Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

hurtigfærge-rapport utilstrækkelig, bent hindrup andersen/kv

Tirsdag, 4. februar 1997 - 0:00
Til pressen, 4. februar 1997 Hurtigfærge-rapporten utilstrækkelig Enhedslistens miljøpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen betegner den netop udsendte hurtigfærgerapport som helt utilstrækkelig, fordi man helt bevidst har fravalgt at se på hele det energimæssige spørgsmål i brugen af hurtigfærgerne. “Netop energiforbruget burde have haft en helt central rolle i spørgsmålet om hurtigfærgerne. Dels fordi hurtigfærgerne er den mest miljøsvinske måde at transportere sig på, dels fordi energiforbruget afspejler stort set alle de andre problemer som bølger, støj og luftforurening. Ved at slå ed på energiforbruget kunne man favne det hele på een gang.Læs mere

butiksloven - auken indfrier enhedslistens krav, bent hindrup andersen/kvn

Fredag, 31. januar 1997 - 0:00
Til pressen, d. 31. januar 1997 Butiksloven - Auken indfrier Enhedslistens krav Miljø- og energiminister Svend Auken fremsætter nu en række ændringsforslag, som indfrier de krav, som Enhedslisten fremsatte under førstebehandlingen af detailhandelsloven. “Jeg er tilfreds med ministerens ændringsforslag, som i realiteten permanentgør det eksisterende planlægningsstop for nye store butikker og butikscentre - uden at planlovens grundlæggende ide ødelægges,” siger Enhedslistens miljøpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen i en første kommentar til ændringsforslagene. “Ændringsforslagene e et resultat af de konstruktive drøftelser, som Enhedslisten har haft med ministeren om hele problemkomplekset omkring butiksstrukturen i Danmark, og første fase er nu ved at være på plads.Læs mere

hurtig behandling af forslag om erstatning til thule-befolkningen

Fredag, 31. januar 1997 - 0:00
Til pressen, den 31. jan. 1997. ENHEDSLISTEN KRÆVER HURTIG BEHANDLING AF SF/EL-FORSLAGET TIL FOLKE- TINGSBESLUTNING OM UNDSKYLDNING OG ERSTATNING TIL THULE-BEFOLKNINGEN. - Offentliggørelsen af H.C. Hansens brev fra 1958 viser efter min op- fattelse at Ziegler-rapporten om omstændighederne i forbindelse med flytningen af Thule-befolkningen i 1953, som blev udarbejdet af et undersøgelsesudvalg i 1987, drog sine konklusioner på et helt ufuld- stændigt grundlag. Dette betyder, at den redegørelse som udenrigsmi- nister Niels Helveg Petersen den 26. nov. 1996 gav Folketinget er u- brugeig som grundlag for en afslutning af erstatningssagen.Læs mere

benzinafgift sættes til debat

Fredag, 31. januar 1997 - 0:00
Til pressen, d.31. januar 1997 Benzinafgift sættes til debat Trafikminister Bjørn Westh skal på onsdag i folketingets spørgetid redegøre for sit syn på en øget benzinafgift og hvilke tiltag han vil tage i forlængelse af skatteministeriets nylige beregning af, at grænsehandlen ikke er så voldsomt et problem som hidtil postuleret. Det er Enhedslistens trafikpolitiske ordfører Jette Gottlieb, som trækker trafikministeren på talerstolen for at svare på en række spørgsmål omkring benzinafgiften. Jette Gottlieb begrunder sine spørgsmål med, at behovet for en begrænsning af benzin- og dieselforurningen er akut: “Bilforureningen er nok den største kilde til den kemiske baggrundsstråling, som især børn udsættes for, og som gør, at vi belaster en hel generation med allergi og kræft.Læs mere

Søndag, 26. januar 1997 - 0:00
Enhedslisten stiller sig helt uforstående overfor SF-formand Holger K. Nielsens forslag om at sætte politiet ind mod Hizb-ut Tahrir, fordi disse angiveligt har uddelt løbesedler med opfordring til at boykotte det forestående folketingsvalg. Folketingsmedlem Søren Søndergaard siger: - Holger K. kan ikke li’ Hizb-ut Tahrir. Det kan jeg heller ikke. Derfor har jeg også deltaget i flere demonstrationer imod dem, bl.a. på grund af deres reaktionære holdninger til kvinder, jøder og demokratiske rettigheder. - Men jeg fatter simpelthen ikke Holgers forslag om at pudse politiet på dem. At ruge politiet til at stoppe en nok så tåbelig organisation, fordi de opfordrer til valgboykot er ikke lige, hvad man forventer af et demokratisk parti som SF.Læs mere

individualprincippet er det mest kollektive

Fredag, 24. januar 1997 - 0:00
Til den Liberale presse, 24/1-97: Individualprincippet er det mest kollektive af Bruno Jerup(EL) Folketinget havde den 23.januar 1997 en lang debat om velfærdssamfundet på grundlag af en forespørgsel rejst af Enhedslisten. En af de ting der blev debatteret var forholdet til det man indenfor socialpolitik kalder for individualprincippet. Et princip der kort fortalt går ud på, at tildeling af ydelser er knyttet til den enkelte. Der er mange spørgsmål, hvor individualprincippet er gældende allerede idag, men der er en række spørgsmål, hvor det ikke er tilfældet f.eks. når vi har samlevende eler gifte folkepensioister eller personer på social bistand, der er gift eller samlevende med en person som ikke er på social bistand.Læs mere

Hvordan genrejser vi kulturen?

Torsdag, 23. januar 1997 - 0:00
Efter Kulturby 96 stiller Enhedslisten spørgsmålet : Hvordan genrejser vi kulturen ? Det er et helt relevant spørgsmål ovenpå kulturby året. Derfor afholder vi et debat møde på Christiansborg d. 29 januar og indbyder alle der vil være med til en kulturel oprustning. “Vi har nu haft et år hvor der er brændt millioner af kroner af på engangsprojekter,, hvis kulturelle betydning kan og bør diskuteres. Først og fremmest om vore faste kulturinstitutioner og kunstnere har fået et løft. “ Jeg er bange for at kulturbyåret for langt de fleste københavner er blevet et synonym med et flot japansk fyrværkeri , og de kulinariske udfoldelser på Holmen. I virkeligheden tror jeg at det meget brede kulturbegreb som blev anlagt er med til at kaste slagskygger ind over kunsten,” siger Enhedslistens kulturordfører.Læs mere

folketinget debatterer velfærdssamfundet

Torsdag, 23. januar 1997 - 0:00
Til pressen,d. 23.1.97. Folketinget debatterer velfærdssamfundet Folketinget har torsdag, d. 23.1.97 debat om velfærdssamfundet i forebindelse med en forespørgsel rejst af Enhedslisten. Meget tyder på at foråret kommer til at stå i sociallovgivningens tegn. Socialministeren har ved flere lejligheder proklameret, at hun vil fremlægge forslag til nye bistandslove og ny pensionslov. Enhedslisten synes, det er vigtigt først at få klarhed over, hvilken målsætning der skal være for velfærdssamfundet. Hvordan sikrer vi alle ret til at spille en aktiv rolle i samfundet? Hvordan sikrer vi all ret til et rimeligt økonomisk forsørgelsesgrundlag? Hvordan stopper vi hetzen mod de ældre, der i øjeblikket næsten daglig må læse i avisen, at samfundet ikke har råd til pensioner, hjemmehjælp, sygehuse og plejehjem til dem? Hvordan fjerner vi den usikkerhed, de evindelige ændringer og nedskæringer på det sociale område medfører for de mennesker, der er afhængige af lovgivningen? Alle mennesker har ret til at udfolde sig i sociale, kulturelle, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige og demokratiske sammenhænge.Læs mere

hold fast i flaskerne! bent hindrup andersen/kvn

Onsdag, 22. januar 1997 - 0:00
Til pressen, 22. januar 1997 Åbent brev til Miljø- og energiminister Svend Auken Hold fast i flaskerne! Regeringens strategi overfor EU-kommissionen er slået fejl og medmindre der kommer et nyt offensivt udspil fra den danske regerings hånd, vil processen uundgåeligt medføre en total kapitulation overfor markedskræfternes ønske om at nedbryde det miljørigtige og effektive danske returflaskesystem. Jeg skal derfor opfordre Svend Auken til i forbindelse med den bebudede nye undersøgelse, at indarbejde og få belyst miljøkonsekvenserne af en miljømæssig optimering af det danske returflaskesytem, så der på denne måde kan argumenteres for, at returflaskerne miljømæssigt kan udkonkurrere aluminiumsdåser og anden emballage til øl og sodavand.Læs mere

enhedslisten er tilfreds med satair-dommen

Tirsdag, 21. januar 1997 - 0:00
Til pressen, den 21/1 1997 Enhedslisten er tilfreds med Satair-dommen - Nu må erstatningssagerne kunne afklares hurtigt, vurderer Enhedslistens Frank Aaen efter at have læst Højesterets dom. - Vi ser nu frem til, at efter tømmerne og sælgerne bliver søgelyset nu rettet mod rådgiverne og formidlerne. Uden revisorers, advokaters og bankers aktive bistand var de mange selskabstømninger aldrig gennemført. Frank Aaen gør endvidere opmærksom på, at Folketinget er blevet informeret om, at anklagemyndigheden overvejer, om der i en række sager kan rejses en straffesag og ikke blot en erstatningssa når man for egen vindings skyld har spekuleret med et tilgodehavende til skattevæsenet.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]