Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

aukens “lov og orden” pakke utilstrækkelig, bent hindrup andersen/kvn

Torsdag, 12. december 1996 - 0:00
Til pressen 12. december 1996 Aukens “lov og orden” pakke utilstrækkelig Folketinget behandler i dag to lovforslag, som indgår i regeringens samlede udspil til en stramning af miljølovgivningen - den såkaldte “lov og orden” pakke fra miljø- og energiminister Svend Auken. Enhedslisten vil under behandlingen af det ene lovforslag (L83), som medfører en stramning af lovgivningen overfor “miljøskurkene” fremføre, at listen er skeptisk overfor forslaget og ikke er til sinds at give nogen klar melding i dag. “Når Enhedslisten ikke umiddelbart vil støtte dette forslag, skal det forstås således at forslaget går uden om de reelle problemer med hele den danske miljøbeskyttelse og nøjes med at fokusere på et enkelt delproblem med en lille gruppe lovbrydere.Læs mere

forespørgselsdebat om gensplejsning

Torsdag, 12. december 1996 - 0:00
12. december 1996 Ordførertaler ved gensplejsningsforespørgslen Bent Hindrup Andersen/kvn F 25: Motivering af forespørgslen Selvom det er en måned siden, at Enhedslisten anmeldte denne forespørgsel, så kan man næppe sige andet, end at denne forespørgselsdebat har den allerhøjeste aktualitet. I dette øjeblik står en gruppe mennesker på kajen i Århus havn og forsøger at hindre den første ladning af gensplejsede råvarer inficerer hele den danske fødevaresektor. Jeg håber stærkt de får held hermed. Da Enhedslisten for en måned siden anmeldte forespørgselsdebatten var det på baggrund af en stgende frustration over, at vi tilsyneladende var det eneste parti, som konsekvent modarbejdede den stadige strøm af tilladelser til forsøg og tilladelser til markedsføring af gensplejsningens indtog på landbrugs- og fødevareområdet.Læs mere

Frankensteins efterfølger

Tirsdag, 10. december 1996 - 0:00
Enhedslisten har krævet sundhedsministeren i samråd om forholdene på de private lægeklinikker. Baggrunden for samrådet er en række eksempler herunder kapitel 4 i Patientklagenævnets årsberetning for 1995/96. Her kan man med undren læse om en klinik for kosmetisk kirurgi, hvor indehaveren ikke var læge. Alligevel var det ham, der stod for information, rådgivning og undersøgelse på klinikken. De kirurgiske indgreb blev foretaget af engelske læger på gæsteoptræden. Mange af indgrebene har været mislykkede, derfor har mange patienter klaget. Utrolig mange af klagerne har ført til påtale i.h.t. Lægeloven.Læs mere

stop nesa-salget, styrk forbrugerdemokratiet

Tirsdag, 10. december 1996 - 0:00
Til pressen 10. december 1996: Stop NESA-salget - styrk forbrugerdemokratiet Den 31. maj 1996 vedtog Folketinget en liberalisering af det danske el-marked. 90 % af det danske el-forbrug blev herved frigjort fra den danske el-produktion og fik uhindret ad-gang til at købe den billigste strøm i udlandet - efterhånden som distributionsselskaberne opsiger deres kontrakter med de danske el-producenter. Alle partier med undtagelse af Enhedslisten stemte for forslaget. Liberaliseringen af el-markedet medførte hurtigt, at de forbrugerejede og kommunalt ejede selskaber begyndte at ruste sig til detkommercielle marked på bekostning af de alminde-lige forbrugere, som skal betale gildet i form af stigende el-priser.Læs mere

auken skal forsvare sminket miljø-opgørelse, karl vogt-nielsen

Fredag, 6. december 1996 - 0:00
Til pressen,6. december 1996 EU og miljøet Auken skal forsvare sminket miljø-opgørelse Enhedslistens miljøpolitiske ordfører, Bent Hindrup Andersen, har indkaldt miljø- og ener-giminister Svend Auken til fra folketingets talerstol på onsdag at redegøre for, om han er enig med sin Miljøstyrelse om, hvorvidt en EU-accept om opretholdelse af et eksisterende dansk forbud mod giftstoffet PCP kan betegnes som havende en positiv virkning på det danske mil-jøbeskyttelsesniveau, således som det hævdes i en opgørelse fra Miljøstyrelsen til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Baggrunden er, atMiljøstyrelsen i november udsendte en opgørelse om miljøeffekten i Danmark af EU-bestemmelser på miljøområdet.Læs mere

ø-ændringsforslag til finansloven, frank aaen

Fredag, 6. december 1996 - 0:00
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til finanslov for finansåret 1997 Af Frank Aaen (EL) og Jette Gottlieb (EL): Til § 6 Udenrigsministeriet, Udenrigstjenesten Nyt aktivitetsområde Som nyt aktivitetsområde indsættes 06.11. Udenrigstjenesten 26. Fond til støtte for menneskerettigheds- og demokratibevægelser (1) Af EL ............................................................ ÆF +100,0 Beløbet skal bruges til en fond, der skal støtte bevægelser, der kæmper for demokrati og menneskerettigheder. Til § 12 Forsvarsministeriet B. Bevillinger, Militært forsvar 12.21 Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet 01.Læs mere

artikel: økologi på dagsordenen, bent hindrup andersen/ae

Fredag, 29. november 1996 - 0:00
29. november 1996, Artikel sendt til Information Økologi på dagsordenen Af Bent Hindrup Andersen, MF for Enhedslisten og Anja Eberhardt, sekretær for økologi og landbrug I delforhandlingerne til finansloven har Enhedslisten fået indrømmelser, der vil være med til at løbe økologien igang. Til gengæld for at Enhedslisten stemte for at bruttoskatten blev hævet fra 7,9 til 8,0 procent, blev der bl.a. bevilget 125 millioner kroner over 4 år til 5 økologiske delområder. Vigtigere end det relative lille beløb er, at udviklingen af centrale områder i den økologiske udvikling, accepteres. Græsrodforskning Hvad er græsrodsforskning, spurgte regeringens forhandlere, men det skal de snart finde ud af.Læs mere

forståelse ml. reg. og ø vedr. ændringsforslag til finanslov 97

Fredag, 29. november 1996 - 0:00
Finansministeriet, 29. november 1996 Forståelse mellem regeringen og Enhedslisten om afstemningerne om ændringsforslag til finanslov 1997 I forlængelse af den Forståelse mellem regeringen SF og Enhedslisten, der blev aftalt den 19. november 1996 og den stemmeaftale regeringen og SF indgik den 27. november 1996 er der med Enhedslisten og i forståelse med SF indgået følgende stemmeaftale om ændringsforslagene: 1. Uddannelse Der iværksættes en række initiativer for at øge kapaciteten i uddannelsessystemet, forbedre kvaliteten og styrke voksen- og efteruddannelserne. 1.1. Flere pladserpå de videregående uddannelser Antallet af tilgangspladser på de videregående uddannelser udvides med 2.Læs mere

åbent brev til dsb: kun en måned til jul

Torsdag, 28. november 1996 - 0:00
28. november 1996, Åbent brev til DSB: Nu er der kun en måned til jul Eller rettere: til julesneen kommer og dermed DSBs tilbagevendende forsinkelser på S-togsnettet. Sidste år var situationen helt utålelig for de københavnske S-togsbrugere og jeg rejste en byge af spørgsmål til trafikministeren om baggrunden for de massive aflysninger af S-togene, som jeg dermed fandt ud af langt fra alene skyldtes sneen og frosten, men også en meget dårlig planlægning. Jeg vil derfor med denne henvendelse sikre mig, at DSB denne gang har lagt en slagplan, som forhindrer en gentagelse af sidste års katatrofale kørsel.Læs mere

undersøgelse af eus miljøeffekt, 35-4 til eu over miljøet

Onsdag, 27. november 1996 - 0:00
Den sorte EU-liste - en analyse af indre markeds direktiver og miljødirektivers miljøeffekt i Danmark Hensynet til det indre marked - der er selve ideen bag EU - styrer i stadig større grad dansk miljøpolitik. Såfremt der ikke ved den igangværende regeringskonference kommer betydelige ændringer i de spilleregler, der er omkring miljø og sundhed, vil den igangværende udhuling af dansk miljøpolitik fortsætte. Det forudsætter således at vi skal kunne beholde eksisterende miljøkrav, at vi skal have mulighed for nationalt at gå videre og at miljøgarantien skal gælde i landbruget. Forat belyse denne udvikling har Enhedslisten gennemgået en lang række direktiver og forordninger, som vedrører miljø og sundhed for danskerne.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]