Gå til hovedindhold

EL om tilsynsreform: Endelig sker der noget

Socialminister Karen Hækkerup har i dag fremlagt regeringens udspil til reform af tilsynet med opholds- og anbringelsessteder. Udspillet indebærer blandt andet, at tilsynet skal flyttes til fem kommuner frem for i dag 98. 

Socialordfører Pernille Skipper er glad for, at regeringen endelig handler, men mener dog, at regeringen burde tage konsekvensen af det dårlige tilsyn og fjerne opgaven helt fra kommunerne:

- Der er både roser og torne i socialministerens udspil. Det er positivt, at man fx lægger op til, at alle døgntilbud skal godkendes på kvalitet, og at der indføres en whistleblower-ordning, så brugere, ansatte og pårørende kan henvende sig, hvis de har mistanke om, at tingene ikke er, som de bør være. Men det er rigtig ærgerligt, at socialministeren ikke tager konsekvensen af de seneste års skandaler og helt fjerner tilsynsopgaven fra kommunerne.

- Kommunerne har ikke kunnet løfte opgaven med tilsynet med opholdssteder. Og det er i virkeligheden ikke mærkeligt, fordi tilsynet dermed ikke er uafhængigt fra den anbringende kommune. Det svarer jo til, at en bygherre fører tilsyn med sin egen byggeplads. Derfor mener vi, at tilsynet burde placeres hos en uafhængig statslig tilsynsenhed, som man også har det i Sverige.

Enhedslisten ser frem til forhandlingerne med socialministeren og håber på en hurtig løsning for de mange borgere, der i dag er afhængige af et døgntilbud. 

- Der er ingen tvivl om, at tilsynet er essentielt for kvaliteten. Og en reform er nødvendig, hvis der skal sættes en stopper for de ubærlige sager, hvor sårbare og udsatte børn lades i stikken, når de har allermest behov for vores beskyttelse.

- I Enhedslisten er vi rigtig glade for, at regeringen nu endelig har taget bolden op, og vi glæder os til at starte forhandlinger med socialministeren om en hurtig løsning på problemerne. Det eksisterende tilsyn er langt fra tilstrækkeligt, og det rammer kvaliteten af de tilbud, vi giver anbragte børn, mennesker med handicap og udsatte borgere.

Onsdag, 26. september 2012 - 12:44

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]