Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

35-4 til eu over miljøet, karl vogt-nielsen

Onsdag, 27. november 1996 - 0:00
Til pressen,27. november 1996 35-4 til EU over miljøet - en analyse af indre markeds direktiver og miljødirektivers miljøeffekt i Danmark I en netop offentliggjort notat postulerer Miljøministeriet, at af 109 vedtagelser i EU på miljøområdet har de 25 en positiv virkning på beskyttelsesniveauet i Danmark, mens kun 1 er negativ og 81 er neutrale. Enhedslisten har netop afsluttet sin egen analyse af de senere års direktiver og forordninger, som vedrører miljø og sundhed for danskerne og når frem til det stik modsatte resultat. Enhedslistens miljøpolitiske sekretær, Karl Vogt-Nielsen, so står bag analysen, betegner Miljøministeriets notat som lemfældig omgang med sandheden.Læs mere

udtalelse om finanslovsforhandlingerne, frank aaen

Onsdag, 27. november 1996 - 0:00
Til Pressen d. 27/11-96: Udtalelse om finanslovsforhandlingerne Udsigt til en finanslov uden forringelser og flere forbedringer, siger Frank Aaen, Enhedslistens finanspolitiske ordfører, der dog er skuffet over, at indrømmelserne til de arbejdsløse blev for få. - Hvis regeringen dropper forslaget om at nedsætte tilskudsprocenten til medicin, vil Enhedslistens folketingsgruppe anbefale bestyrelsen, at gruppen undlader at stemme ved den endelige afstemning om finansloven, siger Frank Aaen. - I så fald vil finansloven for 97 være · uden nye forringelser, · med solide fremskridt for økoloi, miljø og vedvarende energi, · med flere ordinære jobs, · med mange nye uddannelsespladser, både videregående og erhvervsuddannelser, · med forbedringer for de arbejdsløse, bl.Læs mere

nye teknologier indenfor vedvarende energi og energibesparelser

Onsdag, 27. november 1996 - 0:00
Til pressen, 27. november 1996: Finanslov: Delaftale på plads Nye teknologier indenfor vedvarende energi og energibesparelser Enhedslisten har taget initiativ til, at der i finansloven afsættes 100 mio. kr, heraf de 25 mio. kr. i 1997, til nye teknologier inden for vedvarende energi og energibesparelser. “Vindmøllelaug kan nu gå på vandet og - som på land - forcere udbygningen af vindmøller til havs. Med denne igangsætterhjælp til vindmøllelaug kommer der gang i havmøllerne meget hurtigere end Energiplan 21 lægger op til,” siger Enhedslistens miljøpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen. “Jeg er også glad for, at bølgekraftenergi nu får sin egen pengekasse, som skal styrke græsrodsudviklingen af teknologien.Læs mere

økologi får en chance ved finanslovsforhandlingerne

Onsdag, 20. november 1996 - 0:00
Til Pressen d. 20/11-96: Økologien får en chance ved finanslovsforhandlingerne Sent tirsdag aften er man i delforhandlingerne til Finansloven nået frem til en forståelse mellem Enhedslisten, SF og Regeringen. Bruttoskatten sættes op med 0,1 %, det giver 610 mio. kr. Dem er Enhedslisten med til at bruge til noget fornuftigt. Det er bl.a. den økologiske udvikling, der oprustes. Enhedslistens Bent Hindrup Andersen er meget tilfreds. Vi får 125 mio. over 4 år til at sætte økologien på dagsorden, siger han. Mange af de områder, vi har håbet på at få vedtaget i den kommende samling, har vi nu fåt nævnt i forligsteksten på en gang.Læs mere

om genetisk modificeret julesalat i danmark

Tirsdag, 19. november 1996 - 0:00
Til Folketingets miljøudvalg, 19. november 1996 Enhedslisten har følgende kommentarer til ansøgningen om tilladelse til at markedsføre en genetisk modificeret julesalat i Danmark. Enhedslisten er principielt og aktuelt imod alle udsætninger af genetisk modificerede organismer, fordi der i den økologiske produktion ikke er noget behov for sådanne, og fordi det indebærer uoverskuelige risici for det naturlige miljø. Det er den agrokemiske industri, der kommer til at tjene uhyre summer på disse produkter, og det er forbrugerne, der kommer til at betale for at genoprette de skader genmodificeingen kommer til at volde, i det omfang det overhoved er muligt.Læs mere

hvad koster rent drikkevand?, bent hindrup andersen/ae

Tirsdag, 19. november 1996 - 0:00
Kommentar fra Enhedslisten til Politikens Synspunkt. 19. november 1996 Hvad koster rent drikkevand ? Landbrugsrådet holder nu fast i det sidste halmstrå i deres argumentation om, hvorfor landbruget skal blive ved med at sprøjte, trods det at der ikke længere er tvivl om, at sprøjtemidlerne ender i grundvandet. I en pressemeddelelse efter Teknologirådets konference om drikkevand på Christiansborg i lørdags, udtaler Landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke bl.a., Endnu er det ikke muligt at bekæmpe ukrudt uden de nedsivende pesticider. Og vi kan ikke fra den ene dag til den anden finde alterntive midler.Læs mere

enhedslisten fremsætter forslag om forenkling af gældsinddrivelse

Mandag, 18. november 1996 - 0:00
Til Pressen, den 18. november 1996 Enhedslisten fremsætter beslutningsforslag om forenkling af gældsinddrivelse Tirsdag den 19. november 1996, kl. 14 fremlægger Enhedslisten sit beslutningsforslag på et pressemøde, som finder sted i Proviantgården - P3-32. - Formålet med dette beslutningsforslag er, at det skal blive nemmere for selvstændige erhvervsdrivende at inddrive deres tilgodehavender, siger Søren Søndergaard. - Vi foreslår, at det skal være muligt at foretage lønindeholdelse for private krav samt at al tvangsinddrivelse samles hos fogedretterne. Effektiv tvangsinddrivelse af tilgdehavender er et væsentligt samfundsanliggende og bør ske via domstolene.Læs mere

redegørelse om finanslovsforhandlingerne til enhedslistens årsmøde

Lørdag, 16. november 1996 - 0:00
Folketingsgruppen, 16/11 96 Redegørelse om finanslovsforhandlingerne til Årsmødet. 1) Indledning Enhedlistens folketingsgruppe fremlægger denne redegørelse om det hidtidige forløb af finanslovsforhandlingerne som et bidrag til diskussionen på årsmødet. På selve årsmødet vil der desuden foreligge et forslag til aktuel udtalelse om finansloven. Da situationen er uafkla-ret, kan dette udkast ikke udsendes sammen med denne redegørelse. Folketingsgruppen foreslår, at Enhedslistens bestyrelse - på baggrund af diskussionen på dette årsmøde, - og en efterfølgende vurdering af det samlede foløb (efter afslutningen af hele finanslovsforløbet), udsender et forslag til vedtagelse om Enhedslistens linie i kommende finanslovsforhandlinger.Læs mere

f21 om danmarks politik over for det reaktionære iranske præstestyre?

Torsdag, 14. november 1996 - 0:00
Forespørgsel nr. F 21 d. 14/11-1996: Forespørgsel til statsministeren og udenrigsministeren: »Hvad kan regeringen oplyse om Danmarks politik over for det reaktionære iranske præstestyre?« Af Gert Petersen (SF), Steen Gade (SF), Søren Søndergaard (EL) og Keld Albrechtsen (EL). Ordførertale for Enhedslisten v/Søren Søndergaard Fra Enhedslistens side vil vi godt udtrykke håb om, at det var indledningen til et nyt kapitel i dansk Iran-politik, da udenrigsministeren for nogen tid siden erklærede den såkaldte kritiske dialog med regimet i Iran for død. Et nyt kapitel, hvor kursen vil blive skærpetog hvor vi reelt vil se en dansk politik, der sigter på at fremme demokrati og menneskerettigheder og som lader de hensyn gå forud for hensynet til eksporten.Læs mere

f22 om rushdie-sagen

Torsdag, 14. november 1996 - 0:00
Forespørgsel nr. F 22 d. 14/11-1996: Forespørgsel til statsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren: »Hvilke oplysninger kan regeringen give om forløbet af Rushdie-sagen og om begrundelsen for at aflyse Rushdies besøg den 14. november d.å., samt hvilke konsekvenser får regeringens håndtering af sagen?« Af Uffe Ellemann-Jensen (V), Hans Engell (KF), Holger K. Nielsen (SF), Tom Behnke (FP), Søren Søndergaard (EL), Pia Kjærsgaard (DF) og Jacob Haugaard (UP). Ordførertale for Enhedslisten v/Søren Søndergaard: For Enhedslisten er der tre adskilte elementer i den sag, vi behandler i da.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]