Gå til hovedindhold

Vedtagelser og udtalelser

De delegerede vedtog en række forskellige udtalelser og planer for det næste års politiske arbejde. Her er en oversigt over de vedtagne papirer.

Hovedbestyrelsens beretning 2011-2012

Enhedslistens arbejdsplan 2012-2013

Hovedforslag

Enhedslistens mål 2012-2016

Skattepolitik for ejerboliger

Resolution om FN, fredarbejde og konfliktløsning

Aktuelle udtalelser

Bekæmp arbejdsløsheden - ikke de arbejdsløse

Folkeafstemning om finanspagten

Solidariske løsninger i stedet for borgerlige forlig

Øvrige beslutninger

Udtalelse. Enhedslisten og ungdommen. Solidaritet med SUF!

Græsrodsprisen gik i år til initiativet "Stop Acta".

En indsamling blandt årsmødets deltagere gik til de strejkende græske stålarbejdere på stålfabrikken Elliniki Halivurjia i Athen.

Herudover vedtog årsmødet at prioritere Enhedslisten vest for hovedstaden, samt at den samarbejdsaftale med SUF, som HB løbende administrerer, ikke kan opsiges uden det er godkendt af et årsmøde.

Der blev desuden vedtaget et par ændringer til Enhedslistens vedtægter, samt en hensættelse til Rød Fond for budgettet i 2013 på 400.000 kr. Enhedslistens vedtægter, med de vedtagne ændringsforslag, kan ses her.

 

Om Enhedslisten

Enhedslisten blev dannet i 1989, og er et socialistisk og demokratisk græsrodsparti med lokalafdelinger over hele landet. Vores medlemstal er vokset de seneste år, men hvis vi virkelig skal rykke, har vi også brug for dig. Læs mere

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]