Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

EL vil have følgegruppe til Nordsøforhandlinger

Mandag, 30. juni 2003 - 0:00
Enhedslisten vil på et samrådet i Folketingets energipolitiske udvalg mandag foreslå, at økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendsen får en politisk følgegruppe til forhandlingerne om Nordsøens værdier, som ministeren netop har indledt med A.P. Møller. - En følgegruppe til de forestående forhandlinger er nødvendig for at holde politisk fast i at der skal komme et ordentligt resultat, siger Søren Søndergaard, Enhedslisten. - Ministeren har ønsket at forhandle færdigt uden indblanding, men det er den sag for væsentlig til. Det drejer sig om milliarder af samfundets værdier, og det skal ike overlades til regeringen alene at sætte rammerne.Læs mere

Tilbundsgående Nordsø-undersøgelse nu

Onsdag, 18. juni 2003 - 0:00
Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen har i dag proklameret, at han starter forhandlinger med DUC om skat på Nordsøen og de fremtidige koncessioner, men samtidig afslører Ugebrevet A4 at grundlaget for at vurdere hvor stort overskud DUC-selskaberne reelt tjener, er blevet saboteret af A.P.Møller og energistyrelsen. - Det er uhørt, at energistyrelsen og A.P. Møller har saboteret Folketingets muligheder for at få reelt indblik i, hvilke fortjenester, der rent faktisk hentes ud af Nordsøen. Det er sket ved at begrænse den undersøgelse, som Carsten Krogholt Hansen har forsøgt at lave om DCs overskud.Læs mere

DUCs overskud må kulegraves

Fredag, 9. maj 2003 - 0:00
Økonomi- og Erhvervsministeren har i dag offentlig gjort en analyse af rentabiliteten i A.P. Møller selskaberne i den danske del af Nordsøen siden 1962. - Analysen viser tydeligt, at der er gevinst ved at hente olie i Nordsøen, og at den er stærkt stigende. Desværre er en del af analysens konklusioner baseret på skøn, der ikke gør det muligt at komme med et præcist tal for, hvor stort overskuddet i Nordsøen er. Vi ved altså at det er stort og voksende. Derfor kræver vi en tilbundsgående undersøgelse af overskuddet. Forfatteren angiver, at det kræver adgang til langt flere oplysninger, end dt har været muligt at få, siger Keld Albrechtsen, energiordfører for Enhedslisten.Læs mere

Enhedslisten vil samle flertal for højere Nordsøskat

Torsdag, 5. december 2002 - 0:00
– Enhedslisten hilser med glæde velkommen, at flere partier nu, på baggrund af beregninger Enhedslisten har fået foretaget hos Økonomiministeriet, støtter kravet om en højere Nordsøskat. Derfor stiller Enhedslisten forslag om, at der enten gennemføres en ændring af kulbrinteskatten eller indføres en CO2 afgift og andre afgifter, som vil kunne bringe beskatningen i Danmark op på samme niveau som i Norge og sikre ekstra 7 milliarder kr. til de offentlige kasser, udtaler Keld Albrechtsen, MF for Enhedslisten. – Vi vil allerede i morgen under behandlingen af ændringsforslagene til finanslovn få svar på, om der reelt er vilje til at øge beskatningen af Nordsø-energien.Læs mere

Botilbud til handicappede

Tirsdag, 6. august 2002 - 0:00
Botilbud til handicappede – Handicappede skal ikke være tredjerangsborgere, siger Line Barfod en en kommentar til Odense kommunes planer om at tvinge de handicappede på plejehjem. - Det er ubehageligt, som kynismen breder sig i kommunerne, når de skal spare penge for at overholde regeringens krav til kommunernes økonomi, siger Line Barfod, Enhedslisten, i anledning af planer i Odense kommune om at tvinge handicappede på plejehjem. - Handicappede er hverken anden- eller tredjerangsborgere, og de har samme ret til at vælge, hvor de vil bo som alle andre. Derfor må ministeren sætte Odense ommune på plads, inden planerne når længere end til skrivebordet.Læs mere

pension på kviksand

Onsdag, 19. juni 2002 - 0:00
19. juni 2002 Pension på kviksand Af Pernille Rosenkrantz-Theil, MF, Enhedslisten Pensionsbranchen er kommet i krise. Flere pensionsselskaber kan ikke leve op til de garantier om forrentning af pensionsindbetalingerne, som de har givet. På lidt længer sigt trues flere selskaber med fallit. Denne krise viser, at de lovede garantier om vækst i pensionen år efter år bygger på kviksand. Forudsætningen for disse garantier er store stigninger i aktiernes værdi år efter år. Den nuværende krise er udtryk for, atforholdsvis små fald i aktiernes værdier truer dette system med sammenbrud.Læs mere

Enhedslistens alternativ – ægte robin hood

Mandag, 13. maj 2002 - 1:00
Enhedslistens alternativ – ægte Robin-Hood Enhedslisten har i sine ændringsforslag til finansloven 2002 fremlagt et klart alternativ til regeringen. Enhedslisten vil med sine ændringsforslag omfordele over 20 mia. kroner fra de rigeste i Danmark til de fattigste i verden, fattige i Danmark og til nødvendige forbedringer på sundheds-, uddannelses-, kulturområdet og det sociale område. Over 21 mia. kr. skaffes ved: at skattekontrollen forbedres, så de multinationale firmaer, der i dag ikke betaler skat, tvinges til at betale skat.Læs mere

Tirsdag, 2. oktober 2001 - 0:00
Enhedslisten har i flere omgange fået bekræftet, at en ændring af de eksisterende skatteregler for DUC - Dansk Undergrunds Consortium - der består af Shell, Texaco og A.P.Møller, ikke er et skattejuridisk problem. Således har skatteministeren d. 21. juni 2001 i et svar til folketinget skrevet, at Det må således antages, at der ikke er statsretlige hindringer for, at eksempelvis en justering af kulbrinteskatteprocenten eller kulbrintefradraget med virkning for fremtidige indkomstår også kommer til at gælde for nuværende koncessioner. Skatteministeren tilføjer, at Det afgørende må være ensamlet vurdering af hensynet bag og konsekvenserne af en eventuel justering af kulbrintebeskatningen, herunder om justeringerne strider mod de nuværende koncessionshaveres berettigede forventninger……Vurderingen af sådanne ikke-skattemæssige forholds betydning vedrørende koncessionsvilkår m.Læs mere

Ny rapport bekræfter stort samfundstab pga. lav beskatning

Mandag, 1. oktober 2001 - 0:00
Regeringens kulbrinteudvalg bekræfter i sin rapport Enhedslistens tal for Shell, Texaco og A.P.Møllers over-profit i Nordsøen. Udvalget fastslår, at en mere reel beskatning ville betyde, at samfundet alene sidste år burde have fået over 5 mia. mere i indtægter fra Nordsøolien - penge som selskaberne i dag stikker i egen lomme oveni deres normal-profit. Selvom udvalget alene skulle fokusere på en ændring af fremtidige koncessioner, fremgår det klart af rapporten, at beskatningen af de eksisterende koncessioner hviler på brudte forudsætninger. Efter at kulbrinteskatten i 1981 blev indført, dviklede de samfundsøkonomiske forhold sig helt anderledes end forventet og derfor tilfaldt hele merprofitten selskaberne og ikke samfundet som tilsigtet, og ifølge rapporten har samfundet frem til og med år 2000 mistet 14-15 mia.Læs mere

Kulbrintebeskatningsrapportens sammenfatning

Mandag, 1. oktober 2001 - 0:00
Kulbrintebeskatningsrapporten, fra Udvalget nedsat på baggrund af Skatteministeriets serviceeftersyn af kulbrinteskatteloven og som følge af aftalen om finansloven or 2001.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]