Gå til hovedindhold

Kampen mod den globale ulighed

Det er ikke kun i Danmark, at uligheden stiger. Samme tendens ser vi også på globalt plan. De 85 rigeste mennesker ejer nu tilsammen lige så meget som de fattigste 3,5 milliard mennesker, eller hvad der svarer til halvdelen af jordens befolkning. Hvis vi skal vende den tendens, må vi tage et grundlæggende opgør med strukturerne i den globale økonomi, hvor reglerne er skruet sammen til fordel for de få og på bekostning af flertallet. For Enhedslisten er udviklingspolitikken ét redskab blandt mange i opgøret med det nuværende politisk-økonomiske system, der på ingen måde har været i stand til at fordele verdens goder på retfærdig vis, og tværtimod er drivkræften bag de nuværende kriser og den kolossale globale ulighed. Motiverne bag Enhedslisten udviklingspolitik er således først og fremmest international solidaritet og den internationale og fælles kamp for en anden verden uden politisk og økonomisk ulighed.


Det mener Enhedslisten

  • - Udviklingsbistanden skal målrettes til bekæmpelse af fattigdom og ulighed
  • - Udviklingsbistanden skal ikke underordnes sikkerhedspolitiske prioriteringer og dansk deltagelse i militære operationer, som fx i Afghanistan og Pakistan, men burde i stedet fokusere på at fremme demokrati og respekten for menneskerettigheder.
  • - Udviklingsbistanden skal ikke bygge på snævre danske erhvervsinteresser, men burde i stedet fokusere på at støtte op om et kritisk civilsamfund, der kan agere vagthund over for beslutningstagere ved at kæmpe for deres sociale, politiske og økonomiske rettigheder
  • - Udviklingsbistanden skal op på 1 % af BNP og på længere sigt op på 1,5 %.
  • - Multinationale selskaber skal betale skat – også i udviklingslande. Ligesom i Danmark snyder multinationale selskaber for milliarder i udviklingslandene. Det skal stoppes med bedre regler og gennemsigtighed ift. regnskaber.

Se seneste nyheder med emneordet

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
c[email protected]