Gå til hovedindhold

Partiskat

Eksempel på beregning af Partiskat i 2016.

 

Ansattes løn i 2016.

 

I henhold til Enhedslistens vedtægter §14, stk.3 og overenskomsten for de ansatte i Enhedslisten fastsættes lønnen som gennemsnittet for metalarbejdere i hovedstaden i 3. kvartal + 1,5% med virkning fra den efterfølgende 1. april. Ifølge Metal Hovedstadens lønstatistik for juli kvartal 2015 var den samlede gennemsnitsløn for Metal Hovedstaden på kr. 209,40 kr. i timen. Hertil lægges så 1,5%, hvilket giver en timeløn på 212,54 kr. pr. 1.4.2014. Månedslønnen fremkommer ved at anvende det gennemsnitlige arbejdstimetal pr. måned, som Dansk Metal opgiver til 160,33. Den bliver på 34.076,70 kr. og giver dermed en årsløn på 408.920,40kr.

 

Partiskatten 2016

 

Vederlaget til folketingsmedlemmer er pr. 1. april 2016, 53.195,88 kr. hvilket giver 638.351 kr. om året. Partiskatten beregnes ved hjælp af følgende formel:

(Vederlag til folketingsmedlemmer – partiløn) x (1-arbejdsmarkedsbidrag) x (1-max.skatteprocent))

Arbejdsmarkedsbidraget er 8 % og skatteloftet er 2016 51,95%.

Beregningen bliver derfor følgende:

(638.351 – 408.920,40) x 0,92 x 0,4805 =101.422,09 kr.

Partiskatten for 14 folketingsmedlemmer i 14 måneder bliver således 1.419.909 kr.

Der skal her tages forbehold for at reguleringen sker i april måned, og at partiskatten derfor var lavere i de første 3 måneder af året.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]