Gå til hovedindhold

Ny regering - ny udlændingepolitik

Gennem de sidste ti år har regeringen og Dansk Folkeparti strammet den danske udlændingepolitik igen og igen. Konsekvenserne er alvorlige. Både voksne og børn i asylcentrerne udvikler alvorlige psykiske lidelser på grund af de lange ventetider.

Mennesker sendes tilbage til farlige områder i for eksempel Irak stik imod FN’s anbefalinger.
Familier splittes ad eller tvinges til at forlade Danmark på grund af 24-årsregel og tilknytningskrav – og med det nye pointsystem for familiesammenføring bliver det endnu sværere at få lov til at leve her med sin udenlandske ægtefælle.
Kravene til statsborgerskab er blevet så høje, at tusindvis lever, arbejder og betaler skat i det danske samfund uden nogensinde at kunne sætte kryds ved et folketingsvalg. Uden nogensinde at få den tryghed et statsborgerskab giver.
Konventioner og menneskerettigheder er ikke længere minimumsstandarder, men noget man går lige til kanten af – og i visse tilfælde over.
Og med pointsystemet for permanent ophold er det blevet så afgørende at være i arbejde, at udlændinge presses til at acceptere urimelige arbejdsvilkår, fordi en fyreseddel eller en opsigelse betyder at en permanent opholdstilladelse er udelukket. Det er ikke bare et alvorligt problem for de mennesker der drømmer om en permanent opholdstilladelse. Det er også med til at presse vilkårene for alle andre på arbejdsmarkedet.
Det er en helt afgørende opgave for en ny regering at få ændret udlændingepolitikken. Og Enhedslisten vil presse på for at det sker. Vi vil arbejde for følgende krav:

 • Alle der har ophold i Danmark skal have ret til at gifte sig med en udlænding og bosætte sig her på lige vilkår, dvs. 24 års reglen, tilknytningskravet og indvandringsprøven skal afskaffes.
 • De diskriminerende pointsystemer for permanent ophold og familiesammenføring skal afskaffes, så det igen bliver muligt at få permanent ophold og familiesammenføring efter at have boet her i nogle år, også selvom man selv og ens ægtefælle ikke har gået på universitet.
 • Indfødsretsprøven skal afskaffes – danskhed kan ikke sættes på formel.
 • Børn hvis forældre har ophold i Danmark skal også have ret til lovligt ophold.
 • Danmark bør igen tage flere kvoteflygtninge fra FN og de bør udvælges af FN og ikke af danske myndigheder ud fra om man tror det er flygtninge, som nemt kan integreres i Danmark.
 • Danmark skal ikke tvangsudsende mennesker i strid med FNs anbefalinger.
 • Ofre for menneskehandel skal sikres en refleksionsperiode på seks måneder og have mulighed for ophold i Danmark.
 • Alle med ophold i Danmark skal have den samme sociale sikkerhed, så starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 450 timers reglen skal afskaffes.
 • Flygtninge skal have ret til fuld folkepension. En flygtning har ikke selv planlagt at blive flygtning og har derfor ikke haft mulighed for at planlægge, hvad de skal leve af når de bliver pensioneret.
 • Asylansøgere skal højst være 6 måneder i asylcentre.
 • Retten til modersmålsundervisning skal genindføres.
 • Alle gebyrer på behandling af sager i Integrationsministeriet skal afskaffes. De er en slags skat på det at være udlænding i Danmark
 • Integrationsministeriet skal nedlægges. Der skal gennemføres en grundig gennemgang af området. Der tilbydes løbende efteruddannelse af de ansatte på området for at sikre at udlændingesager behandles efter reglerne.
 • Flygtningenævnets sammensætning skal ændres, så det bliver uafhængigt af ministerrepræsentanter og der skal være en klagemulighed.
 • Indsatsen mod social dumping skal styrkes, bl.a. ved at indføre bestilleransvar, så den der bestiller en opgave også har ansvaret for at der bliver betalt løn, skat og moms efter overenskomster, love og aftaler. Ligesom der skal en langt stærkere indsats til fra myndighedernes side med kontrol af, at udenlandske arbejdere ikke bliver groft udnyttet.

En stemme på Enhedslisten er en stemme for et solidarisk Danmark, der behandler nytilkomne og herboende udlændinge anstændigt.

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2011

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]