Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

Enhedslistens udspil til finanslovsforhandlinger

Mandag, 26. august 1996 - 0:00
- Enhedslisten har et godt tilbud til regeringen, siger Enhedslistens finanspolitiske ordfører, Frank Aaen, der i dag fremlægger Enhedslistens udspil til de kommende finanslovsforhandlinger: Den kommende finanslov kan sikre en gennemførelse af regeringens løfter om at fjerne ventelisterne til sygehusene og til børneinstitutionernekan få gennemført initiativer til flere ordinære stillinger og give arbejdsløse et arbejde i stedet for at de sendes ud i varig forsørgelseog samtidig opnå et overskud på de offentlige budgetter uden asociale besparelser. Enhedslisten vil pege på hvor pengene kan findesved at begrænse skattefordelen på pensionsordninger for de rigeste, der nemt kan spare op uden statskassens hjælpved at fjerne erhvervsstøtte i form af gratis kassekredit, der gives meget tilfældigtved at mindske mulighederne for at unddrage pensionsformuer fra realrentebeskatningved at øge skatteloftet, så de rigeste også kommer til at betale hvis kommunerne og amterne må forhøje skatten.Læs mere

bistandsloven: hvor blev visionerne af?

Mandag, 26. august 1996 - 0:00
Til Pressen. Kbh., d. 26.8.96 Hvor blev visionerne af? Socialminister Karen Jespersens udspil til ny bistandslov er visionsløst og et ekko af den almindelige forargelse. Lovforslaget minder mest om de utallige lovændringer, der har været siden lovens ikrafttræden 1.4.76. Loven er blevet delt i 2, en Servicedel og en Forsørgelsesdel, kun den sidste del er offentliggjort. Der er lempet lidt hist og pist og strammet kraftigt på nogle områder. Forud for den nuværende los ikrafttræden gik 10 års grundigt forarbejde.Læs mere

efter kemal koc: nej til dansk deltagelse i militærøvelse i tyrkiet

Mandag, 19. august 1996 - 0:00
Mandag den 19. august 1996. Pressemeddelelse Efter Kemal Koc: Nej til dansk deltagelse i militærøvelse i Tyrkiet - Fredag den 16. august vendte Kemal Koc hjem til Danmark efter 42 dage i tyrkisk fængsel. Dermed er sagen dog langtfra slut, mener Enhedslisten. Søren Søndergaard (MF for Enhedslisten) udtaler efter dagens møde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor forholdet mellem Danmark og Tyrkiet var på dagsordenen: - Den tyrkiske sikkerhedsdomstol har jo ikke opgivet sagen mod Koc. Der skal være et retsmøde den 19. september, hvor man godt kan forestille sig at Koc bliver kendt skyldig. - Hvisrettighederne til at organisere sig i politiske og kulturelle foreninger i Danmark skal have reel mening for tyrkere og kurdere, så er det afgørende, at de ikke bliver dømt af tyrkiske domstole for at have udnyttet disse rettigheder.Læs mere

enhedslisten om løsladelsen af kemal koc

Torsdag, 15. august 1996 - 0:00
Torsdag den 15. august. Pressemeddelelse Enhedslisten om løsladelsen af Kemal Koc: Det principielle i sagen står tilbage - Enhedslisten vil tage Danmarks forhold til Tyrkiet op i Udenrigspolitisk Nævn I dag blev den 39-årige dansker af kurdisk oprindelse, Kemal Koc, løsladt efter et retsmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara. Han blev for en måned siden anholdt af det tyrkiske politi og anklaget for at have støttet den væbnede kurdiske bevægelse, PKK. Kemal Koc er dog ikke frikendt. Den 19. september tages sagen op på et nyt retsmøde. Den tyrkiske domstol vil i den kommende tid undersøge hans plitiske aktiviteter yderligere.Læs mere

usaglig debat om efterløn

Torsdag, 15. august 1996 - 0:00
København, den 15-08-1996 Pressemeddelelse: Usaglig debat om efterløn. - Tal fra finansminister Mogens Lykketoft viser, at de batten om efterløn føres på et usagligt grundlag, siger Enhedslistens Frank Aaen. - Når f.eks. de konservative politiske ordfører, Anne Birgitte Lundholt siger, efter lønsordningen er for dyr, og at vi kommer til at mangle arbejdskraft om 10-15 år, har det intet hold i virkeligheden, siger Frank Aaen og henviser til svar han har modtaget fra finansministeren. Svarene viser, at det offentlige sparer 2 milliarder kr. fordi 125.000 har valgt at gå på efterløn i stedetfor at fortsætte på dagpenge.Læs mere

enhedslisten overværer retssag i tyrkiet

Mandag, 12. august 1996 - 0:00
Mandag den 12. august. Til pressen Enhedslisten overværer retssag i Tyrkiet Tirsdag eftermiddag rejser Søren Søndergaard (MF for Enhedslisten) til Tyrkiet for at overvære retssagen mod den arresterede dansker af kurdisk oprindelse, Kemal Koc. Kemal Koc blev anholdt i begyndelsen af juli af det tyrkiske politi og anklages for at have støttet den kurdiske kamp for selvbestemmelse. Retssagen finder sted torsdag den 15, august. Den vil, udover af Søren Søndergaard, også blive overværet af Kirsten jensen og Freddy Blak (MEP for Socialdemokratiet), Villy Søvndahl (MF for SF) samt Klaus Slavensk fra Det Danske Center for Menneskerettigheder.Læs mere

vedr. tilladelse til genetisk modificeret majs

Fredag, 9. august 1996 - 0:00
9. august 1996 til Miljø- og energiminister Svend Auken Vedr. tilladelse til markedsføring af genetisk modificet majs Med henvisning til bilag 1217 vedr. tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret majs af 31. juli 1996 skal jeg hermed gøre opmærksom på, at Enhedslisten tager klart afstand fra en godkendelse til markedsføring. Enhedslisten er imod enhver form for gensplejset produktion i dansk landbrug, da vi anser det for totalt unødvendigt og i åbenlys konflikt med udviklingen af et økologisk jordbrug. Enhedslisten anser udsætning af gensplejsede produkter for underravende for den økologiske sikkerhed, idet det ikke kan udelukkes, at resistente gener vil sprede sig i naturen og fremvirke nye ukrudtsarter, som er endnu sværere at få bugt med.Læs mere

adgangsbegrænsning - urimelig, tilfældig, unødvendig

Fredag, 2. august 1996 - 0:00
Den 2/8-1996 Til den liberale presse Synspunkt MF Bruno Jerup, Uddannelsespolitisk ordfører for Enhedslisten - De rød -grønne. Adgangsbegrænsning - Urimelig, tilfældig og unødvendig Så står vi igen overfor det årlige traume for mange unge, der har søgt den uddannelse, som de finder mest interessant og som er blevet afvist - konsekvenserne af adgangsbegrænsningens urimeligheder bliver udstillet til offentlig skue. Efter at de unge har taget en ungdomsuddannelse skal den enkelte sorteres efter kriterier, som i realiteten ikke fortæller noget om deres evne til at gennemføre en uddannelse om pædagog eller læge eller jurist, men som alene har det formål at tilpasse antallet af optagne elever med antallet af på forhånd vedtagne pladser på den pågældende uddannelse.Læs mere

Urimelig adgangsbegrænsning

Lørdag, 27. juli 1996 - 0:00
Hvordan skal de højtuddannede være flere år på arbejdsmarkedet, hvis de skal vente i årevis på at komme ind på uddannelserne? Også i år har alt for mange unge - over 15.000 - fået nej til at starte på den videregående uddannelse, de ønsker sig. Situationen er især grotesk på en lang række uddannelser indenfor social-, sundheds- og uddannelsessektoren. Her afvises velmotiverede og kvalificerede ansøgere selvom de færdiguddannede pædagoger, lærere og læger er en efterspurgt mangelvare. Eksempelvis har 8.755 unge haft pædagoguddannelsen som højeste ønske, men kun 5.176 kommer ind. Samtidig er der mangel på uddannede pædagoger i stort set hele landet. På samme måde er 55 % af ansøgerne til lægestudiet afvist, samtidig med at lægemanglen er katastrofal.Læs mere

Enhedslisten vil have forespørgsel om Nordsøfiskeriets reelle problemer

Fredag, 26. juli 1996 - 0:00
Enhedslisten vil have forespørgselsdebat om Nordsøfiskeriets reelle problemer. Greenpeace-aktionen imod det danske tobisfiskeri på Wee Bankie ud for den skotske kyst har ikke fremmet forståelsen for Nordsøens problemer - snarere tværtimod. Nordsøfiskeriet er i krise Nordsø-fiskeriet som helhed er imidlertid i krise. Den økologiske balance er truet. Derfor må fokus flyttes fra det relativt uproblematiske tobisfiskeri til de virkelige problemer. Fiskeriets hovedproblemer er forureningen og den nuværende reguleringsordning. Den blinde anvendelse af kvoter som reguleringsmetode hjælpr ikke de truede fiskearter.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]