Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

dsb slagtes og miljøet betaler

Torsdag, 24. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, 24. oktober 1996: DSB slagtes og miljøet betaler Overførsel af gods til lastbiler, nedlæggelse af regionale linjer, ren profitstyring af den kollektive trafik og kaos i den københavnske trafikplanlægning er ifølge Enhedslistens trafikpolitiske ordfører resultatet af DSB-aftalen mellem regeringen og de borgerlige partier. Dansk jernbanedrift bliver nu reduceret til een nord-sydgående jernbanelinje langs den jydske østkyst og een tværgående mellem Esbjerg og København. Al anden person- og godstrafik overlades til landevejen, siger Jette Gottlieb i en første kommentar til DSB-aftlen.Læs mere

kaos i den kollektive trafikplanlægning i hovedstaden

Torsdag, 24. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, 24. oktober 1996: Kaos i den kollektive trafikplanlægning i hovedstaden DSB-aftalen mellem regeringen, Venstre og det Konservative Folkeparti betyder kaos for den kollektive trafik i København, siger Jette Gottlieb, Enhedslistens trafikpolitiske ordfører i en første kommentar til DSB-aftalen. I følge Jette Gottlieb er årsagen hertil, at efter Ørestadsselskabets indtræden i det københavnske system har det været overordentligt vanskeligt at se en samlet plan for hovedstadens trafikudvikling og overordentligt vanskeligt for de tre aktører DSB, HT og Ørestadsselskabet at nå til eighed om noget som helst.Læs mere

enhedslisten forlanger handling overfor den tyrkiske ambassade

Tirsdag, 22. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, den 22.oktober: Enhedslisten forlanger handling overfor den tyrkiske ambassade - I dag skal Justitsminister Bjørn Westh svare på om den tyrkiske ambassades registre over herboende tyrkere og kurdere er forenelig med dansk registerlovgivning og på, hvad Justitsministeren vil gøre, hvis Tyrkiet udfører efterretningsaktiviteter i Danmark. Det sker under et samråd i retsudvalget, der indledes kl.15. Det er nu to måneder siden, at Ritzaus Bureau og TV-avisen kunne afsløre, at herboende tyrkere og kurdere, har modtaget breve fra den tyrkiske ambassade i København, hvor de trues med t de kan miste “alle deres sociale rettigheder og arbejde” i Danmark, hvis de ikke indgår en aftale med ambassaden om aftjening af deres værnepligt.Læs mere

hvad vil regeringen med finansloven? frank aaen

Tirsdag, 22. oktober 1996 - 0:00
Til pressen , den 22/10-1996: Åben henvendelse til regeringspartiernes finanspolitiske ordførere: Hvad vil regeringen, spørger Frank Aaen - Finansminister Mogens Lykketoft mener, det er helt åbent, hvem der laves finanslov med, men hvad vil regeringen bruge den situation til, spørger Enhedslistens ordfører, Frank Aaen i dag i en åben til regeringspartiernes finanspolitiske ordførere. - Den åbne situation giver regeringen mulighed for at rette op på de indrømmelser, den har givet Venstre og Konservativ ved vedtagelsen af de to sidste finanslove og i stedet opfylde de løfter, der er givt til befolkningen.Læs mere

forslag om våbenindgreb

Fredag, 18. oktober 1996 - 0:00
Til pressen 18. oktober 1996: Forslag om våbenindgreb Det er udmærket at inddrage så mange våben som muligt gennem et frit våbenlejde. Det er et lille skridt i den rigtige retning her og nu. Men hvis det ikke følges op med andre tiltag, har det højst en midlertidig effekt, siger Jette Gottlieb, retspolitisk ordfører for Enhedslisten. Derfor vil Enhedslisten fremlægge en række forslag til indgreb, som ikke alene vil kunne nedruste rockerkonflikten og risikoen for naboer til rockere, men generelt kan medføre en sænkning af den groveste kriminalitet i Danmark. Som elementer heri overvejes esempelvis følgende indgreb: · gennemførelse af en central edb-registrering af alle våben, der kræver tilladelse, · central edb-registrering af våbentyverier, · en mere effektiv sikring af og kontrol med våbenopbevaring hos såvel militæret, hjemmeværnet som i skytteklubber, · indskrænkning i tilladte våbentyper, · en ændring af våbenlovgivningen i form af en skærpelse af straffen for ulovlig våbenbesiddelse, Først i det øjeblik der er politisk vilje til et mere samlet indgreb mod våben, vil det ifølge Jette Gottlieb være muligt at begrænse det danske samfunds udvikling i amerikansk retning, hvor våben af mange opfattes som et lige så naturligt indbo som tyverialarmen.Læs mere

kommentar: motorvej eller venteliste?

Fredag, 18. oktober 1996 - 0:00
Sendt til Århus Stiftstidende d. 18/10 Motorvej eller venteliste? Jette Gottlieb, MF Trafikpolitisk ordfører, Enhedslisten Hvad synes borgeren i Århus amt er vigtigst. En motorvej mellem Århus og Herning eller at bruge de 833 mio. østjydske motorvejskroner til bedre kollektiv trafik og nedbringelse af ventelisterne på hospitalerne? Dette spørgsmål har indtil nu været rent illusorisk, fordi staten sidder på kassen til motorveje, mens amtet selv skal finansiere hospitalerne. De lokale borgere og politikere har derfor slet ikke haft et sådant valg. Mange lokalpolitikere har set det som et plitisk mål at gafle så stor en bid af statens motorvejskage til sin valgkreds, hvor bilisterne og erhvervslivet nok skal blive mindet om indsatsen ved næste valg.Læs mere

gymnasieelever: forkert diagnose og forkerte svar

Tirsdag, 15. oktober 1996 - 0:00
Sendt til Information 15/10-96: Forkert diagnose og forkerte svar! Kommentar til det “alternative flertal SF, Venstre og Det konservative folkeparti” Bruno Jerup, MF, Enhedslisten I information kunne man onsdag den 9. oktober læse, at et alternativt flertal i folketinget nu havde fået den åbenbaring at gymnasieeleverne var blevet noget så dårlige. Dette flertal bestående af Venstre, Det Konservativ Folkeparti og SF - partier som i parentes bemærket i høj grad står bag det nuværende gymnasium er blevet enige om, at nu skal der gøres noget nu går det ikke længere. I nyhederne den 14. oktber blev det uddybet noget måtte gøres.Læs mere

folketingsdebat om tvangsforflytning, keld albrechtsen/lvj

Søndag, 13. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, d. 13. oktober 1996 Folketingsdebat om tvangsforflytning - Det er både pinligt og uværdigt for Danmark, hvis tvangsforflyt- ningen af Thule-befolkningen i 1953 nu indbringes for domstolene eller menneskerettighedskommissionen. Men det er fuldt forståeligt, at de tvangsforflyttede og deres efterkommere nu tager dette skridt, for statsminister Poul Nyrup Rasmussen har nægtet at lytte og har søgt at lukke sagen nede. Derfor må vi nu have en folketingsdebat om tvangsforflytningen, siger Keld Albrechtsen, udenrigspolitisk ordfører for Enhedslisten. - Hvis den danske regering skl undgå den pinlige retssag, er der kun een mulighed, nemlig at den danske regering hurtigt giver de tvangsforflyttede og deres efterkommere en undskyldning og en erstatning samt sørger for at der også meget hurtigt gennemføres en tilbundsgående uvildig undersøgelse af omstændighederne omkring tvangsforflytningen i 1953, siger Keld Albrechtsen.Læs mere

2. behandling d. 10/10: L22 om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Torsdag, 10. oktober 1996 - 1:00
L22 - Ordførertale under 2. behandlingen Helge Bo Jensen (EL): Enhedslisten er imod det lovforslag, fordi det er af flere forskellige grunde. For det første, fordi det ikke virker. Lad mig starte med et citat fra Lars Adam Rehof fra høringen i mandags: Man skal ikke vedtage en lovgivning, med mindre man ved, at den vil have gavnlig virkning på det problem, som søges løst. Det tvivler jeg på, om man fuldt ud har overvejet her. Jeg gentager, og det tvivler jeg på, at man fuldt ud har overvejet her. Det flytter problemet på landet,så flytter det problemet til rockernes private lejlighed eller andre steder, hvor de færdes. Faktisk har rigtig mange af voldsepisoderne i den verserende rockerkrig - ogdet er tilsyneladende noget overset i debatten - de har ikke været rettet mod de såkaldte rockerborge, men mange har været rettet mod bl.a. fængsler, privatadresser, parkeringspladser, og så drabet i Københavns Lufthavn. Det virker ikke.Læs mere

initiativer som modvirker butiksdød

Torsdag, 10. oktober 1996 - 0:00
Fremsat af Bent Hindrup Andersen (EL) og Frank Aaen (EL) 10. oktober 1996 Forslag til folketingsbeslutning om Initiativer som modvirker butiksdød og udtynding af grundlaget for detailhandlen i nærområderne Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte en lovpakke som forbedrer de mindre, lokale butikkers konkurrencemulighed i forhold til store lavprisbutikker og butikscentre samt iværksætte initiativer, som vender udviklingen, med henblik på · at forbedre ikke-bilisters indkøbsmuligheder i byerne, · at styrke de små samfund overlevelsesevne, · at reducere den voksende miljøbelastnng fra den øgede bilisme som følge af centralisering af dagligvarehandelen samt, · at reducere de samfundsomkostninger der følger af denne øgede bilaktivitet.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]