Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

Alternativer til olie-aftalen skal på bordet

Mandag, 10. november 2003 - 0:00
Enhedslisten stiller i forbindelse med Folketingets behandling af regeringens nye aftale med A.P. Møller spørgsmål om at få belyst hvad en aftale ville have indbragt staten, hvis man havde brugt den model for såkaldt neutral beskatning, som et ekspertudvalg under Skatteministeriet for to år siden foreslog. - Vi har hele tiden spurgt til de svagheder som den gamle aftale havde - og fået det svar at vi i 2001 kunne have fået mellem 6 og 7 mia. kr. mere i indtægter til staten, hvis man havde brugt den model som skatteministeriets eksperter foreslog i deres rapport, siger Keld Albrechtsen, eneriordfører for Enhedslisten.Læs mere

Regeringen skal redegøre for Nordsø-aftalen

Fredag, 3. oktober 2003 - 0:00
Enhedslisten energiordfører Keld Albrechtsen vil i Folketingets spørgetid på onsdag afkræve økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen en redegørelse for centrale spørgsmål i forbindelse med Nordsø-aftalen. - Regeringens udspil til Nordsø-aftale er umådelig indviklet, og meget tyder på at det kun under heldige omstændigheder kan indbringe bare de ekstra to milliarder kroner som regeringen har oplyst. Vi må have at vide hvilken usikkerhed der ligger bag beregningerne og om vi risikerer at aftalen ender med slet ikke at give staten noget af betydning, men til gengæld en betydelig regning ti senere oprydning i Nordsøen.Læs mere

Skattestop for A.P. Møller de næste 40 år

Onsdag, 1. oktober 2003 - 0:00
- og binder dermed fremtidige Folketinget Økonomer i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har opfordret til grundig omtanke, før man godkender en aftale med klausul om kompensation for nye skatter. - Aftalen risikerer i endnu højere grad, end vi først havde antaget, at blive en ren gavebod til DUC, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, skatteordfører for Enhedslisten. - Ifølge aftalen skal staten fremover betale erstatning for love og regler, der specifikt rammer producenter af kulbrinter, f.eks. hvis man indfører nye afgifter, siger Pernille Rosenkrantz-Theil, og fortsætter: - Vi må derfo spørge erhvervsminister Bendt Bendtsen, om regeringen i alvor ønsker at fastlægge de næste 40 års beskatning på kulbrinteområdet, uanset hvilke økonomiske forhold olieproduktionen fremover vil være underlagt, f.Læs mere

Folkeafstemning om Nordsøaftale

Tirsdag, 30. september 2003 - 0:00
Enhedslistens har på et ekstraordinært gruppemøde vedtaget at kræve en folkeafstemning om hvad der skal ske med Nordsø-olien efter 2012. Der skal en tredjedel af Folketinget stemmer til at sende et lovforslag til folkeafstemning. SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten har altså tilsammen stemmer nok til, at der kan udskrives en folkeafstemning om olieaftalen. - Vi mener, at befolkningen skal have lov til at tage stilling til, hvorvidt oliepengene skal tilfalde private firmaer eller om de skal komme hele samfundet til gavn. Olien er jo vores alle sammens, og olien er Danmarks mulighed forat fremtidssikre velfærden og derfor er det helt rimeligt, at befolkningen bliver spurgt, når regeringen vil forære det hele væk, siger Pernille Rosenkrantz-Theil, og fortsætter: - Efter 2012 ville vi have overtaget ikke blot olien, men også udstyret til at pumpe olien op.Læs mere

Nordsøaftalen: Ren foræring!

Tirsdag, 30. september 2003 - 0:00
- Før regeringens aftale stod vi overfor at kunne overtage det hele om 8 år. Nu har regeringen foræret olien og gassen væk i yderligere 40 år, siger en skuffet Pernille Rosenkrantz-Theil, Enhedslisten, og fortsætter: - Bendt Bendsen kan stille sig op i rækken af ministre, der ikke tør tage tyren ved hornene og sørger for, at den danske befolkning får, hvad der tilhører dem. - Økonomi- og erhvervsministerens forslag til aftale er ren foræring til A.P. Møller. Selskabet bevarer ophentningsrettighederne frem til 2042 mod, at staten øger sit provenu med muligvis 2 mia. kr. mere om året. De er en ren gentagelse af foræringen i 1962, og det mislykkede forsøg på at inddrage superprofitterne i 1981.Læs mere

To milliarder er for lidt

Mandag, 29. september 2003 - 0:00
Enhedslisten opfordrer Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at afvise et A.P.Møller-udspil om kun to milliarder mere i Nordsø-skat om året. Ifølge Børsen i dag har selskabet »tilbudt« to milliarder om året. - Det er simpelthen for lidt. Og vi kan ikke acceptere, at A.P.Møller skal have lov at sætte sig selv i skat. Enhedslisten har opfordret socialdemokratiets energiordfører Svend Auken til at indkalde oppositionspartierne til et møde, hvor vi kan udarbejde et lovforslag om en ordentlig beskatning. Det håber jeg vil ske, siger Keld Albrechtsen, Enhedslistens energiordfører. - Jeg åber ikke, at ministeren oven i købet har planer om at forære A.Læs mere

Nordsø-møde velkomment!

Fredag, 26. september 2003 - 0:00
Det er særdeles positivt at der nu kommer signaler fra Socialdemokratiet og Dansk folkeparti om forhandlinger blandt oppositionspartierne om beskatning af Nordsø-olien. Det haster, og Enhedslisten har længe arbejdet for at oppositionen udenom regeringen skal fastlægge et forhandlingsmandat, og om nødvendigt vedtage lovgivning hvis A.P. Møller ikke vil medvirke til en rimelig løsning. Og alt tyder på at økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen er kørt fast i forhandlingerne med A.P. Møller, siger Keld Albrechtsen, Enhedslistens energiordfører. Enhedslisten udspil i de kommende forhandlingr er følgende: A.Læs mere

Afklaring om Nordsø-skat haster

Mandag, 8. september 2003 - 0:00
Enhedslisten kræver hurtig forespørgsel om Nordsø-skat Enhedslisten forsøger nu at samle alle Folketingets partier om at rejse en fælles forespørgsels debat om beskatning af Nordsøens olie- og gas. Formålet er at sikre, at Folketinget når at træffe beslutning om beskatning, således at de nye regler kan træde i kraft fra 1. januar 2004, og således give fuld effekt for det nye finansår. Debatten skal sikre, at Folketinget får tid og mulighed for at ændre på det udspil, som Folketinget har pålagt Økonomi- og Erhvervsministeren at fremlægge senest 1.oktober 2003. Det kan nemlig godt tænkes,at et flertal ikke finder ministerens udspil tilfredsstillende, hvis han giver for store indrømmelser til A.Læs mere

Statsovertagelse bør indgå i Nordsø-forhandlinger

Mandag, 28. juli 2003 - 0:00
Enhedslisten foreslår, at muligheden for en statsovertagelse af A.P. Møllers ene-retsbevilling i Nordsøen bringes ind i de igangværende forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og A.P.Møller. - Enhedslisten vil bede ministeren om en redegørelse, der kan afklare, om vi har ret i, at for staten - og dermed skatteyderne - vil det være mest fordelagtigt, hvis det statslige olie- og gasselskab DONG overtager A.P. Møllers eneretsbevilling i Nordsøen, når den udløber i 2012. DONG vil være i stand til at overtage både ef-terforskning og olie- og gasudvinding - evt. i samarejde med andre selskaber, men således at staten selv har koncessionen og dermed opnår det fulde økonomiske udbytte.Læs mere

Nordsøbeskatning skader ikke Esbjerg

Fredag, 11. juli 2003 - 0:00
Nordsøbeskatning skader ikke Esbjerg Den 3. juli modtog Søren Søndergaard, MF, Enhedslisten et brev fra Esbjergs borgmester Johnny Søtrup. I brevet går borgmesteren A.P. Møllers ærinde og forsøger at argumentere for, at det vil skade Esbjerg og resten af regionen, hvis beskatningen af Nordsøolien skærpes. I dag - den 11. juli - har Johnny Søtrup modtaget et svar i form af et åbent brev fra Søren Søndergaard. I brevet skriver Søren Søndergaard bl.a.: "Hvis ikke koncernen vil acceptere en højere beskatning, som sandsynligvis ikke engang vil bringe forrentningen ned på det niveau, resten a industrien i Danmark lever med, er det et udtryk for, at den har været overforkælet.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]