Gå til hovedindhold

Rederiernes skattebetaling/baggrund

De nul-lignende skatteprocenter fremgår af et svar, der netop er kommet fra skatteministeren på et spørgsmål fra Enhedslisten. I svaret er en opgørelse over rederiernes overskud og de årlige skattebetalinger.

En hurtig beregning viser, at den gennemsnitlige skattebetaling er på ca. 1,3 % i gennemsnit i 2002 og 2003 – efter gennemførelsen af den særligt favorable tonnageskatteordning. Rederiernes skattebetaling har altid været meget lav, men før tonnageskatten var den trods over på gennemsnitligt godt 2 %.

Denne lave skat kommer oven i en lang række andre begunstigelser for rederierhvervet. Ikke alene er deres selskabsskat stort set nul. Der er også nul-skat for de ansatte på skibene, dvs. rederne udbetaler løn efter indkomstskat, mens andre arbejdsgivere indbetaler skatten til staten, kan rederne beholde de ansattes indkomstskat. De slipper også for de energiafgifter, andre erhverv betaler, og de får store tilskud til bygningen af deres skibe

De mange begunstigelser er kommet på grund af simple trusler fra dette magtfulde erhverv: Hvis ikke vi får det, som vi vil, flytter vi ud af landet. Der er brug for at få en samlet oversigt over de mange fordele rederne har aftvunget samfundet. Derfor har Frank Aaen i dag stillet spørgsmål til både skatteministeren og økonomi- og erhvervsministeriet om at få en oversigt over redernes fordele sammenlignet med andre erhverv og sammenlignet med andre lande.

Fredag, 8. april 2005 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]