Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

enhedslisten, efterretningstjenesterne og socialismen

Torsdag, 14. november 1996 - 0:00
Udtalelse fra bestyrelsesmøde i Enhedslisten lørdag den 14. november 1998: Enhedslisten, efterretningstjenesten og socialismen Enhedslistens bestyrelse hilser med tilfredshed, at folketinget er begyndt at diskutere en uvildig undersøgelse af efterretningstjenesterne. De mange afsløringer af især PETs overvågning af lovlig politisk aktivitet har allerede i lang tid gjort dette nødvendigt. Enhedslisten vil ihærdigt arbejde for at få vedtaget en sådan undersøgelse. Men bestyrelsen understreger samtidig, at Enedslisten ikke vil stemme for en hvilken som helst undersøgelse.Læs mere

protesten skal nå de fjerneste fængselsceller og torturkamre

Tirsdag, 12. november 1996 - 0:00
Til pressen, 12. november 1996: Protesten skal nå de fjerneste fængselsceller og torturkamre - I en kommentar til oplysningerne om, at den danske statsborger af kurdisk afstamning, Kemal Koc, blev udsat for tortur under sit seks uger lange fængselsophold i Tyrkiet i sommer siger folketingsmedlem Søren Søndergaard fra Enhedslisten: - Når man ved, hvordan Tyrkiet generelt mishandler sine politiske fanger, kommer det ikke bag på mig, at de også udsatte Kemal Koc for tortur. Men det, at det er gået ud over en dansk statsborger, giver selvfølgelig Danmark en særlig mulighed og en særlig forpligtlse til at handle.Læs mere

indførelse af grønt ø-mærke, bent hindrup andersen

Søndag, 10. november 1996 - 0:00
Fremsættes af Bent Hindrup Andersen (EL), 10. oktober 1996 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et grønt Ø-mærke for en række udvalgte non-foodprodukter Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag om et grønt Ø-mærke for økologisk producerede non-food produkter: · Mærket vil være en grøn udgave at det røde Ø-mærke, der benyttes til fødevarer · der skal udvikles et regelsæt for økologisk produktion af en række udvalgte økologisk producerede non-food. De første non-food produkter, der skal udvikles et regelsæt for, vil være tøj og sæbevarer, da det er produkter,for hvilke man idag vil være istand til at formulere kriterier for økologisk produktion af, og samtidig er det produkter, der anvendes i store mængder.Læs mere

om finanslovsforhandlingerne, frank aaen

Fredag, 8. november 1996 - 0:00
Til pressen, d. 8/11-1996: Pressemeddelse om finanslovsforhandlingerne: - Regeringen fastholder, at de rige skal spare 1,3 milliarder kr i skat. Det er helt uforståeligt, siger Frank Aaen, at de rige igen skal slippe, mens almindelige mennesker skal betale mere i skat. - Vi sagde til regeringen, at vi ønskede denne skævhed rettet og fremlagde de forslag, Enhedslisten lægger mest vægt på i forhandlingerne: - De arbejdsløse skal efter denne finanslov kunne sige, at der for en gangs skyld var forbedringer og ikke forringelser til dem, siger Frank Aaen. Vi har naturligvis mange andre ønsker -økologisk omstilling, penge til social sikring for kunstnere, støtte til coasterne - en samlet liste, vi vil fremsende til regeringen, men det afgørende for os er, - at puljejob og aktiveringsordninger kan omdannes til ordinære jobs, - at de arbejdsløse får bedre muligheder for at uddanne sig, f.Læs mere

kommentar til lykketoft om skatteudspil, frank aaen

Torsdag, 7. november 1996 - 0:00
Til pressen, d. 7/11-96: Kommentar til Lykketoft om skatteudspil: Lykketoft bruger ifølge Ritzaus Bureau Enhedslisten som undskyldning for at der ikke kan laves ændringer på skatteområdet. På den baggrund udtaler Frank Aaen, Enhedslisten: - Det forstår jeg ikke. De krav vi har stillet, går først og fremmest ud på at få rettet op på de gaver, der blev givet til de rigeste i de seneste to finanslove, gaver som Lykketoft hver gang har sagt regeringen i grund var imod. Nu tør man åbenbart ikke gøre skaden god igen, lige som man med afvisningen nægter at fjerne nogle urimelige skattefordele for ehvervslivet, siger Frank Aaen.Læs mere

ordførertale til eu1 om kontrolordning under den fælles fiskeripolitik

Torsdag, 7. november 1996 - 0:00
7/11-96: Ordfrertale til EU1 om kontrolordning under den fælles fiskeripolitik Keld Albrechtsen (EL): Mange har sagt det, og derfor kan jeg gøre den del af diskussionen kort, nemlig at dette her handler ikke primært om fiskeripolitik, men om spørgsmålet om et overvågningssamfund. Og desværre er det ikke det eneste punkt, hvor man ser dette, at man begynder at overvåge folk på den blotte mistanke eller endda videregående nemlig uden mistanke, men alene forebyggende. Det er også en tankegang, der f.eks. findes i Schengenaftalen, og konturerne af en føderal overvågningsstat, et føderalt overvågnngssamfund tegner sig altså ikke alene her, men på andre felter.Læs mere

ordførertale til r2, om eus regeringskonference

Onsdag, 6. november 1996 - 0:00
6/11-1996 Ordførertale til R2, udenrigsministens redegrelse af 29/10 om EUs regeringskonference Keld Albrechtsen (EL): Højesteretsdom, som for få måneder siden slog fast, at forholdet mellem Maastricht-Traktaten og grundloven skal prøves ved domstolene, gjorde det jo klart, tror jeg for de aller fleste mennesker, at der er en række problemer, som skal gennemgås og løses, før det overhovedet har mening at give sig til at diskutere, om der skal laves nye traktater i EU. Jeg vil bare nævne to af de problemstillinger, som viser, at den nuværende Maastricht-Traktat er så fyldt med forfatningsmæsige problemer, at det er ganske enkelt galmandsværk at bevæge sig ind i en diskussion om nye traktater, så længe disse problemer ikke er løst.Læs mere

Ofrene for boneloc-skandalen skal sikres erstatning

Tirsdag, 5. november 1996 - 0:00
Enhedslistens sundhedspolitiske ordfører, Bruno Jerup, har i dag fremsat et beslutningsforslag vedrørende Bonelocskandalen. Formålet med forslaget er at sikre ofrene mulighed for at søge erstatning i Patientforsikringen uanset tidspunktet for deres operation. Som det er nu, kan kun de patienter der er opereret efter 1.7.92, hvor lov om patientforsikring trådte i kraft, søge erstatning i patientforsikringen. Resten af patienterne er henvist til private søgsmål via det almindelig retsvæsen. Hele Boneloc-sagen er en kæmpe skandale, som har medført urimelige lidelser for de, det er gået ud over. Samfundet skylder dem erstatning, det må folketinget sikre, at der bliver mulighed for. Bruno Jerup foreslår også, at regeringen iværksætter en undersøgelse, således at ansvaret for skandalen bliver placeret. Det er vigtigt, så lignende skandaler i fremtiden undgås.Læs mere

ministerens redegrelse (r3) om det nordiske samarbejde

Tirsdag, 5. november 1996 - 0:00
3/11-1996 Ordfrertale ved R3 om det nordiske samarbejde Jette Gottlieb (EL): Vi har nu fået fremlagt samarbejdsministerens redegørelse for det fremtidige nordiske samarbejde og tak for det. Vi forstår, at hverdagen er begyndt. Og hverdagen viser jo, at den bekymring, som vi i Enhedslisten nærede for, at det nordiske samarbejde i stigende grad ville blive underordnet dagsordener sat i EU, har været berettiget. En hverdag, hvor EU, EØS-spørgsmål er faste dagsordenspunkter på embedsmands- og ministermøder, det sætter naturligvis sine spor. Det adskiller de dagsordener fra dagsordener, hvor man avde andre internationale spørgsmål eller sociale, kulturelle, økologiske spørgsmål som faste dagsordenspunkter.Læs mere

skal den politiske forbruger have entydige mærker eller halve løsninger?

Mandag, 4. november 1996 - 0:00
4. november 1996 Følgende artikel ønskede dagbladet Information ikke at bringe til trods for, at det var et svar på et angreb på Enhedslisten. Artiklen er derefter blevet trykt som kronik i Det fri Aktuelt d. 8. november. Klare budskaber vigtigst Skal den politiske forbruger have entydige mærker eller halve løsninger? Bent Hindrup Andersen, MF Enhedslisten Den danske regering vil nu i frustration over, at EU’s miljømærke ikke bliver til noget, indføre svanemærket i Danmark. Svanemærket er et nordisk miljømærke og derfor kunne det godt få miljøforkæmpere og EU-modstandere til at blive løde om hjertet: For en gangs skyld noget positivt på miljøfronten.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]