Gå til hovedindhold

Sundhedspolitisk udtalelse

Fokus på økologisk sundhedsfremme i stedet for sygdomsbekæmpelse 

Sundhed kommer primært gennem en alsidig, naturlig kost, motion og fravær af længerevarende stress og et rent ydre miljø, så et højt immunforsvar bevares.


 
Historiske årsager gør, at vi har en overordentlig høj andel af kød og animalsk fedt i kosten. Førertrøjen inden for affaldsforbrænding gør, at der er meget dioxin i vores fødevarer. Den danske befolkning ligger i spidsen, hvad angår en række kræftformer, og der er en tæt sammenhæng.

Udledning af urenset gylle smækfyldt med kønshormoner fra søerne, er det seneste betænkelige førerskab Danmark har påtaget sig. Kroppens immunforsvar trues systematisk af de 100.000 vis af kemikalier, som EU tillader, at vi udsættes for. Fødevarerne ødelægges, når de dyrkes med pesticider og overgødskning, når de fyldes med syntetiske tilsætningsstoffer og gennem hærdning af fedtstofferne, hvorved også transfedtsyrer opstår. Samtidig indtager mennesker i det civiliserede samfund for meget animalsk fedt, raffineret sukker og stivelse i form af mel. Det fine mel er endda frasigtet hovedparten af det naturlige indhold af vitaminer og mineraler. Derfor lider mange mennesker i dag af fejlernæringer, hvor fedme og anoreksi kun udgør en del.


 

Diæten er afgørende, og de fleste af civilisations sygdommene udspringer af kosten, herunder når immunsystemer overreagerer, hvad der giver sig udtryk i allergier og kræft. Det er almindeligt at de sygdomme der udspringer af den civilisation vi lever i, benævnes ”livsstils sygdomme”, hvad der indikerer at de skyldes en valgt livsstil. Men sygdommenes årsag stikker dybere end det, fordi det er uhyre svært og egentlig umuligt personligt at styre udenom broderparten af de farer, vores civilisation byder os.


 
Det kan hjælpe kroppen at indtage ekstra vitaminer, mineraler og antioxidanter, fordi de mangler i almindelig kost, og fordi de ødelægges af den forurening, der er optaget i kroppen.

De mange udbredte civilisationssygdomme bliver altovervejende bekæmpet gennem, at det etablerede sundhedssystem dæmper symptomerne og individualiserer problemerne til, et spørgsmål om hvilken livsstil personen har valgt. Dermed flyttes fokus væk fra de bagvedliggende årsager til sygdomme.


 

For at bekæmpe de bagvedliggende årsager, skal der indføres afgifter i Danmark og EU efter „forureneren betaler“- princippet på pesticider, gødningstab i landbruget og CO2-udledning. Det kan skabe en udvikling i retning af reelle priser og naturlige valg i landbrugsproduktionen. Provenuet bruges til at fremme den økologiske omstilling. 


 
Animalske fedtstoffer, ikke mindst hærdede fedtstoffer og raffineret sukker, skal ligeledes afgiftsbelægges. Provenuet skal bruges til at øge tilgængeligheden af sunde alternativer.

”The China study” 2005 viser, at der er en snæver sammenhæng mellem indtagelsen af animalske produkter og brystkræft. Sundhedsfremme indebærer derfor også, at ikke alene det animalske fedt, men også de animalske produkter som sådan, skal udgøre en langt mindre del af vores kost. Den animalske produktion skal ned globalt set og især i Danmark, ikke kun af hensyn til sundheden, men også af hensyn til klimaet. Det skyldes, at kvægets fordøjelsesprocesser og nedbrydningen af muldjorden under dyrkningen af kraftfoder bidrager helt afgørende til at øge mængden af drivhusgasserne metan og CO2.


 

Fødevareindustriens krav om at have lov til at ødelægge fødevarerne står stærkt i EU. Senest er retten til at sundhedsanprise fødevarer og slik blevet vedtaget. Grænserne for tilsætning af de dårlige transfedtsyrer har EU øget. Mængden af tilsætningsstoffer har EU fremmet. Samtidig holder EU hånden over medicinalindustrien, bl.a. gennem forlængelse af patentperioden. Mejeriforeningen har gennemtrumfet EU-tilskud til mælk i skolen med henvisning til sundhed, selvom mineralerne i mælk er sværere at optage end dem, der kommer fra frugt og grønt, og selvom mange mennesker slet ikke tåler mælk. Hovedparten af de kosttilskud der indtil for nyligt blev solgt i en række specialbutikker er blevet ulovlige at sælge og vejlede om, efter vedtagelsen af de nyeste EU-direktiver om medicin og naturlægemidler.  


 

Medicinindustrien har enorm indflydelse og stor økonomisk magt. Det er lykkedes medicinindustrien at holde fokus helt væk fra den store mængde bivirkninger, der er ved selv korrekt ordineret medicin og væk fra problemerne med, hvor megen sygdom og død der skyldes bivirkninger fra brug af flere slags medicin, samt den betydelige forurening af miljøet udskillelsen af medicin i spildevandet medfører.


 

Basale diskussioner om sundhed afledes af diskussioner om prioriteringer mellem sygdomme inden for det konventionelle sundhedsvæsen. Det konventionelle sundhedsvæsen arbejder ensidigt med, hvordan symptomer kan fjernes og bidrager ikke til at sætte fokus på årsagerne til sygdomme, og hvordan disse årsager bekæmpes. Det er på tide, at diskussionen vendes om, så fokus på økologisk sundhedsfremme får førsteprioritet.


 

At kæmpe for sundhedsfremme bør være et centralt element i Enhedslistens kamp for bedre levevilkår, på linie med løn. Samtidig med at der pumpes milliarder i sundhedsvæsenet til sygdomsbekæmpelse, er der for eksempel en voldsom stigning i diabetes og kræfttilfælde, eksempler på en forfejlet sundhedspolitik der vil slå bunden ud af ethvert statsbudget.


 
Derfor er det Enhedslistens opgave at støtte de kræfter, der arbejder med økologisk sundhedsfremme og tage et opgør med EU´s landbrugspolitik, med fødevareindustrien, kemiindustrien og medicinalindustrien, med dele af det danske sundhedsvæsen herunder tandlægestanden som fortsætter med at arbejde med kviksølv. Danmark er tilbagestående når det drejer sig om alternative behandlingsformer.  
Udtalelse fra Enhedslistens årsmøde 2007 om sundhed
 
Mandag, 4. juni 2007 - 12:48

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]