Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

Enhedslisten afviser køb og salg af fiskekvoter.

Mandag, 11. juli 2005 - 0:00
- Enhedslisten vi indgå positivt i de kommende forhandlinger om en ny regulering af dansk fiskeri, men vi er helt afvisende overfor tankerne om køb og salg af kvoter. De negative konsekvenser af dette har vi allerede set i forbindelse med sildefiskeriet, hvor det har ført til en massiv koncentration af fiskeriet, som truer flere danske fiskerihavnes eksistens, udtaler Per Clausen, Enhedslistens fiskeripolitiske ordfører. - Det er vigtigt for os at sikre kystfiskeriet sine egne områder indenfor de kystnære zoner, og således at Kattegat og de indre farvande forbeholdes de mindre både. I disse områder skal kvoter erstattes med havdage, og regler for fartøjer og redskaber, og der skal indføres forbud mod brug af redskaber som ødelægger havbunden, fortsætter Per Clausen.Læs mere

Fransk nej: For demokrati og sociale rettigheder

Onsdag, 1. juni 2005 - 0:00
Paris: Fest og jubel søndag aften på Bastille-pladsen i Paris, hvor den samlede venstrefløj mødtes for at fejre det franske nej til EU-forfatningen. Kindkys, røde bannere og rødvin dannede rammen for denne fantastiske fest. Den franske venstrefløj har for første gang oplevet en sejr over EU og den politiske elite, men hvilken sejr! Alle råber i kor: Chirac træd tilbage, parlamentet må opløses! 55% af franskmændene valgte tidligere på dagen at afvise en liberalistisk og udemokratisk forfatning for EU. Ifølge L’Humanité stemte 60% af de unge og 80% af industriarbejerne og de offentligt ansatte nej søndag.Læs mere

Årsmøde 2005: Enhedslisten indfører kønskvotering

Søndag, 24. april 2005 - 0:00
Enhedslistens årsmøde vedtog søndag formiddag med stemmerne 137 mod 31 (8 undlod) en vedtægtsændring, som indfører kønskvotering ved valg af partiets Hovedbestyrelse. Vedtægtsændingen gælder fra næste årsmøde. Kønskvoteringen skal også gælde for den daglige ledelse, som nu hedder Forretningsudvalget (før Arbejdsudvalget). Derimod blev et forslag om at indføre kønskvotering ved valg af folketingskandidater ikke vedtaget. Et forslag om at kickstarte kønskvoteringen med en 100 procent kvindebestyrelse på det førtskommende årsmøde blev heller ikke vedtaget Vedtægtsændingen lyder: »Ved val til Hovedbestyrelsen skal hvert køn have hver mindst 8 pladser.Læs mere

Årsmøde 2005: Et positivt og internationalistisk nej til EU-forfatningen

Lørdag, 23. april 2005 - 0:00
Udtalelse om EU-forfatningen Som venstrefløjen og mange progressive bevægelser og partier i Europa opfordrer Enhedslisten vælgerne til at stemme nej til EU-forfatningen ved folkeafstemningerne – i første omgang i Frankrig 29. maj, i Holland 1. juni og i Danmark d. 27. september. Fordi: Forfatningen vil gøre markedsøkonomien og liberaliseringer til EU’s forfatningsmæssige grundlag i stedet for retten til arbejde og et velfærdssamfund, hvor sundhed, uddannelse og pensioner er fælles goder. Forfatningen fremmer militær oprustning og en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i stedet for nternational solidaritet og afvisning af krig som middel i internationale relationer.Læs mere

Årsmøde 2005: Hjælp Irak – træk tropperne ud

Fredag, 22. april 2005 - 0:00
Den irakiske befolkning ønsker demokrati og fred Den danske regering og folketingsflertallet har et medansvar for de krigshandlinger, der har kostet omkring 100.000 irakere livet. Den danske regering og folketingsflertallet har et medansvar for amerikanernes ydmygelser og tortur af irakere i Abu Graib fængslet. Billederne af nøgne mennesker stablet oven på hinanden mens amerikanske fangevogtere hånligt peger på dem eller billeder af fanger med hætte over hovedet og ledninger fastgjort til kroppen står stadig brændt inde i manges øjne. Det er sådan, en besættelsesmagt opfører sig. Det er erfor, irakerne gør modstand.Læs mere

Samråd om topchefers netværk

Torsdag, 5. februar 2004 - 0:00
Jyllands Posten skriver i dag, at der er tætte personlige relationer mellem to departementschefer og de topfolk hos A.P. Møller, som forhandlede regeringens Nordsøaftale. - Dette er en meget alvorlig sag som peger i retning af inhabilitet, og det er naturligvis afgørende at få undersøgt, om økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, som ledede olieforhandlingerne, havde kendskab til den mulige inhabilitet hos de embedsmænd, der på hans vegne forhandlede med A.P. Møller, og om han i givet fald tog stilling til problemet, siger Keld Albrechtsen, energiordfører for Enhedslisten. - Det må smtidig afklares, om de tætte personforbindelser har haft indflydelse på resultatet af aftalen.Læs mere

Usagligt at vedtage olieaftale inden jul

Torsdag, 18. december 2003 - 0:00
- Efter mødet i energiudvalget her i eftermiddag står det efter min mening krystal klart at det vil være usagligt og uforsvarligt hvis et flertal i folketinget allerede på fredag haster olieaftalen med A.P. Møller igennem. Det siger Keld Albrechtsen, energiordfører for Enhedslisten. - Sagen er ganske enkelt alt for dårligt belyst. Blandt andet manglede vi ved udvalgsmødets start stadig det notat om den omdiskuterede kompensationsbestemmelse, som ministeren har lovet. Nu står vi i den situation at denne aftale som af eksperter er blevet kaldt uforståelig risikerer at blive hastet igennemaf et flertal før det er muligt at få afklaret de mange tvivlsspørgsmål, siger Keld Albrechtsen.Læs mere

Undergrundsloven bør sendes til folkeafstemning

Fredag, 12. december 2003 - 0:00
Enhedslisten afleverer i dag sit betænkningsbidrag til lovene og beslutningsforslaget om regeringen aftale med A.P. Møller. Enhedslisten indstiller de tre forslag til forkastelse og opfordrer i betænkningen Folketingets medlemmer til at støtte kravet om en folkeafstemning om undergrundsloven (L48). Ifølge Grundloven (§42) kan en vedtaget lov sendes til folkeafstemning, hvis en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse overfor formanden begærer folkeafstemning om lovforslaget. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet afde deltagende medlemmer.Læs mere

S bør også stemme imod de to følgelove

Torsdag, 11. december 2003 - 0:00
Socialdemokraterne har i dag meddelt, at de ikke vil stemme for regeringens samlede aftale med A.P. Møller om Nordsøolien. - Enhedslisten vil fortsat opfordre Socialdemokratiet til også at stemme imod de to følgelove, især naturligvis loven om forlængelse af Eneretsbevillingen fra 2012 til 2042 som er en ren foræring til A.P. Møller. Men først og fremmest vil vi opfordre Socialdemokratiet til klart at tydeligt at tilkendegive overfor befolkningen at partiet er indstillet på efter det kommende Folketingsvalg at gennemføre lovgivning som strammer aftalen op. En sådan frihedserklæring er nødvedig netop fordi Socialdemokratiets afgørende argument imod olieaftalen er bindingen frem til 2042.Læs mere

Olie-klausul bør undersøges!

Onsdag, 12. november 2003 - 0:00
Regeringen har forhandlet den såkaldte klausul, eller kompensationsbestemmelse, med A.P. Møller. Enhedslisten opfordrer nu Folketingets formand til at undersøge, om denne klausul er i strid med grundloven. Enhedslistens energiordfører Keld Albrechtsen sender i dag Christian Mejdahl et brev hvori han opfordrer formanden til at indhente en bedømmelse af grundlovsspørgsmålet fra et panel af uvildige statsretseksperter. - Regeringens notat om klausulen indeholder en påstand om, at klausulen ikke er i strid med grundloven, men samtidig indrømmer regeringen, at klausulen er beskyttet af grunlovens paragraf 73 om ekspropriation.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]