Gå til hovedindhold

om genetisk modificeret julesalat i danmark

Til Folketingets miljøudvalg, 19. november 1996

Enhedslisten har følgende kommentarer til ansøgningen om tilladelse til at markedsføre en genetisk modificeret julesalat i Danmark.

Enhedslisten er principielt og aktuelt imod alle udsætninger af genetisk modificerede organismer, fordi der i den økologiske produktion ikke er noget behov for sådanne, og fordi det indebærer uoverskuelige risici for det naturlige miljø.

Det er den agrokemiske industri, der kommer til at tjene uhyre summer på disse produkter, og det er forbrugerne, der kommer til at betale for at genoprette de skader genmodificeringen kommer til at volde, i det omfang det overhoved er muligt. De udsatte genmodificerede planter vil i et eller andet omfang hybridicere, ikke kun med vilde slægtninge, men også med artsfæller på andre dyrkede marker. På den måde vil de indsplejsede gener brede sig også i de oprindelige sorter og ingen landmand vil derfor værre sikker på, at vedkommende ikke udsår frø med modificerede gener.

I nærværende tilfælde med en genmodificeret rød julesalat (Radicchio rosso (Cichorium intybus)), vil vi gøre særligt opmærksom på, at planten har mulighed for at hybridisere med vilde slægtninge og med afgrøder af julesalat i de tilfælde, hvor de når frøstadiet under dyrkningen. I mange tilfælde, vil der være planter tilbage på marken, som efterfølgende når frøstadiet, eller der vil direkte blive produceret frø. Vi kan ikke være sikkre på at de gensplejsede planter er 100% hansterile.

Med tolerance overfor Basta, som findes i halvdelen af planterne, vil de efterfølgende spildplanter i traditionel dyrkning kræve, at der bruges et andet sprøjtemiddel. Det giver risiko for, at der sprøjtes med to ukrudtsmidler i stedet for et. Herved vil den genmodificerede julesalat øge brugen af sprøjtemidler. En anden riciko er, at man i øget omfang ikke bringer andre afgrøder ind i sædskiftet, med øget risiko for at der skal sprøjtes mod plantesygdomme.

Endelig vil vi påpege, at EU er gået imod mærkning af genmodificerede produkter, og derfor kan man ikke engang give forbrugerne mulighed for at standse de gensplejsede produkters fremmarch, ved at de kan undlade at købe de gensplejsede produkter i butikkerne. De økologiske landmænd fratages samtidig muligheden for at sikre sig mod brug af gensplejsede frø.

Venlig hilsen

Bent Hindrup Andersen, EL

Tirsdag, 19. november 1996 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]