Gå til hovedindhold

nye teknologier indenfor vedvarende energi og energibesparelser

Til pressen, 27. november 1996:

Finanslov: Delaftale på plads
Nye teknologier indenfor vedvarende energi og energibesparelser

Enhedslisten har taget initiativ til, at der i finansloven afsættes 100 mio. kr, heraf de 25 mio. kr. i 1997, til nye teknologier inden for vedvarende energi og energibesparelser.

“Vindmøllelaug kan nu gå på vandet og - som på land - forcere udbygningen af vindmøller til havs. Med denne igangsætterhjælp til vindmøllelaug kommer der gang i havmøllerne meget hurtigere end Energiplan 21 lægger op til,” siger Enhedslistens miljøpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen.

“Jeg er også glad for, at bølgekraftenergi nu får sin egen pengekasse, som skal styrke græsrodsudviklingen af teknologien. Med de nu afsatte midler til udvikling og afprøvning af bølgekraftanlæg opnår vi samme dynamik, som var baggrunden for den danske vindmøllesucces,” siger Bent Hindrup Andersen.

“En tredje nyhed er et program til fremme af brintteknologi, og jeg ser frem til en række spændende forsøg med omstilling af busser, taxaer og mindre lastbiler til naturgas og brint, f.eks. ved at gennemføre et fuldskalaforsøg i en hel by,” siger Bent Hindrup Andersen, som ser dette program som et første skridt i retning mod en CO2-fri transportsektor.

Som et fjerde udviklingsprogram sættes midler af til sæsonlagring af solvarme, hvilket Enhedslisten anser for afgørende såfremt solvarme skal have et gennembrud til opvarmningsformål.

Ved siden af disse fire udviklingsprogrammer afsætter miljø- og energiministeriet af eksisterende midler endvidere 10 mio. kr. årligt til udvikling af nye miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmetoder, herunder papiruld.

“Såvel sæsonlagringen som isoleringsprogrammet skal ses som en del af bestræbelserne på at nedbringe varmeforbruget, idet vi især vil gå efter de naturgasopvarmede huse for at mindske det danske naturgasforbrug og hermed behovet for lagerkapacitet,” siger Bent Hindrup Andersen med adresse til naturgaslageret i Tønder.

Deltaftalen er vedlagt.

27. november 1996

Nye teknologier indenfor vedvarende energi og energibesparelser

Der afsættes i 1997 og budgetoverslagsårene 25 mio. kr. årligt af provenuet fra justering af el-produktionstilskuddet og af provenuet fra afgifterne af de yderligere naturgasmæsngder.

Af midlerne afsættes i 1997 og de følgende år midler til udviklingsprojekter inden for følgende områder:

· Havvindmølle-program for vindmøllelaug

· Bølgekraftprogram til græsrodsudvikling

· Brintenergiprogram - herunder gas/brint til transportformål

· Udvikling af sæsonlagring

Herudover afsættes i perioden 10 mio. kr. årligt til udvikling af nye miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmetoder, herunder papiruld, med henblik på at reducere varmeforbruget i naturgasopvarmede bygninger.

Der er enighed om at øge den hjemlige, langsigtede forsyningssikkerhed med naturgas, således at det danske marked har fortrinsstilling til gas produceret på dansk område.

Der er enighed om, at behovet for lagerfaciliteter til naturgas skal søges begrænset, dog således at forsyninger til det danske marked sikres.

Onsdag, 27. november 1996 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]