Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

Europarådet kræver national undersøgelse af CIA-fly

Tirsdag, 27. juni 2006 - 0:00
I dag tirsdag den 27. juni har Europarådets parlamentariske forsamling debatteret Svejtseren Dick Martys rapport om CIA-fly og hemmelige fængsler. Europarådet vedtog en usædvanlig hård resolution om CIA’s torturfly. Europarådet vedtog samtidig et ændringsforslag til resolutionen, der kræver, at alle de 46 lande, der er medlem af Europarådet, skal igangsætte nationale undersøgelser af CIA-flyene og de hemmelige fængsler. Dette har den danske regering hidtil nægtet. Argumentationen har været, at Enhedslistens mange spørgsmål til regeringen om CIA fly – og de svar der er kommet ud af det - er undersøgelse nok i sig selv.Læs mere

Bolivia: Ulla Tørnæs trækker i land

Torsdag, 15. juni 2006 - 0:00
Ulla Tørnæs har tidligere været ude med en kraftig kritik af Bolivia, og truet med at fjerne ulandsbistanden til landet. Baggrunden for truslerne var, at Bolivias nye regering har nationaliseret landets naturgas-reserver og vil øge skatten for de udenlandske olieselskaber, for dermed at bekæmpe den store fattigdom i Bolivia - Sydamerikas fattigste land Men i dag på et åbent samråd i Folketingets udenrigsudvalg indkaldt af Enhedslistens Rune Lund, trak udviklingsministeren en hel del af sin kritik tilbage: Hun pointerede, at Bolivias regering er demokratisk valgt, og at udenlandske regeringen ikke skal blande sig i demokratiske valgte regeringers politik, når der er tale om opfyldelse af valgløfter.Læs mere

CIA-fly: Enhedslisten anker politi-afgørelse

Torsdag, 15. juni 2006 - 0:00
Enhedslistens Frank Aaen har anket politiets afgørelse om ikke at efterforske de sager om flyvninger og landinger, som CIA har gennemført på dansk territorium. Anken begrundes bl.a. i 1) Der er kommet nye oplysninger siden politiets afgørelse. Et CIA-fly, der har overfløjet Grønland, havde med stor sandsynlighed fanger om bord. Flyet fløj 21-22. september 2004 Fra USA til Afghanistan og retur. Turen til Afghanistan gik via Guantánamo. I Afghanistan gik rejsen til Bagram-militærbasen, der har fængselsfaciliteter for terrormistænkte og de amerikanske myndigheder har i to pressemeddelelser den 22. september oplyst at der er fløjet 11 fanger fra Guantánamo til Afghanistan og 10 fanger fra Afghanistan til Guantánamo. Undervejs mellemlandede flyet 17 timer i Helsingfors, hvilket har fået til finske myndigheder til at søge oplysninger i sagen.Læs mere

Regeringen modarbejder Europarådet

Torsdag, 8. juni 2006 - 0:00
Den danske regering har ikke leveret de relevante oplysninger til Europarådets rapport om CIA-fly og hemmelige fængsler, som blev fremlagt i går af Europarådets rapportør, Dick Marty. Udenrigsminister Per Stig Møller har ellers lovet folketinget, at alle oplysninger ville blive sendt. Danmark var ikke nævnt i rapporten. Men det skyldes måske, at den danske regering har tilbageholdt oplysninger for Dick Marty. Dermed modarbejder regeringen Europarådets arbejde. Rune Lund, udenrigspolitisk ordfører for Enhedslisten, siger: – Det er fuldstændig amatøragtigt, at regeringen ikke har sendt disse oplysninger til Europarådet. Enten er det inkompetence på højeste plan, eller også er det decideret obstruktion af Europarådets arbejde. Jeg ved ikke helt, hvad der er værst.Læs mere

Politiet gør intet ved CIA-flyene

Mandag, 22. maj 2006 - 0:00
- Det er meget skuffende, at politiet ikke vil gøre noget ved CIA-flyene , siger Frank Aaen, Enhedslisten. Man har godt nok lavet nogle undersøgelser - og erkender, at det er politiets anligende at gøre noget ved eventuelle torturflyvninger på dansk område . Alligevel mener de ike, de kan gøre noget. De har derfor afvist den anmeldelse som Enhedslisten indgav i begyndelsen af december måned, selv om den indeholdt oplysninger om fly, der har været i Danmark og i andre tilfælde beviseligt har været brugt af CIA til illegal transport af fanger. - Afvisningen er endnu et udtryk for, at de danske myndigheder sender sagen rundt mellem til hinanden. Vi har arbejdet med CIA-flyene i over et år. Vi har bedt myndighederne gøre noget og for et halvt år siden bad vi politiet gå ind i sagen. I samme periode har Udenrigsministeren gentagne gange sagt, at dette var en sag for politiet. Nu siger politiet, at håndhævelse og retsforfølgning af brud på internationale konventioner hører under Udenrigsministeriet - og at de ikke selv vil gøre noget.Læs mere

Træk de danske tropper hjem nu!

Torsdag, 18. maj 2006 - 0:00
Udtalelse fra Enhedslistens Forretningsudvalg 61 år efter at Danmark blev befriet fra den nazi-tyske besættelse er Danmark selv blevet en besættelsesmagt. Under ledelse af Georg Bush deltager Danmark i besættelsen af Irak, som ligger tusinder af kilometer væk og som aldrig har udgjort nogen trussel mod Danmark. Dermed har de ansvarlige politikere påtaget sig det fulde ansvar for besættelsens konsekvenser i form af død og ødelæggelse, undertrykkelse og tortur samt en stigende terrortrussel mod den danske befolkning. Presset af den store modstand i den danske befolkning mod besættelsen har Fogh-regeringen luftet muligheden for at en del af de danske styrker bliver trukket hjem. Alternativet til Fogh-regeringens besættelsespolitik er imidlertid ikke at Danmark deltager i besættelsen med lidt færre tropper, men at alle de danske tropper trækkes hjem nu!Læs mere

Danmark medansvarlig for tortur

Torsdag, 18. maj 2006 - 0:00
I folketingsdebatten 18. maj om fornyelse af Irak-mandatet, kræver Enhedslistens udenrigsordfører Rune Lund, at regeringen giver garantier for, at fanger, som danske soldater er med til at tilfangetage, behandles i overensstemmelse med de internationale konventioner. Det sker, efter at Enhedslisten gennem en række spørgsmål til forsvarsministeren har afsløret et alvorligt hul i beskyttelsen af fanger i Irak og Afghanistan. Forsvarsministeren har overfor Enhedslisten bekræftet, at Danmark kun er ansvarlig for de fanger som danske soldater fysisk pågriber. I de tilfælde hvor danske soldater har deltaget på anden vis i operationer med andre landes soldater - eller endog ledet operationen, der har ført til tilfangetagelser - men hvor man har undladt at foretage den fysiske tilbageholdelse, påtager Danmark sig intet ansvar og gør intet for at følge op på fangernes skæbne.Læs mere

Bolivia viser vejen

Tirsdag, 2. maj 2006 - 0:00
Enhedslistens udenrigsordfører Rune Lund hilser Bolivias beslutning om at nationalisere landets naturgasreserver velkommen: - Det er meget positivt, at Bolivia, som er et af verdens fattigste lande, har nationaliseret naturgassen. På den måde kan pengene fra gassen investeres i fattigdomsbekæmpelse og beskæftigelse i stedet for at havne i lommerne på de store olieselskaber og en lille økonomisk elite. - Den danske regering har tidligere truet med at sænke bistanden, hvis gassen blev nationaliseret. Det er forkasteligt at man vil straffe Bolivias folkevalgte regering for at opfylde sine valgløfter. Danmark bør i stedet øge bistanden til Bolivia for at belønne den nye regerings aktive fattigdomsbekæmpelse.Læs mere

Enhedslisten kræver national undersøgelse af CIA flyvninger

Torsdag, 27. april 2006 - 0:00
En komité under EU-parlamentet har udsendt en foreløbig rapport angående CIAs anvendelse af europæiske landes luftrum og lufthavne i deres ulovlige udleveringsprogrammer, hvor mistænkte terrorister holdes hemmeligt fængslet og udsættes for tortur. Rapporten konkluderer, at CIA-fly i 1000 tilfælde med og uden de europæiske landes viden, har fløjet i europæisk luftrum. Rune Lund udtaler: – Rapporten bekræfter endnu engang det vi hele tiden har sagt. Vi taler nu ikke længere om ”påståede CIA-fly”. Både Amnesty International, Europarådet og nu Europaparlamentet har klart fastslået, at USA i udstrakt grad har misbrugt europæisk luftrum når de har transporteret fanger til tortur i hemmelige fængsler.Læs mere

Nej til prostitutionshoteller

Onsdag, 26. april 2006 - 0:00
Medborgerudvalget i Nordisk Råd beslutter i dag, at Nordisk Råds ansatte og folkevalgte - når de skal bo på hotel - kun skal benytte hoteller, hvor de ansatte har fået skriftlig anvisning om, ikke at medvirke til prostitution. Forslaget er stillet af Nordisk Råds Venstre Socialistiske Grønne gruppe (VSG), da det har vist sig, at flere konferencehoteller, som Nordisk Råd har benyttet i Baltikum og Rusland, er ansvarlige for medvirken til prostitution samt efter pressens afsløringer af, at en række københavnske hoteller medvirker til aftaler om prostitution. Elina Linna, der er medlem af Rigsdagen i Sverige for Venstrepartiet, VSG og Nordisk Råds medborgerudvalg udtaler:Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]