisk seminar
27/1: Delegeret konference om prostitution

Februar 2007 5/2: Deadline for hovedforslag til årsmødet
Årsmøde-debat i afdelingerne 10/2: HB-møde (8)

Marts 2007: 17/3: Deadline for ændringsforslag
Årsmøde-debat i afdelingerne 17/3: HB-møde (9)
29/3: Delegeretvalg + urafstemning starter
April 2007: 19/4: Sidste frist for delegeretvalg i afd. og urafstemning
Årsmøde-debat i afdelingerne 19/4: Sidste frist for ændringsforslag via HB
21/4: HB-møde (10)

Maj 2007: 1/5: Første maj-møder og demoer
4-/5: Årsmøde i Enhedslisten
19/5: Konference om Imperialistisk globalisering
20/5: HB-møde (2)

Juni 2007: 8-10/6: G8-demonstrationer i Rostock

Juli 2007: x/x: Sommerlejr Vedtaget
Alle/0/0
Forslag nr. 21. – Stillet af Søren Søndergård:
”Vedtagelse af HB-beretningen skydes fra 6 – 7 januar 2007 til 17/3 2007” Vedtaget
mange/0/0
Forslag uden for nr – Stillet af Baltser Andersen:
”På tidsplanen indskrives:
6 – 7 / 11:
Fremlæggelse af programudvalgets oplæg til sundhedspolitisk princip- og handlingsprogram. ” Ikke behandlet

Kommentarer til sted og delegerede:
- af demokratiske grunde skal der ikke være flere delegerede til et årsmøde end at afdelingerne kan foretage demokratiske valg…
- til næste HB-møde ville det være rart at med en oversigt over hvilke økonomiske konsekvenser det har at afholde mødet i eks. København, Århus, etc..

- Retningslinier for indstik til RGL (5.4 kommer ud med tredje udsending, den 6. oktober)

Vedtaget under punktet:
Forslag nr. 23. – Stillet af Forretningsudvalget:
”Vedr. annoncer og indstik i Rød Grønne Linjer
Indtil nu har vi bragt annoncer, indstik m.v. for andre organisationer i RGL, når vi har ment, at der var tale om beslægtede organisationer eller organisationer, hvis mål og arbejde, vi sympatiserede med. Ved indstik har organisationerne betalt kostprisen, mens annoncer typisk har været gratis. I forhold til andre blade har vi udvekslet annoncer. Beslutningerne er altid blevet taget konkret i FU/AU. Problemet med denne praksis er, at der hurtigt dannes en præcedens, som gør, at det reelt er meget svært at sige nej til nogen.
Derfor foreslås følgende nye praksis. Annoncer og indstik ”udefra” skal betales, sådan at Enhedslisten reelt tjener penge på det. Enhedslistens lokale og regionale organisationer kan få indstik og annoncer til en pris tæt på den reelle kostpris (på linie med hvad folketingsgruppen betaler). Vi optager ikke annoncer fra konkurrerende organisationer eller annoncer med et indhold, der strider mod Enhedslisten politiske og etiske holdninger. Redaktionen tager stilling til dette, men kan naturligvis indbringe tvivlsspørgsmål for FU.
Prisen for ”andre organisationer” beregnes med udgangspunkt i, at vi skal have en indtægt, som er ca. 3 gange så stor, som vores udgifter i forbindelse med trykning og distribution. Her regnes med gennemsnitsudgifter ikke med marginaludgifter, som vi vist plejer at gøre.
1/8 side 1 side 4 sider/Indstik
Andre organisationer, uden layout: 500 kr. 4000 kr. 16000 kr.
Andre organisationer, med layout: 625 kr. 5000 kr. 20000 kr.
(”Andre organisationer” er organisationer som SUF, IS, SAP, DKP, bevægelser mv.)
Enhedsliste-afdelinger, folketingsgruppen mv., med layout:
250 kr. 2000 kr. 8000 kr.
Derudover har medlemmerne mulighed for at få optaget korte annoncer i bladet til 50 kroner stykket.
Indstik kræver (udover betalingen) en konkret aftale i god tid, da indstik i særlig grad påvirker produktionstiden og dermed planlægningen af bladet.” Vedtaget
Mange/0/1

- Foreløbig plan for det kønspolitiske arbejde. (5.5 kommer ud med tredje udsending, den 6 oktober ).

V. Ingelise Bech Hansen, 5. min.
Der er ikke kommet så mange besvarelser (11 i alt).
Vedtaget under punktet:
Forslag uden for nr. – Stillet af Ingelise Bech Hansen:
”Det tages til efterretning at der fastsættes ny deadline, den 30/10 – 06. for besvarelser af den kønspolitiske førespørgsel til udvalg og afdelinger. HB kontaktpersoner opfordres til at minde ”deres afdelinger” om det.
Endelig plan for det kønspolitiske arbejde fremlægges på næste HB møde” Vedtaget

- Rapport vedr. HB-medlemmernes kontakt til lokalafdelingerne (skriftlig opsamling lå til mødet, med opgørelse over hvilke HB medlemmer der har meldt tilbage og hvilke der ikke har meldt tilbage).
Forslag nr. 24. – Stillet af Søren Egge Rasmussen:
”De HB – kontaktpersoner der ikke har meldt tilbage bedes inden den 21. november svare til landskontoret”. Vedtaget
Mange/0/1

- Arbejderen (til orientering 2 - med anden udsending, den 29 september)
Debat om hvad Enhedslisten kan gøre for at hjælpe Dagbladet Arbejderen.

Vedtaget under punktet:
Forslag nr. 25. – Stillet af Finn Sørensen:
”Den borgerlige regering forsøger, gennem nedskæring af portostøtten, at ensrette nyhedsformidling. Det har især ramt fagblade og små aviser, der ofte er kritiske over for regeringens politik. Dagbladet Arbejderen er et af disse blade. I øjeblikket gennemfører avisen en kampagne for at skaffe nye abonnenter, der er afgørende for, om den fortsat kan udkomme.
Enhedslisten er ikke enig i Dagbladet Arbejderens politiske linje, men vi mener der er brug for bladets kritiske røst, og dets funktion som videreformidler af alternativ oplysning om hvad der sker i bevægelserne. Hovedbestyrelsen opfordrer Enhedslistens medlemmer til at støtte Arbejderens kampagne for at skaffe det fornødne antal abonnenter.” Vedtaget
Alle/0/0

Kl. 18.30 Slut.

Emner:

Referat af Enhedslistens 4. HB-møde

Tilstede: Per Clausen (lørdag), Marianne Frederik, Inger V. Johansen, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Thomas Eisler, John Littau, Sara Sindberg Bentsen, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen, Ingelise Bech Hansen (lørdag til kl.18.45 samt søndag), Baltser Andersen, Vibeke Syppli Enrum, Rosa Hjôrvar, Finn Sørensen, Peter Hegner Bonfils, Bizhan Alankesh, Søren Søndergård (søndag).
Deltagere i øvrigt: Maibritt Kerner, Hans Jørgen Vad om lørdagen, Brian S. Nielsen (kom under punkt 3 lørdag), Helge Bo Jensen (søndag), Maria Sloth (søndag)
Afbud: Majbrit Berlau, Jørgen Arbo-Bæhr, Johanne Schmidt- Nielsen, Jack Hansen, Janne Glerup, Susanne Flydtkjær, Søren Søndergård (lørdag), Per Clausen (søndag)

1 Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Dirigenter valgt: Jaleh Tavakoli Bruno Jerup og Falle Hjort 14.00
Referenter valgt: Maibritt Kerner lørdag, Helge Bo Jensen søndag
Journalistisk referat til RGL: Helge Bo Jensen

Forslag til dagsorden er godkendt.
Referat fra sidste HB-møde den 24.-25. juni godkendt med følgende rettelser:
Forslag til en klimakonference – oplægget var ikke kun fra Søren Egge Rasmussen men fra hele klimagruppen.
Tovholdergruppen for organisationsudvalget: Der skal stå Majbrit Berlau i stedet for Marianne Frederik

2. Den aktuelle politiske situation i mellemøsten
Oplæg ved Inger V. Johansen.

Der er indført våbenhvilen med en FN resolution, der er pro-israelsk, som alle parter dog har accepteret. USA og Israel har ikke opnået hvad de ville med krigen – nemlig at gøre en ende på Hizbollah og opnå afgørende indflydelse på regeringen i Beirut. Hizbollah nuværende position: har opnået stor opbakning blandt det libanesiske folk og er meget tilstedeværende i Sydlibanon, men er svækket rent militært. Libanons infrastruktur er ødelagt, mange mennesker dræbt.
Afvæbningen af Hizbollah som indgår i FN resolutionen er urealistisk, da Hizbollah står for stærkt og den libanesiske hær kun vil tage de våben Hizbollah er indforstået med.

Israels angreb på Libanon har været planlagt længe med det for øje at ændre styret i Libanon.
Højrefløjen i USA kritiserer Condelezza Rice/Bush for ikke at have fået nok ud af felttoget og demokraterne kritiserer efterretningstjenesterne i USA for at have undervurderet Hizbollahs styrke – og en evt. krig mod Iran virker længere væk.
I Israel går kritikken på de tab der er sket og de mange penge der er brugt uden at vinde krigen.
Man vil dog ikke forsøge at finde en forhandlingsløsning i forhold til Palæstina, der er således ingen tegn på at Israel opgiver en militær løsning på konflikten.
Man udskyder problematikken – også med tilbagetrækningen af nogle bosættelser på Vestbredden.

Indsættelse af en FN styrke: Frankrig skulle være ledende i at stille med styrker til FN tropperne, men har reduceret den styrke de vil sende af sted betragtelig. Det ser i det hele taget ud til at blive sværere en antaget at finde styrker nok at sætte ind.

Demonstrationen i København ”Våbenhvile nu og fred uden besættelser” var en succes på trods af at Hizbollah optrådte blandt demonstranterne. Der blev under demonstrationen taget afstand fra Hizbollah på talerstolen og arrangørerne opfordrede dem til at gå hjem. Man kan imidlertid ikke forhindre dem i at deltage i demonstrationen.
Hizbollahs tilstedeværelse betød, at en israelsk fredsaktivist ikke ville tale, hvilket var ærgerligt. I stedet kom hun en del i medierne – så det var godt, vi inviterede hende.

Herhjemme har medierne og regeringen givet Hizbollah hovedansvaret for konflikten og det er et stort problem, at folkestemningen igen bakker op omkring Israels politik - særlig med tanke på det palæstinensiske folk. Vigtigt at der bliver skabt mere fokus på Palæstina-konflikten og Israels voldelige ageren i de besatte områder.
Den politiske situation i Norge er meget anderledes. Palæstina-kampagnen står stærkere i Norge, men Venstrefløjen er delt:
SV regeringspartiet har demonstreret under parolen ”Stop Israels terror overfor Palæstina og Libanon”, hvor de klart placerer hovedansvaret for konflikten hos Israel.
En repræsentant fra Rød valgalliance er gået så langt at han har givet sin uforbeholden støtte til Hizbollah - centrale medlemmer har dog senere udtalt, at sådanne udtalelser er at gøre alliancen en bjørnetjeneste. Men samtidig har de hyldet en politisk Hamas repræsentant på deres landsmøde.
Jorstin Gaarder fik desuden for alvor sat gang i debatten, med hans formulering om at ”vi anerkender ikke længere Israel”. Artiklen indeholder en fundamental kritik af staten Israels ageren siden 1967.

PPP kommer højst sandsynlig på besøg i næste måned. Ligeledes får vi besøg af en israelsk fredsaktivist, som vi også skal forsøge at få i medierne.

Efterfølgende diskussion:
Den efterfølgende diskussion tog meget udgangspunkt i FU´s forslag om at HB skulle godkende hovedlinierne i Pelle Dragsteds artikel fra RGL
Kritikken gik bl.a. på formuleringen ”upræcise bombardementer” som af nogle blev opfattet som en opblødning af fordømmelserne af Hizbollahs bombardementer af civile. Baltser Andersen ønskede i denne sammenhæng, at det tydeligt skulle fremgå af referatet, at han er imod enhver antydning af ”støtte” eller uklarhed omkring Enhedslisten opfattelse af Hizbollah i den konkrete konflikt. Desuden synes han, at det er en håbløs situation FU har sat HB i – ved at bede HB stemme om at tilslutte sig hovedlinierne i Pelles artikel.
Til gengæld synes flere at Frank Aaens artikel på forsiden af samme nr. af RGL var mere præcis.
Andre HB-medlemmer påpegede at HB netop kun godkendte hovedlinierne i artiklen og at det derfor ikke er noget problem at nogle formuleringer ikke er helt klare.
Samtidig blev det ytret, at det er meget vigtigt, at Enhedslistens ledelse sender klare signaler ud til vores medlemmer om, hvad Enhedslistens holdning er til Hizbollah.

Der blev også diskuteret, hvilke faktorer der er afgørende for at folkestemningen i Danmark igen er pro-israelsk. Således blev der både argumenteret for, at det havde sin sammenhæng med den dårlige samvittighed fra 2. verdenskrig der igen blusser op, eller at det er hændelser som 11. september og kampen mod terror, der gør at den danske befolkning bakker Israel op og/eller om det er den ensidig pressedækning, der er afgørende for vores stillingtagen.

Diskussionen synliggjorde også, at HB mangler at tage stilling til en evt. 1 eller 2 statsløsning i Palæstina-konflikten og at der er brug for at få diskuteret situationen i mellemøsten evt. til et seminar.
Det blev endvidere forslået at Enhedslisten bør arbejde meget på at FN til at undersøge om, der er sket krigsforbrydelser.

Afstemning 1, Per 1: Ændringsforslag til punkt 1. ”HB tilslutter sig til hovedlinierne i Franks og Pelles indlæg i RGL”
Vedtaget 14/2/2

Afstemning 2, Søren Egge 1: Punkt 1 i FU´s indstilling (se nedenfor) til HB udgår: Faldet

Afstemning 3, Vibeke 1: Punkt 3 i FU´s indstilling til HB (se nedenfor) skal udgå: Faldet

Samlede afstemning 4, FU´s indstilling til HB med Pers ændringsforslag: Vedtaget (12/2/4)

1) HB godkender hovedlinjen i ”Hvad mener Enhedslisten om konflikten af Mellemøsten” af Enhedslistens internationale sekretær, Pelle Dragsted, som Enhedslistens linje i forhold til den aktuelle situation i Mellemøsten og Franks artikel ”En varig fred kræver en Palæstinensisk stat”(RGL nr. 12/2006).

2) HB godkender FUs linje og initiativer i forhold til at opbygge den bredest mulige mobiliseringer mod Israels angreb på Libanon, herunder først og fremmest initiativet til og gennemførelsen af demonstrationen mandag den 7. august på Rådhuspladsen i København under parolen ”Våbenhvile nu – fred uden besættelser”.

3) HB tilslutter sig FUs beslutning om at Enhedslisten ikke er medarrangør af demonstrationer o.l., hvor Hizbollah står som medarrangør eller får en officiel platform, f.eks. som taler. Omvendt er det ikke Enhedslistens politik fysisk at forsøge at forhindre nogen i at deltage i brede mobiliseringer, så længe disse respekterer det politiske grundlag og de organisatoriske spilleregler, som er opstillet af arrangørerne.

Hans Jørgen Vad orienterede om overfaldssagen i Århus, der ifølge politiet er uopklaret. Hans Jørgen har læst politiets materiale og mener der er mange beviser og tilståelsessager. Derfor køres der en klagesag over politiets afgørelse.

Inger V orienterede om Palæstina-initiativet vil tage kontakt til fagbevægelsen og der arrangeres et forberedelsesmøde i Odense den 17. september i forbindelse med kampagnen mod muren.

3. Opfølgning på arbejdsplan
Oplæg ved Marianne Frederik
Marianne orienterede kort om de projekter og opgaver det er lykkedes hende at følge op på og resten supplerede de involverede HB-medlemmer med:

- Velfærd til alle: Lavet en meget vellykket folder der omdelt både til medlemmerne og organisationer, der mobiliseres til konferencen den 2. september. Kommunalpolitiske seminar i morgen følger også op på kampagnen.
- Klimakampagnen: Alternativ-avisen skulle gerne ligge klar den 7. september – der opfordres sandsynligvis til uddeling nogle bestemte dage.
- Lige ret til alle: Aviserne Alternativ og Respektavisen er på vej. Der er deadline på Alternativ den 29/9.
- Globaliseringskampagne: Går fremad – ved at komme fokus i det politiske indhold og der er tilknyttet SUF´er og der tales om evt. at lave en fælles kampagne.
- SUF inviteret til at turnere med DFU på erhvervsuddannelserne om integrationsproblematikken.
- Den sundhedspolitiske kampagne: der mangler at blive nedsat en gruppe – gøres søndag.
- EU initiativer er der lagt planer for. Seminaret den 20. januar arbejdes der allerede på.
- Der er sat en kønspolitisk undersøgelse/forespørgsel i gang Afdelingsnyt og ude i udvalgene med deadline for svar den 30. september.
- Der arbejdes med tekster til Afdelingsnyt i forhold til arbejdet med at styrke antiracistisk Netværk.

Kort kommentering til allerede overståede arbejdsopgaver:
- Det er vigtigt at man starter tidligt med at lave en forside til avisen Alternativ.
- Det er vigtigt at redaktionsgruppen af Alternativ eller en hvilken som helst anden tekst/folder allerede fra start gør sig nogle tanker om, hvem avisen eller folderen retter sig imod.
- Kritik af velfærdsfolder – mangler en etnisk/antiracistisk vinkel og den nye udlændingelov, desuden blev 13.000 kr. kravet efterlyst såvel som finansieringsforslag.
- Velfærdsgruppen skal have skabt en bedre beslutningsgang.
- Uklarhed om arbejdsgangen i HB – ikke gavnligt for arbejdet - vi skal strukturer vores projekter noget mere og vi skal selv følge op på de beslutninger HB tager.
- FU vil lægge Afdelingsnyt på hjemmesiden, så det bliver nemmere for alle f.eks. at se, hvilke kampagner der kører for øjeblikket.

- Lokalafdelinger følger ikke specielt med i, hvad HB beskæftiger sig med – HB ansvarlige kan ikke blot pålægge eller regne med at afdelinger udfører arbejdet. Rejsesekretærerne vil gerne bruges til at tage kontakt til afdelingerne.
- Forslag om at vi i næste nummer af RGL skal redegør mere for HB´s arbejdsplan som årsmødet har vedtaget.
- Vigtigt at HB er hele tiden har føling med hvad der rør sig i lokalafdelingerne.

Beslutning:
HB-medlemmerne har (jf. Baltser Andersens forslag på sidste HB-møde) stadig til opgave at tage kontakt til samtlige lokalafdelinger de er ansvarlige for.

4. Organisationens udvikling
Ingelise Bech Hansen orienterede om tovholdergruppens indstillinger til HB omkring udvalgets arbejde.
Tovholdergruppen er siden sidst blevet mindre, da Janne Gleerup og Inger V. Johansen har trukket sig af personlige/arbejdsmæssige grunde.
Derudover har tovholdergruppen frasorteret nogle af de opgaver HB umiddelbart havde placeret i organisationsudvalget – da de ikke mener det er muligt at nå i organisationsudvalget: det drejer sig om opbygning af et fagligt netværk, tilgængelighed for handikappede og tilgængelighed vedr. ufaglærte arbejder samt skoling. Til disse opgaver indstiller tovholdergruppen at HB finder nogle andre til at udfører arbejdet.

Særligt oplægget til en organisationsanalyse blev et stort diskussionsemne. Af de forskellige meninger der kom frem kan nævnes; At oplægget ikke lægger op til at undersøge det vigtigste problem i Enhedslisten har – nemlig at vi ikke kan lave fælles prioriteringer af politiske satsninger. At en organisationsanalyse på det niveau der er lagt op til ikke er realistisk. At det er en alt for ambitiøs plan som ikke kan nås til næste årsmøde. Det handler i stedet om, at få nedskrevet vores egen opfattelser af vores organisation, bl.a. på baggrund af de papirer, der allerede eksisterer. At papiret ikke er gennemarbejdet nok til at aflevere til studerende og derfor ikke kan nås at blive indleveret til vidensbutikken. At vi bliver nødt til at lave en organisationsanalyse inden næste årsmøde – for det har årsmødet vedtaget. Desuden kom der en kraftig opfordring til, at man benytter sig af det snart forekomne afdelingseminar til at få svar på nogle af de spørgsmål som ellers skulle foregå per interview.

Desuden kom der en klar opfordring til HB om, at sørge for, at udvalget ikke bliver en syltekrukke. Organisationshåndbogen ligger færdig – skal blot ud over rampen.

Derefter blev der stemt om ændringsforslag til oplægget om organisationsanalysen og til tovholdergruppens oplæg til arbejdsplan:

Afstemning 5, Thomas 1: ændring af 4.2 side 4: Sidste sætning efter ”organisationsudvalget” ”burde således inddrages i” ændres til ”står for” (vedr. planlægningen af afdelingsseminar d. 18/11).
Vedtaget

Afstemning 6, Thomas 2: Ændring af 4.2 side 4: Første sætning ”Afklaring af forholdet ml. aktive og passive” slettes (vedr. diskussion af forholdet mellem aktive og passive medlemmer). Vedtaget.

Afstemning 7, Finn 1: Ændring af 4.3 organisationsanalyse: 5. afsnit 5 på side 1 udgår (hvor)
Vedtaget

Afstemning 8, Falle 1: Ændring af 4.3 organisationsanalyse: 1. afsnit side 2 udgår
Vedtaget

Afstemning 9, Jaleh 1: Ændring af 4.3 organisationsanalyse: FU forbereder snarest sammen med organisationsudvalget mål og rammer for analysen. Derefter finder man nogle studerende på et af landets universiteter til at foretage denne analyse.
Faldet

Afstemning 10, Inger V. 1: Ændring af 4.3 organisationsanalyse: Tidsplanen ift. organisationsanalysen udskydes. En mere afgrænset plan for analysen udarbejdes til HB-mødet i oktober.
Vedtaget

Afstemning 11: Samlet vedtagelse af 4.2 ”Referat af møde i ”Det midlertidige eller forberedende organisationsudvalg” i Odense lørdag d. 12. aug.” med ændringer.
Vedtaget 18/0/0

Afstemning 12, Peter 1: Ændringsforslag til organisationsudvalgets sammensætning: Grænsen på 7 ophæves. Dette betyder fredsvalg.
Faldet 1/ 14/3

Beslutning:
Efter fredsvalg af HB-medlemmer til organisationsudvalget er følgende HB-medlemmer valgt: Ingelise Bech Hansen, John Littau, Majbrit Berlau og Susanne Flydtkjær.

De opstillede til de sidste 3 pladser i udvalget, der ikke skal udgøres af HB-medlemmer var:
Hans Jørgen Vad 7 Valgt
Brian Nielsen 1
Thomas Bugge 6 Valgt
Pernille Kristensen 6 Valgt
Maibritt Kerner 3
Vagn Kofoed 5
Gitte Pedersen 6

Eftersom der var stemmelighed mellem Thomas Bugge, Pernille Kristensen og Gitte Pedersen blev der foretaget en lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen var at Gitte Pedersen ikke blev valgt.

Beslutning:
Pernille Kristensen, Hans Jørgen Vad og Thomas Bugge blev valgt til de sidste 3 pladser i organisationsudvalget.

Afstemning 13, Rosa 1: HB tager dirigentens afgørelse til efterretning:
Vedtaget

5. Foreliggende sager
Orientering fra FU v/Per Clausen:
- Der er lavet en groupcare mailingsliste for FU og der laves snart en for HB
- FU skal holde møde med SUF´s koordineringsgruppe
- PPP inviteres i september til møde med relevante EL folk og evt. offentlige møder.
- Der vil blive udarbejdet nogle retningslinier for indstik til RGL, som vil blive forelagt HB.
- Italienske venner – vi skrev et brev til dem om at det vil være en dårlig ide at sende italienske tropper til Afghanistan. Det blev dog vedtaget.
- En Phd. studerende har fået udleveret HB, folketingsgruppens og FU referater i tidsperioden, hvor pinsepakken blev diskuteret og vedtaget. For fremtiden vil man bede om at ikke offentlige personer anonymiseres.
- FU bakker op om en indsamling til advokater til sagen i Århus

Valg af FU efter at Majbrit Berlau er udtrådt af FU:
- Da der ikke opstillede yderligere kandidater blev de øvrige 7 medlemmer af FU genvalgt uden afstemning: Johanne Schmidt-Nielsen, Søren Søndergaard, Falle Hjorth, Marianne Frederik, Jaleh Tavakoli, Per Clausen, Inger V. Johansen.

Vedr. HB-mailen:
- Der ligger intet forslag, så det udsættes til næste møde

Kommissorium for IU:
- Finn Sørensen og Thomas Eisler nedsættes til at redigere teksten til godkendelse søndag.

Opsupplering af arbejdsgruppe vedr. prostitution:
- Følgende indgår i arbejdsgruppen: Annelise Ebbe, Pernille Søndergård, Vincent Clausen, Line Barfod, Nina Andersen, Ingelise Beck Hansen og Vibeke Syppli Enrum.

EU-aktiviteter i efteråret 2006 og foråret 2007:
- Tidsplanen er taget til efterretning.
- FU får bemyndigelse til at færdiggøre sagen på baggrund af HB-mødet og Europagruppemødet.
- Der skal tænkes mere i EU vinkler på vores kommende kampagner.
- Mails med gode forslag kan sendes til Inger V. Johansen

Søndag

Kommissorium for IU

Forslag 14 og 15. Med en enkelt ændring (indfløjelse af ordet ”vedtagne”) blev forslaget til kommissorium for IU vedtaget

Sundhedspolitik
Baltser Andersen fremlagde forslag til sundhedspolitisk programgruppe. Derefter diskussion og forslag til yderligere vægt på forebyggelse, repræsentation af brugere, alternativ behandling, det psykiske område.

Forslag 16. Thomas 3. HB godkender en tovholdergruppe bestående af Baltser Andersen, Pernille Jensen og Margit Kjeldgaard. Vedtaget.

6. Økonomi
Punktet indledtes med gruppearbejde. Derefter diskussion og beslutninger:

Forslag 17. Søren Søndergaard: På dette møde træffes ingen beslutninger som først har virkning fra 2007. Budgettet for 2007 vedtages på HB-mødet 25.-26. november. 14 for, 2 imod, 2 undlod. Vedtaget

Forslag 18. FU: ”FU indleder forhandlinger med Enhedslisten København om at betale sine telefonudgifter, samt betale for brug af mødelokaler og kælder”. 16 for, 0 imod, 2 undlader. Vedtaget.

Forslag 19. Søren Egge Rasmussen: ”Budgetposten støtte til lokalafdelinger og SUF sættes ned i 2006 fra 80.000 til 25.000”. Vedtaget.

Forslag 20. Jaleh Tavakoli: ”Vi deler nogle udgifter med SUF. Det undersøges nærmere hvordan og hvornår og til hvad i forbindelse med kampagner og lignende”. 13 for, 4 imod, 1 undlager. Vedtaget.

Forslag 21. Søren Egge Rasmussen: ”HB arbejder for at indsamlingen til Alternativ giver mere end 150.000 kr. ” 17 for, 1 imod. Vedtaget.

Forslag 22. Søren Egge Rasmussen: ”Til HB-mødet i november fremsendes oplysninger om: Hvor meget er stemmepenge til lokalafdelinger og regioner steget? Hvor meget er den lokale partiskat fra kommunalbestyrelsesmedlemmer steget efter valget i 2005?”. 17 for, 1 undlader. Vedtaget.

Forsalg 23. Sara Lindberg Bendtsen: ”Afdelingerne såvel som landsorganisationen opfordres til at lave indsamlinger ved forskellige arrangementer, fester eller lignende”. 17 for, 1 undlader. Vedtaget.

Forslag 24. Finn Sørensen: ”Ved afholdelse af HB-møder dækker organisationen HB-medlemmernes udgifter til transport, forplejning og overnatning”. 3 for, 13 imod, 2 undlader. Forkastet.

Afstemning om det samlede reviderede budget for 2006. Heri indgik følgende forsalg fra FU uden afstemning:

1. Partiskat for tidl. Folketingsmedlemmer hæves til 70.000 kr. i 2006, da posten allerede er overskredet.
2. Div. støtte hæves fra 10.000 til 20.000 kr. Det bør være muligt, hvis vi sørger for at komme med opfordring til støtte altid, når vi svarer på henvendelser, på hjemmesiden og i annoncer.
3. Kopiudgifterne hævet til 125.000 kr. da vi i første halvår har overskredet budgettet. Det budgetterede er afskrivning af kopimaskine 68.000 kr. og 37.000 kr. til forbrug.
4. Husleje. Opsigelse af lokaler på 2. sal snarest. Budget ud fra at vi kommer ud af huslejeforpligtelsen pr. 1/11 2006.
5. Lokaleindretning, samt EDB er sat op til 100.000 kr. Vi har allerede brugt 90.000 kr.
6. Kontorartikler. Hævet til 40.000, da vi allerede har brugt 34.000, bl.a. til ny frankeringsmaskine.
7. Hensættelser til Folketingsvalg er sat ned fra 350.000 kr. til 250.000 kr.
8. Hensættelser til Barselsfond sættes ned til 25.000 kr. Der står i øjeblikket 69.000 kr. på kontoen. I 2005, blev der brugt 26.000 kr. fra denne pulje.
9. Hensættelser til Rød Fond stoppes.

Afstemning om det samlede reviderede budget: 18 for, 0 imod, 0 undlader. Vedtaget.

7. Fællesmøde med det kommunalpolitiske seminar – om velfærd og budget 2007
Oplæg ved Line Barfod.
Det var opmundrende med d. 17/5 – men slaget kommer til at stå i kommuner og amter her i efteråret. Fogh forsøger at undgå ansvaret for de nedskæringer der skal foregå. Der arbejdes målbevidst for at mere og mere skal vejes, måles og foregå på markedsvilkår. Det er spændende at se at selv nogle af de borgerliges egne borgmestre råber op.
Vi skal finde ud af hvordan vi kan støtte borgmesteroprøret – og vi skal finde ud af hvem vi kan samarbejde med, f.eks. FOA, 3F lokalt, BUPL, brugerorganisationer.
Og så skal vi give det retning mod regeringen. De 4 oppositionspartier har været enige om at det er en alt for stram vækstramme der ligger. A,F, B og Ø har stillet fælles forslag til vedtagelse i folketinget (det blev naturligvis ikke vedtaget):
”…Folketinget understreger, at et reelt kommunalt selvstyre kræver et reelt økonomisk råderum. Derfor forpligter den massive opbakning til videreførelse og udvikling af det kommunale selvstyre til fastlæggelse af rimelige økonomiske rammer. Folketinget konstaterer, at kommunernes og regionernes muligheder for at leve op til de forventninger, der stilles fra regeringen, Folketinget og borgerne om levering af ydelser og tilbud af høj kvalitet, fleksibilitet og punktlighed, i stigende grad begrænses af den kommunaløkonomiske lavvækst, der er ude af trit med den økonomiske udvikling i det omgivende samfund. ”
De fire partier siger at det offentlige forbrug skal følge det private. Der kommer snart en opgørelse over hvor mange penge mere det vil give til de enkelte kommuner. Kommunerne har mange forskellige problemer, der til sammen rammer de enkelte kommuner meget forskelligt: Udgiftsstoppet, udligningsreformen, strukturreformen, behandlingsgarantien.
Vores pointe er at der er råd. Vi foreslår derfor 10% flere offentlige ansatte samt 10% lønstigning (ikke til cheferne!).
Opgøret med den liberalistiske markesøkonomi skal tages. Vi går ind for frihed ofr borgere og ansattte til at bestemme deres egen hverdag. Vi må diskutere hvilke konkrete krav der må stilles i stedet for markedstankerne. Regeringen forsøger at individualisere det hele. Vi skal finde fælles løsninger. F.eks. styrke den lokale folkeskole i stedet for at børnene sættes i privatskole. VI bør overveje protestskat. D.v.s. frivilligt arbejde eller frivillig ekstraskat. Vi skal tydeliggøre at vi ikke accepterer de rammer og planer regeringen kommer med – vi skal selv bygge fællesskaber op.
Derefter diskussion om bl.a.:
- Meget forskellige vilkår og muligheder i de forskellige kommuner. Mange steder er det tale om at kommunerne klynker, men klapper hælene sammen!
- Der skal være sparerunde i samtlige østjyske kommner, måske muligt at lave noget sammen derfra. I Århus forberedes store nedskæringer. I København er rådighedsbeløbet rigtigt stort og der er råd til generelle forbedringer, men vækstrammen klemmer. I Odense er økonomien også rigtigt god – og de borgerlige gennemfører flere af vores forslag! I Region hovedstaden staartes med et ret stort minus, 400 mill.
- der bør udarbejdes en fælles oppositionspolitik ift. kommunerne
- dele af SD og den faglige ledelse diskuterer seriøst den norske model
- Vigtigt med konferencen d. 2. september i Nørrebrohallen. Der kommer ”visioner for velfærd”- oplæg til konferencen
- Fælles trafikselskab på Sjælland lægger op til takststigninger på 6%
- Mange penge at hente hvis kommunerne sætter ekstraordinært arbejde i gang og flytter folk fra bistandshjælp til dagpenge.
- Aktion på budgetdag i Gladsaxe hvor Enhedslisten uddelte fire 25 millioner kr. sedler (svarende til 100 mill. kr. som Gladsaxe ville have mere, hvis Enhedslistens forslag blev vedtaget) som folk kunne fordele til forskellige formål. Over 400 deltog.
- Måske kan der etableres en synlig markering i fobindelse med KLs næste repræsentantskabsmøde d. 28/9.
- Desuden diskussion af vores principper omkring de kommunale budgetter. Om hvilke betingelser der bør være opfyldt før det kan komme på tale at stemme ja til et budget.

Bilag til referatet:
1. Plan for organisationsudviklingsarbejdet i Enhedslisten frem til årsmødet i 2007 (Del af 4.2 ”Referat af møde i ”Det midlertidige eller forberedende organisationsudvalg i Odense lørdag d. 12. august” med ændringer)
2. det vedtagne kommissorium for Internationalt udvalg (5.1 med ændring)
3. det vedtagne reviderede budget for 2006 (6.1 med ændringer) (ikke online!)

Emner:

Referat af Enhedslistens 3. HB-møde

Mødet afholdt lørdag-søndag 24.-25. juni 2006

Til stede fra HB: Inger V. Johansen, Per Clausen, Falle Hjorth, Majbrit Berlau, Søren Søndergaard, Johanne Schmidt-Nielsen, Finn Sørensen, Thomas Eisler, Sara Sindberg Bentsen (lørdag til kl. 17.30), Ingelise Bech Hansen, John Littau, Søren Egge Rasmussen, Jørgen Arbo-Bæhr, Baltser Andersen, Bizhan Alankesh, Peter Hegner Bonfils, Janne Gleerup, Vibeke Syppli Enrum, Marianne Frederik (kun lørdag).

Afbud fra HB: Jack Hansen, Bruno Jerup, Susanne Flydtkjær, Jaleh Tavakoli, Rosa Hjörvar, Niels C. F. Rasmussen, Marianne Frederik (søndag)

Til stede i øvrigt, lørdag: Janus Noack, Helge Bo Jensen, Maibritt Kerner. Samt under pkt. 2 (og 3): Michael Schølardt, Thomas Bugge, Pernille Søndergaard, Niels Henrik Nielsen, Margit Kjeldgaard, Nikolaj Heltoft, Karl Kjær Johansen, Mikkel Skov Pedersen, Rikke Fog-Møller, Eva Plambeck, Carsten Ditlevsen, Line Barfod, Hans Jørgen Vad, Thomas Egholm (fra kl. 15.15).
Til stede i øvrigt, søndag, i øvrigt: Janus Noack (fra kl. 11), Hans Jørgen Vad (til kl 12), Thomas Egholm, Margit Kjeldgaard, Frank Aaen (under boligpolitik).

Lørdag d. 24/6
1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Dirigenter valgt; Inger V Johansen og Per Clausen
Referenter valgt: Helge Bo Jensen, Janus Noack, Margit Kjeldgaard
Forslag til dagsorden blev godkendt.
Referat fra sidste HB møde 27/5 godkendt med følgende bemærkning: Ingelise Bech Hansen vil gerne på organisationsarbejdet.

2. Møde med de ansatte
Indledende oplæg om arbejdet i Studiestræde, Provinssekretærernes opgaver og endelig oplæg om arbejdet på folketingssekretariatet v. Thomas Bugge, der bl.a. gennemgik de enkelte teams (sekretariat, presse, velfærd, globalt, rødt-grønt), uddybede omkring den årlige og ugentlige rytme i arbejdet, stresshåndtering, sekretærernes opgaver omkring udvalg, folketingsmedlemmernes arbejdsgiverfunktion m.v.

Derefter arbejdede forsamlingen med en Case/planlægning af en fiktiv kampagne.
Formålet med arbejdet med denne case er at få en fælles forståelse af de forskellige dele af organisationens bidrag til en tænkt kampagne. Samt at illustrere vigtigheden af at gøre sig målsætninger og metoder i en kampagne klart samt at styrke samarbejdet.

Stillet af dirigenten / Afstemning nr. 1
”Papiret Kommunikationsveje – med rettelser” (afstemning nr.1)
Det præsiseres, at formuleringerne om udvalgene skal være i overensstemmelse med vedtægterne. Vedtaget
For/imod/undl.
18/0/0

Stillet af dirigenten / Afstemning nr. 2
”Af formelle grunde vedtager HB at de nuværende ansatte fortsat er ansat” Vedtaget
17/0/1

3. Opsamling på årsmødebeslutningerne
Oplæg v. Søren Søndergaard: Det vi diskuterer nu er udmøntning af beslutninger truffet på årsmødet. Aktiviteter der omfatter alle medlemmer af Enhedslisten. Derudover laver Enhedslisten, afdelinger og udvalg en masse andre ting. Men det her er, hvad HB har en forpligtelse til at følge og lægge ressourcer ind bagved.
Mit udgangspunkt er at årsmødets arbejdsplan er en beslutning og ikke blot et tilbud. Vi forventer at afdelingerne følger de beslutninger, der er truffet.
Hvad betyder det konkret for, hvad vi skal lave i den lokale afdeling? I de oplæg, der ligger, er der ikke mange steder, det fremgår, hvad der skal ske i de lokale afdelinger. Det nytter ikke noget at vi planlægger 8 kampagner, hvis afdelingerne kun har mulighed for at gennemføre en enkelt.
I hele efteråret har vi velfærdskampagnen. Aktiviteter ift. åbningsdebatten, nationale konferencer, men også lokalt ift. budgetforhandlingerne. Der vil nok mange steder blive tale om nedskæringer. Desuden samtidig ”lige ret for alle” kampagne. D.v.s. dette efterår er ekstremt presset.
Lidt mere luft i foråret, hvor der kun foreslås en kampagne: Mod imperialistisk globalisering. Men dertil kommer årsmødeforberedelse med 4 emner, der allerede nu er sat på dagsordenen: Organisationsudvikling, EU-politik, prostitution, sundhed.

Derefter gruppearbejde om de enkelte kampagneelementer.

Velfærdsgruppen, Finn Sørensen orienterede (udover notatet/skemaet 3.2):
- Der arbejdes med notat om forliget (2. udgave). Mest en teknisk gennemgang. Forventes færdigt og på hjemmesiden nu på tirsdag.
- Der udarbejdes en folder: Om forliget, dets konsekvenser og den videre kamp (folder på 8 sider). Velfærdsgruppen gør den færdig og den trykkes i ca. 10.000 eks. om ca. 14 dage. Det rækker ind over opfølgningen på det ”Åbne brev”, følgebrevet skal laves om så det også præsenterer Enhedslistens bud i form af folderen. Udsendes senest midten af juli måned.
- Henvendelsen til afdelingen sker 1. august.
Dette til orientering. Beslutninger på dette punkt tages i forlængelse af den politiske diskussion om sagen.

Den internationalistiske kampagne. Thomas Eisler orienterede: Foreslår at HB godkender den foreslåede kampagnegruppe som en HB-nedsat gruppe, der arbejder videre med sagen frem til HB-mødet i oktober. Thomas ansvarlig HB-medlem. Niels Henrik Nielsen, Mathis Weidanz, Henrik Guldborg Bøge, Pelle Dragsted, Mads Laursen.
Der blev advaret mod seminar d. 20/8 hvis man ønsker lokalafdelingernes deltagelse, da der samtidig er kommunalpolitisk seminar (og HB-møde).
Indvending om at kampagnen mangler handlingsanvisning. Hvad vil man gerne opnå?
Der blev spurgt til om Frank Aaen og Pelle Dragsteds papir fra marts er inddraget.
Gruppen overvejer disse råd.

Beslutninger: Den foreslåede kampagnegruppe blev godkendt, desuden skal kampagnen på HB mødets dagsorden i oktober.

Prostitutionsdebat: Vibeke Syppli Enrum orienterede:

Beslutning:
Der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. Prostitutionsdebat med Line Barfod og Pernille Søndergaard samt en repr. for hvert af de tre forslagsstillere. Samt to HB-medlemmer.
Navne på arbejdsgruppen fastlægges på HB-mødet i august.
Møde 11/9 kl.19 på landskontoret (deadline for konkrete papirer 4/11)
Indhold i mødet: a) kompendium, b) seminar eller delegeretkonference.
Udarbejder forslag til beslutning vedr. evt. delegeretseminar samt indhold i kompendiet. til HB-mødet i oktober. Møde i arbejdsgruppen i oktober.

EU:
Gruppen foreslår landsdækkende seminar d. 20. januar. Med forslag til konklusioner, indstik i RGL op til dette. Ingen opfølgende regionale seminarer.
Derudover åbent årsmøde i EU-gruppen i oktober/november. Oplægget ajourføres til HB-mødet i august.

Miljø
Foreslår nummer af alternativ om energi og klima i efteråret i oktober-november. Det er tilføjelsen/opstramningen ift. det udsendte forslag fra Søren Egge Rasmussen.
Diskussion om mulighederne for at prioritere dette også.
Søndag morgen startes med stillingtagen til miljø. Der er enighed om, at vi skal arbejde systematisk med at inddrage miljø i de øvrige kampagner.

Resten udskudt til søndag
-------------------------------------------------
Søndag d. 25/6

3. Fortsat… beslutninger vedr. Opsamling på årsmødebeslutningerne

Vedr. Klimakampagne:
Klimakampagne (papir 3.5) Tilføjelse stillet af Søren Egge. ”Til kampagnen i september laves der et nummer af alternativ.”
Afstemning nr. 8. Vedtaget
11/4/1

Vedr. Anti-racistisk kampagne:
Alternativ udkommer i oktober, der afholdes ét seminar, som også skal handle om højrekræfternes vold. Krystalnatsdemonstrationerne skal ligge klar 5-6 uger før.
Peter Bonfils forslag indgår som en delmængde. Vedtaget

Vedr. Organisation:
Nogle efterlyste handling, bl.a. afholdelse af afdelingsseminar for store og små afdelinger, at skoling/introduktionsforløb kunne gå i gang og at organisationshåndbogen blev genopfrisket, mens andre påpegede, at der skal laves en analyse først, som årsmødet har besluttet.

Forslag stillet af Per Clausen: ”De HB-ansvarlige (Marianne, Janne, Ingelise, Inger og John) fremlægger på HB-mødet i august med udgangspunkt i årsmødets vedtagelser et forslag til det videre arbejde med at udvikle Enhedslistens organisation. I dette arbejde inddrages det gamle organisationsudvalg og relevante sekretærer.”
Afstemning nr. 9 Enstemmigt vedtaget

Forslag fra Inger V.: ”Sammensætning og ændring af organisationsudvalg afgøres først i august”:
Afstemning nr. 10: Forkastet
3/11/3

Samlet forslag, Per 2. Vedr. nedsættelse af organisations udvalg:
”På HB-mødet i august nedsættes et organisationsudvalg. Dette udvalg består af 4 HB-medlemmer + 3 andre. I arbejdet inddrages repræsentanter for provinssekretærer, landskontoret og de ansatte på Christiansborg. Afdelingerne opfordres til at opstille kandidater gennem Rødgrønne Linjer og Afdelingsnyt.”
Afstemning nr. 11 Vedtaget
16/0/1

Jannes forslag til fælles forståelse: ”Tovholdergruppen har som en af sine opgaver at forberede en organisationsanalyse til fremlæggelse på HB-mødet i august.”
Afstemning nr. 12 Vedtaget
14/0/3

Om sundhedspolitisk program:
Allerede i november skal afdelingerne tage stilling til nogle teser. Op i HB 7. oktober.
Tovholdere er Baltser Andersen fra HB, 1 fra det regionale niveau og en sekretær fra Christiansborg

Om kønspolitisk udvalg:
Der nedsættes et kønspolitisk udvalg bestående af Inger V. Johansen og Ingelise Bech Hansen.
Afstemning nr. 13 Vedtaget
15/2/0

5. Økonomi
Thomas Eisler gennemgik Enhedslistens økonomi. Den samlede koncern består af flere organer – eller adskilte kasser hvorimellem pengestrømmene flyder: Partiet centralt, afdelingerne, Folketinget. Det centrale regnskab har indtægter fra medlemmerne, staten, EU-oplysningen og partiskat fra folketingsmedlemmerne – i alt ca. 6 mio. kr. Udgifterne består af lønomkostninger, husleje, mødeaktiviteter, kampagner og div. Der opspares til folketingsvalg.
Thomas gjorde rede for to problemer i forhold til budget 2006 og 2007, som blev vedtaget på årsmødet. Dels er der sket en regnefejl i lønudgifterne og dels er DKP flyttet fra Studiestræde, hvilket giver større huslejeudgifter.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på løsning af disse problemer og lave en budgetrevsion, hvor driftsunderskuddet nedbringes bestående af Thomas Eisler, Bruno Jeerup, Marianne Frederik og Margit Kjeldgaard. Forslag fra Bruno Jerup indgår i gruppens arbejde. vedtaget

Revision af budget 2006 og 2007 behandles på HB-mødet i august. vedtaget

Det blev besluttet at igangsætte indsamlingen til uddelingsavisen Alternativ. vedtaget

Forslag fra Jørgen Arbo Bæhr:
”FU forelægger forslag til model for indfasning af pension for de ansatte i Landsorganisationen - og Folketingsgruppen gør det samme overfor de ansatte på Christiansborg – inden beslutning i HB.”
Afstemning nr. 14. Enstemmigt vedtaget

6. Den aktuelle politiske situation

Søren Egge fra Århus indledte og runddelte div. artikler. Bl.a. fra Danske Bank, som viser hvor godt det går økonomisk i Danmark i disse år. Den officielle arbejdsløshed er faldet. Marginaliserede grupper over 50 år og uden uddannelse har stadig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Sidste år et overskud på statens finanser på 80 mia. kr. i 2005 og der forventes 60 mia. kr. i 2006. Banken opfordrer til at den offentlige sektor holdes i ave.
Hvordan kan 1 mia. kr. i kommuneaftalen være et problem, spurgte Søren Egge retorisk. Aftalen burde være på mindst 5 mia. kr. for at holde trit med den øvrige samfundsudvikling.
Århus Kommune fastfrøs indtægter på grundskyld og dækningsafgift i slutningen af 1990’erne. Det har siden 2003 givet driftsunderskud i kommunen og man kan ikke hæve skatterne igen pga. skattestop.
Kommunen har lavet et sparekatalog på 600 mio. kr., hvoraf der skal spares 300 mio. kr. og der foregår en høringsrunde. På et velbesøgt borgermøde lød konklusionen: ”Det er regeringens skyld”. Enhedslisten søger, at koordinere aktiviteter. BUPL er også aktive.
Da kommuneaftalen går ud på, at det er de ældre, der skal nyde godt af forbedringerne, kan man så få lov til at spare ude i kommunerne uden at få problemer med folketinget?
Enhedslisten i Århus vil hæve grundskyld og dækningsafgiften i 2008, og håber på at der er nogle kommuner, der kan sætte skatten ned, for skattestoppet gælder fortsat, så det er en betingelse for at Århus kan sætte skatterne op. Enhedslisten vil også se på det store sygefravær. Hvis bare den kunne nedbringes med 10 % ville det give ca. 30 mio. kr.
Rundt omkring i kommunerne vil man fremlægge budgetforslagene i starten af august. 1. behandling af budgettet sker midt i august og mange vil indgå forlig sidst i september.

Velfærdsforlig. Tilbagetrækningsalderen skubbes 2 år i første omgang. Siden skal det besluttet mere konkret, at tilbagetrækningsalderen skal følge stigningen i den gennemsnitlige levetid.
Regeringen bryster sig af at beskæftigelsen øges med 110.000. Der er positive træk vedr. arbejdsmiljø og at 1 % går til forskning på lang sigt. Arbejdsgiverne synes forliget er uambitiøst. Fagbevægelsen roser forliget, selv 3F. De peger på at de foreslåede halve dagpenge til unge op til 29 år ikke kom med i forliget og de ønsker naturligvis også at være loyale med Helle Thorning.
Sørens vurdering er at det nok er svært for os at mobilisere på at man mister efterløn om 13 år. Fagbevægelsen fik forud for forliget mobiliseret på seniorordninger og disse er kommet med.

Forbrugsfesten i Danmark har en bagside. TV-udsendelsen ”Tilbud der dræber” viste, at Cheminova er skyld i elendige og usunde arbejdsforhold. Er der en værdikrise i gang? Ulighed både i Danmark og i udlandet.
Vi bør udnytte agurketiden.

Finn Sørensen fortalte om Enhedslistens velfærdsgruppe, protestmøde d. 2. sept., velfærdsaktiviteter
Hovedbestyrelsens velfærdsgruppe har koordineret aktiviteterne og haft et beredskab til at gå i gang med at lave løbeseddel og notat, når forliget blev kendt. Alligevel forløb det hele lidt kaotisk og ikke tilfredsstillende. Men notatet er snart færdig og er tænkt som en grundig læsevejledning.
D. 23. maj afholdtes et møde, hvor FOA og 3F meddelte, at de ikke kunne stå som indkalder, men måske nok som anbefaler af en større velfærdskonference, og efter forliget blev indgået har organisationerne nærmest rost indholdet, så der ventes ikke mere reel aktivitet fra den kant.
På årsmødet blev det besluttet at Enhedslisten skulle sende et åbent brev til en lang række organisationer med opfordring til at lave et politisk alternativ. Dette afsendes snarest.

Johanne Schmidt-Nielsen fortalte om V-dag. Vurderingen var, at der ikke ville komme kritik fra socialdemokraterne, så velfærdsmissionen måtte tage initiativ. Der var aktiviteter i København, Aalborg, Århus, Hillerød, Gladsaxe. Det gav ikke så meget presse som forventet, da der kom meget politi og det derfor ikke var muligt at gennemføre en mere opsigtsvækkende del af planen. Bærende kræfter i V-dag og d. 17. maj har været unge fra Enhedslisten.

I den efterfølgende debat vurderes forliget som værre end man kunne forudse pga. automatikken i stigende tilbagetrækningsalder. Af nye ting er omfattende muligheder for arbejdsgivere til at ansætte arbejdsløse med løntilskud. På denne måde opbygges reelt et tredje arbejdsmarked. Forliget mellem DF og regeringen indfører et krav om at udlændinge skal optjene ret til kontanthjælp.
Det er meget skuffende, at formanden fra 3F roste forliget, fordi den tid, de ufaglærte har tilbage efter arbejdslivet, bliver kortere. A-kasserne har fået pålagt en række opgaver, de længe har ønsket sig, men bliver ”bussemænd” i forhold til medlemmerne.
I Aalborg forløb V-dagen med en aktion mod socialdemokratiske partikontor. Også 3-4 fagforeninger var på gaden, men dog et andet sted i byen.
Hvordan fastholder vi modstanden mod forliget?
I Odense er der en gruppe af fagligt unge, herunder medlemmer af Enhedslisten, som kalder sig ”Velfærdsvogterne”. De gennemførte også V-dag med en åben talerstol. Der var ikke så mange til stede, men god omtale i aviserne.
Vedr. det centrale arbejde lød en foreløbig evaluering, at selv om der blev prioriteret en masse ressourcer fra HB og forbrug af ansattes arbejdstid opstod der fejl i løbesedlen, som bl.a. skyldtes uklar arbejdsdeling mellem besluttere og udførere. Der manglede en kritik af ulighed, handlingsanvisning og indmeldelsesblanket.

Vi bør fortsætte aktiviteter og opbygge det brede reelle alternativ til regeringen. Flere gav udtryk for ønsket om at kampen mod de kommunale budgetter, som mange steder vil indeholde direkte nedskæringer, bliver koblet sammen med kampen mod velfærdsforliget. Centralt i kampen mod velfærdsforliget er forringelserne af efterlønnen.

Per Clausen: ”EL forsøger fortsat at udbygge den brede modstand mod velfærdsforligets forskellige elementer.”
afstemning nr. 15. Vedtaget

Jørgen Arbo-Bæhr ”Velfærdsgruppen opfordres til i samarbejde med FLU og SUF at afholde et møde for EL og SUF’s aktive i velfærdsaktiviteterne hurtigst muligt for at diskutere så brede aktiviteter mod velfærdsforringelserne som muligt.”
Afstemning nr. 16: Vedtaget
16/0/1

Finn Sørensen:
”Indstillinger godkendes med følgende ændringer/tilføjelser:
- velfærdsgruppen udsender det åbne brev som beskrevet, så snart folderen om forliget er færdig.
- henvendelsen til afdelingerne sker 1. august.
- følgende står for møderne med de andre partier/bevægelser: Jørgen Arbo-Bæhr, Johanne Schmidt-Nielsen og Marianne Frederik.
- møderne tilstræbes afholdt i sidste halvdel af august.”
Afstemning nr. 17. Vedtaget
17/0/0

Baltser Andersen: ”HB’s medlemmer tager personlig kontakt til alle lokalafdelingerne for at aftale og drøfte omfanget af den lokale kamp mod velfærdsforringelser rundt om i landet”
Afstemning nr. 18 Vedtaget
10/0/7

Bizhan Alankesh:
Enhedslisten støtter de sultestrejkende asylansøgere på Christiansborg Slotsplads med 500 kr. Vedtaget

4. Foreliggende sager
- Orientering fra FU. Falle Hjorth: Der har været afholdt et 2-dages seminar med professionel deltagelse. Det gik godt. Mange stress-symptomer. Mere kollektiv diskussion af prioriteringen, diskussion af udbygning af arbejdsgiverrollen, FU er ikke dagligt fysisk tilstede. Seminaret mundede ud i en plan for diskussion af forskellige temaer. Den præcise arbejdsgiverrolle er noget, der foregår i FU-regi og ikke i hele HB. Der bliver arbejdet videre. Der ønskes løbende tilbagemelding til HB om, hvordan det går.
Desuden har FU drøftet og haft gæster på besøg vedr. anmeldelse mod Martin Henriksen fra DF. En række medlemmer fra antiracistisk udvalg har politianmeldt hans pro-tortur-udtalelser. Der var uklarhed om, hvilken hjælp de kunne få til udsendelse af pressemeddelelse. FU besluttede, at alle udvalg (der fortsat kan udtale sig helt frit i eget navn) fremover i alle tilfælde kan få hjælp fra pressekontoret i form af e-mailadresser mv. til pressen, men selv må stå for udsendelsen.
Desuden gæster fra EL-København om deres deltagelse i integrationsforliget. Der var forskellige diskussioner og opfordring til at diskutere de demokratiske procedurer i København. Men ikke truffet nogen beslutning, da det er lokalafdelingens afgørelse.

- Vedr. HB-mailen. Der kommer et forslag fra et kommende FU-møde. FU holder heldagsseminar d. 11/8 hvor dette bl.a. drøftes.

- Sag fra Odense. Ingelise Bech Hansen orienterede. Sagen er nu afsluttet til afdelingens tilfredshed.
- Svar på brev fra Jette Kromann. Finn Sørensen orienterede også om at vi har modtaget endnu et indlæg. Velfærdsgruppen var enig om svaret – og Finn mener ikke det er nødvendigt at gentage/fortsætte diskussionen. HB har noteret sig at Jette Kromann har sendt endnu et indlæg, HB har intet yderligere at tilføje til det allerede sendte. Evt. videre diskussion henvises til RGL.

- Kommissorium for IU. Skal findes og udsendes til næste møde.

- Beslutning vedr. mødeplan. FU indstiller at periodens HB-møder (bortset fra mødet i august der holdes i Fredericia) som udgangspunkt holdes i København, på baggrund af en beregning af transportomkostninger. Diskussion. Derefter fransk afstemning

Fransk afstemning mellem indstillingen fra FU og forslag fra Søren Egge Rasmussen og fra Bizhan:
FU (se ovenfor) : Første runde: 8 stemmer – Anden runde: 8 stemmer
Bizhan Alankesh (”HB holder sine møder i Kbh med mindre medlemmer fra provinsen ønsker at holde møder i provinsen”): Første runde: 1 stemme (udgik)
Søren Egge (”Mindst to HB-møder holdes i provinsen”): Første runde: 7 stemmer – Anden runde: 7 stemmer
Undlader Første runde: 0 stemmer – Anden runde: 1 stemmer
Konklusion: FUs indstilling blev vedtaget. Vedtaget

7. Boligpolitik
Frank Aaen indledte med oplæg:
Det boligpolitiske forslag er et gammelt forslag til det sidste HB. Det har været i høring.
Hoveddiskussionen er højere løbende beskatning eller højere skat ved realisering af værdien.
Der er to meget store problemer, dels de meget ulige fordelte skattefrie indtægter – op til 3.000 kr. om dagen. Dels er det meget svært for nye ejere, der kommer til at sidde meget hårdt i det.
Se i øvrigt vedhæftede oplæg fra Frank Aaen (i sin oprindelige form).

Margit Kjeldgaard præsenterede sin position:
Boligpolitikken og -beskatningen er meget vigtig – én af de mest ulighedsskabende forhold.
Der har været en medlemsdebat, hvor de medlemmer der har ytret sig, har talt for højere løbende beskatning. – som hvad der svarer til en husleje.
Eftersom boligpriserne afhænger af efterspørgslen. Så den mulige månedlige ydelse er den der afgør hvad prisudviklingen er. Med skattestoppet skubbes der til prisstigningerne.
Man bør tænke sig rigtigt godt om for at stille sig på en anden position end den øvrige opposition.

Derefter debat hvori bl.a. indgik følgende synspunkter:
- lejere i den almene sektor betaler også grundskyld.
- en løbende beskatning fremmer at folk bor på det antal m2 som de reelt har behov for.
- Hvordan fremmes et bæredygtigt byggeri, når man beskattes for investeringer i den gode bolig?
- Forslaget kræver, at det ikke er muligt at belåne friværdierne.
- Er forskellen mellem ejere og lejere, eller mellem fattige og rige.
- Det har vel altid været socialistisk politik at beskatte arbejdsfrie indtægter.
- Vores politik skal være letforståelig, og virke retfærdig., derfor bør beskatningen finde sted ved salget.
- Kan man ikke politisk gå på to ben? – både hæve den løbende beskatning og en værdirealiseringsskat.
- Risiko for mange penge under bordet?
- Hvordan sikres det, at der kan lånes til forbedringer af boligerne?
- Vi skal være i offensiven – og derfor åbent sige, at der er store beløb der skal beskattes.
- Vi er ikke tilhængere af et skattestop – der er nogen, der skal betale meget mere og der er flere, der skal betale mindre.
- Folk på overførselsindkonst bor primært i lejeboliger – så en skatteflytning fra skat på arbejde til højere løbende boligskatter (der også vil slå i gennem på lejeboligerne) vil være meget socialt skævt.
- Det er ikke vores mål, at grundskylden skal fjernes.

Procedure forslag: Stillet af Frank Aaen
Der stemmes først mellem de to hovedprincipper: Slut-Værdistigningsskat vs. Højere løbende ejendomsskat. Vedtaget

Stillet af Søren Egge Rasmussen
Der skal arbejdes videre med et boligpolitisk udspil, hvor der både sker løbende beskatning, samt beskatning af værdistigningen i forbindelse med salg.
Afstemning 21 Forkastet
1/13/1

Stillet af Finn Sørensen
Sidste linje i FrankAaens papir slettes
Afstemning nr 20 Vedtaget
14/0/1

Stillet af Finn Sørensen:
Papiret har status som principvedtagelse
Afstemning nr 19 Vedtaget
12/3/1

Afstemning mellem linjen i papirerne fra Frank Aaen og fra Margit Kjeldgaard:
Frank Aaen: 15
Margit Kjeldgaard: 0
Undlader: 1
Afstemning nr 22

For / mod linjen i Frank Aaens boligpolitiske oplæg : alle mod én stemme.
Vedtaget
13/1/?
Enhedslistens boligpolitiske principper

Med en række ændringer blev tidsplanen vedtaget
Afstemning nr 25 Vedtaget
12/0/1

Emner:

Referat fra 2. HB-møde

Tilstede fra HB: Niels Rasmussen, Johanne Schmidt-Nielsen, Jørgen Arbo-Bæhr, Finn Sørensen, Søren Egge Rasmussen, Peter Hegner Bonfils, Vibeke Syppli Enrum, Søren Søndergaard, Jens-Ove ”Jack” Dam Hansen, Per Clausen, Rosa Hjörvar, Baltser Andersen, Ingelise Bech Hansen, Susanne Flydtkjær, John Littau, Jaleh Tavakoli, Sara Bentsen, Thomas Eisler, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Janne Gleerup.

Tilstede i øvrigt: Maibritt Kerner, Helge Bo Jensen, Henrik Guldborg Bøge, Katayoun Yazdanya (under punkt 1-2), Gunna Starck (under punkt 5-6).

Afbud: Bizhan Alankesh, Bruno Jerup, Majbrit Berlau, Inger V. Johansen.

1. Konstituering
Falle Hjorth og Marianne Frederik valgt som dirigenter.
Referaterne fra 29/4 og 14/5 godkendt.
Forretningsordenen behandles først under pkt. 4. Den hidtidige gælder indtil da.

2. Den aktuelle politiske situation
Finn Sørensen indledte om d. 17. maj og perspektiverne:
Demonstrationerne viste sin effekt allerede inden de var afholdt, det er vi ikke vandt til!
Der blev som bekendt tale om største demonstrationer siden 1985! I 1985 var det mere kollektivt, da trak vi folk med ude fra arbejdspladserne. Bortset fra elev- og studenterbevægelsen har det denne gang mest været en individuel stillingtagen. Styrken er, at det så måske bunder dybere politisk, ”nu kan det være nok” er holdningen mange steder. Folk føler en optimisme og gå-på-mod. Men det har været en svaghed at der kun har været begrænsede diskussioner om hvad der så skulle ske bagefter. De faglige talere på demonstrationen udmærkede sig ved at være ret svage. Der var intet der rakte udover d. 17. maj. Det handler om en større politisk uenighed i 17. maj initiativet: Den ene fløj vil kæmpe indtil forringelserne er taget af bordet, den anden fløj mener at det i virkeligheden skal klares ved forhandlingsbordet.

Men 17.maj bevægelsen repræsenterer en væsentlig radikalisering af elev-, studenter og fagbevægelsen. Vi skal måske helt tilbage til slutningen af 1960’erne for at se en bevægelse der forbandt disse kræfter på tværs.

I FOA og 3F er formændene blevet skarpere i replikken. FOA vil ikke acceptere nogen forringelser af efterlønnen. Selv 3F´s formand er blevet skarpere i replikken med udtalelser om, at demonstrationerne også er en advarsel til SD. Og han sagt ja til, at man skulle acceptere DFs udspil om at frede efterlønnen. Andre i 3F stritter imod, men med forårets aktiviteter i 3 F er der sat gang i en proces der er svær at stoppe. Det er spændende at 3F og FOA nu er gået sammen om at fastholde aktiviteter efter 17. maj ved at indkalde alle bag 17. maj-demonstrationen og 8. maj konferencen – herunder Fagligt Ansvar og LO-storbyerne - til et møde d. 7. juni for at drøfte de videre aktiviteter, hvad man kan lave sammen og hvad man evt. laver hver for sig.

Udgangspunktet er, at selve 17.maj initiativet er lukket ned. Dele af elev- og studenterbevægelsen har forsat aktiviteterne, med besættelser mv. Velfærdsmissionen fortsætter med inititativer. I erkendelse af , at fagbevægelsen ikke mener den kan mobilisere til en fælles konference på denne side af sommerferien har ungdommerne indkaldt til deres egen konference d. 5. juni, hvad der er meget fint. Det giver mulighed for at holde liv i bevægelsen som helhed.

Den 23. maj havde Fagligt Ansvar og LO-Storbyerne indkaldt organisationerne bag 8. maj-konferencen + 3 F og FOA. Her var der enighed om grundlaget for videre aktiviteter må være 17. majparolerne. Der er enighed om, at det er vigtigt at udvide aktiviteterne også med kommunernes økonomi. Desuden er der enighed om at de der var samlet d. 23. maj også mødes så snart der er indgået et forlig. Fagligt Ansvar har foreslået en konference d. 2. september for at starte efterårets aktiviteter i sammenhæng med fremlæggelsen af finansloven. På mødet meddelte FOA og 3 F at de ville indkalde til drøftelse som før nævnt.

Hvis der indgås forlig ændres dagsordenen, da dele af fagbevægelsen ikke vil være med til at tage afstand fra forliget, hvis Socialdemokraterne er med. Der er også fare for at et forlig vil bryde alliancen mellem fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen, hvis SU´en fredes.

Der er brug for at presset opretholdes på socialdemokraterne. Men EL må også i offensiven i diskussionen om politisk alternativ og alternativ politik. I FOA og 3F drøfter den norske model, hvor LO i Norge skabte regeringsgrundlaget for den senere socialdemokratiske regering. Vi må ind og sætte dagsordenen i den diskussion. Her er årsmødevedtagelsen om ”åbent brev til de progressive kræfter” et godt udgangspunkt. Kampen om grundlaget for den nye regering er allerede gået i gang, vi skal sætte dagsorden her, ellers er der andre, der gør det!

Hvad har vi af beredskab i EL i forhold til et forlig? Vi har brug for en kort og klar gennemgang af forliget. Samtlige i bevægelserne bør have Enhedslistens analyse få timer efter forliget er indgået. Der bliver en kamp om forståelsen af forliget. Desuden har vi brug for en løbeseddel og for at koordineringen i Enhedslisten udvikles, bl. a. ved at HB´s velfærdsgruppe fortsætter.

Derefter rapporterde HB-medlemmerne fra demonstrationerne og aktiviteterne i andre dele af landet samt kommentarer og diskussion om behov for bredere materiale, at EL-løbesedler ikke kun må være rettet mod København (kritik af den første løbeseddel), behov for netværk af fagligt aktive medlemmer, de begrænsede arbejdsnedlæggelser d. 17/5 og forklaringer på dette, behov for strejkestøttearbejde når der faktisk er arbejdsnedlæggelser, vigtigheden af at inddrage pædagogerne og lærernes organisationer, svagheder i mobiliseringen i dele af fagbevægelsen hvor der især satsedes på busser og annoncer, men ikke på egentlig mobilisering.

I øvrigt fremførtes kritik af Enhedslistens Købehavns deltagelse i integrationsforliget i Københavns kommune. HB har imidlertid ikke et fælles grundlag at diskutere og behandle denne sag på. FU orienterede om at man indkalder Københavnsbestyrelsen til møde om sagen.

Konklusion:
Velfærdsgruppen skal fortsætte: Majbrit Berlau, Finn Sørensen, Jaleh Tavakoli, Marianne Frederik, Johanne Schmidt-Nielsen og Jørgen Arbo-Bæhr har beslutningskompentencen. Desuden indkaldes andre efter behov. Svar på forslag fra Jette Kromann overlades til denne gruppe.

Desuden vedtog HB et forslag fra John Littau i. f. t velfærd: ”FU opretter netværk i samarbejde med SUF, fagligt udvalg og uddannelsespolitisk udvalg”.

3. Evaluering af årsmødet
Marianne Frederik indledte:
Langt det meste af årsmødet fungerer godt. Kan måske fungere bedre med kontakt til det praktiske. Optælling af afstemningerne gik ikke så godt i starten, men bedre efterhånden. HB-optællingen burde kunne klares lettere med EDB-program.
Søren Søndergaard indledte fra pressegruppen:
Før årsmødet var de meget i tvivl om hvordan man skulle kunne få pressen til at interessere sig for de udtalelser der lå. Tog opinionsundersøgelsen som vi lavede. Søren erkender at det var en fudstændig korrekt beslutning at holde årsmødet på Christiania! Men der var ting der kunne været gået galt, feks optræk til større slagsmål.
Men årsmødet har tre vigtige funktioner for Enhedslisten: 1. At træffe beslutninger 2. At fungere som et godt årsmøde for medlemmerne, 3. At få budskabet ud over rampen. Dirgenterne gjorde en fremragende indsats.

Derefter diskussion om bl.a. nytten om problemerne ved flere delegeretkonferencer, hvordan stedet for årsmødet kan bruges politisk også fremover, hvordan vi skal ”tænke” årsmødet ift. pressen og hvor høj musikken bør være!

Konklusion:
FU har ansvaret for at opsamle erfaringer fra årsmødet 2006 med henblik på vedtagelse på et af de førstkommende HB-møder til brug for forberedelsen af næste årsmøde.

4. HBs arbejdsopgaver og fordeling af opgaverne
Der blev fundet ansvarlige for de forskellige årsmødebeslutninger (se vedlagte liste). Desuden blev det vedtaget at: ”De ansvarlige for de enkelte områder leverer en A4-side om deres overvejelser for organisering af arbejdet til HB-mødet i juni.”

Desuden blev forslag fra Søren Egge Rasmussen vedtaget med 14 stemmer for, 1 imod:
”Organisationsudvalget fremlægger på næste HB-møde de emner de har arbejdet med og hvilke aktiviteter der kan sættes i gang uden at være i modstrid med årsmødets beslutninger om organisationsanalyse.”

Vedtagelse af HBs forretningsorden
Efter afstemninger om en række forslag og ændringsforslag blev den samlede forretningsorden vedtaget enstemmigt.
Som en følge af årsmødets diskussioner og beslutninger fremgår det af den vedtagne forretningsordenen at indkaldelser til HB-møder med dagsorden fremover skal sendes til kontaktpersoner for lokalafdelinger og udvalg. Ligesom de skal være tilgængelige på hjemmesiden.
HBs forretningsorden - kan også rekvireres på landskontoret.

Vedtagelse af HBs mødeplan
Efter en række afstemninger blev følgende vedtaget. Hvor møderne holdes afgøres på næste møde. Desuden vedtog HB følgende forslag stillet af Søren Søndergaard: ”HB-mødernes geografiske placering afgøres på næste HB-møde. Inden mødet udarbejdes en opgørelse over det samlede økonomiske og tidsmæssige forbrug ved de forskellige muligheder, herunder hvis der bevilges flybilletter til de kammerater, som bor længst væk.”

1. møde Søndag d. 14. maj (efter årsmødet)
2. møde Lørdag d. 27. maj i København
3. møde Lørdag d. 24. - 25. juni i København
4. møde Lørdag-søndag d. 19. - 20. august (samme sted som kommunalpolitisk seminar søndag d. 20. august).
5. møde Lørdag d. 7. oktober
6. møde Lørdag-søndag d. 26.-27. november
8. møde Lørdag-søndag d. 6. – 7. januar 2007
9. møde Lørdag d. 10. februar
10. møde Lørdag d. 17. marts
(Delegeretvalg og urafstemning d. 29/3-19/4)
11. møde Lørdag d. 21. april 2007
Årsmøde d. 4. -6. maj 2006 (Bededagsferien)
Derefter foreslås de næste HB-møder til d. 6/5 (umiddelbart efter årsmødet afslutning) samt lørdag d. 19. maj 2007.

5. Valg af Forretningsudvalg
HB besluttede at der skal sidde det maximale antal, 8 personer, i FU
Følgende 8 personer stillede op og blev derfor valgt uden afstemning:
Per Clausen, Falle Hjorth, Søren Søndergaard, Inger V. Johansen, Jaleh Tavakoli, Majbrit Berlau, Marianne Frederik, Johanne Schmidt-Nielsen.

Forslag fra Bizhan Alankesh om regional og kønsmæssig sammensætning af FU kan ikke behandles, da det ikke er foreneligt med vedtægterne.

6. Foreliggende sager
Arbejdsmiljøet på landskontoret. Falle Hjorth orienterede: FU har undersøgt hvad der kan gøres. Der startes med et seminar inden sommerferien. HB bemyndiger FU til at arbejde videre med sagen.

Orientering om evt. kommende eksklusionssag fra Odense. Ingelise Bech Hansen orienterede.

Orientering om medlemsudviklingen. Helge Bo Jensen fortalte at der stadig er en stor tilstrømning af nye medlemmer. Siden nytår har vi fået 354 nye medlemmer. Der er dog også i alt ca. 200 der er blevet slettet pga kontingentrestance eller har meldt sig ud i samme periode. Men altså stadig en væsentlig vækst. Tempoet kan slet ikke måle sig med samme periode sidste år, men i forhold til tidligere år hører de seneste måneder til de bedste vi har oplevet.

Valg af medlem til Rød Fonds bestyrelse (udover de 5 årsmødevalgte udpeger HB et medlem): Bizhan Alankesh valgt uden modkandidat.

Emner:

Referat af 1. HB-møde

0. Konstituering

a. HB-mødet konstateres at være korrekt indkaldt, eftersom at Enhedslistens nyvalgte HB altid mødes kort efter valget med den er valgt – med denne dagsorden.

b. Referent: Janus Noack – FU – sekretariatet.

1. Næste HB-møde

a. Næste HB møde er: Lørdag den 27 maj, kl 10.30 – 18.00 i København

2. Valg af midlertidigt FU

a. Til midlertidigt FU valgtes: Jaleh Tavakoli, Bizhan Alankesh, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Maibrit Berlau og Per Clausen.

3. Andet

a. Det blev bekræftet, at det udvalg af HB medlemmer, som det afgåede FU havde nedsat til at være ansvarlig for den igangværende velfærdskampagne, at de forsat er beslutningsdygtige under denne kampagne.

Emner:

Referat af 11. HB-møde

Tilstede fra HB: Søren Søndergaard, Finn Sørensen, Bruno Jerup, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen, John Littau, Gry Blom Hempel, Bizhan Alankesh, Falle Hjorth, Mette Bang Larsen, Inger V. Johansen, Claus Pedersen, Rune H. Jakobsen, Helge Bo Jensen, Janne Gleerup (fra 13.45), Jaleh Tavakoli (fra 13.30)
I øvrigt tilstede: Thomas Eisler, Maibritt Kerner, Hans Jørgen Vad
Afbud: Majbrit Berlau, Morten Riis, Farrokh Jafari, Ingelise Bech Hansen (fra 16.45), Janne Gleerup og Jaleh (før frokost)

1. Konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Referat fra HB-møde 4-5. marts: Søren Søndergaard og Inger V. J. havde inden mødet gjort indsigelser på mail om at forkastede forslag ikke var refererede. Nye retningslinjer for referater kommer op efter årsmødet.
Dagsorden: FU´s forslag til dagsorden blev godkendt– Vedtaget
Forslag til dirigenter: Mette Bang Larsen og Falle Hjorth – godkendt.
Referent: Thomas Eisler

2. Den aktuelle politiske situation, herunder hvilke aktuelle politiske udtalelser til årsmødet.
Indledning v. Ingelise Bech Hansen:
Marianne Jelved blev fremstillet som den store helt på indfødsretsdagen. Sprogkrav lever ikke op til retssikkerhed.
Asylcentre er kommet i fokus: folk sidder i årevis, især fokus på de børn det rammer. Røde Kors er kommet i fokus – er det i orden at de lægger navn til? Nogen vil sætte maksimumgrænse på hvor længe folk kan sidde i asylcentre. Problemet er den restriktive politik.
Asmaa har været så heldig at blive studievært. Nogle kvindeorganisationer har kritiseret det. Det er i orden at en kvinde med tørklæde kan være studievært. Hun er gået ud og blandet sig i debatten. Man skal ikke lave regler for hvilken påklædning folk skal have på TV. Asmaa har ikke sagt noget, der strider med Enhedslistens politik. Vi både fik og mistede stemmer pga. Asmaa.
Muhammed-sagen spiller stadig en rolle.
Fødevare-området har været en sand gyser. Kontrollen er blevet skåret ned – herunder den forebyggende indsats. Lars Barfoed blev samtidig en vigtig brik i spillet mellem Dansk Folkeparti og de Konservative. Samtidig med at de Radikale laver frihedsbrev ift. Socialdemokratiet. Fødevarekontrollen bliver flyttet til et andet ministerium, hvilket ikke løser problemerne med manglende ressourcer.
Trafik: Nogle fra Venstre meldte ud med højere hastighedsgrænser. Flemming Hansen har klaret frisag med togdriften.
Socialdemokraterne: har dårlige meningsmålinger. Et Velfærdsudspil som har gode elementer. Indre splid og personer slører politikken.
Radikale: Piller ved universalitetsprincippet. Kader er blevet forfremmet.
Konservative: Nogle vil gerne i regering med de Radikale med Kader som leder.
Fogh er interesseret i fortsat samarbejde med Dansk Folkeparti.
SF kommer til at fremstå som det rene parti og er kommet med udspil.
Vi bruger heldigvis kræfterne på politikudvikling. Vi kan håbe at Socialdemokraterne nu går i opposition.
Velfærdsudspillet indeholdt ikke de store overraskelser – forringelser på alle områder.
Glædeligt at der er mobiliseringer. Vi kan håbe på at erfaringerne fra Frankrig smitter af. Der har især været fokus på pension/efterløn og SU /uddannnelse. Der er nedsat kampagnegruppe, der arbejder med 17. maj i København, der er også aktiviteter på vej i Odense, Århus…
Herefter diskussion om de politiske partier, mobiliseringer til 17. og 29. maj, socialisme og religion, Palæstina, PCF konference om løsarbejde, Århus Sporveje samt hvilke aktuelle udtalelser, der skal op på årsmødet.
Det blev besluttet at ”de korte politiske udtalelser må være på højst 3 afsnit (en halv side) og skal indeholde en handlingsopfordring.
Det blev besluttet at der skal laves udtalelser om: Velfærd, EU, Latinamerika, Palæstina og Irak.
EU-udtalelsen skal give svaret på Anders Foghs udmelding om at forfatningstraktaten skal genforhandles.

3. Årsmødeforberedelse
 Dirigenter: Pia Boisen, Marianne Frederik, Bruno Jerup, Christian Juhl, Emil Axelgaard, Mette Bang Larsen
• Tina Søborg er suppleant hvis der er forfald.
 Forretningsorden
Kandidatudvalg: Indstilling fra FU er, at det fortsat er amter og storkredse, der udpeger repræsentanter.
Diskussion af stemmeoptælling ved vigtige forslag og talerliste,
Det skal stå i forretningsordenen at årsmødet båndes.
Det blev vedtaget at enhver delegeret kan kræve stemmeoptælling.
Forslag fra Søren S. til forretningsordenens pkt. 7 blev forkastet: ”Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke talertiden” ændres til ”Når den afsatte tid til diskussion er opbrugt afbrydes talerlisten”
Skitse til forretningsorden blev herefter vedtaget.
Forslag fra Finn, om at det overgår til FU at finde ud af hvem, der skal sige velkommen og afslutte. – Vedtaget.
HB valgte følgende pressegruppe: Gry Blom Hempel, Søren Søndergaard, Mette Hedegaard, Mikkel Skov Petersen, Karl Kjær, Line Barfod og Rune Lund.
HB besluttede: Hovedparolen er ”Vi har råd til velfærd”. Der skal være underparoler. FU fastlægger underparolerne.

 Årsmødedagsorden
Diskussion om hvordan vi kan behandle de mange forslag og hvilken dagsorden, herunder Nørrebro-afdelingens forslag. Redaktionsudvalg vedr. Organisationsprincipper, konkrete rammer og initiativer og arbejdsplanen.
Forslag fra Søren Søndergaard blev vedtaget: Hovedforslagene til årsmødet udsendes i en udgave hvor ændringsforslagene er placeret i kursiv eller i en spalte ved siden af teksten.
Forslag fra Inger om, at der ikke stemmes om udvalgsstruktur på dette årsmøde blev forkastet.
Forslag fra Falle om at forslagene vedr. ytringsfrihed behandles under punktet ”andre forslag” blev vedtaget.
Forslag fra Helge om at FU bemyndiges til at nedsætte redaktionsudvalg blev vedtaget. Èt udvalg vedr. 4.1 og 4.2 samt ét udvalg vedr. 7.1. De to redaktionsudvalg arbejder før og under årsmødet.

Hvem fremlægger HB´s forslag:
Dagsorden 1.2 samt 1.2.1, 1.2.2 – Finn S.
1.4.1 fremlægges af Rune J.
1.4.2 fremlægges af Ingelise
2.1 mundtlig beretning – Majbrit eller Janne
Hovedpunkter i den mundtlige beretning mailes ud til HB med mulighed for input, indvendinger m.v.
3.1 Marianne
3.2 Finn Sørensen
4.1 / 4.2 et HB-medlem, der sidder i organisationsudvalget
5A.1: fremlægges af Inger.
Forslag fra Helge om at trække 5A.1 blev forkastet
5.A.2: - Bruno
5A.4: et HB-medlem, der sidder i organisationsudvalget
5A.5: et HB-medlem, der sidder i organisationsudvalget
5B.2: Finn S.
5B.2 behandles under dagsorden 1.2.
7.1: Falle
8.1: Thomas Eisler
8.2: Thomas Eisler

Problematiske forslag:
1.4.3: HB mener det ikke kan behandles, da det er stillet for sent.
2.1.1: HB indstiller, at det ikke kan behandles, fordi man ikke kan stille ændringsforslag til beretningen.
3.4.2:
5A.6: Fuldstændig uklart med mindre 5A.6.1 vedtages.
8.2.2: Det er et forslag til vedtægtsændringer.
Gruppearbejde om organisationens udvikling:
Forslagene til spørgsmål til gruppearbejde er ikke udsendt til HB, men er heller ikke færdige.
Gruppespørgsmålene knytter sig til de udsendte forslag og grupperne er ikke emneopdelte, men opdeles vilkårligt på tværs af afdelinger.
Diskussion: Skal det være samme stil som under velfærdspunktet. Tovholdere til grupperne.
Gruppearbejde om Velfærd: Janus har kombineret de tre modeller, caféseminar, idéværksted og caféteater.
Diskussion om Caféteater skal udgå. Det skal være mere eksplicit handlingsrettet.
Janne gør oplægget til gruppearbejdet færdig til FU.
Workshop 8 med caféteater bliver. 3 af Jannes forslag til grupper tilføjes.
Janne vil gerne fremlægge formålet med gruppearbejdet til årsmødet.

Urafstemning:
Indstilling vedr. hvilke nye valgkredse der skal besættes ved urafstemningen (FU har vedtaget indstilling)
Helge fremlagde Bues skøn af hvor mandater falder efter hhv. den gamle og nye valglov. Årsmødet skal finde stedfortrædere til de 7 kredse med bedst valgchance efter den nye valglov.
Valg af HB-medlemmer til kandidatudvalget: Bizhan og Ingelise.
HB beder HB’s medlemmer af kandidatudvalget undersøge kandidaterne og afdelingernes ønsker inden årsmødet og på baggrund af dette fremkomme med et eller flere mulige forslag.

Det blev besluttet at samle ind på årsmødet til B’ilins folkekomité mod Muren overfor forslag om indsamling til Irakiske Oliearbejdere.

4. Skoling
Helge Bo Jensen indledte om forslag til Enhedsliste-grundkursus. Opgaven ligger i afdelingsregi.
Forslag fra Janne blev forkastet: De endelige beslutninger vedr. Enhedslistens grundkursus vedtages af det nyvalgte HB efter årsmødet 2006. Papiret Enhedslistens grundkursus med diverse ændringer danner udgangspunkt herfor.
Herefter blev vedtaget forslag vedr. Enhedslistens kursusvirksomhed:

For: Finn Sørensen, Falle Hjorth, Bruno Jerup, Gry Blom Hempel, Rune H. Jakobsen, Jaleh Tavakoli, Inger V.J., Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Søren Søndergaard, John Littau, Mette Bang Larsen, Bizhan Alankesh – ingen mod eller undlader.

Derudover blev det besluttet at ”HB indhenter beretninger fra afdelinger, der har gennemført skolingsvirksomhed i 2006 med henblik på en samlet evaluering af indsatsen.”

5. Batasuna – diskussion
Inger V. Johansen og Falle indledte. Inger om at baggrunden for diskussion er, at FU afviste at deltage i konference arrangeret af Batasuna. I mellemtiden har ETA erklæret våbenhvile. FU afviste at tale med repræsentant fra Batasuna. Det var Ingers opfattelse at dette var en ændring ift. tidligere politik.
Falle derefter om, at det ikke er en fejl at forbinde Batasuna og ETA. Batasuna har aldrig taget afstand fra ETA-aktioner, som ETA ikke selv har taget afstand fra. Organisationer der ikke kan finde ud af at tage afstand fra den slags forbrydelser er ikke vores venner.
Efter nogle mindre ændringer, blev udtalelsen om Baskerlandet vedtaget:

For: Finn Sørensen, Falle Hjorth, Bruno Jerup, Gry Blom Hempel, Rune H. Jakobsen, Jaleh Tavakoli, Inger V.J., Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Søren Søndergaard, John Littau, Mette Bang Larsen, Bizhan Alankesh – ingen mod eller undlader.

6. Foreliggende sager
Drøftelse af Enhedslistens deltagelse i Irak-konference. Forslag fra Internationalt Udvalg: ”Stop mord og trusler på venstreorienterede i Filippinerne
Forslag fra Finn om at de første tre afsnit stryges blev forkastet.
Med en enkelt ændring blev udtalelsen vedtaget:

For: Finn Sørensen, Falle Hjorth, Bruno Jerup, Rune H. Jakobsen, Jaleh Tavakoli, Inger V.J., Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Søren Søndergaard, John Littau, Mette Bang Larsen, Bizhan Alankesh – ingen mod eller undlader.

HB vedtog, at der i 2006 i lighed med tidligere år er muligt at melde sig ind i Enhedslisten 1. maj for 100 kr.
Følgende punkter kunne ikke nås: Kommissorium for Internationalt udvalg, Organisationens udvikling v. Gry Blom Hempel, Orientering fra FU v. Marianne Frederik

Emner:

Referat af 10. HB-møde 4.-5. marts

Til stede fra HB: Falle Hjorth, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Brian S. Nielsen(søndag), John Littau, Bizhan Alankesh, Jaleh Tavakoli (til søndag kl. 14.30), Morten Riis, Søren Søndergaard (lørdag), Janne Gleerup(til søndag kl. 16.15), Ingelise Bech Hansen Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen, Rune Jacobsen, Farrokh Jafari (lørdag), Inger V. Johansen, Mette Bang Larsen (lørdag), Majbrit Berlau (til lørdag kl. 17.15), Gry Blom Hempel (søndag),
Afbud: Brian S. Nielsen (lørdag), Rune Lund (begge dage), Claus Pedersen, Gry Blom Hempel (lørdag), Majbrit (søndag), Søren Søndergaard (søndag), Helge (afbud fra lørdag kl. 15)

I øvrigt tilstedeværende: Hans Jørgen Vad, Maibritt Kerner, Thomas Eisler, Frank Aaen, Mette Hedegaard (lørdag kl. 13-15), Pernille Søndergaard (søndag under velfærdspunktet), Agnes (søndag kl.12.45-14.30), Birthe (søndag kl.12.45-14.30), Hamoon søndag kl.12.45-14.30)

1 Konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Dirigenter: Janne Gleerup og Helge Bo Jensen, Referent: Thomas Eisler

Dagsorden blev godkendt.

HB-mødet 21-22. januar: nogle beslutninger er ikke blevet udført. Referatet blev godkendt.
Ekstraordinært HB-møde 13. februar. Helge ønsker ordlyden af forslag indført i referatet. Bizhans navn mangler i afstemningerne, hvor han stemte med flertallet – alle tre gange.
Herefter blev referatet godkendt.

2. Den aktuelle politiske situation
Oplæg v. Finn Sørensen
Danmark er ikke det samme land som før.
150.000 er flyttet fra Socialdemokraterne til Dansk Folkeparti. Der er ikke tale om holdningsændringer. Det uddyber Socialdemokratiets krise. Det kan medføre en ny magtkamp. Der bliver næppe opgør før næste valgkamp.
Der er langt skarpere diskussioner i befolkningen om holdningen til indvandrere og omverdenen. Det er godt at få diskussionen. Vi skal tage kampen op ved kaffebordene. Der er mange spontane initiativer der vil styrke respekt og plads til alle.
Statsministeren hvad har han gang i?
Statsministeren anklager brede kredse i erhvervsliv, intellektuelle, forfattere og for at svigte ytringsfriheden. Det handler om, at Politiken har afsløret regeringens fejl. Derfor bruger han angrebet for at bortlede fokus på regeringens håndtering af konflikten, samt diskussioner om regeringens politik i øvrigt. Det er også for at inddæmme Dansk Folkepartis fremgang. Han ser udlændingespørgsmålet som jokeren i forhold til regeringsmagten. Dermed er der en trussel om et folketingsvalg.
Men han har også skabt problemer for sig selv.
Han har lagt sig ud med dele af erhvervslivet og Uffe Ellemann. Der kører offentlige diskussioner mellem folk i regeringen, så helt styr han har ikke på det.
Hvordan påvirker krisen forhandlinger om velfærdsreformer?
Socialdemokraterne er blevet svækket. Helle Thorning er meget interesseret i forlig samtidig med at det er blevet sværere for dem at få noget. På udlændingeområdet vil Dansk Folkeparti have stramninger som en del af velfærdsreformerne. Fogh har aldrig givet dem VETO-ret, så han har inviteret dem med for at splitte dem. Der er en grænse for hvor meget han kan basere sig på Dansk Folkeparti.
Enhedslisten lægger pres på Fogh: Påpeger hans dobbeltmoral i Muhammed-sagen.
Det er vigtigt at få dagsordenen over på velfærden og komme i offensiven. Overfor dem, der stemmer DF kan vi ikke bruge argumenter, når de har set danske flag blevet brændt af. Vi skal tage fat i at regeringens politik uddyber integrationsproblemer.
FOA har præsteret 120.000 underskrifter. BUPL har holdt stormøde med 1700 tillidsrepræsentanter. LO-Storbyerne har engageret en kampagne om kommunernes økonomi.
Fagligt Ansvar har sat gang i velfærdskampagne.

Derefter diskussion om:
- Forsvar for ytringsfriheden. Vi skal udstille dobbeltmoralen – lave katalog over begrænsninger i ytringsfriheden: ytringsfrihed.dk, ROJ TV, efterretningstjenestens foreslåede øgede beføjelser, portostøtten, Pia Kjærsgaards retssager mod folks ytringer,
- Udviklingen i Socialdemokratiet. Deres manglende alternativer.
- Virksomhedslederne er ikke vores venner: Grundfos knægter fagforeninger i Kina, men interessant at Niels Due kritiserer regeringen og det kan puste til modsætningen med de Konservative.
- Dansk Folkeparti: Hvordan vinder vi folk tilbage, der stemmer på dem: vi skal forbinde det med de sociale spørgsmål, velfærd.
- Vil regeringen fortsætte samarbejdet med Dansk Folkeparti.
- De forskellige initiativer ift. Muhammed-tegningerne.
- Den anti-racistiske kamps rolle.
- Naser Khaders forening: der er mulig for at foreningen trækker Naser Khader til venstre eller om det lægger grunden for en VKR-regering.
- Ytringsfrihed.dk – kan vi starte en retssag? Det var en god idé at stille spørgsmål i folketinget.
- Udligningsreformen: Den flytter ikke penge fra de rige til de fattige kommuner. Desuden flytter den penge fra de fattige til de rige personer.
- Folkeskoleforligets elendighed og den manglende diskussion om uddannelsespolitik.
- Vi skal sætte fokus på velfærden og være konkrete.
- Vores engelske udtalelse er ved at blive oversat til arabisk
- DF vinder på flagafbrændinger mv. uden at de behøves sige noget.
- Vi skal presse Fogh!

Forslag fra Bruno til udtalelse om udligningsreform (behandlet søndag).
Et ændringsforslag fra Finn Sørensen blev vedtaget og en række ændringer fra Morten Riis blev indarbejdet, hvorefter udtalelsen blev enstemmigt vedtaget.

Den vedtagne udtalelse: Fra pensionist til grossist

3. Om debat, debatindlæg og behandling af indkomne forslag

Helge fremlagde forløb vedr. tegninger til RGL og en anonym presseudtalelse, der blev udsendt om FU og HB’s behandling af dette.
Tegningerne er trukket og indsenderen ønsker ikke at udtale sig til pressen.
Diskussion om:
- retningslinjer for RGL
- retningslinjer for HB-maillisten
- forslag fra Ulf om nyhedstjeneste
- muligheder for debat på hjemmesiden

Herunder blev der behandlet forslag vedr. retningslinjer for RGL og HB’s mailliste og forslag fra Ulf om nyhedstjeneste.

Følgende retningslinjer for debatindlæg i RGL blev vedtaget. De erstatter dermed formuleringerne i om debatindlæg i »retningslinjer for Rød-Grønne Linjer« vedtaget af HB 20/5 2001:

- Alle medlemmer har ret til at få bragt et læserbrev på maks. 2000 anslag.
Med »læserbreve« forstås tekst (dvs. bogstaver og mellemrum), men ikke tegninger, billeder, malerier, postkort, videobånd, CD’er m.m. Derimod har ethvert medlem mulighed for at tilsende sådant materiale med anmodning om optagelse til RGL-redaktionen, som så træffer beslutning om offentliggørelse på baggrund af en vurdering af materialet. I forbindelse med prioriterede diskussioner, f.eks. op til årsmøder, kan FU træffe beslutning om at øge længden af læserbreve. Redaktionen kan af pladshensyn udskyde det/de senest indkomne indlæg til næste nummer.
- Der opfordres generelt til en kammeratlig, konstruktiv og solidarisk debatstil – og redaktionen opfordres til i relevante tilfælde at kontakte læserbrevsskribenter og opfordre til, at et indlæg eller passager genovervejes.
- Ved konkrete personangreb (beskyldninger og mindre flatterende personkarakteristisk rettet mod andre partimedlemmer) gives den/de angrebne lejlighed til at svare kort i samme nummer (max. 2000 enheder)
- Redaktionen og/eller FU har mulighed for i samme nummer at påpege faktuelt forkerte oplysninger i et debatindlæg
For: John Littau, Helge Bo Jensen, Rune Jakobsen, Jaleh Tavakoli, Inger V. Johansen, Falle Hjorth, Marianne Frederik, Morten Riis, Janne Gleerup, Majbrit Berlau, Mette Bang Larsen, Bizhan Alankesh, Søren Søndergaard
Imod: Ingelise Bech Hansen, Bruno Jerup
Undlader: Finn Sørensen

Det blev vedtaget at »HB-mailen er en liste til informationsudveksling«
For: Mette Bang Larsen, Bizhan Alankesh, Majbrit Berlau, Janne Gleerup, Bruno Jerup, Morten Riis, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Inger V. Johansen, Jaleh Tavakoli, Ingelise Bech Hansen, Søren Søndergaard, inn Sørensen
imod: Rune H. Jakobsen, Helge Bo Jensen, John Littau

Forslag fra Ingelise og Helge (Ulfs forslag) om særlig nyhedstjeneste blev forkastet.

4. Årsmødeforberedelse

Forslag til HB-beretning
Det blev vedtaget, at »FU laver en skematisk opgørelse over, hvad der er sket med beslutningerne fra sidste årsmøde. Opgørelsen bringes som bilag til beretningen.«
Efter afstemning om en række ændringsforslag blev den samlede beretning sat til afstemning:
For: John Littau, Helge Bo Jensen, Gry Blom Hempel, Inger V. Johansen, Brian S. Nielsen, Morten Riis, Bruno Jerup, Falle Hjorth, Marianne Frederik, Rune H. Jakobsen, Finn Sørensen, Ingelise Bech Hansen, Janne Gleerup, Jaleh Tavakoli, Bizhan Alankesh

Forslag vedr. organisationsudvikling
Forslag fra organisationsudvalget blev fremlagt af Ingelise.
Derefter diskussion om: aktivisme og professionalisme, demokrati, internationalisme, intervention, hvem er vi parti for?, demokratisk centralisme, leninistisk kadreparti, forslagenes status.

Efter afstemning om en række ændringsforslag blev forslag til »Principper for Enhedslistens organisatoriske udvikling« vedtaget
For: Marianne Frederik, Morten Riis, Bruno Jerup, Janne Gleerup, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Falle Hjorth, Gry Blom Hempel, Brian S. Nielsen, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, John Littau, Helge Bo Jensen
Ingen imod.
Undlader: Inger V. Johansen

Forslag om »konkrete rammer og initiativer i forbindelse med Enhedslistens fortsatte organisatoriske udvikling« blev vedtaget.
For: Morten Riis, Bruno Jerup, Janne Gleerup, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, , Gry Blom Hempel, Brian S. Nielsen, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, John Littau, Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen
Imod: Marianne Frederik,
Undlader: Falle Hjorth

Organisationsudvalget udarbejder spørgsmål til gruppearbejdet.

Forslag til vedtægtsændring vedr. udvalg.
Ingelise præsenterede forslaget fra organisationsudvalget:
Formålet er at demokratisere udvalgsarbejdet.
Derefter diskussion om: udvalgenes kompetence, om forslaget betyder en reel demokratisering, emnegrupper og udtaleret.
Efter afstemning om en række ændringsforslag besluttede HB at stille forslaget om vedtægtsændring til årsmødet
For: Morten Riis, Bruno Jerup, Janne Gleerup, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, , Gry Blom Hempel, Brian S. Nielsen, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, John Littau, Helge Bo Jensen, Falle Hjorth
Imod: Marianne Frederik, Inger V. Johansen

Følgebrevet fra organisationsudvalget overgik til FU.

Forslag til Arbejdsplan
Falle fremlagde FU’s forslag til arbejdsplan
Der er kun en kampagne pr. halvår.
Der er dog forslag om tre kampagner:
Sommer 2006: Tropperne skal hjem
Efterår 2006: Anti-racistisk kampagne: integration mod social diskrimination, men også decideret anti-racisme.
Forår 2007: Global retfærdighed.
Derudover er der gang i meget andet:
- Velfærdsdiskussion og kommunale budgetter, som mange afdelinger vil beskæftige sig med i efteråret.
- Palæstina
- EU og servicedirektivet.
Intern udvikling: organisationshåndbogen, skolingsseminarer, afdelingsseminarer, fagligt netværk.
Finn præsenterede et tilføjelsesforslag om velfærd.
Herefter diskussion om: kampagner, medlemshvervning, 1. maj, kurser/skoling,

Efter en række ændringsforslag godkendte hovedbestyrelsen forslaget til arbejdsplan.
Arbejdsplan, samlet:
For: Morten Riis, Bruno Jerup, Janne Gleerup, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Gry Blom Hempel, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, John Littau, Helge Bo Jensen, Falle Hjorth, Marianne Frederik, Inger V. Johansen

Velfærd - Aktionsprogram
Finn Sørensen præsenterede forslaget.
Der er forskellige initiativer, hvor fagforeninger sætter sig sammen med arbejderpartierne. Enhedslisten kommer med sine bud på faglige krav til en anden politik. Papiret er udarbejdet af Finn, Mette, Inger V. og Rune har set på det.
Herefter diskussion:
Det blev diskuteret hvordan »Faglige krav til en anden politik« skal udbredes. Der bliver en henvisning til hjemmesiden i RGL.
Hovedformålet er ikke at skrive et nyt program, men at få noget aktivitet om den fælles platform.
Forslaget til aktionsprogram blev vedtaget.
For: Morten Riis, Bruno Jerup, Janne Gleerup, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Gry Blom Hempel, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, John Littau, Helge Bo Jensen, Falle Hjorth, Marianne Frederik, Inger V. Johansen, Jaleh Tavakoli, Brian S. Nielsen

Velfærd – Visioner og aktuelle forhold
Forslaget blev præsenteret af Pernille Søndergaard og suppleret af Janne:
Målet er et mere visionært bud på et velfærdssamfund, men vi er også nødt til at forholde os til det realpolitiske.
Derefter diskussion om:
Hvad der skal/vil fylde på årsmødet og i gruppearbejdet. Papirernes status. Jette Kromanns forslag. Integration. Fattigdom og ulighed. Universalitetsprincippet. Individualprincippet. Kvinderne. Gruppearbejde. Pixi-udgave.
Det blev vedtaget at stille forslaget som et forslag fra HB, men at indarbejde nogle forslag, der vil blive udarbejdet umiddelbart i de næste par dage.
For: Bruno Jerup, Bizhan Alankesh, Ingelise Bech Hansen, Helge Bo Jensen, Marianne Frederik, Inger V. Johansen, Jaleh Tavakoli, Brian S. Nielsen
Imod: Morten Riis, John Littau, Rune H. Jakobsen, Finn Sørensen, Janne Gleerup,
Undlader: Gry Blom Hempel, Falle Hjorth,
Desuden blev det besluttet, at HB fremlægger forslag til årsmødeudtalelse om de aktuelle forhandlinger om velfærdsreformer.

Regnskab og budget v/ Bruno Jerup
Efter indføjelse af en række ændringsforslag blev budgetforslag for 2006-2007 vedtaget enstemmigt.
På næste HB-møde skal der ligge beregninger på de udgiftskrævende forslag.

Øvrige indkomne forslag og forslag til dagsorden for årsmødet

Forslag vedr. Etnisk ligestilling blev præsenteret af forslagsstillerne:
Vi har brug for en opdateret politik på området. Mange er oprørt over Dansk Folkeparti og regeringens samarbejde med dem. Racismen bruges til legitimering af afmontering af velfærdssamfundet.
Derefter diskussion: om det skal på årsmødets dagsorden og hvor det placeres.
Det blev vedtaget at forslaget indgår i velfærdspunktet.

Derefter diskussion om hvilke andre forslag, der skal behandles og hvordan, herunder om dagsordenen skal ændres, så der bliver bedre tid til de indkomne forslag, prioritering af EU og prostitutionsdebat.

Forslag fra Falle »HB foreslår, at forslaget om EU ikke behandles på årsmødet, men overgår til det kommende HB«, blev vedtaget.
For: Gry Blom Hempel, Bruno Jerup, Ingelise Bech Hansen, Marianne Frederik, Inger V. Johansen, Brian S. Nielsen Morten Riis Falle Hjorth, Finn Sørensen, Janne Gleerup
Imod: Bizhan Alankesh, Helge Bo Jensen, John Littau, Rune H. Jakobsen,

Forslag fra Falle »HB foreslår, at forslagene om ansættelser ikke behandles på årsmødet, men overgår til det kommende HB« blev vedtaget.
For: Gry Blom Hempel, Bruno Jerup, Ingelise Bech Hansen, Marianne Frederik, Inger V. Johansen, Brian S. Nielsen Morten Riis Falle Hjorth, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Helge Bo Jensen,
Imod: Rune H. Jakobsen,
Undlader: John Littau, Janne Gleerup

Efter en række ændringer blev det samlede forslag til dagsorden godkendt.
For: Gry Blom Hempel, Bruno Jerup, Ingelise Bech Hansen, Marianne Frederik, John Littau, Brian S. Nielsen Morten Riis Falle Hjorth, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Helge Bo Jensen, Janne Gleerup
Imod: Rune H. Jakobsen,
Undlader: Inger V. Johansen,

Det blev besluttet at årsmødets lydside båndes.

Hovedbestyrelsen besluttede følgende forslag til behandling af forslag om prostitution: Vedr. forslag om prostitution
Årsmødet tager ikke stilling til de indsendte forslag. Forslagene indgår i en medlemsdebat med henblik på stillingtagen på årsmødet 2007. HB har ansvaret for at organisere medlemsdebatten bl.a. ved hjælp af flg.:
- et kompendium med argumenter for/imod samt relevant rapporter.
- Afholdelse af et seminar, som er åbent for alle medlemmer
- Tilbud til afdelingerne om at bistå ved arrangering af medlemsmøder m. oplægsholdere for og imod
De nævnte aktiviteter varetages af et udvalg bestående af forslagsstillerne samt 2 repræsentanter fra HB.
For: Bruno Jerup, Morten Riis, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Helge Bo Jensen, Marianne Frederik, Brian S. Nielsen, John Littau
Imod: Inger V. Johansen, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, Gry Blom Hempel

Undlader: Falle Hjorth

Forslag til vedtægtsændringer
Forslaget blev præsenteret af Ingelise fra organisationsudvalget:
Herefter diskussion: HB’s størrelse (21, 25 eller 27), mødefrekvens og arbejdsmåde, samt forholdet til FU.
Et flertal i HB indstiller at hovedbestyrelsen udvides til 25.

Hovedbestyrelsen vedtog at stille forslag ændring af vedtægternes §6, sådan at sætningen »Hver delegeret har 11 stemmer, hvoraf højst 6 stemmer kan placeres på en liste« slettes.
For: Bruno Jerup, Morten Riis, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Helge Bo Jensen, Rune H. Jakobsen,
Imod: Inger V. Johansen, Falle Hjorth, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen
Undlader, John Littau, Gry Blom Hempel
HB besluttede at stille forslag om kønskvotering ved delegeretvalg.
For: Morten Riis, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Helge Bo Jensen, Gry Blom Hempel, Inger V. Johansen, Brian S. Nielsen, Falle Hjorth, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen
Imod: Bruno Jerup, John Littau, Rune H. Jakobsen
Hovedbestyrelsen vedtog at stille forslag om præcisering af hvem, der kan fremsætte forslag til årsmødet.
Hovedbestyrelsen vedtog at stille forslag om medlemmers tilknytning til afdeling.

Hovedbestyrelsen vedtog desuden:
HB tager i dag initiativ til udarbejdelse af en HB-håndbog, der skal ligge klar, inden den nye HB træder sammen. Håndbogen skal indeholde:
Beskrivelse af Enhedslisten som organisation herunder f.eks.:
- organisationsdiagram der illustrerer strukturen, kommandoveje, opgave- og ansvarsfordeling og samarbejdsformer mellem de forskellige institutionelle fora: årsmøde, HB, FU, LK, FT, ansatte, udvalg, afdelinger m.v.
- præsentation af de aktuelt ansatte og deres arbejdsopgaver
- diskuterende beskrivelse af hovedtræk i hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem p.t. går ud på – indadtil og udadtil, herunder også lidt om kasketter og roller i pressen
- den aktuelle forretningsorden for HB
Gennemgang af et års cyklus i HB-arbejdet:
- beskrivelser af hidtidig praksis i relation til, hvordan af de af årsmødet pålagte politiske og organisatoriske arbejdsopgaver udmøntes, herunder f.eks. via arbejdsgrupper og med udspil til ca. datoer og deadlines for forberedelse af faste tilbagevendende aktiviteter m.v.

Umiddelbart efter at den nye HB er sammensat planlægges et temaseminar, med deltagelse af alle ansatte og valgte. På seminaret diskuteres det, hvordan de hovedaktiviteter som årsmødet har pålagt Enhedslisten at prioritere skal planlægges og afvikles. Repræsentanter for diverse udvalg kan oplagt inviteres med, så der fra start etableres samarbejder mellem kyndige og engagerede kræfter. Der kan eventuelt i forbindelse med seminaret oprettes en række arbejdsgrupper der får ansvar for forskellige hovedaktiviteter/kampagner lign. fra arbejdsplanen og som løbende holder HB orienteret om arbejdet med realisering. Et sådant seminar har det formål at understøtte bredere forankrede samarbejder og skabe mere struktur på (og synlighed om) hvordan det politiske arbejde udmøntes. Desuden er det ulige nemmere hvis man kender hinanden…

Status vedr. opstilling til top 10-afstemning
Top 10 – afstemningen gælder det sædvanlige: de 10 kredse med bedst valgchance og suppleantposter i de 5 kredse med størst valgchance, i alt 14 kredse.
Til årsmødet skal der også ligge en model for valgchancerne efter valgkredsreformen 1. januar.
Næste HB-møde tager stilling til, hvem der er HB’s repræsentanter i kandidatudvalget samt indstilling til arbejdet.

5. Skoling/kursusvirksomhed
Forslag fra Majbrit: Overgår til FU og behandles på næste HB-møde.

6. Foreliggende sager
Majbrit orienterede om forslag om at ekskludere Socialistisk Standpunkt fra SUF.
IS har besluttet at melde sig ind i Enhedslisten.
Vedr. FU-referater: var der ønske om, at det fremgår hvilke forslag, henvendelser, der har været behandlet.

Emner:

Referat af ekstraordinært HB-møde

Tilstede fra HB: Gry Blom Hempel, Finn Sørensen, Bruno Jerup, Falle Hjorth, Helge Bo Jensen, Jaleh Tavakoli, Ingelise Bech Hansen, Marianne Frederiksen, Bizhan Alankesh, Inger V. Johansen, Rune Lund, Claus Pedersen, Majbrit Berlau, Janne Gleerup, Rune Jacobsen.

I øvrigt: Karl Åge Jacobsen, Hamoon P., Agnes Klara Horvath , Birte Jacobsen fra Nørrebro, Line Barfod, Maibritt Kerner, Örn Ólafsson, Frank Aaen, Jørgen Arbo-Bæhr, Hans Jørgen Vad, Robert Refby, Inge Vanløse, Ulf V. Olsen, Niels Henrik Nielsen, Thomas Bugge, Per Clausen

Afbud: John Littau, Mette Bang, Morten Riis, Farrokh Jafari, Søren Søndergaard, Brian S. Nielsen
Dirigenter: Gry Blom Hempel og Finn Sørensen
Referent: Pernille V. Kristensen

1. Krisen udløst af Muhammed-tegningerne
Gry fra FU indledte med, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Falle fra FU forklarede videre om, hvorfor indkaldelsen til dette ekstraordinære møde. Selvom der er blevet besluttet en linie i december 2005, har det vist sig problematisk vedr. fortolkningerne af denne linie, så dette møde skal derfor udmunde i en præcisering af den politiske linie.

Frank Aaen meddelte inden sit oplæg, at Hizbut Tahrir holdt møde i Nørrebro Hallen kl. 15.00. Derfor var der forslag fra Frank om, at møde op derude med løbesedler m.v.

HB gik derfor først i gang med at vedtage en tekst til løbesedlen – bagsideteksten var taget fra hjemmesiden. En delegation blev sendt til Nørrebro Hallen – og telefonkæde/mails blev sendt ud til medlemmer af Nørrebro med opfordring til at møde op til demoen uden for hallen

Oplæg fra Frank Aaen vedr. den verserende sag: Det er statsministerens spin, der har ført til katastrofen – afvisning af at indgribe i ytringsfriheden.
I det udsendte brev fra ambassadørerne stod der intet om tegningerne af Muhammed, men en kritik af den fremmedfjendske kampagne i DK anført af DF, Radio Holger m.m. og altså intet om, at statsministeren skal gribe ind over for JP.
I brevet fra ambassadørerne stod der også, at de støtter ytringsfriheden – inden for dansk lovgivning. Og det er dette, der er blevet udlagt i presssen, som at et indgreb skal foretages af statsministeren.
Således kunne regeringen få udlændingedebatten i DK til at dreje sig om ytringsfrihed; for eller imod imamer m.v. Franks opfattelse, at det var Foghs forsøg på at styre debatten, der ledte til krisen – d.v.s. den fatale udvikling står Fjog selv for. Men opinionen har opfattelsen af. at det er imamerne, der står for krisen. Pia K. og DF har fået lov til alt muligt – men ikke imamerne.
Rygtet om afbrændingen af koranen førte direkte til afbrændingen af ambassaden i Libanon. Og det var jo Pia K. der satte dette rygte i gang.
EL’s linie: kritisere regeringen – men dialog – Fjog må gå af p.g.a. det spin, han og regeringen har været skyld i. Positionspapiret udtrykker kort fortalt: for ytringsfrihed – respekt for andres religioner; JP skal sige undskyld for at have generet et mindretal, og regeringen skal sige undskyld for sin håndtering af situationen. Man kan godt kræve undskyldning, og samtidig forsvare ytringsfriheden.
Derefter var der debat i HB med overvejende enighed om den førte linie hidtil.

Til mødet lå et forslag til et positionspapir fra Enhedslisten. Teksten blev diskuteret igennem og med nogle få ændringsforslag indarbejdet, blev det samlede papir vedtaget med stemmerne:
12 for: Janne Gleerup, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Gry Blom Hempel, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, Inger V. Johansen, Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Finn Sørensen, Rune Lund og Bruno Jerup.
0 imod og 1 undlader: Claus Pedersen

Den vedtagne udtalelse: Ja til ytringsfrihed og tolerance - Nej til dansk racisme og politisk islamisme

Det andet forslag fra Søren Søndergaard (1.8) om at offentliggøre Muhammed-tegningerne eller dele af dem på www.ytringsfrihed.nu bortfaldt med stemmerne: 0 for, 2 undlader: Bruno Jerup og Claus Pedersen og 11 imod: Janne Gleerup, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Gry Blom Hempel, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, Inger V. Johansen, Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Finn Sørensen og Rune Lund

Desuden fremkom et forslag fra Inger V. Johansen:
”Forslag om at FU vedtager en erklæring, der kan bruges udadtil i DK og i udlandet. Dette kunne gøres ved at udvide ”Tegningerne er blot et symbol…” med et afsnit, hvor Anders Fogh og regeringen gøres til de hovedansvarlige for eskaleringen af situationen.”
Vedtaget med 12 stemmer for: Janne Gleerup, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Gry Blom Hempel, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, Inger V. Johansen, Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Finn Sørensen, Rune Lund og Bruno Jerup
0 imod og 1 undlader: Claus Pedersen

Emner:

Referat af 8. HB-møde 21-22. januar 2006

Tilstede fra HB: Falle Hjorth, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Claus Pedersen (til søndag kl. 12.00), Rune Lund (lørdag), Brian S. Nielsen, John Littau (lørdag), Bizhan Alankesh, Jaleh Tavakoli, Mette Bang Larsen, Søren Søndergaard (til søndag kl. 13.30), Janne Gleerup, Ingelise Bech Hansen, Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen, Farrokh Jafari, Rune Jakobsen (søndag).
Afbud begge dage: Majbrit Berlau, Gry Blom Hempel, Morten Riis.
Afbud lørdag: Rune Jakobsen.
Afbud søndag: Rune Lund, John Littau.
I øvrigt tilstedeværende: Maibritt Kerner, Jørgen Arbo-Bæhr (pkt. 2 og 4), Per Berga Rasmussen (punkt 2), Hans-Jørgen Vad, Ulf V. Olsen, Kim Fonvig, Thomas Eisler (lørdag og søndag til kl. 11), Søren Egge Rasmussen (fra lørdag kl. 16), Pernille V. Kristensen (fra søndag kl. 11)

1. Konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Dirigenter: Falle Hjorth og Farrokh Jafari, Referent: Thomas Eisler (lørdag, samt søndag til kl. 11), Pernille V. Kristensen (søndag fra kl. 11)
Dagsorden blev godkendt
Rettelser til referat fra sidst:
Referatet blev godkendt.

2. Den aktuelle politiske situation

Oplæg ved Per Berga Rasmussen om situationen i Odense
Tradition for valgteknisk samarbejde med SF. SF og SD indgik aftale ved valget i 2005. Socialdemokraterne ivrige for at få EL med. Oppinionsundersøgelse viste, at Socialdemokraterne ikke kunne overleve stemmesplid. SD har gennemført drastiske nedskæringer, så borgmesterens manglende popularitet skyldes ikke kun Tina Turner. EL afviste at være med SD, og insisterede på SF. SD gav SF fri fordi de kunne se, at det gav Anker de bedste chancer. Anker Boye havde kanonvalg for 4 år siden, men fik nu et kæmpedyk. Det lykkedes at få valgt 2 på egne stemmer. Fredag før valget kørte Carsten Hønge (SF) frem med at man skal stemme på SF for at undgå fundamentalistiske muslimer. Det havde stemmemæssigt effekt både + og -. Men det skadede samarbejdsklimaet. Borgerlig borgmester, som vi driller. Det er anderledes at være i opposition til borgerlig borgmester. Det er et problem, at fagbevægelsen er meget passiv i Odense. Vi holder debatmøde med SF om religion og politik: Carsten Hønge, sognepræst fra Vollsmose og Asmaa. Asmaa har understreget, at politianmeldelsen angår artiklerne ikke tegningerne i JP. Hun er 1. suppl. til byrådet.

Oplæg ved Jørgen Arbo-Bæhr om eksklusivaftaler
Menneskerettighedsdomstolen underkendte ekslusivaftaler. Ekslusivaftaler er frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger. De betyder, at arbejdsgiveren kun ansætter medlemmer af en bestemt fagforening. To sager er blevet rejst ved menneskerettighedsdomstolen vedr. folk der er blevet fyret. Det handler om den ”negative foreningsfrihed”: retten til ikke at være medlem af en bestemt forening. Dommen i begge sager var meget klar, selvom et mindretal af dommere stemte mod. Forsvaret for eksklusivaftaler gik på aftalefriheden, som er et omdrejningspunkt for det danske aftalesystem. I Danmark er der ikke fuldstændig aftalefrihed. F.eks. er det ikke tilladt at indgå aftaler, der diskriminerer på køn og nationalitet.
Et argument er, at man kan søge arbejde et andet sted. Men den er ikke helt gangbar. Argumentationen bør være en politisk argumentation til forsvar for overenskomsterne og for, at man bidrager til de organisationer, der laver aftalerne. Diskussionen går mellem den enkeltes frihed ift. den kollektive frihed. Forsvareren er den danske stat, som er glade for at tabe sagen. Dommen er politisk. De individuelle rettigheder går forud for de kollektive. Vi er nødt til at acceptere dommen, ellers kan vi ikke kræve at andre respekterer menneskerettighedsdomstolen. Men derfor behøver vi ikke opgive.
Vi skal sætte fokus på, der hvor kapitalismen indskrænker menneskerettighederne på arbejdspladserne. Det handler om f.eks. afskaffelse af blokadecirkulæret. Fagbevægelsens top gør ingenting. Vi skal rejse diskussion om, hvordan fagbevægelsen kan kæmpe for sin eksistensberettigelse. Hovedbestyrelsen bør tage stilling til, hvad vi skal stemme i Folketinget. Der kommer formentlig et forslag om forbud mod eksklusivaftaler, der også omfatter de liberale erhverv. Vi skal undlade at stemme til det forslag, der kommer.

Derefter diskussion om: Skal vi acceptere domstolens afgørelse, når vi er uenige i den og hvordan vi forholder os til lovindgreb.

Udtalelse om eksklusivaftaler blev vedtaget efter en række ændringsforslag havde været til afstemning.
For: Falle Hjorth, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Claus Pedersen, Rune Lund, Brian S. Nielsen, John Littau, Bizhan Alankesh, Mette Bang Larsen, Søren Søndergaard, Janne Gleerup, Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen, Farrokh Jafari.
Imod: Jaleh Tavakoli
Undlader: Ingelise Bech Hansen

Den vedtagne udtalelse

Det yderste højre, skærpet politisk situation i Århus og andre steder.
Oplæg ved Hans Jørgen Vad
Overfaldene i Århus er ikke overraskende. Især siden 2003 har White Pride været aktiv. Hvorfor kom overfaldene på det tidspunkt lige efter valget, hvor Århus mod Moskeen kun fik 1200 stemmer? Stiftstidende havde skrevet, at de var svækket, hvilket de måske ville modbevise.
Problemet er, hvis de får frit løb. De vil have venstrefløjen væk fra gaden. Vi skal ikke tage kampen fysisk, men politisk. 6 er anholdt og sigtet for planlagt overfald. De fastholder deres ret til at angribe lokaler. Hans Jørgen Vad har været udsat for trusler. Om de de vil gøre alvor af truslerne bliver i sidste ende afgjort af politisk pres. Politiets passivitet er en del af problemet. Der kører en kamp i offentligheden, hvor politiet delvist kører med på Dansk Fronts dagsorden. F.eks. med udtalelser om, at begge parter er lige gode om det. Byens elite er delt på spørgsmålet. Byrådet er enige om at gå mod den yderste højrefløj, andre synes åbenbart det er fint, hvis de kan stække venstrefløjen. Afdelingsmøde efter overfaldet med 40 og god stemning. Vi er den vigtigste kraft i at bekæmpe dette uvæsen. Har diskuteret sikkerhedsprocedurer. Vi skal gå mod dem politisk, men ellers er det en politi-opgave. Landsorganisationen har givet afdelingen, hvad de har bedt om, men det er vigtigt at landsorganisationen selv kommer med uopfordret støtte.

Herefter diskussion om: Hvordan vi kan støtte i Århus, formuleringen af udtalelsens afsnit om åbenhed, er der problemer med Hans Jørgens sikkerhed, Århus politis indsats, aflivning bandekrigsmyten, White Prides inficering af Århus Stadion, nyt antiracistisk stormøde i København, højreekstremistiske fans som et landsdækkende fænomen, sikkerhed generelt, ro og orden værn, DBU´s manglende deltagelse i UEFA´s antiracistiske kampagne.

Efter at et ændringsforslag blev vedtaget, blev en intern udtalelse vedtaget:
For: Falle Hjorth, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Claus Pedersen, Rune Lund, Brian S. Nielsen, John Littau, Bizhan Alankesh, Jaleh Tavakoli, Mette Bang Larsen, Søren Søndergaard, Janne Gleerup, Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen, Farrokh Jafari, Ingelise Bech Hansen.
I mod: Ingen.
Undlader: Marianne Frederik.

(Se udtalelsen som bilag herunder)

3. Folketingsgruppens 8. punktsplan
Oplæg ved Jørgen Arbo-Bæhr fra folketingsgruppen
Der ligger en skriftlig plan for de projekter folketingsgruppen har sat i gang for denne valgperiode. Målet er på flere områder at kombinere vore visioner med mere konkrete svar. Det har været diskuteret med forretningsudvalget. Der var en bekymring for, om Folketingsgruppen vil lave en politikudvikling, uafhængigt af organisationen. Derfor bliver det fremlagt på dette HB-møde.
Herefter diskussion om: Hvordan og hvor der laves politikudvikling, inddragelse af udvalg og afdelinger, seminarer til udvikling af politik, sammenhæng med årsmødediskussioner, skoling og inddragelse af nye medlemmer, hovedbestyrelsens funktion.
Det blev besluttet, at en revideret udgave af projekterne forelægges på næste HB-møde.
For: Bruno Jerup, Finn Sørensen, Claus Pedersen, Rune Lund, John Littau, Jaleh Tavakoli, Mette Bang Larsen, Søren Søndergaard, Janne Gleerup, Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen, Farrokh Jafari, Marianne Frederik, Bizhan Alankesh.
I mod: Ingelise Bech Hansen.
Undlader: Falle Hjorth, Brian S. Nielsen.
Dermed blev øvrige beslutningsforslag under dette punkt udskudt.

4. Enhedslistens europæiske samarbejde
/Oplæg ved Inger V. Johansen fra Europaudvalget
Præsentation af opdateret forslag om europæisk samarbejde fra Europagrupppen, samt papirer fra Line Barfod og Søren Søndergaard. Enhedslisten har haft europæisk samarbejde siden 1990. I perioden 1993 har vi haft internationale seminarer indtil vi i slutningen af 90’erne gik ind i forskellige europæiske samarbejder. Siden har vi ikke holdt internationale konferencer. Efter Seattle og Irak-krigen er bevægelserne blevet styrket især i Sydeuropa.
I NELF-samarbejdet (NELF = New European Left Forum) har de sydeuropæiske partier nærmet sig vore holdninger. Sejrene ved afstemningerne i Holland og Frankrig er udtryk for modstand mod nyliberalismen. To nye samarbejder er blevet etableret i løbet af de sidste år: European Left Party (ELP), hvor de fleste også er med i NELF, og NGLA (Nordic Green Left Alliance) , der rummer store politiske uenigheder. Vi er observatører i ELP, men det er vigtigt at være til stede, som venstrefløj og som EU-modstandere. I NELF er der kommet et godt Mellemøsten-arbejde op at stå. NELF prioriterer at få kontakter udenfor Europa. Forslaget lægger op til, at perspektivet med EACL (European Anti-Capitalist Left) er at blive venstrefløj i ELP.
Diskussion om: ESF (European Social Forum), Enhedslistens rolle, omgruppering på den europæiske venstrefløj, forholdet mellem NELF og ELP, hvordan EACL bliver en venstrefløj i ELP,

Efter afstemning om to ændringsforslag blev følgende anbefalinger om vores europæiske samarbejde fra Europagruppen godkendt:
European Left Party: Enhedslisten fastholder sin status som observatører i European Left – og at vi fortsat prioriterer at deltage i og arbejde i f. t. styrelsesmøderne i ELP.
NELF: Enhedslisten prioriterer fortsat NELF-arbejdet højt.
EACL: Status quo i f. t. EACL. Men vi skal arbejde for, at partier og grupper i EACL i højere grad arbejder inden for rammerne af European Left, for at styrke en mere radikal politisk linje her.
GUE/NGL: (Gauche Uniee Europeene/New Green Left) Vi undersøger nærmere, hvilken betydning det har, politisk og praktisk, samt mulighederne for Enhedslisten for at blive associeret medlem af GUE/NGL. Vi bør under alle omstændigheder holde nærmere kontakt til GUE/NGL.
TEAM (The European Anti-Maastricht Alliance): Hvis højredrejningen i TEAM-netværket fortsætter, bør Enhedslistens tilknytning tages op til fornyet overvejelse.
European Network for Peace and Human Rights: Vi bør bevare vores tilknytning til netværket.
NGLA: Det forrige HB vedtog at Enhedslisten skulle anmode om observatørstatus. Vi anbefaler, at FU eller Europagruppen inden næste uges udgang, skriftligt fremsætter anmodning om dette til rette vedkommende.
For: Bruno Jerup, Finn Sørensen, Claus Pedersen, Rune Lund, John Littau, Jaleh Tavakoli, Mette Bang Larsen, Søren Søndergaard, Janne Gleerup, Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen, Farrokh Jafari, Marianne Frederik, Bizhan Alankesh.
I mod: Brian S. Nielsen.
Undlader: Ingelise Bech Hansen, Falle Hjorth.

Forslag om kommissorium for Europaudvalget er ved en fejl ikke blevet udsendt og blev derfor udskudt til næste HB-møde.

5. Evaluering af kommunalvalget
Oplæg v. Søren Egge Rasmussen
Der ligger 61 svar på spørgeskema fra 56 kommuner.
22 var utilfredse med valgresultatet. Stor succes med mange læserbreve i lokalaviser. Få afdelinger laver happenings og aktioner. Der er husstandsomdelt næsten en halv million aviser/foldere. Mange afdelinger har lavet egne materialer og hjemmesider. Vi er blevet inviteret til mange valgmøder. Kandidathåndbog og Ø-mærk din kommune er blevet flittigt brugt. For de fleste materialer er karakteren 4 på en 5-skala. Respekt-avisen er blevet brugt mange steder og folk har været glade for den. Kommunalpolitisk seminar er vurderet til 4,18. Mange har fået hjælp fra nabokommuner og Christiansborg. Afdelingerne er blevet styrket en del.
Valgresultaterne i Region Sjælland og Hovedstaden: Mange steder ligger regionsvalgresultatet højere end kommunalvalget. Ved regionsvalget har mange stemt på lokale kandidater. Diskussioner om tværliste-opstillinger eller Enhedsliste-opstilling kom noget sent op. I Hovedstaden er vi gået frem, der hvor vi i forvejen var repræsenteret. Nogle steder er vi valgt for første gang: f.eks. Helsingør, men også her fik vi bedre resultat ved regionsvalget. I Frederiksværk fik vi flere stemmer end SF. I Furesø har de lavet et stort arbejde. I Lyngby-Taarbæk og Ballerup var vi tæt på valg.
Region Sjælland: En kendt lokal Møn-kandidat fik mange stemmer og blev valgt i Vordingborg kommune. Roskilde fik godt resultat i selve byen, men problem med sammenlægningskommuner. I Ny Faxe mangler vi meget lidt. I Næstved ville vi have fået en valgt, hvis vi var i valgteknisk samarbejde alene med SF. Men det er det eneste sted, hvor det valgtekniske samarbejde har kostet et mandat. Nogle steder kom vi sent ud og havde derfor kun valget mellem at gå med i det valgsamarbejde, der er, eller lade være.
Vi har en række afdelinger, der er blevet styrket. I nogle afdelinger er der nyvalg, og der bliver etableret baggrundsgrupper. I nogle afdelinger, kommer afdelingen til primært at beskæftige sig med lokalpolitik, mens andre vil formå også at beskæftige sig med andet. I nogle afdelinger, hvor vi ikke opnåede valg, er der interesse og mulighed for fortsat kommunal/lokalpolitisk arbejde. I Region Hovedstaden giver de valgte en del ressourcer.
Der er mulighed for at flere kan arbejde sammen i lokalpolitisk netværk. Der er en dagsorden omkring velfærd, der gør det aktuelt at samarbejde med folketingsgruppen. Kommunalpolitisk mail-liste har over 300 abonnenter.
Elkv.enhedslisten.dk var en arbejdsside under valgkampen. Der bliver lavet en ny arbejdsside med valgevaluering, oplæg fra kommunalpolitisk seminar. Der holdes jævnlige møder for de valgte. Det næste møde holdes den 30/1, hvor de tager stilling til mødefrekvens. Derudover skal der holdes halvårlige seminarer for alle kommunalpolitisk interesserede.
Der, hvor vi er blevet valgt har vi bedre muligheder, for at samarbejde med fagbevægelsen.
Derefter diskussion om: valgteknisk samarbejde, forholdet til fagbevægelsen lokalt, valgresultaterne, valgkampen, kvoter og skoler, uge tilbud, udvalgenes rolle, afdelingsmøderne, tværlister, regionsopstilling, listeopstilling, sekretærstøtte fra landskontoret og erfaringssamling.

Søndag

Forslag fra Finn Sørensen til udtalelse blev enstemmigt vedtaget:
”Støt FOA’s underskriftindsamling.
Enhedslistens HB støtter varmt FOA’s underskriftindsamling for at bevare efterlønsordningen. Velfærd er mere end efterløn, men det er ikke velfærd at gennemføre forringelser af den sådan som alle partierne fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet lægger op til. Forringelser af efterløn og folkepension skaber ikke flere arbejdspladser. Det hjælper heller ikke på et nedslidende arbejdsmiljø som hvert år støder tusindvis ud af arbejdsmarkedet. Det fører kun til øget ulighed. Forringelser af efterlønsordningen er blevet krumtappen i forhandlingerne om et bredt forlig i Folketinget, der også vil indebære andre forringelser af velfærden. Derfor er FOA’s initiativ så vigtigt. Enhedslisten opfordrer alle sine medlemmer til at gå aktivt ind i underskriftindsamlingen, og alle fagforeninger og forbund til at gøre det samme. Klik ind på www.efterloen.nu

5. Økonomi
Oplæg ved Bruno Jerup
Regnskabet. Driftsresultat -54.000 er ikke endeligt. Bliver sikkert til et lidt større underskud. Målsætningen var, at vi skulle have overskud og nedbringe den negative egenkapital. Vi har fået flere kontingentindtægter, men de nye medlemmer giver også flere udgifter. Indsamling til Alternativ har ikke været gennemført. Den blev skubbet til efter kommunevalget, men kom ikke i gang. Porto er næsten 100.000 større end budgetteret. Alene udsendelse af kalenderen koster 50.000 kr. Rødgrønne Linjer er vokset voldsomt. Oplaget er vokset fra 3000 til 5000. Vi har haft stigende udgifter til lay-out. Kampagner og materialer: der var først afsat 250.000 kr., men HB satte det ned i august. Respekt-avisen har kostet 94.000 kr. Kalenderen har kostet 78.000 kr. netto. Der er kommet mange flere SUF-dobbeltmedlemmer. Vi har også brugt dobbelt så meget på kommunevalg som tidligere.
Derefter diskussion: især om kalenderen, nedbringelse af den negative egenkapital.
Budget: Forventet øgede kontingentindtægter, men konservativt skøn. I lønbudget er der ikke beregnet vikardækning. Husleje bliver større pga udvidelse af landskontorets areal. Lokaleindretning og EDB, der bør nok stå 100.000. Kampagner og materialer bør nok være 350.000. Alene budget for velfærdskampagne er 115.000 kr. Årsmøde er sat til 150.000, fordi det bliver større.
Derefter diskussion om: kalenderen og medlemspleje, partiskat, seminarer og konferencer, medlemstal, vikardækning ved sygdom.
Endeligt budget-forslag behandles på et senere HB-møde.

6. Årsmødeforberedelse
Bruno Jerup fremlagde forslag til den overordnede årsmøde-dagsorden, som ser noget anderledes ud end tidligere år, og Janne Gleerup supplerede. To temaer, velfærd og organisationens udvikling, er de overordnede temaer – samt tilhørende gruppearbejde. Alt er tænkt for at fremme hele årsmødekulturen og udbyttet af samme, og for at undgå en presset dagsorden; lutter afstemninger; som måske går hen over hovedet på de fleste tilstedeværende. Meningen skal være, at også mange nye vil få et udbytterigt årsmøde. Synergioplevelsen er vigtig.
Vedr. velfærdstemaet: så skal folks erfaringer og synspunkter i spil ifht. gruppearbejdet om fredagen – samt være tema for årsmødet.
Falle Hjorth uddybede organisations-temaet: Hovedindhold/hovedproduktet fra mødet kunne eksempelvis være et dokument med udstukne retningslinier for en videre plan for næste årsmøde i 2007. I dokumentet skal det fremgå, hvilke punkter, det skal indeholde – ex spørgsmålene vedr. demokrati og ledelse; lokalt/regionalt; HB; et parti, der kan rumme alt og alle, rammerne for politikudvikling, samt skoling- alt sammen for at have noget konkret at arbejde videre med. Hensigtsmæssigt at der allerede til dette årsmøde ligger konkrete ting at tage fat i – f.eks. skolingskurser/materialer.

Diskussion af den overordnede dagsorden for årsmødet:
Under debatten faldt en del kritik af både prioriteringen af gruppearbejdet; de to temaer, samt tidsplanen for de enkelte punkter – mente mange, at der var afsat for lidt tid til punktet: Indkomne forslag – og nogle mente også, at der var for lidt tid til at diskutere punktet: Arbejdsplan.
Her følger nogle yderligere stikord fra debatten: for lidt tid til diskussion i salen, derfor endelig ikke skære ned på tiden; på sidste HB-møde blev de to temaer vedtaget: velfærd og organisationen; medlemsdemokratiet foregår ude i afdelingen; dvs. det er en ganske lille gruppe, der er tilstede på årsmødet, så derfor er politikudviklingen ude i afdelingerne; godt med stor vægtning i gruppearbejdet; Beretningen kunne også hedde Den aktuelle politiske situation; bekymring ifht. om årsmødet bliver for kedeligt – måske ingen uenigheder ifht. velfærd; vision og revision som titel; godt med noget fornyelse og godt med vekselvirkningen mellem gruppearbejde og plenumsdiskussion; HB bliver derfor nødt til at skære ned, så tingene kan diskuteres grundigt nok; mange små pkt. gør det svært at overholde ex. tidsplanen; lige efter sidste årsmøde var dette HB meget enige i, at der skulle gøres noget drastisk ifht. til årsmødet 2006 qua den omfattende evaluering af sidste årsmøde; krav til, hvad der skal med/behandles på landsmødet; HB bliver nødt til at indstille blandt de indkomne forslag; individuelt og kollektivt stillede forslag – virker som en god inddeling.
Under debatten fremkom en del forslag – og ÆF(ændringsforslag) og HB gik nu over til afstemninger:
Forslag stillet af Janne Gleerup: ”Årsmødegruppen har noteret sig HB-kritikken af, at gruppearbejdets omfang er for stort. Et revideret udspil til dagsorden vil søge at tage højde herfor.” Vedtaget med 11 stemmer for – 3 imod – 1 undlader. Dette forslag opfattedes som et afværgeforslag ifht. de andre gruppearbejdsforslag. Derfor ikke flere forslag til afstemning vedr. gruppearbejde.

Diskussion/inputs til temaerne:
Velfærdspapiret - Forny Velfærden; og organisationsoplægget: Flere udtrykte uenighed med det foreliggende Velfærdspapir; helt uden bund i virkeligheden. Visionerne er allerede beskrevet ifht. hvad EL vil på langt sigt. Alt hvad, der ikke er tilknyttet noget bevægelse er ikke interessant. Gå fra det generelle til det specifikke – Hvad er det for et parti vi ønsker? Hvilken retning skal vi gå? Derfor bliver vi nødt til at gå et skridt mere tilbage.
Organisationspapiret bør tematiseres – så organitationsudvalget bør konkretisere selve papiret. Velfærden: både aktuel og visionær - måske kun aktuel. Integration kunne godt passes ind.
Vedr. organisationspapiret: Nyt udkast er for sent med næste møde den 1. marts – derfor helst inden for de næste 14 dage. Gælder også for velfærdspapiret. Så de nye udkast kan ligge til næste HB-møde i god tid og indarbejdes.

Afstemninger vedr. temaerne:
Forslag fra Inger V. Johansen: ”I velfærdstemaet inddrages såvel aktuelle som visionære problemstillinger” blev vedtaget med stemmerne for 13 – imod 0 – 1 undlod.

Forslag fra Finn Sørensen: ”HB fremsætter forslag til årsmødet om et aktionsprogram som kan bidrage til at samle en slagkraftig bevægelse imod den nyliberalistiske dagsorden. Vigtige samarbejdspartnere i at opbygge en sådan bevægelse er fagbevægelsen, lejerbevægelsen, miljø- og antiglobaliseringsbevægelsen m.m.; samt socialdemokratiet, SF og den øvrige venstrefløj.” Vedtaget med stemmerne for 9 – imod 3 – 2 undlader. Mette Bang Larsen, Finn Sørensen og Inger V. Johansen laver udkastet. Jaleh Tavakoli meldte sig også til det videre arbejde om velfærdspapiret.

Delegeretkvote mv.: Forslag til kortere formulering: Med 11 stemmer for (et alternativt forslag fik 3 stemmer) besluttedes at afdelingerne får 2 delegerede for op til 30 medlemmer og desuden 1 yderligere delegeret for hver påbegyndte 15 medlemmer.
Til beregning af delegeretkvote for den enkelte afdeling er det medlemstallet er pr. 1/2 2006, der tages udgangspunkt i. FU tager sig stadig af det videre arbejde.
Stedet for årsmødet bliver formentlig Den Grå Hal på Christiania.

7. Reform / vision
Oplæg fra Reform/visionsgruppen ved Janne Glerup, som fremlagde arbejdsgruppens arbejde siden sidst: Hvilken politik, problemer ifht. arbejdsmarkedet, nyliberalismen, og hvad kan vi gøre for at dæmme op for denne.
Hovedlinien: Seminar den 12. marts – startskuddet til en proces, hvor der kan komme oplægsholder ud i afdelingerne. Udvides med fremtidsagtigt værksted; visionerne skal bidrage til politikudviklingen både på Borgen og i det hele taget. Gruppen skal hele tiden holde øje med de handlingsorienterede initiativer, så det fx lokalt kan ske noget. Beskæftigelsespolitikken ude i kommunerne skal der eksempelvis forholdes til.
Derefter debat, hvor nogen gav udtryk for at det var for abstrakt – gøres meget mere konkret via nogle konkrete spørgsmål, som går direkte til problematikkerne. Vigtigt. Afdelingsnyt kan bruges i den forbindelse.
Der er en skriveproces i gang med henblik på debat i RGL.

8. Foreliggende sager
- Orientering fra FU v. Marianne Frederik: P.t. er en solidarisk velfærdsgruppe i gang – kampagne i februar og frem til påske. Gruppen fra Christiansborg er også involveret. Budgettet ifht. alle de fora vi skal deltage i – og det er også dyrt. Jævnlige overvejelser vedr. dette at sende folk afsted. Det sociale forum: 15.000 kr. bod + oplægsholdere til 6.000 kr, og evt. også bidrage til den samlede udgift for hele arrangementet. Partiskat og retningslinierne? Debat i FU om dette. Underskriftsindsamling iværksat af DKP og KpiD vedr. forslag i Europarådet om afstandtagen til den historiske fortid. FU har ikke skrevet under, da der kunne ha’ været en bedre formulering i protesten. Batasuna: FU har valgt ikke at sende nogen afsted, da de ikke har taget afstand til voldelige aktioner.
- Den 14. februar er der en demonstration vedr. servicedirektivet – skal EL ikke deltage? LO storkøbenhavn og flere arrangerer en samlet aktionsdag – og sender en bus afsted til Strassbourg arbejdes der på.
- Danmarks Sociale Forum: Vigtigt – og derfor et stort problem, at ingen melder sig som aktivister til dette – også på trods af annonce i RGL.
- Ulf V. Olsen problematiserede at FU ikke havde kunnet finde en repr. til styrelsesmøde i Berlin i European Left Party (ELP), da der samtidig var en række Enhedsliste-medlemmer til demonstration i samme by.
- Inger V. Johansen vedr. Batasuna: Uenig i, at vi ikke vil tale med dem – eller deltage i deres møder. Vi skal også mobilisere til Det europæiske Sociale Forum.
- Kim Fonvig vedr. partiskat: Der er skrevet ind i Region Syd’s vedtægter, at der ikke må tjenes på det at være valgt – konkret tages stilling i hver enkelt tilfælde ifht. indtægter.
Forslag om ændret ansættelsesprocedure fra Helge Bo Jensen: Med baggrund i en skæv kønsfordeling ved de seneste ansættelser og for at gøre det muligt at rette op på dette fremlagdes følgende forslag: ”Enhedslistens ansættelsesprocedure ændres, således at der fremover nedsættes ansættelsesudvalg med følgende opgaver: 1) at gennemgå ansøgningerne, indkalde og afholde samtaler, 2) at tage stilling til hvilke af kandidaterne der findes kvalificeret til at bestride den konkrete stilling, og 3) at indstille disse til jobbet i en prioriteret rækkefølge. På baggrund af indstillingen træffes den endelige beslutning om ansættelse i Forretningsudvalget. På linie med andre sager kan ansættelsessager evt. sendes videre til HB, hvis der ikke kan opnås den fornødne enighed/flertal i FU. Ansættelsesudvalgets sammensætning er uændret i forhold til de gældende retningslinier. FU-medlemmer kan dog ikke vælges til ansættelsesudvalg”.
Forslaget blev forkastet med 3 stemmer for og 11 imod:
For: Jaleh Tavakoli, Bizhan Alankesh, Helge Bo Jensen.
Imod: Finn Sørensen, Mette Bang Larsen, Janne Gleerup, Inger V. Johansen, Farrokh Jafari, Marianne Frederik, Brian S. Nielsen, Ingelise Bech Hansen, Falle Hjorth, Bruno Jerup, Rune Jakobsen.

Et forslag fra Bruno Jerup om – ligeledes af hensyn til kønsfordelingen ved ansættelser – ”Ved ansættelse af flere laves ét samlet ansættelsesudvalg” blev forkastet med 6 for, 7 imod og 1 undlader:
For: Inger V. Johansen, Bruno Jerup, Mette Bang Larsen, Falle Hjorth, Helge Bo Jensen, Finn Sørensen.
Imod: Ingelise Bech Hansen, Bizhan Alankesh, Marianne Frederik, Jaleh Tavakoli, Janne Gleerup, Rune Jakobsen, Farrokh Jafari
Undlader: Brian S. Nielsen.

- Ny afdeling i Bogense: Godkendt.
- Ny afdeling i Vejen: Godkendt.

BILAG:
Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelse
Højreekstremisterne skal stoppes
Den seneste optrapning af den højreekstremistiske vold er noget, som vi skal tage yderst alvorligt – ikke bare i Enhedslisten og på venstrefløjen, men blandt alle demokratiske kræfter.
Det er en stor misforståelse, at det er noget, som kun rammer venstrefløjen og indvandrere. Spørg blot de mange borgerlige politikere, som har fået trusselsbreve. Eller naboerne til Café Oscar, som uforvarende blev vidner og fik deres ruder knust. Denne optrapning skal stoppes, og det skal vi forholde os aktivt til. Derfor er det også yderst vigtigt, at vi har en rigtig linje i kampen mod disse kræfter.

Ballademagere eller nazister?
Kernegruppen i disse er aktuelt Dansk Front, som især har sin base i Århus, og som ikke kan lide at blive kaldt »nazistisk«. Der er det reelle i dette, at nogle i DANSK FRONT er pro-israelske. Men det ændrer dog ikke ved, at mange i DANSK FRONT samt deres internationale samarbejdspartnere er erklærede nazister. De er alle fælles om den ekstreme racisme og bekender sig til vold og terror som politisk middel efter inspiration fra »Mein Kampf«. Derfor er »nynazister« den mest præcise betegnelse.
Lidt anderledes kan det forholde det sig med nogle af deres »hang-arounds« fx i White Pride. Vi kan ikke udelukke, at en del af disse mest er med for balladens skyld, og ikke nødvendigvis er særligt beviste om de dybere politiske mål med DANSK FRONT. Men det skal dog ikke nedtones, at White Pride som helhed fører sig frem med heilen og hagekors. Og at der er et tæt sammenfald mellem de ledende kræfter i Dansk Front og White Pride.
Men vi kan da håbe, at nogle af dem, som kun er med for balladens skyld, efterhånden vil indse, at det er for dumt at være de »nyttige idioter«, som skal lave volden og tage fængselsstraffene for de velklædte IT-nørder i Dansk Front, som inspirerer dem, men ikke selv ønsker at stå frem af frygt for deres gode jobs.

Fredelige midler
Et nøglepunkt i vores forståelse er, at deres vold ikke kan bekæmpes med vold. Det, som kræves, er fredelige politiske midler, som bygger på folkelig bredde og demokratiske organisationer. Det er alt fra demonstrationer over offentlige møder til læserbreve. Vores vigtigste våben i denne kamp er, at de demokratiske kræfter er det altovervejende flertal, medens de, som sympatiserer med ekstremisterne, kun udgør et forsvindende mindretal.
Et andet nøglepunkt er vores åbenhed. Vi skal ikke dukke os, lukke os inde eller gemme os. Det vil være en panik-reaktion, som vi intet vinder ved. Vores styrke er netop, at vi intet har at skjule. Netop derved står vi en diametral modsætning til nynazisterne, som stort set er anonyme og kun optræder hemmeligt.

Åbenhed
Grunden til dette er ikke, at de frygter »rødfascisternes vold«, som er én af nynazisternes yndede fantasi-fostre. Den egentlige årsag er, at deres aktiviteter dybest set er kriminelle, og at deres holdninger normalt vækker en sådan afsky, at ingen offentligt kan vedstå dem.
Derfor er det en vigtig opgave at få sat lys på dem – for de tåler ikke offentlighedens lys. Dette har to aspekter: Dels at få afdækket deres holdninger, mål og metoder, og hvem de er. Og dels at få anmeldt ethvert overgreb, enhver chikane og ethvert racistisk tiltag. Vi skal have »mørketallene« ud i lyset
Enhedslistens rolle er at opbygge en bred folkelig modstand mod denne organiserede racisme. En bred folkelig modstand på et ikke-voldeligt grundlag. Enhedslisten indgår kun i antiracistiske aktiviteter på et ikke-voldeligt grundlag.

Politiets rolle
Da nynazisternes aktiviteter dybest set er kriminelle, får politiet automatisk en vigtig rolle. Et problemer ved dette er, at politiet ofte har en alt for passiv rolle. En passivitet som i nogle tilfælde skyldes inkompetence, men desværre også manglende vilje i andre tilfælde.
Men dette ændrer dog ikke ved, at det er den vej, vi må gå. Dels skal vi huske, at der også er mange i politiet, som ønsker er opgør med højreekstremisterne. Og dels kan de mere tøvende kræfter i længden ikke ignorere et stærkt folkeligt pres. Et sådant pres kan vi både arbejde for i de demokratiske organisationer, i medierne og parlamentarisk.
Særligt i forhold til det sidste har Enhedslisten et særligt ansvar – men også gode muligheder. Ikke mindst fordi vi utvivlsomt er dem i Folketinget, som har den bedste analytiske forståelse af, hvilke kræfter, vi er oppe i mod, og hvad der er deres mål.

Potentielle terrorister
Skal man forstå Dansk Front, er det ikke nok at se på, hvad de gør og skriver her i landet. Det er også nødvendigt også at se på de forbilleder i udlandet, som inspirerer dem og som de direkte samarbejder med. Vigtige forbilleder er det amerikanske »The Order« og de britiske »Blood & Honour« og »Combat 18«, som alle har mord og terror på programmet. Også deres svenske åndsfæller har en række politiske mord på samvittigheden. Så sent som i 2004 blev en omfattende svensk terrorplan optrevlet af politiet, med alt fra ødelæggelse af skoler til omfattende sabotage mod infrastrukturen. Terror-virksomhed er en del af tankegodset i disse miljøer.

Den lille og den store terror
Formålet med al terror – både den store og den lille – er at skabe frygt.. Dette er også formålet med de overfald, som vi har set på det sidste. Formålet er at få folk til at dukke sig i frygt og passivitet. Gør vi det, har de opnået deres mål.
Heldigvis har det vist sig, at overfaldene i Enhedslisten har haft den modsatte virkning – og flere er blevet aktive. Det er vigtigt, at vi bruger dette til at intensivere kampen mod racismen, højreekstremisterne og nynazismen.
Nøgternt set er disse kræfter svage her i Danmark. Men bremser vi dem ikke nu, er der en reel fare for, at de kan vokse sig så stærke, at det er den store terror, som vi udsættes for. Ikke bare i Enhedslisten, men i det demokratiske samfund som sådan.

Konkrete aktiviteter
Enhedslisten vil landet over arbejde for at styrke Antracistisk Netværk. Både ved at udbygge den geografiske udbredelse og ikke mindst ved at styrke den politiske bredde.
I dette arbejde vil arbejde for at markere antiracismen i det offentlige rum, fx på skoler, arbejdspladser, stadions mv.
Vi vil også sætte fokus på de bagvedliggende sociale problemer (jobs, uddannelse og bolig), som nærer racismen. Her er fagbevægelsen af naturlig allieret.
Over for de ekstreme højrekræfter vil vi sætte fokus på deres vold, arbejde for, at alt bliver anmeldt og presse på i forhold til efterforskning og opklaring. Og i det hele taget få sat på, hvem de er, og hvad de står for.
Dernæst vil vi reagere på deres forsøg på at manifestere sig i det offentlige rum, det være sig gennem marcher, voldelig optræden på stadions og klistermærker og graffiti.
Konkret vil Enhedslisten arbejde for, at der bliver en solid manifestation med en fanevagt og parlamentarisk deltagelse ved de kommende retssager i Århus.

Emner:

Referat af 7. HB-møde

Tilstede fra HB: Falle Hjorth, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Claus Pedersen, Rune Lund, Brian S. Nielsen, Gry Hempel, John Littau, Bishan Alankesh, Jaleh Tavakoli, Morten Friis, Mette Bang Larsen, Søren Søndergaard, Janne Gleerup, Ingelise Bech Hansen.
Afbud: Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen, Farrokh Jafari, Rune Jakobsen, Majbrit Berlau,
I øvrigt tilstedeværende: Maibritt Kerner, Kim Fonvig (Fredericia), Per Clausen,
Under punkterne Mohammed tegninger, kommunalvalg: Søren Egge (Århus), Line Barfod, Lars Schou (Nørrebro), Egon Laugesen (Tønder), Hanne Michelsen (Indre by), Pernille Søndergård, Tina Skjærbæk Søeborg

Ad. 1 Konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Dirigenter: Jaleh Tavakoli og Brian S. Nielsen, Referent: Maibritt Kerner

Dagsorden blev godkendt

Rettelser til referat fra sidst:
- Under punktet foreliggende sager står der følgende: I stedet for der står »European Left Partys kongres og kvindemøde udskydes til næste gang« skal der stå at »det blev besluttet at udskyde diskussionen om European Lefts kongres og kvindemødet til HB-mødet i januar. I behandlingen af punktet skal der indgå en generel debat om Enhedslistens europæiske samarbejde med vægt på Enhedslistens forhold til og rolle i European Left, samt en stillingtagen til Enhedslistens Kvindeudvalgs deltagelse i EL-FEM, European Lefts kvindenetværk«.
- Under foreliggende sager – det er ikke medlemsskare men kandidatopstillede (20-30-årige)
- I ansættelsesudvalget for landssekretær og faglig sekretær var Falle Hjorth også med.
- Under punkt 5. blev det besluttet at 12.000 kr. kravet også skulle indgå som tema i ændringsforslaget.

Referatet blev godkendt med disse rettelser.

Ad. 2 Den aktuelle politiske situation
Per Clausen indledte punktet den aktuelle politiske situation.
Venstres årsmøde. Thor Pedersen og finansloven. Velfærdskommissionen. Derudover var der 2 interessante diskussioner på V. landsmødet: 1. Terrorpakken. 2. Bertel Haarders angreb på 10. klasse og gruppeeksamen. Alle er imod afskaffelse af gruppeeksamen. Medieforlig - betingelsen for at være med er salget af TV2. SD og Radikale vil med i forliget.
CIA fly. Vigtigt at vi får etableret store demonstrationer i forbindelse med 3-års dagen for besættelsen.
Muhammed-tegninger: Der er kommet gang i sagen igen.

Herefter var der debat om de områder, Per har været inde på i sit oplæg. Stikord fra debatten er: Irak – hvad gør vi, for at modvirke kaos i tomrummet, når vi trækker os ud?
CIA fly – en snebold er blevet til en lavine.

Den hjemlige situation: Velfærdskommissionen rapport kommer den 7. december. Man vælger små befolkningsgrupper at skære ned på. Fagligt ansvar er ved at planlægge en ny folder og initiativ til en bred velfærdskonference i foråret med deltagelse af så mange organisationer som muligt.
LOs velfærdsrapport: De har godtaget den borgerlige dagsorden. SD er i klemme med efterlønsordningen. Problem: Vi kan ikke samle oppositionen på særlig mange områder. Særligt SD mangler en klar linie. Vigtigt at vi hele tiden kommer med bud på, hvad EL vil. SF lægger afstand til EL for at vinde stemmer – er et udtryk for, at de føler sig truede af EL. Regeringen skyder konsekvent efter værdigrundlaget for velfærdsstaten. ELs opgave er at synliggøre, hvad det er der sker. EL skal have en skrappere profil overfor SD. Det er vigtigt at vi er meget klare i udmeldingen på, at vi peger på SD efter næste valg og samtidig gør opmærksom på de steder, hvor vi er uenige.
Sagen med overfald i Århus er en vigtig sag. Vigtigt at vi får sat fokus på situationen både i Århus (er godt i gang) og landspolitisk.

Uddannelsesområdet: Angrebet på gruppearbejde er en sag, hvor det er nemt at mobilisere studerende. Det er vigtigt at EL og SUF taler sammen og tager initiativ. Nedskæringerne og ændringerne rammer alle uddannelsesinstitutioner. Bertel Haarders problem er, at gruppearbejde og projektarbejde er det der bliver brugt i erhvervslivet. Forslag fra HB-medlem om at FU skal indkalde studenternetværket og ordfører til næste HB møde i Odense angående angrebene på SU´en og gruppeeksamen. Forslaget kom ikke til afstemning.

Desuden lå der en udtalelse fra Hans Jørgen Vad om nazisternes overfald i Århus.
Med 4 vedtagne ændringsforslag blev den samlede udtalelse vedtaget med stemmerne: For: 15, Imod: 0, Undlader: 0

Den vedtagne udtalelse: Enhedslisen fordømmer nazivold i Århus

Ad. 3 Muhammed-tegninger, ytringsfrihed og racisme
Per Clausen indledte punktet og der fremlagde et skriftligt udkast til udtalelse.
Udkastet er et forsøg på at indeholde EL politik og være kritisk overfor JP, samtidig med at vi anerkender deres ret til at bringe tegningerne.
Der var en del diskussion under punktet om udtalelsen, herunder brugen af begreberne islamister og fundamentalister.
Den samlede udtalelse blev vedtaget med de vedtagne 9 ændringsforslag: For: 15, Imod: 0, Undlader: 1 (Gry)

Den vedtagne udtalelse: Ytringsfriheden gælder alle

Ad. 4 Evaluering af KV/RV - hvordan kan vi udnytte resultaterne fremover?
Line Barfod indledte punktet og der lå skriftlige evalueringer.
Generelle valgresultat: Det er det tredje valg i træk, at Venstre går tilbage og de fik ikke fodfæste i storbyerne eller opnåede flest borgmesterposter. SD lykkes med at få de fleste borgermesterposter i storbyerne. En del Vestegns-borgmestre gik frem. DF gik minimalt frem og gik tilbage i KBH. I Vejle fik de dog fordoblet deres mandater pga. Kristian Thulesen Dahl. De Konservative fik borgmesterposten i Odense. De Radikale gik lidt frem, men ikke i Århus, hvor de havde undladt at melde klart ud om, hvem de vil pege på. SF tabte 4 borgmesterposter og fik ikke nogen stor fremgang.
Valgkampen var præget af generelt politisk indhold, først sidst i valgkampen kom der fokus på, at byrådsmedlemmer reelt ikke kender til kommunernes økonomi pga. kommunalreformen. Ved det hemmelige valg/regionsvalget var der ikke den store debat om sygehusene, med undtagelse af Sønderjylland. De kandidater der forsøgte at få stemmer på landspolitiske udmeldinger på indvandrerområdet fik ikke succes. SD, EL, SF, R fik tilsammen 51 % af stemmerne i regionsvalget.

Vores valgresultat: Vi fik et kanon valg både hvad angår mandater og stemmer. Vi gik frem mange steder, fordi der blev lagt et stort og godt arbejde.

Hvad skal vi gøre nu: Det er vigtigt at vi følger op - også de steder, hvor vi ikke er kommet ind. Vi har et godt grundlag for det videre arbejde. Vi skal passe på med at afdelinger går til grunde, hvis man kun beskæftiger sig med lokalpolitik – jf. erfaringer fra SF.
Valget kan betyde, at vi muligvis på sigt kan få råd til 5 regionssekretærer på nedsat tid, der både kan hjælpe lokalafdelingerne med deres lokale arbejde som f.eks. arrangementer samt støtte de valgte.
Der er behov for en generel debat om, hvordan vi skal agere i byrådene og regionerne og der er behov for en tættere forbindelse mellem kommunalpolitikerne, EL ledelse og folketingsgruppen og sekretærerne. Politisk har vi et godt budskab vi kan bruge, nemlig at der er råd til velfærd og vi skal komme med vores lokale og landspolitiske bud.

Efter Lines indledning koncentrerede diskussionen sig mest om, hvordan vi skal organisere os fremover og hvilken rolle Enhedslistens byråds og regionsmedlemmer skal indtage i det lokale samarbejde i rådene.

Opsummering af de organisatoriske indlæg:
Der skal være et meget tættere samarbejde mellem hovedbestyrelsen, folketingsgruppen og de valgte i kommunalbestyrelserne og regionsrådene, så der kan tages flere fælles politiske initiativer.
Vi skal videreføre Folketingets vagthundsstrategi. Folketingsgruppen skal bruges mere af lokalafdelingerne - det er nemt at komme igennem i lokalpressen, når der er en lokal sag, der bliver taget op i folketinget.
Vi skal undgå at lave vores afdelinger om til rene baggrundsgrupper for vores valgte. Men det er vigtigt med baggrundsgrupper – skal blot adskilles fra afdelingsmøderne.
Regionsansatte er en god idé – giver mulighed for at blive mere synlige lokalt – herunder bl.a. i fagforeningerne.

Opsummering af kommentarer knyttet til kampagnegruppens evaluering:
Der skal laves en ordentlig lokal evaluering og det skal HB-kontaktpersonerne være med til at sikre. Kampagnegruppens opgaver skal næste gang være bedre defineret og det skal være klart hvilket mandat gruppen har.

Ad. 5 Årsmødeforberedelse
Falle indleder og der var 2 vedlagte papirer:
Udgangspunkt er at undgå sidste årsmøde, som blev meget kaotisk særligt søndag.
Antallet af delegerede skal nøje overvejes, pga. af årsmødets beslutning om at alle afdelinger er sikret 2 delegerede.

I debatten var der stor enighed om at vi bliver nødt til at lave organisatoriske ændringer for at geare vores organisation til vores nuværende medlemsantal. Herunder at HB/FU skal kunne prioritere hvad der skal på dagsorden til årsmødet. Der var forslag om at udvide antallet af valgte til HB. Forslaget om at caféseminarier skal fylde en fjerdedel af årsmødet, var der delte meninger om, men der var umiddelbart opbakning til at gruppearbejde i en eller anden form skulle indgå i forhold til dagsorden. Der var stor enighed om, at der er behov for at finde et større sted end Nørre Gymnasium og at årsmødet kun skal tage stilling til generelle politiske linier og ikke gå ned i detaljerer og at der i planlægningen af dagsordenen skal tænkes i en god pressedækning.

Janne indleverede et ændringsforslag til den videre planlægning af årsmødet. Forslaget blev overdraget til FU. Der er ikke stemt om dette.

Vedrørende tidsplan og deadlines før årsmødet blev følgende vedtaget enstemmigt:

26. februar: Deadline for medlemmers forslag til årsmødet
5. marts: Deadline for HBs forslag til årsmødet
20. marts-6.april: Delegeretvalg og urafstemning i afdelingerne
22. april kl.12.00: Deadline for ændringsforslag til årsmødet
Vedtaget enstemmigt.

Vedrørende tidsplanen for selve årsmødet blev følgende vedtaget med 15 for, 0 imod og 1 undlod.
Fredag kl. 14.00-22.00.
Lørdag kl. 9.00-18.00.
Søndag kl. 9.00-13.00.

Vedrørende forslag til temaer på årsmødet blev følgende vedtaget med 14 for, 2 imod og 0 undlod.
velfærd og
organisationsudvikling
De 2 temaer bliver hovedtemaerne på årsmødet.

Det overgår til FU at skrive beretningen. HB-beretningen følger årsmødet og ikke kalenderåret.
ALPUs forslag blev ikke behandlet, men FU svarer udvalget.

Ad. 6 Antikrigsarbejdet fremover
Jaleh Tavakoli indledte punktet og der lå et forslag til kampagneplan fra Irak-gruppen.
Enhedslistens opgave i forhold til »Nej til krig« er at opbygge en bred bevægelse. EL aktive deltagelse i »Nej til krig« arbejdet er for svag.

I diskussionen var der enighed om, at EL skal være bedre repræsenteret i Nej til krig-arbejdet og at der skal skabes en bred bevægelse.
Irak-kampagnen skal linke situationen i Irak med Palæstinakonflikten. Vigtigt at vi kommer med bud på, hvad der skal ske, når vi trækker tropperne hjem fra Irak.

Der blev stillet 2 ændringsforslag inden den endelige vedtagelse af kampagneplanen, nemlig at der skal mailes løbesedler om demonstrationer til alle kontaktpersoner og at Irakgruppen sørger for at sætte en annonce i Rød/grønne linier, hvor gruppen og HB opfordrer til at deltage i gruppens og provinsens arbejde.

Det samlede forslag blev vedtaget med 15 for, 0 imod, 1 undlod

Ad. 7 Foreliggende sager
Orientering fra FU v. Marianne Frederik
Marianne orienterede. FU-møderne har handlet om: Kommune og regionsvalgene, Paristuren, og lokalesituationen i Studiestræde, IS. De mange nye medlemmer har skabt et stort arbejdspres på landskontoret.

Orientering om organisationens udvikling v. Gry Blom Hempel
Gry orienterede. Vi skal huske at følge op. Vigtigt at sikre at alle afdelinger har en HB kontakt. Partidemokratidebatten er vigtig at få ud i afdelingerne. En organisationshåndbog er vigtig at få lavet – særligt i forhold til de nye afdelinger.

Orientering om diverse ansættelser
Ansættelser: Der er ansat 4 nye medarbejdere: Faglig sekretær: Michael Schølardt, landssekretær i Studiestræde: Janus Noack, Rejsesekretær: Brian S. Nielsen, layouter i folketinget: Karl Kjær Johnsen.
Det er dog et problem i ligestillingsøjemed at det kun er mænd der er blevet ansat.

Godkendelse af nedlæggelse af Allerød Afdeling
Forslag om nedlæggelsen af Allerød afdelingen blev enstemmigt vedtaget

Forslag vedr. demokrati i Enhedslisten
Marianne indledte.
Inger Vs forslag indarbejdes i papiret:
»Dette er en høring og en undersøgelse af mulighederne for at styrke partidemokratiet. «
Linje 2: »efter ... »blandt de ansatte«: »HB/FU vil også diskutere spørgsmålet og sin egen praksis som led i undersøgelsen. «
De 3 spørgsmål reduceres til 2:
1. Hvad er problemerne/svaghederne og styrkerne ved vores partidemokrati?
2. Forslag til at styrke partidemokratiet?

Undersøgelsen er for sent ude i forhold til årsmødets deadlines. Derfor skal FU melder ud i forbindelse med undersøgelsen, at resultaterne af undersøgelsen ikke nødvendigvis afspejles i diskussionen på årsmødet på grund af den sene tidsplan for undersøgelsen. FU bør samle op på de 3 udvalg, der arbejde med organisationsudvikling.

Forslag blev vedtaget med For: 10, Imod: 1, Undlod: 3

Organisationsudvalg v/Ingelise (tilføjet dagsorden)
Organisationsudvalget ønsker Brian S. Nielsen med i udvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Emner:

Referat fra 2. møde i Enhedslistens Hovedbestyrelse d. 30. april 2005

Til stede fra HB: Janne Gleerup (fra 14), Søren Søndergaard, Ingelise Bech Hansen, Inger V. Johansen (indtil 12.30), Finn Sørensen, Rune Lund, Bizhan Alankesh, Gry Blom Hempel, Helge Bo Jensen (til 17), Farrokh Jafari, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Mette Bang Larsen (til kl. 14.30), Bruno Jerup, Rune Jacobsen (fra 11.30), Marianne Frederik, Claus Pedersen (til 16.45), John Littau, Brian Skov Nielsen.
Afbud: Janne Gleerup indtil kl. 14, Majbrit Berlau, Morten Riis, Inger V. Johansen (fra 12.30).

I øvrigt deltog: Thomas Eisler, Robert Nedergaard, Kim Fonvig, Finn Hermann, Peter Raben.

1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Ingelise Bech Hansen og Bruno Jerup valgtes som dirigenter.
Helge Bo Jensen og Thomas Eisler var referenter.
Præsentationsrunde.
Det blev godkendt at dispensere fra forretningsordenens pkt. vedr. at HB-møder skal indkaldes med en uges varsel.
Medlemmer og suppleanter til HB. Der var klarhed om hvem, der er valgt til HB. Der var diskussion om suppleantrækkefølgen.
Referatet fra 24/4-2005 blev godkendt. Der skal laves en note til oversigten over HB-deltagelse om, at ikke alle var bekendt med at mødet blev afholdt.
Vedtagelse af forretningsorden for HB:
Søren Søndergaard ønskede en mere omfattende diskussion om HB´s funktion på et senere møde, hvor forretningsordenen også kommer op. Det er FU´s indstilling at dette kommer op på næste HB-møde.
Claus Pedersen foreslog: en mandlig og en kvindelig dirigent, hvoraf én er fra FU, børnepasning og ingen ansatte i FU.
Vedtagelse: Forretningsorden gælder uændret indtil næste møde.

2. Den aktuelle politiske situation
Diskussion uden indledning.
Især diskussion om udviklingen i Socialdemokratiet og SF, behov for at lægge afstand til højredrejningen i SD. SFs venstredrejning er kun tilsyneladende, de satser fortsat på at komme i regering. Vi skal holde fast i stategien med at komme med offensive konkrete forslag. SDs udvikling giver problemer og muligheder i forhold til fagbevægelsen. SD er ikke kun Helle T. Lokalt og i fagbevægelsen er der stadig mange socialdemokrater, der kan samarbejdes med.

Derefter diskussion om forslag til udtalelse fra Finn Sørensen: ”Et fransk nej skal respekteres”, der ændrer den hidtidigt udmeldte linie vedr. krav om dansk folkeafstemning uanset et evt. fransk nej.
Forslaget til udtalelse blev vedtaget med 12 stemmer for, 4 imod, 2 undlader.
For: Mette Bang Larsen, Jaleh Tavakoli, Søren Søndergaard, Claus Pedersen, Helge Bo Jensen, Gry Blom Hempel, Rune Jakobsen, Finn Sørensen, Bruno Jerup, Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau.
I mod : Rune Lund, Inger V. Johansen, Bizhan Alankesh, Ingelise Bech Hansen,
Undlader: Brian Skov Nielsen, Farrokh Jafari.
Den vedtagne udtalelse

7. Foreliggende sager
Organisationens tilstand. Orientering v. Helge Bo Jensen. Medlemsudvikling fortsat positiv. Mange henvendelser fortsat (ikke alle henvendelser kan ekspederes hurtigt pt). Tendens til at afdelinger omlægges/sammenlægges så de svarer til de nye kommuner. Hjælp med spørgeskema.
Forslag om dagsordenspunkt om integration af nye medlemmer – overdrages til FU at planlægge.

Orientering fra FU v. Bizhan Alankesh: Ansættelse af EU-kampagnemedarbejder er i gang, invitation fra RV, tilbud 1. maj. Enhedslisten opfordrer til deltagelse i Nej til krig aktion omkring tortur.

Henvendelse fra Torben Kjær. Bruno redegjorde for forløbet.
FU nedsætter et udvalg som undersøger sagen og udarbejder et udkast til svar til Torben Kjær til næste møde. Torben Kjær orienteres om dette. Enstemmigt vedtaget.

3. Evaluering af årsmødet
Indleder: Falle Hjorth:
Udadtil fungerede årsmødet, budskabet fra fredag-lørdag var en Enhedsliste, der struttede af optimisme og fremgang. Nogle var vist lidt selvfede. Vi er nu alene på venstrefløjen efter de andre er gået til højre. Nogen knyttede det sammen med vores EU-politik.
Budskabet var entydigt omkring EU, internationalistisk, modstand fra venstre.
Hovedbudskabet vedr. kønskvotering var at Enhedslisten gør noget ved uligheden.
Billedet af søndagen var lidt mere blandet. Vi vil ikke engang give vores ansatte pension. Lidt med, at der var noget galt med demokratiet i Enhedslisten, men kun i Politiken. Vores miljøhandlingsplan blev ikke omtalt meget – dog i DRs udmærkede årsmødeudsendelse.
Irak-punktet: Gik fint, bl.a. med diskussion om støtte til modstanden. Tilsvarende EU-forfatningsdiskussionen og i hovedsagen også den aktuelle politiske situation.
Miljødebatten gik fint, vi har fået gode erfaringer med redaktionsudvalget.
Workshops/cafeerne gik fint.
Regionsmøderne. Det københavnske fungerede ikke ekstremt godt, manglede lidt med forberedelsen.
Søndagen gik helt galt. En umulig opgave. I kønskvoteringsdebatten lykkedes det ikke at få mange til at trække deres forslag på baggrund af tendensafstemning. Blev en time forsinket. Derefter problemer med 7B og 7C. Mange forslag blev meget mangelfuldt behandlet.
Det var kke godt, at vi ikke fik en diskussion om Enhedslistens arbejdeplan. Vi fik heller ikke vedtaget et budget på en seriøs måde.

Falle Hjorth – og andre – nævnte en række forslag til forbedring af årsmødets forløb:
- at flytte nogle af søndagens emner til fredag aften
- indstilling fra HB om at en række forslag ikke kommer til behandling
- se på afstemningsprocedurer omkring bl.a. vedtægtsændringer
- flytte valg af HB til om lørdagen
- afsætte tid til præsentation af HB-kandidater
- bedre tidsfrister mht forslag
- bedre plads til de mange årsmødedeltagere

Forslag fra Falle Hjorth: Der nedsættes et udvalg som udarbejder forslag til klargøring af vedtægternes paragraf om valg af HB.
Vedtaget. Alle stemte for. Organisationsudvalget bedes.

Forslag fra Falle Hjorth: Der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde forslag til en bedre afvikling af årsmøder. Udvalget skal bl.a. se på punktet ”øvrige forslag”, samt afvikling af vedtægtsafstemninger. Vedtaget. Alle for. Udvalget udgøres af: Bruno, Janne, Brian, Falle.

Forslag fra Bizhan Alankesh blev enstemmigt vedtaget: HB siger på vegne af årsmødet tak til aktivisterne.

Forslag fra Janne Gleerup blev enstemmigt vedtaget: HB erkender at i sær afviklingen af søndagens program led af alvorlige svagheder – med uddelegering af arbejdsplanbeslutninger til kommende HB som største omkostning.

4. Arbejdsplan
Diskussion af hvordan det skal behandles. Enighed om at der kun behandles de forslag der lå til årsmødet. Desuden forslag om fagligt landsudvalg. Forslag fra Robert Nedergaard om at hæve 12.000 kr. til 13.000 kr. om måneden behandles på næste HB-møde.

Efter en række afstemninger om ændringsforslag har vi nu en samlet arbejdsplan (trykt andetsteds i bladet).

Forslag fra Finn Sørensen vedr. 8.1.8 stillet af Søren Kolstrup m.fl: ”Forslaget indgår i en HB-konference, der afholdes i efteråret 2005. Konferencens formål er at starte en debat i Enhedslisten om sammenhængen mellem reformkamp og kampen for socialismen – med henblik på konklusioner på årsmødet 2006.” Vedtaget med 8 stemmer for, 5 stemmer imod, 3 undlod.
For: Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Gry Blom Hempel, Farrokh Jafari, Helge Bo Jensen.
I mod: Søren Søndergaard, Claus Pedersen, Brian Skov Nielsen, Rune Jakobsen, Bizhan Alankesh.
Undlader: Jaleh Tavakoli, Ingelise Bech Hansen, Janne Gleerup
Efter vedtagelse af 3 ændringsforslag blev følgende vedtaget:
Vedtagelse om fagligt landsudvalg
Der etableres et Fagligt Landsudvalg, der har til formål at:
• koordinere faglige diskussioner og initiativer i Enhedslisten
• drøfte og bidrage til udviklingen af Enhedslistens arbejdsmarkedspolitik
• styrke Enhedslistens profil i fagbevægelsen
• sikre en debat blandt Enhedslistens medlemmer på tværs af fagforeninger, brancher og sektorer
Det Faglige Landsudvalg (FLU) skal samle Enhedslistens fag¬ligt aktive og sammensættes bredt, så både det private og det offentlige område, og personer u¬den for arbejdsmarkedet, er repræsenteret. FLU er i øvrigt åbent.
FLU mødes én gang i kvartalet samt efter behov. Undergrupper kan oprettes geografisk eller i forhold til fag/branche.
En faglig landskonference holdes én gang om året.
(Der tilknyttes en ½ tids ansat lønnet sekretær til FLU. Sekretærens opgave er bl.a. at arrangere FLU-møder og landskonference samt udsende et nyhedsbrev. Et fagligt arbejdsudvalg kan oprettes til at bistå FLU-sekretæren.)
Vedtaget af HB d. 30/4-2005 – uden stillingtagen til ansættelse/økonomiske konsekvenser - med 13 stemmer for, ingen imod, 3 undlader. Der tages stilling til evt. ansættelse i sammenhæng med budgetdiskussionen på næste HB-møde.
For: Jaleh Tavakoli, Søren Søndergaard, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen, Falle Hjorth, John Littau, Brian Skov Nielsen, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Janne Gleerup, Gry Blom Hempel, Farrokh Jafari, Helge Bo Jensen. Undlader: Claus Pedersen, Rune Jakobsen, Bizhan Alankesh

Forslag fra Frank Aaen og Rune Lund vedr. afholdelse af seminar om EU-forfatningen indarbejdes i planlægningen af HB-mødet i juni blev vedtaget med 12 stemmer for, ingen imod, 4 undlod.

5. HB’s arbejdsopgaver og fordeling af opgaverne
Mødeplan for HB.
Diskussion om tidspunktet for årsmødet, HB-mødernes hyppighed, om HB-møder i provinsen. Det besluttedes at næste HB-møde holdes d. 11-12/6.

Tidspunkt for næste årsmøde. Forslag fra Søren om at næste årsmøde afholdes 12-14/5 (bededagene) blev vedtaget med 9 stemmer for,1 imod, 3 undlader.
For: Jaleh Tavakoli, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen, John Littau, Brian Skov Nielsen, Finn Sørensen, Rune Jakobsen, Janne Gleerup, Gry Blom Hempel
I mod: Bruno Jerup
Undlader: Falle Hjorth, Farrokh Jafari, Bizhan Alankesh

Desuden blev det vedtaget at: HB-udvalg holder så vidt det er muligt møde i forbindelse med HB-møderne (i samme weekend).
Mødeplan i øvrigt vedtages på næste HB-møde.

Orientering fra EU-kampagnegruppen v. Falle Hjorth
Det er besluttet at sætte buskampagne i gang inden sommerferien.
Kampagnegruppen er nu: Rune Lund, Jakob Lindblom, Falle Hjorth, Thomas Bugge, Majbrit Berlau, Helge Bo Jensen, Søren Søndergaard, Jacob Nicolaisen, Ulf V. Olsen og Jaleh Tavakoli.

Valg af Kommunevalgs-kampagnegruppen: Line Barfod, Mikkel Warming, Ulf V. Olsen,Thomas Eisler fra Landskontoret og desuden blev Gry Blom Hempel valgt.

Budget for 2005 og 2006 behandles på næste møde

6. Valg af max. 7 medlemmer til FU
Ved skriftligt afstemning, hvor 13 deltog i afstemningen, fordelte stemmerne sig således: Bizhan Alankesh 3 stemmer, Majbrit Berlau 7, Gry Blom Hempel 6, Helge Bo Jensen 8, Falle Hjorth 5, Jaleh Tavakoli 4, Bruno Jerup 4, Inger V. Johansen 2. To stemmesedler var ugyldige (Efter HB-mødet har FU konstateret, at der er tre ansatte/fuldtidsrepræsentanter, nemlig Majbrit, Helge og Gry. Vedtægterne fastsætter at der kun må være højst 1/3, altså 2 FU-medlemmer, hvorfor Gry ikke er valgt).

7. Foreliggende sager (fortsat)
Valg af medlem til Rød Fonds bestyrelse. FU indstillede Birthe Marker og desuden stillede Claus Pedersen op. Ved skriftlig afstemning blev Birthe Marker valgt med 10 stemmer, Claus Pedersen fik 3 stemmer.

Valg af repræsentanter til diverse ansættelsesudvalg vedr. stillinger i Folketingssekretariatet. Marianne Frederik repræsenterer HB. Falle Hjorth er suppleant, hvis hun ikke kan klare det hele.

Ingelise Bech Hansen orienterede fra organisationsudvalget. Udvalget blev genvalgt og desuden blev Rune Jakobsen supplerende valgt til udvalget, der desuden består af: Ingelise Bech Hansen, Finn Hermann, John Littau, Pernille Vibeke Kristensen, Hans Jørgen Vad og Ulf V. Olsen.

Emner:

Referat af 1. HB-møde

Dirigent: Bruno Jerup

Referent: Inger V. Johansen

Til stede: Bruno Jerup, Farrokh Jafari, John Littau, Ingelise Bech Hansen, Inger V. Johansen, Mette Bang Larsen, Janne Gleerup, Majbrit Berlau, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Gry Blom Hempel, Jaleh Tavakoli, Bizhan Alankesh, Falle Hjorth, Helge Bo Jensen.

1. Der er stadig uafklarede forhold vedr. hvem der præcist er valgt til HB af de ansatte, da både Majbrit og Gry pt. er ansatte. Majbrit endnu kort tid som suppleant for Pernille i Folketinget. Gry har et job med rengøring i Studiestræde 3 timer om ugen. Hvordan skal disse ansættelser fortolkes i henhold til vedtægterne. Spørgsmålet videregives til lovudvalget.

2. Næste HB-møde er fastsat til på lørdag den 30. april, kl. 10.30-18.00 (evt. tidligere slut) i Studiestræde, København.

3. Foreløbigt Forretningsudvalg (FU) består af dem, der var med i AU inden årsmødet: Bruno, Bizhan, Majbrit, Helge Bo, Per Clausen, Falle, Inger V.J.
Næste FU-møde er på onsdag den 27. april, kl. 16.45.
Majbrit er FU-ansvarlig.
Helge og Majbrit udformer dagsorden for FU-mødet.
FU-mødet udformer dagsorden for HB-mødet. Følgende emner blev bl.a. nævnt: evaluering af årsmødet, arbejdsplanen, oversigt over fremtidige HB-møder, diskussion af Enhedslistens holdning efter et evt. fransk Nej til EU-forfatningen den 29. maj – skal den danske folkeafstemning fastholdes eller ej.

Emner:

Referat af 12. HB-møde

fortsat fra første del af referatet

3. Årsmødeforberedelse

3.a. Forslag til HB-beretning
Efter en række tilretninger blev forslaget til HB-beretning vedtaget enstemmigt. Forslaget til HB-beretning kan ses andetsteds i bladet.

3.a.1 Evaluering af valget
Følgende forslag fra Helge Bo Jensen blev vedtaget:
»HB opfordrer AU til at udarbejde en politisk vurdering af valgkampen og valgresultatet (som alternativ til Hans Jørgen Vads forslag). Desuden udarbejdes en grundig organisatorisk evaluering af ELs indsats i valgkampen.«
Nedsættelsen/igangsættelsen af en arbejdsgruppe vedr. evaluering af valgkamp overgår til AU.
Derefter blev følgende forslag fra Jakob Lindblom vedtaget enstemmigt:
»I forbindelse med den nedsatte/kommende arbejdsgruppe om evaluering af valgkamp skal der ikke finde ansættelse sted.«

3.b. Dirigenter
AU og Landskontoret arbejder videre med at finde dirigenter. Indtil videre er 4 ud af 6 på plads.

3.c. Integrationspolitiske papirer
Falle orienterede og gennemgik Antiracistisk Udvalgs forslag til ELs integrationspolitik.

3.d.
Bruno orienterede og gennemgik budgettet.
Følgende forslag fra Line Barfod blev enstemmigt vedtaget:
»AU udarbejder forklarende noter til regnskab og budget.«

Følgende forslag fra Bruno Jerup blev enstemmigt vedtaget:
»Partiskat: Budget 2005: 150.000 kr. Budget 2006: 30.000 kr.
Rød-Grønne Linjer: Budget 2006: 420.000 kr.«

Følgende forslag fra Majbrit Berlau og Helge Bo Jensen blev vedtaget med 10 for, 1 imod og 1 undlod:
»HB foreslår årsmødet, at de hensatte midler til medie/propaganda – hvortil der ikke mere hensættes – afsættes til en pulje det kommende HB kan disponere over til en stærkere indsats i forhold til EU-forfatningsafstemning og/eller kommunevalg/regionsvalg.«

Følgende forslag fra Bruno Jerup blev vedtaget med 9 for, 3 undlod:
»Der indsamles 100.000 kr. til EU-forfatningsafstemningen.«

Følgende forslag fra Bruno Jerup blev vedtaget med 11 stemmer for og 1 imod:
»Hensat til FT-valg: Budget 2006: der afsættes 350.000 kr.«

Følgende forslag fra Falle Hjorth blev vedtaget med 10 stemmer for og 2 imod:
»Af de 100.000 kr. til Rød Fond benyttes de 50.000 til udbetaling udover renteindtægterne, og de 50.000 til hensættelse.«

Følgende forslag fra Jakob Lindblom blev forkastet:
»Der hensættes 350.000 kr. i 2005 til EU-forfatningsafstemning. De tages fra Rød Fond + FT-valg i 2005.«

Jakob Lindblom havde derefter et ændringsforslag til sit eget forslag, der blev vedtaget med 6 stemmer for, 3 imod og 3 undlod:
»Der overføres 100.000 kr. fra FT-valg til EU-afstemning.«

Det tilrettede forslag til budget blev derefter enstemmigt vedtaget og kan ses andetsteds.

3. e. Arbejdsplan
Falle Hjorth fremlagde forslaget til Arbejdsplan, men med rygterne om en EU-Forfatningsafstemning i september in mente kunne det være nødvendigt at rokere lidt om på planerne.
Derfor fremkom følgende forslag fra Helge Bo Jensen:

»Hvis der bliver folkeafstemning i september, så tilpasser AU Arbejsplanen, så »imperalisme«-afsnittet udgår. Der udfærdiges en 1.maj-avis om EU-Forfatning og Kommunalreform. Derefter hovedvægt på kampagne om EU-Forfatning frem til august/september. Temaerne offentlig sektor og kommunalvalg op til kommunalvalg/regionsvalg.«

Forslaget blev eenstemmigt vedtaget.

Derefter blev Arbejdsplanen gennemgået og der var afstemninger om enkelte ændringsforslag, som blev indarbejdet i Arbejdsplanen.
Desuden nedsatte HB følgende kampagnegrupper:

A. Kommunalvalgskampagne-gruppen: Line Barfod, Margit Kjeldgaard, Ulf V. Olsen og 1 fra Landskontoret
B. Nej til EU-Forfatningskampagne-gruppen: Rune Lund, Jakob Lindblom, Helge Bo Jensen, Majbrit Berlau, Falle Hjorth og 1 fra Landskontoret.

Til næste HB-møde skal der ligge skitser til kampagne-planer samt budgetter for grupperne.

3. f. Forslag om Kønskvotering
Ingelise Bech Hansen fremlagde forslaget til fremme for en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i tillidshverv i Enhedslistens valgte organer, så som Hovedbestyrelsen (HB) og Arbejdsudvalget (AU). Kønskvotering skal ses som et redskab for at opnå målet om, at flere kvinder er repræsenteret i Enhedslistens organer.
Derefter var der debat. Nogle gav udtryk for, at de principielt var imod kønskvotering, men ved at se på fordelingen af opstillede kvinder og mænd – samt debatten om samme – var blevet overbevist om, at kønskvotering var en god idé at få afprøvet. Andre mente, at det var vigtigt at have muligheden for at vælge en person til HB, som man var politisk enig med – og ikke blot p.g.a. kønnet. Det blev også diskuteret om hvorvidt, der kun skulle være 1 forslag om kønskvotering stillet af HB, hvortil der så kunne stilles ændringsforslag (ÆF) til.
Derefter var der afstemning om forslagene samt ændringsforslag til samme, hvoraf nogle bortfaldt efter afstemning.
Se HBs forslag andetsteds.

Forslag fra Søren Egge, som bortfaldt, men der blev krævet navne på stemmerne:

»Årsmødet planlægges afviklet, så vedtægtsændringer ang. kønskvotering kan få virkning fra HB-valget 2005.«

For: Søren Egge Rasmussen og Helge Bo Jensen
Imod: Per Clausen, Egon Laugesen, Niels C.F. Rasmussen, Bruno Jerup, John Littau, Falle Hjorth, Majbrit Berlau, Jakob Lindblom og Ingelise Bech
Undlader: Bizhan Alankesh

Derudover blev det pålagt AU, at finde ud af spørgsmålet om suppleanter og hvordan fordelingen reelt skal ske fra de 2 lister med henblik på det sidste 21. medlem, samt vedtægtsændringer i den forbindelse.

3. g. Miljøpolitisk handlingsprogram
Anja Eberhardt var til stede under punktet og fremlagde dele af programmet. Det viste sig, at den for HB forelagte tekst, samt den tekst, som Anja fremlagde, ikke var helt færdiggjort. Efter en meget kort debat valgte HB at stille den medbragte tekst fra Anja som forslag til årsmødet. Miljøudvalget kan så stille ændringsforslag til HBs forslag.
Se det samlede forslag andetsteds.

3. h. Øvrige indkomne forslag:
De forskellige forslag blev gennemgået af HB – og nogle af forslagene bliver der lavet økonomiske beregninger på, og nogle sendes til lovudvalget.

Forslaget om redaktionsudvalg på årsmødet vil blive taget op på det næste HB-møde, og det blev pålagt AU at fastlægge et kommissorium for et sådant redaktionsudvalg.

Forslaget fra Organisationsudvalget vedr. udvalgsstruktur blev gjort til HBs forslag. Organisationsudvalget havde desuden foreslået, at udvalgene selv skal forestå indkaldelsen af udvalgsmøder og selv skrive referat af disse møder, men HB vedtog følgende forslag vedr. dette istedet:

Stillet af Helge Bo Jensen: »Sekretærernes rolle ifht. de nuværende udvalg fastholdes og udvikles i den kommende udvalgsstruktur.« Vedtaget med 8 for, 3 imod.

3. j. Årsmødedagsorden V/ Falle Hjorth
Den nye parole: »Hvis du vil en anden verden ….« var blevet tilføjet som overskrift for dagsordenen. Jakob Lindbloms ÆF: »Socialisme – hvis du vil en anden verden« blev derpå vedtaget og er hermed Hovedparolen for årsmødet. Det er muligt at få flere paroler med på årsmødet vha. power point under selve mødet.
Falle gennemgik dagsordenens punkter, og HB gav AU tilsagn til at ændre i dagsordens punkter, hvis EU-forfatningen blev vedtaget til afstemning i september.
Majbrit Berlau skal fremlægge den mundtlige beretning på årsmødet.

På næste HB-møde skal repræsentanter til kandidatudvalget samt pressegruppen findes.

4. Opstilling til kommunalvalg
Punktet blev indledt af Ulf V. Olsen, som også havde lavet et skriftligt oplæg til HB samt et forslag til udtalelse fra HB.
I oplægget var en række forslag til, hvordan denne kampagne kan effektueres. Bl.a. en idé med at synliggøre i RGL, hvor der bliver stillet EL-folk op til kommunalvalg.
Efter debat i HB, hvor der var optimisme for at EL kan stille op næsten overalt bl.a. pga. den store medlemstilgang, blev udtalelsen med 2 tilføjelser eenstemmigt vedtaget:

Resten af Ulfs oplæg til HB overgår til kommunalvalgkamps-kampagnegruppen

5. Foreliggende sager
Brev fra SUF til HB vedr. Enhedslistens Studenternetværk og strategien for ungdomsarbejdet fremover.
Jeppe Rohde og Peter S. fra SUFs ledelse deltog og indledte også punktet. Først og fremmest tillykke med den veloverståede valgkamp, som også har givet over 400 henvendelser om medlemskab til SUF. Men det var uheldigt, at Pernille R-T. under valgkampen i Rundfunk udtalte, at Enhedslisten ikke har nogen ungdomsorganisation, og i samme anledning undlod at fortælle om SUF, hvilket ville have været oplagt.
Formålet med brevet er altså, at opnå enighed med Enhedslisten om, hvordan vi i fælleskab arbejder videre. For SUF er det vigtigt, at også Enhedslisten opfordrer unge under 25 til at være aktive i SUF, så ældre kan give erfaringer videre til de helt unge.
Derefter debat, hvor det også var generel enighed i oplægget fra SUF.

Majbrit Berlau er nu AU-kontakt til SUF. Og der blev igen mindet om gensidigt at deltage i hinandens ledelsesmøder samt årsmøder.

Til sidst besluttede HB enstemmigt:
- at anerkende at ungdomsarbejdet er af vital betydning for den socialistiske bevægelses fortsatte fremtidsmuligheder, og at det udgør en vigtig del af Enhedslistens organisatoriske strategi.
- at anerkende at SUF, for at løfte sin opgave med at rekruttere unge socialister og give dem en ordentlig indføring i den socialistiske bevægelse, har behov for at beholde sine 20-25-årige medlemmer til aktivt arbejde
- i forlængelse heraf, at opfordre SUFere til – meget gerne parallelt med medlemskab og aktivitet i Enhedslisten – til at blive ved med at være aktive i SUF til de er fyldt 25 år, for at bidrage til, i alles interesse, at SUF videreudvikles og konsolideres.
- at fastslå, at Studenternetværkets opgave efter HBs opfattelse er at organisere såvel SUFeres som EL-medlemmers studenterpolitiske arbejde – ikke at opbygge en alternativ ungdomsorganisation.

1. HB-møde efter årsmødet blev fastlagt til den 30. april 2005

Emner:

Referat af 12. HB-møde

Tilstede: Bruno Jerup, Falle Hjorth, John Littau, Finn Hermann (kun lørdag), Søren Egge Rasmussen, Helge Bo Jensen, Bizhan Alankesh, Niels C. Rasmussen, Line Barfod, Thomas Eisler, Ingelise Bech Hansen (kun søndag), Jakob Lindblom, Majbrit Berlau, Niels C.F. Rasmussen, Egon Laugesen og Per Clausen.

Afbud: Rune Lund, Hans Jørgen Vad, Charlotte Walkusch, Niels Henrik Nielsen, Inger V. Johansen, Pernille Rosenkrantz-Theil, Thomas Eisler.

I øvrigt deltog: Kim Fonvig, Ulf V. Olsen (kun søndag), Anja Eberhardt (søndag under pkt. 3.g.), og desuden om søndagen under pkt. 3.f. Kønskvoteringsforslaget deltog Trine Rasmussen, Nørrebro, Mona Rasmussen, Vesterbro, og Gitte Pedersen, Nørrebro.

1. Konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Helge Bo Jensen og Majbrit Berlau valgtes som dirigenter.
Jeppe Milthers og Pernille V. Kristensen var referenter.
Referatet fra 12/2 2005 blev godkendt.
Til dagsordenen blev tilføjet et punkt om ansættelser i folketingssekretariatet.

2. Den aktuelle politiske situation
Per Clausen indledte:
Formandsopgørene i S og SF lammer den politiske debat. Regeringen gør alt for at fremstille S som et parti i krise. S og SF er i en vanskelig situation. F.eks. har de to partier intet svar på, at den globale udvikling skaber arbejdsløshed. SFs Pia Olsen tror, at WTO (dvs. storkapitalen) kan løse de globale problemer. Villy Søvndahl ser EU som løsningen. På den baggrund ser det ud til, at vi nu får tre »Radikale« partier i midten af dansk politik. Det giver fortsat EL stor plads til at formulere et alternativ med de ægte radikale krav. Et af vores bud er, at der findes lokale løsninger på globale problemer.

De borgerlige har problemer med valgløfterne. F.eks. med Dankortet, hvor EL offensivt har kritiseret bankernes enorme magt. Også løftebrud om gratis adgang til museerne.
Regeringen får problemer med uddannelsespolitikken, der er ren konservativ politik. Det kan skabe bred alliance i befolkningen, hvis der kommer nye nedskæringer i Folkeskolen.
Med sine valgløfter har regeringen intet økonomisk råderum, der giver råd til at indfri DFs krav. Derfor vil regeringen tvinges til nedskæringer. Regeringen kan imødese flere konflikter med DF, der måske vil forsøge at forbedre sin sociale profil. Dermed kan man forestille sig situationer, hvor S og SF kan presses af EL og DF til at bringe regeringen i mindretal.

Ministerskandalerne fortsætter. Vi kan gøre vores ved at repetere de mange skandaler.
Hvis afstemningen om EU-forfatningen allerede lægges i september, vil det være udemokratisk, da debatten først vil få plads fra august pga. behandlingen af kommunalreformen hele foråret. Afstemningen vil dog give god plads til EL i medierne.

Derefter diskussion, hvor bl.a. følgende spørgsmål blev berørt:
EL må hurtigt på banen i afstemningen om EU-forfatningen og formulere venstresidens EU-modstand. Vi skal gøre klart, at dette ikke er en udvidelsestraktat. Samarbejde med SFs EU-modstandere.
De radikales asociale politik skal afsløres.
Idé om uddeling af konservative gratisbilletter foran museerne.
EL skal give sine bud på lokale løsninger på globale problemer, f.eks. energi og miljø.
Formulering af en grøn/rød/demokratisk erhvervspolitik.

Line Barfod orienterede om kommunalreformen:
Der er 46 lovforslag og en stor bunke høringssvar. Der er kun sket ændringer på handicapområdet. Oppositionen til venstre for regeringen mødes hver fredag for bl.a. at koordinere samarbejdet med organisationer. Spørgsmålene centrerer sig om privatiseringer, miljø og uddannelse. Der arbejdes med at udarbejde ændringsforslag. Der er 1. behandling af lovforslagene inden påske, hvor det hele hastes igennem, med et hovedområde, der behandles om dagen. Oppositionen arbejder på fire høringer, der handler om: IT, økonomiske konsekvenser, personalemæssige konsekvenser og konsekvenser for retssikkerheden bl.a. mindre aktindsigt og ophævelse af beskyttelse af personoplysninger.

Derefter diskussion om:
Bornholm som eksempel på de økonomiske konsekvenser ved kommunesammenlægninger.
Forslag om høringer om uddannelse, miljø og det sociale område.
Forslag om kampagne mod Sundhedsloven, der ændrer princippet om »fri og lige adgang« til sygehusene til »let og lige adgang«. Fagforeningerne skal involveres.

2.a. Ansættelser i folketingssekretariatet
Per Clausen orienterede:
Der var over 80 ansøgere til stillingen som pressemedarbejde. Mette Hedegaard og Mikkel Skov Petersen blev ansat i halvtidsstillinger pr. 1/4 med henblik på opnormering til fuldtidsstillinger til sommer.
Det næste halvandet år vil der blandt andet pga. rotation være udskiftning af en række sekretærer.
HB nikkede godkendende til nyansættelserne; til opprioritering af presseafdeling og administration og til indførelse af tre måneders prøvetid for fremtidige ansættelser. Desuden tog HB planerne om en række omstruktureringer i folketingssekretariatet til efterretning.

Resten af referatet

Emner:

Ingen folkegave til A.P. Møller!

Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelsesmøde i Korsør 25. oktober 2003

Regeringens planer om at forære A.P. Møller og DUC eneretten til at udvinde olie og gas i Nordsøen helt frem til 2042 er en bedrøvelig gentagelse af den planmæssige eftergivenhed overfor storkapitalens interesser som har gennemsyret dansk oliepolitik i de sidste 40 år. Endnu en gang lægges op til en aftale hvor selskaberne løber med gevinsten, og hvor skatteyderne går glip af milliard-værdier. Tilmed kræver regeringen at Socialdemokratiet og Det radikale Venstre 40 år frem i tiden forpligter sig til ikke at øge oliesatten.Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelsesmøde i Korsør 25. oktober 2003

Regeringens planer om at forære A.P. Møller og DUC eneretten til at udvinde olie og gas i Nordsøen helt frem til 2042 er en bedrøvelig gentagelse af den planmæssige eftergivenhed overfor storkapitalens interesser som har gennemsyret dansk oliepolitik i de sidste 40 år. Endnu en gang lægges op til en aftale hvor selskaberne løber med gevinsten, og hvor skatteyderne går glip af milliard-værdier. Tilmed kræver regeringen at Socialdemokratiet og Det radikale Venstre 40 år frem i tiden forpligter sig til ikke at øge olieskatten. Samtidig truer regeringen med at sælge det statslige olieselskab DONG, der i dag er statens eneste redskab til at indgå i olie- og gasindving. Enhedslisten vil beholde DONG og bruge selskabets viden og kapital til at overtage indvindingen af olie og gas i 2012.

Regeringen har aldrig ønsket en retfærdig beskatning og derfor er resultatet heller ikke overraskende. Men regeringen fik kun sin vilje fordi Dansk Folkepartis ordfører, Åse D. Madsen, umiddelbart før forhandlingernes afslutning stillede sig tilfreds med en enkelt milliard, efter at være springet op som en løve og faldet ned som et lam. Samtidig har Venstre og Konservative sikret sig klækkelige bidrag til partikassen fra A.P. Møller.

Enhedslisten vil derfor kraftigt opfordre Socialdemokratiet, der også har ytret en kritik af afgørende elementer af aftalen, og Det radikale Venstre til ikke at støtte en aftale der binder fremtidige regeringer til at give enkelte selskaber unik særstilling og som er grundlovsmæssigt uholdbare. Det ville være et kolossalt selvmål for Socialdemokratiet og Radikale hvis de går ud i en kommende valgkamp med hænderne bundet på ryggen og uden mulighed for at ændre regeringens elendige aftale.

Enhedslisten ønsker aftalen om Nordsøen sat til folkeafstemning. Vi ønsker en sammenhængende energi- og ressourcepolitik, og foreslår en statslig overtagelse når A.P. Møller mister retten til indvinding, og vil stramme den nuværende skat på olie- og gasindtægterne.

Emner:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]