Gå til hovedindhold

økologi får en chance ved finanslovsforhandlingerne

Til Pressen d. 20/11-96:

Økologien får en chance ved finanslovsforhandlingerne

Sent tirsdag aften er man i delforhandlingerne til Finansloven nået frem til en forståelse mellem Enhedslisten, SF og Regeringen. Bruttoskatten sættes op med 0,1 %, det giver 610 mio. kr. Dem er Enhedslisten med til at bruge til noget fornuftigt. Det er bl.a. den økologiske udvikling, der oprustes.

Enhedslistens Bent Hindrup Andersen er meget tilfreds. Vi får 125 mio. over 4 år til at sætte økologien på dagsorden, siger han. Mange af de områder, vi har håbet på at få vedtaget i den kommende samling, har vi nu fået nævnt i forligsteksten på en gang. Penge og accept af to nye statskontrollerede Ø-mærker, et grønt Ø-mærke for non-food-produkter, så som tøj, og et blåt Ø-mærke for fisk. Nu får forbrugerne en mulighed for selv at vælg, hvad de vil have. Det er vores eneste chance for at slippe af med kemikalierne, når vi aldrig kan miljøsagerne igennem i EU. Økologisk mærkning på fisk er den eneste mulige vej væk fra kvotepolitikkens fallit, fortsætter Bent Hindrup Andersen.
Som arkitekt vil jeg ikke glemme at nævne forligstekstens ord om penge til økologisk byggeri og økologisk byfornyelse. Her kan få penge være guld værd, fordi der simpelthen er så få forsøg med brug af økologiske byggematerialer som stampet ler, så meget få folk, også kun få fagfolk, kender overhoved til, at det er praktisk muligt. Det samme gælder forsøg med seperationstoiletter og rodzoneanlæg til det grå spildevand, det vil vise sig, at det er løsningen på vore tiders giftige slambjerge, som er resultatet af kloakernes sammenblanding.
Vi har fået igennem, at al Skov- og Naturstyrelsens skovrejsning skal udvikles hen imod et fuldstændigt pesticid- og kunstgødningsfrit statsskovbrug, det vurderes med henblik på yderligere reduktion senest år 2000. Det er vores krav i forbindelse med, at der gives ca 55 mio. kr. om året indtil år 2000 til videreførsel af projekt grøn skovdrift med uddannelse af nye skovarbejdere til at erstatte arbejdet med giften. Iøvrigt et rigtigt godt forslag.
Vi har fået mulighed for at give amter og kommuner kompensation, når de indgår økologiske indkøbsaftaler. Dette er afgørende for at skabe et fremtidigt marked, så der bliver sikkerhed for afsætning af produkterne, og derved får landmænd blod på tanden til at lægge om, siger Bent Hindrup Andersen.
Endelig er der indgået aftale om græsrodsforskning. Det er rigtigt spændende, for der findes et enormt potentiale af praktiske idéer, hos økologiske landmænd, som så kan blive betalt for at udvikle deres gode forslag. For første gang bliver udviklen af og blandt økologerne værdsat.

I aftalen med Regeringen og SF om Økologisk omstilling med Bent Hindrup Andersens mærkesager hedder det:

Der afsættes 125 mill. kr. over en 4-årig periode, heraf 50 mill. kr. i 1997, og 25 mill. kr. i hvert af de følgende 3 år med henblik på at fremme økologisk omstilling:

· Kompensation for økologiske indkøbsaftaler i amter og kommuner
· Græsrodsforskning
· Fremme af økologiske non-food produkter, samt så vidt muligt med henblik på at opstille tilhørende statsregler og statskontrol i form at et grønt Ø-mærke
· Aktionsplan for fremme af økologisk fiskeri, samt så vidt muligt med henblik på at opstille tilhørende statsregler og statskontrol i form af et blåt Ø-mærke
· Aktionsplan for fremme af økologisk byggeri og byfornyelse.

Onsdag, 20. november 1996 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]