Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

om brevbombesagen

Mandag, 20. januar 1997 - 0:00
Til pressen, den 20. januar 1997 Efter weekendens arrestationer af danske nynazister, som sættes i forbindelse med brevbombe-sagen og nazi-gruppen Combat 18, har Søren Søndergaard, retspolitisk ordfører for Enhedslisten, stillet følgende to spørgsmål til justitsminister Frank Jensen: Vil ministeren tage initiativ til, at sagen om bombemordet på Henrich Christensen, aktiv anti-racist og medlem af organisationen Internationale Socialister, bliver genåbnet? Ministeren bedes oplyse, hvor og hvornår de syv anholdte i brevbombesagen tidligere har været afhørt eller anholdt i forbindelse med strfbare forhold.Læs mere

genfrit mærke nu, tak! bent hindrup andersen/ae

Fredag, 17. januar 1997 - 0:00
Til Den Liberale Presse, 17/1-97: Genfrit mærke nu, tak Af Bent Hindrup Andersen, Miljøpolitisk ordfører, Enhedslisten Omfanget af gensplejsede råvarer og produkter i fødevare- og landbrugsproduktionen vokser med hastig fart. Gensplejset soja-protein dannede omkring årsskiftet murbrækker for denne udvikling, og vi vil på ganske kort tid se det danske fødevareudbud totalt oversvømmet med produkter, hvori der indgår gensplejsede råvarer eller tilsætningsstoffer, eller hvor der indgår gensplejsede produkter i fremstillingsprocessen. Denne hastige omstilling af fødevarerne sker på trods a såvel forbrugernes, myndighedernes og politikernes ønske.Læs mere

kraft-varme panik

Torsdag, 16. januar 1997 - 0:00
Til Berlingske Tidende, 16/1-97: Kraft-varme panik Af Bent Hindrup Andersen, MF Enhedslisten Smørum Kraftvarme har ført an i en aktion mod folketingets beslutning om at reducere skatteborgernes statstilskud til naturgasbaseret el-produktion fra 10 til 7 øre pr. kWh. Direktør Leif Poulsen kalder det “en beslutning som er taget med hovedet under armen”. Dette synes jeg læserne selv skal have mulighed for at vurdere. De anlæg, som rammes af nedskæringen, har typisk en simpel tilbagebetalingstid på mellem 3 og 5 år, hvilket de fleste nok opfatter som en god forretning. Dvs at i stedet for at fohøje varmeprisen kan afskrivningsperioden bare forlænges.Læs mere

ø kræver samråd om kvalitetsforringelse i folkeskolen

Onsdag, 15. januar 1997 - 0:00
Til Pressen, 15.1. 1997 Enhedslisten kræver Undervisningsministeren i samråd om kvalitetsforringelse i folkeskolen. Antallet af elever i folkeskolen stiger - når skoleåret starter til august vil der være 7000 flere elever end i dag. Men kommunerne har ikke tænkt sig at ansætte flere lærere - istedet forventer man at der skal være lidt færre lærere ansat end nu. Antallet af børn pr. lærer vokser - der skal flere børn ind i hver klasse. Enhedslisten mener at en stigende klassekvotient er den sikre vej til kvalitetsforringelser i folkeskolen. Enhedslistens uddannelsespolitiske ordførerBruno Jerup har derfor indkaldt Undervisningsministeren i samråd for at få svar på følgende spørgsmål: Hvad er Undervisningsministerens kommentar til at kommunerne (i følge en undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening) ikke har tænkt sig at forøge antallet af lærerstillinger, selvom elevtallet i næste skoleår stiger med 7.Læs mere

begrænsning af natflyvning i lufthavnen?

Onsdag, 15. januar 1997 - 0:00
Til pressen, 15. januar 1997 Begrænsning af natflyvning i lufthavnen? “Det er fuldstændig urimeligt, at Amagers beboere skal underlægges et stadigt stigende støjhelvede, fordi lufttrafikken skal have lov til at vokse helt uhæmmet,” siger Enhedslistens trafikpolitiske ordfører Jette Gottlieb, som i den kommende tid vil sætte fokus på lufthavnen og miljøet gennem en række spørgsmål til den nye trafikminister Bjørn Westh. Enhedslisten stillede sidste år en byge af spørgsmål gennem folketingets miljø- og planlægningsudvalg om problemerne med for tidlige drej og de såkaldte motorreverseringer hvor landede fly ulovligt benytter motorerne til at bremse for at komme hurtigere ind til terminalerne.Læs mere

Spørgsmål om atomvåben og USA-flådebesøg

Tirsdag, 14. januar 1997 - 0:00
Spørgsmål til udenrigsministeren til mundtlig besvarelse af Keld Albrechtsen (EL) Kan ministeren oplyse om Udenrigsministeriet i april 1988 vidste, at Danmark i 1960-erne understregede overfor USA, at man i forbindelse med flådebesøg ikke ville tillade atmovåben på dansk territorium og at Danmark forlangte USAs anerkendelse heraf? Begrundelse: Jyllandsposten skriver den 12.januar 1997 at forskeren Hans Møller Kristensen i de amerikanske arkiver har fundet et dokument sendt fra den amerikanske ambassade i København til Udenrigsministeriet i Washington, dateret den 24.april 1967. et fremgår af dette dokument at en dansk officer klart har tilkendegivet at atomvåben ikke må indføres på dansk jord eller ombord på skibe i dansk territorialfarvand eller havne.Læs mere

Sygehuskommissionen - en pose med blandede bolcher

Fredag, 10. januar 1997 - 0:00
Den ventede rapport fra syghuskommissionen er nu færdig. Rapporten er en pose med blandede bolcher, som ikke anviser en samlet løsning på problemerne i sygehussektoren. Det er bemærkelsesværdigt, at kommissionen mener, at man kan løse alle problemerne ad strukturmæssig vej - sammenlægninger, centralisering, specialisering, rationalisering m.v., og at der derfor ikke er behov for at tilføre sygehusvæsenet flere penge. Den eneste punkt, kommissionen mener kræver tilførsel af økonomiske midler, er apparatursiden. Enhedslisten mener, at sygehusvæsenet har brug for mange flere penge, hvis det skal leve op til borgernes ønsker og behov. Der er brug for flere personaleressourcer både til behandling, pleje/omsorg og serviceopgaver som rengøring og køkken. Alle idéer den kan gøre sygehusvæsenet mere overskueligt og brugervenligt har Enhedslistens støtte. Men det er småt med anvisninger i rapporten på dette område. Tværtimod lægges der op til kraftigere specialiseringer og nedlæggelse af de små lokalsygehuse i den nuværende form, selv om det er tydeligt, at netop nærheden er et vigtigt element for den enkelte borger.Læs mere

Bevar fredningen af Stærekassen - lav en samlet teaterplan

Mandag, 30. december 1996 - 0:00
Lav en samlet teaterplan for København Sådan lyder opfordringen til miljø- og energiminister Svend Auken og den nye kulturminister Ebbe Lundgaard fra Enhedslistens kulturpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen. “Miljø- og energiminister Svend Auken har nu muligheden for på en og samme tid at stoppe en fejlinvestering på en lille milliard kroner og genetablere tilliden til fredningsloven og dens håndhævelse,” siger Bent Hindrup Andersen i forbindelse med sagen om Det Kongelige Teater og truslen mod fredningen af Stærekassen. Bent Hindrup Andersen opfordrer ministeren til at udvise samme fasthed i at håndhæve fredningen af Stærekassen som overfor Krudt-Peter og andre som krænker et fredet naturområde. “Der er i allerhøjeste grad brug for et sporskifte, hvis den folkelige opslutning om fredninger skal sikres. Der er utallige eksempler på tilsidesættelse af fredninger, når bilerne skal frem eller offentlige prestigeprojekter skal trumfes igennem - ofte henover hovedet på folkelige protester,” siger Bent Hindrup Andersen. Som eksempler på statslig misligholdelse af naturbeskyttelser fremhæver Bent Hindrup Andersen Øresundsbroen og Saltholm, motorvejsindføringen og efterfølgende Ørestaden henover Vestamagers grønne lunge ind i København, samt motorvejsbroen tværs over Gudenå-dalen. Bent Hindrup Andersen opfordrer miljø- og energiministeren - da nu anledningen er der - til sammen med den nye kulturminister og Københavns Borgerrepræsentation at udskrive en idekonkurrence for arkitekter, teaterfolk og lægfolk om alternative placeringer, hvor fredningen af Stærekassen respekteres og Hirsprungskaréen bevares, og hvor teaterudbygningen bygger på en samlet teaterplan for København.Læs mere

julegave til de studerende

Onsdag, 18. december 1996 - 0:00
Til Pressen,18.12.1996 Julegave til de studerende! I dag vedtager Folketinget at indføre rabat på bus- og togkort for studerende, der har en lang og dyr transport mellem hjem og studiested. Regeringen, SF og Enhedslisten stemmer for ordningen, der giver nedslag i prisen, når de studerende køber månedskort til busser og tog. Der ydes rabat på 65 % af udgifterne til månedskort ud over de første 300 kr og der kan maximalt ydes 500 kr. i rabat om måneden. Ordningen betyder at et månedskort mellem København og Roskilde der i dag koster 705 kr. fra nytår falder til 440 kr. Et månedskort mellem Vjle og Århus falder fra 1055 kr.Læs mere

virskomhedernes energispare-projekter

Mandag, 16. december 1996 - 0:00
Til pressen 16. december 1996: Virksomhedernes energispare-projekter Enhedslisten har på baggrund af Dansk Industris beskyldning om løftebrud i forhold til anvendelsen af provenuet fra CO2-afgiften på virksomhederne rejst en række spørgsmål til miljø- og energiminister Svend Auken om de projekter, som virksomhederne får tilskud til - og hvilke de ikke søger om. Enhedslisten har således en formodning om, at de danske virksomheder kun interesserer sig for energispareprojekter med en meget kort tilbagebetalingshorisont, og alene opfatter disse som værende “fornuftige”. For at få dette af- eler bekræftet, har Enhedslistens miljøpolitiske ordfører, Bent Hindrup Andersen, stillet fire §-20 spørgsmål omkring støtteordningen: - Hvor mange ansøgninger, og med hvilket samlet beløb, har Energistyrelsen modtaget om 30% tilskud til energibesparende investeringer fra dansk erhvervsliv i 1996, og hvilke tilbagebetalingstider er typiske for ansøgningerne? - Er et energibesparende projekt med en tilbagebetalingstid på mindre end 10 år efter ministerens mening et fornuftig energispareprojekt i en dansk virksomhed? - Kan der efter ministerens mening gennemføres flere fornuftige energispareprojekter end ansøgningsomfanget til 30% tilskudsordningen overfor danske virksomheder er udtryk for? - Såfremt danske virksomheder ikke udnytter rammen for 30% tilskud til energibesparende projekter og dette bl.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]