Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

om deng xiaopings død

Torsdag, 20. februar 1997 - 0:00
Til pressen, den 20. februar 1997 I anledning af reaktionerne på Deng Xiaopings død udtaler Enhedslistens folketingsgruppe: Det er med forundring, at Enhedslisten har bemærket, at der er demokratisk valgte statsledere, som bruger Dengs død til at udsende offentlige beklagelser i stedet for at fokusere på de massive menneskerettighedskrænkelser, besættelsen af Tibet samt skævvridningen af det kinesiske samfund, hvor bl.a. oprettelsen af kapitalistiske zoner har sendt millioner og atter millioner af mennesker på flugt. Enhedslisten vil gerne udtrykke sin glæde over, at en af de hovedansvarige for undertrykkelsen af menneskerettighederne i Kina og for massakren i nærheden af Den Himmelske Freds Plads i 1989 ikke længere er leder af Kina.Læs mere

frank aaen er stærkt utilfreds med told og skat

Torsdag, 20. februar 1997 - 0:00
Enhedslisten Til pressen, den 20. februar 1997 Frank Aaen er stærkt utilfreds med at Told og Skat ikke ser grundlag for at rejse straffesager mod sælgere til selskabstømning. Skatteministeren siger i et svar til Frank Aaen, at Told og Skat ikke har fundet en selskabstømmersag, hvor der var grund til at tro, at sælgere og rådgivere kan idømmes et straffeansvar. Det er meget besynderligt og helt i modstrid med de vurderinger fremtrædende jurister er kommet med, siger Frank Aaen, der nu overvejer selv at gå til politiet. - Told og Skat vil tilsyneladende nøjes med at kræve erstatning af dm, der har solgt overskudsselskaber til tømning.Læs mere

national kamp mod giften mulig, bent hindrup andersen/kvn

Torsdag, 20. februar 1997 - 0:00
Sendt til Information, 20. februar 1997 Vedlagt en kommentar til Jan Søndergård (Greenpeace) i Information d. 30. januar samt til Susanne Saltzstein i Information d. 15. februar om kemikalierne: National kamp mod giften mulig Folketinget har nu haft sin kemikaliedebat. Alt lægges i hænderne på EU og ingen ønskede en debat om den nationale indsats. Af Bent Hindrup Andersen Miljøpolitisk ordfører, Enhedslisten Torsdag d. 30. januar var dagen, hvor Jan Søndergård fra Greenpeace og mange med ham havde set frem til folketingets debat om, hvilke initiativer regeringen agter at tage for efektivt at mindske det kemiske tryk på natur og mennesker.Læs mere

ny flaskepant, karl vogt-nielsen

Søndag, 16. februar 1997 - 0:00
Sendt til Information, 16. februar 1997 Ny flaskepant Problemet med de mange overlødige plastflasker til sodavand skal nu smøres af på forbrugerne, siger bryggerierne, som vil opkræve en overpant til at finansiere det ekstra sorteringsarbejde. Detailhandlen vil overlade soreteringsarbejdet til bryggerierne, da det er dem, der har valgt de mange flasker. Og som forbrugerrådet siger i Information d. 14/2, så har forbrugerne aldrig bedt om de mange forskellige flasker. Nej, problemet skyldes EU, som for nogle år siden tillod Danmark midlertidigt at bevare sit returflaskesystem mod at åbne for ndre emballagetyper.Læs mere

historien om en fiasko

Torsdag, 13. februar 1997 - 0:00
Til Pressen d. 13/2-97 Historien om en fiasko De 3-årige universitetsuddannelser - bachelorniveauet - viser sig at være en blindgyde. Bachelorerne får ikke arbejde. En undersøgelse foretaget af Magistrenes Jobservice viser, at under en fjerdedel af bachelorerne fra 1994/95 havde arbejde et år senere. Ser man bort fra deltidsansættelser, viser det sig at under en femtedel af bachelorerne havde heltidsarbejde i september 1996. Undersøgelsen viser, at hverken naturvidenskabelige eller humanistiske bachelorer finder en plads på arbejdsmarkedet. Muligheden for at slutte på universitetet fter 3 år blev indført af Bertel Haarder i 1980´erne.Læs mere

Tilbud om gratis influenzavaccination til alle ældre over 65 år?

Onsdag, 12. februar 1997 - 0:00
Enhedslisten tager initiativ til forslag om gratis influenzavaccination af alle over 65 år. Forslaget er i dag sendt til samtlige partiers sundhedspolitiske ordførere m.h.p. fremsættelse i folketinget indenfor kort tid. Hver eneste vinter er mange, specielt ældre, influenzaen. Sidste vinter var der tale om en omfattende epidemi. Af den ca. 1 million danskere der sidste år var syge af influenza døde 1577 personer. 90% af disse over 65 år. En influenzaepidimi har mange menneskelige og økonomiske omkostninger især for den ældre del af befolkningen. Det koster 3-400 kr. at blive vaccineret i dag. Mange ældre her i forvejen et meget stramt budget og har derfor slet ikke råd til at blive vaccineret. Det fornuftigt at give alle ældre over 65 år tilbud om gratis influenzavaccination som en naturlig del af sundhedsydelser.Læs mere

det skal ikke være tilladt at slå sunde, nyfødte produktionsdyr ihjel

Tirsdag, 11. februar 1997 - 0:00
Til pressen d. 11. februar 1997 Det skal ikke være tilladt at slå sunde, nyfødte produktionsdyr ihjel Naturligvis kan det ikke accepteres, at kalve skal lide under en lang transport, for at blive skudt ved ankomsten. Det er et eksempel på, hvad EU-støtteordninger fører med sig af uhensigtsmæssige og forargelige forhold. Man vil på kunstig måde løse et problem, nemlig de faldende priser på oksekød, men samtidig skaber man så et andet problem, sløseri med ressourcer og en uetisk behandling af dyr. I Enhedslisten mener vi, at der skal gøres to ting ved kalveproblemet, hvilket jeg kalder Fødevreministeren i samråd om.Læs mere

artikel om tvind: har vi berufsverbot i danmark?

Fredag, 7. februar 1997 - 0:00
Artikel pr. 7.2.97 Har vi berufsverbot i Danmark ? af Bruno Jerup, uddannelsespolitisk ordfører for Enhedslisten. Så kører debatten igen om Tvind. I foråret 1996 vedtog folketinget - imod Enhedslistens stemmer - en særlov, der ved lov fratog over 30 skoler statstilskuddet. Særloven skærpede samtidig kravene for nyoprettede skoler. Hvorvidt de lukkede skoler havde overtrådt gældende lovgivning ved vi stadig ikke. Undervisningsministeriet har i hvert fald endnu ikke anlagt sag mod skolerne ved domstolene. Samtidig med særloven vedtog folketinget en række generelle stramninger af reglerne vedr.de frie skoler.Læs mere

spørgsmål om lejelovskommissionens skæve sammensætning

Fredag, 7. februar 1997 - 0:00
Til pressen , d. 7. februar 1997 Enhedslistens boligpolitiske ordfører Keld Albrechtsen rejser spørgsmålet om Lejelovskommissionens skæve sammensætning overfor boligminister Ole Løvig Simonsen. Tirsdag d. 18. februar offentliggøres Lejelovskommissionens betænkning. Enhedslisten mener, at der nu må åbnes for diskussionen om hele fundamentet og de politiske overvejelser, der lå bag nedsættelsen af Lejelovskommissionen. De højtflyvende politiske visioner fra juni 94, hvor en moderniseret, forenklet lejelov og løsning af boligsociale opgaver samt en udbygning af beboerdemokratiet var det, de blev stillet i udsigt med Lejelovskommissionens arbejde.Læs mere

dansk barsebäck-plan, bent hindrup andersen/kvn

Onsdag, 5. februar 1997 - 0:00
Til pressen,5. februar 1997 Dansk Barsebäck-plan Enhedslisten har kaldt miljø- og energiministeren Svend Auken i samråd for at drøfte de danske initiativer i forbindelse med den svenske beslutning om at lukke Barsebäck. Værket har gennem de seneste år haft en gennemsnitlig årlig el-produktion på 7.000 GWh. “Svend Auken har efter min mening været lidt for hurtigt ude og accepteret, at den danske CO2-forurening kan øges som følge af, at Danmark skal hjælpe Sverige med strøm som tak for beslutningen. Det er et helt forkert signal at sende. Med den ballast, som Danmark har inden for vedvarendeenergi og energibesparelser er jeg overbevist om, at vi fra dansk side kan tilbyde svenskerne et samlet koncept, som sikrer en CO2-neutral afvikling,” siger Enhedslistens miljøpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]