Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

arbejdstilsynet svigter skoleelever

Mandag, 7. oktober 1996 - 0:00
Til Pressen d. 7/10-96: Arbejdstilsynet svigter skoleeleverne. Arbejdstilsynet (AT) afholder arbejdsmiljøuge for skoleelever og studerende i denne uge . Men AT springer over, hvor gærdet er lavest. Istedet for at forholde sig til de problemer, eleverne har hér og nu, fokuserer AT alene på de arbejdsmiljøproblemer, som de unge vil møde senere i livet. Mange elever står i dagligdagen med alvorlige arbejdsmiljøproblemer. · dårligt vedligeholdte og snavsede skoler, hvor skimmelsvamp og andre indeklimaproblemer trives. · kritisable sanitære forhold. · dårlige møbler og uhensigtsmæssig belysnin, der skaber rygsygdomme, hovedpine mv.Læs mere

Lad ikke raketten mod Titangade blive en bombe under retssikkerheden

Søndag, 6. oktober 1996 - 0:00
Lov og orden hysteriet når uanede højder efter den tragiske begivenhed i Titangade natten til søndag. Angreb med panserværnsraketter er naturligvis fuldstændigt forkasteligt og uacceptabelt. Men det skal ikke bruges som påskud til at gennemføre en lov, der på den ene side ikke løser problemet, og på den anden side er et alvorligt angreb på vores alle sammens retssikkerhed. Enhedslisten vil af al magt modarbejde den slags lovjapperi, der blot skal tjene til at demonstrere regeringens såkaldte handlekraft. Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme giver politiet mulighed for at hindre rockeres adgang til deres klubhuse, butikker og samlingssteder i øvrigt. Men det vil blot skabe mange flere angrebsmå l og dermed sprede problemerne. Samtidig er det efter Enhedslistens opfattelse yderst problematisk at indføre voldsomme sanktioner mod personer, der ikke i den forbindelse er anklaget endsige dømt for noget kriminelt, men tværtimod er et formodet mål for andres angreb. Det er at vende tingene på hovedet og et eklatant brud på grundlæggende retsprincipper. Vi er chokerede over udtalelser fra de radikales retspolitiske ordfører Bjørn Elmqvist (som refereret i Ritzau idag) om at vedtagelsen af loven nu skal forceres yderligere. Panikken kender åbenbart ingen grænser. En hasteindkaldt høring med retseksperter imorgen er ifølge Bjørn Elmqvist blevet uvæsentlig. Nu skal ører og øjne åbenbart lukkes helt i - er det selve muligheden for eftertanke, der skal forhindres? Opmærksomheden burde rettes imod forslag, der kan være med til at løse problemerne, uden at retssikkerheden sættes over styr. Enhedslisten peger på: - væsentligt strengere straffe for våbenbesiddelse - det virker afskrækkende og politiet tilskyndes til større indsats for at efterforske sådanne sager, - bedre sikring af hærens våbendepoter, der ofte efter indbrud forsyner rockergrupper, - hjemmeværnets våben bør inddrages og anbringes i sikker forvaring - indgreb mod bygningen af borge og fæstningsværker, ved hjælp af lokalplansbestemmelser. Endelig er det vores opfattelse, at skal der gøres noget virkeligt virkningsfuldt ved rockeruvæsenets kriminelle sider, så er det afgørende at myndighederne går efter pengene og ikke retssikkerheden. Denne indsats bør koncentreres om at bekæmpe ulovlige økonomiske transaktioner og hvidvaskning af sorte penge. Vi vender os skarpt imod de borgerliges forskellige ideer om bl.a. anonyme vidner, civile agenter og kollektiv straf. Disse forslag foregiver at give politiet bedre redskaber til at trænge ind i og afsløre de kriminelle miljø er. Desværre er det mere sandsynligt, at det er det modsatte, der sker: Kravene til bevisførelsen svækkes, retssikkerheden forringes og der er fare for, at de kriminelle miljøer vinder indpas i politiet.Læs mere

Hjælpeløst rockerforslag - som truer retssikkerheden

Torsdag, 3. oktober 1996 - 0:00
Brug de midler, der er og skærp eventuelt våbenloven, men undergrav ikke retssikkerheden. Gå i stedet efter pengene, siger Jette Gottlieb - Det var desværre rockerne, der satte dagsordenen for Folketingets åbningsdebat. I den diskussion har ser vi det som vores aller væsentligste opgave ikke at lade os rive med af panik-lovgivning og popularitetssøgende forslag, som for det første er virkningsløse, og som for det andet udgør alvorlige trusler mod retssikkerheden her i landet, siger Jette Gottlieb, medlem af Retsudvalget for Enhedslisten. - Regeringens forslag om at forbyde bestemte personer at opholde sig i visse bygninger giver sig ud for at være en håndsrækning, som skal skabe tryghed for naboerne til rocker-borgene. Men tømningen af husene vil ikke hjælp, blot flytte udtrygheden fra f.eks. Polensgade. I stedet vil naboer til rockerne andre steder blive utrygge. Og så er vi jo lige vidt! - I stedet for denne panikløsning skal mynighederne udnytte den eksisterende lovgivning, og vi er fuld af fortrøstning til at det politiarbejdet, som allerede inden for de givne rammer finder sted, kan sikre trygheden i f.eks. Polensgade. - Et andet redskab til at fremme en afspændig i rocker-krigen ligger i en bygningsmæssig afmontering af rockerborgene. For eksempel ved at sikre overholdelse af bygningsreglementet og brandbestemmelserne, så det forhindres, at bygningernes udseende påkalder sig brug af bomber og raketter. - Det er derudover vores opfattelse, at hvis skal der gribes ind lovgivningsmæssigt, så skal det være gennem en skærpelse af våbenlovgivningen - om muligt gennem en udvidelse af straframmen. - Endelig er det vores opfattelse, at skal der gøres noget virkelig virkningsfuldt ved rockervæsnets kriminelle sider, så er det afgørende, at der gås efter pengene og ikke retssikkerheden. Der skal gøres en større indsats for at bekæmpe ulovlige økonomiske transaktioner og hvidvaskning af sorte penge.Læs mere

enhedslisten stiller forslag om miljøregler i skoler og daginstitutioner

Onsdag, 2. oktober 1996 - 0:00
Til Pressen d. 2.10.96: Enhedslisten stiller beslutningsforslag om miljøregler i skoler, daginstitutioner mv. Enhedslisten afleverede i går et beslutningsforslag om sikkerhed og sundhed for institutionsbrugere, bl.a. skoleelever og studerende. Siden Enhedslisten i 1995 stillede et lovforslag om arbejdsmiljølovens udvidelse til også at gælde brugerne af skoler og andre uddannelsesinstitutioner har der været megen snak, men ingen forpligtende handling. Og der er meget at tage fat på: · Støjbelastede børnehaver, hvor lydniveauet ville betyde pligt til at bære høreværn, hvis der var tale om n fabrik.Læs mere

Spar på krudtet - gå efter pengene!

Tirsdag, 1. oktober 1996 - 0:00
- Vold og kriminalitet er altid en alvorlig sag, som vi er helt enige med regeringen om, at der skal gøres noget ved. Derfor var det godt at høre, at statsministeren mener, at der skal gøres en indsats for at forebygge ved at gå til roden af problemerne, og at der skal hjælpe til ofrene, siger Jette Gottlieb, medlem af Retsudvalget for Enhedslisten. - Og roden skal søges i den sociale og økonomiske krise, som plager landet og skaber grobunden for den utryghed og rodløshed, som for eksempel giver sig udslag i grov vold og overfald. - Men vi skal ikke bringe midler i brug, som undergraver de gode intentioner. Og det frygter vi, at en række af de forslag, som regeringen nu vil lægge frem, kommer til. Hvis man vil gribe ind over for det rockeruvæsen, som i længere tid har plaget landet, er vejen ikke særlovgivningen. Et forbud mod rockerborge lyder besnærende. Men det er pop og tjener kun til at skabe en falsk tryghed hos de naboer, som har god grund til at være nervøse. For lukkes bestemte huse af, vil volden blot blive flyttet til andre steder - for eksempel privates bopæl. Det har der allerede været eksempler på. - Vi mener, at myndighederne i stedet for at kaste sig ud i en gensidig oprustning med de kriminelle skal ramme dem der, hvor de er allermest ømme - nemlig på pengepungen. Det gælder for både rockere og narkohandlere. Følge pengestrømmene - brug skattevæsnet til at kortlægge deres transaktioner. Det var ikke for ingen ting, at det netop var skattevæsnet, der fik ram på gangsteren Al Capone og ikke det oprustede amerikanske politi.Læs mere

enhedslisten overværer retssagen

Torsdag, 19. september 1996 - 0:00
Mandag den 16. september. Til Ekstra Bladet Enhedslisten overværer retssagen mod Kemal Koc torsdag den 19. september Torsdag den 19. september fortsætter retssagen mod den kurdisk fødte danske statsborger Kemal Koc ved sikkerhedsdomstolen i Ankara. Ved det første retsmøde overværede en parlamentarikerdelegation fra Danmark retssagen, bl.a. folketingsmedlem Søren Søndergaard fra Enhedslisten.Også denne gang sender Enhedslisten en observatør. Det er international sekretær Kenneth Haar, der har arbejdet med Kemal Koc-sagen under hele forløbet. Kenneth Haar kan kontaktes fra tirsdag aften på otel Relais Mercure Ankara, tlf.Læs mere

vedrørende skibsfinansiering og overbelåning, frank aaen

Onsdag, 11. september 1996 - 1:00
Klage til ombudsmanden over ministerens afgørelse og embedsførelsen i erhvervsministeriet afventer regeringens endelige afgørelse - Regeringen har udskudt den endelige afgørelse af spørgsmålet om en advokatundersøgelse til efter EU´s afgørelse af, om EU´s støtteregler er overtrådt. Vi mener ikke, en advokatundersøgelse afhænger af EU, men når den endelige afgørelse er udskudt, må vi også udskyde klagen over afgørelsen, siger Frank Aaen, Enhedslistens erhvervspolitiske ordfører. - Vi har drøftet sagen med Ombudsmandens kontor, hvor retschef Jens Møller vurderer, at “på nuværende tidspunkt, hvor der ikke er truffet en endelig beslutning, er det overvejende sandsynligt, at man ikke vil gå ind i sagen.” Der er dog fortsat intet til hinder for, at Ombudsmanden, når der er truffet en endelig beslutning, kan beslutte at gå ind i sagen. Derfor har vi sagt til Ombudsmanden, at klagen er udskudt, til vi kender regeringens endelige beslutning, siger Frank Aaen.Læs mere

søren søndergaard valgobservatør i bosnien

Mandag, 9. september 1996 - 0:00
Mandag den 9. september. Pressemeddelelse Søren Søndergaard valgobservatør i Bosnien I morgen tirsdag rejser folketingsmedlem Søren Søndergaard (Enhedslisten) til Bosnien, hvor han skal være observatør ved valget i næste uge. Søren Søndergaard har flere gange tidligere været i Bosnien, bl.a. i forbindelse med organisering af nødhjælpskonvojer til Tuzla.. Om valget udtaler Søren Søndergaard: - Der er ikke grundlag for optimisme. Støtten til det civile samfund er nået meget sent frem og det har betydet, at de anti-nationalistiske kræfter er blevet ladt i stikken. F.eks. er den TV-station, somogså anti-nationalistiske bevægelser har adgang til, først begyndt at fungere her en uge før valget.Læs mere

enhedslisten kræver samråd om nedskæring af boligstøtte

Søndag, 1. september 1996 - 0:00
TIL PRESSEN Christiansborg, 1.sept. 1996 ENHEDSLISTEN KRÆVER SAMRÅD OM NEDSKÆRINGER AF BOLIGSTØTTE Enhedslistens boligpolitiske ordfører, Keld Albrechtsen, kalder nu boligminister Ole Løvig Simonsen (S) i samråd om regeringens planer om at nedskære boligsikring og boligydelse. Samrådsspørgsmålet lyder: “Vil regeringen opgive planerne om at nedskære den individuelle boligstøtte og i stedet sikre, at der indføres loft over huslejestigninger, også i de private udlejningsejendomme ?” - Regeringens plan om at den i finansloven vil neskære boligsikring og boligydelse med et par hundrede millioner kroner er ikke alene asocial, fordi det vil gå udover pensionister og børnefamilier, men planen er ydermere ugennemtænkt og hviler på et tyndt talmæssigt grundlag.Læs mere

om ungdomsboliger

Torsdag, 29. august 1996 - 0:00
TIL PRESSEN Christiansborg, 29.08.96 Spørgsmål til boligministeren til skriftlig besvarelseaf Keld Albrechtsen (EL) Hvorledes vil regeringen sikre, at det gøres mere attraktivt for kommunerne at bygge ungdomsboliger eller at der på anden måde indføres regler om f.eks. obligatoriske kvoter, således at der opføres det nødvendige antal ungdomsboliger? Begrundelse: Det står ganske klart at den nuværende lovgivning vedrørende ungdomsboligbyggeri ikke har kunnet hindre en alvorlig og uacceptabel bligmangel, især i de store uddannelsesbyer.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]