Gå til hovedindhold

Regeringens handelspolitik glemmer arbejderrettigheder

Forhandlinger om handelsaftaler mellem EU og lande som Filippinerne, Sydkorea, Colombia og Honduras er i fuld gang.

EU går til forhandlingerne med strenge krav om øget liberaliseringer og ophævelse af barriere for europæiske selskabers adgang til deres markeder. Men når det kommer til krav om overholdelse af grundlæggende ILO konventioner, så er der kun tale om fine hensigtserklæringer uden sanktionsmuligheder.  

Folketinget behandler i dag et beslutningsforslag, der pålægger den danske regering at arbejde for at EU ikke indgår handelsaftaler med lande, der ikke har tilsluttet sig og efterlever grundlæggende ILO konventioner (Den Internationale Arbejdsorganisation) om arbejdstageres rettigheder. Frank Aaen udtaler:

- I den her sag plejer EU store europæiske selskabers interesser og sylter basale arbejderrettigheder. Når EU forhandler handelsaftaler kræver de fjernelse af alle begrænsninger for europæiske selskabers ejerskab af sydkoreansk banker. Men når der forhandles med eksempelvis Colombia og Filippinerne, så vil regeringen ikke stille krav, der sikre arbejdernes basale ret til at organisere sig i fagforeninger.

- Løse hensigtserklæringer om overholdelse grundlæggende faglige rettigheder er fuldstændig useriøse hvis ikke de følges op af muligheder for straf hvis de overtrædes. Det er dobbeltmoralsk at regering godt vil stille krav, når det handler om store selskabers interesser, men ikke vil gøre sig samme anstrengelse når det kommer til sikring af arbejderes rettigheder.  

Yderligere kommentarer:

Frank Aaen

tlf. 33 37 50 06

Fredag, 24. april 2009 - 15:01

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]