Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

7mia. kr. i profit til udlandet (20/6)

Onsdag, 20. juni 2001 - 0:00
20. juni 2001 7 milliarder i olieprofit til udlandet Næsten 7 mia. kroner hentede udenlandske olieselskaber sidste år op fra Nordsøen i superprofit og sendte ud af Danmark og hjem til moderselskaberne. Det fremgår af et svar fra Miljø- og energiminister Svend Auken til Søren Kolstrup, der den 8. juni spurgte, om ministeren vil »foretage en beregning for årene 1999 og 2000 af den ændrede nettobetalingsbalancevirkning og indvirkning på statens provenu, såfremt man antager, at produktionen af gas og olie i Nordsoslash;en udelukkende blev foretaget af danske selskaber, hvad enten disse er privat eller statsligt ejede?« I svaret har ministeren gennemført en justering af de hidtidige skøn over olie/gas-aktiviteternes effekt på Danmarks handelsbalance.Læs mere

Normaliser kontrollen med Nordsøen

Onsdag, 13. juni 2001 - 0:00
- Det er chokerende læsning, når Børsen i dag skriver, at A.P. Møller-selskaberne ikke alene fik eneretten til olien, men åbenbart også eneretten til at bestemme, hvem de skal forhandle med om nye koncessioner, siger Enhedslistens energipolitiske ordfører, Søren Kolstrup i en kommentar til A.P. Møllers rasen over at skatteministeren har meldt ud, at DUC bør beskattes hårdere. - Men jeg tager det som et godt tegn, at panikken breder sig i A.P. Møllers direktion i en sådan grad, at man påberåber sig at være hævet over både regeringen og Folketinget, siger Søren Kolstrup. - Selskabets krav o at de kun vil forhandle med Miljø- og Energiministeriet er endnu et eksempel på den helt enestående særstatus, man har givet A.Læs mere

Beskatning af DUC må også gælde eksisterende koncessioner

Mandag, 11. juni 2001 - 0:00
På Søren Kolstrups initiativ er følgende brev fra EL og SF afsendt til skatteminister Frode Sørensen 11. juni 2001 Kære Frode Sørensen På Enhedslistens høring om Nordsøens olie og gas den 6. juni fremkom et indlæg fra regeringens kulbrintebeskatningsudvalg. Under den efterfølgende dialog blev det fra udvalgets side tilkendegivet, at udvalget fuldt ud havde ressourcer til at indfri et udvidet mandat, der åbnede for en undersøgelse af beskatningen vedr. den overnormale forrentning for ikke blot kommende, men også eksisterende koncessioner. Da vi har erfaret i dagspressen, at dusom skatteminister har tilkendegivet, at der også inden for de eksisterende aftaler "kan ske justeringer undervejs" finder vi det hensigtsmæssigt, at kommende drøftelser om dette emne kommer til at hvile på et bredt fagligt grundlag.Læs mere

A.P. Møller forærer København parkeringshus

Onsdag, 30. maj 2001 - 0:00
30. maj 2001 A.P. Møller forærer København parkeringshus Ved den ekstraordinære generalforsamling i Dampskibsselskabet af 1981 A/S i Amaliehaven i dag bekendtgjorde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, at han som supplement til Operahuset vil forære København et tyveetagers parkeringshus på Dok-øen. Skibsrederen beskrev den arkitektoniske genistreg, der vil sikre, at parkeringshus vil fremstå som et gigantisk Dannebrogsflag, dog suppleret med sponsorreklamer for Texaco og Shell. Til de forsamlede aktionærer sagde skibsrederen bl.a.: »Vi vil påny begave den danske nation med monumenale værdier, der kan sætte et varigt minde - over os og vort selskab.Læs mere

hvorfor siger vi nej til brugerbetaling på hjemmehjælp.

Fredag, 29. oktober 1999 - 0:00
Hjælp til dem, der har brug for det Indlæg til Rød-Grønne Linjer, november 1999, af Bente Møller, socialpolitisk sekretær Regeringen lovede ved kommuneaftalen for år 2000, at den vil forsøge at skaffe flertal i Folketinget for en indkomst- og formuegradueret egenbetaling for praktisk bistand i hjemmet. Altså brugerbetaling. SF sikrede brugerbetalingen Under åbningsdebatten den 7. oktober stillede Enhedslisten et forslag til vedtagelse, der kunne have stoppet alle planer om brugerbetaling for hjemmehjælp. Da forslaget stod til at få flertal, tog SF initiativ til at formulere en afværgedagsorden, der forhindrede forslaget i at komme til afstemning.Læs mere

derfor skal vi have en pensionsreform nu!

Fredag, 26. marts 1999 - 0:00
Derfor skal vi have en pensionsreform nu! Af Jette Gottlieb MF/Enhedslisten Du har rygsmerter der medfører at du næsten har mistet bevægeligheden, du har smerter i leddene, slidgigt i arme og hænder, hals og nakke, knæ og ben. Du har mistet følelsen i fingrene og du får stadig sværere ved at klare de mest almindelige ting. Bare det at komme ud af sengen og få tøj på er forbundet med smerter. I de første mange år klarer du dig igennem med at spise bunker af smertestillende piller, men det hjælpr ikke.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]