Gå til hovedindhold

Fællesskab fungerer

Det gavner os alle at have et stærkt fællesskab i ryggen. Alle kan blive ramt af sygdom eller arbejdsløshed. Gratis uddannelse giver alle muligheden for at skabe et bedre liv.

I Danmark har arbejderbevægelsen kæmpet for et samfund bygget på fællesskab, velfærd og lighed. Derfor er vi i dag blandt de lande i verden, der klarer sig bedst økonomisk. Når vi bekæmper uligheden og styrker velfærden, løfter det hele samfundet.

Kun i fællesskab kan vi skabe et 100 % bæredygtigt samfund, hvor vi passer ordentligt på vores klode. Og kun i fællesskab kan vi tænke nyt: Hvis vi deler arbejdet, kan vi give mere tid til de børnefamilier, der går rundt med en knude i maven af stress. Samtidig kan vi give plads på arbejdsmarkedet til de mange, der drømmer om et job.

Derfor arbejder Enhedslisten for et grønt samfund, der bygger på meget mere fællesskab.

Vi skal spørge os selv, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Uligheden vokser voldsomt. Vores velfærd bliver rundbarberet, og kloden kan ikke klare mere. Lad os insistere på at passe langt bedre på hinanden, fællesskabet og vores natur.

Tryghed og arbejdspladser

En ordentlig behandling til dem af os, der er ramt af arbejdsløshed eller sygdom. Det er hjerteblod for Enhedslisten. Det er ikke den enkeltes skyld, at der mangler arbejdspladser. Og den enkelte skal ikke stå alene i kampen mod social dumping. Vi skal i fællesskab skabe et trygt arbejdsmarked, flere job og flere lærepladser.

 • Et trygt og retfærdigt dagpengesystem: Længere dagpengeperiode, hurtigere genoptjening, løntilskud og nyttejob skal tælle med.
 • Del arbejdet: Giv børnefamilier ret til forældreorlov, og giv arbejdsløse plads på arbejdsmarkedet.
 • Styrket indsats mod social dumping og mod lønpres fra kommunale nyttejob.
De katastrofale forringelser af dagpenge og kontanthjælp rammer os alle. Man skal ikke blive fattig af at få en fyreseddel. Vi vil skabe et arbejdsmarked, hvor vi passer godt på hinanden, og hvor vi tør investere i flere offentlige og private arbejdspladser. Christian Juhl, Sjællands Storkreds

Velfærd virker

Vores fælles velfærd er ikke en byrde, men en kæmpe styrke for vores samfund - både socialt og økonomisk. Derfor vil vi investere massivt i et bedre velfærdssamfund. Offentligt ansatte skal ikke grave sig gennem dynger af kontrolskemaer, og de skal ikke køres over med en bulldozer, som det skete med lærerne i skolekonflikten. Vores velfærd skal bygge på tillid til skolelærere, sygeplejersker og alle andre, der hver dag arbejder for fællesskabet.

 • Genopbyg velfærden: Flere hænder til børn og ældre. Vi skal sikre minimumsnormeringer.
 • Stop privatisering og udlicitering: Private skal ikke tjene penge på at forringe velfærden. Vigtige samfundsopgaver skal ikke overlades til koncerner som Goldman Sachs.
 • Velfærden skal udvikles: Tandpleje skal være gratis, og flere skal have en uddannelse.
Efter krisen er der skåret millioner af hjemmehjælpstimer fra de ældre. Og der er færre pædagoger til at passe flere børn. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi skal kunne regne med fællesskabet, når vi har brug for støtte. Pernille Skipper Fyns Storkreds

Klimaet først

Landbrugsjorden er udpint. Der er skadelige kemikalier i alt fra vores børns legetøj til vores drikkevand, og klimakrisen skyller ind over os. Verdens tilstand er kritisk efter årtier med overforbrug i de rige lande. Vi vil gøre op med idéen om evig vækst. I stedet skal vi i fællesskab omstille os til en bæredygtig økonomi, der holder sig inden for, hvad vores klode kan holde til.

 • Investeringer i grøn teknologi: Langt mere genbrug af ressourcer og omlægning til 100% vedvarende energi.
 • Skadelige kemikalier skal ud af vores omgivelser: EU’s regler skal ikke stå i vejen for vores sundhed.
 • Alt dansk landbrug skal gradvist gøres økologisk: Det skåner naturen, giver sunde fødevarer og rent drikkevand.
Vi vil grundlæggende forandre Danmark, så hensynet til miljøet bestemmer retningen. Grøn omstilling skal være mere end en vindmølle her og der. I stedet for vækst og forbrug skal natur og mennesker i centrum. Maria Gjerding, Nordsjællands storkreds

Lighed løfter alle

Mere lighed er ikke bare mere retfærdigt. Lige samfund er mere trygge, klarer sig bedre økonomisk og har mindre kriminalitet end ulige samfund. Derfor er det en rød tråd i Enhedslistens politik, at afstanden mellem rig og fattig skal mindskes. Der skal være bedre muligheder for at skabe sig et godt liv, uanset hvem man er.

 • Social skattereform: Lavere skat for de laveste indkomster. Højere skat på formuer, høje indkomster og kapitalindkomst.
 • Hæv de særligt lave kontanthjælpssatser for unge, og afskaf den gensidige forsørgerpligt helt.
 • Anstændige forhold for langtidssyge: Afskaf begrænsningen på, hvor længe man kan få sygedagpenge.
Uligheden vokser. Rigdommen klumper sig sammen i toppen. Samtidig lever mange et liv i fattigdom. Derfor skal de rigeste og de store selskaber bidrage mere til fællesskabet. Og vi skal løfte de laveste indkomster. Finn Sørensen Københavns Storkreds

Fællesskab på tværs af grænser

Ikke siden Anden Verdenskrig har så mange mennesker været på flugt. Danmark kan ikke tage imod dem alle. Men vi kan, og vi skal, tage vores del af ansvaret. Det kræver mere hjælp til flygtninge ude i verden, en ordentlig udviklingsbistand, og at vi skruer ned for militær og op for fredelige, politiske løsninger i verdens brændpunkter.

 • Drop asylstramningerne: Flygtninge skal kunne få deres børn og ægtefæller til Danmark.
 • Bedre hjælp til at blive integreret: Styrk danskundervisningen for flygtninge i kommunerne.
 • Styrk redningsarbejdet for bådflygtninge i Middelhavet, og fordel flygtninge i Europa mere fair.

Socialistiske værdier

Alt for mange afgørende beslutninger om vores samfund træffes i private selskaber – af mennesker, ingen har stemt på. De har magt til at kaste millioner ud i arbejdsløshed og ødelægge vores natur og klima. Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor alle os, der ikke sidder i toppen, får meget mere indflydelse. Og hvor hensynet til natur, mennesker og fællesskab altid er vigtigere end økonomisk afkast til store selskaber. Vi tror på, at vi sammen kan gøre Danmark mere grønt, frit og solidarisk. Hvis vi trækker Danmark i en socialistisk retning.

I Enhedslisten er vi stolte af at kalde os socialister. For os er mere lighed nøglen til et bedre samfund for alle. Vi tror ikke på, at samfundet skal være alles kamp mod alle. Vi kan udrette meget mere i fællesskab. Stine Brix Nordjyllands Storkreds

Vi har råd til fællesskab

 • Skat på finansielle transaktioner. Spekulativ handel med aktier skal beskattes. 5,0 mia. kr. årligt.
 • Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst. Arbejdsfrie indtægter, for eksempel udbytte af aktier, skal beskattes som penge tjent på at arbejde. 4,4 mia. kr. årligt.
 • Genindførelse af formueskat. Store formuer skal beskattes. For eksempel med 1 % af formuer på mere end tre mio. kr. 1,4 mia. kr. årligt.
 • Millionærskat. Indførelse af en skat på 10 % af de indtægter, der ligger over en mio. kr. 2,5 mia. kr. årligt.

I stedet vil vi:

 • lnvesteringer i velfærd og grøn omstilling.
 • Flere hænder til børn og ældre.
 • Skattesænkninger for dem, der har mindst.
 • En anstændig indkomst til mennesker, der bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]