Gå til hovedindhold

Årsmøde 2007: Politisk udtalelse om regeringsspørgsmålet

1. Efter fem år med Fogh-regeringens nyliberalistiske politik er konsekvenserne for alvor ved at slå igennem: Kræftpatienter, som ikke får den nødvendige behandling. Fordærvede fødevarer, som ikke bliver opdaget af en nedskåret fødevarekontrol. Togforsinkelser, som skyldes manglende rettidige investeringer i den kollektive transport. Frustrerede lærere, elever og studerende, som oplever forringelser på uddannelsesområdet. En presset offentlig service, som hele tiden pålægges nye opgaver og hvor økonomien slet ikke står mål med udviklingen i det private forbrug.

 

2. Tidevandet er ved at vende. Regeringens politiske projekt mister gradvist sin troværdighed. Det ved Fogh og hans forsøg på at fremstille sig som en ny slags liberal – en liberal med et socialt ansigt – bliver mere og mere anstrengte. Demonstrationen den 17. maj og efterårets mobiliseringer mod nedskæringspolitikken har været med til at skabe en tro på, at det er muligt med et alternativ til Fogh-regeringen. Samtidig er ønsket om en anden regering voksende i befolkningen. 

 

3. Hvis de problemer, som det danske samfund står overfor, skal løses er det ikke bare nødvendigt med en anden regering, men også med en grundlæggende anden politik. Den nyliberalistiske politik, som Fogh-regeringen i ekstrem grad har stået for, men som også er blevet ført af tidligere skiftende regeringer, må afløses af en socialistisk politik. Under overskriften ”Mere samfund – mindre marked” må der gennem systemoverskridende politiske initiativer gøres op med markedskræfternes stadigt stigende indflydelse på alle livets forhold og der må skabes en situation, hvor mennesket sættes før markedet. 

 

 4. På en lang række områder vil en socialistisk regering føre en helt anden politik end skiftende socialdemokratiske og borgerlige regeringer har gjort de sidste årtier. Det gælder f.eks. i forhold til velfærd, opgøret med uligheden, miljø- og energipolitikken, EU, NATO og USA, undermineringen af de demokratiske rettigheder, den fremmedfjendtlige udlændingepolitik, udbytningen af u-landene og den såkaldt ”aktivistiske” udenrigspolitik, der har gjort vores land til en krigsførende besætternation og en frontkæmper for aggressive imperialistiske interesser. 

 

5. Enhedslisten ønsker en socialistisk regering, der er lige så loyal overfor almindelige mennesker, som Fogh har været overfor markedskræfterne. En sådan regering vil Enhedslisten selvfølgelig gerne være en del af. Men realistisk må vi også erkende, at der i dag ikke er flertal for en sådan regering. Enhedslistens eksistensberettigelse er at forsøge at ændre denne situation. Derfor er det også afgørende, at vi bevarer vores handlefrihed og ikke indgår politiske aftaler, som lægger bånd på vores muligheder for at løse denne opgave. 

 

 6. Det betyder ikke, at vi er ligeglade med, hvilken politik der her-og-nu føres på Christiansborg eller hvem der danner regering. Her er vores linje klar: Vi vil altid forsøge at trække udviklingen så langt til venstre som muligt. Som styrkeforholdet ser ud i dag betyder det, at vi vil pege på Socialdemokraternes leder til at forme en regering og at vi vil slås for, at denne regering fører en politik, der ligger så langt til venstre som muligt. Når regeringen så er dannet, vil vi stemme for enhver forbedring i forhold til vores politik, men omvendt vil vi stemme imod enhver forringelse. Vores loyalitet ligger ikke hos nogen regering, men i kampen for forsvaret af almindelige menneskers interesser. 

 

7. I den nuværende situation, hvor de parlamentariske muligheder består i at erstatte en nyliberalistisk højreregering med en socialdemokratisk ledet regering, bør det være venstrefløjens opgave – samtidig med at vi forsvarer den socialdemokratiske regering mod angreb fra højre – at presse på for at få indfriet flest mulige politiske målsætninger til gavn for den almindelige befolkning. Det afgøres ikke ved lukkede forhandlinger og indgåelse af aftaler, som bygger på det eksisterende styrkeforhold mellem partierne i folketinget. Tværtimod må det løbende være venstrefløjens opgave at forbinde sig med bevægelser udenfor parlamentet for at skabe det størst mulige pres på en socialdemokratisk ledet regering for at indfri de målsætninger. Målsætninger, som også mange af deres egne vælgere forventer at de vil indfri. 

 

8. En progressiv politik kan ikke gennemføres uden en stærk folkelig bevægelse og et samspil mellem bevægelsen og de partier, som skal gennemfører den. Derfor vil Enhedslisten arbejde for, at fagbevægelsen, uddannelsesorganisationerne, lejerbevægelsen og andre græsrodsorganisationer formulerer deres krav til en kommende regerings politik og at bevægelserne koordinerer deres krav og aktiviteter på landsplan. Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten bør være naturlige samarbejdspartnere for de folkelige bevægelser, men bevægelserne må fastholde deres uafhængighed af partierne. Til gengæld må partierne klart melde ud i forhold til bevægelsernes krav, ligesom de bør indgå i en dialog med bevægelserne om partiernes politik i øvrigt. Gennem en sådan vekselvirkning mellem partierne og bevægelser kan der udvikles et fælles forpligtende grundlag for en anden politik og en anden regering.

 

  9. I denne proces fremlægger Enhedslisten åbent hele sin politik til diskussion og vi forsøger naturligvis at vinde størst mulig opbakning til den og til hver enkelt af dens elementer. Men i en klar erkendelse af at et skridts virkelig bevægelse er mere værd end dusinvis af programmer, forsøger vi hele tiden at finde den bedste fællesnævner som både kan samle bevægelserne og presse en ny regerings politik så langt til venstre som muligt. Denne fællesnævner kan ikke fastlægges en gang for alle, men er løbende under forandring, bl.a. som resultat af vores evner til at mobilisere og vinde opbakning for vores politiske synspunkter i bevægelserne.  

 

10. Mulighederne for ved næste valg at vælte Fogh-regeringen og erstatte den med en socialdemokratisk ledet regering er til stede. Det skal venstrefløjen gøre alt for at bidrage til. Men det sker ikke ved at nedtone vores kritik af alle de steder, hvor Socialdemokraterne har overtaget Fogh-regeringens politik. Det sker heller ikke ved at indgå forhåndsaftaler med socialdemokraterne som reelt betyder at løsning af vigtige problemer (f.eks. skattestoppet) udskydes til en fjern fremtid. Og det sker slet ikke ved under de eksisterende styrkeforhold at indgå i en socialdemokratisk ledet regering, hvor venstrefløjen vil blive tvunget til at tage medansvar for regeringens samlede politik. Tværtimod vil det kun udviske skellet mellem højre og venstre i dansk politik og dermed mindske forståelsen for et opgør med Fogh-regeringen. Samtidig vil det lægge grunden til, at den utilfredshed, som vil komme, hvis en socialdemokratisk regering ikke indfrier forventningerne, vil gå til højre, fordi der tilsyneladende ikke er noget alternativ til venstre. Derfor vil Enhedslisten – også under en socialdemokratisk ledet regering – være alternativet til venstre!  

 

Enhedslistens Årsmøde 4.-6. maj 2007  

Tirsdag, 8. maj 2007 - 13:46

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]