Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

finansloven skal være et alternativ til v og k, frank aaen

Lørdag, 2. november 1996 - 0:00
Til pressen, d. 2/11 1996: Finansloven skal være et alternativ til V og K - Det er for slapt, hvis regeringen bare går efter et misk mask af en finanslov, siger Frank Aaen, Enhedslistens finanspolitiske ordfører. - Regeringen bør naturligvis bruge situationen til at markere, at den vil noget andet end det flertal, der tegner sig med Venstre, konservative og de to fremskridtspartier. Den bør tegne et helt andet perspektiv. Det er i hvert fald det, vi går efter i de kommende forhandlinger, siger Frank Aaen - og det bør regeringen også gøre, hvis den vil undgå at den næste statsminister hedderUffe Ellemann-Jensen.Læs mere

Der er mulighed for en ny udvikling

Fredag, 1. november 1996 - 0:00
Godt at de konsevative er ude. Der er nu mulighed for en ny udvikling, hvis regering har vilje og mod til at gå en anden vej, siger Frank Aaen, Enhedslisten. - Regeringen kan nu gennemføre de løfter, der er givet til befolkningen: fjernelse af ventelisterne til hospitalerne, pasning af børnene og rigtige jobs til de arbejdsløse, siger Frank Aaen. - Vi foreslår en aftale om finansloven, hvor der er ved lov sikres behandling på hospitalerne inden for bestemte frister, hvor der er garanti for pasning af børnene på samme måde som der skal være en plads i skolen, når barnet når en bestemt alder og hvor der laves en jobbank, hvor alle arbejdsløse får chancen for et ordinært job Det svarer helt til de løfter regeringen gentagne gange er fremkommet med, men som den ikke har opfyldt. - Vi vil sikre overskud på de offentlige finanser og finansiere disse forslag ved at fjerne forskellige skattefiduser for de rige og for dele af erhvervslivet. Vi har i den forbindelse noteret, at regeringen arbejder med forslag vi tidligere er kommet med, nemlige realrentebeskatning på pensionskassernes inesteringer i aktier, fjernelse af de gratis kassekreditter, Erhvervslivet i dag har og vi mener også det skrå skatteloft bør fjernes, så de rigeste ikke får den skatterabat på 1,3 milliard kr i 1996. - Opfyldes disse punkter og kan der samtidig opnås enighed om at der ikke må gennemføres sociale forringelser, kan regeringen få vedtaget en finanslov uden at give indrømmelser til V og K, siger Frank Aaen.Læs mere

foresprøgselsdebat om fao-topmødet i rom

Fredag, 1. november 1996 - 0:00
1/11-1996 Ordførerindlæg ved F14, foresprøgselsdebat om FAO-topmødet i Rom Bent Hindrup Andersen (EL): Folketinget har i dag en forespørgselsdebat på initiativ af Enhedslisten og SF. Vi ønsker, at regeringen skal redegøre for sit oplæg til FAOs fødevaretopmøde i Rom den 13.-17. november 1996, herunder om den økologiske fødevareproduktions og bioteknologiens rolle i den globale fødevareforsyning. FAOs fødevaretopmøde afholdes, mens vi netop i disse år herhjemme ser konsekvenserne af at have satset på et industrielt landbrug med et stort input af kunstgødning, pesticider, medicin og energi med fterfølgende miljøproblemer.Læs mere

justitsministeren stilles til ansvar i rushdie-sagen

Torsdag, 31. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, den 31. oktober 1996 Justitsministeren stilles til ansvar i Rushdie-sagen Enhedslistens retspolitiske ordfører, Søren Søndergaard, er dybt rystet over Justitsministerens beslutning om at forbyde forfatteren Salman Rushdie at komme til Danmark for at modtage en international litteratur-pris. - Med denne beslutning har regeringen nået et nyt retspolitisk lavpunkt, hvor påstået kriminalitetsbekæmpelse bliver brugt til at genere ofrene i stedet for at sætte resourcer ind på at forsvare dem. - Enhedslisten kræver Justitsministeren i samråd i folketingets retsudvalg først i næst uge og vi kræver også at alle papirer i sagen bliver offentliggjort.Læs mere

pendlingstrafikken til københavn: roadprizing er en syltekrukke!

Onsdag, 30. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, 30. oktober 1996: Pendlingstrafikken til København: Roadprizing er en syltekrukke! Et effektivt og velfungerende bompengesystem kan indføres i morgen, hvis trafikministeren og Københavns overborgmester ønskede det. Enhedslisten trafikpolitiske ordfører, Jette Gottlieb, har derfor nu spurgt regeringspartierne, om de vil være med til at iværksætte en forsøgsordning i København, hvor bilist-pendlere skal være i besiddelse af gyldigt rejsehjemmel til HT/DSB for at måtte køre ind i København. Roadprizing er et teknologisk fix på et grundlæggende planlægningsproblem for transportdviklingen i Danmark, og en fokusering på roadprizing er et forsøg på at føre debatten væk fra andre oplagte løsninger, som ikke skal afvente næste årtusinde, siger Jette Gottlieb.Læs mere

boykot af eu-miljøkonference: rygklapperne mødes!

Mandag, 28. oktober 1996 - 0:00
Til pressen 28. oktober 1996: Boykot af EU-miljøkonference: Rygklapperne mødes! Enhedslisten ser intet formål i at deltage i EU-konferencen om regeringskonferencen og miljøet, hvor samtlige inviterede oplægsholdere er tilhængere af EU og arbejder for yderligere afgivelse af dansk selvbestemmelse til EU-systemet, siger Enhedslistens mijøpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen. EU-miljøkonferencen afholdes i dag i København. Hele konferencen vil være syltet ind i en positiv holdning til, at miljøkampen skal vindes gennem EU. Al hidtidig erfaring viser imidlertid, at den danske miljøpolitk siden vor indtræden i Det Indre Marked kun har været een lang og håbløs defensiv kamp for bare at bevare danske miljøstandarder og -regler, og Enhedslisten har absolut ingen illussioner om, at ulven kan dresseres til at vogte får.Læs mere

gensplejsede afgrøder en realitet - vi står overfor et afgørende valg

Fredag, 25. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, d. 25. oktober 1996: Forespørgselsdebat: Gensplejsede afgrøder en realitet - det danske samfund står overfor et afgørende valg Enhedslisten rejser nu en forespørgselsdebat om, hvorvidt Regeringen og Folketinget vil arbejde for, at vi undgår gensplejsede afgrøder i landbrugsproduktionen og i importerede fødevarer. Gensplejsede afgrøder bliver i denne tid godkendt på stribe til brug i Danmark uden at nogen har påvist, at gensplejsning er en nødvendighed - og ingen kan katagorisk afvise, at gensplejsning kan have katastrofale følger for den naturlige flora og fauna, siger Enhedlistens miljø- og landbrugspolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen, der står bag forespørgselsdebatten.Læs mere

Det skrå skatteloft koster 1,3 mia. kr.

Torsdag, 24. oktober 1996 - 0:00
Enhedslisten vil i Finanslovsforhandlingerne rejse diskussionen om det skrå skatteloft, der i 97 sænkes fra 62 til 60%. I et svar fra skatteministeren til Frank Aaen er det i dag oplyst, at det skrå skatteloft i 1997 medfører en skattelettelse for de rigeste på 1.350 mio kr. De 660.000 rigeste får i gennemsnit en skatterabat på 2.000 kr. De 15.000 rigeste får 17.500 kr. i gennemsnit. Det skrå skatteloft er dels asocialt, dels med til at øge statens underskud. Defor må dette loft fjernes - eller fastholdes på det nuværende niveau, siger Frank Aaen. svaret fra skatteministeren er vedlagtLæs mere

beslutningsforslag om flytning af thule-befolkningen

Torsdag, 24. oktober 1996 - 0:00
Christiansborg, den 24. okt. 1996. FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FLYTNINGEN AF THULE-BEFOLKNINGEN Stillet af KELD ALBRECHTSEN(EL) - SØREN SØNDERGAARD(EL) - GERT PETERSEN(SF) - STEEN GADE(SF): Folketinget opfordrer regeringen til at bringe sagen om tvangsforflytningen af Thule-befolkningen i 1953 til en hurtig afslutning ved at give de tvangsforflyttede og deres efterkommere en undskyldning og ret til erstatning og Folketinget beslutter at anmode Dansk Udenrigspolitisk Institut(DUPI) om at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af omstændighederne omkring flytningen af Thule-beflkningen i 1953 og i den forbindelse at klarlægge - om flytningen skete på anmodning fra USA, - om flytningen alene blev besluttet af den danske regering, - samt om der var tale om en tvangsforflytning.Læs mere

manglende mod - skatteministeren i samråd om demokrati og magt-udredningen

Torsdag, 24. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, d. 24/10-96: Manglende mod - statsministeren i samråd om Demokrati og Magt-udredningen Det er skuffende, at de gamle partier lader magtudredningen fuse ud. Jeg mener, der er tale om manglende mod til at se realiteterne i øjnene, når man efter 2 1/2 år konstaterer, at vi ikke er kommet et skridt længere, end da udvalget blev nedsat, og nu passivt vil overlade problemet til forskerne, siger Frank Aaen. Udvalget har på den måde virket som en syltekrukke, der har bremset mere, end det har igangsat. Mange forskere havde sore forventninger til initiativet, men må idag konstatere, at udvalgets vigtigste funktion åbenbart var at bane vej for at få flere penge til partierne.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]