Gå til hovedindhold

Det mener Enhedslisten om folkeskolen

Max 22 elever i klasserne

Klassekvotienten er steget de seneste 25 år. Enhedslisten mener, at eleverne har ret til, at der maximalt er 22 i klassen, og at der på de yngste klassetrin afsættes ressourcer svarende til minimum 10 timer ugentligt pr. klassetrin til tolærerordninger eller deletimer. Det har vi stillet forslag om i folketinget i 2006.

 

Gratis skolemad

Eleverne har ret til en kantine med gratis økologisk skolemad. Ved finanslovforhandlingerne i 2001 fik vi vedtaget, at der skulle afsættes midler til etablering af madordninger i folkeskolen, men det blev fejet af bordet, da den borgerlige regering kom til. Siden da har vi selvfølgelig fortsat kampen for gratis økologisk skolemad til alle elever i folkeskolen.

 

God plads i klasserne

Eleverne har ret til renovering af skolebygningerne. Enhedslisten vil sikre eleverne ret til et hjemklasselokale på mindst 60 m2. Der skal være plads til læse- og studiehjørner, it-arbejdspladser og værkstedsområder. Eleverne skal beskyttes af arbejdsmiljølovens bestemmelser, ligesom de ansatte.

 

Demokrati skal genindføres

Skolen bør ledes af en bestyrelse med lige mange stemmeberettigede repræsentanter for elever, forældre og ansatte. Eleverne skal have reel indflydelse på skolens indretning og daglige drift.

 

Metodefrihed

Lærernes tjenestetidsaftale skal ændres, således at der igen kan skabes fleksibilitet og engagement i lærernes arbejde. Lærerne skal kunne tilrettelægge undervisningen sammen med eleverne - undervisningen skal ikke dikteres af Undervisningsministeriet. Vejen til en bedre folkeskole kræver et opgør med kontrol og bureaukratisering.

 

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]