Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

Klimakalender: Regeringens mål kræver fordobling af vindmølle-kapaciteten

Torsdag, 26. april 2007 - 23:16
Enhedslisten åbner den anden låge i vores klimakalender, med et forslag om en udbygning af vindmøllekapaciteten med 300 møller a 2,5 MW om året. Regeringen vil ifølge deres eget oplæg til energistrategi 2025 øge den vedvarende energis andel af energiproduktionen til 30 pct.. Hvis den målsætning skal nås, så kræver det en fordobling af den nuværende vedvarende energiproduktion på 15,5 pct..Læs mere

Ægte mangfoldighed og kreativitet bedre end markedsføringskampagner

Torsdag, 26. april 2007 - 23:14
- Der skal mere til end 412 millioner kroner til markedsføring til at fjerne det negative indtryk, som lukningen af Ungdomshuset, den truende ”normalisering” af Christiania og regeringens fremmedfjendske og diskriminerende politik giver. Det indtryk af ensretning og mangel på mangfoldighed, som disse sager giver, kan nok så mange markedsføringskampagner ikke fjerne, udtaler Per Clausen, kulturordfører for Enhedslisten.Læs mere

Grise skal opfedes hvor de er født

Torsdag, 26. april 2007 - 23:13
Tre og en halv million smågrise fødes i Danmark hvert år med henblik på at blive solgt til udlandet når de er omkring en måned eller to gamle. Vi ved at det ikke er praktisk muligt at kontrollere om disse unødvendige transporter af turistgrise foregår efter reglerne, og under alle omstændigheder er det ubehageligt for grisene at blive kørt rundt med i mange timer. Denne transport giver et unødvendigt bidrag til drivhuseffekten. Også for at begrænse smitte med sygdomme er det langt mere hensigtsmæssigt at dyr bliver i den besætning, hvor de er født indtil de skal slagtes.Læs mere

Tiende mest forurenende land, ti forslag, ti uger

Torsdag, 26. april 2007 - 23:11
Enhedslisten lancerer en miljøkalender, der består af et ugentligt, offensivt og ikke mindst nødvendigt indspark i miljø- og klimadebatten. De i alt ti forslag vil blive fremsat de næste ti uger frem til Folketinget går på sommerferie. Den første låge i miljøkalenderen bliver åbnet, lørdag den 31. marts med to beslutningsforslag om brintenergi. Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen, udtaler: – Regeringen venter på, at private virksomheder går i gang med at udvikle vedvarende energi, men det er simpelthen bare ikke godt nok. Mens vi venter, får miljøet og klimaet det stadig værre. Dette blive understreget af, at mens regeringen nøler og snakker, så er Danmark blevet kåret som det tiende mest forurenende land i verden. – Vi så en innovativ eksplosion, da man besluttede at yde offentlige tilskud til vindmølle energien. I dag er vi førende indenfor vindmølle teknologi. Hvorfor dog ikke gentage succesen? – Med vores miljøkalender vil vi vise, at idéerne og mulighederne for at gøre noget ved de alvorlige klimaudfordringer er til stede. Det handler bare om at komme i gang, og det vil Enhedslisten gerne tage vores del af ansvaret for.Læs mere

Enhedslisten opfordrer til at klage over politiovergreb

Torsdag, 26. april 2007 - 23:08
Vold mod 17-årig, forhånelse af mindreårige fængslede, tvivlsomme ransagninger, brutale anholdelser og affyring af livsfarlige gasgranater mod demonstranter. Listen af historier efter urolighederne i forbindelse med rydningen af ungdomshuset er lang. Enhedslisten opfordrer nu folk der har oplevet overgreb til at klage.Læs mere

Borgerrepræsentationen afviser nyt ungdomshus

Torsdag, 26. april 2007 - 23:02
Københavns Borgerrepræsentation afviste i aftes, at bygningen Stevnsgade 34 skulle overdrages som nyt Ungdomshus. Kun Enhedslisten stemte for forslaget. Mikkel Warming, Socialborgmester fra Enhedslisten, siger:Læs mere

Sådan kan Connie hjælpe borgerne med at forurene mindre

Torsdag, 26. april 2007 - 23:00
Connie Hedegaard har et problem. Danmark har forpligtet sig til at mindske udledningen af klimagasser med 21 % i perioden 1990 til 2012. Det går ikke for godt. Faktisk har vi udledt mere klimagas i 2006 end året før, så nu beder miljøministeren borgerne om hjælp.Læs mere

Ministerangreb på enkeltmedarbejdere helt almindeligt

Torsdag, 26. april 2007 - 22:58
– Det er utroligt, hvis statsministeren mener, at en henvendelse til DRs bestyrelsesformand med angreb på navngivne medarbejdere er en helt almindelig del af dialogen mellem DRs bestyrelsesformand og kulturministeren. Det må ikke desto mindre være konklusionen på dagens samråd med statsministeren om Brian Mikkelsens mail til DRs bestyrelsesformand. Her gav statsministeren flere gange udtryk for, at denne mail var en helt naturlig del af dialogen mellem kulturministeren og DRs bestyrelsesformand, udtaler Per Clausen medieordfører for Enhedslisten.Læs mere

Rettigheder til asylansøgere

Torsdag, 26. april 2007 - 22:54
Med de Konservative og Socialdemokraternes nye signaler i flygtningepolitiken tegner der sig et alternativ til den aktuelle politik på området. Enhedslisten vil derfor nu lave et oplæg til en human flygtningepolitik under overskriften: Humanismens akse.Læs mere

Asbest skal væk

Torsdag, 26. april 2007 - 22:53
De mange asbestskandaler får nu Arbejdstilsynet til at styrke indsatsen mod, at ansatte på byggepladser mv. udsættes for asbest. Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Jørgen Arbo-Bæhr, mener, der kun er en holdbar løsning. Asbest skal fjernes helt fra Danmark.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]