Gå til hovedindhold

Pia K., omskæring og børnevold

Af Søren Søndergaard, MF Enhedslisten

Det var en klam melding, der kom fra nogle af de såkaldte imamer fra Somalia vedrørende omskæring. »Det står i Koranen, derfor er det en pligt at gennemføre omskæring af småpiger«, forklarer flere af disse åndsformørkede mænd. Hvis vi lige ser bort fra, at det ifølge andre imamer kniber med at finde præcis, hvor i Koranen det står, at det er en hellig pligt at udøve vold mod forsvarsløse piger, så er det skræmmende at høre, hvordan disse mænd forsøger at begrunde deres ret til at udøve vold.

Hvad man tror på, er en privat sag. Enhver kan efter min mening bede til, hvem de vil. Men det er ikke en privat sag, når religionen bruges som undskyldning for at blive voldelig over for andre. Og da slet ikke over for børn. Det gælder alle religioner. I dette tilfælde islam. I andre kristendommen. Omskæring er en voldshandling. Det er forbudt i straffeloven, og de der opfordrer til og udfører den, skal naturligvis straffes. Det bliver der en mulighed for, når politiet skal behandle den anmeldelse, som Enhedsliste-borgmester i København, Per Bregengaard, har indgivet mod de to imamer, som har opfordret til at omskære på trods af loven.

Hele denne sag har sat fokus på et meget ømtåleligt emne. Det er godt. Fra alle sider i det politiske liv, foreningslivet osv. lyder fordømmelsen af, at voksne kan finde på at bruge vold over for børn. Skal integrationen fremmes, må det ske i et samspil mellem landets borgere; skal et moderne samfund udvikles, må alle sider kunne diskuteres og belyses. Også de formørkede og gammeldags skikke såsom omskæring af piger. Derfor er denne debat vigtig og nyttig og kan medvirke til at sætte nogle standarder for omgang mellem mennesker og mellem forældre og børn.

Det gælder ikke bare, når det drejer sig om indvandrere og flygtninge. Også holdninger i det danske samfund skal udvikles. Og netop spørgsmålet om vold mod børn er et område, som sætter omskæringsprotesterne fra Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, i et lidet flatterende lys. Ok, det er efterhånden en del år siden – i 1997 – så måske er det derfor, det kniber for formanden at huske, hvad der blev diskuteret. Lad mig derfor bidrage til opfriskning af hukommelsen.
Den daværende højreopposition – Venstre, konservative og Dansk Folkeparti – viste, at deres afsky for vold ikke er ubegrænset. I familierne skulle det fortsat være tilladt at bruge vold til at indføre børnene i denne herlige voksne verden, mente modstanderne af et forbud mod børnebank.

Hvor ville det dog være herligt, om Dansk Folkepartis modstand mod vold over for somaliske piger også kunne udstrækkes til at gælde alle andre børn. Men det er måske for meget forlangt? På trods af partiets ihærdige forsøg, blev forslaget heldigvis vedtaget alligevel af SR-regeringen og SF/Enhedslisten, og i dag står der: »Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling«.

Bagstræberiske og reaktionære holdninger og skikke trives således ikke blot i formørkede religiøse kredse, som søger »sandheden« i en gammel bog, nej, de trives også i højrefløjens almindelige politiske holdninger.

Onsdag, 13. november 2002 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]