Gå til hovedindhold

Opstilling til Folketingsvalget

Opstilling af Enhedslistens spidskandidater til Folketingsvalget sker ved, at der først gennemføres en vejledende urafstemning blandt Enhedslistens medlemmer. I urafstemningen opstiller de medlemmer, som ønsker at blive opstillet som spidskandidater. I år havde 19 personer meldt sig.

På baggrund af resultatet af denne urafstemning fastlægger årsmødet den endelige opstilling af hvilke kandidater der skal opstilles hvor.
Årsmødet vedtager alene en opstilling i de kredse, hvor chancerne for at få valgt en kandidat er størst – i år blev således fastlagt spidskandidater i 9 kredse. Endvidere vedtager årsmødet en anbefaling af 1. suppleanter i nogle kredse (den endelige beslutning herom foretages dog senere af de lokale afdelinger i Enhedslisten).

Ved årsmødet blev besluttet følgende opstilling (med fed er angivet de 5 kredse som vore nuværende folketingsmedlemmer er valgt i. Med kursiv er i parentes angivet de anbefalede suppleanter):

Søndre storkreds, (Kbh): Musse Sheikh Ahmed
Østre storkreds (Kbh): Line Barfod (Helge Bo Jensen)
Vestre storkreds (Kbh): Mette Bloch Hansen (Jørgen Arbo-Bæhr)
Københavns Amt: Søren Søndergaard (Pernille Falcon)
Frederiksborg Amt: Per Clausen
Fyns Amt: Pernille Rosenkrantz-Theil (Jesper Kiel)
Vejle Amt: Bent Hindrup Andersen
Århus Amt: Keld Albrechtsen (Mikael Witte)
Nordjyllands Amt: Frank Aaen (Bruno Jerup)

Enhedslistens to nuværende folketingsmedlemmer Jette Gottlieb og Søren Kolstrup stillede ikke op til valget af spidskandidater.
Jette Gottlieb ønsker at komme tilbage til livet som tømrer og til det lokale politiske græsrodsarbejde.

Søren Kolstrup har de senere år fået stadig større problemer med sin ryg, hvilket er en belastning med de mange møder ikke mindst rundt omkring i landet og den tilhørende rejseaktivitet. Søren vil gerne fortsætte som folketingsmedlem, men kun under forudsætning af, at det er i en større folketingsgruppe, så han kan aflastes i rejseaktivitet. Derfor har han trukket sig fra opstilling blandt spidskandidaterne og tilbudt sin lokale kreds, Storstrøms Amt, at opstille her. Hvis Storstrøms Amt skulle give valg til Søren, vil det i givet fald blive i en noget større folketingsgruppe.

De af Enhedslistens lokale afdelinger, der ikke allerede har gjort det, vil i den kommende tid vælge folketingskandidater til opstilling i de kredse, som årsmødet ikke har fastlagt spidskandidater for og ligeledes vælge suppleanter samt de øvrige lokale kandidater, som opstilles i de enkelte delkredse til folketingsvalget.

Søndag, 1. april 2001 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]