Gå til hovedindhold

Organisation

Årsmødet

Årsmødet afholdes hvert forår og er Enhedslistens højeste myndighed. Det er her vi beslutter Enhedslistens politik på principielle spørgsmål, hvilke aktiviteter vi skal lave, og vælger Hovedbestyrelse og spidskandidater til Folketinget.

Hovedbestyrelsen (HB)

Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på årsmødet. Hovedbestyrelsen er det bestemmende organ mellem årsmøderne. Den tager sig af løbende politiske prioriteringer, overordnede beslutninger omkring vores politiske kampagner samt overordnede økonomiske beslutninger. Se medlemmerne af hovedbestyrelsen her.

Forretningsudvalget (FU)

Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg, der mødes en gang om ugen. Forretningsudvalget fungerer og udtaler sig på Enhedslistens vegne mellem HB-møderne. Vil man have Enhedslisten til at tage stilling til noget, bør man henvende sig til forretningsudvalget, ved at skrive til Landskontoret, som videreformidler. Se medlemmerne af Forretningsudvalget her.

Folketingsgruppen

Enhedslistens folketingsmedlemmer er opstillet og valgt på Enhedslistens grundlag og er ansvarlige over for Enhedslistens hovedbestyrelse og årsmøde. Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem folketingsgruppen og hovedbestyrelsen. Se vores folketingsgruppe her.

Lokalafdelinger

Lokalafdelingerne er Enhedslistens grundorganisering. Alle Enhedslistens medlemmer er tilknyttet en afdeling, hvorfra man kan være med til at diskutere, planlægge og påvirke Enhedslistens politik.  Det er lokalafdelingen, der organiserer Enhedslistens lokale aktiviteter: uddeling af materialer, demonstrationer, offentlige møder m.m. Kun fantasien sætter grænser. Find din lokale afdeling her.

Udvalg

Enhedslistens udvalg arbejder med specifikke politikområder, og er åbne for alle.
Udvalgene har en politikudviklende rolle og fungerer ofte som en slags baggrundsgrupper for vores folketingsarbejde. Derudover kan udvalgene planlægge aktiviteter inden for deres område. Find vores udvalg her.

Faglige netværk

Enhedslisten arbejder på at skabe netværk af Enhedsliste-medlemmer, der er på samme uddannelsessted, inden for sammen fagområde eller i samme organisation. I de faglige netværk kan man mødes med politiske kammerater for at diskutere og reagere på fag-specifikke politiske udfordringer. Find dit faglige netværk her.

Rotationsordning

Enhedslisten har rotationsordning for ansatte og valgte. Det er både for at undgå levebrødspolitikere og for at gøre plads til nye ansigter. Medlemmer af Folketinget kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter deres syvende år i Folketinget.
Fuldtidsansatte politikere i kommuner og regioner, f.eks. borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet efter to fireårsperioder. Man kan højst være medlem af HB i 7 år inden for en 9 års periode. Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst 10 års varighed.

Løn og ledelse

Vi er ikke et parti for karrieremagere. Derfor har vi ingen formand, men en kollektiv ledelse, og alle Enhedslistens ansatte og folketingsmedlemmer tjener det samme som gennemsnittet for en metalarbejder i København.
For vores folketingsmedlemmer betyder det, at de afleverer godt en tredjedel af deres løn fra Folketinget i partiskat. De tjener altså højst to tredjedele af, hvad andre partiers folketingsmedlemmer får. Dertil kommer et månedligt beløb til at dække særlige omkostninger til f.eks. transport.

Om Enhedslisten

Enhedslisten blev dannet i 1989, og er et socialistisk og demokratisk græsrodsparti med lokalafdelinger over hele landet. Vores medlemstal er vokset de seneste år, men hvis vi virkelig skal rykke, har vi også brug for dig. Læs mere

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]