Gå til hovedindhold

Pernille Skipper

33 37 50 09

Jeg tror på en verden, hvor hensynet til fællesskabet står over hensynet til spekulanter og store virksomheders ønske om profit. Og jeg tror på et velfærdssamfund, hvor vi sammen sørger for et sikkerhedsnet til alle, der bliver ramt af arbejdsløshed, sygdom eller social udsathed. Pengepungens størrelse må aldrig blive afgørende for, om man kan få hjælp. Derfor er jeg medlem af Enhedslisten.

Da jeg som teenager oplevede, at samfundet og uddannelsessystemet desværre ofte taber de dårligst stillede på gulvet, blev jeg indigneret og gik ind i politik. Først i elevråds- og anti-krigsarbejde, siden i Enhedslisten, da jeg som 17-årig fandt ud af, at partiet som det eneste deler mit menneskesyn. I dag er jeg særligt optaget af retssikkerhed: af at sikre vores grundlæggende frihedsrettigheder, som hører til de vigtigste grundpiller i et demokratisk samfund. Derfor har jeg uddannet mig som jurist fra Københavns Universitet med speciale i strafferet og menneskerettigheder og i Folketinget kastet mig over det politiske arbejde som retsordfører.

Biografi

Jeg er født og opvokset i Aalborg, hvor jeg gik i folkeskole og tog studentereksamen. Siden har jeg boet i København, hvor jeg er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

Til daglig er jeg politisk ordfører for Enhedslistens folketingsgruppe, og så er jeg socialordfører og ligestillingsordfører. Derfor handler det daglige arbejde for mig om efter bedste evne at passe på de mest udsatte borgere i vores samfund.

Erhvervserfaring og frivilligt arbejde

  • Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg 2009-2014
  • Ansat hos Retten i Hillerød 2008-2011
  • Næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd 2006-2008
  • Næstformand for Studenterrådet på Københavns Universitet 2006-2007
  • Studentermedhjælper hos Center for Rets- og Politiforskning 2005-2006
  • Bestyrelsesmedlem i DGS, formand for DGS Nordjylland og elevrådsformand på Aalborghus Gymnasium 2000-2004

Uddannelse

  • Cand. Jur. fra Københavns Universitet 2011 med speciale i menneskerettigheder og strafferet
  • Student fra Aalborghus Gymnasium 2003
  • 10. klasse fra Østvendsyssels Ungdomsskole i 2000
  • Folkeskole på Gug Skole 1999

Mærkesager

Styrk velfærdssamfundet

Velfærdssamfundet og fællesskabet i Danmark er vores styrke. Det betyder, at alle har adgang til sygehuset uanset pengepung, og at ingen skal være bekymrede over, om der er råd til uddannelse til børnene. Et stærkt fællesskab, et stærkt velfærdssystem og et lige samfund gavner os alle sammen.

Men der er stadig mennesker, der må gå fra hus og hjem, fordi de mister arbejdet. Og der er stadig børn, der vokser op i fattigdom. Der er lang vej endnu, før vi har opnået et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor ingen bliver svigtet.

Derfor er der behov for at styrke, ikke afmontere velfærdssamfundet. Desværre har et flertal i Folketinget valgt at bruge milliarder på skattelettelser til de rigeste frem for på at hjælpe børnefamilier ud af fattigdom eller sikre tid og omsorg til vores bedsteforældre. Det er en forkert politisk prioritering, og den skal vi ændre på.

Mere demokrati

Et stærkt demokrati bygger på åbenhed, lighed og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder. De ting har været under angreb i de seneste år.

Forsamlingsfriheden blev indskrænket af lømmelpakken, privatlivet af øget overvågning, og offentlighedsloven har gjort det sværere at se magthaverne i kortene. Det er blot nogle eksempler på, hvordan demokratiet er kommet under pres.

Vi er nødt til at gå en anden vej.

Åbenhed er en forudsætning for demokrati. For at undgå magtmisbrug og fejl er vi nødt til at kunne følge med i, hvordan politikerne forvalter magten. Vi er nødt til få indblik i regeringens, embedsmændenes og beslutningstagernes arbejde, hvis vi skal kunne sætte et kvalificeret kryds i stemmeboksen.

Lige så afgørende for et demokrati er hensynet til grundlæggende frihedsrettigheder. Uden ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og privatlivets fred kan vi ikke frit deltage i samfundet. Derfor skal vi sige fra over for overvågning, vi skal kræve ret til at kommunikere frit, og vi skal sige stop, når nogen hævder at ville ”beskytte” demokratiet ved at indskrænke det.

Fynske arbejdspladser på rimelige vilkår

40 kr. i timen for almindeligt arbejde på urimelige vilkår med ringe sikkerhed.

Social dumping, kalder vi det. I virkeligheden kunne vi kalde det skruppelløs udnyttelse af desperate mennesker. De fleste kommer fra lande uden et socialt sikkerhedsnet og kan derfor lokkes til Danmark på løn- og arbejdsvilkår, som vi andre aldrig ville acceptere.

Mekanismen går ikke alene ud over de folk, der kommer til Danmark og arbejder på urimelige vilkår. Den går også ud over de danskere, hvis løn bliver presset af billig udenlandske arbejdskraft. Social dumping rammer dermed os alle sammen – undtagen arbejdsgiverne, som tjener på det hele.

Problemet er selvsagt ikke de ansatte i de fynske gartnerier, der må betale i dyre domme for at bo i en container bag gartneriet, eller de ansatte på byggepladserne, som går for 52 kr. i timen med livet som indsats.

Problemet er det EU-system, der giver arbejdsgiverne mulighed for at se stort på danske løn- og arbejdsvilkår, selvom de tjener penge her i landet. Og problemet er det danske Folketings modvilje mod at stille krav til virksomhederne.

 

Det er de ting, vi skal sige fra overfor – ikke jordbærplukkere fra Polen, der knokler for en ussel løn.

 

Ordførerskaber

Politisk ordfører, socialordfører, ligestillingsordfører

Storkreds

Fyns Storkreds

Facebook

Pressebilleder

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]